You are on page 1of 1

Lửa linh

Em
Chúng ta về từ muôn phương xa
C B7
Mang trong lòng lửa linh chan chứa
Em G7
Lửa hồng ơi! Cháy lên đi
Am D
Lửa hồng ơi! Cháy lên thêm
B7 Em
Cho lòng này được hưng phấn trong tình yêu
C
Lửa phục hưng trong anh và tôi
B7 Em
Lửa tiếp nối Thánh Linh muôn đời
D B7 Em
Ta cùng mang ánh sáng đến cho ngàn nơi
Em C
Lửa niềm tin trong anh và tôi
B7 Em
Lửa tiếp nối Thánh Linh muôn đời
D B7 Em
Đem tình yêu Cứu Chúa đến cho mọi người.