You are on page 1of 4

MALAYAN UNION

DISEDIAKAN
ZAIDI BIN YA’ACOB
SEJARAH TINGKATAN 3
LATAR BELAKANG
Diisytiharkan pada 1 April 1946 di Kings House ( Carcosa Sri Negara )
Kuala Lumpur
Sir Edward Gent dilantik sebagai Gabenor Malayan Union yang
pertama
TUJUAN PENUBUHAN
 Membentuk satu bangsa Malayan Union

 Mempersiapkan Tanah Melayu ke arah berkerajaan sendiri

 Mewujudkan pentadbiran kerajaan yang cekap dan


seragam

 Menjimatkan perbelanjaan pentadbiran


CIRI-CIRI
Negeri Melayu Bersekutu, Negeri Melayu Tidak Bersekutu dan dua
buah Negeri Selat digabung dalam satu unit politik
Kewarganegaraan ‘jus soli’
Diketuai oleh Gabenor Britishyang dilantik Ratu England
Majlis Eksekutif dan Majlis Undangan Malayan Union dibentuk
Raja-raja menjadi ahli Majlis Melayu
Negeri ditadbir oleh Pesuruhjaya Negeri