You are on page 1of 8

Povinn tanie kadho futbalovho fanika.

(Natasha Harding, The Sun)


Zbavn azaujmav svedectvo zprvej
ruky okovch momentoch britskej
futbalovej histrie.
(FootMatters.com)
Bez servtky, brutlne primn.
(Sunday Express)
Takto zblzka ste ete futbalovch chulignov
vakcii nevideli pardne tanie.
(sportsvibe.co.uk)

ISBN 978-80-971534-6-5

www.zelenykocur.sk

788097

James Bannon

Bol to tak okujci prbeh, a divci ako


verili, e sa to mohlo odohra naozaj. Ale
teraz u tomu veri musia...
Takmer odvadsa rokov neskr mu,
ktor film pripravoval, odhalil pravdu
scenr vznikol na zklade pravdivho
prbehu. Prbehu, ktor sm zail. Ten
ambicizny mlad policajt sa volal James
Bannon, futbalov klub, preslven najm
vyanm svojich fanikov, sa volal
Millwall, agang, do ktorho sa Bannon
infiltroval, sa nazval Bushwackers jeden
znajobvanejch, najbrutlnejch vo
svete anglickho futbalu.

TAJN MEDZI
CHULIGNMI

Samozrejme, e som chulign, doboha, ty debil


vy***an! Aje to vonku. Som chulign. Lene vie preo?
Lebo, k***a, presne to je moja robota!

153465

FUTBALOV
MISIA

James Bannon sa narodilroku 1965


vLambethe vjunom Londne. P rokov
slil vradoch Metropolitnej polcie, vek
as toho obdobia pracoval ako tajn
agent. Naalej vedie bohat avzruujci
ivot ako herec, komik, developer
adonedvna aj majite komernch
aerolni. Je vevyslancom charitatvnej
organizcie Princes Trust aije
vSussexe so svojou rodinou.

Vroku 1995 priiel do kn film I. D.


oambiciznom mladom policajtovi,
ktorho poslali do ternu, aby vutajen
prenikol do gangu futbalovch chulignov
avystopoval jeho vodcov. Dnes u
kultov snmok prekvapil mierou brutality
aznepokojivm pohadom na temn
aasto krvav strnku krsneho portu,
akm je futbal.

James Bannon

FUTBALOV
MISIA
TAJN MEDZI
CHULIGNMI

Dnes prichdza James Bannon sknihou,


ktor vm odhal pozadie chulignskych
gangov atie policajnch operci,
ktor ich mali dosta na kolen. Kniha
je pln naptia, ale aj humoru. Bannon
ukazuje, e prca tajnho policajta je ako
droga anajaie nie je vykonva ju, ale
zachova si potrebn odstup. Som ete
policajt? Neraz sa ptal sm seba, ke
sa poas tajnej misie sm podieal na
brutlnych vtrnostiach atie ke bol
svedkom neetickho konania ochrancov
poriadku.
Ptav aznepokojiv tanie, ktor
dokazuje, e ivot pe najlepie prbehy.

OBSAH
PREDSLOV.......................................................................5
1. KAPITOLA ZAIATKY................................................................. 8
2. KAPITOLA BERIE ALEBO NIE?........................................12
3. KAPITOLA PRV VKOP.........................................................17
4. KAPITOLA HOSOVANIE V LEEDSE................................23
5. KAPITOLA CHARLIE.................................................30
6. KAPITOLA HULL KATASTROFA; IPSWICH
TRIUMF...................................................................33
7. KAPITOLA GERRY A LETO V OSEMDESIATOM
SIEDMOM...............................................37
8. KAPITOLA PUFFIN.....................................................................42
9. KAPITOLA DAVE, STU A MARK................................49
10. KAPITOLA TELEFONTY A PRENAJAT
AUT........................................................................53
11. KAPITOLA HOSOVANIE V LEICESTERI.................. 60
12. KAPITOLA NA ELE TOKU................................................66
13. KAPITOLA TAJN V MANCHESTRI.................................72
14. KAPITOLA PRESVEDIV KRYTIE...............................81
15. KAPITOLA VY DVAJA STE FZLI......................................92
16. KAPITOLA HLAVA I SRDCE?............................................99
17. KAPITOLA DAVA TAKMER ZATKN............................ 103
18. KAPITOLA RIVALI................................................................. 106
19. KAPITOLA LIETAJCI ODDIEL..................................... 120

20. KAPITOLA MILLWALL VERZUS LEEDS.................... 128


21. KAPITOLA TRAJA KRLI.................................................. 136
22. KAPITOLA S ARSENALOM O POHR......................... 145
23. KAPITOLA STE ZATKNUT............................................. 153
24. KAPITOLA MY A ONI.............................................158
25. KAPITOLA PRI MORI.......................................................... 161
26. KAPITOLA POSTUP.............................................................. 168
27. KAPITOLA LETN DNI........................................................ 174
28. KAPITOLA CEL ZLE.......................................................... 179
29. KAPITOLA PRV DIVZIA, M SA NA
O TEI!......................................................... 186
30. KAPITOLA BORO................................................................... 194
31. KAPITOLA SI CHULIGN!.................................... 203
32. KAPITOLA NOV DOMOV.................................... 209
33. KAPITOLA DOMA S WEST HAMOM............................ 216
34. KAPITOLA HOSOVANIE V EVERTONE...................226
35. KAPITOLA SOM FZEL.......................................................238
36. KAPITOLA PREZRADEN.................................................250
37. KAPITOLA KONIEC HRY....................................................258
EPILG .......................................................................266
POAKOVANIE........................................................... 269
O AUTOROVI............................................................... 270

TAJN MEDZI CHULIGNMI

Vtedy sa ozval Mark. Vid, Dave, vravel som ti. Jim aChris tam
neboli pre t strechu. Ja som to vravel, Jim, e tam nie ste pre t
strechu.
Dave Marka odsotil. Mark, dr hubu. Potom ukzal na ma.
Ale nikto tam netu, kto ste.
Vyctil som, e Dava sa zmocnili pochybnosti. Ani ja ich nepoznm. Oni s strechri, my sme maliari. Ja tam tie nikoho nepoznm.
Dave zakolsal. Ale aj tak neviem, kto ste. Pokojne mete by obidvaja fzli. Len sa tu znioho ni objavte...
Vtedy som sa knemu rozbehol, ale zastavil ma Stu. U ma fakt
serie. Po von, ty chuj. Po na frovku, o ak?
Dave stle drali ostatn. Stu sa obrtil ku mne. Povaj, Jim, trochu sa upokoj, dobre? Chris, upokoj ho, jasn?
Vtedy sa do toho zastarel jeden zchalanov, ktor postvali veda.
Dave, nerobm si srandu, ale tento tu fakt nevyzer ako fzel. Keby
bol fzel, u by dvno zdrhol.
Chvu bolo ticho, potom Dave hodil tgo na zem. Je to cel na
hovno. Obrtil sa ku mne. Prep, Jim. Prehnal som to. Vie, naposledy zatkli mojich dvoch kamoov, to bola pre ma apre Chrisa
novinka, a ke sme ili do toho domu anik vs tam nepoznal, myslel som si... Nenechal som ho dohovori.
Cho doriti. Ma tvoje rei nezaujmaj. Ete raz omne povie, e
som fzel, aodreem ti hlavu.
Vstpil medzi ns Chris. Hej, hej, pomaly, Jim, ve sa ospravedlnil.
Odsotil som Chrisa. Ja mu seriem na ospravedlovanie. Ja e som
fzel? Kurva! Vyiel som von azhlboka som dchal. Triasol som sa
od strachu ahnevu.
Stu aMark vyli von, ospravedlnili sa, e ns sChrisom podozrievali ae to zalo a tak aleko. Potom vyli Chris sDavom aDave
zamieril ku mne. Zastal na chodnku avystrel ku mne ruku. Prep, Jim. Prehnal som to.
Pozrel som naho apodal som mu ruku. Ni sa nestalo. Aj ja sa
ospravedlujem.
Dave sa potom usmial. Len jedno. Nie som pleat chuj. Mm vysok elo, nie som pleat.
95

JAMES BANNON

Vetci sa rozosmiali.
Stu rozhodol, e vtej krme u stailo vzruenia, apreli sme po
Catford Broadway do alej jednosmerky na rohu. Zmerne som zaostal. Vedel som, e musm spravi nieo, o bez pochybnost rozptli vetky podozrenia onaej identite.
Voli sme do krmy aDave so Stuom sa vybrali kbaru. Iiel som
na WC, voiel som do kabnky asadol som si tam. Chvu som si
usporadval mylienky, potom som preiel k umvadlu, oplchol
som si tvr vodou a vrtil som sa k ostatnm. Vetci stli okolo
hracieho automatu Pot Black. Hr odpovedal na erven otzku,
ktor bola relatvne ahk, apotom si mohol vybra farbu. Otzky
boli oraz aie poda toho, ktor farbu ste si vybrali. Dva body za
lt otzku, tri body za zelen atak alej, za iernu, najaiu otzku, ste dostali sedem bodov. Mark stl pri automate aDave aStu
naho kriali, aby odpovedal. Urobil tak azreval od radosti, ke
mal sprvnu odpove.
Obrtili sa ku mne aStu na ma zavolal: Po, Jim, si na rade. Ak
prehr, plat aliu rundu.
Preiel som dopredu avhodil som do automatu pdesiat penc.
Uprene som hadel na automat avtedy vo mne skrslo rozhodnutie, ktor vo mne pretrvalo a do konca tajnej opercie. Zjavila sa
otzka: V ktorom roku vyhralo Anglicko Svetov pohr? Nasledovali tyri monosti. Ostatn si ich pretali azahuali, no ja
som len stl anemo civel na automat. Hodiny odpotavali as, ja
som sa vak stle nepoksil odpoveda na otzku. Vetci na ma
kriali. as vypral. Obrtil som sa k ostatnm. Tum platm
ja.
Vetci na ma trochu zmtene pozerali, ete aj Chris, ktormu
vbec nedochdzalo, o mm za lubom. Preiel som kbaru, objednal som avrtil som sa spivami. Ostatn ete hrali, ja som sa
prizeral. Potom na ma priiel rad, tak som do automatu hodil
mincu. Znovu som len hadel na automat. Hodiny odpotavali
as aja som sa nemal kodpovedi. Vetci na ma vykrikovali, aby
som si vihol. Dave bol cel bez seba. No tak, Jim, u konene
odpovedz. Potom sa spolu sostatnmi rozosmial. Boha, o m
za problm?
96

TAJN MEDZI CHULIGNMI

Pozrel som na nich. Teraz. Obrtil som sa azaal som trieska do


automatu. Ostatn od prekvapenia otvorili sta. Potom som sa obrtil ku Chrisovi, ktormu sa na tvri zrail absoltny zmtok. Vrhol
som sa knemu azdrapil som ho. Neoakval to abol plne v oku.
Sotil som ho kbaru. Ty si im to povedal, o? Ty chuj, ve si mi sbil,
e to neprezrad!
Chris netuil, kam to cel smeruje. Kurva, oom to trepe?
Tlail som Chrisa kbaru aostatn sa ns pokali od seba odtrhn. Schmatol som ho za hrdlo astlail som mu ho, a sa metal alapal
po dychu. Krial som zplnch pc: Ty chuj! Ty si im to povedal!
Chris stle netuil, kam to smeruje. Dave mi odtrhol ruku z Chrisovho krku apretisol sa medzi ns. Chytil ma za plecia azadval sa
mi do o. Jim, lskavo sa upokoj, dobre? Neviem, oom to, ale
ni nm otebe nepovedal. Ak m problm?
Poksil som sa znovu vrhn na Chrisa, ale cestu mi zastali Mark
aStu. Ukzal som na Chrisa. On je mj problm. Sbil, e to nikomu nepovie. Ty zmija!
Chris sa obrtil aukzal na ostatnch. Ja som im ni nepovedal.
U som to hral dos dlho, tak som sa zvrtol azvalil som sa na dlku. Uznvam, e to bolo trochu teatrlne, ale robil som, o sa dalo.
Ocitli sme sa vrozhodujcom okamihu tajnej opercie. Vetci boli
absoltne zmten. So slzami voiach som vstal aobrtil som sa ku
Chrisovi. Preo si im to povedal? Bolo to nae tajomstvo. Sbil si,
e to nikomu nepovie.
Dave preiel ku mne aobjal ma okolo pliec. Povaj, Jim, neviem,
oo ide, ale Chris nm otebe naozaj ni nepovedal. estn slovo.
Postupne som na vetkch pozrel, napokon som spoinul pohadom na Chrisovi. Po tvri mi tiekli slzy. Nie je to moja vina. Usilujem sa, robm, o sa d. Ke ja sa ztch slov neviem vysomri. Je to
pre ma panielska dedina.
Dave ma stle objmal okolo pliec. O om to hovor? Potom sa
mi pozrel do o. Nevie ta?
Pokrtil som hlavou. Priiel ku mne aj Mark. Jim, ani mne tanie
ktovieako nejde.
Chrisovi to konene dolo avrhol sa ku mne. Jim, ja som im to
nepovedal. estn slovo.
97

JAMES BANNON

Pozrel som na nich avetci pokrtili hlavami. Stu stl veda Dava.
Jim, prisahm, e Chris nepovedal ani slovo. Ty kokos, ako sa takto
pretka?
Ukzal som na Chrisa. Vaka nemu. On za ma ta aj pe.
Potom som sa obrtil a vybehol som z krmy. Zahol som za roh
a oprel som sa o stenu. Chvu som tam stl, napokon vetci vyli
zkrmy.
Ako prv prehovoril Dave. Jim, ve to nie je koniec sveta. Pozri sa
tuto na Stua. Ten si ani nevie zaviaza nrky, preto stle nos mokasny.
Zasmial som sa. Podiiel ku mne Chris. Jim, ja som im to nepovedal. Prisahm.
Viem. Viem, ja len... To je fuk. Poobzeral som sa. Sme tu vetci
kamoi, vak?
Vetci prikvli. Mark sa usmieval. Najlep kamoi. Zasmiali sme
sa avybrali sme sa cez cestu knaim autm.
Ke sme doli na chodnk, Stu sa rozosmial. Vetci sme zastali
apozreli sme naho. Dava to trochu zaskoilo. Doriti, Stu, o ti je
tak smiene?
Stu sa u nahlas rehotal anapokon to zo seba dostal. e o mi je
smiene? Pozrel na ns a pokraoval: Teraz som si uvedomil, e
sme Jima obvinili, e je fzel... aon ani nevie ta apsa!
Vetci vyprskli do smiechu. Ja snimi. Pln mi vyiel.

98

Povinn tanie kadho futbalovho fanika.


(Natasha Harding, The Sun)
Zbavn azaujmav svedectvo zprvej
ruky okovch momentoch britskej
futbalovej histrie.
(FootMatters.com)
Bez servtky, brutlne primn.
(Sunday Express)
Takto zblzka ste ete futbalovch chulignov
vakcii nevideli pardne tanie.
(sportsvibe.co.uk)

ISBN 978-80-971534-6-5

www.zelenykocur.sk

788097

James Bannon

Bol to tak okujci prbeh, a divci ako


verili, e sa to mohlo odohra naozaj. Ale
teraz u tomu veri musia...
Takmer odvadsa rokov neskr mu,
ktor film pripravoval, odhalil pravdu
scenr vznikol na zklade pravdivho
prbehu. Prbehu, ktor sm zail. Ten
ambicizny mlad policajt sa volal James
Bannon, futbalov klub, preslven najm
vyanm svojich fanikov, sa volal
Millwall, agang, do ktorho sa Bannon
infiltroval, sa nazval Bushwackers jeden
znajobvanejch, najbrutlnejch vo
svete anglickho futbalu.

TAJN MEDZI
CHULIGNMI

Samozrejme, e som chulign, doboha, ty debil


vy***an! Aje to vonku. Som chulign. Lene vie preo?
Lebo, k***a, presne to je moja robota!

153465

FUTBALOV
MISIA

James Bannon sa narodilroku 1965


vLambethe vjunom Londne. P rokov
slil vradoch Metropolitnej polcie, vek
as toho obdobia pracoval ako tajn
agent. Naalej vedie bohat avzruujci
ivot ako herec, komik, developer
adonedvna aj majite komernch
aerolni. Je vevyslancom charitatvnej
organizcie Princes Trust aije
vSussexe so svojou rodinou.

Vroku 1995 priiel do kn film I. D.


oambiciznom mladom policajtovi,
ktorho poslali do ternu, aby vutajen
prenikol do gangu futbalovch chulignov
avystopoval jeho vodcov. Dnes u
kultov snmok prekvapil mierou brutality
aznepokojivm pohadom na temn
aasto krvav strnku krsneho portu,
akm je futbal.

James Bannon

FUTBALOV
MISIA
TAJN MEDZI
CHULIGNMI

Dnes prichdza James Bannon sknihou,


ktor vm odhal pozadie chulignskych
gangov atie policajnch operci,
ktor ich mali dosta na kolen. Kniha
je pln naptia, ale aj humoru. Bannon
ukazuje, e prca tajnho policajta je ako
droga anajaie nie je vykonva ju, ale
zachova si potrebn odstup. Som ete
policajt? Neraz sa ptal sm seba, ke
sa poas tajnej misie sm podieal na
brutlnych vtrnostiach atie ke bol
svedkom neetickho konania ochrancov
poriadku.
Ptav aznepokojiv tanie, ktor
dokazuje, e ivot pe najlepie prbehy.

You might also like