You are on page 1of 1

Hãy đến với Ngài

F
Hãy đến với Ngài
Dm Gm
Muôn muôn người yêu Chúa
C7
Hãy hát tôn vinh
F
Ca tụng danh Thánh
Dm
Đưa tay cao lên
Gm
Trong ngôi đền thờ Thánh
F
Hãy ngợi khen Chúa
C7 F
Ngài là vua của ta