Nr. c.

Data:

ACORDUL PĂRINTELUI SAU AL REPREZENTANTULUI LEGAL
ÎN CAZUL VOLUNTARILOR SUB 16 ANI

Subsemnatul/a posesor al BI/CI

seria: nr: CNP: domiciliat/ă în

Str. Nr. Bl. Sc. Et. Apt.
Localitatea: Judeţul: Cod:
Telefon fix: (includeţi prefixul) ( ) Mobil:
E-mail:

în calitate de părinte reprezentant legal al minorului (nume, prenume):

sunt de acord ca acesta să fie înscris ca voluntar în baza de date
gestionată de Biblioteca Județeană ”V.A. Urechia” şi să beneficieze

de serviciile oferite de acesta.

Menţionez că am luat la cunoştinţă prevederile legii 78/2014 Legea voluntariatului.

Data: Semnătura: