You are on page 1of 10

JO H A N N S EB A S TIA N

(B A C H )

. Johann Sebastian Bach njemački skladatelj i orguljaš baroknog razdoblja.

. tehničkom zahtjevnošću i umjetničkom ljepotom. Njegova se djela odlikuju intelektualnom dubinom.

Općenito ga se smatra jednim od najvećih skladatelja svih vremena .

 Te su bila nadahnuće gotovo svim skladateljima europske tradicij e.  . od Mozarta do Schönberga.

Kothen i Leipzig . njegov najvažniji sfera je Weimar . Bach radio je u svjetovnim i vjerskim obredima na raznim mjestima u Njemačkoj. .

. odlazi iz Arnstadta i prihvaća posao orguljaša u  Mühlhausenu. Godine 1707.

prvenstveno zbog previranja raznih teoloških strujanja koja su tada potresala Mühlhausen . Nakon samo godine u Mühlhausenu. vjerojatno zbog nedostatnih novčanih primanja i loših uvjeta za glazbeno stvaralaštvo i izvođenje. a po nekima. napušta i taj posao. 1708.

Kao već vrstan i priznat poznavatelj orgulja predlaže preradbu orgulja u crkvi sv. Blaža. .

H VALA N A PAZN JI .