PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU EDU 3104

PELAN BILIK DARJAH YANG EFEKTIF
NURSABRINA NUR FATIN NURUL FATIHAH NURUL IZYANTI

SOALAN
• Kaji rajah lampiran 1. Terdapat beberapa masalah dengan susunan fizikal kelas ini. Kenal pasti masalah dan cadangkan cara-cara mengatasinya • Lukis pelan bilik darjah yang ideal sekali.

Masalah Kelas
• Rak buku yang menghalang pencahayaan. Jika rak buku tinggi • Meja bulat di tengah-tengah kelas menghalang pelajar di belakang untuk melihat papan putih • Jarak pelajar di bahagian belakang terlalu jauh daripada papan putih • Pembahagian kumpulan yang tidak seimbang • Terdapat satu meja kecil dibelakang

• ‘center’ (sudut belajar) kecil • Meletakkan rak buku dan pusat komputer berdekatan dengan tandas •

Pelan Cadangan

When designing your classroom, consider:
• Memikirkan umur pelajar. ( supaya bahan, perabot dan ruang sesuai utk aktiviti pelajar) • Bilangan pelajar (penyusunan perabot, bilangan buku dan lainlain adalah sesuai) • Asas dlm bilik darjah (elekterik, pintu dan tingkap) • Tidak meletakkan komputer berdekatan dengan tempat

• Place materials to be accessed by students in areas away from where other students are working. • Place materials needed for your teaching near the areas where you conduct that instruction (for easy access which avoids noninstructional moments during your lessons). • Place hazardous or fragile items in a locked, protected, or marked-off

Pelan Kelas yang lain

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful