You are on page 1of 144

CAPITOLUL VII

CONTABILITATEA FLUXURILOR DE
TREZORERIE
1. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: încasãri de la clienþi 200.000 lei; plãþi
cãtre furnizori 15.000 lei; plãþi cãtre angajaþi 2.500 lei; dobânzi plãtite legate de
activitatea de exploatare 100 lei; impozit pe profit plãtit 6.000 lei; plãþi privind: achiziþii
de terenuri 100.000 lei, achiziþii instalaþii 400.000 lei; încasãri din vânzarea
echipamentelor 50.000 lei; dividende încasate 120.000 lei; venituri din emisiuni de
capital social încasate 7.000 lei; încasãri din împrumuturi pe termen lung 1.500 lei.
Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor de numerar” metoda directã fluxurile de numerar
din activitãþi de exploatare, investiþii ºi finanþare sunt:
a) + 226.400 lei
- 380.000 lei
+ 5.500 lei
b) – 176.400 lei
+ 330.000 lei
- 8.500 lei
c) + 176.500 lei
- 334.500 lei
+ 7.000 lei
d) + 176.400 lei
- 330.000 lei
+ 8.500 lei
e) + 226.400 lei
+ 380.000 lei
- 1.500 lei
Rezolvare:
Flux exploatare

Flux investiþii

+ încasãri de +200.000 -plãþi achiziþii -100.000
la clienþi
terenuri
- plãþi cãtre
furnizori

-15.000

-plãþi achiziþii -400.000
instalaþii

- plãþi cãtre
angajaþi

-2.500

+încasãri din +50.000
vânzarea
echipamentelor
+dividende
+120.000
încasate

- dobânzi
-100
plãtite legate
de exploatare
-impozit pe -6.000
profit plãtit
= Flux
+176.400 = Flux
exploatare
investiþii

-330.000
180

Flux finanþare
+venituri din
emisiuni de
capital
+încasãri din
împrumuturi pe
termen lung

+7.000

= Flux finanþare

+8.500

+1.500

Rãspuns corect (d).
2. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: profit înaintea impozitãrii 25.000
lei; cheltuieli cu amortizarea 1.700 lei; pierderi din diferenþe de curs valutar 1.200
lei; venituri din investiþii financiare 3.600 lei; clienþi: sold iniþial 4.000 lei – sold final
4.600 lei; stocuri: sold iniþial 7.000 lei – sold final 1.500 lei; furnizori: sold iniþial
4.600 lei – sold final 3.500 lei; dobânzi plãtite legate de exploatare 1.200 lei; impozit
pe profit plãtit 1.400 lei; asigurare încasatã 200 lei. Conform IAS 7 „Situaþiile fluxurilor
de numerar” fluxul de numerar din activitatea de exploatare este:
a) 15.700 lei
b) 24.500 lei
c) 24.300 lei
d) 15.900 lei
e) 25.700 lei
Rezolvare:
·
+
+
+
+
=

Profit înaintea impozitãrii
Cheltuieli cu amortizarea
Pierderi (cheltuieli) din diferenþe de curs valutar
Venituri din investiþii financiare
Creºterea creanþelor clienþi
Descreºterea stocurilor
Descreºterea furnizorilor
Dobânzi plãtite
Impozit pe profit plãtit
Asigurare încasatã
Flux de numerar provenit din activitatea de exploatare

25.000 lei
+1.700 lei
+1.200 lei
-3.600 lei
- 600 lei
+5.500 lei
-1.100 lei
-1.200 lei
-1.400 lei
+200 lei
+25.700 lei

Rãspuns corect (e ).
3. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: toate acþiunile filialei au fost achiziþionate
cu 4.600 lei. Valorile juste ale activelor achiziþionate ºi obligaþiilor preluate sunt
urmãtoarele: stocuri 1.500 lei; creanþe 200 lei; numerar 2.000 lei; terenuri ºi clãdiri
4.000 lei; furnizori 1.600 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 1.500 lei. Au
fost efectuate plãþi în valoare de 4.200 lei pentru achiziþia clãdirilor. Conform IAS 7
„Situaþiile fluxurilor de numerar” fluxul de numerar provenit din activitãþile de
investiþii este:
a) + 6.800 lei
b) – 6.800 lei
c) – 8.800 lei
d) – 1.600 lei
e) + 8.800 lei
181

Rezolvare:
- Plãþi privind achiziþia filialei (1)
- Plãþi privind achiziþia clãdirilor
= Flux de numerar provenit din activitatea de investiþii

-2.600 lei
-4.200 lei
-6.800 lei

(1)

Valoarea se determinã astfel:
Stocuri
Creanþe
Numerar
Terenuri ºi clãdiri
Total activ
Datorii (1.600+1.500)
Activ net contabil
Numerar
Valoarea plãtitã pentru filialã
sau:
+ Plãþi privind acþiunile filialei
- Numerar
= Valoarea plãtitã pentru filialã

·
+
+
+
=
=
=

1.500 lei
200 lei
2.000 lei
4.000 lei
7.700 lei
-3.100 lei
4.600 lei
-2.000 lei
2.600 lei
4.600 lei
-2.000 lei
2.600 lei

Rãspuns corect (b).
4. Dispuneþi de urmatoãrele informaþii: toate acþiunile filialei au fost achiziþionate
cu 9.200 lei. Valorile juste ale activelor achiziþionate ºi obligaþiilor preluate sunt
urmãtoarele: stocuri 3.000 lei; creanþe 400 lei; numerar 4.000 lei; terenuri ºi clãdiri
8.000 lei; furnizori 3.200 lei; împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 3.000 lei. Au
fost efectuate plãþi în valoare de 8.400 lei pentru achiziþia unor clãdiri. Conform IAS
7 fluxul de numerar provenit din activitãþile de investiþii este:
a) – 13.600 lei
b) – 17.600 lei
c) – 3.200 lei
d) + 13.600 lei
e) + 17.600 lei
Rezolvare:
- Plãþi privind achiziþia filialei (1)
- Plãþi privind achiziþia clãdirilor
= Flux de numerar provenit din activitatea de investiþii
(1) Valoarea se determinã astfel:
· Stocuri
+ Creanþe
182

-5.200 lei
-8.400 lei
-13.600 lei
3.000 lei
400 lei

Numerar = Valoarea plãtitã pentru filialã 4.500 lei.200 lei -4.550 +încasãri din emisiuni de capital +cheltuieli cu amortizarea +750 +încasãri din vânzãri instalaþii +2.400 lei -6.000 lei 5.200 lei -4.425 lei flux exploatare + 4.400 lei.850 lei flux investiþii .000 lei – sold final 3.300 +încasãri din +325 împrumuturi pe termen lung +diminuarea creanþelor clienþi +1.200 lei 9.+ + = = = Numerar Terenuri ºi clãdiri Total activ Datorii (3. Conform IAS 7 aceste operaþii genereazã: a) + 36.925 lei flux exploatare + 75 flux finanþare c) + 37.525 lei flux exploatare + 425 lei flux investiþii e) + 36.000) Activ net contabil Numerar Valoarea plãtitã pentru filialã sau: + Plãþi privind acþiunile filialei .000 lei.550 lei ºi s-au încasat 2. impozit pe profit plãtit 300 lei.500 -plãþi achiziþii terenuri -2.75 flux finanþare b) + 36.000 lei 15.000 lei 5.175 lei flux exploatare .850 lei flux investiþii . clienþi: sold iniþial 2. 350 lei au fost ridicaþi din emisiunea de capital ºi alþi 325 lei din împrumuturi pe termen lung. Cheltuielile cu dobânda au fost de 1. Alþi 250 lei legaþi de cheltuielile cu dobânda ale perioadei precedente au fost de asemenea plãtiþi în timpul perioadei.400 183 +350 .000 lei – sold final 600 lei. furnizori: sold iniþial 6. 5.900 lei.425 lei flux exploatare .200 lei Rãspuns corect (a). Dispuneþi de urmatoãrele informaþii: profit înainte de impozitare 33.000 lei – sold final 8.200 lei 9. Au fost efectuate plãþi pentru achiziþia unui teren în valoare de 2.200+3. stocuri: sold iniþial 3.000 lei 8.250 lei flux investiþii + 675 flux finanþare d) + 37.300 lei din vânzarea unei instalaþii.4. din care 425 lei au fost plãtiþi în timpul perioadei.675 flux finanþare Rezolvare: Flux exploatare Flux investiþii Flux finanþare +profit înainte de impozitare +33. cheltuieli cu amortizarea 750 lei.

250 lei + 335 lei c) .450 lei din vânzarea unei clãdiri.520 = Flux finanþare 184 -395 .000 dobânda -dobândã plãtitã -425 -dobânda aferentã -250 perioadei trecute plãtitã = Flux exploatare +37.450 +380 -3.550 -plãþi dobânzi ºi dividende -45 -350 +1.450 lei + 335 lei d) .15 lei Rezolvare: Flux investiþii -plãþi privind achiziþia filialei (1. Conform IAS 7 fluxul de numerar provenit din activitatea de de investiþii ºi finanþare este: a) .4.520 lei .3.000 lei din care numerar dobândit 200 lei.000 -200) -plãþi privind achiziþia autoturismelor +încasãri din vânzarea clãdirilor +încasãri dobânzi ºi dividende legate de investiþii = Flux investiþii Flux finanþare -800 -plãþi privind rata anualã de leasing financiar -4. a plãtit 45 lei obligaþiile anului din leasingul financiar.45 lei e) 3.550 lei pentru achiziþia autoturismelor. din care 100 din activitatea de exploatare ºi a plãtit dividende totale de 500 din care 150 din activitatea de exploatare.3.870 lei . În cursul anului N o societate comercialã efectueazã urmãtoarele operaþii: achiziþioneazã o filialã Z 1. au fost efectuate plãþi în valoare de 4.Flux exploatare -creºterea stocurilor -900 +creºterea +2. a încasat 1.175 Flux investiþii = Flux investiþii Flux finanþare -250 Flux finanþare +675 Rãspuns corect (c ).000 lei din care 450 lei au fost obþinuþi prin leasing financiar. a achiziþionat autoturisme la un cost total de 5.395 lei b) . 6. a încasat dobânzi ºi dividende totale de 480 lei.400 datoriilor furnizori -impozit pe -300 profit plãtit +cheltuieli cu +1.900 lei .4.

000 lei.550 lei pentru rãscumpararea acþiunilor întreprinderii.700 lei din care 1. achiziþioneazã filiala Z 1. încaseazã dobânzi 850 din care 40 din activitatea de exploatare. plãteºte o obligaþie din leasing financiar 550 lei.300 lei materii prime achiziþionate. plãteºte 4.450 lei + 1. plãteºte 4.000 = Flux finanþare -300 -1.700 +800 +1.500 lei din vânzarea mãrfurilor.000 -3. Conform IAS 7 aceste operaþii genereazã: Flux exploatare a) + 100 lei Flux investiþii + 4. încaseazã dobânzi ºi dividende în valoare de 850 lei din care 50 din activitatea de exploatare ºi încaseazã o asigurare de 400 u.050 lei d) + 1. obþine 2.800 din care numerar dobândit 700 lei.300 lei e) 0 lei + 500 lei Rezolvare: Flux investiþii +încasãri din vânzare clãdiri -plãþi privind achiziþia autoturismelor +dobânzi ºi dividende = Flux investiþii Flux finanþare +4. încaseazã 5.Rãspuns corect (a).300 lei + 500 lei b) . În cursul anului N o societate comercialã efectueazã urmãtoarele operaþii: încaseazã 1.800 -1.780 lei . plãteºte 1.m. plãteºte dividende de 750 din care 60 din activitatea de exploatare ºi plãteºte acþionarilor suma de 800 pentru rãscumpararea acþiunilor întreprinderii.200 lei pentru achiziþia unor materii prime. plãteºte dividende în valoare de 1.100 lei .520 lei 185 Flux finanþare . 7. plãteºte 3. În cursul anului N o societate comercialã efectueazã urmãtoarele operaþii: încaseazã contravaloarea unor mãrfuri vândute 4. încaseazã o asigurare împotriva cutremurelor 420 lei.550 -550 Rãspuns corect (d). încaseazã 4.1.000 lei din vânzarea unei clãdiri. 8.700 lei pentru achiziþia unui autoturism. plãteºte acþionarilor 1.4.250 lei c) .500 lei din vânzarea unei clãdiri.100 +încasãri din emisiuni capital -plãþi cãtre acþionari pentru rãscumpãrarea acþiunilor -plãþi obligaþii leasing financiar încasate legate de investiþii -dividente plãtite legate de finanþare +2. Conform IAS 7 fluxul de numerar provenit din activitatea de investiþii ºi finanþare este: a) .000 aferente activitãþii de finanþare.800 lei din emisiunea de capital social.100 lei datorii din leasing financiar.250 lei + 2.

9.590 Rãspuns corect (b).b) + 100 lei c) .210 = Flux finanþare -5. venituri din investiþii financiare 2.100 din leasing financiar -dividende plãtite legate de finanþare -690 -plãþi cãtre acþionari privind rãscumpãrarea acþiunilor -800 -60 = Flux exploatare +100 = Flux investiþii +5.250 lei 186 .500 vânzarea unei clãdiri -4.4.600 lei. descreºteri în valoarea stocurilor 2.940 lei + 4.250 lei c) +12. descreºteri în valoarea furnizorilor 5.5.150 lei d) +17.320 lei e) . creºteri ale creanþelor comerciale 3.120 lei + 5.800-700) +40 +dobânzi încasate +810 legate de investiþii +încasare asigurare împotriva cutremurelor -dividende plãtite legate de exploatare +420 Flux finanþare -plãþi privind datorii -4.700 lei.850 lei.1.320 lei d) .5.000 +încasãri din +5.170 lei .500 lei.100 achiziþia filialei (1. Care este mãrimea corectã a numerarului generat de activitatea de exploatare: a) +8. cheltuieli cu dobânzile 1. impozit pe profit plãtit 3.780 lei .300 -plãþi privind -1.520 lei + 5.3.590 lei .300 lei.850 lei b) +14.640 lei .850 lei e) +5. cheltuieli cu amortizãrile 1.210 lei + 4.980 lei Rezolvare: Flux exploatare Flux investiþii +încasarea mãrfurilor vândute -plãþi privind achiziþii de materii prime +dobânzi încasate legate de exploatare +4. Dispuneþi de urmãtoarele date: profit înainte de impozitare 15.000 lei.400 lei.800 lei.

700 lei +1.250 lei din care 900 au fost obþinute prin leasing financiar. Sã se calculeze fluxul net de trezorerie relativ la activitãþile de exploatare: 187 .000.000 lei.000 lei.600.000. sold final 3.680 lei Rezolvare: + + + = Plãþi privind achiziþia filialei (590-40) Privind achiziþia mijloacelor de transport Încasãri din vânzarea instalaþiilor Dobânzi încasate Dividende încasate Flux de numerar provenit din activitatea de investiþii -550 lei -350 lei +20 lei +200 lei +200 lei -480 lei Rãspuns corect (c ). plãþi privind impozitul pe profit 3.000 lei.000 lei.800.250 lei Rãspuns corect (e ).Rezolvare: · + + + = Profit înaintea impozitãrii Impozit pe profit plãtit Cheltuieli cu amortizãrile Venituri din investiþii financiare Cheltuieli cu dobânzile Creºteri de creanþe comerciale Descreºterea stocurilor Descreºteri furnizori Flux de numerar provenit din activitatea de exploatare 15. cheltuieli privind dobânzile 3. Dispuneþi de urmãtoarele date: achiziþia filialei A 590 lei. stocuri – sold iniþial 4. clienþi – sold iniþial 4.000 lei.000.500.780 lei b) .000 lei -3.500 lei -2. amortizarea cumulatã de 60 lei au fost vândute cu 20 lei ºi încasate.000 lei. sold final 4.000 lei.800 lei -3. Care este mãrimea corectã a numerarului net din activitatea de investiþie: a) . sold final 5.520 lei c) .000. dobânzi ºi dividende plãtite 2. dividende încasate 200 lei ºi plãtite 300 lei. din care numerar dobândit 40 lei.000. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: rezultatul brut al exerciþiului 10.1.420 lei e) . 11. achiziþia de mijloacelor de transport la cost total 1. instalaþiile cu o valoare iniþialã de 80 lei.300 lei +2.480 lei d) . 10.000.600 lei +1.000.400 lei -5.000.850 lei +5. restul achitate în numerar.000 lei.000 lei. furnizori – sold iniþial 6. dobânzi încasate 200 lei.

000 lei Creºterea datoriilor faþã de stat (impozit pe profit) +6.000 lei.000 lei Flux de numerar provenit din activitatea de exploatare 228.000 lei Creºterea clienþilor -87. creºteri ale datoriilor faþã de furnizori 56.000 lei Creºterea datoriilor furnizori +56. Care este mãrimea fluxului net de trezorerie furnizat de activitatea de exploatare: a) 222 000 lei.000 lei. creºteri de datorii faþã de stat (impozit pe profit) 6.800. + 5 100 000 lei. + 7 300 000 lei.000. Dispuneþi de urmãtoarele date: rezultatul contabil înainte de impozitare 200.000 lei -2.000 lei -500.000 lei Creºterea stocurilor de mãrfuri -47.000 lei.000 lei +1.000 lei -600. creºteri ale creanþelor clienþi 87.000 lei. creºteri ale stocurilor de mãrfuri 47.000 lei -3.000 lei Rãspuns corect (a).000.000 lei. + 9 300 000 lei.000 lei.000 lei Cheltuieli cu amortizãrile +120. Rezolvare: + + + = Rezultat brut Descreºterea clienþilor Descreºteri furniuzori Creºterea stocurilor Cheltuieli privind dobânzile Dobânzi plãtite Plãþi privind impozitul pe profit Flux de numerar provenit din activitatea de investiþii +10. b) 228 000 lei.000 lei Dobânzi plãtite -20.a) b) c) d) e) + 7 100 000 lei. 188 .000 lei +7. 12. c) 208 000 lei.000 lei. + 8 300 000 lei. cheltuieli de exploatare privind amortizãrile 120. dobânzi plãtite 20. d) 248 000 lei.000 lei +3.000. e) 275 000 lei Rezolvare: + + + + = Rezultat brut +200.100.000 lei Rãspuns corect (b).000.

stocuri ºi creanþe 170. . + 10.000 = 320.350.000 lei Rãspuns corect (c).000 lei. creºterea datoriilor faþã de furnizori 120.000 – (-10. a) .000 lei. d) .70.30.000 lei.000 lei .350. + 80.000 lei. furnizori 180. + 10.70.000 lei + Creºterea datoriilor faþã de furnizori +120.000 lei. c) +20.Plãþi privind impozitul pe profit -540. cheltuielile privind amortizarea 270.000 lei.000 lei + Cheltuieli cu amortizãrile +270.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: profitul înaintea impozitãrii 1.000 – 180.000 lei.10.13.Creºterea cheltuielilor plãtite în avana -36.150. diminuarea soldurilor conturilor de creanþe clienþi 90. creºterea cheltuielilor plãtite în avans 36. b) .000 lei .000 lei .000 + 90. 189 .000 lei Rãspuns corect (d).000 lei.000 lei.000 = + 20. disponibil la bãnci 30.000 lei.000 lei = Flux de numerar provenit din activitatea de exploatare 1.000 lei.000 lei.000 lei. Determinaþi fondul de rulment.60.10.000 lei.000 lei. O societate comercialã prezintã urmãtoarele informaþii referitoare la bilanþ: active imobilizate 300.000 lei Rezolvare: Fond de rulment = Finanþãri stabile – Activ imobilizat brut Finanþãri stabile = Capitaluri proprii + împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni = 230. necesarul de fond de rulment ºi trezoreria netã ale societãþii. capitaluri proprii 230. + 30.000 lei. . e) + 70.000 = -10. a) 1 011 000 lei b) 1 326 000 lei c) 1 014 000 lei d) 1 254 000 lei e) 2 166 000 lei Rezolvare: + Rezultat brut +1. .000 lei.000 lei.Diminuarea creanþelor clienþi +90.000) = +30.000 lei.000 lei. Trezoreria netã = Fond de rulment – Necesar în fond de rulment = = 20.000 – 300. plãþile privind impozitul asupra profitului 540.000 lei Necesarul de fond de rulment = Active circulante de exploatare ºi în afara exploatãrii – Datorii circulante din exploatare ºi în afara exploatãrii Necesarul în fond de rulment = 170.000 Fond de rulment = 320.000 lei.254. Care este fluxul net de trezorerie relativ la activitãþile de exploatare. . 14.20. . împrumuturi din emisiunea de obligaþiuni 90.000 lei. + 60.000 lei.

000.000 lei Provizioane pentru deprecierea creanþelor clienþi 200.000. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 2.200.000 lei.000.000 – –5.000 lei Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 2.000 lei Capital social subscris vãrsat 10.800.000 lei.500.000 lei · + + + + + - 190 .000 lei + Cheltuieli înregistrate în avans 10.000.000 lei · Furnizori 6.000 = + 16.100.000 lei.000 lei.000 lei Necesarul de fond de rulment = Active circulante de exploatare ºi în afara exploatãrii – Datorii circulante din exploatare ºi în afara exploatãrii Necesarul în fond de rulment = 27.600.000 lei. prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni 1.15. conturi curente la bãnci 15.700.000.000. Trezoreria netã = Fond de rulment – Necesar în fond de rulment = +16. Dispuneþi de urmãtoarele date: instalaþii la valoarea brutã 5.000 lei = Datorii circulante de exploatare ºi în afara exploatãrii 22.000 – 22. credite bancare pe termen scurt 4.000 = +5. amortizarea instalaþiilor 3.000 lei.900. provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.000 lei Provizioane pentru deprecierea materiilor prime 1.000.000. Care este mãrimea fondului de rulment net global.000.000.000.000 – 5.000 = +10.000 lei. clienþi 3.600.000.5 900 000 lei + 22 000 000 lei d) – 16 100 000 lei + 5 900 000 lei + 10 200 000 lei e) – 16 100 000 lei .000 lei.5 900 000 lei + 22 000 000 lei Rezolvare: Amortizarea instalaþiilor 3. materii prime 14.000 lei · Materii prime 14.000 lei. provizioane pentru deprecierea creanþelor clienþi 200.000.000 lei.000 lei.000.000 lei. a necesarului în fond de rulment ºi a trezoreriei nete: FR NFR T a) + 16 100 000 lei + 5 900 000 lei + 10 200 000 lei b) + 16 100 000 lei .900.700.5 900 000 lei + 10 200 000 lei c) + 16 100 000 lei .000.000. capital social subscris vãrsat 10.000 lei Fond de rulment = Finanþãri stabile – Activ imobilizat brut = 21. cheltuieli înregistrate în avans 10.900.000 lei + Venituri înregistrate în avans 16.000 lei.000.000 lei.900.500.000 lei = Finanþãri stabile 21.900.000.000 lei = Active circulante de exploatare ºi în afara exploatãrii 27. venituri înregistrate în avans 16.000 lei Prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni -1.000 lei.100.000 lei Provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 6. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 6.900.000 lei + Clienþi 3.000 000 lei. furnizori 6.000.000.

000 lei = 15.000 Încasãri 10. d) 120.000 Euro reprezentând 346.000 lei.000 lei 15.1.500.000 lei Rãspuns corect (a). La 31.000.185.500.000.000.300 lei/EURO ºi de 15. b) 116.000 = 230.500.000 = 720.000 lei 5124 = 765 15. 16.000 lei.000 Euro × 23.000 lei/EURO ºi de 10.000 Euro × 23.000.000.800. c) 101. Pe parcursul exerciþiului 2001 au fost înregistrate urmãtoarele fluxuri monetare: încasãri de 30.500.000 = 131. Care sunt valorile aferente trezoreriei nete a societãþii ºi diferenþa de curs nerealizatã? a) 131.000 Euro × 24.000 lei 7.000 EURO la cursul zilei de 23.500 lei/EURO ºi plãþi de 20.000 lei.200.500.12.000.000 = + 10. e) 131.000 EURO la cursul zilei de 24.000 Total plãþi 838.000 lei Trezoreria netã = Total încasãri – Total plãþi + Diferenþa de curs nerealizatã = 955.000 lei Încasãri: 30.000 – 4.000 La data de 31.500.500.000 lei 7.000 Euro reprezintã 15.000 lei Diferenþa de curs nerealizatã 361.12.500.000.000.000 EURO la cursul zilei de 24.000 lei 4.300 = 486.500.000 – 838.100 lei/EURO.000 Euro × 24.000 lei.000 lei 15.000 lei/EURO.000 Plãþi 15. 191 .000 Euro × 23.000 Sfd 15.000 Total încasãri 955.000. La începutul anului 2001 o întreprindere deþinea 10.000 + 15.2001 era de 23.500.500 = 235.100 = 361.000 Euro × 24.000.000.sau: Trezoreria netã = Conturi curente la bãnci – credite bancare pe termen scurt = 15. Cursul ROL/EURO la 1.000 lei C Plãþi 20.000.000.000 EURO.000.000 lei.000.000 lei reprezintã un venit din diferenþe de curs valutar: Înregistrarea contabilã: 15.000 EURO la cursul zilei de 23.500.000 Total încasãri + sold iniþial 1.000.500. soldul final de 15.000 lei Rãspuns corect (e ).000 – 346.000. Rezolvare: Situaþia în contul 5124: D 5124 Sold iniþial 10.2001 cursul era de 24.500 lei/EURO.500 = 352.500.

000 lei 472 2.000 × 40% = 103.000 lei 4111 = 701 103.000 lei = 2.000 lei Valoarea justã a veniturilor = (105.000 lei 4111 = 701 105.A. condiþiile de platã fiind: 60% din preþ de plãteºte în momentul vânzãrii iar restul de 40% se va plãti dupã un an de la vânzare. VENITURILOR. Societatea comercialã ALFA S.000 lei d) 105.000 lei 4111 = 701 103. 192 .000 × 60%) + Rãspuns corect (d).000 lei 4111 b) 105.000 lei 472 2. Se estimeazã cã în acel momentul clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 5%.000 lei 512 = 701 105.05 Diferenþa dintre justã ºi valoarea nominalã reprezintã un venit înregistrat în avans: 105.000 lei 105.000 lei 42.000 lei e) 103. Vânzarea produselor finite conform IAS 18 „Venituri curente” se contabilizeazã prin formula: a) 63.000 lei c) 105.000 lei Rezolvare: 105.000 lei.000 lei – 103.CAPITOLUL VIII CONTABILITATEA CHELTUIELILOR. REZULTATELOR ªI INDICATORILOR CALCULAÞI PE BAZA TABLOULUI SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE 1. emite o facturã pentru vânzãri de produse finite în valoare de 105.000 lei 1.000 lei 4111 = 472 105.000 lei 4111 = 701 103.

000. Înregistrarea contabilã în anul 2002 conform IAS 18 „Venituri curente” este: a) 54 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei 704 4 000 000 lei b) 50 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei 193 .000) × 20% = 150.000 × 30% = 1.La sfârºitul exerciþiului N veniturile financiare conform IAS 18 „Venituri curente”se contabilizeazã prin formula: a) 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei b) 350 000 lei 472 = 766 350 000 lei c) 200 000 lei 766 = 472 200 000 lei d) 250 000 lei 4111 = 472 250 000 lei e) 250 000 lei 4111 = 766 250 000 lei Rezolvare: Valoarea justã a veniturilor = (2.2 2 Diferenþa dintre justã ºi valoarea nominalã reprezintã un venit înregistrat în avans: 2.750.000.000 lei + La sfârºitul exerciþiului N o parte din veniturile înregistrate în avans sunt înregistrate ca venituri din dobânzi: (1.000.750. Se estimeazã cã în acel moment clientul ar putea obþine un credit echivalent de pe piaþa financiarã la o ratã a dobânzii de 20%.000 lei 150 000 lei 472 = 766 150 000 lei Rãspuns corect (a). O societate comercialã vinde pe credit unui client la 01.2.000. 20% din preþ se va plãti dupã un an de la vânzare.000 – 1.000 lei 4111 = 701 1.000 lei.000 lei 472 250.N mãrfuri în valoare de 2. iar 30% dupã 2 ani de la vânzare.750.000 lei = 250.000.000 × 20% + 1.000 lei 2.000 × 50%) + 2.000 lei ºi include în facturã ºi preþul activitãþii de service dupã instalare în valoare de 4.01.000.000 lei. 3.750.000.2 2.000 lei 1. O societate vinde în anul 2002 un program informatic pentru suma de 50.000 lei – 1. condiþiile de platã fiind: 50% din preþ se plãteºte în momentul vânzãrii. Activitatea de service se realizeazã în anul 2003.000.000.

O societate încheie un contract pentru executarea unor prestaþii în valoare totalã de 1.200.000 lei = 500.000 lei + 200.000. iar durata de realizare este de 3 ani.000 lei.000 lei + 100.4 000 000 lei c) 54 000 000 lei d) 54 000 000 lei e) 54 000 000 lei 411 = 704 4 000 000 lei 461 = 7583 54 000 000 lei 461 = 704 54 000 000 lei 461 = 7583 472 50 000 000 lei 4 000 000 lei Rezolvare: Conform IAS 18 când preþul de vânzare al unui produs include o sumã identificabilã pentru servicii succesive. Conform IAS 18 „Venituri curente” înregistrarea contabilã în anul 1 va fi: a) 1 000 000 lei 4111 = 704 1 000 000 lei b) 400 000 lei 4111 = 704 400 000 lei c) 1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei 400 000 lei 472 = 704 400 000 lei d) 1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei 600 000 lei 472 = 704 600 000 lei e) 1 000 000 lei 4111 = 472 1 000 000 lei Rezolvare: Conform IAS 18. 4. Costurile aferente serviciilor prestate pentru fiecare din cei trei ani sunt: anul 1. anul 3 – 200.000 lei 194 . venitul asociat tranzacþiei trebuie sã fie recunoscut în funcþie de stadiul de execuþie a contractului la data închiderii bilanþului: Total costuri aferente serviciilor prestate: 200.000 lei. aceastã sumã este înregistratã în avans ºi recunoscutã ca venit pe parcursul perioadei în care s-a efectuat service-ul: 54 000 000 lei 461 = 7583 50 000 000 lei 472 4 000 000 lei Rãspuns corect (e ).000 lei.000 lei. atunci când rezultatul unei tranzacþii ce implicã prestarea de servicii poate fi estimat în mod rezonabil. anul 2 – 100.

reducere comercialã 10%.000 lei 5121 = 766 506 3.000 lei.000. Incidenþa acestor operaþii asupra contului de profit ºi pierdere face sã aparã: 195 . cost de achiziþie 2. genereazã înregistrarea: a) 3.2001 un numãr de 150 de obligaþiuni.000.000 lei d) 4.000.000 lei 4.000 lei c) 4.000.500.000 lei 1. În anul N o societate vinde mãrfuri unui client preþ de vânzare 10.04.000.000 lei 5121 = 766 4.000 lei.000 lei.000 lei 5121 = 508 4.000. Încasarea cuponului de dobândã la 31.500.000 lei se vor 12 înregistra prin diminuarea preþului de achiziþie al obligaþiunilor: 4.000. O societate comercialã cumpãrã la 30.2001.000 lei b) 4.000 lei e) 4.000.000 lei Rezolvare: Veniturile din dobânzi pe perioada 1 mai – 31 decembrie (8 luni): 150 obligaþiuni 8 = 3.500.000 lei.000 lei 5121 = 766 3.12.000 lei 500.000 lei.000 lei 508 = 766 4.000.500. provizion pentru deprecierea mãrfurilor existent 4. preþul de achiziþie 102.000 lei × 100.500.500.500. 5.500. TVA 19%.500.000 lei Rãspuns corect (d).000. 6.000 lei 5121 = 766 3.000 lei/obligaþiune valoarea nominalã × 30% × 12 Dobânda aferentã perioadei 1 ianuarie – 30 aprilie ( 4 luni): 150 obligaþiuni × 4 × 100.000 lei/obligaþiune valoarea nominalã × 30% × = 1.000 = 400.000.500.000 400 000 lei Rãspuns corect (b). dobânda anualã este de 30% încasatã la 31 decembrie.000 × 400 000 lei 4111 = 704 200.Venituri recunoscute în anul 1: 1.500. La sfârºitul anului N probabilitatea de neîncasare a creanþei este 70%. în conformitate cu prevederile din IAS 18 „Venituri curente”. valoarea nominalã a unei obligaþiuni este de 100.000 lei 5121 = 766 4.000 lei 506 1.

În cursul anului N o societate vinde mãrfuri la preþ de vânzare 10.a) venituri din exploatare 13.000 lei. 7.000 lei (4).000.000.300.300.000 lei ºi titluri de participare 8. 2.000.000 lei (707) Total cheltuieli din exploatare = 2. cost de achiziþie 3.000 lei 1.000 × 70% = 6.300.300.000 lei 4111 = 707 4427 9.000 lei.710.000. rezultat financiar pozitiv 4.000 lei provizion existent.000 lei preþ de vânzare.000 lei 10.000 lei 6.300. Anularea provizionului rãmas fãrã obiect odatã cu vânzarea mãrfurilor: 4.000 lei.000.000.000.000 lei 397 = 7814 4.000. Trecerea clienþilor în categoria clienþilor incerþi: 10.300.000.000 lei .000.000 lei. Constituirea provizionului pentru deprecierea creanþelor clienþi pentru probabilitatea de neîncasare: 9.000.000 lei.000.000.000 lei cost de achiziþie.000.000 lei (3).710.000.000 lei 4118 = 4111 10.000.000 lei (607) + 6.000.000 lei = Total facturã 10.000.000.000.000 (7814) = 4.000 lei 6814 = 491 6.000 lei c) venituri din exploatare 9.000 lei + TVA 19% × 9.000 lei d) venituri din exploatare 13.000 lei Rãspuns corect (c ).000 × 10% .000 (6814) – – 4. Incidenþa acestor operaþii asupra contului de profit ºi pierdere face sã aparã: a) rezultat din exploatare pozitiv 8. cheltuieli din exploatare 12.000 lei Total venituri din exploatare = 9.000 lei. cheltuieli din exploatare 9.300.000 lei (5).000 lei.710.000.000 lei = Net comercial 9.000 lei b) venituri din exploatare 9. cheltuieli din exploatare 8.Vânzarea mãrfurilor pentru preþul de vânzare: · Preþ de vânzare 10.000 lei e) venituri din exploatare 14.Reducere comercialã 10.000.000 lei.710. 6. Descãrcarea gestiunii pentru costul de achiziþie: 2.000.000.300. provizion existent 1.710. 196 .000.000.000.1. cheltuieli din exploatare 4.710.000 lei (2).000 1.000 lei Rezolvare: (1).000 lei 607 = 371 2.000.300.000 lei. cheltuieli din exploatare 9.

000 lei (10.000.000.900. Anularea provizionului rãmas fãrã obiect odatã cu vânzarea titlurilor: 2.000 lei 461 = 7641 8.000 lei = 4.000 lei Rezolvare: (1).000 lei (5).000.000.000 lei.000.000 lei 296 = 7863 2.000.000 lei. Vânzarea mãrfurilor pentru preþul de vânzare: 11.000 lei (7814) = 2.000 lei Total venituri din exploatare = 10.000.000 lei acþiunea.000. Cheltuieli cu cesiunea (comision de intermediere 11.000 lei 4111 = 707 10.000.000. procent de TVA 19%).000.000 lei Rezultatul financiar = 8.000.900.000 lei 4427 1.b) rezultat din exploatare pozitiv 7. Analiza operaþiei de mai sus la nivelul contului 121 se reflectã astfel: a) cheltuieli financiare 10.000.000 lei 6641 = 261 6. Anularea provizionului rãmas fãrã obiect odatã cu vânzarea mãrfurilor: 1.000 lei Rãspuns corect (a) 8.000 lei 397 = 7814 1.000 lei 197 .000.000. Vânzarea titlurilor de participare pentru preþul de vânzare: 8.000 lei (2).000. Costul de achiziþie al titlurilor de participare: 6.000 lei (3).000.000.000 lei Rezultatul din exploatare = 8. O societate comercialã vinde 10 acþiuni ca investiþii financiare pe termen scurt la preþul de 20.000 lei.000 lei.000.000.000.000.000 lei c) rezultat din exploatare pozitiv 10.000.000 lei (4).000 lei (707).000.000 lei (6641) – 2. Descãrcarea gestiunii pentru costul de achiziþie: 3.000 lei 607 = 371 3.000 – 2.000) Total venituri financiare = 8. rezultat financiar pozitiv 2.000 lei titlul. provizionul pentru depreciere constituit est de 3.000 lei (6).000.000.000.000.000.000 lei.000 lei – 4.000 lei (7863) = 4.000 lei. rezultat financiar pozitiv 2. venituri financiare 3. Total cheltuieli din exploatare = 3.000.000 ( 7641) Total cheltuieli financiare = 6.000 lei e) rezultat din exploatare pozitiv 6.000.000 lei (607) – 1. rezultat financiar pozitiv 2. cheltuieli din exploatare 10.000 lei d) rezultat din exploatare pozitiv 10.900 lei inclusiv TVA.000. Preþul de achiziþie este de 21.

000 lei.b) rezultat financiar: pierdere 10.000 lei.000 lei.000 lei Venituri financiare: 7864 = 3. subvenþii pentru investiþii virate la venituri 8.000 lei.000 lei .000.000 lei e) cheltuieli financiare 17.000. cheltuieli cu personalul 8.Anularea provizionului rãmas fãrã obiect odatã cu vânzarea acþiunilor: 3.000. subvenþii de exploatare 6.000 lei 4111 = 707 198 20.000 lei 5121 = 503 210.000 lei.000 lei. În contul de profit ºi pierdere figureazã urmãtoarele informaþii: vânzãri de mãrfuri 20.200. cheltuieli cu materii prime 5.000 lei 622 = 1.000 lei ºi venituri financiare 3.000 lei 10.000 lei.900 lei Cheltuieli financiare: 6642 = 10.000 lei. producþia imobilizatã 28. 9. cheltuieli din exploatare 10.000. amortizãri ºi provizioane pentru exploatare 15.000 lei.000 lei Rezolvare: (1)Vânzarea investiþiilor financiare pe termen scurt: 200. costul de cumpãrare al mãrfurilor vândute 5. dividende cuvenite 1.000 lei (3)Comisionul de intermediere: 10. Rezolvare: (1) Vânzãri de mãrfuri: 20.000 lei Cheltuieli din exploatare: 622 = 10. Impozitul pe profit datorat este: a) 10 057 500 lei b) 10 125 000 lei c) 10 290 000 lei d) 9 750 000 lei e) 9 682 500 lei.000 lei 593 = 7864 3. amenzi datorate autoritãþilor române 870.000 lei.500.000 lei.000.000 lei d) rezultatul financiar: pierdere 10.000.000. c) cheltuieli financiare 20.000.000 lei.000 lei.000.500. dividende plãtite 1.000 lei.000 lei.000 lei Rãspuns corect (a). ºi plãtite 600.900 lei 4426 401 11.000 lei 6642 (2). cota de impozit pe profit 25% . venituri din amortizãri ºi provizioane privind exploatarea 12.000.

59x = 781 12.000 lei (10)Amenzi datorate: 870.000 lei 131 = 7584 8.000 lei 462 = 5121 600.830.59x15.000 (dividende cuvenite) = 40.000 lei 601 5.000 lei (13)Dividende plãtite: 1.200.000 lei 28.500.39x.000 (amenzi datorate) – 1.000 lei 212 = 722 28.000 lei 7584 12.000 lei (14) Închiderea conturilor de cheltuieli: 34.000.000 lei 761 Rezultat contabil = Venituri – Cheltuieli = 75.000.000.000 lei 641 8.39x.000.000 lei 641 = 421 8.200.000 lei 199 .000.000. 49x.500.000 lei (8) Amortizãri ºi provizioane pentru exploatare: 15.000 lei (5) Subvenþii de exploatare: 6.000 lei 722 6.000 lei ºi: 1.000 lei (4) Cheltuieli cu materii prime: 5.000 lei (6) Subvenþii pentru investiþii virate la venituri: 8.000 lei (15) Închiderea conturilor de venituri: 20.000 lei 129 = 457 1.000 lei 681 15.830.500.000 lei 457 = 5121 1.000 lei 121 = 607 5.000.200.000.370.000.000 lei (7) Cheltuieli cu personalul: 8.000 + 870.000.000 lei (12)Dividende cuvenite: 1.000.000 lei (9) Venituri din amortizãri ºi provizioane privind exploatarea: 12.000 lei 6811 = 29x.000.000 lei 607 = 371 5.000 lei 741 8.000 lei (3) Producþia imobilizatã: 28.000.000 = 40.000 lei 601 = 301 5.000.200.000.500.500.000 lei Rezultatul fiscal (impozabil) = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 40.000.000 lei 29x.000.000 lei 6581 = 462 870.500.000.370.500.000 lei (11)Amenzi plãtite: 600.49x.(2) Costul de cumpãrare al mãrfurilor vândute: 5.000 lei 707 = 121 75.000.000 lei 445 = 741 6.000 lei 781 1.500.000.000 – 34.000 lei 461 = 761 1.000 lei 6581 870.000.200.000.200.

000 (dividende cuvenite) – 1.000.N – 800.500.Impozit pe profit = 25% × Rezultatul impozabil = 25% × 40.000 lei Rãspuns corect ( e).100. cheltuielile aferente exerciþiului N – 5.000 lei din care venituri din provizioane deductibile fiscal 1.000 (venituri din provizioane deductibile fiscal) = 3.000 lei Rãspuns corect (b).000.000 lei ºi amenzi datorate autoritãþilor române 1. Cota de impozit pe profit 25%.000. veniturile aferente exerciþiului N – 18.000 – 5.000. cota de impozitare fiind 25%: a) 50 000 lei b) 1 950 000 lei c) 1 700 000 lei d) 1 200 000 lei e) 950 000 lei Rezolvare: Rezultat contabil = Venituri – Cheltuieli = 6.500.000. 10.000 lei din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400.11.000. Care este impozitul pe profit datorat.000 + 1. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii din contabilitatea curentã: venituri totale 6.800.125. Dispuneþi de urmãtoarele date la închiderea exerciþiului N: impozit pe profit calculat ºi înregistrat la 30.000 = 950.000 (amenzi datorate) – 500.000.000 lei Rezultatul fiscal (impozabil) = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 13.000.000 lei. cheltuielile totale sunt în valoare de 2.000.500.000 lei din care plãtit 500.000 lei din care amenzi datorate autoritãþilor române 1.000 lei.000 (cheltuieli cu impozitul pe profit calculat ºi 200 .000 lei.800. 11.000.000 – 2.000 = 10.800.000.800.000 lei ºi venituri din dividende cuvenite 500. Care este suma impozitului pe profit datorat ºi de plãtit pe exerciþiul N: Impozit datorat Impozit de plãtit a) 3 325 000 lei 2 825 000 lei b) 3 175 000 lei 2 375 000 lei c) 3 125 000 lei 2 625 000 lei d) 3 125 000 lei 2 325 000 lei e) 3 175 000 lei 2 675 000 lei Rezolvare: Rezultat contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 18.000 lei din care dividende cuvenite 2.000 = 4.000 + 800.000.000 lei Rezultatul fiscal (impozabil) = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 4.000 lei Impozit pe profit = 25% × Rezultatul impozabil = 25% × 3.000 lei.000 lei.000 = 13.000.

900.000 lei 201 . credit fiscal 6.600.900.000 + 3.000 lei.600.000 lei · Profit impozabil înainte de reportarea pierderii X .01.325.Pierderile de recuperat din anii precedenþi 1.000 lei Impozitul pe profit = Profitul impozabil × 25% 10.000.000 (amenzi datorate) + 400.11: 3.100.000 = 10.Impozitul pe profit pe anul curent plãtit cumulat de la începutul anului 2.11) + 1.înregistrat la 30.100.600.800.000 lei = Profitul impozabil 40.000 = = 2.000 – 500.000 lei · Impozitul pe profit .000 (cheltuieli de protocol dedeductibile) – 2.000 lei.000 lei Impozit pe profit datorat = 25% × Rezultatul impozabil = 25% × 13.000.000 lei Rãspuns corect (a).600.325. amenzi datorate cãtre autoritãþile române 500.300. Care este mãrimea rezultatului contabil.000.100.31. pierderi de recuperat din anii precedenþi 1.500.000 lei. a) 36 300 000 lei b) 42 000 000 lei c) 12 200 000 lei d) 16 000 000 lei e) 38 200 000 lei Rezolvare: · Impozitul pe profit datorat X .000 lei Impozitul pe profit datorat = 2. impozit pe anul curent plãtit cumulat de la începutul anului 2.600. impozit pe profit calculat ºi înregistrat pe perioada 1.400.Credit fiscal = Impozitul pe profit datorat X 6.500.600..000 lei.000 = 3.000 = = 3.000 lei Impozit de plãtit = Impozit datorat – Impozit plãtit = 3. 12. dividende cuvenite 200.825.000 lei.000 lei.000 lei 3.000 lei = Profitul impozabil × 25% Profitul impozabil = 40.000 (dividende cuvenite) = 13.500.300.400.000 + 1. Dispuneþi de urmãtoarele date la sfârºitul anului N: impozit pe profit de platã 1.000 lei.000.000 lei Impozitul pe profit = 6.000 lei = Impozitul pe profit de platã 1.

stoc final de produse nevîndute 3.31.300.000 = = 42. salarii datorate 6.000 lei.01.000. stocuri finale 9. Din contul 301 rezultã un consum egal cu 3.000. subvenþii pentru investiþii virate la venituri 3.000 lei: 202 .000 lei ºi plãtite 6.000 lei.000 lei Rezultat contabil = 38.000 lei.000.000.000 lei: Producþia exerciþiului EBE a) 9 000 000 lei 2 000 000 lei b) 27 000 000 lei 19 000 000 lei c) 9 000 000 lei 1 000 000 lei d) 11 000 000 lei 2 500 000 lei e) 33 000 000 lei 25 000 000 lei Rezolvare: (1) Stocuri iniþiale la începutul perioadei: soldul iniþial al contului 301 este 3.300.000.000 – 9.000 + 1.000 lei: soldul final al contului 301 = 9. stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie 12.000 lei Rezultat contabil + 4.000.11 3.000. Sã se calculeze producþia exerciþiului ºi excedentul brut de exploatare în baza datelor: stocuri iniþiale la începutul perioadei 3.000.500.000 lei. reducere comercialã înscrisã în facturã 10%.000 lei.000 lei.000 lei: D 301 C Si 3.000.000 + 10.000 lei (3) Stocuri finale: 9.300.300.000. amortizare 700.300.000 lei impozit pe profit calculat ºi înregistrat pe perioada 1.000.000 lei = Profit impozabil înainte de reportarea pierderii 42.000 = 42. produse vândute în preþ de vânzare facturate 20.000 lei 301 = 401 10.000 lei .000.000.000 lei amenzi datorate cãtre autoritãþile române 500.000 lei Rãspuns corect (e ).000.900.000 (achiziþie) Sfd 9.Deduceri fiscale (dividende cuvenite) 200.000 – 200.800. 13.000.000 10.000 lei. produse obþinute în cost de producþie 15.000 lei.000 lei.000.000 lei · Rezultat contabil X + Cheltuieli nedeductibile 4.000.000 lei.000. achiziþie stocuri 10.200..000.000 lei (2) Achiziþie stocuri: 10.000.000.Profit impozabil înainte de reportarea pierderii = 40.000 = 4.400. subvenþii de exploatare 2.000.000 lei.

000.000 lei (10) Salarii plãtite: 6.000 lei 601 = 301 4.000.000 lei.000 lei 4111 = 701 18.000 + 15.000 lei (8) Amortizare: 700.000.000 lei (11).000.000.000.000 -9.000.Reducere comercialã 10% × 20.000 – 3.000.000.000.000.000.000 lei 6811 = 281 700.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri 707 701 711 MC PE VA 741 Sume 0 Cheltuieli 607 18.000.000 lei 131 = 7584 3.000 lei .000 lei 345 = 711 15.000.000 lei (5) Produse obþinute în cost producþie: 15.000.000.000.000 6.000 4.000.000 15. Subvenþii de exploatare: 2.000 (1) Contul 711 se prezintã astfel: Sume 0 Indicatori Sume Marja comercialã 0 Producþia exerciþiului 9.4.000 lei (4) Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 este 12.000 lei 641 = 421 6.000.000 lei 18.000 lei (6) Produse vândute în preþ de vânzare facturate: · Preþ de vânzare 20.000 lei 421 = 5121 6.500.000.000.000.000.000 lei (9) Salarii datorate: 6. Din contul 345 rezultã produse vândute în cost producþie (descãrcarea gestiunii ) = 12.000.000 = 24.000.000.000 lei: soldul final al contului 345 este 3.000 lei = Net comercial 18.000 lei: D Si 12.000 EBE 1.000.000.000(1) 0 601 9.000 203 .000.000 lei 445 = 741 2.000 Valoarea adãugatã 5.000 641 2.000.000.000 2.000 lei (12) Subvenþii pentru investiþii virate la venituri: 3.000.000.000.000 5.000 lei (7)Stoc final de produse nevândute 3.500.000.000.000.000 lei 711 = 345 24.000 (produse obþinute) 345 C Sf 3.000 lei: 24.000.

000 lei (3) Descãrcarea gestiunii de produse finite pentru 30% din produsele vândute. reducere comercialã înscrisã în facturã 10%.000 lei.500.000.000 lei.000 lei.000 lei (4) Materii prime consumate: 1. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii în cursul exerciþiului N: o societate obþine în cursul anului produse finite la cost producþie 10.000 lei .500.000.000 lei 711 = 345 3. dobânzi datorate 400.000.000 lei 13.500.000.000. amenzi datorate autoritãþilor române 600.000 lei.000.000.000 lei.000.000. ea vinde 30% din ele la preþul de 15.000 lei = Net comercial 13.000 lei 4111 = 701 13.000 lei 421 = 5121 1.500.000 (descãrcarea gestiunii) C 15.D 711 24. 14.000.000 lei (5) Salarii datorate: 1.000 Rãspuns corect (c ).000 lei ºi plãtite 1.000. salarii datorate 1.000 lei 641 = 421 1.800. Care sunt mãrimile distincte ale rezultatului fiscal ºi excedentului brut de exploatare: Rezultat fiscal EBE a) 15 500 000 lei 19 500 000 lei b) 16 100 000 lei 17 000 000 lei c) 19 700 000 lei 20 100 000 lei d) 16 700 000 lei 17 100 000 lei e) 20 600 000 lei 21 600 000 lei Rezolvare: (1) Obþinere produse finite la cost producþie: 10. Între cheltuielile ocazionate de obþinerea produselor finite sunt: materii prime consumate 1.000 1.000 lei.000 lei (2) Vânzarea produselor finite la preþ vânzare: · Preþ de vânzare 15.500. adicã 30% × 10.800.000 lei 345 = 711 10.000 lei (6) Salarii plãtite: 1.000.800.000 lei: 3.000.000 lei = 3.000 lei 601 = 301 1.000 lei.000.000.500.000 lei 204 .500.000.000 (produse obþinute) Sfd 9.000 lei ºi fond ºomaj 200. contribuþia unitãþii la asigurãri sociale 700.Reducere comercialã 10% × 15.

000 lei 6581 = 462 600.000 7.000.000 1.000 lei 6451 700.500. în cursul anului se obþin produse finite la cost producþie 30.000 lei 6452 = 437 200.000 lei (9) Dobânzi datorate: 400.000 lei 6451 = 431 700.000 lei 666 400.100.000 lei 641 1. 205 .500. Sã se calculeze producþia exerciþiului ºi valoarea adãugatã în baza datelor: vânzãri de mãrfuri 20.000 – 4.500.000 lei ºi se vând 70% din ele la preþul de vânzare de 18.000 lei 121 = 601 1.000 lei 6581 600.000. costul mãrfurilor vândute 18.000 EBE 17.500.400.000 MC PE 0 20.000 700.000 200.000.100.500.000 lei 7.500.000 lei 701 = 121 20.500.000 0 641 6451 6452 Sume 0 Indicatori Marja comercialã Sume 0 Producþia exerciþiului 20.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume Cheltuieli 707 0 607 701 711 13. reducere comercialã înscrisã în facturã 10%.000 lei (10) Amenzi datorate: 600.000 + 600.000.000 lei 6452 200. 15.(7) Contribuþia unitãþii la asigurãri sociale: 700.400.100.000 lei (11) Închiderea conturilor de cheltuieli: 4.000 = 16.500.000.000 lei 666 = 1682 400.000 lei.000 lei.000.000 (amenzi) = 16.500.700.000 Rãspuns corect (d).000.000.000 lei.000 lei (12) Închiderea conturilor de venituri: 13.000 Valoarea adãugatã 19.000 601 VA 741 19.000 lei (8) Contribuþia unitãþii la fond ºomaj: 200.000 1.000 lei Rezultatul fiscal = Rezultatul contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 16.500.000 lei 711 Rezultatul contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale = 20.

000.000 lei 206 .000 lei 345 = 711 20.000 lei: 21.000 lei = 21.Între cheltuielile ocazionate de obþinerea produselor finite sunt: cheltuieli cu materii prime 1.000 lei 4111 = 707 (2)Costul mãrfurilor vândute: 18.000 lei.000 lei 421 = 5121 2.000 lei 6811 = 281 400.000 lei (9) Salarii plãtite: 2.000 lei.000 lei 641 = 421 2.000 lei 711 = 345 21.000.200.000 lei (4)Vânzarea produselor finite la preþ vânzare: · Preþ de vânzare .500.000.000 = Net comercial 18.000 lei (6) Cheltuieli cu materii prime: 1.000. salarii datorate 2.000.000 lei (7) Lucrãri ºi servicii primite de la terþi: 800. Producþia exerciþiului Valoarea adãugatã a) 46 200 000 lei 41 700 000 lei b) 46 200 000 lei 46 400 000 lei c) 25 200 000 lei 20 700 000 lei d) 25 200 000 lei 25 400 000 lei e) 48 200 000 lei 46 400 000 lei Rezolvare: (1)Vânzãri de mãrfuri: 20.000 lei.000.000 lei 607 = 371 (3)Produse finite obþinute la cost producþie: 30.500.000.000 lei 628 = 401 800.000.Reducere comercialã 10% × 18.000 lei.000. amortizare 400.200.000.000 lei 601 = 301 1.000. adicã 70% × 30.000.000 lei (10) Cheltuieli cu alte impozite ºi taxe: 700.000.000 lei 16.000.000 lei 1.200.000 lei 30.000 lei ºi plãtite 2.000.000 lei (5) Descãrcarea gestiunii de produse finite pentru 70% din produsele vândute. lucrãri ºi servicii primite de la terþi 800.000 lei 635 = 446 700.000 lei (11) Amortizare: 400.000 lei.500.800.000 lei 16.000 lei 18.000. cheltuieli cu alte impozite ºi taxe 700.000.000.000 lei 4111 = 701 16.000 lei (8) Salarii datorate: 2.

000 = 707 – 200.000 lei.000 701 711 16.000 lei (3)Producþia obþinutã la cost producþie: 700. b) 800.000 – 20.400.000 lei. cheltuieli cu materiile prime 200.000 lei. marja comercialã 100.000 +700.000 lei 711 = 345 700.000 lei.000.000 lei.000.000 lei.000 lei 207 .000 lei (4). Situaþia financiarã a unei întreprinderi conduce la urmãtoarele informaþii: producþia vândutã 800.000 Rãspuns corect (d).000 lei. soldul iniþial egal cu soldul final 345 – 20.000.000 9. 500.200. deci 707 = 300.000 lei.000 lei: 700.000 Producþia exerciþiului 25.000 lei. provizioane constituite în exerciþiul curent pentru deprecierea stocurilor 50. taxe ºi vãrsãminte asimilate 40.000 lei. cheltuieli cu impozite. cheltuieli privind mãrfurile 200.000 lei.000 Indicatori Sume Marja comercialã 2.Marja comercialã = 707 – 607 100.000 lei.000 MC PE 2. 16.000 700.000 Cheltuieli 607 601 628 Sume 18.000 1.000 lei.000 lei (2)Sold iniþial la contul 345 = 20.000 lei 345 = 711 700.000 800. Rezolvare: (1).000.200. Sã se determine mãrimea producþiei exerciþiului ºi a excedentului brut din exploatare pentru întreprinderea prezentatã. producþia obþinutã la cost de producþie 700.000 lei. cheltuieli cu amortizãrile 100.000 lei.000 25. e) 800.000 lei: D Si 20.200. cheltuieli cu personalul (cont 641) 130. 630. c) 820.000 Valoarea adãugatã 25.000. a) 800.000 lei.000 (produse obþinute) 345 C Sf 20.000 = 700. 530.000. d) 780.Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume 707 20.000 lei.000 lei.000 lei. 500.000 lei.Din contul 345 rezultã produse vândute în cost producþie (descãrcarea gestiunii) = 20.000. 500.

Cumpãrãri mãrfuri: 60 lei 371 = 401 60 lei (2).000 EBE 530. cumpãrãri de mãrfuri 60 lei. Informaþii complementare: sold iniþial la mãrfuri 30 lei.000 707 300.000 0 635 641 40. Se dau urmãtoarele informaþii: cheltuieli cu impozitele ºi taxele 50 lei. d) + 10 lei. c) + 20 lei.000 Indicatori Sume Marja comercialã 100.000 800.000 0 MC PE 100.20 lei.10 lei. venituri din reluarea provizioanelor 30 lei. 17.000 Valoarea adãugatã 700.000 70 711 800. Din contul 371 rezultã costul mãrfurilor vândute (descãrcarea gestiunii) = 30 + 60 – 80 = 10 lei: 10 lei 607 = 371 10 lei 208 . venituri din vânzarea mãrfurilor 150 lei.000 601 200. cheltuieli privind materialele consumabile 100 lei.000 Producþia exerciþiului 800.000 Rãspuns corect (e ).100 lei Rezolvare: Situaþia contului 371: D Si 30 lei 60 (cumpãrãri mãrfuri) 371 C Sf 80 lei (1). e) .000 130. cheltuieli cu lucrãrile ºi serviciile prestate de terþi 40 lei.000 VA 741 700. venituri din producþia de imobilizãri corporale 40 lei. sold final la mãrfuri 80 lei. b) .Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume Cheltuieli 607 Sume 200. Care este excedentul brut din exploatare generat de societate? a) .

Din contul 301 rezultã un consum de materii prime = 50+ 100 – 30 = 120 lei: 120 lei 601 = 301 120 lei (4)Situaþia contului 345: D 345 C Si 70 lei 100 (produse obþinute) Sf 60 lei 209 . b) 30 lei. sold final la produse finite 60 lei. evaluate la cost de producþie 100 lei. venituri din vânzarea produselor finite 150 lei. Se dau urmãtoarele informaþii: cumpãrãri de materii prime 100 lei. Informaþii complementare: sold iniþial la materii prime 50 lei. sold final la materii prime 30 lei. 18. sold iniþial la produse finite 70 lei.Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume Cheltuieli Sume Indicatori Sume 707 150 607 10 Marja comercialã 140 722 40 Producþia exerciþiului 40 MC PE 140 40 602 628 100 40 Valoarea adãugatã 40 VA 741 40 0 635 50 EBE -10 Rãspuns corect (a). Care este valoarea adãugatã creatã de întreprindere? a) 70 lei. c) 100 lei d) 50 lei e) -120 lei Rezolvare: (1) Situaþia contului 301: D 301 C Si 50 lei 100 (cumpãrãri materii prime) Sf 30 lei (2) Cumpãrãri materii prime: 100 lei 301 = 401 100 lei (3). venituri din producþia de imobilizãri corporale 40 lei. produse finite obþinute. cheltuieli privind energia electricã ºi apa 30 lei.

dividende plãtite 680.000. amenzi datorate autoritãþilor române 1.000 lei.000.000 lei.000 lei. salarii plãtite 2. În baza datelor de mai jos sã se calculeze rezultatul contabil brut.000 lei. salarii datorate 2. amenzi plãtite 680.000 lei.000. produse vândute în preþ de vânzare dar nefacturate 80. amortizare 600.000 lei.800.000 lei.000 lei.800.000. 19. dobânzi plãtite 640. dobânzi de plãtit 800. stocuri finale 1.000 lei.(5)Produse obþinute la cost producþie: 100 lei 345 = 711 100 lei Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute (descãrcarea gestiunii) = 70 + 100 – 60 = 110 lei. 210 .000.000 lei.000 lei. dividende cuvenite 1. impozit pe salarii datorat 1.900. provizioane pentru deprecierea stocurilor reluate 1. produse vândute în preþ de vânzare facturate 35.000 lei.000 lei.000. reducere comercialã acordatã 1. valoarea adãugatã ºi excedentul brut de exploatare: achiziþie stocuri 3.000 lei.000.000 lei.000 lei. dividende încasate 800. 110 lei 711 = 345 110 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume 707 0 701 711 722 150 -10(*) 40 MC PE 0 180 (*) Cheltuieli Sume 607 0 Indicatori Marja comercialã Sume 0 Producþia 180 exerciþiului 601 605 120 30 Valoarea adãugatã 30 Situaþia în contul 711: D 110 (descãrcarea gestiunii) 711 C 100 (produse obþinute) Sfd 10 lei Rãspuns corect (b).000.000. produse încasate în preþ de vânzare 38.000 lei.000 lei. servicii facturate primite de la terþi 1. rezultatul net. servicii nefacturate primite de la terþi 4.000 lei. stocuri de produse nevândute în cost de producþie 35. stocuri iniþiale de produse finite la cost de producþie 20.000 lei. produse finite obþinute la cost de producþie 60.000 lei.800.000.400. stocuri iniþiale 500.000 lei.000 lei.000 lei.600.400.

000 lei (11) Dobânzi de plãtit: (datorate) 800.Rezultat contabil a) 118 000 000 lei b) 118 000 000 lei c) 118 000 000 lei d) 118 000 000 lei e) 116 600 000 lei Rezultat net 88 275 000 lei 88 275 000 lei 88 275 000 lei 88 500 000 lei 88 275 000 lei VA 121 100 000 lei 123 200 000 lei 126 900 000 lei 121 100 000 lei 123 200 000 lei EBE 118 500 000 lei 120 600 000 lei 124 300 000 lei 118 500 000 lei 124 300 000 lei Rezolvare: (1).000 lei 641 = 421 2. D 301 C Si 500.000 lei 601 = 301 2.800.400.100.900.000 lei 462 = 5121 680.000.600.000 lei.000.000 lei 628 = 408 4.000 lei: soldul iniþial al contului 301 este 500.000 (produse obþinute) Sf 35.800.000 lei 628 = 401 1.600.400. Din contul 301 rezultã un consum de materii prime de 500.000. Stocuri iniþiale 500.000 lei 1682 = 5121 640.000 lei 6811 = 281 600.000 lei (6) Servicii nefacturate primite de la terþi: 4.000 lei 3.000.000 – 1.000 lei 60.000 lei.000 lei (10) Amenzi plãtite: 680.000 lei (9) Amenzi datorate: 1.000.000.000 lei 666 = 1682 800.800.000.000 lei (7) Servicii facturate primite de la terþi: 1.000 lei (5) Salarii plãtite: 2.400.400.000 lei (3) Stocuri finale 1.100.000.000.000 (achiziþie stocuri) Sf 1.000 lei 211 .000 lei: soldul final al contului 301 este 1.000 lei (12) Dobânzi plãtite: 640.000 lei: 2.000 lei 421 = 5121 2.000 lei 6581 = 462 1.000.000 lei 301 = 401 3.900.800.000 lei (8) Amortizare: 600.000 lei (4) Salarii datorate: 2.000 = 2.000 lei: D 345 C Si 20.000 + 3.000 lei (13) Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 = 20.000 lei (2) Achiziþie stocuri: 3.100.

000 lei (15)Produse vândute în preþ de vânzare nefacturate: 80.000 lei 711 = 345 45.000 lei 781 1.000.000 lei 212 .000.000.000. Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute (descãrcarea gestiunii) = 20.000 lei .000 lei (23) Impozit pe salarii datorat: 1.000.400.800.000 lei 418 = 701 80.000.000 lei 421 = 444 1.000.000 lei 6811 600.000.800.000 lei 5121 = 4111 38.000 lei 15.800.000.000 lei = Net comercial 34.000 lei (22) Dividende plãtite: 680.000 lei ºi: 680.000 lei 761 Rezultatul contabil (brut) = Venituri totale – Cheltuieli totale = 131.Reducere comercialã 1.600.000.800.000 lei 5121 = 461 800.000 = 118.000 lei 345 = 711 60.000 lei 461 = 761 1.000.000.000.000 lei 701 = 121 131.000.100.000.000 lei 129 = 457 680.000.000 lei 4111 = 701 34.000 lei 39x = 781 1.800.000 – 35.800.000 lei 666 800.(14)Profuse finite obþinute la cost producþie: 60.000 lei (18) Stocuri de produse nevândute în cost producþie: soldul final al contului 345 este 35.400.000.800.000 lei 457 = 5121 680.000.800.000 lei (16) Produse vândute în preþ de vânzare facturate: · Preþ de vânzare 35.900.000 lei (21) Dividende încasate: 800.000 lei 711 1.000.000.000 lei (17) Produse încasate în preþ de vânzare: 38.000.000 lei.000.000.000 lei 641 2.000 lei (19) Provizioane pentru deprecierea stocurilor reluate: 1.000 lei 34.000 lei 121 = 601 2.000 lei 628 5.000 lei (20) Dividende cuvenite: 1.000 lei 6581 1.000 + 60.000 – 13.000 = = 45.000 lei (24) Închiderea conturilor de cheltuieli: 13.000 lei: 45.000 lei (25) Închiderea conturilor de venituri: 114.000.

000 lei.000 Valoarea adãugatã 121.000 = 88.000.000 + 1.450.900.000 lei.000. provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor financiare constituite 3.000 lei. stocuri iniþiale de produse finite la cost de producþie 700.000 628 2.400.000 lei.725. dividende de plãtit 800.000 lei.000 lei.000 lei.200. Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume Cheltuieli 607 Sume 0 Indicatori Marja comercialã Sume 707 0 0 701 711 114.000.900.000 lei. stocuri finale 2.000 5.725.600.000 lei. din care plãtite 800. dobânzi plãtite 280.800.000 lei.000 lei. stocuri iniþiale 500.000 exerciþiului Rãspuns corect (a ).000 VA 741 121.Rezultatul fiscal (impozabil) = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 118.500.100. servicii facturate primite de la terþi 510. Rezultatul contabil înainte de impozitare ºi rezultatul fiscal sunt egale cu: a) b) c) d) e) Rezultatul contabil 17 990 000 lei 17 940 000 lei 18 090 000 lei 17 190 000 lei 21 590 000 lei Rezultatul fiscal 18 190 000 lei 17 740 000 lei 18 190 000 lei 16 390 000 lei 21 790 000 lei 213 .000 lei. amenzi ºi penalitãþi datorate cãtre autoritãþile române 900.000.000 – 29.000.000 Producþia 129. dividende cuvenite 700. 20.000 lei.000 MC PE 0 601 129.300.275.000 lei.000.500. amortizare 700.100.000 lei.100.000 lei.000.000 EBE 118.000 lei.600.000 641 0 2. produse vândute la preþ de vânzare fãrã facturi întocmite 2.000 (amenzi datorate) – 1.900. produse obþinute la cost de producþie 10.000.000 lei Impozit pe profit = 25% × rezultat fiscal = 25% × 118.000 lei.000 15.000 (dividende cuvenite) = 118.000 lei. dobânzi datorate 300. salarii totale datorate 1. produse vândute la preþ de vânzare facturate 14.000 lei Rezultat net = Rezultat brut – Impozit pe profit = 118. salarii plãtite 1.300. În baza datelor: cumpãrãri de stocuri 2.000 = 29.000. stocuri de produse nevândute la cost de producþie 8.000 lei ºi reluate 1.000 lei. servicii nefacturate primite de la terþi 1.000.000 lei.000.

500.000 lei 345 = 711 10.000 lei (8)Amenzi plãtite: 800.400.450.000 lei (10)Dobânzi datorate: 300.000 lei (8)Dividende cuvenite: 700.450.000 lei 462 = 5121 800.000 lei: soldul iniþial al contului 301 este 500.000 lei 601 = 301 200. D 301 C Si 500.000 lei (6)Amortizare: 700.300.000 lei 628 = 401 510.000 lei (3)Stocuri finale 2.000 lei. Din contul 301 rezultã un consum de materii prime de 500.000.000 lei 129 = 457 800.000 lei (7)Amenzi datorate: 900.000 lei 641 = 421 1.000 (achiziþie stocuri) Sf 2.000 lei.000 lei (5)Salarii plãtite: 1.000 lei: soldul final al contului 301 este 2.000 lei 6811 = 281 700.300.000 lei (4)Salarii datorate: 1.000 lei: 200.000 lei (13)Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 = 700.Rezolvare: (1)Stocuri iniþiale 500.000 lei 1682 = 5121 280.000 (produse obþinute) Sf 8.000 lei 301 = 401 2.000.300.000 lei 421 = 5121 1.000.000.000.300.000 lei (2)Achiziþie stocuri: 2.000 lei (11)Dobânzi plãtite: 280.000.000 lei (14)Profuse finite obþinute la cost producþie: 10.000 lei (9)Dividende de plãtit: 800.000 + 2.000 lei 6581 = 462 900.000 = 200.000 lei 10.000 lei 666 = 1682 300.000 lei: D 345 Si 700.000 lei 461 = 761 700.000 – 2.400.000 lei (12)Servicii facturate primite de la terþi: 510.000.000 lei 2.000 lei 214 C .

000 lei (21) Provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor financiare reluate: 1.000 + 10. producþia de imobilizãri 1. 21.300. Servicii nefacturate primite de la terþi: 1.300.000 lei.200.600.000.980.000 lei 711 1. iar cel final 2.000 lei 711 = 345 2.000.000 lei 761 Rezultatul contabil (brut) = Venituri totale – Cheltuieli totale = 26.500.000 lei 6863 3.000.800.310.000 (dividende cuvenite) = = 18.990.(15) Produse vândute în preþ de vânzare facturate: 14.310. alte venituri din exploatare 200.000 – 8.000 = 2.000 lei 296 = 7863 1.000 lei Rezultatul fiscal (impozabil) = Rezultat contabil + Cheltuieli nedeductibile – Deduceri fiscale = 17.000 lei 641 1.000 lei 628 1.000 lei 4111 = 701 14.000.000 lei Rãspuns corect (a). subvenþii de exploatare aferente 215 .990.400.000.000 (23) Închiderea conturilor de venituri: 16.000 lei 121 = 601 200.000 lei 418 = 701 2. venituri din vânzarea producþiei 2.000 lei 6863 = 296 3.000 lei 628 = 408 1.500.000 lei.000 lei (19).000 lei 7.000 (amenzi datorate) – 700.000 lei (17) Produse încasate în preþ de vânzare: 38.300.000 lei.000 lei 6811 700.000 lei.200.000 lei (18) Stocuri de produse nevândute în cost producþie: soldul final al contului 345 este 8.190.600.000 lei 666 300.000.000 lei.000 lei 5121 = 4111 38. venituri din reluarea provizioanelor privind deprecierea creanþelor clienþi 480.000 lei.200.500.000 lei 7863 700. Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute (descãrcarea gestiunii) = 700.800.000 lei 701 = 121 26.000 lei: 2.000 = 17. venituri din reluarea provizioanelor privind stocurile 600.200.000 lei (16) Produse vândute în preþ de vânzare fãrã facturi întocmite: 2.810.300.000 lei (22) Închiderea conturilor de cheltuieli: 8.000 – 8. Dispuneþi de urmãtoarele date: venituri din vânzarea mãrfurilor 2.300. reducere comercialã acordatã 10%.200.000 lei.000.000 lei.000 lei 6581 900.000.000 lei (20) Provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor financiare constituite: 3. stocul iniþial de produse finite 2.600.200.000 + 900.000.000 lei.

000 lei (8) Venituri din reluarea provizioanelor privind deprecierea creanþelor clienþi 480.000 lei (6)Alte venituri din exploatare încasate: 200. Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 = 2. Care este mãrimea cifrei nete de afaceri ºi a producþiei exerciþiului: Cifra Producþia De afaceri exerciþiului a) 4 780 000 lei 4 780 000 lei b) 4 780 000 lei 4 580 000 lei c) 5 320 000 lei 4 980 000 lei d) 5 120 000 lei 4 580 000 lei e) 4 980 000 lei 4 980 000 lei Rezolvare: (1). Stocul final de produse: soldul final al contului 345 este 2.Reducere comercialã 10% × 2.000 lei 5121 = 7411 340.000 lei (7) Venituri din reluarea provizioanelor privind stocurile 600.000 lei 39x = 7814 600.000 lei 296 = 7863 780. venituri din provizioane privind titlurile de participare 780.980.980.000 lei 5121 = 758 200.000 lei (2).300.000 lei 491 = 7814 480.000 lei 212 = 722 1.800.000 lei.Venituri din vânzarea producþiei: 2.000 lei (4).800.000 lei .000 lei (5)Producþia de imobilizãri (clãdire): 1.000 lei: D 345 C Si 2.000 lei.800.cifrei de afaceri 340.000 lei (10) Venituri din provizioane privind titlurile de participare 780.000 lei 780.000 200.500.300.000 lei.000.300.000 lei 216 .000 lei (3).000 lei = Net comercial 1.000. Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute (descãrcarea gestiunii) = 2.800.000 lei 1.500.800.000 lei 711 = 345 200.000 – 2.500.000 lei Sf 2.000 = 200. Venituri din vânzarea mãrfurilor: · Preþ de vânzare 2.000 lei (9) Subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri : 340.000 lei 4111 = 707 1.000 lei: 200.000 lei 600.000 lei 4111 = 701 2.

000 lei. stocuri iniþiale de produse finite la cost de producþie 32.000 lei 7.000 Cheltuieli 607 Sume 0 Indicatori Sume Marja comercialã 1.800. salarii plãtite 10.580. D 301 C Si 3.000 -200.000 lei (2)Achiziþie stocuri: 7.000 lei 301 = 401 7.000. subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 12.000 lei: soldul iniþial al contului 301 este 3.600.000 lei Rãspuns corect (d). produse vândute în preþ de vânzare facturate 38. Excedent brut de exploatare a) 36 400 000 lei b) 46 400 000 lei c) 25 900 000 lei d) 23 600 000 lei e) 36 400 000 lei Cifra de afaceri 34 000 000 lei 29 000 000 lei 38 000 000 lei 34 000 000 lei 46 800 000 lei Rezolvare: (1) Stocuri iniþiale 3.600.000.000 (741) = 5.000 lei.Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume 707 1. reduceri comerciale acordate 4. Sã se calculeze EBE ºi cifra de afaceri în baza datelor: stocuri iniþiale la începutul perioadei 3.000 (707) + 2. 22.000.000.000 lei: 217 .000 1.000 lei.000. Din contul 301 rezultã un consum de materii prime de 3.800.000 lei.000 lei.000.000 lei.000 – 4.000 exerciþiului Cifra de afaceri = Grupa 70 + Subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 1.000 lei (3)Stocuri finale 4. stoc final de produse nevândute la cost de producþie 27.000 + 7.800.120.000 lei.000 lei.800. stocuri finale 4.000 Producþia 4.000.600.800.000. produse obþinute în cost de producþie 25.000 lei. achiziþie stocuri 7.000.000 (achiziþie stocuri) Sf 4.000 = 5.000 lei.500.600.000 701 711 722 2.600.000.980.000.000 (701) + 340.000 lei.000.000 lei: soldul final al contului 301 este 4.000.400.000 lei.000.000.980.

800.000.5.000 (701) + 12.000 lei Rãspuns corect (e ).000 lei (6).000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume Cheltuieli 707 0 701 711 34.000 VA 7411 23.000 Valoarea adãugatã 23.000.000 lei 4111 = 701 34.000 lei 345 = 711 (6).000 lei: D 345 C Si 32.000.000.000 lei 5121 = 7411 12.000.000.400.000 607 Sume 0 Indicatori Marja comercialã Sume 0 Producþia 29. Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute (descãrcarea gestiunii) = 32.000 – 27.500.800.000.000. 218 . Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 = 32.000 lei 25.000.800.000 lei: 30.000.000.800.000+ 25.000 EBE 36.000.800.000 lei (8) Subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri: 12.000 lei 601 = 301 5.000 (7411) = 46.000 lei (5)Produse obþinute la cost producþie: 25.000.000 lei 38.000 12.000.000 exerciþiului 601 5.000.000.000.400.600.500.000.000 lei.000 lei 34.400.000 lei (7) Salarii plãtite: 10.Reducere comercialã = Net comercial 25.000 lei 4.600.Produse vândute în preþ de vânzare: · Preþ de vânzare .000 lei 421 = 5121 10.000 = 30.000.000 .000. Stocul final de produse: soldul final al contului 345 este 27.000 lei (4).000 Cifra de afaceri = Grupa 70 + Subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri = 34.000.000 lei 711 = 345 30.000 MC PE 0 29.000 lei 34.000.000.400.000 (produse obþinute) Sf 27.5.

000. servicii nefacturate primite de la terþi 2.000 lei (3)Stocuri finale 5.200.000 lei.800.000 Marja comercialã 30. producþia imobilizatã 5.000 lei 8.000 lei: soldul final al contului 301 este 5. Din contul 301 rezultã un consum de materii prime de 1.000 lei Tabloul soldurilor intermediare de gestiune: Venituri Sume (1) 707 X 70(3) 711 722 z -6.000.000 + 8.000.000: Cifra de afaceri a) 106 100 000 lei b) 110 100 000 lei c) 112 800 000 lei d) 108 800 000 lei e) 101 000 000 lei Rezultatul din exploatare 94 000 000 lei 94 000 000 lei 90 700 000 lei 90 700 000 lei 87 000 000 lei Rezolvare: (1)Stocuri iniþiale 1.800.000 lei.000 (achiziþie stocuri) Sf 5.000 lei.000. marja comercialã 30.000 219 Valoarea adãugatã 90.000.000.000.000 lei.000 lei.000 Producþia 68. stocuri finale 5.000 lei. subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 4.200. costul de cumpãrare al mãrfurilor vândute 6.000.000 exerciþiului 601 628 3.000 .800.300.000 4.000 lei 301 = 401 8.000 lei.800.500.000.000 lei.000 lei.500.200.000. achiziþie stocuri 8.000 lei 601 = 301 3.000.000.000.000.000 lei.000 = 3. stocuri iniþiale 1.000 lei. D 301 C Si 1.000 lei: 3.200.000.000.000 5.000.000 lei.000.000 lei (2)Achiziþie stocuri: 8.200.000 MC PE(2) 30.000 y Cheltuieli Sume Indicatori Sume 607 6.000 – 5.000.000. Sã se calculeze cifra de afaceri ºi rezultatul din exploatare în baza urmãtoarelor date: valoarea adãugatã 90.23.000 lei: soldul iniþial al contului 301 este 1. servicii facturate primite de la terþi 2.000. producþia stocatã (sold debitor) 6.800.800.

000 + PE – 4.000 (2) 11.000.000.000 (70) + 4.500.000.000 (707) + 69.000.000 (607) .300.000 lei la preþ prestabilit 4.300. producþia obþinutã în cursul exerciþiului 4.000 lei la cost de producþie ºi 4.300.000.000 lei.000 (7411) = 110.000.000 lei 220 . deci 707 = 36.000 + 5.600.000.000 = 707 – 6.300.000 lei (3) PE = 70 +711 + 722 68.000.000 (5) Sold iniþial la preþ prestabilit Sold iniþial la cost producþie Diferenþã de preþ favorabilã C Sic 1.000.3.000 (711) + 5.4.000.000 lei. Sã se calculeze producþia exerciþiului ºi cifra de afaceri în condiþiile în care se utilizeazã metoda inventarului permanent în baza datelor: producþia în stoc la începutul exerciþiului 10.000.000 lei Rezultatul din exploatare = Venituri din exploatare – Cheltuieli privind exploatarea.000.000 = 70 -6.400.000 (722) .(1) Marja comercialã = 707 -607 30.000 lei (2) VA = MC +PE – Consumuri provenind de la terþi 90.800.800.000 (628) = 94.000 .000.000(5) 348 500.000.000 Cifra de afaceri = Grupa 70 + Subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 36.000 lei la preþ prestabilit.3.000.000 lei la cost de producþie ºi 11. deci PE = 68.800.100.000 lei Rãspuns corect (b).500.Situaþia în conturile 345 ºi 348 este: D Sid 11.000 lei 10. 24.000 (7411) -6.000 = 30.100.000 (601) – 6.000. Producþia Cifra de Exerciþiului afaceri a) 2 900 000 lei 3 000 000 lei b) 4 900 000 lei 3 000 000 lei c) 3 100 000 lei 5 000 000 lei d) 5 000 000 lei 2 000 000 lei e) 3 300 000 lei 5 000 000 lei Rezolvare: (1).800.000 lei la preþ prestabilit. deci grupa 70 = 69.000.000.300.= 36.800. producþie vândutã în cursul exerciþiului la cost de producþie 4. la preþ de vânzare 5.000 (2) 345 C D 4.000.800.400.000 400.000. reducere comercialã acordatã ulterior 2.000 4.000 (grupa 70) + 4.000 lei 1.000.000.600.000.800.000 (707) + 69.000.

25.(2) Producþia obþinutã în cursul exerciþiului: 4.000 10.000.000 lei (4) Reducere comercialã acordatã ulterior: 2.100.000 lei Cifra de afeceri = 3.000.000 lei.000. producþia obþinutã în cursul exerciþiului la cost de producþie 4.000(2) 348 1.000.400.000.900.000 lei 348 Situaþia în contul 711: D 711 4.000 lei 4111 = 701 5.100.000 lei: Producþia Cifra exerciþiului de afaceri a) 3 100 000 lei 5 000 000 lei b) 4 900 000 lei 3 000 000 lei c) 5 100 000 lei 2 000 000 lei d) 2 900 000 lei 3 000 000 lei e) 3 800 000 lei 5 000 000 lei Rezolvare: (1) Situaþia în conturile 345 ºi 348 este: D Sid 11.000.000.000 (2) Sfd 100.600.000 lei 348 400.600.000 lei.000.000 .000 (711) = 2.100.000 (5) 221 C Sic 1.800.000.000(2) 900. Rãspuns corect (a).000 (5) C 4.000 lei 701 = 4111 2.000.000 Producþia exerciþiului = 3.000 lei (5) Produse vândute în cost producþie prestabilit: 4.000 lei.000 (5) 345 C D 11.000. la preþ prestabilit 11.000 lei. la preþ de vânzare 5.000.000 lei.000 (701). Sã se calculeze producþia exerciþiului ºi cifra de afaceri în condiþiile în care se utilizeazã metoda inventarului intermitent în baza datelor: producþia în stoc la începutul exerciþiului la cost de producþie 10.000. la preþ prestabilit 4.000 lei (3) Produse vândute în preþ de vânzare: 5.000.000. reducere comercialã acordatã ulterior 2.400.000.000 lei 500. producþia vândutã în cursul exerciþiului la cost de producþie 4.000 lei 345 = 711 4.000 lei 711 = 345 4. la preþ prestabilit 4.000.000 (701) -100.000 lei.000 lei.

încorporarea primelor de emisiune în capital 40 lei.800.400. În cursul exerciþiului N au avut loc urmãtoarele operaþii: creºteri de capital prin aporturi noi în naturã 50 lei.000 lei 10.000 (produse obþinute la preþ prestabilit) – 4.000.000 lei Stoc final de produse la cost producþie = 10.000 = = 9.000.000 lei 701 = 4111 2.000 (701) -100.000.000 lei (5) Preluarea stocului final de produse finite: Stoc final produse finite la preþ prestabilit = 11.000 (2) Sfd 100.000. 26.000 lei Cifra de afeceri = 3.000 lei 348 = 345 11.000.000 lei 10.900.000 (1) 711 C 9.000. Rãspuns corect (d).000.000.000 lei 345 = 711 9.600.000.000 (701).000.000 + 4.000 lei 10. capitaluri proprii aferente exerciþiului N – 1: 600 lei.900.900. Care este rezultatul net aferent exerciþiului N? a) 380 lei b) 400 lei c) 340 lei d) 460 lei e) 300 lei 222 .000.000 lei Situaþia în contul 711 este: D 10.100.000.000 (711) = 2.000 lei 4111 = 701 5.000 – 4.000.000.000 Producþia exerciþiului = 3.000 lei 348 900. conversia datoriilor în capital 20 lei.800.000 lei (4) Reducere comercialã acordatã ulterior: 2.000.000 lei (2) Anularea stocului iniþial de produse finite: 1. rambursãri de capital în numerar cãtre asociaþi 10 lei.Sold iniþial la preþ prestabilit Sold iniþial la cost producþie Diferenþã de preþ favorabilã 11.000 (sold iniþial) + 4.000.000 lei 711 (3) Produse vândute în preþ de vânzare: 5. Se dau urmãtoarele informaþii: capitaluri proprii aferente exerciþiului N 1.000 (produse vândute în preþ prestabilit) = 10.000 lei 1.900.000 lei.

cheltuieli privind mãrfurile vândute 700 lei. Se dau urmãtoarele informaþii aferente exerciþiului financiar N: venituri din vânzarea mãrfurilor 1.000 × = 16. cheltuieli privind activele cedate 5 lei.000 lei. 15 mai. venituri din sconturi primite 50 lei. venituri din cedarea imobilizarilor 10 lei.000 lei – 600 lei – 50 lei – 20 lei + 10 lei = 340 lei Rãspuns corect (c ). cheltuieli privind impozitul pe profit 100 lei.Care este capacitatea de autofinanþare aferentã exerciþiului N? a) 200 lei b) 210 lei c) 235 lei d) 220 lei e) 230 lei Rezolvare: Rezultatul exerciþiului = Total venituri – Total cheltuieli = 1.000 (venituri din vânzarea mãrfurilor) + 50 (venituri din sconturi primite) + 10 (venituri din cedarea 223 .Rezolvare: Rezultatul exerciþiului = Capital propriu N – Capital propriu N-1 – Aportul proprietarului în cursul exerciþiului + Retrageri ale proprietarilor în cursul exerciþiului Rezultatul exerciþiului = 1. Chiria anualã a fost de 15. cheltuieli privind lucrãrile ºi serviciile prestate de terþi 20 lei. 27. dar a crescut la 18. Chiria se plãteºte trimestrial în avans pe data de 15 februarie.15 mai : 4 luni × 30 zile + 15 zile = 135 zile 15 mai – 31 decembrie = 15 zile + 7 luni × 30 zile = 225 zile Cheltuieli cu chiria = 15.000 lei.000 lei la 15 mai.000 × 135 225 + 18. 28. Cheltuielile cu chiria în contul 121 pentru exerciþiul încheiat va fi de: a) 17 625 lei b) 16 875 lei c) 17 250 lei d) 21 375 lei e) 16 740 lei Rezolvare: 1 ianuarie . cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor corporale 20 lei. 15 august ºi 15 noiembrie.875 lei 360 360 Rãspuns corect (b).

000. Dispuneþi de urmãtoarele date: rezultatul net contabil 50.Subvenþii pentru investiþii reluate la venituri .000. subvenþii pentru investiþii reluate 3.000 lei.000.000 lei. 30.300.000.600. cheltuieli cu amortizãri ºi provizioane 25.000 lei. b) 72 000 000 lei.000 lei -3. provizioane pentru deprecierea stocurilor de mãrfuri reluate 4.000 lei.Venituri din cedarea activelor + Cheltuieli privind activele cedate = CAF 50.000 lei -6. Rezolvare: · Rezultatul net contabil + Cheltuieli cu amortizãrile ºi provizioanele . impozit pe profit 1. provizioane constituite privind deprecierea imobilizãrilor financiare 18.000 lei.20 (cheltuieli cu lucrãrile ºi serviciile prestate de clienþi) – 20 (cheltuieli cu amortizarea) – 5 (cheltuieli privind activele cedate) – 100 (cheltuieli cu impozitul pe profit) = 215 lei CAF = Rezultatul exerciþiului + Cheltuieli cu amortizãrile + Cheltuieli privind activele cedate – Venituri din cedarea activelor = 215 + 20 + 5 – 10 = 230 lei Rãspuns corect (e ).000 lei: a) 51 500 000 lei b) 57 100 000 lei c) 57 700 000 lei d) 50 200 000 lei e) 52 800 000 lei 224 .000 lei +8. Sã se calculeze capacitatea de autofinanþare în baza datelor.000.000.000.100.000. provizioane constituite privind deprecierea stocurilor de materii prime 10.000. Rezultatul net contabil 25.000.000 lei 25.000 lei. plusvalori din cesiunea imobilizãrilor corporale 2. e) 38 000 000 lei.000. amortizãri 9.000.imobilizãrilor) – 700 (cheltuieli privind mãrfurile) .000 lei. venituri din reluãri de amortizãri ºi provizioane 8.000.000. subvenþii pentru investiþii virate la venituri 3.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei -8.000.Venituri din reluãri de amortizãri ºi provizioane .000 lei.000 lei 66.000 lei Rãspuns corect (d). CAF calculatã pe baza rezultatului net contabil este: a) 62 000 000 lei.000 lei. preþul de cesiune a elementelor de activ 6. c) 68 000 000 lei. valoarea netã contabilã a elementelor de activ cedate 8.000.000 lei.000.800. d) 66 000 000 lei. 29.

000 lei -600.800.000 lei .000 lei 1.000.Rezolvare: · Rezultatul net contabil + Cheltuieli cu amortizãrile ºi provizioanele + Provizioane constituite pentru deprecierea stocurilor de materii prime + Provizioane constituite pentru deprecierea imobilizãrilor financiare . dobânzi datorate 1.000. dobânzi încasate 3.000 lei 3.000 lei -3.200.000 lei 15.000 lei 25. 225 30. dobânzi de primit 15.000 lei.600.000 lei.000 lei -4.600.000 lei.500.000 lei Rãspuns corect (a).600.000 lei 1.000 lei 10.Subvenþii pentru investiþii reluate la venituri = CAF 25.000 lei -2.000 lei 18.000. cheltuieli privind activele cedate 1.000 lei 10. venituri din despãgubiri 3.000.000.000 lei.000.000 lei.000.100. venituri din provizioane privind activitatea financiarã 9.Impozit pe profit = CAF Rãspuns corect (b). subvenþii pentru investiþii reluate la venituri 8.000 lei.Cheltuieli financiare exclusiv cheltuielile cu amortizãrile ºi provizioanele financiare Dobânzi datorate Sconturi acordate .000 lei 9. dividende cuvenite 10.000 lei 51.000.700.900.000 lei.000. dividende încasate 6.000.Plusvalori din cesiunea imobilizãrilor .600. dobânzi plãtite 800.800.000 lei.000.000.000 lei. a) 53 900 000 lei b) 55 700 000 lei c) 64 700 000 lei d) 63 700 000 lei e) 54 500 000 lei Rezolvare: · EBE + Alte venituri din exploatare (venituri din despãgubiri) + Venituri financiare exclusiv reluãrile de amortizãri ºi provizioane Dividende cuvenite Dobânzi de primit .000.900.000.Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor reluate . cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizãrilor financiare 1.2.000 lei.000.000 lei.000 lei.000. 31. Sã se calculeze capacitatea de autofinanþare în baza datelor: Excedent brut de exploatare 30.000 lei 55. sconturi acordate 1.000 lei.0000 lei .000.000 lei. impozit pe profit 600.

500.000.000 lei Rezolvare: · = + + = + = Vânzãri de produse finite Producþia vândutã Vânzãri de mãrfuri Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri Cifra de afaceri netã Variaþia stocurilor (sold debitor) Producþia imobilizatã Total venituri din exploatare 60.000.000.000.000 lei b) 60.000 lei. cifra de afaceri netã ºi venituri din exploatare total: Producþia vândutã Cifra de afaceri netã Venituri din exploatare a) 78.CAPITOLUL IX SITUAÞIILE FINANCIARE – INDICATORII CONT ULUI DE PROFIT ªI PIERDERE ªI AI BILANÞULUI 1.000 lei. cheltuieli de exploatare 226 . vânzãri de mãrfuri 18. 2.000.000 lei 85.000 lei.000.000 lei. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: vânzãri de produse finite 60. salarii 7. Conform OMFP 94/2001 care este suma ce se va înscrie în contul de profit ºi pierdere la producþia vândutã.000.000.000 lei 127.000.000.000 lei 7.000.000 lei 50.000.000 lei -8.000 lei 127.000.000.000. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: cheltuieli cu materii prime 3.000.000.000. costul mãrfurilor vândute 12.000.000 lei.000 lei.000. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 7.000 lei.000.000.000 lei 60.000.000 lei 73.000 lei 85.000 lei 108.000. producþia imobilizatã 50.000.000 lei 18.000 lei 108.000 lei d) 66.000 lei 85. variaþia stocurilor (sold debitor) 8.000.000 lei e) 66.000.000.000 lei 73.000 lei 115.000 lei 143.000 lei Rãspuns corect (b).000 lei.000.000 lei 66.000 lei c) 60.000.

000 lei.000.000 lei.000 lei. Conform OMFP 94/ 2001 care este suma ce se va înscrie la cheltuieli de exploatare – total : a) 22 300 000 lei b) 25 000 000 lei c) 26 800 000 lei d) 21 300 000 lei e) 19 000 000 lei Rezolvare: · + + + + = Cheltuieli cu materii prime 3.500.000 lei.000 lei Salarii 7.000 lei Cheltuieli cu despãgubiri.000.000 lei: soldul final al contului 345 este 40.500.000.000. venituri din exploatare privind provizioanele pentru riscuri ºi cheltuieli 1.000.000.500.000 lei.800.000 lei Stocuri finale de produse finite 40. cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital 8. cheltuieli privind sconturile acordate 500. amenzi ºi penalitãþi 1.000.000.000.000.000 lei Cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital 8. lucrãri executate ºi servicii prestate 25.000 lei Cheltuieli privind amortizãrile ºi provizioanele 1.000 lei Rãspuns corect (d).000 lei. alte venituri din exploatare 2.000. stocuri iniþiale de produse finite 50.000 lei.000. stocuri finale 40. venituri din redevenþe locaþii de gestiune ºi chirii 12. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 15.000.000 lei.000 lei Total cheltuieli din exploatare 21.privind amortizãrile ºi provizioanele 1.300.000 lei.000.000. cheltuieli cu despãgubiri.000. vânzãri de mãrfuri 8.000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii la sfârºitul anului N: vânzãri de produse finite 60.000 lei: soldul iniþial al contului 345 este 50.000 lei. producþia imobilizatã 22. amenzi ºi penalitãþi 1.800.000 lei.000. Conform OMFP 94/2001 care e suma ce se va înscrie în contul de profit ºi pierdere la cifra de afaceri netã ºi venituri din exploatare – total: Cifra de afaceri netã Venituri din exploatare total a) 105 000 000 lei 121 000 000 lei b) 113 000 000 lei 127 500 000 lei c) 120 000 000 lei 134 500 000 lei d) 120 000 000 lei 136 000 000 lei e) 113 000 000 lei 149 000 000 lei Rezolvare: Stocuri iniþiale de produse finite 50.000 lei.000 lei.000 lei 227 .000. costul mãrfurilor vândute 7.000 lei. 3.

000. producþia imobilizatã 15.000 lei Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 15. 4.000 lei Variaþia stocurilor (sold debitor) -10.000.Din contul 345 rezultã costul de producþie al produselor vândute 10.000 lei.000 lei 228 C . venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 400 lei.000 lei Rãspuns corect (c ).000 lei.000 lei Cifra de afaceri netã 120.000 lei Producþia imobilizatã 22. producþia obþinutã la cost de producþie 20.000.000 (produse obþinute) 345 Sf 12. stoc iniþial de produse finite 2.000 lei: D Si 2.000 lei. costul mãrfurilor vândute 500 lei.000.000.000 lei.000 lei Lucrãri executate ºi servicii prestate 25.000. venituri din provizioane privind deprecierea creanþelor clienþi 600 lei.000 lei Alte venituri din exploatare 2.000.000. Conform OMFP 94/2001 care este mãrimea producþiei vândute.000 lei Producþia vândutã 97.000 lei Vânzãri de mãrfuri 8.000 lei (descãrcarea gestiunii): 10. stoc final de produse finite 12.000 lei.000 20. Dispuneþi de urmãtoarele date: vânzãri de mãrfuri 2.000.000.500.000 lei Venituri din redevenþe.000.000 lei.000 lei · + + = + + = + + = Vânzãri de produse finite 60. alte venituri din exploatare 15.000 lei.000. vânzãri de produse finite 6.000 lei 711 = 345 10. venituri din redevenþe locaþii de gestiune ºi chirii 800 lei. a cifrei de afaceri nete ºi a veniturilor din exploatare: a) 6 800 lei 9 200 lei 49 200 lei b) 6 300 lei 9 200 lei 50 900 lei c) 6 800 lei 9 300 lei 50 900 lei d) 8 800 lei 9 300 lei 47 600 lei e) 6 800 lei 9 300 lei 47 600 lei Rezolvare: (1)Stocuri iniþiale de produse finite la cost producþie: soldul iniþial al contului 345 este 2.000. locaþii de gestiune ºi chirii 12.500.000 lei Total venituri din exploatare 134. venituri din provizioane privind deprecierea materiilor prime 1. subvenþii de exploatare aferente materiilor prime 100 lei.

000 = 10.000 lei (3)Stoc final de produse finite 12.000 lei + Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 400 lei = Cifra de afaceri netã 9. cheltuieli cu energia ºi apa = 300 lei. cheltuieli din diferenþe de curs valutar = 200 lei.200 lei + Variaþia stocurilor (sold creditor) 10.800 lei + Vânzãri de mãrfuri 2.000 lei + Alte venituri din exploatare 15. cheltuieli privind calamitãþile naturale = 150 lei.(2)Produse obþinute în cost producþie: 20.000 lei + Venituri din redevenþe.200 lei . amenzi ºi penalitãþi Cheltuieli cu energia ºi apa Donaþii ºi subvenþii acordate Pierderi din creanþe ºi debitori diverºi Cheltuieli cu furajele Total cheltuieli din exploatare Rãspuns corect (e). 229 100 lei 200 lei 300 lei 100 lei 100 lei 400 lei 1.000 lei. Sã se determine valoarea la care cheltuielile de exploatare vor fi înscrise în contul de profit ºi pierdere.000 + 20.000 lei 711 = 345 10. cheltuieli privind furajele = 400 lei. amenzi ºi penalitãþi = 200 lei.000 lei. conform OMF nr. despãgubiri.000 lei: 10. · Vânzãri de produse finite 6. pierderi din creanþe ºi debitori diverºi = 100 lei. 5. Din contul 345 rezultã produse vândute în cost producþie (descãrcarea gestiunii ) = 2.000 lei = Total venituri din exploatare 49.000 lei Contul 711 va avea sold final creditor egal cu 10. 94/ 20 februarie 2001: a) 800 lei b) 1300 lei c) 1350 lei d) 1400 lei e) 1200 lei Rezolvare: · + + + + + = Cheltuieli cu materii prime Despãgubiri.000 – 12.200 lei Rãspuns corect (a).000 lei 345 = 711 20. locaþii de gestiune ºi chirii 800 lei = Producþia vândutã 6.000 lei: soldul final al contului 345 este 12.000 lei + Producþia imobilizatã 15. Se dau urmãtoarele informaþii privind cheltuielile: cheltuieli cu materiile prime = 100 lei. donaþii ºi subvenþii acordate = 100 lei.

000 lei 96.000 lei 96.000.000 lei 84.000 lei 15.000 lei 13.000.000. venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personalului 2.000 lei.Venituri din subvenþii de exploatare pentru materii prime + Cheltuieli privind energia ºi apa + Cheltuieli cu salariile personalului . costul mãrfurilor vândute 12.000 lei + Vânzãri de mãrfuri 18. producþia imobilizatã 50.000 lei = Total venituri din exploatare 133. Conform OMFP 94/2001 care este suma ce se va înscrie în contul de profit ºi pierdere la venituri din exploatare total ºi cheltuieli din exploatare total: a) 133.000.000 lei.000.000 lei d) 138.000.000.000. cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor 8.000 lei.000.000.000 lei b) 142. variaþia stocurilor (sold debitor) 8.000 lei.000.000 lei -2.000 lei + Alte venituri din exploatare (subvenþii pentru investiþii virate la venituri) 6.000 lei.000.000.000.Venituri din subvenþii de exploatare pentru plata personaluli + Cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital + Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizãrilor 230 12.000.000 lei. cheltuieli privind activele cedate ºi alte operaþii de capital 35.000 lei -3.6.000.000 lei 8.000 lei e) 121.000 lei. venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 7.Variaþia stocurilor (sold debitor) -8.000 lei c) 121.000 lei = Producþia vândutã 60.000.000.000.000.000 lei.000.000 lei 22. cheltuieli cu materii prime 15.000 lei.000.000.000 lei .000.000.000 lei. venituri din subvenþii de exploatare pentru materii prime 3.000 lei.000 lei.000.000.000 lei + Venituri din subvenþii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7.000.000.000.000 lei = Cifra de afaceri netã 85.000.000.000 lei 35. cheltuieli cu salariile personalului 22.000.000.000. venituri din subvenþii pentru investiþii virate la venituri 6.000.000.000 lei .000 lei + Producþia imobilizatã 50.000 lei 105.000 lei.000. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: vânzãri de produse finite 60.000.000 lei. cheltuieli privind energia ºi apa 13. vânzãri de mãrfuri 18. venituri din provizioane pentru deprecierea materiilor prime 4.000.000 lei Rezolvare: · Vânzãri de produse finite 60.000 lei · Costul mãrfurilor vândute + Cheltuieli cu materii prime .000 lei.000.000.000 lei 101.

000 rambursabil pe 01.000 lei. venituri în avans 500.000.500.000.N+1.000 lei. cheltuieli în avans 1.06.000.000.000. amortizarea instalaþiilor tehnice 2. 7. casa ºi conturi la bãnci 4.000 lei Rãspuns corect (a). furnizori facturi nesosite 250. avansuri încasate în contul comenzilor 600.000 lei 4.000.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei 600.000 lei = Total cheltuieli din exploatare 96.000.000 lei.500.000 lei 1.550.000 lei 11. instalaþii tehnice ºi maºini 10.000 lei 1. avansuri pentru imobilizãri corporale 1.000 lei .000 lei.000 lei .000 lei.000 lei 2. Conform OMFP 94/201 suma ce se va înscrie la active circulante nete ºi total active minus datorii curente nete este: Active circulante nete a) 13 400 000 lei b) 12 350 000 lei c) 10 850 000 lei d) 11 850 000 lei e) 10 350 000 lei Total active – datorii curente nete 23 200 000 lei 22 550 000 lei 19 250 000 lei 22 050 000 lei 22 550 000 lei Rezolvare: · + = · = · + + = · + Mãrfuri Provizioane pentru deprecierea mãrfurilor Avansuri pentru cumpãrãri de stocuri Stocuri (A) Clienþi facturi de întocmit Creanþe (B) Casa ºi conturi la bãnci (C) Cheltuieli în avans (D) Venituri înregistrate în avans (E ) Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni Avansuri încasate în contul comenzilor Furnizori facturi nesosite Total datorii pe termen scurt (F) Active circulante nete (A+B+C+D-E-F) (I) Instalaþii tehnice ºi maºini Amortizarea instalaþiilor Avansuri pentru imobilizãri corporale 231 5. provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 100. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii la sfârºitul anului N (soldurile conturilor): mãrfuri 5.000 lei.Venituri din provizioane pentru deprecierea materiilor prime -4.800. clienþi facturi de întocmit 2.100.900.000.000 lei 1. titluri deþinute ca imobilizãri 400.800.500.000 lei 700.000.000 lei.000 lei.000.000.000 lei.000 lei 10.000 lei 1.500.000 lei 500.000.000 lei 5..000 lei.000 lei 2.850. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 700.000 lei -2.000 lei 250. avansuri pentru cumpãrãri de stocuri 1.500.

investiþii financiare pe termen scurt 4.+ Titluri deþinute ca imobilizãri = Total active imobilizate (II) Total activ minus datorii curente nete (I) + (II) 400.000 lei Provizioane pentru deprecierea materiilor prime -500 lei Furnizori debitori pentru cumpãrãri de stocuri 100 lei Stocuri (A) 10.000 lei Rãspuns corect (d ). 232 .000 lei.000 lei Venituri în avans 1. provizioane pentru deprecierea materiilor prime 500 lei. decontãri cu asociaþii privind capitalul (sold debitor) 600 lei.050 lei Active circulante nete (A+B+C+D+E-F-G) 15.000 lei.000 lei. diferenþe de preþ la mãrfuri (sold debitor) 1. avansuri încasate în contul comenzilor 500 lei. subvenþii pentru investiþii 600 lei. mãrfuri 6.200.000 lei.000 lei Mãrfuri 6. Dispuneþi de urmãtoarele date la sfârºitul anului N: materii prime 4. 8.800 lei.000 lei 10. conturi curente la bãnci 800 lei.800 lei Casa ºi conturi la bãnci (D) 800 lei Cheltuieli în avans (E ) 2. prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni 250 lei.000 lei Diferenþe de preþ la mãrfuri (sold debitor) 1. venituri înregistrate în avans 1.050.08. cheltuieli înregistrate în avans 2.500 lei Subvenþii pentru investiþii 600 lei Total venituri înregistrate în avans (F) 2.000 lei 22. furnizori debitori pentru cumpãrãri de stocuri 100 lei.100 lei Împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni 800 lei Prime privind rambursarea împrumuturilor din emisiuni de obligaþiuni -250 lei Avansuri încasate în contul comenzilor 500 lei Total datorii pe termen scurt (G) 1.N+1 800 lei.650 lei Rãspuns corect ( e).500 lei.600 lei Decontãri cu asociaþii privind capitalul (sold debitor) 600 lei Creanþe (B) 600 lei Investiþii financiare pe termen scurt (C ) 4. împrumuturi din emisiuni de obligaþiuni plãtibile la 01. Conform OMFP 94/2001 care este mãrimea stocurilor ºi a activelor circulante nete: a) 10 600 lei 16 250 lei b) 10 500 lei 15 650 lei c) 10 500 lei 16 000 lei d) 8 600 lei 18 650 lei e) 10 600 lei 15 650 lei Rezolvare: · + + + = · = · + = · + = Materii prime 4.

decontãri cu asociaþii privind capitalul (sold debitor) 1. 401 – 600 lei.000 lei.100.800. efecte de platã 800. Care este mãrimea creanþelor ºi a datoriilor: Creanþe Datorii a) 19 000 000 lei 18 880 000 lei b) 14 800 000 lei 14 680 000 lei c) 15 500 000 lei 18 880 000 lei d) 19 600 000 lei 19 100 000 lei e) 15 500 000 lei 22 380 000 lei Rezolvare: · Clienþi + Clienþi incerþi + Decontãri cu asociaþii privind capitalul (sold debitor) + TVA de recuperat 233 8.06.000 lei. impozit pe profit 380.000 lei. conturi curente la bãnci (sold creditor) 4.03.000. Se dau urmãtoarele informaþii în conturi (solduri finale) la sfârºitul anului N: 161 –1. Conform OMFP 94/2001 care este suma ce se va înscrie la postul „Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai micã de 1 an”: a) 1 810 lei b) 1 450 lei c) 2 250 lei d) 1 250 lei e) 1 519 lei Rezolvare: · + + + = 161 1.000 lei.000 lei 1. furnizori debitori 3. 409 – 300 lei.000 lei .000 lei 600. debitori diverºi 2. Din balanþa de verificare s-au extras urmãtoarele date: clienþi 8.500.000 lei.600.000 lei.000 lei. TVA neexigibilã (sold creditor) 3.000 lei. 456 (sold debitor) – 60 lei.000 lei 169 -400 lei 1621 50 lei 419 200 lei 401 600 lei Datorii ce trebuie plãtite într-o perioadã mai micã de un an 1.N+1.000 lei. clienþi creditori 2.450 lei Rãspuns corect (b). clienþi incerþi 3. 169 – 400 lei.600. 1621 – 450 lei din care 50 lei rambursabil pe data de 01.000 lei.N+1. TVA de recuperat 600. dividende de platã 1.000 lei. 419 – 200 lei.300.600.9.000 lei.000 lei.200. 10.000.000 lei rambursabil pe data de 01.300. furnizori 6.000. provizioane pentru deprecierea debitorilor 300.000 lei 3.000.000 lei.

000 lei. titluri de participare 2.000 lei . amortizarea instalaþiilor 2.000 lei = Total imobilizãri necorporale (I) 1.000 lei = Total imobilizãri corporale (II) 12. terenuri 6.000 lei.500.000 lei 6.000 lei.200.000 lei. vãrsãminte de efectuat pentru imobilizãri financiare 800.2.200.000 lei.000 lei + Instalaþii 8.870.000 lei · + + + + + + = Clienþi creditori Conturi curente la bãnci (sold creditor) Furnizori Efecte de platã TVA neexigibilã (sold creditor) Dividende de platã Impozit pe profit Total datorii 2. produse finite 1.000 lei.000 lei · Titluri de participare 2.000 lei 4.500.000 lei .Provizioane pentru deprecierea debitorilor diverºi -300.500.000.920.000.100.000 lei 18.000 lei Rãspuns corect (c ). Active Active Imobilizate circulante a) 15 600 000 lei 14 470 000 lei b) 14 800 000 lei 12 600 000 lei c) 16 400 000 lei 14 770 000 lei d) 16 400 000 lei 16 070 000 lei e) 13 200 000 lei 16 070 000 lei Rezolvare: · Cheltuieli de constituire 1.000 lei 234 .000 lei.+ Debitori diverºi 2.000.000.880.000 lei.000 lei.600.000 lei 380.000 lei.300.600.000.000 lei 1. diferenþe de preþ la mãrfuri (sold creditor) 500.600.300. mãrfuri 4.600.000 lei.000 lei. 11. diferenþe de preþ la produse (sold debitor) 350.000 lei. cheltuieli de constituire 1.000 lei .800. provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor financiare 500.000 lei = Total creanþe 15.Provizioane pentru deprecierea imobilizãrilor financiare -500. Care este mãrimea activelor imobilizate ºi a activelor circulante. conturi curente la bãnci (sold creditor) 1. clienþi incerþi 2. furnizori debitori 900.000 lei.000 lei 800. provizioane pentru deprecierea materiilor prime 200. Din balanþa de verificare s-au extras urmãtoarele date: instalaþii 8.000 lei · Terenuri 6.000 lei. materii prime 1.800.600. clienþi 3. clienþi creditori 1.000.000 lei 3.000 lei.Amortizarea instalaþiilor .000.000 lei.200.800.000 lei.

500.000 lei 1.000 lei .000 lei .000 lei 14.000 lei 3.000 lei 350.000 lei 4.000 lei -200.800.350.000 lei 2.= Total imobilizãri financiare (III) Total active imobilizate (I)+ (II) + (III) · + + + + = · + = Materii prime Provizioane pentru deprecierea materiilor prime Mãrfuri Diferenþe de preþ la mãrfuri (sold creditor) Produse finite Diferenþe de preþ la produse (sold debitor) Furnizori debitori Total stocuri (I) Clienþi Clienþi incerþi Total creanþe Total active circulante (I) + (II) Rãspuns corect (a).470.000 lei 6. 235 2.920.200.120.000 lei 15.000.000 lei 8.200.600.000 lei 1.800.000 lei 900.

000 lei.000 t 10.000 Cost mediu unitar = Cost unitar clor = 260 lei/ t × 1. utilizate 5 000 tone hidrogen ºi 1 700 000 tone clor.CAPITOLUL X CONTABILITATEA DE GESTIUNE ªI CALCULAÞIA COSTURILOR 1.000 ore nivel real de activitate.000 ore nivel normal de activitate. nivelul de activitate exprimat în ore de funcþionare a utilajelor 5. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii din contabilitatea de gestiune pentru o secþie principalã: cheltuielile directe înregistrate în contul 921 – 1.000 lei.000 Rãspuns corect (b).700. 10 000 tone hidrogen ºi 1 190 000 tone clor.000. 4. Se presupune cã într-un combinat chimic cheltuielile ocazionate de instalaþia de electrolizã a clorurii de sodiu sunt în valoare de 832 000 000 lei iar producþia obþinutã este formatã din: 2 000 000 tone leºie sodã causticã. 2.000 = 182 lei / t 1.000 t + 1.000.000 Cost unitar hidrogen = 260 lei / t × = 520 lei / t 5. Costul unitar al fiecãrui produs este: Hidrogen Clor a) 1 386 lei/t 485 lei/t b) 520 lei/t 182 lei/t c) 828 lei/t 290 lei/t d) 522 lei/t 183 lei/t e) 130 lei/t 371 lei/t Rezolvare: 832. costul subactivitãþii 6 000 lei.000 t + 10. cheltuieli indirecte de producþie înregistrate în contul 923 – 50.000 = 260 lei / t 2. Care este mãrimea cheltuielilor fixe ºi a cheltuielilor indirecte de repartizat: a) 30 000 lei 16 000 lei b) 4 800 lei 61 300 lei c) 4 800 lei 51 200 lei 236 .190. Pe timpul depozitãrii produselor intervin pierderi la cantitãþile de hidrogen ºi clor fabricate fiind.000.190.

Dispneþi de urmãtoarele date: într-o întreprindere se produc douã produse A ºi B.500. a) 13 200 000 lei 31 500 000 lei b) 13 600 000 lei 32 500 000 lei c) 11 400 000 lei 32 500 000 lei d) 13 200 000 lei 21 500 000 lei e) 13 600 000 lei 21 500 000 lei 237 .000 5.000. iar cele ale secþiei 2 de 7.000 5.d) 4 800 lei e) 30 000 lei 44 000 lei 44 000 lei Rezolvare: Costul subactivitãþii = CF × (1 – 6.000 lei.000 lei. Cheltuielile secþiei 1 sunt de 7.000 lei nivel real nivel normal = Cheltuieli indirecte de repartizat + Cheltuieli fixe × 4.000 lei nivel real nivel normal ) 4.000 lei.000 lei = 30.000 lei = CF × (1 – CF = 30.000 lei.000 lei + CV CV = 20. Produsul A se fabricã numai în secþia 1 iar produsul B în secþiile 1 ºi 2.000 lei. iar la sfârºitul perioadei de 200.000 lei 30.000 ) · Cheltuieli variabile + Cheltuieli fixe × nivel real nivel normal = Cheltuieli indirecte de repartizat Cheltuieli indirecte = Cheltuieli fixe + Cheltuieli variabile 50.000. Cheltuielile generale ale întreprinderii sunt de 500 000 lei. Care este costul de producþie aferent produsului finit A ºi B. La produsul B costul producþiei neterminate la sfârºitul perioadei este de 500. cheltuielile directe ale acestora fiind de: pentru produsul A 10.000 lei · Cheltuieli variabile 20. 3.000 lei × Rãspuns corect (e ).000 lei. Baza de repartizare a cheltuielilor secþiei o reprezintã cheltuielile directe.000.000 lei ºi pentru produsul B 20. La produsul A costul producþiei neterminate la începutul perioadei este de 900.000 44.

000 -costul producþiei neterminate la sfârºitul perioadei =cost de producþie B +cheltuieli directe 20.000.000.Calculul costului de producþie pe produs (în lei): A + costul producþiei neterminate +900.000 lei (2)Cheltuielile secþiei 2 de 7.500.25 10.000 unitãþi pentru produsul B.000 lei + 7.) K = = 0.Costul producþiei neterminate la sfârºitul perioadei = Cost de producþie Secþia 1 A B Total cheltuieli 7.500.000 + 20.000 -costul producþiei -500.000 +cheltuieli indirecte repartizate 12.000 Cheltuieli indirecte repartizate pentru A = 0.000. Deci cheltuieli indirecte de producþie repartizate asupra produslui B = 5.000 unitãþi pentru produsul A ºi 60.000 unitãþi produs A ºi 30.000.000 la începutul perioadei +cheltuieli directe 10. ªtiind cã în anul N totalul cheltuielilor directe colectate 238 .25 × 20.000.Rezolvare: Costul de producþie aferent unui produs finit se calculeazã dupã relaþia: + Costul producþiei neterminate la începutul perioadei + Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte de producþie repartizate .1.000.000.000 lei = 5.000 lei vor fi repartizate integral produsului B.500.000 (1. 4.000. În exerciþiul N societatea a fabricat 90.000 lei Rãspuns corect (a).500.500.000.000 neterminate la sfârºitul perioadei 13. Dispuneþi de urmãtoarele date: O societate fabricã 2 produse A ºi B.000 lei = cost de producþie 31.000 lei Cheltuieli indirecte repartizate pentru B = 0.000 +cheltuieli indirecte repartizate 2.000 -200.000.Repartizarea cheltuielilor indirecte de producþie ale secþiei 1 7.000.000 lei = 2.000.000 (1).25 × 10.000 lei = 12.000 lei (3).000 unitãþi produs B. capacitatea normalã de producþie fiind de 100.200.000.000 Secþia 2 B Total cheltuieli 7.

000 lei.în contul 921 a fost de 100. a) 12 500 000 lei b) 20 000 000 lei c) 25 000 000 lei d) 7 500 000 lei e) 10 000 000 lei Rezolvare: nivel real ) nivel normal Cheltuieli indirecte totale = Cheltuieli fixe + Cheltuieli variabile 80.000 Cheltuieli indirecte repartizate pentru A: 1.000 lei + CV.000 + 200.000 lei. 6. deci CF = 30.000 lei Costul subactivitãþii = CF × (1 – Costul subactivitãþii = 30.000 lei Rãspuns corect (c ).000.000.000 lei.000 + 60.500. din care fixe 120 000 lei. Dispuneþi de urmãtoarele date: o întreprindere produce douã produse A ºi B. din care variabile 50.000 239 .000 lei 576. care sunt costurile indirecte imputate raþional celor douã produse dacã gradul de activitate este de 80%: a) 200 000 lei 376 000 lei b) 192 000 lei 376 000 lei c) 192 000 lei 384 000 lei d) 190 000 lei 384 000 lei e) 192 000 lei 386 000 lei.500.92 × 200. iar cele indirecte colectate în contul 923 de 80.000.000 lei.92 100.000 Rãspuns corect (d). costurile indirecte de producþie sunt 600 000 lei.92 × 100. 9. Folosind salariile directe în sumã de 300 000 lei din care produsul A 100 000 lei.000.000 tone hidrogen ºi 2.000.000 lei 100.000. Rezolvare: Cheltuieli indirecte totale = Cheltuieli fixe + Cheltuieli variabile 600. ca bazã de referinþã.000 = 192.000 lei × 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 576.000 lei + Cheltuieli fixe × grad de activitate 120.000 lei = 120.000 lei · Cheltuieli variabile 480.000 × (1 – 90.000 lei Cheltuieli indirecte repartizate pentru B: 1.000 ) = 7.000 = 384. deci CV = 480.000 + 30.000 tone leºie sodã causticã.000 K= = 1.000 lei = CF + 50. Dispuneþi de urmãtoarele date: într-un combinat chimic producþia obþinutã este formatã din: 2. 5.000.000. care este costul subactivitãþii.

55 TOTAL x 60.5 2.000 tone clor.000 buc.700 mii lei e) 750.352. În condiþiile utilizãrii indicilor de echivalenþã simpli calculaþi ca raport direct.5 4.37 lei 7. Costurile unitare efective pentru cantitãþile de hidrogen ºi clor sunt respectiv 450 lei/t lei 400 lei/t.000 buc sunt în sumã de 510.600 mii lei c) 2.000 lei. B = 40. 7.tone clor.000 40.000 + 900 + 2.000 240 .000 mãrimea cheltuielilor este 1.700.82 lei c) 2.53 lei Rezolvare: Produs Cantitate Indice Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþionalã convenþional 0 1 2 3=1×2 4 5=2×4 A B C 10. Pe timpul depozitãrii produselor intervin pierderi la cantitãþile de hidrogen ºi clor fabricate.25 lei 8.000 .029.700 mii lei b) 1.803.500.000 mii lei Rezolvare: Cost unitar hidrogen = 450 lei / t = cost mediu unitar × mediu unitar = 300 lei / t 9.25 8.000 buc.000 8. Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalenþã este lungimea produselor care în cazul produsului A este 40 cm.5 1 0.5 8.352. fiind utilizate 6. deci costul 6. Se presupune cã într-o întreprindere cheltuielile generate de obþinerea urmãtoarelor cantitãþi de produse: A = 10.050 mii lei d) 1.000 15.000.000 lei Cost mediu unitar = 300 lei / t = Rãspuns corect (d).55 lei 5.5 lei 2.5 lei 1. C = 50.3 5. deci 2.000 tone hidrogen ºi 1. costul pe unitatea de produs finit este: a) 4.55 lei b) 4.000 0. Mãrimea cheltuielilor ocazionate de instalaþie sunt: a) 602.74 lei 2.25 lei 8.53 lei d) 85 000 lei 340 000 lei 425 000 lei e) 4.000 50.000 40.500.5 8.000 Cheltuieli ocazionate de instalatie . Baza de comparaþie este produsul B.1 lei 1. în cazul produsului B 80 cm iar în cazul produsului C 24 cm.

09 lei 15.5 lei 23.000 Total cheltuieli = = total cantitate conventionalã 151.000 buc 241 .6 lei 39. 9. 8.8 = 0. C = 60.000 39.000 buc.000 t sunt în sumã de 18.000 t.000 buc.000 0.000 ×10.000 iar p2 = 78.180. în cazul produsului C p1 = 30.500 90.15 1 0.000 × 90 IC = 30.000 t.5 80 IB = Cost unitar convenþional = 80 =1 80 IC = 24 = 0.09 lei 60. Cei doi parametrii aleºi pentru determinarea indicilor de echivalenþã prezintã valorile: în cazul produsului A p1 = 50.500 IB = Cost unitar convenþional = = 120 lei / buc Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþional convenþionalã 40.000 iar p2 = 90. Baza de comparaþie este produsul B.000 90.000 × 90 18.IA = 40 = 0.65 40.8. Se presupune cã într-o întreprindere cheltuielile generate de obþinerea urmãtoarelor cantitãþi de produse: A = 20.25 lei Rezolvare: Produs Cantitate Indice 0 1 2 3=1×2 4 5=2×4 A B C 150.000 × 78 = 0.500 Rãspuns corect (b).5 lei 23.000 120 120 120 18 120 78 TOTAL x IA = 50.000 = = 8. C = 100.180.000 lei.000 60. în cazul produsului B p1 = 40.3 lei b) 18 lei 120 lei 78 lei c) 102.000 × 90 =1 40.000 × 90 151.3 80 Total cheltuieli 510. Se presupune cã într-o întreprindere cheltuielile generate de obþinerea urmãtoarelor cantitãþi de produse: A = 150.25 lei d) 808 lei 202 lei 466 lei e) 9. În condiþiile utilizãrii indicilor de echivalenþã complecºi calculaþi ca raport direct costul pe unitatea de produs finit este: a) 9.65 22.3 lei 15.000 iar p2 = 10. B = 90.000 total cantitate conventionala Rãspuns corect (a).5 40. B = 80.5 lei / buc 60.

000 lei.2 lei c) 40 lei 20 lei 10 lei d) 17 lei 8.000 lei.5 lei 4.6 lei 23.000 25. B = 500. 10.000 Rãspuns corect (c ).25 lei Rezolvare: Produs Cantitate Indice 0 1 2 3=1×2 4 5=2×4 A B C 20.000 = = total cantitate convenþion alã 85. În condiþiile utilizãrii cifrelor de echivalenþã în mãrimi absolute costul pe unitatea de produs finit este: a) 40 lei 60 lei 100 lei b) 1525 lei 2287.25 120 Total cheltuieli 3.000 100.000 buc. Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalenþã este lungimea produselor care în cazul produsului A este 30 cm.000.000 1 0.000 80.5 0.5 lei c) 80 lei 120 lei 200 lei d) 40 lei 120 lei 200 lei e) 20 lei 30 lei 50 lei 242 .sunt în sumã de 3. în cazul produsului B 60 cm iar în cazul produsului C 100 cm. Baza de comparaþie este produsul A. În condiþiile utilizãrii indicilor de echivalenþã simpli calculaþi ca invers costul pe unitatea de produs finit este: a) 500 lei 1 000 lei 625 lei b) 5.8 lei 11. Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalenþã este lungimea produselor care în cazul produsului A este 40 cm.000 IB = Cost unitar convenþional = = 40 lei / buc Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþionalã convenþional 30 = 0.400. C = 800.000 40 40 40 40 20 10 TOTAL x IA = 30 =1 30 85.000 buc.25 20.5 60 IC = 30 = 0. în cazul produsului B 60 cm iar în cazul produsului C 120 cm. Se presupune cã într-o întreprindere cheltuielile generate de obþinerea urmãtoarelor cantitãþi de produse: A = 300.5 lei 3812.25 lei e) 17 lei 20 lei 4.000 40.400.000 buc sunt în sumã de 61.

... Cheltuielile ocazionate de obþinerea ambelor produse sunt în sumã de 13.....000 x Cost unitar convenþional = Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþionalã convenþional 5=4× 3 1 Total cheltuieli 61..500 t = 680 lei / tonã 243 .68 lei/t e) 680 lei/t 0....Rezolvare: Produs Cantitate Parametru 0 1 2 3=1×2 4 A 300..5 50 TOTAL x x 122.000 m 3 gaze sondã .000 0. 1 tonã þiþei 500.4 lei/t 680 lei/t d) 17 lei/t 0...000....000...... considerat produs secundar se echivaleazã cu producþia de þiþei considerat produs principal dupã relaþia: 1.5 30 C 800..000 t þiþei + 500 t þiþei = 20.000....68 lei/t Rezolvare: (1) Transformarea producþiei principale în producþie teoretic principalã: 1.2 lei/t b) 680 lei/t 680 lei/t c) 663...000 m3 gaze de sondã..000...000 = 0.000 0..000 60 30.... Producþia de gaze de sondã.5 lei / buc Rãspuns corect (e ).000.000 m3 gaze sondã = 1 tonã þiþei....500 t þiþei (3) Cost unitar teoretic de produs principal = Total cheltuieli 13...000 = = total cantitate convenþionalã 122.940..000 100 80......000 lei..... x tone þiþei x = 500 t þiþei (2) Cantitatea totalã teoreticã de produs principal: 20.000 t þiþei ºi 500.. Care este costul unitar al produsului principal ºi al celui secundar: a) 680 lei/t 27..000 40 12.5 20 B 500... 11.940.000. O sondã petrolierã produce 20..000 0......000 m 3 gaze sondã .000 lei = Cantitate totalã teoreticã de produs principal = 20.

10 lei ºi costuri de vânzare fixe 1.000 m 3 = 0.000.000 lei – (610 tone × 30.000 lei: a) 158 800 lei/t b) 154 467 lei/t c) 166 667 lei/t d) 156 800 lei/t e) 164 667 lei/t Rezolvare: Cost unitar produs principal = = 250.000. 13. 1. iar cel iniþial 0 Kg.90 lei.500. costuri indirecte de producþie variabile 2.500 t Rãspuns corect (d).000 lei (7) Cost unitar aferent produsului principal = = 680 lei / tonã 20.000 t Rãspuns corect (e ).000 lei) = 156.800 lei / tonã.000 lei 13.(4) Cheltuieli aferente produsului secundar = 500 tone × 680 lei / tonã = 340. utilizeazã pentru scopuri interne metoda costurilor variabile.000 lei (5) Cost unitar aferent produsului secundar = 500. care va fi marja totalã a contribuþiei la rezultat (marja din vânzãri) dacã au fost vândute 10.000 lei/t – 3.500.240 Kg din produsul „X”. Dacã stocul final de produse finite conþine 1. Sã se calculeze costul unitar al produsului principal potrivit datelor: cheltuieli totale 250. Martina S.A.000 lei = 13. producþia fabricatã 1.600. manopera directã 1.940.30 lei. Preþul de valorificare al producþiei secundare este 30.68 lei / m 3 (6) Cheltuieli aferente produsului principal = 13.000 lei – 340.10 lei. Produsul „X” prezintã urmãtoarele costuri unitare: materii prime 4.40 lei. Destinaþia producþiei secundare este: 100 t consumatã în întreprindere ºi 510 t livratã terþilor.60 lei. costuri de vânzare variabile 3. 12.000 lei 340.500 t produs principal ºi 610 t produs secundar.000 lei.200 Kg la preþul unitar de 25 lei: a) 108 120 lei b) 138 720 lei c) 150 960 lei d) 170 340 lei e) 170 720 lei 244 .600. costuri indirecte de producþie fixe 1.000 lei/t iar cheltuielile suplimentare pentru producþia secundarã livratã terþilor sunt în valoare de 3.

000.000.000 lei/tonã. 6.5 lei b) 510 000 lei 5 lei 10 lei c) 12 750 000 lei 5 lei 10 lei d) 510 000 lei 10 lei 22. Parametrul utilizat pentru calculul indicilor de echivalenþã simpli calculaþi ca raport direct este lungimea produselor diferenþiaþi astfel: A = 30 cm. a) 12 750 000 lei 11. Cantitatea de clor utilizatã este: a) 800 000 tone b) 1 800 000 tone c) 1 200 tone d) 1 000 000 tone e) 1 500 000 tone Rezolvare: 3. Dispuneþi de urmãtoarele date: într-un combinat chimic cheltuielile ocazionate de instalaþia de electrolizã a clorurii de sodiu sunt de 3.30 + 3.000 bucãþi ºi C = 800.000 t hidrogen.000. Costul unitar efectiv pentru cantitatea de clor este de 2.400. Rãspuns corect (b).000 t + 6.4 lei Marja din vânzãri = 10.Rezolvare: Costuri variabile totale = 4.000 buc.602.5 lei. 15. B = 20 cm.400. iar producþia obþinutã este formatã din: 4.602. C = 40 cm.000.60 + 2.000.720 lei .000 t Cantitate utilizatã Cantitatea utilizatã = 1.000 t + 5. 14.000 t clor. Se presupune cã într-o societate s-au obþinut urmãtoarele cantitãþi de produse: A = 300.200 Kg × 11.40 + 1.10 = 11.000 tone Rãspuns corect (d).000 bucãþi.000 t leºie sodã causticã.000. B = 500.200 Kg × 25 lei preþ de vânzare – 10.5 lei e) 510 000 lei 10 lei 5 lei 245 . 5. Care este mãrimea cheltuielilor generate de obþinerea cantitãþilor de produse ºi costul pe unitatea de produs finit a produsului B ºi C.000 lei / tonã = 400 lei / tonã × 5.4 lei cost variabil = 138. Costul pe unitatea de produs finit a produsului A a fost de 7.000 lei Cost mediu unitar = 4.000 t = 400 lei / tonã Cost efectiv clor = 2.000 lei.25 lei 22.

....5 B 500..4 lei / m3 c) 360 000 lei 400 lei / m3 d) 8 360 000 lei 400 lei / m3 e) 8 000 000 lei 40 lei / m3 Rezolvare: (1) Transformarea producþiei principale în producþie teoretic principalã: 1..000 5 10 TOTAL x x 2...550.000 1 500.000 m3 gaze = 1 tonã þiþei.. a) 8 360 000 lei 0..5 Cost unitar convenþional = 5 IA = Total cheltuieli 2......000 Total cheltuieli = 12...000 m 3 gaze sondã ...... Cunoscând costul pe unitatea de produs principal de 400 lei / tonã sã se calculeze cheltuielile ocazionate de obþinerea ambelor produse ºi costul pe unitatea de produs secundar...550...5 IB = =1 IC = =2 20 20 20 Cost unitar A = 7.000 tone þiþei ºi 900.... x tone þiþei x = 900 t þiþei 246 ..000 m3 gaze sondã..000 2 1..5 = Cost unitar convenþional × 1..750....000 m 3 gaze sondã ......000 1.. considerat produs secundar se echivaleazã cu producþia de þiþei considerat produs principal dupã relaþia: 1...... Producþia de gaze de sondã.000 5 7................ 1 tonã þiþei 900...4 lei / m3 b) 8 000 000 lei 0... O sondã petrolierã produce 20. 16.000 lei Cost unitar convenþional = 5 = Rãspuns corect (c ).Rezolvare: Produs Cantitate Indice Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþionalã convenþional 0 1 2 3=1×2 4 5=4×2 A 300.000 30 40 20 = 1.600....5 450.000 5 5 C 800..

900 t De unde rezultã total cheltuieli = 8.000 lei.000 t þiþei + 900 t þiþei = 20.000 t cipal sunt 8.000.000 lei – 8.000 .900 t Deci 8.000 lei 360. deci CV = 6.000.000.000 5. Rãspuns corect (a). Nivelul de activitate exprimat în ore de funcþionare a utilajelor este 5.900 t þiþei (3) Cost unitar aferent produsului principal = 400 = = Cheltuieli aferente produsului principal . deci cheltuielile aferente produsului prin20.000 lei.200.000. Care este costul de producþie efectiv al celor 2 produse ºi înregistrarea contabilã din contabilitatea de gestiune: a) 901 = 931 A = 19 608 000 lei B = 27 864 000 lei b) 902 = 921 A = 19 686 000 lei B = 26 568 000 lei c) 901 = 921 A = 15 200 000 lei B = 26 568 000 lei d) 931 = 902 A = 19 608 000 lei B = 21 600 000 lei e) 931 = 902 A = 19 000 000 lei B = 27 000 000 lei Rezolvare: Cheltuieli indirecte totale = CF + CV 10.000 ore nivel real de activitate. Cheltuielile de producþie directe efective sunt pentru A 15. 17.(2) Cantitatea totalã teoreticã de produs principal: 20.000 ore nivel normal de activitate ºi 4.000 lei = = 360.000 lei ºi pentru B 21. · Cheltuieli variabile 6.000.000 lei.000.000.000 lei.000.000 lei (4) Cheltuieli aferente produsului principal = 8.000 m 3 = 0. Cheltuielile indirecte de producþie se ridicã la 10. O societate fabricã 2 comenzi de produse A ºi B.000 lei Cost unitar aferent produsului secundar = 900.000 lei + Cheltuieli fixe × nivel real nivel normal 247 4.000 = Total cheltuieli – Cheltuieli aferente produsului secundar Cheltuieli aferente produsului secundar = 900 tone × Cost unitar teoretic de produs principal = 900 × Total cheltuieli 20.000 lei × 4.000 lei Cheltuieli aferente produsului secundar = 8.4 lei / m 3.600.000.000 + CV.000. din care fixe 4.000 lei = 4.360.000 = Total cheltuieli – 900 t × Total cheltuieli 20.000.360.

25 Cheltuieli repartizate A = 0.200.000.000.000 lei 248 .000 lei = 0.000 repartizate 19.= Cheltuieli indirecte de repartizat Repartizarea cheltuielilor indirecte: K= 9.000 lei.000.000 lei = CF + 900.000 lei + Cheltuieli fixe × grad de utilizare a capacitãþii de producþie 300. Cheltuielile extraordinare sunt de 600.000 lei Rãspuns corect (e ). · Cheltuieli variabile 900. deci CF = 300.000.000 Cheltuieli directe 21.600.200.000.000.800.600.000.200.000 lei 931 = 902 19.000.000 lei efectiv Înregistrarea costului efectiv al produselor finite se realizeazã prin formula: (1)Pentru produsul A: 19.400.000 lei.000 + Cheltuieli indirecte 5.000 3.140.000 lei = Cost de producþie 27. cheltuieli indirecte de producþie 1. 18.000 lei 931 = 902 27. Capacitatea de producþie a fost utilizatã pentru 80 % din nivelul de activitate normal. Obþinerea produselor finite la cost de producþie efectiv se înregistreazã în contabilitatea financiarã ºi cea de gestiune astfel: a) 345 = 711 4 200 000 lei 931 = 902 4 200 000 lei b) 345 = 711 4 140 000 lei 931 = 902 4 140 000 lei c) 331 = 711 3 900 000 lei 933 = 921 3 900 000 lei d) 345 = 711 4 740 000 lei 931 = 902 4 140 000 lei e) 346 = 711 4 020 000 lei 933 = 902 4 200 000 lei Rezolvare: Cheltuieli indirecte totale = CF + CV 1.000 lei × 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 1. Pentru a fabrica produsul A o întreprindere a efectuat în N urmãtoarele cheltuieli: cheltuieli directe 3.000 lei = 5.000 lei A Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = Cost de producþie efectiv B 15.000 lei = 3.800.25 × 21.000 lei (2)Pentru produsul B: 27.000 lei din care variabile 900.400.000 lei.200.25 × 15.200.000 lei.000 lei Cheltuieli repartizate B = 0.

140.600.000 = 6.456. Folosind salariile directe în valoare de 5. 19.140.160.000+ CV.000 lei 345 = 711 1.160.92 × 1.92 × 3.000 lei.000 lei Cheltuieli repartizate pentru B = 1.000 = 4.192.000 lei din care produs A 1.000 lei = 2.140.800. 249 .800.000 lei 921 = 923 3.140.000 lei Rãspuns corect (b).000 lei Repartizarea cheltuielilor indirecte: K= = 1.192.000 + 1.000 × 80% = Cheltuieli indirecte de repartizat 10. Dispneþi de urmãtoarele date: o întreprindere produce douã produse A ºi B.400.192.140.456.000 lei 931 = 902 1.000 lei 921 = 923 6.000 lei.000 lei ca bazã de referinþã.456.000 lei se înregistreazã prin formulele: 1.000 lei din care fixe 2.92 Cheltuieli repartizate pentru A = 1.800.000 lei În contabilitatea financiarã ºi cea de gestiune.000 lei ºi 1.Cost de producþie = Cheltuieli directe + Cheltuieli indirecte repartizate = 3.000 lei Formula contabilã de repartizare a cheltuielilor indirecte este: (1) Pentru A: 3. deci CV = 8.000 lei Rãspuns corect (a). care sunt costurile indirecte imputate raþional celor 2 produse în condiþiile în care gradul de activitate este de 80 % ºi formula contabilã corespunzãtoare: a) b) c) d) e) 921 = 923 923 = 901 923 = 921 923 = 901 901 = 923 A = 3 456 000 lei A = 5 256 000 lei A = 3 600 000 lei A = 3 420 000 lei A = 3 456 000 lei B = 6 912 000 lei B = 10 512 000 lei B = 6 768 000 lei B = 6 912 000 lei B = 6 768 000 lei Rezolvare: Cheltuieli indirecte totale = CF + CV 10.000 lei + Cheltuieli fixe × grad de utilizare a capacitãþii de producþie 2.640.000 = 3. · Cheltuieli variabile 8.800.640.000.160. costurile indirecte de producþie fiind de 10.368.140.000 lei (2) Pentru B: 6. costul de producþie de 1.140.

000.000 lei.000.000 lei ºi B 6.000.000 lei.000 + 4.000 = 5. Colectarea ºi repartizarea cheltuielilor se înregistreazã prin formulele: a) 5 000 000 lei 921/A = 901 18 000 000 lei 8 000 000 lei 921/B 5 000 000 lei 923 5 000 000 lei 901 = 923 5 000 000 lei b) 5 000 000 lei 921/A = 902 18 000 000 lei 8 000 000 lei 921/B 5 000 000 lei 923 2 000 000 lei 921/A = 923 5 000 000 lei 3 000 000 lei 921/B c) 5 000 000 lei 921/A = 901 18 000 000 lei 8 000 000 lei 921/B 5 000 000 lei 923 2 000 000 lei 901/A = 923 5 000 000 lei 3 000 000 lei 901/B d) 5 000 000 lei 921/A = 901 18 000 000 lei 8 000 000 lei 921/B 5 000 000 lei 923 2 000 000 lei 921/A = 923 5 000 000 lei 3 000 000 lei 921/B e) 5 000 000 lei 921/A = 901 18 000 000 lei 8 000 000 lei 921/B 5 000 000 lei 923 8 000 000 lei 921/A = 923 20 000 000 lei 12 000 000 lei 921/B Rezolvare: Cheltuieli directe A = Cheltuieli cu materii prime + Cheltuieli cu salarii directe = 1.000.000.000.000 lei Cheltuieli directe B = Cheltuieli cu materii prime + Cheltuieli cu salarii directe = 2.20. Dispuneþi de urmãtoarele date pentru fabricarea a 2 produse A ºi B: cheltuieli cu consumul de materii prime la A 1.000 + 6. cheltuielile indirecte repartizate în funcþie de salariile directe se ridicã la 5.000.000.000.000.000 lei Colectarea cheltuielilor: 250 .000 lei iar la B 2. cheltuieli cu salariile directe la A 4.000.000 = 8.000 lei.

000....000.000 = 3...000 m3 produs secundar .000 lei d) 350..000 lei 902/B = 921/B 300.000 lei b) 400..000.......5 000 000 lei 8 000 000 lei 5 000 000 lei 921/A 921/B 923 = 901 18 000 000 lei Repartizarea cheltuielilor indirecte... care este formula de înregistrare la închiderea perioadei.000 lei...000 lei 931/A = 902/A 400..000 lei 902/A = 921/A 350.500 t 251 ..000 lei 902/B = 921/B 350.000 lei c) 400. 21.5 × 4. 1 tonã produs principal 600.000 lei 300. Cheltuielile totale de producþie au fost de 700.000 lei 350...000 lei 350..000 lei 931/A = 902/A 350.000 lei Rezolvare: (1) Transformarea producþiei principale în producþie teoretic principalã: 400 m3 produs secundar ......000 metri cubi de produs secundar B.....500 t produs principal (2).000 lei 931/A = 902/A 80...000. x tone produs principal x = 1.000 t + 1. a costului efectiv al producþiei finite obþinute? a) 350.000 = 2.000 lei 931/B = 902/B 620.... baza de repaetizare salariile directe: K= = 0..5 Cheltuieli repartizate A = 0... în contabilitatea de gestiune..000 lei Formula contabilã privind repartizarea: 2 000 000 lei 921/A = 923 5 000 000 lei 3 000 000 lei 921/B Rãspuns corect (d)....5 × 6.000 tone produs principal A ºi 600...000 lei 620....000 lei 300. ªtiind cã o tonã de produs principal echivaleazã cu 400 metri cubi de produs secundar ºi folosind procedeul echivalãrii produsului secundar cu cel principal.000 lei e) 80.000 lei 902/B = 921/B 350....000 lei Cheltuieli repartizate B = 0. O societate fabricã 2.000 lei 933/B = 921/B 300..........Cantitatea totalã teoreticã de produs principal: 2...500 t = 3...000 lei 902/A = 921/A 400..

000 lei 901/B = 902/B 175. B – 200 kg ºi de dimensiunea lor: A – 5 m.000 lei Rezolvare: Produs Cantitate Indice Cantitate Cost unitar Cost unitar convenþionalã convenþional 0 1 2 3=1×2 4 5=4×2 A 1. Folosind procedeul indicilor de echivalenþã complecºi calculaþi ca raport direct.000 lei b) 250.(3) Cost unitar teoretic de produs principal = Total cheltuieli 700.000 100 100 TOTAL x x 4.500 t = 200 lei / tonã (4) Cheltuieli aferente produsului secundar B = 1.000 lei (5) Cheltuieli aferente produsului principal A = 700.000 lei 931/A = 902/A 250.000 lei 175.000 bucãþi.000 lei 921/A = 902/A 360.000 lei ºi se repartizeazã pe produse în funcþie de greutatea lor: A – 100 kg.000 lei Rãspuns corect (c ).000 lei Costul efectiv al produselor finite: 400.000 0.000 lei = Cantitate totalã teoreticã de produs principal = 3. 22.000 lei 902/B = 921/B 300.000 lei d) 360.000 lei 400.000 lei 902/A = 921/A 400.000 lei – 300.000 1 4.000 lei 921/B = 902/B 65.000 lei c) 250.25 250 100 25 B 4. baza de referinþã produsul B.000 lei 175.000 bucãþi ºi B – 4.500 tone × 200 lei / tonã = = 300.000 lei 901/A = 902/A 250. O societate fabricã douã produse A – 1.000 lei 931/B = 902/B 175.250 x 252 .000 lei 65.000 lei 400. B – 10 m. care sunt formulele contabile de înregistrare a obþinerii producþiei? a) 25.000 lei e) 25.000 lei 931/A = 902/A 25.000 lei 300.000 lei 901/A = 921/A 25. Cheltuielile totale de producþie sunt în sumã de 425.000 lei 901/B = 921/B 400.000 lei 931/B = 902/B 400.000 lei = = 400.

reprezentând 25% din totalul cheltuielilor directe. Dispuneþi de urmãtoarele date: din procesul de producþie se obþin 10.000 lei.000 lei Cost total B = 4. 24.000.000 lei. La repartizarea cheltuielilor indirecte pe produs se are în vedere ponderea cheltuielilor directe ale fiecãrui produs în totalul acestora. Producþia 253 . Precizaþi formula contabilã de înregistrare a diferenþelor de preþ. Cheltuielile comune de secþie sunt 300.000 lei.000 lei Rãspuns corect (e ). La o societate comercialã sefabricã douã produse A ºi B.000 lei Obþinerea producþiei: 25.000 lei.25 200 × 10 IB = 1 425. a) 3 000 000 lei 903 = 901 3 000 000 lei b) 3 000 000 lei 902 = 903 3 000 000 lei c) 3 000 000 lei 903 = 902 3 000 000 lei d) 3 000 000 lei 902 = 901 3 000 000 lei e) 3 000 000 lei 901 = 903 3 000 000 lei Rezolvare: (1) Obþinerea produsului finit la cost de producþie standard: 16 000 000 lei 931 = 902 16 000 000 lei (2) Obþierea produsului finit la cost de producþie efectiv: 13 000 000 lei 902 = 921 13 000 000 lei (3) Înregistrarea diferenþelor de preþ: 3 000 000 lei 902 = 903 3 000 000 lei Rãspuns corect (b). 23. Cheltuielile efective directe înregistrate pentru produsul B sunt de 500. iar cele generale 200. cost efectiv 13.250 kg = 100 lei/kg.600 lei/Kg.000 Kg produs finit la cost standard de 1.000 lei 931/A = 902/A 400.000 buc × 25 lei/buc = 25. Cost total A = 1.IA = 100 × 5 = 0.000 lei 931/B = 902/B 25.000 buc × 100 lei/buc = 400.000 lei 400.000 lei Cost unitar convenþional = 4.

care este valoarea abaterii pentru produsul B ºi cum se înregistreazã aceata: a) 75.405. Costul de producþie planificat pentru produsul B este 500. Precizaþi care este cantitatea ºi respectiv valoarea producþiei echivalente punctului de echilibru a) 1 900 buc 17 100 000 lei 254 .000 lei cheltuieli directe + 75.000 Cheltuieli indirecte repartizate A = 0.000 lei.100.000 lei e) 15. iar veniturile realizate din vânzarea produselor 18. (1) Obþinerea produsului finit la cost de producþie standard: 500 000 lei 931 = 902 500 000 lei (2) Obþierea produsului finit la cost de producþie efectiv: 515 000 lei 902 = 921 515 000 lei (3) Înregistrarea abaterii: 15 000 lei 903 = 902 15 000 lei Ponderea cheltuieli directe în total cheltuieli directe B = Rãspuns corect (d).000 lei.000 lei 902 = 903 15.000 lei (producþie neterminatã la sfârºitul lunii) = 515.000.000 lei 902 = 903 75.000 lei Rezolvare: 500.000 lei c) 75.000 lei Cheltuieli indirecte repartizate B = 0.000 lei.500.500.000 lei cheltuieli indirecte repartizate – 60. costurile fixe 9.000 lei.75 × 300.000.000 25 Cheltuieli directe produsul A = 2.000 × 100 = 2.000.000.000 lei – 500.000.000 = 0.000 lei Total cheltuieli directe = Ponderea cheltuieli directe în total cheltuieli directe A = 1.000 lei.000 lei 903 = 902 75.000 lei b) 15.000 lei = 1.75 2.000 lei = 75.000 500.neterminatã la finele perioadei pentru produsul B este 60.000 = 0.25 2. 25.000 lei d) 15. La o societate comercialã s-a fabricat produsul A pentru care costurile variabile au fost 8.000 lei Cost efectiv produs B = 500. Cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã 2 000 buc.000 lei = 225.000 lei 901 = 902 15.000 lei.25 × 300.000 lei 903 = 902 15.

000 Cifra de afaceri 100% 45% 9. preþul de vânzare unitar 1.Cheltuieli variabile 100 buc × 900 lei / buc = Marja asupra costurilor variabile Cheltuieli fixe 24.100.000 9.000 % din Cifra de afaceri 120.900 buc Rãspuns corect (a). costuri fixe totale 24.000 8.405. 26.100.000 Punctul de echilibru (Pe) = MCV (%) = 25 % = 96.000 Punct de echilibru = MCV (buc) = 4.950 = 1.000 75% 30.405.b)2 000 buc c)1 855 buc d) 2 000 bu e) 2 000 buc 17 100 000 lei 16 963 350 lei 16 963 350 lei 22 000 000 lei Rezolvare: Total · Cifra de afaceri .900. Indicaþi mãrimea factorului de acoperire ºi a punctului de echilibru: a)26% 120 000 lei b)25% 96 000 lei c)24% 112 500 lei d)23% 96 000 lei e)28% 120 000 lei Rezolvare: Total · Cifra de afaceri 100 buc × 1.000 4.Cheltuieli variabile = Marja asupra costurilor variabile Cheltuieli fixe % din 18. Dispuneþi de urmãtoarele informaþii: cantitatea de produse vândute 100 bucãþi.000 CF 24.000 lei 255 25% .000 Punctul de echilibru = MCV (%) = 55 % = 17.200 lei/buc.950 CF 9.000.405.000 55% Pe bucatã 9.000 100% 90.200 lei / buc .000 lei.050 4. costul unitar variabil 900 lei/buc.000 lei CF 9.

Care este mãrimea costului variabil unitar pentru a obþine un profit de 5. rezultã cost variabil unitar = 800 lei / buc Rãspuns corect (c ) 28.000 lei Rãpuns corect (b).Fa = CF 24. cost variabil unitar: materii prime 300 lei.500 lei / buc 22.000 – 15.000 lei. e) 1. cantitatea fabricatã ºi vândutã 500 buc.500.000 80.000 450.466 lei/buc.000 lei = Profit 5. Dispuneþi de urmãtoarele date: cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã 15.000 .000 220.Cheltuieli fixe 5. cheltuieli fixe 5.500 lei/buc.Cheltuieli variabile 15. d) 1.500.000 buc × cvu .500.000.000 = 5. preþ de vânzare unitar 1.000 buc × cvu – 5. b) 1. Rezolvare: · Cifra de afaceri 15. salarii 200 lei.500 lei/buc.500.000 buc.000 lei .000 buc × 1.000 lei Rezolvând ecuaþia 22.000 lei.500 lei / buc Cheltuieli variabile 500 buc × 900 lei/buc Cheltuieli fixe Profit Salarii = 200 lei + 50% × 200 lei = 300 lei 256 750. 27.500. c) 800 lei/buc.533 lei/buc.000 lei: a) 1.000.000. cheltuieli indirecte de producþie variabile 400 lei.000 lei = = 25 % Pe 96.500 lei.000.000 lei/buc. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþ de vânzare unitar 1. costuri fixe totale 80. Cu cât ar trebui sã creascã cantitatea de produse fabricatã ºi vândutã pentru a acoperi creºterea cu 50 % a salariilor ºi a menþine profitul constant: a) cu 600 buc b) cu 100 buc c) cu 260 buc d) cu 500 buc e) cu 55 buc Rezolvare: · = Cifra de afaceri 500 buc × 1.

000. Dispuneþi de urmãtoarele date: cifra de afaceri 360.000 lei Rãspuns corect (a).100 lei · = Cifra de afaceri 260 buc × 9.652. cantitatea fabricatã ºi vândutã 200 buc.000 lei Rezolvare: Cantitate fabricatã ºi vândutã = 200 buc + 200 buc × 30 % = 260 buc Preþ de vânzare = 9.000 lei Cifra de afaceri q × 1. cost variabil unitar 4. costuri fixe totale 326.000 lei e) 774. Care este profitul ce s-ar obþine în cazul în care societatea mãreºte numãrul produselor fabricate ºi vândute cu 30 % ºi micºoreazã preþul de vânzare cu 400 lei: a) 1.000 lei Rezolvând ecuaþia q (1.250 lei. rezultã q = 600 buc Deci cantitatea de produse ar trebuie sã creascã cu 600 buc – 500 buc = 100 buc. cheltuieli variabile 120.000 lei.000 lei 326.500 lei.500 – 1. Cheltuieli variabile 260 buc × 4.000.000) – 80.00 lei/buc q × 1.000 lei d) 1.000 × 10% = 108.104.500 lei / buc Cheltuieli variabile q × 1.500 lei / buc q × 1.000 lei/buc Cheltuieli fixe Profit 2.000 lei 1. costuri fixe totale 173.040.000 lei Profit 220. cantitatea fabricatã ºi vândutã 80 buc. a) 50 buc b) 58 buc c) 984 buc d) 40 buc e) 55 buc Rezolvare: Costuri variabile = 120.000 lei.000 = 220.366. 30.000 lei. 29. Care este pragul de rentabilitate în unitãþi fizice în condiþiile în care costurile variabile scad cu 10 %.000 lei/buc Cheltuieli fixe 80. Rãspuns corect (b).000 lei c) 1.· = Cost variabil unitar total = 300 + 300 + 400 = 1.500 lei – 400 lei = 9. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþ de vânzare unitar 9.000.000 lei 257 .000 lei b) 694.000 – 120.100 lei/buc.000 lei 1.000 lei.

Rezolvare: Total % din preþ vânzare unitar · Preþ vânzare unitar 80 100 % .2 + 6 49. = 55 buc Rãspuns corect (e ).250 lei CF Punct de echilibru = MCV (buc) = 3.000 173. costul variabil unitar: materii prime 30 lei.150 lei/buc.2 p 40% 49.2 lei 32 40% Total · Preþ vânzare unitar p .Cost variabil unitar total: 30 + 13. cheltuieli indirecte de producþie variabile 6 lei.000 108. e) trebuie sã scadã cu 12 lei.2 p = 40% rezultã p = 82 lei Preþul de vânzare unitar ar trebui sã creascã cu 82 lei – 80 lei = 2 lei 258 . Cu cât trebuie sã creascã preþul de vânzare pentru a acoperi creºterea cu 10% a salariilor directe ºi a menþine constantã rata marjei asupra costurilor variabile: a) cu 43 lei b) cu 98 lei c) cu 2 lei d) nu trebuie sã creascã ci sã rãmânã constant.000 lei. salarii 12 lei.2 % din preþ vânzare unitar = Marja asupra costurilor variabile Rezolvând ecuaþia 100 % – 100% 49.350 252.Cost variabil unitar total: 30 + 12 +6 48 60% = Marja asupra costurilor variabile Salarii = 12 lei + 12 lei × 10% = 13. costuri fixe 51.150 173.000 100% 30% 4. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþul de vânzare unitar 80 lei.Total · Cifra de afaceri .Cheltuieli variabile = Marja asupra costurilor variabile Cheltuieli fixe % din Cifra de afaceri Pe bucatã 360.250 70% 3. 31.500 1.

000 lei. volumul vânzãrilor anuale 5. costuri fixe 51.000 lei Rezolvând ecuaþia q × (80 – 49. cheltuieli generale de producþie 6 lei.000 lei Profit 109.000 lei + 6 lei = 51. salarii 12 lei.000 kg produse finite la preþul de vânzare unitar de 5 lei/ kg.000 kg ºi vinde 4.006 = 109.000 lei . a factorului de acoperire ºi a intervalului de siguranþã? a) 6. 7.500 lei e) 6. 20.2 lei · = Cifra de afaceri q × 80 lei/buc. 400. costurile fixe cresc cu 6 lei. 50%. 9. 60%. Câte unitãþi trebuie vândute pentru a menþine profitul actual.000 buc × (30 + 12 + 6) lei/buc.Rãspuns corect (c ) 32.000 lei Cheltuieli fixe 51.000 lei rezultã q = 5.2 + 6) lei/buc. Care este mãrimea costurilor fixe ale perioadei. Cheltuieli fixe Profit q × 80 lei q × 492 lei 51.000 lei c) 5.000 lei d) 5.000 lei Rezolvare: · Cifra de afaceri 4.000 buc × 80 lei/buc.000 lei. 60%. O societate comercialã produce 6.000 lei. 240. 40%. 33.195 buc Rãspuns corect (d). 10. iar salariile directe cresc cu 10%: a) 5 500 buc b) 3 539 buc c) 1 883 buc d) 5 195 buc e) 3 738 buc Rezolvare: · = Cifra de afaceri 5. cost variabil unitar: materii prime 30 lei.000 lei.000 Kg × 5 lei/Kg 259 20. iar rezultatul din vânzare este de 6.000 lei.000 lei b) 7.000 lei.000 lei Cheltuieli variabile 5.000 lei Costuri fixe = 51. Cheltuieli variabile q × (30 +13. Costurile variabile pe unitatea de produs finit sunt de 2 lei.000 buc.006 lei 109. Dispuneþi de urmãtoarele date: preþul de vânzare unitar 80 lei.2 ) – 51. 7. 40%.000 lei.006 lei Salarii = 12 lei + 12 lei × 10 % = 13. dacã preþul rãmâne constant.

34.000 Punctul de echilibru (Pe) = MCV (%) = 60 % = 10.000 8. rezultã CF = 6. = 60 buc 260 .000 lei Rezolvând ecuaþia 20..000 lei Punct de echilibru = MCV (buc) = 26.500 .500 = Profit 7.000 = Marja asupra costurilor variabile .590.Cheltuieli fixe 1.825.590.000 lei – 10. costuri fixe totale 1.000.000 15.000 – CF = 6.500 lei/buc.Cheltuieli variabile 325 buc × 21.000 CF = = 60% Fa = Pe 10.590.000 Intervalul de siguranþã = 20. Dispuneþi de urmãtoarele date: cheltuieli variabile pe unitate 21.000 CF 6.Cheltuieli fixe = Profit 8. Care este pragul de rentabilitate în unitãþi fizice ºi profitul realizat ºtiind cã în cursul anului s-au vândut 325 produse: Prag de rentabilitate Profit realizat a) 60 buc 8 612 500 lei b) 60 buc 7 022 500 lei c) 33 buc 12 587 500 lei d) 75 buc 8 612 500 lei e) 75 buc 5 565 000 lei Rezolvare: Total Pe bucatã · Cifra de afaceri 325 buc × 47.Cheltuieli variabile 4.000 47.000 Kg × 2 lei/Kg .500 CF 1.500 6.000 Cheltuieli fixe 6.612.022.000 lei CF 6.000 100% .437.000 lei.Cheltuieli variabile 8.000 40% = Marja asupra costurilor variabile 12.500 lei.000 lei Total % din Cifra de afaceri · Cifra de afaceri 20.000 lei 60% Rãspuns corect (a).000 lei.000 lei = 10.000 – 8.500 26.000 lei 6.500 21. preþul unitar de vânzare 47.

000 Rãspuns corect (e ). coeficientul de siguranþã dinamic 50%.000 lei Pe Pe 45. 36. deci CV = 110. cheltuieli fixe 45. Dispuneþi de urmãtoarele date: cifra de afaceri 200. deci MCV (%) = 45% 100% – CV = 45%.000 % din CA 100 % CV 200.000 lei 200.000 lei.000 . Dispuneþi de urmãtoarele date: cifra de afaceri realizatã 200. factorul de acoperire 45 %.000 100 % – CV 200.000 lei.Cheltuieli fixe 45.000 lei.000 100. Care este mãrimea cheltuielilor variabile: a) 90 000 lei b) 100 000 lei c) 155 000 lei d) 160 000 lei e) 110 000 lei Rezolvare: Total · Cifra de afaceri 200. 35. deci Pe = 100.000 lei.Rãspuns corect (b).000 CF Punct de echilibru = MCV (%) Fa = 45 % = CF 45. Care este mãrimea factorului de acoperire ºi a cheltuielilor variabile: a) 55% 110 000 lei b) 45% 90 000 lei c) 45% 110 000 lei d) 55% 155 000 lei e) 40% 90 000 lei 261 .000 = MVC (%) .000 – CV . cheltuielile fixe 45.Cheltuieli variabile CV = Marja asupra costurilor variabile 200.000 = .

C = 450 lei/buc / 250 lei / buc.000 lei/buc / 800 lei/buc.Pe . D = 500 lei / buc / 450 lei/ buc. 37. deci CV = 110.Cheltuieli fixe 45. atunci care din cele 5 produse este cel mai puþin rentabil: a) produs E b) produs D c) produs A d) produs C e) produs B Rezolvare: MVC (A) = 600 – 450 = 150 lei MCV (B) = 800 – 700 = 100 lei 262 .000 100 % – CV 200. Dacã producþia maximã pe fiecare produs este 100 bucãþi.Pe CA 200.000 45.000 = = 45% Pe 100. O societate comercialã fabricã ºi vinde 5 produse în urmãtoarele condiþii: Preþ de vânzare unitar / Cheltuieli variabile unitare: A = 600 lei / buc / 450 lei/buc.CV .000 Rãspuns corect (c ).000 .000 = MVC (%) . deci MCV (%) = 45% 100 % – CV = 45%.000 lei.000 100.000 . B = 800 lei/buc / 700 lei / buc. deci Pe = 100.000 CF 45. iar cheltuielile fixe identificabile pe produs sunt 5.Cheltuieli variabile CV = Marja asupra costurilor variabile 200.000 CA .000 Coeficientul de siguranþã dinamic = 50% = Fa = % din CA 100 % CV 200.000 .000 lei 200.Rezolvare: Total · Cifra de afaceri 200. E = 1.000 lei 200.

000 lei pentru o producþie de 9.000 lei CF = 508.300 Kg.500 = 500 lei Produsele cele mai puþin rentabile sunt cele care vor avea factorul de acoperire cel mai mic. C = 1. Rãspuns corect (b). 38. care sunt cele douã produse la fabricarea cãrora se va renunþa pentru a-ºi asigra marja brutã de pºrodit maximã: a) A+B b) B+C c) C+D d) D+E e) A+D Rezolvare: MVC (A) = 900 – 700 = 200 lei MCV (B) = 1.000 lei c) CV = 416.800 Kg ºi cheltuielile minime de 872. iar volumul maxim de fabricaþie pentru fiecare produs este 1.000 lei 263 .200 lei / buc.000 lei CF = 516. E = 2. a) CV = 410.500 lei/buc.000 lei / buc.000 lei CF = 500. Dacã restricþia de vânzare este limitatã la 3 din cele 5 produse.000 lei b) CV = 400. În luna aprilie. 39.000 lei CF = 506. folosind ca bazã de referinþã cheltuielile maxime de 932.000 = 500 lei MCV (C ) = 1.000 – 800 = 200 lei Produsul cel mai puþin rentabil este cel care va avea factorul de acoperire cel mai mic.000 – 1. deci produsul (D). Care este mãrimea cheltuielilor variabile ºi a cheltuielilor fixe.500 lei/buc / 1.000 buc.200 = 300 lei MCV (D) = 700 – 500 = 200 lei MCV (E ) = 2.500 lei/buc / 1. respectiv MCV cea mai micã.000 lei.MCV (C ) = 450 – 250 = 200 lei MCV (D) = 500 – 450 = 50 lei MCV (E ) = 1. pentru un volum de producþie de 10.000 lei d) CV = 408.000 lei CF = 416. cheltuielile înregistrate sunt de 916. Se va renunþa la produsele A ºi D Rãspuns corect (e ). D = 700 lei / buc / 500 lei/ buc.500 – 1.500 – 1.000 lei/buc / 1.000 lei pentru o producþie de 10. respectiv MCV cea mai micã. O societate comercialã fabricã ºi vinde 5 produse în urmãtoarele condiþii: Preþ de vânzare unitar / Cheltuieli variabile unitare: A = 900 lei / buc / 700 lei/buc.000 lei e) CV = 500. B = 1.000 Kg.

200 lei + 254. tarif unitar standard 100 lei.316. preþul standard al materiei prime este 20 lei/Kg.040 lei .200 000 lei + 60 000 lei d) + 300 000 lei .000 lei Pentru luna aprilie: 916.300 000 lei + 60 000 lei b) + 200 000 lei .760 lei Rãspuns corect (b).200 lei .110 = .Rezolvare: Cost variabil unitar = = 40 lei / Kg Cheltuieli totale = Q × cost variabil unitar + CF 932. Care este valoarea abaterilor de consum ºi cea a abaterilor de preþ: a) .316.040 lei + 254. deci CF = 500. deci CV = 416.254. iar cel efectiv 19 lei/Kg.760 lei d) .000 × 20 = + 463.100) × 2.000 × 0.463. producþia programatã 1 000 buc.254. iar consumul efectiv 0.800 Kg × 40 lei/ kg + CF.60 000 lei e) . producþia efectivã 800 buc.000 lei = 500. 41. 40.Q standard) × preþ standard Abatere consum = (0.316.000 lei Rãspuns corect (c ).5 ore. tarif unitar efectiv 150 lei.200 lei .000 lei = 10.100 Kg.110 Kg.760 lei e) + 463.000 + CV.254.160 000 lei c) .208.200 lei Abatere de preþ = (preþ efectiv – preþ standard) × cantitate efectivã Abatere de consum = (19 -20) × 2. timp unitar efectiv 1.440.760 lei c) + 440.Dispuneþi de urmãtoarele date: consumul specific standard pentru piesa A este 0.440 lei Rezolvare: Abatere de consum = (Q efectivã .760 lei b) + 463. abaterea de timp (cantitate) ºi cea de preþ (tarif) este: Abatere timp Abatere de tarif a) .000 bucãþi. Producþia de piese realizatã efectiv 2.110 – 0. Dispuneþi de urmãtoarele date: timp unitar standard 4 ore.250 000 lei + 200 000 lei Rezolvare: Abatere de timp = (ore efective – ore standard) × tarif standard 264 .

000 lei (costuri totale ale procesului de producþie cuplat – (150. Cheltuielile totale înregistrate în cursul lunii de referinþã au fost de 245.000 lei (2) Costurile totale ce revin produsului principal: 570.000 lei costuri ce revin din procesul de producþie al produsului principal cuplat + 70.000 lei Rãspuns corect (a). Care este înregistrarea ºi valoarea producþiei în curs de execuþie la sfârºitul lunii: a) 44 000 lei 933 = 902 44 000 lei 265 .000 lei preþul de vânzare al produsului secundar – 20. Dispuneþi de urmãtoarele date: întreprinderea fabricã un singur produs.000 lei. la finele lunii s-a constatat cã s-au fabricat 2. iar veniturile din vânzarea produsului principal 750. 42.000 lei costul produsului principal = 110. Datele de evidenþã ºi calcul se prezintã astfel: costuri totale ale procesului de producþie cuplat 700.000 lei Abatere de tarif = (tarif efectiv – tarif standard) × ore efective Abatere de tarif = (150 – 100) × 1. costurile pentru pregãtirea ºi desfacerea produselor dupã închiderea procesului de producþie cuplat 20.000 unitãþi de produse finite.000 lei Rãspuns corect (c ).000 lei. a) 640 000 lei 110 000 lei b) 570 000 lei 120 000 lei c) 700 000 lei 110 000 lei d) 500 000 lei 110 000 lei e) 550 000 lei 110 000 lei.5 × 800 = + 60.000 lei costuri pentru pregãtirea ºi desfacerea produselor dupã închiderea procesului de producþie cuplat pentru produsul secundar) = 570.000 lei (3) Marja produsului principal: 750.000 lei. Indicaþi costul ºi marja produsului principal.000 lei produsul principal.Abatere de timp = (1. iar la începutul lunii se aflau în stoc 200 unitãþi produse în curs de execuþie care au fost evaluate la costul total de 19. Rezolvare: (1) Costuri ce revin din procesul de producþie al produsului principal cuplat 700.000 lei veniturile din vânzarea produsului principal – 640.000 lei produsul secundar ºi 70.000 lei.000 lei. 43.000 lei costurile pentru pregãtirea ºi desfacerea produselor dupã închiderea procesului de producþie cuplat pentru produsul principal = 640. valoarea la preþ de vânzare a produsului secundar 150. 500 unitãþi aflate în curs de execuþie cu un grad mediu de finisare 80%.5 – 4) × 100 × 800 = -200.

000 lei Cconv = 264.400 buc (2) Determinarea costului de producþie pe unitatea de producþie convenþionalã grad de finisare: Total costuri de producþie Qconv Total costuri de producþie = 19.000 lei. la finele lunii s-a constatat cã s-au fabricat 1. Care este costul unitar al producþiei în curs de execuþie: a) 173.000 lei. Cheltuielile totale înregistrate în cursul lunii de referinþã au fost de 173.90 lei b) 80.400 bu c (3) Evaluarea producþiei în curs de execuþie: Producþia neterminatã la sfârºitul perioadei = 110 lei / buc × 500 buc × 80% grad finisare = 44.00 lei d) 93.60 lei 266 . Dispuneþi de urmãtoarele date: întreprinderea fabricã un singur produs.000 lei costul producþiei neterminate la începutul perioadei + 245.00 lei e) 37.87 lei c) 155.b) 55 000 lei c) 55 000 lei d) 44 000 lei e) 54 265 lei 933 = 921 55 000 lei 933 = 902 55 000 lei 933 = 921 44 000 lei 933 = 921 54 265 lei Rezolvare: (1) Exprimarea producþiei fabricate (finitã ºi neterminatã) în unitãþi convenþionale grad de finisare (Qconv) Qconv = 2.000 lei = 110 lei / buc 2. 300 unitãþi aflate în curs de execuþie cu un grad mediu de finisare 60 %. iar la începutul lunii se aflau în stoc 100 unitãþi produse în curs de execuþie care au fost evaluate la costul total de 9.000 lei cheltuielile perioadei = 264. 44.000 unitãþi produse finite + 500 buc produse neterminate × 80% grad de finisare = 2.000 lei Înregistrarea producþiei neterminate la sfârºitul perioadei: 44 000 lei 933 = 921 44 000 lei Cconv = Rãspuns corect (d).000 unitãþi de produse finite.

24 lei / buc × 300 buc × × 60% grad finisare = 27.180 buc (2) Determinarea costului de producþie pe unitatea de producþie convenþionalã grad de finisare: Total costuri de producþie Qconv Total costuri de producþie = 9.000 lei = 154.180 bu c (3) Evaluarea producþiei în curs de execuþie: Producþia neterminatã la sfârºitul perioadei = 154.24 lei / buc 1.2 lei = 92.000 lei costul producþiei neterminate la începutul perioadei + 173.2 lei (4) Cost unitar producþie în curs de execuþie Cconv = Cu = 27.763.000 lei cheltuielile perioadei = 182.763.000 unitãþi produse finite + 300 buc produse neterminate × 60% grad de finisare = 1. 267 .000 lei Cconv = 182.Rezolvare: (1) Exprimarea producþiei fabricate (finitã ºi neterminatã) în unitãþi convenþionale grad de finisare (Qconv) Qconv = 1.5 lei/buc = 93 lei / buc 300 buc Rãspuns corect (d).

000 lei. TVA 19% ºi le încaseaszã.550 lei e) 60.) Restul clienþi – incerþi devin irecuperabili: 40.000 lei 607 = 371 (1.Care este mãrimea profitului net din lichidare: a) 92.000 lei. operaþie neimpozabilã TVA.000 lei.000 lei 5121 = 707 4427 (1.000 lei 654 = 4118 (2. credite bancare pe termen lung 200.) Preþul de vânzare: 833.000 lei 30.000 lei. recupereazã de la clienþii incerþi doar 60. furnizori 170. conturi curente la bãnci 150.000 lei. provizioane pentru deprecierea mãrfurilor 50. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: mãrfuri 600. provizioane pentru deprecierea creanþelor clienþi 30 000 lei.000 lei.) Costul de achiziþie: 600.000 lei 397 = 7814 (2) Clienþi incerþi: (2. Societatea vinde mãrfurile cu 700.000 lei.000 lei 491 = 7814 268 700.000 lei .000 lei 40.CAPITOLUL XI CONTABILITATEA LICHIDÃRII SOCIETÃÞILOR COMERCIALE 1.1.000 lei 50. clienþi incerþi 100.550 lei d) 107.2.000 lei 133. achitã furnizorii primind un scont de 2% din valoarea tranzacþiei.) Încasarea clienþilor incerþi: 60.000 lei Rezolvare: (1) Vânzarea mãrfurilor: (1. Cota de impozit pe profit 25%. ramburseazã creditul ºi plãteºte o dobândã de 60.250 lei c) 62.2.550 lei b) 2.000 lei.) Anularea provizionului rãmas fãrã obiect: 30.3.000 lei.1. capital social 400.000 lei 5121 = 4118 (2.000 lei.000 lei 60.) Anularea provizionului rãmas fãrã obiect: 50.3.000 lei 600.

850 lei 121 = 691 Contul 121: D 121 700.000 lei 666 = 1682 60.250 lei 269 .250 lei d) 231.000 lei 166.000 lei 707 = 121 80. 2.000 lei 40. Societatea vinde clãdirile cu 620.850 lei 20.850 (7) 200. capital social 700.850 lei 20.000 lei 401 = 5121 767 (5) Închiderea cheltuielilor: 700. TVA 19% iar titlurile de participare cu 350.000 lei.000 lei ºi le încaseazã.550 lei Rãspunc corect (c ). Cota de impozit pe profit 25%.400 (6) Sfc profit net 62.000 lei 162 = 5121 60.850 lei 691 = 441 20.000 lei.400 lei – 700.400 lei = 20. restituie avansurile primite de la clienþi ºi achitã furnizorii primind un scont de 5% din totalul datoriei (operaþie neimpozabilã TVA).000 lei.250 lei.000 lei 60.000 lei 60. titluri de participare 400.400 lei 600.000 lei 60. amortizarea clãdirilor 80.000 lei 1682 = 5121 (4) Plata furnizorilor: 170. clienþi creditori 220.400 lei Impozit pe profit = 25% × 83.000 lei = 83.000 lei.600 3.000 lei. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: clãdiri 500.000 lei 783. e) 831.000 lei.800 lei c) 806.000 lei.400 lei 20. conturi curente la bãnci 600.000 lei 121 = 607 654 666 (6) Închiderea veniturilor: 700.000 lei.000 lei 7814 3.400 767 (7) Profit brut = 783. furnizori 500.050 lei b) 992.000 (5) 20.850 lei C 783. Care este soldul conturilor curente la banci în urma operaþiei de lichidare: a) 949.(3) Rambursarea creditului bancare ºi plata dobânzii: 200.

000 lei 350.) Impozitul pe profit: (5.) Închiderea cheltuielilor: 820.750 lei 691 = 441 43.2.) Impozit pe profit: Profit brut = 995.000 lei 220.800 (5) 43.000 lei 475.000 lei 121 = 6583 6641 (5.000 lei 767 350.1.800 (1) 350.000 = 175.2.000 lei 6583 (2) Vânzarea titlurilor de participare: (2.000 (3) 475.2.250 270 620.800 lei 117.000 737.000 lei Impozit pe profit = 25% × 175.2.750 lei 121 = 691 43.2.000 lei 401 = 5121 767 (5) Plata datoriilor cãtre stat (impozite) (5.750 lei 43.2.000 lei 995.800 lei 420.000 – 820.000 lei 6641 = 261 (3) Restituirea avansurilor încasate de la clienþi: 220.000 lei 25.750 (5) Sfd 831.000 lei 419 = 5121 (4) Plata furnizorilor: 500.000 (4) 117.800 lei 5121 = 7583 4427 (1.) Închiderea veniturilor: 620.000 lei 7583 = 121 25.800 lei 4423 = 5121 (5.1.000 (2) 220.000 lei 5121 = 7641 (2.000 lei 400.000 lei 43.000 lei 7641 (5.000 lei 400.750 lei 43.3.800 lei 500.) Costul de achiziþie: 80.750 lei 441 = 5121 Situaþia în contul 5121: D 5121 Sid 600.) Regularizarea ºi plata TVA: 117.Rezolvare: (1) Vânzarea clãdirilor: (1.2.750 lei C .) Preþul de vânzare: 737.1.) Preþul de vânzare: 350.800 lei 4427 = 4423 ºi: 117.000 lei = 43.000 lei 117.1.000 lei 117.000 lei 281 = 212 420.) Costul de achiziþie: 400.750 lei 43.

încaseazã clienþii acordând un scont de 2% din valoarea tranzacþiei operaþie neimpozabilã TVA.000 lei (4) Anularea provizioanelor pentru riscuri ºi cheltuieli: 800.) Costul de achiziþie: 100.000 lei 628 150.000 lei.000 lei d) 102. conturi curente la banci 400.000 lei 5121 = 4111 500. clienþi 500. capital social 500. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 800.550.000 lei 7583 = 121 1.500 lei c) 225.500 lei b) 22.000 lei 6583 (2) Încasarea clienþilor: 490.000 lei 667 (3) Cheltuiei de lichidare: 150. cheltuielile efectuate cu lichidarea se ridicã la 150.000 lei exclusiv TVA.500 lei (1.1.2. 271 .000 – 660. 3.000 lei.000 lei.500 lei 5121 = 7583 4427 750.000 lei.000 lei 121 = 6583 500.) Preþul de vânzare: 892.000 lei Impozit pe profit = 25% × 890.000 lei 800.000 lei = 222.000 lei 628 = 5121 150.000 lei 667 10.000 lei Rezolvare: (1) Vânzarea imobilizãrilor: (1.000 lei.000 lei.000 lei 500.500 lei Rãspuns corect (a). rezerve legale 100.000 lei 151 = 7812 800.Rãspuns corect (e ). amortizarea imobilizãrilor 100.000 lei 142.000 lei.000 = 890.000 lei 281 = 212 600. Care este mãrimea impozitului pe profit datorat din operaþia de lichidare: a) 222.000 lei (5) Închiderea cheltuielilor: 660.000 lei 7812 Profit brut = 1. Cota de impozit pe profit 25%. TVA 19% ºi le încaseazã.000 lei (6) Închiderea veniturilor: 750. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: imobilizãri corporale 600.000 lei.550.000 lei 10.500 lei e) 25. Societatea vinde imobilizãrile cu 750.

000 lei.) Preþul de vânzare: 150. restituie avansurile încasate de la clienþi ºi plãteºte datoria faþã de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei operaþie neimpozabilã TVA.) Regularizarea ºi plata TVA: 19. provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.000 lei 5121 = 7641 150.000 lei (3) Restituirea avansurilor încasate de la clienþi: 80. furnizori 75.000 lei (4) Plata furnizorilor: 75.000 lei.500 lei e) 93. titluri de participare 100.2.000 lei.000 lei (2.)Impozitul pe profit: 272 .000 lei (2) Vânzarea titlurilor de participare: (2.) Costul de achiziþie: 100.500 lei 767 7.1.000 lei 711 = 345 80. TVA 19% iar titlurile de participare cu 150. clienþi creditori 80.000 lei.000 lei 4427 = 4423 19.000 lei.000 lei.000 lei.000 lei 394 = 7814 15. provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei (2.000 lei ºi: 19.000 ei. Care este soldul conturilor curente la bãnci în urma operaþiei de lichidare: a) 163.1. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare:produse finite 80.375 lei Rezolvare: (1) Vânzarea produselor finite: (1.3.) Anularea provizionului rãmas fãrã obiect: 15.) Descãrcarea gestiunii pentru costul de producþie: 80.500 lei (5) Plata datoriilor cãtre stat (impozite) (5.000 lei (1.000 lei 296 = 7863 20.2.000 lei (1.000 lei 401 = 5121 67.000 lei 6641 = 261 100.000 lei 419 = 5121 80. capital social 60. Societatea vinde produsele finite cu 100.) Preþul devânzare: 119.000 lei ºi le încaseazã.375 lei c) 191.000 lei.4.000 lei 4423 = 5121 19.000 lei 4427 19.000 lei (5.) Anularea provizioanelor rãmase fãrã obiect: 20.375 lei b) 144.1.2.000 lei 5121 = 701 100.3.875 lei d) 172. conturi curente la bãnci 70. Cota de impozit pe profit 25%.

000 lei 5121 = 701 4427 273 100.000 lei . Care este mãrimea impozitului pe profit datorat în urma operaþiei de lichidare: a) 28. TVA 19% iar titlurile de participare cu 150.500 lei 28.000 lei ºi le încaseazã.125 lei d) 26.125 lei 691 = 441 28.125 lei 28.2. furnizori 75.000 (5) 28.000 (2) Rãspuns corect (b).000 lei 7641 20.) Închiderea veniturilor: 100.000 ei.500 lei = 28.000 lei.000 lei.000 lei 7863 7.000 119. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei. clienþi creditori 80.000 = 112.125 lei 28.000 lei. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare:produse finite 80. capital social 60.500 – 100.(5.125 (5) Sfd 144. Cota de impozit pe profit 25%.000 lei 7814 150. titluri de participare 100.125 lei Rezolvare: (1) Vânzarea produselor finite: (1.500 lei 767 (5.000 lei.375 lei c) 48.1.) Închiderea cheltuielilor: 100.3.250 lei e) 53.000 (3) 67.000 (1) 150.125 lei 28.000 lei.000 lei.2.125 lei 121 = 691 28.375 5.000 lei 701 = 121 (80.) Preþul devânzare: 119.1. conturi curente la bãnci 70. provizioane pentru deprecierea produselor finite 15.2.000 lei) 711 15.2. 100. restituie avansurile încasate de la clienþi ºi plãteºte datoria faþã de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei operaþie neimpozabilã TVA.125 lei C 80.125 lei b) 19.500 lei Impozit pe profit = 25% × 112.500 (4) 19.000 lei 19. provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000 lei 121 = 6641 (5.125 lei 441 = 5121 Situaþia în contul 5121: D 5121 Sid 70.) Impozit pe profit: Profit brut = 212.000 lei 212.000 lei.

500 lei = 28.000 lei 419 = 5121 80.000 lei.000 lei (3) Restituirea avansurilor încasate de la clienþi: 80. Activele ºi datoriile societãþii au fost realizate astfel: imobilizãrile pentru suma de 27.1.000 lei 401 = 5121 67. datorii 15.000 lei. datoriile sunt plãtite. stocuri 15.(1.000 lei care au fost provizionate.000 lei 7814 150.000 lei.1.) Anularea provizionului rãmas fãrã obiect.000 lei.000 lei 7641 20.)Închiderea veniturilor: 100. capital social 20.000 = 112.000 lei.000 lei (2. obþinându-se un scont de 2.500 lei (5.000 lei.000 lei 7863 7.) Preþul de vânzare: 150.)Impozitul pe profit: (5.) Descãrcarea gestiunii pentru costul de producþie: 80. b) profit de 1.000 lei 274 . Determinaþi rezultatul brut al exerciþiului fãrã a lua în considerare incidenþele fiscale.000 lei (4) Plata furnizorilor: 75. conturi curente la bãnci 6.000 lei (2.000 lei (5.)Închiderea cheltuielilor: 100.000 lei 711 = 345 80.) Costul de achiziþie: 100.000 lei.) Anularea provizioanelor rãmase fãrã obiect: 20.2. O societate comercialã prezintã urmãtoarele informaþii privind bilanþul de lichidare: imobilizãri corporale 25.000 lei) 711 15.2.000 lei. a) pierdere de 3.2. se plãtesc cheltuieli de lichidare în valoare de 3.500 – 100. 6. provizioane pentru riscuri ºi cheltuieli 7.3.000 lei (2) Vânzarea titlurilor de participare: (2. stocurile pentru suma de 12.000 lei 394 = 7814 15.500 lei (80.000 lei.500 lei Impozit pe profit = 25% × 112.500 lei 767 Profit brut = 212.125 lei Rãpuns corect (d).000 lei.000 lei 701 = 121 212.000 lei 5121 = 7641 150.000 lei 6641 = 261 100. provizioane pentru deprecierea stocurilor 4.000 lei.000 lei.000 lei 121 = 6641 100.500 lei 767 7.000 lei 296 = 7863 20. se plãtesc cheltuieli în valoare de 8. 15.3.000 lei (1.

000 lei – 51.000 lei (7) Închiderea veniturilor: 27.000 lei.000 lei 12.) Închiderea cheltuielilor: 51.000 lei 7814 2.000 lei 607 15.000 lei 707 4. Rezolvare: (1) Vânzarea imobilizãrilor corporale (1.) Vânzarea stocurilor: (2.000 lei 6xx 8. 275 .000 lei 607 = 707 15.000 lei 121 = 6583 25.000 lei ºi: 7.c) pierdere de 2.) Costul de achiziþie: 25.000 lei 628 = 5121 3.000 lei (2.) Preþul de vânzare: 27.000 lei (2.000 lei 628 3. e) profit de 2.000 lei 7812 Profit brut = 52.000 lei (1.1.000 lei (5) Plata cheltuielilor previzionate ºi anularea provizioanelor pentru riscuri ºi cheltuieli: 8.) Anularea provizioanelor rãmase fãrã obiect: 4.2.000 lei 397 = 7814 4.000 lei 401 = 5121 13.000 lei (3) Plata cheltuielilor de lichidare: 3.000 lei 151 = 7812 7.000 lei 7583 = 121 52.000 lei.2.000 lei 767 7. d) pierdere de 1.000 lei 5121 = 707 12.000 lei.3.) Costul de achiziþie: 15.1.000 lei (profit) Rãspuns corect (b).000 lei (4) Plata datoriilor: 15.000 lei 6xx = 5121 8.000 lei 6583 = 212 25.000 lei 767 2.000 lei (6.000 lei (2.000 lei = + 1.000 lei 5121 = 7583 27.) Preþul de vânzare: 12.

000 lei c) 375 000 lei 28.500.000 lei. capital social 30.000.000 lei 1012 = 456 30. conturi curente la bãnci 70.000 (2) 2.000 lei (8)Plata impozitului pe dividende: 1.000.000 lei d) 1 500 000 lei 26.375.000 (7) C 30.000.375.000.000.000 lei Rezolvare: (1).375.000 lei 456 = 5121 30.000 lei 1061 = 456 10.375.000 lei 446 = 5121 1.000 (4) 1.000 lei (5).000.500.000 lei (3)Partajul rezervelor legale: 10.000 lei 2. provizioane pentru deprecierea produselor finite 15. titluri de participare 100. 8.500.125.000 lei.000 (1) 10.000.000.000 lei (4)Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 25% × 10. O societate comercialã are urmãtorul bilanþ înaintea operaþiei de lichidare: produse finite 80.000 lei.000 lei.375.Plata impozitului pe profit: 2.000 lei 121 = 456 20.000.000 lei.500.000 lei 456 = 441 2.Partajul capitalului: 30.000 + 20.000.000 lei 456 = 446 1.000 lei = 2.500.000 lei (6)Partajul profitului net: 20.000 lei Situaþia în contul 456: D 456 30.000. 276 . rezultatul lichidãrii (profit) 20.000 (3) 20.000 lei 441 = 5121 2.375. capital social 20.000 lei.000.000.000 lei b) 1 000 000 lei 36.500.000.000.000 lei.000 lei (2).000 lei.Plata acþionarilor: 30.500.000 – 2.000.000.000 lei.125. Bilanþul contabil înainte de partaj la o societate pe acþiuni ºi se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 60.000 lei 1.000) × 5% = 1.000.000 (6) Sfc 26. Mãrimea impozitului pe dividende datorat bugetului de stat ºi a distribuirilor cãtre acþionari este: a) 1 375 000 lei 26.625.000 lei.125.000 lei e) 1 125 000 lei 26.7. rezerve legale 10.000 lei (7)Înregistrarea impozitului pe dividende: (10.375.000. provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare 20.000.000 (mãrimea distribuirilor cãtre acþionari) Rãspuns corect (a).

500 lei (80.000 lei 401 = 5121 67. furnizori 75.3.2.) Preþul de vânzare: 150.000 lei (2) Vânzarea titlurilor de participare: (2.000 lei 121 = 6641 100.000 lei) 711 15.) Anularea provizioanelor rãmase fãrã obiect: 20.3.1.000 lei (3) Restituirea avansurilor încasate de la clienþi: 80.) Anularea provizionului rãmas fãrã obiect. Care este mãrimea impozitului pe profit datorat în urma operaþiei de lichidare ºi partaj în condiþiile în care toate provizioanele constituite au fost deductibile fiscal: a) 63.000 lei (4) Plata furnizorilor: 75.000 lei 394 = 7814 15. Cota de impozit pe profit 25%. 15.000 lei 7863 277 .000 ei.000 lei 711 = 345 80. clienþi creditori 80.500 lei (5) Impozitul pe profit: (5.125 lei d) 58.000 lei 5121 = 701 100.) Descãrcarea gestiunii pentru costul de producþie: 80.250 lei Rezolvare: (1) Vânzarea produselor finite: (1.1.000 lei 4427 19.000 lei.000 lei 7814 150.000 lei 296 = 7863 20. Societatea vinde produsele finite cu 100.000 lei (1. TVA 19% iar titlurile de participare cu 150.000 lei 6641 = 261 100.000 lei (1.000 lei 5121 = 7641 150.000 lei 701 = 121 212.) Închiderea veniturilor: 100.2.000 lei (2. restituie avansurile încasate de la clienþi ºi plãteºte datoria faþã de furnizori primind un scont de 10% din totalul datoriei operaþie neimpozabilã TVA.) Preþul devânzare: 119.2.1.000 lei.000 lei 7641 20.000 lei ºi le încaseazã.500 lei 767 7.000 lei 419 = 5121 80.rezerve legale 40 000 lei.125 lei e) 26.000 lei (2.) Închiderea cheltuielilor: 100.128 lei c) 38.125 lei b) 28.) Costul de achiziþie: 100.000 lei (5.

000 lei. Cota de impozit pe profit este 25% iar cota de impozit pe dividende este 5%.000 lei = 38.625 lei c) 3.000 lei. rezerve legale 10.500 lei Impozit pe profit = 25% × 112.500 lei 2. 000 lei 1061 = 456 (4) Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 25% × 10.125 lei Rãspuns corect (c ). Precizaþi mãrimea corectã a impozitelor datorate bugetului de stat ºi a dividendelor plãtite acþionarilor.500 lei 2.000 lei (7) Plata acþionarilor: 40.875 lei 42. 000 lei 1068 = 456 (7) Partajul profitului net: 30.000 lei 56. a) 4.000 – 2.000 lei 2. rezultatul lichidãrii 30.000 lei 456 = 5121 (3) Partajul rezervelor legale: 10.000 lei (8) Partajul rezervelor legale: 40. Bilanþul contabil înainte de partajul la o societate pe acþiuni se prezintã astfel: conturi curente la bãnci 90.500 lei = 28.000 lei 456 = 5121 40.000 lei (9) Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 25% × 40.125 lei + 10.000 lei 1012 = 456 20.000 lei 121 = 456 (8) Înregistrarea impozitului pe dividende: (10.000 lei .000 lei 40.000 lei 30.000 lei = 10.125 lei b) 4.000) × 5% = 2.000 lei.000 lei 10. alte rezerve 10.000 lei 10.125 lei (6) Partajul capitalului: 20.500 lei 10.000 lei 1012 = 456 (2) Plata acþionarilor: 40.875 lei 45.000 = 112. capital social 40.000 lei.500 lei 456 = 441 (5) Plata impozitului pe profit: 2.000 lei d) 3.500 lei 767 Profit brut = 212.000 lei 42.500 + 10.000 lei Impozit pe profit total = 28.000 lei 456 = 441 10. 9.000 lei = 2.500 lei 441 = 5121 (6) Partajul altor rezerve: 10.7.750 lei e) 2.000 + 30.125 lei Rezolvare: (1) Partajul capitalului: 40.000 lei.375 lei 278 40.000 lei 1061 = 456 40.500 – 100.375 lei 45.

31 276 000 lei B.000 lei (5) Imputarea pierderii: 10.500 lei impozit pe profit + 2.000. 17 255 000 lei B Rezolvare: (1) Partajul capitalului: 32. Care este valoarea restituirilor cãtre acþionari: a) 7 284 000 lei A b) 10 080 000 lei A c) 10 344 000 lei A d) 13 404 000 lei A e) 7 395 000 lei A ºi ºi ºi ºi ºi 16 966 000 lei B.375 lei 446 = 5121 2.000.000 lei 1012 = 456 32.000. rezerve legale 4.000.000.000. 24 136 000 lei B.800.000 lei (2) Partajul rezervelor legale: 4.375 lei 456 = 446 (9) Plata impozitului pe dividende: 2. capital social subscris vãrsat 32.500 (4) 2.000 lei 1.000.000.000.000 lei 279 .200. Societatea are 2 asociaþi A ºi B care au aport la capital social: A 30% ºi B 70%.375 lei impozit pe dividende = 4.875 lei Situaþia în contul 456: D 456 40.000 lei 441 = 5121 1.000 lei.000 lei (3) Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 25% × 4.000 lei 456 = 441 1.375 (8) C 40.375 lei 2.000 lei = 1.000. rezultatul lichidãrii (pierdere) 10.125 (mãrimea distribuirilor cãtre acþionari) Rãspuns corect (a).000 (6) 30. Procentul de impozitare a profitului este 25% ºi a impozitului pe dividende 5%.2.000 lei.000. 10.375 lei Total impozite datorate: 2.200.000 (3) 10. 25 200 000 lei B.000 lei.000 (1) 10. 000 lei 1061 = 456 4.200.000 lei 456 = 121 10.000. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului se prezintã astfel: Activ 25.000 (2) 2.000 (7) Sfc 45.000 lei.000 lei (4) Plata impozitului pe profit: 1.

000 lei.475 lei ºi: 12 500 lei 456 = 441 12 500 lei 103 100 lei 456 = 446 103 100 lei b) 2. 401 – 4.000. 1061 – 50. 1012 – 800.000 – 1.200.000 lei.000 lei = 7.475 lei ºi: 19 000 lei 456 = 441 19 000 lei 103 100 lei 456 = 446 103 100 lei c) 1. precum ºi suma pe care acþionarii trebuie sã o depunã în vederea plãþii datoriilor cãtre furnizori: a) 3.614. 121 (pierdere din lichidare exerciþiul curent) – 300.000 (3) 10.000 (2) Sfc 24.500.300.650.000 lei.000 lei 150.875 lei ºi: 19 000 lei 456 = 441 19 000 lei 51 875 lei 456 = 446 51 875 lei 280 .000 lei 150.000.000 (mãrimea distribuirilor cãtre acþionari) Acþionarul A: 30% × 24. 121 (pierdere din lichidare exerciþiul precedent ) – 2. 11.000.486.(6) Înregistrarea impozitului pe dividende: (4.000 lei 446 = 5121 Situaþia în contul 456: D 1.375 lei ºi: 12 500 lei 456 = 441 12 500 lei 51 875 lei 456 = 446 51 875 lei e) 820.000.255. Care sunt înregistrãrile corecte privind impozitul pe profit (cota 25%) ºi impozitul pe dividende (cota 5%) datorate.000) × 5% = 150.000 (5) 150.000 (6) 456 150.000.000 lei.000 lei = 17. Bilanþul contabil înainte de efectuarea partajului activului net se prezintã astfel: 512 – 3. 1068 – 1.000 lei 456 = 446 (7) Plata impozitului pe dividende: 150.650.359.000 lei.000 lei C 32.000 (1) 4.000.000 lei Rãspuns corect (e ).000 lei Acþionarul B = 70% × 24.286.000 lei.000 lei.375 lei ºi: 12 500 lei 1061 = 441 12 500 lei 51 550 lei 456 = 446 51 550 lei d) 814.750.650.

000 lei (3) Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 25% × 50.000 (7) 51.000 lei 456 = 121 300.000.000 + 1. din care A 60%.875 lei (9) Plata impozitului pe dividende: 51.500 lei (5) Partajul altor rezerve: 1.000.500 lei 456 = 441 12. furnizori 100 000 lei.500 lei 441 = 5121 12.000 lei 1012 = 456 800.000 lei 456 = 121 2.000 (2) 1.300. Bilanþul contabil înainte de partaj la o societate cu rãspundere limitatã cu doi asociaþi A ºi B se prezintã astfel: rezultatul lichidãrii (pierdere) 500. 000 lei 1061 = 456 50.000 (6) 2.000 lei (7) Imputarea pierderii din exerciþiul precedent: 2.Rezolvare: (1) Partajul capitalului: 800.000 lei (2) Partajul rezervelor legale: 50.000 lei.000.000 lei (6) Imputarea pierderii din exerciþiul curent: 300.500 lei (4) Plata impozitului pe profit: 12.875 lei Situaþia în contul 456: D 12.300.875 lei 446 = 5121 51.375 (suma pe care acþionarii trebuie sã o depunã) Rãspuns corect (d).000 lei. B 40%. 12.875 lei 51.875 lei 456 = 446 51. Care este înregistrarea corectã privind partajul.500) × 5% = 51.875 (8) 456 C 800. capital social 400.000 lei (8) Impozitul pe dividende (50.000 lei = 12.500 lei 12.000 (1) 50.000 lei 1068 = 456 1.300.000 – 12.500 (3) 300. a) 60 000 lei 456 A = 121 500 000 lei 40 000 lei 456 B 400 000 lei 101 100 000 lei 401 = 456A 60 000 lei 456 B 40 000 lei 281 .000 (5) Sfd 814.000.

a) 60 000 lei 456 A = 121 500 000 lei 40 000 lei 456 B 400 000 lei 101 100 000 lei 401 = 456A 100 000 lei b) 100 000 lei 401 = 121 500 000 lei 400 000 lei 101 c) 400 000 lei 401 = 456A 240 000 lei 456 B 160 000 lei 240 000 lei 456 A = 121 500 000 lei 282 . rãspunderea asociaþilor este nelimitatã ºi solidarã.000 lei. Bilanþul contabil înainte de partaj la o societate în nume colectiv cu doi asociaþi A ºi B se prezintã astfel: rezultatul lichidãrii (pierdere) 500. Asociatul A îºi asumã responsabilitatea plãþii datoriei. B 40%.b) 100 000 lei 400 000 lei c) 400 000 lei 401 101 = 121 500 000 lei 401 = 240 000 lei 160 000 lei 100 000 lei d) 400 000 lei e) 400 000 lei 456 A 456 B 401 = 456A 456 B 121 240 000 lei 160 000 lei 500 000 lei 101 = 121 400 000 lei 101 = 240 000 lei 160 000 lei 456 A 456 B = 456A 456 B 121 240 000 lei 160 000 lei 400 000 lei Rezolvare: În cazul societãþilor cu rãspundere limitatã. soldarea datoriei neplãtite ºi a conturilor ce compun situaþia netã negativã realizându-se prin formula: 100 000 lei 401 = 121 500 000 lei 400 000 lei 101 Rãspuns corect (b). 13. Care sunt înregistrãrile corecte privind partajul. furnizori 100 000 lei. capital social 400.000 lei. din care A 60%.

000. 14. La o societate cu rãspundere limitatã bilanþul contabil de închidere în vederea partajului la lichidare prezintã urmãtoarele date: disponibilitãþi 34.000 lei 283 .000 lei 500 000 lei 100.000 lei.000 lei) + Rezultatul net al lichidãrii (profit) (3.000 lei -100. Impozitul pe dividende 5%. Care sunt mãrimile distincte privind câºtigul din lichidare ºi dividendele plãtite efective asociaþilor: a) 9 000 000 lei 9 000 000 lei b) 6 000 000 lei 5 700 000 lei c) 3 000 000 lei 2 850 000 lei d) 34 000 000 lei 32 300 000 lei e) 9 000 000 lei 8 550 000 lei Rezolvare: Câºtigul din lichidare = Capital social amortizat (0 lei) + Alte rezerve (6.000 lei = 450.000 lei 456/A = 121 100 000 lei 400.000.000.000 lei.000.000 lei.000 lei × 40% = 40.000 lei Asociet B: 100.000 lei.000. rezultatul net al lichidãrii (profit) 3. capital social neamortizat 25.000 lei Rãspuns corect (a).000 lei) = 9. Impozit pe dividende = 5% × 9.000.000 lei.000.000 lei .500.000 lei: 60 000 lei 456 A = 121 40 000 lei 456 B 400 000 lei 101 ºi 100. alte rezerve 6.160 000 lei 100 000 lei d) 400 000 lei e) 400 000 lei 456 B 401 240 000 lei 160 000 lei 101 = 121 400 000 lei 101 = 456 A 456 B = 456A 456 B 121 240 000 lei 160 000 lei 400 000 lei Rezolvare: (1) Stingerea datoriei: 100 000 lei 401 = 456 A (2) Repartizarea situaþiei nete negative: Capital social Rezultatul lichidãrii Situaþie netã negativã Distribuirea situaþiei nete negative între asociaþi: Asociat A: 100.000.000 lei × 60% = 60.

000 – 11.000 lei Rãspuns corect (e ).000 lei b) 45. capital social subscris vãrsat 300.000 lei 45.000 lei 456 = 5121 45. 15.250 lei 441 = 5121 11.5 lei 1.000 lei 11.250 lei 456 = 446 2.000 lei (2) Înregistrarea impozitului pe profit aferent rezervelor legale: 45.5 lei 456 = 446 1.687.000 lei 1061 = 456 45.000 lei 1061 = 456 45.250 lei 1.000 lei = 8.250 lei 441 = 5121 11.687.000 lei 11.687. rezerve legale 45.250 lei 456 = 441 11.000 lei 1061 = 456 45.250 lei 456 = 441 11.000 lei 11.250 lei 11.062.550.687.5 lei (5) Plata impozitului pe dividende: 1.250 lei d) 45.5 lei 284 .5 lei 1.250 lei 456 = 441 11.250 lei 456 = 441 11.250 lei 11.5 lei 446 = 5121 1.000 lei 1061 = 456 45.5 lei 32.000 lei 1061 = 456 45.000 lei.5 lei 456 = 5121 32.5 lei 446 = 5121 1.687.000.687. Care sunt înregistrãrile contabile privind partajul rezervelor legale: a) 45. rezultatul lichidãrii 155.250 lei 456 = 441 11.250 lei 2.250 lei 11.687.250 lei Rezolvare: (1) Partajul rezervelor legale: 45.687.062.000 lei 11.250) × 5% = 1.250 lei 441 = 5121 11.000 lei 1061 = 456 45.000 lei.250 lei c) 45.250 lei (3) Plata impozitului pe profit: 11.000 lei.000 lei – 450.000 lei.000 lei × 25% = 11. La o societate comercialã pe acþiuni.Dividende plãtite efectiv asociaþilor = 9.5 lei 456 = 446 1.687.250 lei (4) Înregistrarea impozitului pe dividende: (45. bilanþul contabil înainte de partaj cuprinde: disponibilitãþi 500.5 lei e) 45.

285 32.062.250 (3) 1.5 lei 456 = 5121 Rãspuns corect (d).062.(6)Soldul contului 456: D 11.062.000 (1) Sfc 32.5 Rambursarea cãtre acþionari: 32.687.5 (4) 456 C 45.5 lei .

CAPITOLUL XII

CONTABILITATEA FUZIUNII SOCIETÃÞILOR
COMERCIALE
1. O societate A cu un capital de 20.000.000 lei format din 5.000 de acþiuni
absoarbe societatea B cu un capital de 40.000.000 lei format din 10.000 acþiuni.
Societatea A a fost evaluatã la 30.000.000 lei iar B la 48.000.000 lei.
Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului ºi
prima de fuziune:
a) 8 000 acþiuni
32 000 000 lei
b) 6667 acþiuni
21 322 000 lei
c) 12 000 acþiuni
0 lei
d) 8 000 acþiuni;
16 000 000 lei
e) 8 000 acþiuni
24 000 000 lei
Rezolvare:
A
Valoarea globalã
Nr. acþiuni

B
30.000.000 lei
5.000 acþiuni

Valoarea globalã 48.000.000 lei

30.000.000 lei
VMCA= 5.000 acþiuni =6.000 lei/acþiune
Numãr de acþiuni ce trebuie emise =

48.000.000 lei
= 8.000 acþiuni
6.000 lei/actiune

La societatea A în urma fuziunii:
· Capitalul propriu creºte cu
- Capitalul social creºte cu 8.000 acþiuni
emise × 4.000 lei/acþiune (valoarea nominalã
a unei acþiuni A)
= Prima de fuziune

48.000.000 lei
32.000.000 lei
16.000.000 lei

Rãspuns corect (d).
2. Douã societãþi comerciale care nu au participaþii reciproce fuzioneazã. Situaþia
celor douã societãþi se prezintã astfel:
286

Societatea A: valoarea netã de aport 48.000.000 lei, numãr de acþiuni 6.000,
valoarea nominalã 6.000 lei/acþiune.
Societatea B: valoarea netã de aport 40.000.000 lei, numãr de acþiuni 5.000,
valoarea nominalã 5.000 lei/acþiune. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise:
I.De societatea A dacã ea absoarbe societatea B;
II.De societatea B dacã ea absoarbe A:
a) 6667 acþiuni
9 600 acþiuni
b) 5 000 acþiuni
6 000 acþiuni
c) 6 000 acþiuni
5 000 acþiuni
d) 8 000 acþiuni
8 000 acþiuni
e) 5 200 acþiuni
6 300 acþiuni
Rezolvare:
Cazul I.

A

Valoarea globalã
Nr. acþiuni
VMCA=

B
48.000.000 lei
6.000 acþiuni

48.000.000 lei
6.000 acþ. =8.000 lei/acþiune

Numãr de acþiuni ce trebuie emise =
Cazul II:

40.000.000 lei
= 5.000 acþiuni
8.000 lei/actiune

B

Valoarea globalã
Nr. acþiuni
VMCB =

Valoarea globalã 40.000.000 lei

A
40.000.000 lei
5.000 acþiuni

Valoarea globalã 48.000.000 lei

40.000.000 lei
5.000 acþ. =8.000 lei/acþiune

Numãr de acþiuni ce trebuie emise =

40.000.000 lei
= 6.000 acþiuni
8.000 lei/actiune

Rãspuns corect (b).
3. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce fuzioneazã.
Se cunosc urmãtoarele date:
Societatea A: active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, numãr de
acþiuni 10.000 titluri, valoarea nominalã a unei acþiuni 3.500 lei/acþiune.
Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloarea
din reevaluarea imobilizãrilor 15.000.000 lei.
287

Care este numãrul de acþiunii ce trebuie emis ºi prima de fuziune:
a) 11 000 acþiuni
16 500 000 lei
b) 11 000 acþiuni
55 000 000 lei
c) 8 000 acþiuni
12 000 000 lei
d) 9 167 acþiuni
22 915 500 lei
e) 8 000 acþiuni
16 500 000 lei
Rezolvare:
Active diverse
- Datorii
= Valoarea globalã

Nr. acþiuni

A

B
60.000.000 lei Capital social
-10.000.000 lei + Rezerve
50.000.000
+ Plusvaloare din
reevaluarea
imobilizãrilor
= Valoarea globalã
10.000 acþiuni

30.000.000 lei
+ 10.000.000 lei
+ 15.000.000 lei
55.000.000 lei

50.000.000 lei
VMCA= 10.000 acþ. =5.000 lei/acþiune
Numãr de acþiuni ce trebuie emise =

55.000.000 lei
= 11.000 acþiuni
5.000 lei/acþiune

La societatea A în urma fuziunii:
· Capitalul propriu creºte cu 55.000.000 lei
- Capitalul social creºte cu 11.000 acþiuni emise × 3.500 lei/acþiune (valoarea
nominalã a unei acþiuni A) 38.500.000 lei
= Prima de fuziune 16.500.000 lei
Rãspuns corect (a).
4. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce fuzioneazã.
Situaþia celor douã societãþi este.
Societatea A: capital social 30.000.000 lei împãrþit în 3.000 de acþiuni, rezerve
20.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizãrilor 10.000.000 lei.
Societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 15.000.000 lei, numãr de
acþiuni 4.000 de titluri.
Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emis.
I.De societatea A dacã ea absoarbe pe B
II. De societatea B dacã ea absoarbe societatea A
a) 9 600 acþiuni
1 250 acþiuni
b) 2 000 acþiuni
9 600 acþiuni
c) 1 250 acþiuni
6 000 acþiuni
d) 2 000 acþiuni
6 000 acþiuni
e) 1250 acþiuni
9 600 acþiuni
288

Societatea B: active diverse 31.000 lei = 9.000. acþiuni 3.15.000.000 lei/acþiune B A 25. datorii 18.000.000 acþiuni Valoarea globalã 60. numãr de acþiuni 150 titluri.000.000 lei 25.000 lei 3. = 20.000.500 lei.000 lei 4.000 acþ.000 acþiuni VMCA = 40.000 lei.000 lei .000 lei 25.250 lei/acþiune Rãspuns corect (e ).000.000 acþ.Societatea A absoarbe societatea B II.600 acþiuni 6.000 lei/acþiune Numãr de acþiuni ce trebuie emise = Cazul II: Valoarea globalã Nr.000.000. numãr de acþiuni 90 titluri. Determinaþi câte acþiuni trebuie sã primeascã un acþionar care deþiune 30 de acþiuni în cazul în care: I.000 lei.000.000 lei.000 lei 60. = 6.Rezolvare: Cazul I: A B Capital social + Rezerve + Plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor = Valoarea globalã 30.000.000 lei 60. 5.000. acþiuni VMCB = Active diverse -Datorii = Valoarea globalã 25.000 lei + 10.000.000 lei = 1. datorii 30.250 acþiuni 20.000 lei +20.000 lei Nr.250 lei/acþiune Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 60.000.000 lei 4. Societatea B absoarbe societatea A a) 75 acþiuni 180 acþiuni b) 15 acþiuni 60 acþiuni c) 25 acþiuni 36 acþiuni d) 36 acþiuni 25 acþiuni e) 165 acþiuni 330 acþiuni 289 . Dispuneþi de urmãtoarele informaþii despre douã societãþi comerciale care fuzioneazã: Societatea A: active diverse 57.

000 lei ....000 lei 27.... A emite 75 acþiuni Un acþionar ce deþine 30 acþiuni……………….Datorii = Valoarea globalã Nr.Rezolvare: Cazul I: A Active diverse .000 lei/acþiune. plusvaloarea din reevaluarea imobilizãrilor 10....500 lei = 150 lei/acþiune 90 acþ.500 lei = 75 acþiuni 180lei / acþiune Pentru cele 90 acþiuni ale lui B………………..000. datorii 12.600..... societatea B: active diverse 40.000 lei..500 lei 90 acþiuni Valoarea globalã 27..... 6. acþiuni VMCA = B 57...000 lei 150 acþiuni Active diverse -Datorii = Valoarea globalã 31.... Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce fuzioneazã.000. Societatea A: numãrul de acþiuni 10..000...000 lei = 180 acþiuni 150 lei / acþiune Pentru cele 150 acþiuni ale lui A .... primeºte x acþiuni Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 75 × 30 = 25 acþiuni 90 Cazul B: B x= Valoarea globalã Nr... 13. acþiuni VMCB = A 13... valoarea nominalã 8...30...000 lei..500 lei 27.000 lei..000 lei = 180 lei/acþiune 150 acþ......000 lei 13. Se cunosc urmãtoarele date: prima de fuziune 5....... primeºte x acþiuni Numãr de acþiuni ce trebuie emise = x= 180 × 30 = 36 acþiuni 150 Rãspuns corect (c). Care este mãrimea rezervelor societãþii A: 290 .500 lei .000 lei....000 lei 13.. B emite 180 acþiuni Un acþionar ce deþine 30 acþiuni . 27.000 titluri..18.

12.000.000.000.000 lei/acþiune (valoarea nominalã a unei acþiuni A) = Prima de fuziune Prin rezolvarea ecuaþiei: 28.000 + x . de unde × = 10.000.000.600.000 acþiuni 10.000.000 lei reevaluarea imobilizãrilor = Valoarea globalã 90. deci VMC A VG A Nr.000 lei = 2.000 lei 2.000 + x Nr.000 lei Active diverse 40.000 lei 10.600.000 y = 5.000 lei/acþiune VMCA = 10. acþiuni A 90.000 = 28. acþiuni emise (y) acþiuni emise × 8.000 lei = Valoarea globalã 28.000.000. acþiuni 10. respectiv Numãr de acþiuni ce trebuie emise = VMCA = 10.a) b) c) d) e) 100 000 000 lei 20 000 000 lei 22 400 000 lei 28 000 000 lei 10 000 000 lei Rezolvare: A B Capital social 80.000 y lei 5.800 acþiuni.000 lei +Plusvaloare din 10. Se cunosc urmãtoarele date: numãrul de acþiuni emise de societatea A 291 .000 – 8. Douã societãþi comerciale A ºi B care nu au participaþii reciproce de capital fuzioneazã.000.000.Capitalul social creºte cu nr.Datorii .800 acþiuni 28.000 Rãspuns corect (e ).000.000 lei / acþiune VMCA (1) (1) La societatea A în urma fuziunii: · Capitalul propriu creºte cu .000 se obþine numãrul de acþiuni ce trebuie emise.000 lei + Rezerve x . 7.000 lei 8.

000 lei 10.000 titluri.pentru remunerarea aportului 8.000 lei 10. II.000.000 lei/acþiune.000.000 lei.x 60.000. de unde 6. Societatea B absoarbe societatea A. Dispuneþi de urmãtoarele date: I. numãrul de acþiuni A 10. valoarea matematicã a unei acþiuni A este 6. Care este numãrul de acþiuni din care este format capitalul societãþii B: a) 12 000 acþiuni b) 4 000 acþiuni c) 15 000 acþiuni d) 6 000 acþiuni e) 12 500 acþiuni 292 .000. numãrul de acþiuni emise de B în cazul II este 15.000 acþiuni = Valoarea globalã 59.000 titluri.000 titluri.000 lei =6.x lei 20.000 = 59.000 lei Rãspuns corect (b).000 lei 60. 8. plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor 20.000 acþ. Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 8.000 – x . rezerve 10.000.000 lei/acþiune 10.000 lei .000.000 titluri.000.000. Societatea B: active diverse 59.000 lei Active diverse .000.000 lei/acþiune.Datorii 59. valoarea nominalã a acþiunilor 3. Care este mãrimea datoriilor societãþii B: a) 27 00 000 lei b) 11 000 000 lei c) 19 000 000 lei d) 21 000 000 lei e) 0 lei Rezolvare: A Capital social + Rezerve +Plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor = Valoarea globalã Nr.000 lei.000. Societatea A absoarbe societatea B.000 .000. acþiuni VMCA= B 30.000 titluri.000 lei.000. numãrul de acþiuni emise de A în cazul I este 8.000 lei / acþiune × = 11. Societatea A: capital social format din 10.

000 . Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emis ºi mãrimea primei de fuziune: a) 3 200 acþiuni 33 600 000 lei b) 4 352 acþiuni 43 680 000 lei c) 3 610 acþiuni 31 920 000 lei 293 . valoare nominalã 2.000.000 lei. Din bilanþul celor douã societãþi intrate în fuziune rezultã: Societatea A: active diverse 32.080.000. de unde VMCB VMCB 48.000 lei.000 lei 60.000 acþiuni 6.000 lei (3) 4.000 lei/acþiune.000 lei/acþiune.000 lei / acþiune = Valoarea globalã Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 8. Absorbantul deþine la absorbit 1. datorii 10. valoare nominalã 2.000 = X (1) VG B .000.000. acþiuni capitalul lui B = 12.000 lei/acþiune.000 lei (2) VMCA = VG A Nr.000.000. de unde numãrul de acþiuni din care este format Nr.000. de unde 6. de unde VGA = 60.Rezolvare: Cazul I: A = Valoarea globalã Nr.000 Cazul II: = Valoarea globalã VMCB (3) B A 48.600. numãr de acþiuni 2. acþiuni VMCA (1) (2) B 60. datorii 3.000 de acþiuni achiziþionate cu 9. 9.000 lei/acþiune = VG A . acþiuni 6.000 .000 acþiuni VMCB = 4.000 lei 10. numãr de acþiuni 5.000 lei / acþiune VGB = 48.000 lei 10.000 lei.000 = Rãspuns corect (a). Societatea B: active diverse 61.000 lei = Valoarea globalã 60.000 = = 4.000 lei/acþiune Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 15.000 lei.000.000.500.000.

200 acþiuni × 12.500 acþiuni 30.360 acþiuni 4.400.000 lei 33.000 lei 6.000 VMCB= = 12.000 acþiune +Plusvaloare din deþinere 1.360 Capitalul 12.320.600.000 lei/acþiune 2.000.000 acþiuni (10.600.000 lei 9.Datorii = B 32.000 lei Active diverse 61.080.000 = 10.000 Numãr acþiuni 5.400.Datorii 10.000 lei/acþiune = acþiuni propriu 40.720.000 lei/ acþiune 840 3.000 lei 3.000 lei titluri 1.000 "" ! = 3.080.000) Valoarea globalã 30.000.000 lei/acþiune = valoarea nominalã A = Prima de fuziune 1 840 acþiuni anulate × 12.000.500 Numãr de acþiuni ce trebuie emise: 50.000 lei .000 lei = 4.000.000 lei/acþiune = 9.080 lei/ VMCB= 5.000 lei/ -Cost de acþiuni achiziþie acþiune = anulate acþiuni deþinute = Prima de fuziune 2 294 40.Capitalul social creºte cu 2.080.000.000 10.000 lei A Active diverse .000 lei emise creºte cu 3.000 lei Numãr acþiuni 2.080 – 1.000 lei 10.400.000 "! "" 12.000.320.000 acþiuni 50.d) 3 360 acþiuni e) 5 103 acþiuni 34 680 000 lei 33 000 000 lei Rezolvare: 1.920.000 lei/acþiune = 840 1.000 lei 1.360 acþiuni emise × .000 lei .360 acþiuni emise × 3.200 VGB = 50.400.000 acþiuni × 9.080.000 × 12 ".000 lei Valoarea globalã 50.000 lei 28.080 – 9.000 acþiuni × 9.

numãr de acþiuni 16.000 lei deþinere titluri 1.000.000 acþiuni VMCA= 56.000 lei .000 lei A B Active diverse + Titluri deþinute neincluse în activ = Total activ .000. 56.000 acþiuni = 78.000 lei 17.000 lei.160.Prima de fuziune = 33.232 295 1.000 lei = 34.000.000.840.404 .000 7.000 lei/acþiune.000 lei exclusiv 1.000.000 acþ.000 lei =7.000 lei Active diverse 70.000 acþiuni × 6.Datorii 90.000 lei.000 lei.020.000 titluri cu valoarea nominalã 2.000 "" ! = 9.020.680.020.000 lei 96.000 lei VMCB= +Plusvaloare din 1.080.000. Din contabilitatea celor douã societãþi A ºi B intrate în fuziune rezultã: Societatea A: active diverse 90.000 lei/acþiune deþinute la B.160. Societatea B: active diverse 70.000 "! " " 5.000.000 × Numãr de acþiuni ce trebuie emise: " 5.000) Valoarea globalã 80.000 lei/acþiune 16.000 lei/acþiune = 6.160.000 lei 6.Datorii Valoarea globalã Numãr acþiuni 13.000 lei + 1. datorii 13.000 lei/acþiune.000 lei Rãspuns corect (d) 10.840.000 lei =5. datorii 17.000 lei 56.980.020 – 1. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise ºi prima de fuziune: a) 9 828 acþiuni 30 504 000 lei b) 11 232 acþiuni 30 504 000 lei c) 9 828 acþiuni 29 484 000 lei d) 11 232 acþiuni 29 484 000 lei e) 9 828 acþiuni 10 200 000 lei Rezolvare: 1.000 acþiuni achiziþionate cu 6.000.020 lei/acþiune 8.000 acþ.600.000 lei 8. numãr de acþiuni 8.000 titluri cu valoarea nominalã 2.000.000 lei Numãr acþiuni 16. 80.000 acþiuni (7.020 – 6.828 acþiuni 11.

000 lei/acþiune = 7.000 lei valoarea nominalã A VGB = 56. datorii 150. valoarea nominalã a unei acþiuni 9.000 acþiuni × 6.484.000 lei anulate acþiune -Cost de 1.000 lei. Societatea B: active diverse 110.000 lei = 30. datorii 60.9.828 acþiuni emise × emise propriu creºte 5.5 lei/bucata.000 lei acþiuni deþinute = Prima de 1. situaþia patrimonialã prezentându-se astfel: Societatea A: active diverse 348.000 lei/acþiune = 19.000 lei + 1.000 titluri .000 lei fuziune 2 Prima de fuziune = 29.000 lei/acþiune = 49.828 acþiuni Capitalul 9.000 = Prima de 29.000 lei Rãspuns corect (a).656.500 lei. Determinaþi creºterea de capital social la absorbant ºi prima de fuziune în urma fuziunii: a) 40 000 lei 16 250 lei b) 23 750 lei 26 250 lei c) 23 750 lei 16 750 lei d) 50 000 lei 16 250 lei e) 33 250 lei 16 750 lei Rezolvare: 296 .000 achiziþie lei/acþiune = 6.828 acþiuni emise × creºte cu 2.000 lei cu .232 fuziune 1 acþiuni × 1.000.Capitalul social 9. numãr de acþiuni 13.000 lei.020.020. Societatea A absoarbe societatea B.160.020. numãr de acþiuni 5.000 lei.484.404 acþiuni 5.000 lei/ 5.504.140.000 titluri.000 lei.404 acþiuni anulate × 1. exclusiv 1. valoarea nominalã a unei acþiuni 8 lei bucata.000 lei lei = 11. 11.000 de acþiuni B achiziþionate la preþul total de 9.

000 lei 13.5) Valoarea globalã Numãr acþiuni 500 lei 208.125 acþiuni × 16 lei/ acþiune 625 2.000 acþiuni (10 – 9.000 10 – 1.000 lei .500 lei VMCB= +Plusvaloare din deþinere titluri 1.Datorii Valoarea globalã Numãr acþiuni 60.500 acþiuni 3.500 lei A B Active diverse + Titluri deþinute neincluse în activ = Total activ .500 acþiuni emise × 9.000 lei Active diverse 110.000 lei -Cost de achiziþie 1.000 lei 5.000 lei 50.Datorii 348.000 acþiuni × 9.1.500 lei 357.000 208.250 lei + 500 lei = 16.000 lei fuziune 2 Prima de fuziune = 16.500 lei 150.000 Numãr de acþiuni ce trebuie emise: 50.000 = 16 lei/acþiune 13. 297 .000 lei = 3.000 acþiuni × 9.000 × 16 16! " " ! = 2.000 acþiuni = 207.250 lei = Prima de fuziune 1 625 acþiuni anulate × 16 lei/acþiune = 10.5 lei/acþiune = 9.500 acþiuni Capitalul propriu 2.000 = 10 lei/acþiune 5.750 lei Rãspuns corect (c).125 VGB = 50.Capitalul social 2.000 lei 9.000 lei emise creºte cu .750 lei creºte cu valoarea nominalã A 16.5 625 acþiuni acþiuni deþinute lei/acþiune = 9.5 lei/acþiune = 23.500 lei anulate = Prima de 500.500 acþiuni emise × 16 lei/acþiune = 40.000 acþiuni VMCA= 50.

Societatea A absoarbe societatea B. Societatea B: active diverse 150.12.000 titluri.000 lei.000 lei. valoarea nominalã a unei acþiuni 40 lei/bucata.000 lei 100. valoarea nominalã a unei acþiuni 50 lei bucata.Datorii Valoarea globalã Numãr acþiuni 50.000 4. exclusiv 1.000 de acþiuni B achiziþionate la preþul total de 15. numãr de acþiuni 4. datorii 200.000 lei.000 acþiuni × 15 lei/acþiune = 15. numãr de acþiuni 8.000 lei .000 lei A B Active diverse + Titluri deþinute neincluse în activ = Total activ .000 lei .000 lei 4.000 lei. Care este înregistrarea contabilã privind creºterea capitalului social la societatea absorbantã: a) 100 000 lei 456 = 1012 60 000 lei 1042 10 000 lei 261 30 000 lei b) 100 000 lei 456 = 1012 60 000 lei 1042 25 000 lei 261 15 000 lei c) 100 000 lei 456 = 1011 60 000 lei 1042 40 000 lei d) 100 000 lei 456 = 1011 60 000 lei 1042 25 000 lei 502 15 000 lei e) 100 000 lei 456 = 1011 60 000 lei 1042 10 000 lei 502 30 000 lei Rezolvare: 1.Datorii 575.000 lei 200.000 lei Active diverse 15.000 lei.000 lei VMCB= 100.000 25 lei/acþiune 298 150.000 acþiuni = 390.000 titluri. datorii 50. situaþia patrimonialã prezentându-se astfel: Societatea A: active diverse 575.000 lei 590.

000 acþiuni × 15 -Cost de 15. 13.000 acþiuni 400.000 lei = 2.000 acþiuni (25 – 15) Valoarea globalã Numãr acþiuni VMCA= 10.000 lei Formula contabilã privind majorarea capitalului social: 100 000 lei 456 = 1012 1042 261 10.000 lei 400.000 lei 8.000 lei 1.000 lei 60 000 lei 25 000 lei 15 000 lei Rãspuns corect (b). Din contabilitatea celor douã societãþi A ºi B intrate în fuziune rezultã: Societatea A: capital social 30.000.000 – 1. 299 .000 lei 1.000 acþiuni.000 lei = 25. plusvaloarea din reevaluarea imobilizãrilor 9.000 = 50 lei/acþiune 8.000.000 lei.Capitalul social creºte cu 500 1.500 acþiuni emise × 50 lei/acþiune = 75.000 lei + 10.000 acþiuni × 50 lei/ 500 acþiuni anulate acþiune 15. rezerve 10.000 lei 500 acþiuni anulate × 50 lei/acþiune = 25.000 1.500 acþiuni emise × 40 lei/acþiune = 60.500 acþiuni 2.000 lei împãrþit în 10.+Plusvaloare din deþinere titluri 1.000 lei.000 Numãr de acþiuni ce trebuie emise: 25 100.000 × 500 50  " " ! " "! = 1.800.000 lei achiziþie acþiuni lei/acþiune = deþinute = Prima de fuziune 2 Prima de fuziune = 15.500 acþiuni Capitalul propriu creºte emise cu .000 lei valoarea nominalã A = Prima de fuziune 1 VGB = 100.

000 lei 49. sã se calculeze costul de achiziþie iniþial al unei acþiuni deþinute de A la B: a) 4 000 lei/acþiune b) 10 000 lei/acþiune c) 3 500 lei/acþiune d) 3 000 lei/acþiune e) 3 800 lei/acþiune Rezolvare: 1.800 lei/acþiune 10.000 titluri.000 (4.000 lei/ 12.Societatea B: active diverse 60.000 lei / acþiune VMCA = 5.000.000 lei 10.000 .000 . Cunoscând cã absorbantul A deþine la absorbit B 1.000.000 y . de unde y = 3. numãr de acþiuni 12.800.000 × .000 – 1.000 lei 48.000.000 acþiune 48.000.000 – y) 1.000 acþiuni (4.000 lei Active diverse .000.1.000.800.800 titluri.800.000.800 = unde VMCA = 5.000 de acþiuni ºi cã numãrul de acþiuni emise de A în urma fuziunii este 8.000 – y) lei Valoarea globalã Numãr acþiuni 53.000 y 10.000 lei Numãr acþiuni 12.000 acþiuni VMCB= +Plusvaloare din deþinere titluri 1.000 lei. 300 .000 – 1.000 lei.000 = 4.000 acþiuni VMCA 53.800.000 Rãspuns corect (e ).800.000 lei 12. de VMC A VMC A 53.000 acþiuni × y lei/acþiune A B Capital social + Rezerve + Plusvaloare din reevaluarea imobilizãrilor = 30.000 4.000 y lei 10.1.000 = 60.000 lei Valoarea globalã 48.000. datorii 12.Datorii 9.000 Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 8.000.

500 emise creºte cu lei/acþiune = 38. Societatea B: active diverse 60.600.000 × 2.000 acþiuni × y A B Active diverse .200 acþiuni emise × 1.800. datorii 20.000.Capitalul social 15.000 – 1.000.000 lei 16.000.000 titluri.000 2.000 lei.000 titluri ºi cã valoarea nominalã a unei acþiuni A este 1.000.500 creºte cu lei/acþiune = 22.000. Din contabilitatea celor douã societãþi A ºi B intrate în fuziune rezultã datele: numãrul de acþiuni emise de A pentru remunerarea aportului 15.000 y acþiuni deþinute lei/acþiune = = Prima de fuziune 2 301 .500 lei/ anulate acþiune = 2.000 lei = = Prima de 15. Cunoscând cã absorbantul A deþine la absorbit B 1.000 acþiuni × fuziune 1 2.14.000 lei numãr de acþiuni 20.000 lei -Cost de achiziþie 1.000 lei 20.500lei/acþiune 800 acþiuni anu800 acþiuni late × 2.000 lei.000.200 titluri.Datorii Valoarea globalã Numãr acþiuni 60.000 (1) Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 15.200.000 lei/acþiune 20.000.200 acþiuni Capitalul propriu 15.500 lei/acþiune sã se calculeze costul iniþial de achiziþie al unei acþiuni A deþinute de B: a) 24 400 lei/acþiune b) 9 200 lei/acþiune c) 38 000 lei/acþiune d) 1 600 lei/acþiune e) 2 000 lei/acþiune Rezolvare: 1.000 lei 20.200 = 40.200 acþiuni emise × 2.000 acþiuni 40. prima de fuziune 15.000 lei valoarea nomiVGB = nalã A 40.000 lei .500 lei / acþiune VMCB= 15.000 VMC A VMC A de unde VMCA = 2.000 acþiuni × y 1.000 lei 40.000.000.000.

000.000 lei . numãr de acþiuni 10.000 lei Numãr acþiuni 20.600 acþiuni creºte cu emise emise × 5.Prima de fuziune = 15.000.000.600 acþiuni social creºte cu emise × 4.000 VMCB= 3.000 titluri cu valoarea nominalã 4.000. numãr de acþiuni 20.000 lei 4.000. a) 10 800 acþiuni 5 400 000 lei b) 12 000 acþiuni 7 400 000 lei c) 12 600 acþiuni 9 300 000 lei d) 12 000 acþiuni 5 400 000 lei e) 12 000 acþiuni 2 000 000 lei Rezolvare: 2.1.000 de acþiuni achiziþionate cu 2.Capitalul 12.000 + 2.000 lei/acþiune Active diverse 85.000 lei.000.000 acþiuni × 2.000 lei/acþiune = .000 lei = Valoarea globalã 50.Datorii 15.000 lei.000 y = 15.000 lei Numãr acþiuni 10.500 lei/acþiune 20.000 anulate lei/acþiune = -Cost de achiziþie 2.000 lei 3. de unde y = 1.000 lei .000 lei/acþiune= = Prima de fuziune 2 302 63.000.000.000 lei/ acþiune.Datorii 20.000.500 lei/acþiune.000.300.000 acþiuni × acþiuni deþinute 2.000 lei 7.000 titluri cu valoarea nominalã 2.400 acþiuni anulate × 5.000 lei = 14.000 lei 6.000.000.000.000 acþiuni 50.000.200.000 acþiuni × 5.000 lei 56. 15.000.000.400 acþiuni 1.000 lei/acþiune 10.000 VMCB= 5.000 lei inclusiv 2.700.000 lei A B Active diverse 70.000 lei. datorii 20. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise ºi prima de fuziune.500 lei/ acþiune = valoarea nominalã A = Prima de fuziune 1 1.000 lei = Valoarea globalã 70.600.000. Societatea B: active diverse 85.000 = VG B 70. Din contabilitatea celor douã societãþi a ºi B intrate în fuziune rezultã: Societatea A: active diverse 70.000.000.000 lei/acþiune deþinute la B.000 lei/acþiune = 4.600 acþiuni Capitalul propriu 12.000.000 12.000 .000 lei .000 acþiuni 70. datorii 15.600 lei/aþiune Rãspuns corect (d).

numãr de acþiuni 2.000 lei.200 Numãr de acþiuni ce trebuie emise = La societatea A în urma fuziunii: 30. valoare nominalã 6.000 lei + 3.500.3.100.620 acþiuni 6.600.Datorii Valoarea globalã Numãr acþiuni VMCA= B 41.300.000.000 – 2.250.000 lei A Active diverse . datorii 8.000 lei/acþiune.100 000 lei. numãr de acþiuni 5.000 lei Rãspuns corect (c ).000 lei.200.000 lei 32.000 × 5.000 lei deþinere titluri 1.000 lei 21.000 "" ! = 12.000 1.000) = Valoarea globalã 22.000 lei/acþiune. valoare nominalã 6.600.200 acþiuni Active diverse .000.000 lei = 9. 16.500. Societatea B: active diverse 30.250 lei/actiune 303 .250 – 5.000 lei 8.000 Numãr de acþiuni ce trebuie emise: " "! " " 5. datorii 9.625.000 lei.Datorii = 32.000 lei = 3.500.250 lei/acþiune 5.300.000 lei/acþiune = 5.625.375.000 = 6. Absorbitul deþine la absorbant 1.600 acþiuni 14.000 lei 9.000.000 acþiuni (6.400 Prima de fuziune = 6.000.625.000. Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emis ºi mãrimea primei de fuziune: a) 3420 acþiuni 2 105 000 lei b) 6 380 acþiuni 4 343 000 lei c) 3 047 acþiuni 7 625 000 lei d) 4 800 acþiuni 1 025 000 lei e) 3 620 acþiuni 905 000 lei Rezolvare: 1.500 70.000 lei/acþiune.000 de acþiuni achiziþionate cu 5.000 lei +Plusvaloare din 1.625.000 acþiuni × 5. Din bilanþul celor douã societãþi intrate în fuziune rezultã: Societatea A: active diverse 41.000 lei 22.000 lei 5.

625.000 lei/acþiune.250.000 lei .500 lei/acþiune = 3.Datorii B 50.000 lei = Numãr acþiuni 10.000 titluri.000 lei/acþiune.Capitalul social creºte cu 3.000. valoarea nominalã a unei acþiuni 2.500.000 lei Active diverse + Titluri de participare neincluse în activ = Valoarea globalã 40. Din contabilitatea celor douã societãþi intrate în fuziune rezultã: Societatea A: active diverse 50.000 lei. datorii 10.000 acþiuni × 3.620 acþiuni emise × 6.500. a) 5 625 acþiuni 11 250 000lei b) 5 625 acþiuni 0 lei c) 5 500 acþiuni 11 000 000 lei d) 4 750 acþiuni 11 250 000lei e) 5 6250 acþiuni 11 250 000 lei Rezolvare: 1.000 lei A Active diverse .000 lei 3.000 +Plusvaloare din deþinere titluri 1.000 lei/acþiune = VMCA= 10.000 lei = 5.000 lei = Prima de fuziune 905.500.625 acþiuni 4.500.000.000 lei 22.000.000 lei .500.720.500 lei/acþiune deþinute la A.000 lei 23.000 lei/acþiune (valoarea nominalã a unei acþiuni A)11.000 lei Rãspuns corect (e ).000 lei = Prima de fuziune 11.000.000 = 4.· Capitalul propriu creºte cu 22.000 exclusiv 1.000.500) = Valoarea globalã Numãr de acþiuni ce trebuie emise = 42.000 lei/acþiune (valoarea nominalã a unei acþiuni A)21.000 – 3.000.000 lei 304 .500. Care este numãrul de acþiuni care trebuie emise ºi prima de fuziune.000 lei 10. datorii 23.500. 17.000 lei.000 lei 45.000 acþiuni .250.000.Capitalul social creºte cu 5.000 lei/actiune La societatea A în urma fuziunii: · Capitalul propriu creºte cu 22. numãrul de acþiuni 10.000 lei 22.000 acþiuni (4.000 lei 22.000.625 acþiuni emise × 2.Datorii 40.000.000 lei.500. numãr de acþiuni 10. Societatea B: active diverse 42.000 acþiuni ´ 3.000 titluri cu valoarea nominalã 3.000 lei 500.

Rãspuns corect (a).
18. Din bilanþul celor douã societãþi A ºi B intrate în fuziune rezultã:
Societatea A: active diverse 60.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; numãr de
acþiuni 9.000 titluri, cu valoarea nominalã 4.000 lei/acþiune
Societatea B: active diverse 75.000.000 lei inclusiv 1.000 acþiuni deþinute la A
achiziþionate cu 5.600 lei/acþiune; datorii 15.000.000 lei; numãr de acþiuni 10.000.titluri
cu valoarea nominalã 3.000 lei/acþiune.
Care este numãrul de acþiuni ce trebuie emise ºi prima de fuziune:
a) 12 000 acþiuni
24 000 000 lei
b) 12 000 acþiuni
12 000 000 lei
c) 12 120 acþiuni
12 000 000 lei
d) 12 120 acþiuni
24 240 000 lei
e) 12 000 acþiuni
24 000 000 lei.
Rezolvare:

1.000 acþiuni × 5.600 lei/acþiune = 5.600.000 lei
A
Active diverse
- Datorii
= Valoarea globalã
Numãr acþiuni
VMCA=

B
60.000.000 lei
15.000.000 lei
45.000.000 lei
9.000 acþiuni

Active diverse
- Datorii
= Valoarea globalã
Numãr acþiuni

75.000.000 lei
15.000.000 lei
60.000.000 lei
10.000 acþiuni

45.000.000
60.000.000
= 5.000 lei/acþiune VMCB=
= 6.000 lei/acþiune
9.000
10.000

Numãr de acþiuni ce trebuie emise =

60.000.000 lei
= 12.000 acþiuni
5.000 lei/actiune

La societatea A în urma fuziunii:
· Capitalul propriu creºte cu 60.000.000 lei
- Capitalul social creºte cu 12.000 acþiuni emise × 4.000 lei/acþiune (valoarea
nominalã a unei acþiuni A)48.000.000 lei
= Prima de fuziune 12.000.000 lei
Rãspuns corect (b).
19. Din contabilitatea celor douã societãþi A ºi B intrate în fuziune rezultã datele:
Societatea A: active diverse 80.000.000 lei; datorii 35.000.000 lei; numãr de
acþiuni 9.000 titluri cu valoarea nominalã 1.000 lei/acþiune.
305

Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare
din reevaluarea imobilizãrilor 2.600.000 lei.
Cunoscând cã absorbitul B deþine la absorbant A 1.000 de titluri ºi cã în urma
fuziunii A a emis pentru remunerarea aportului 8.600 de acþiuni, care este costul de
achiziþie iniþial al unei acþiuni deþinute de B la A:
a) 2 000 lei/acþiune
b) 400 lei/acþiune
c) 5 000 lei/acþiune
d) 4 600 lei/acþiune
e) 2 500 lei/acþiune
Rezolvare:
1.000 acþiuni × y
A

B

Active diverse
80.000.000 lei Capital social
- Datorii
35.000.000 lei + Rezerve
= Valoarea globalã 45.000.000 lei + Plus valoare din
reevaluarea imobilizãrilor
Numãr acþiuni
9.000 acþiuni =
VMCA=

30.000.000 lei
10.000.000 lei
2.600.000 lei
42.600.000 lei

45.000.000
5.000 lei/acþiune +Plusvaloare din
1.000 (5.000-y)
9.000
deþinere titluri 1.000 acþiuni
(5.000 – y)
(1)43.000.000 lei
= Valoarea globalã

(1)Numãr

de acþiuni ce trebuie emise = 8.600 =

VG B
, de unde
5.000 lei/actiune

VGB = 43.000.000 lei
Din rezolvarea ecuaþiei: 42.600.000 + 1.000 (5.000 – y) = 43.000.000, rezultã
y = 4.600 lei/acþiune
Rãspuns corect (d).

306

CAPITOLUL XIII

CONTABILITATEA COMBINÃRILOR DE
ÎNTREPRINDERI
1. Se considerã o societate M care deþine 80% din capitalul social al societãþii
consolidate F. Între cele douã societãþi nu existã operaþii reciproce. Bilanþurile celor
douã societãþi se prezintã astfel: BILANÞ M: imobilizãri corporale 10.000 lei;
imobilizãri financiare 800 lei; active circulante 9.200 lei; capital social 6.000 lei;
rezerve 2.200 lei; rezultat 1.000 lei; datorii 10.800 lei. BILANÞ F: imobilizãri corporale
1.400 lei; active circulante 2.600 lei; capital social 1.000 lei; rezerve 100 lei; rezultat
300 lei; datorii 2.600 lei. În condiþiile în care pentru consolidare se utilizeazã metoda
integrãrii globale precizaþi care sunt mãrimile distincte ale rezervelor consolidate,
ale rezultatului consolidat ºi ale intereselor minoritare.
a) 2.200 lei
1.240 lei
280 lei
b) 2.280 lei
1.000 lei
200 lei
c) 2.280 lei
1.000 lei
260 lei
d) 2.280 lei
1.240 lei
280 lei
e) 2.200 lei
1.240 lei
80 lei
Rezolvare:
(1) Evaluarea titlurilor de participare deþinute de M la F:
·
+
=
-

Elemente

Total

Majoritar 80%

Capital social
Rezerve
Activ net partajat
Valoarea contabilã (261)

1.000
100
1.100
X

800
80
880
(800)

200
20
220
X

X

80

X

= Diferenþa de consolidare

Minoritar 20%

(2) Repartizarea rezultatului lui F în scopul determinãrii rezultatului consolidat
înscris în bilanþ:
Elemente

Total

Majoritar 80%

Minoritar 20%

· Rezultat F
· Rezultat M

300
1.000

240
1.000

60
X

= Rezultat consolidat

1.300

1.240

60

307

200 lei.800 lei d) 2.000 100 1.600 lei. imobilizãri financiare 400 lei.000 lei.100 lei Rãspuns corect (b).000 lei.120 lei 10.350 lei Datorii consolidate = 10. Bilanþ F: imobilizãri corporale 1.280 lei Interes minoritar = 220 lei + 60 lei = 280 lei Rãspuns corect (d). datorii 10.300 1. capital social 6. Se considerã o societate M care deþine 50% din capitalul social al societãþii consolidate F.Rezerve consolidate = 2.000 = Rezultat consolidat 1.600 lei. capital social 1.240 lei 1. Bilanþurile celor douã societãþi se prezintã astfel: Bilanþ M: imobilizãri corporale 10.200 lei 1.000 lei.800 lei.200 lei 1.000 150 1. rezerve 2.200 lei (M) + 150 lei (diferenþa de consolidare) = 2.800 lei b) 2. 308 .100 X 500 50 550 400 = Diferenþa din consolidare 150 (2) Partajul rezultatului: Specificare Total partaj Partaj 50% Rezultat F + Rezultat M 300 1. rezerve 100 lei.active circulante 9. ale rezultatului consolidat ºi ale datoriilor consolidate.000 lei 11.840 lei Rezolvare: (1) Consolidarea bilanþului: Specificare Capital social + Rezerve = Activ net partajat .600 lei. datorii 2.000 lei. Între cele douã societãþi nu existã operaþii reciproce.800 lei (M) + 50% × 2.600 lei (F) = 12. rezultat 300 lei.150 Rezerve consolidate = 2. rezultat 1.840 lei e) 2.350 lei 1.240 lei 120 lei 11. a) 2. În condiþiile în care pentru consolidare se utilizeazã metoda integrãrii proporþionale precizaþi care sunt mãrimile distincte ale rezervelor consolidate.150 lei 12. 2. active circulante 2.Valoarea netã contabilã (261) Total partaj Partaj 50% 1.000 lei 10.200 lei (mama) + 80 lei (diferenþe de consolidare) = = 2.100 lei c) 2.400 lei.

ale rezultatului consolidat ºi ale titlurilor puse în echivalenþã a) 220 lei 110 lei 90 lei b) 220 lei 100 lei 60 lei c) 200 lei 110 lei 20 lei d) 220 lei 110 lei 10 lei e) 220 lei 100 lei 90 lei Rezolvare: (1). În condiþiile în care pentru consolidare se utilizeazã metoda punerii în echivalenþã precizaþi care sunt mãrimile distincte ale rezervelor consolidate. Bilanþurile celor douã societãþi se prezintã astfel: Bilanþ M: imobilizãri financiare 60 lei.000 lei.000 lei.160 lei.3. capital social 600 lei. Bilanþ F: active circulante 1. datorii 1. rezultat 100 lei. datorii 550 lei. capital social 300 lei. rezerve 200 lei. Între cele douã societãþi nu existã operaþii reciproce. Evaluarea titlurilor de echivalenþã: Elemente Capital social Rezerve = Activ net partaj Valoarea contabilã netã a acþiunilor de participare Total partaj 20% din capitalul F deþinut de M 300 100 400 X 60 20 80 60 = Diferenþa consolidatã 20 (2) Repartizarea rezultatului preluat de la F: Elemente · Rezultat F · Rezultat M = Rezultat consolidat Total 20% 50 100 150 10 20 30 Valoarea titlurilor puse în echivalenþã: · Valoarea de achiziþie (261 = 512) + Diferenþa de consolidare + Dreptul din rezultatul F = Valoarea titlurilor puse în echivalenþã În pasiv situaþia se prezintã astfel: · Rezerve consolidate 200 + 20 309 60 lei 20 lei 10 lei 90 lei 220 lei . rezultat 50 lei. rezerve 100 lei. Se considerã o societate M care deþine 20% din capitalul social al societãþii consolidate F. active circulante 2.

000 lei. a) 13.800 lei 1. cheltuieli extraordinare 90 lei. Între cele douã societãþi nu existã operaþii reciproce. În condiþiile în care pentru consolidare se utilizeazã metoda integrãrii proporþionale precizaþi care sunt mãrimile distincte ale veniturilor din exploatare ºi rezultatul net consolidat. Între cele douã societãþi nu existã operaþii reciproce.890 lei 1. venituri din exploatare 8. Conturile de profit ºi pierdere celor douã societãþi se prezintã astfel: cont de rezultate M: cheltuieli de exploatare 12.800 lei.000 lei c) 13. cheltuieli financiare 150 lei. venituri din exploatare 13. cheltuieli financiare 180 lei. Cont de rezultate F: cheltuieli de exploatare 890 lei.800 lei 120. venituri extraordinare 60 lei.800 lei. impozit pe profit 18 lei. venituri financiare 20 lei. venituri financiare 140 lei. Se considerã o societate M care deþine 50% din capitalul social al societãþii consolidate F. În condiþiile în care pentru consolidare se utilizeazã metoda punerii în echivalenþã precizaþi care sunt mãrimile distincte ale rezultatului întreprinderii consolidate ºi cota parte din rezultatul lui F.180 lei.000 lei Rezolvare: Venituri din exploatare = 13.150 lei Rãspuns corect (d). Cont de rezultate F: cheltuieli de exploatare 7. cheltuieli financiare 150 lei.900 lei.000 lei (M) + 50% × 300 (F) = 1. a) 210 lei 10 lei b) 100 lei 20 lei c) 100 lei 0 lei 310 . cheltuieli financiare 40 lei. venituri extraordinare 180 lei.800 lei (M) + 50% × 8.000 lei. venituri extraordinare 80 lei. Se considerã o societate M care deþine 20% din capitalul social al societãþii consolidate F.800 lei 120 lei d) 17. 4.800 lei. 5. cheltuieli extraordinare 50 lei.150 lei e) 13.120 lei b) 17. venituri din exploatare 1. impozit pe profit 18 lei. Conturile de rezultate ale celor douã societãþi se prezintã astfel: Cont de rezultate M: cheltuieli de exploatare 1.000 lei Rezultat net F = Total venituri – Total cheltuieli – Impozit pe profit = 300 lei Rezultat net consolidat = 1. cheltuieli extraordinare 142 lei. venituri din exploatare 2. venituri extraordinare 128 lei.072 lei 1. cheltuieli extraordinare 60 lei.· Rezultatul consolidat 100 + 10 110 lei Rãspuns corect (a). venituri financiare 100 lei.180 lei (F) = 17.890 lei Rezultat net M = Total venituri – Total cheltuieli – Impozit pe profit = 1. venituri financiare 50 lei.

8.000. 311 . Activele lui B includ proprietãþi evaluate astfel: valoarea contabilã 20.000 = 6.000 lei Rãspuns corect (c ). Societatea A achiziþioneazã 80% din B. valoarea de piaþã 30. 7. Activele lui B includ proprietãþi evaluate astfel: valoarea contabilã 20. Întreprinderea A achiziþioneazã 75% din B plãtind suma de 23. Societatea A achiziþioneazã 80% din B. interesul minoritar este proporþia ce revine minoritãþii din valorile contabile dinaintea achiziþiei: Interes minoritar = 20. mãrfuri 10.000 lei × 20% = 4. valoarea de piaþã 30.000.000 lei Rãspuns corect (b).000.000.000 lei. Conform tratamentului contabil de bazã.d) 110 lei e) 110 lei 20 lei 10 lei Rezolvare: Rezultat net integrat M = Total venituri – Total cheltuieli = 100 lei Cota parte din rezultatul F = 50 × 20% = 10 lei Rezultatul întreprinderii consolidate = 100 lei + 10 lei = 110 lei Rãspuns corect (e ).000 lei. Conform tratamentului contabil alternativ.000.000. interesul minoritar va fi egal cu: a) 6 000 000 lei b) 22 500 000 lei c) 4 000 000 lei d) 5 000 000 lei e) 30 000 000 lei Rezolvare: Conform tratamentului contabil de bazã.000 lei.000 lei. 6.000 lei.000.000 lei.000. datorii 32.000 lei.000 lei. Situaþia lui B este: Valori contabile: terenuri 30. interesul minoritar va fi egal cu: a) 16 000 000 lei b) 6 000 000 lei c) 22 500 000 lei d) 5 000 000 lei e) 30 000 000 lei Rezolvare: Interes minoritar = 20% × 30.

000 lei 12.000 × 75% + 80.000 – 32.000 – 36.000 ×75% + 50. În condiþiile utilizãrii tratamentului alternativ.000) × 25% Activ net Fond comercial (23. Întreprinderea A achiziþioneazã 75% din B plãtind suma de 23.000 lei.000 lei 36. mãrfuri 10. 10.000 Interese minoritare: (80.000 × 25% Mãrfuri: 30.000 × 75% + 30.000 × 25% Datorii: 32.000) × 25% Activ net Fond comercial (23.000. Valorile juste: terenuri 50.000 lei 80.000 lei.000 × 75% + 10.000 lei 32.000 lei e) + 3.000 lei 70.000 Interese minoritare: (40.Valorile juste: terenuri 50.000 lei.000 lei b) – 15. din care procentul de impozit pe profit este 30%.000 lei –13.000 lei c) + 13. În cursul exerciþiului N societatea B vinde mãrfuri societãþii C în valoare de 5.000 – 36.000 lei d) – 25. datorii 32.000 lei 36.000 × 25% Datorii: 32. 312 .000 lei Rezolvare: · + = – – = · Terenuri: 50.000 × 75% + 25% × 32.000 lei.000 ×75% + 30.000 lei 2.000 × 25% Active: 80.000) 45.000 lei.000 lei. fondul comercial este: a) – 13.000 lei 32.000 lei e) – 13.000) 50. datorii 32.500 lei d) – 3.000 lei.000 lei Rãspuns corect (a).000 × 25% Mãrfuri: 30. mãrfuri 30.000 – 32. La închiderea exerciþiului C deþine în stoc mãrfuri achiziþionate de la B în valoare de 400.000 × 75% + 25% × 32. Situaþia lui B este: Valori contabile: terenuri 30.000 lei.000 × 75% + 40.000 lei –13. 9. În condiþiile utilizãrii tratamentului contabil de bazã. datorii 32.000 lei 25.000 lei.000 lei Rezolvare: · + = – – = · Terenuri: 50.000 lei.000 lei Rãspuns corect (d). fondul comercial este: a) – 15.000 lei c) – 5.000 lei.000 lei b) + 25.000 × 25% Active: 80. mãrfuri 30.000 lei 30.000 lei.

230 lei ºi 69.770 lei Cheltuieli privind mãrfurile/C = = Rezultat C 607 90 000 lei Cheltuieli privind mãrfurile 106 Rezultat B Rezerve B Rezultat C 106 Rezerve C Rezultat B ºi 20.770 lei 106 = 20.230 lei Cheltuieli privind mãrfurile = Rezultat C = Stocuri C = 69.770 lei = 607 20.770 lei Rezerve B Rezultat B b) 20.770 313 .000–69.000 Profit în stocuri = 69.770 lei 607 Cheltuieli privind mãrfurile = 20.230 = 20.230 lei e) 20.230 lei 20.770 lei ºi 20. procentul de profit fiind de 30%.La începerea exerciþiului C deþinea stocuri în valoare de 90.770 lei = 90 000 lei 607 69. provenite din achiziþii ale anului precedent de la B. Eliminarea profitului inclus în stocul iniþial se realizeazã prin formula: a) 20.770 lei Rezultat B Cheltuieli privind mãrfurile/B ºi 20.770 lei 20.770 lei Rezultat C Rezolvare: Calculul profitului intern curpins în stocuri: Cost achiziþie C Costul mãrfurilor B Stoc iniþial 90.770 lei Rezultat C 106 Rezerve C Rezultat B = 607 20.770 lei c) 90 000 lei ºi 90 000 lei d) 69.230 90.000 lei.

Eliminarea profitului inclus în stocul iniþial:
20.770 lei
=
607
20.770 lei
Rezultat B
Cheltuieli privind mãrfurile/B
ºi
20.770 lei
106
=
20.770 lei
Rezerve B
Rezultat B
Rãspuns corect (a)
11. La 01 .01 .N societatea M a achiziþionat 10.000 titluri de la societatea F,
reprezentând 70% din capitalul acesteia, cu 60.000.000 lei. Cu ocazia achiziþiei s-au
pus în evidenþã urmãtoarele: Existã o plusvaloare latentã de 400.000 lei aferentã unui
teren, de 2.000.000 lei pentru construcþii (durata de viaþã rãmasã a construcþiilor este
de 15 ani); Societatea M a acceptat sã plãteascã mai mult pentru a-ºi asigura majoritatea
la F ºi operând într-un efect de sinergie între cele douã societãþi. La 01. 10.09
capitalurile proprii ale lui F se prezintã dupã cum urmeazã: Capital social 10.000.000
lei; rezerve 3.000.000 lei; rezultat 1.000.000 lei. Grupul amortizeazã diferenþele din
achiziþie în 5 ani. Precizaþi care sunt mãrimile distincte ale diferenþei din consolidare,
diferenþei din evaluare ºi diferenþei din achiziþie
a) 50.200.000 lei
1.680.000 lei
51.880.000 lei
b) 46.000.000 lei
1.680.000 lei
44.320.000 lei
c) 50.200.000 lei
280.000 lei
49.920.000 lei
d) 50.200.000 lei
1.680.000 lei
48.520.000 lei
e) 46.000.000 lei
1.400.000 lei
44.600.000 lei
Rezolvare:
(1). Calculul diferenþei din consolidare:
· Cost de achiziþie a titlurilor
- Cota parte din capitalurile proprii

60.000.000 lei
9.800.000 lei = (10.000.000 lei +
+ 3.000.000 lei+ 1.000.0000 lei) × 70%
= Diferenþa de consolidare
50.200.000 lei
(2). Afectarea sau alocarea sau împãrþirea diferenþei din consolidare:
· Diferenþa de consolidare
50.200.000 lei
din care:
- Diferenþa din evaluare
Plusvaloare latentã din terenuri 400.000 × 70%
280.000 lei
Plusvaloare latentã din construcþii 2.000.000 × 70%
1.400.000 lei
1.680.000 lei
= Diferenþa de achiziþie (fond comercial)
48.520.000 lei
Rãspuns corect (d).
314

CAPITOLUL XIV

LUCRARE PRACTICÃ MONOGRAFICÃ
A. DATE DESPRE SOCIETATE
Sociatetea comercialã CORA S.A. a fost înfiinþatã la 1 ianuarie 2000 ºi are ca
obiect de activitate în principal producþia ºi vânzarea articolelor de îmbrãcãminte.
Balanþa conturilor la data de 30.11.2003 se prezintã astfel:
- mii leiSimbol
cont
1012
121
2131

Denumire cont

D

Capital social subscris vãrsat
Profit ºi pierdere
Echipamente tehnologice (maºini, utilaje ºi
instalaþii) de lucru
366.000
Amortizarea instalaþiilor, mijloacelor de transport,
animalelor ºi plantaþiilor
Furnizori
Clienþi
50.000
Impozit pe profit
TVA de recuperat
500
Conturi curente la bãnci
600.000
Casa în lei
20.000

2813
401
4111
441
4424
5121
5311
TOTAL

C
532.900
60.000

58.600
370.000
15.000

1.036.500 1.036.500

B. ORGANIZAREA EVIDENÞEI OPERATIVE ªI ANALITICE
II. EVIDENÞA OPERATIVÃ A IMOBILIZÃRILOR CORPORALE
Documentele tipizate utilizabile pentru evidenþa operativã a imobilizãrilor
corporale sunt:
(1.) Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1) care se întocmeºte de cãtre
compartimentul financiar – contabil în scopul asigurãrii controlului existenþei
mijloacelor fixe. Pe baza acestui registru se atribuie fiecãrui mijloc fix care constituie
un obiect de evidenþã distinct, un numãr de inventar la data intrãrii mijlocului fix în
315

patrimoniu prin achiziþionare, construire, confecþionare, transfer etc (cu excepþia
celoir luate cu chirie). Pentru o identificare rapidã a mijloacelor fixe „în teren” se
impune ca numerele de inventar atribuite sã se „imprime” pe acestea, cu excepþia
celor care circulaã prin schimb, cum ar fi tuburi de oxigen, ambalaje de natura
mijloacelor fixe etc. Atribuirea numerelor de inventar se face serial, pe grupe de
mijloace fixe. Exemplu, pentru grupa 2 „Echipamente tehnologice” (maºini, utilaje
ºi instalaþii de lucru) se atribuie seria 2.000 – 2.999 etc.
În cadrul fiecãrei serii de numere de inventar se pot constitui subserii atribuite
unor subgrupe de mijlaoce fixe, dacã acest lucru se considerã necesar. Numãrul de
inventar odatã atribuit unui mijloc fix, urmeazã a fi menþionat în toate documentele
care privesc existenþa ºi miºcarea mijlocului fix respectiv.
Acest document NU CIRCULÃ, fiind un document de evidenþã contabilã,
operativã, arhivându-se la compartimentul financiar contabil.
(2.) Fiºa mijlocului fix (cod 14-2-2) care se întocmeºte într-un singur exemplar,
de cãtre compartimentul financiar – contabil pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai
multe mijloace fixe de acelaºi fel, dacã acestea au aceeaºi valoare de intrare, aceleaºi
cote de amortizare ºi sunt puse în funcþiune în aceeaºi lunã.
Fiºa mijlocului fix este un document de evidenþã contabilã analiticã, prin urmare
NU CIRCULÃ, se arhiveazã la compartimentul financiar – contabil.
(3.) Bon de miºcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A) – document justificativ
de predare – primire a mijloacelor fixe între douã locuri de folosinþã ale aceleiaºi
unitãþi patrimoniale precum ºi document de însoþire a mijlocului fix pe timpul
transportului.
Circulaþia „Bonului de miºcare a mijloacelor fixe” se prezintã schematic în
figura de mai jos:
Bonul de miºcare a mijloacelor fixe
Se întocmeºte în douã exemplare la:
Compartimentul care dispune miºcarea internã a mijloacelor fixe:
- compartimentul mecanic – ºef
- compartimentul energetic – ºef
- compartimentul administrativ etc.
Circulã la:
- predãtor (ambele exemplare pentru semnare de predare – primire)
- primitor (exemplarul 1)
- compartimentul financiar – contabil (exemplarul 1)
Se arhiveazã la:
-compartimentul financiar –contabil (exemplarul 1)
-predãtor (exemplarul 2)
316

cum ar fi: factura fiscalã. Fiºa de magazie NU CIRCULÃ.III. pe baza documentelor de livrare care însoþesc transportul bunurilor. b) document justificativ pentru intrarea bunurilor în stoc.Nota de recepþie ºi constatare de diferenþe” (cod 14-3-1A).. c) act de probã. Nota de recepþie ºi constatare de diferenþe este un document justificativ complex care serveºte ca: a) document pentru recepþia bunurilor intrate în gestiune.Fiºa de magazie” (cod 14-3-8) întocmitã la locul de depozitare. 116-117. 425/1998.clasic” care stã la baza înregistrãrii intrãrilor în stoc.. Documentul justificativ . grupe ºi subgrupe de elemente stocabile concordante cu structurile de conturi analitice instituite pentru acestea sau în ordine alfabeticã ºi/sau a codurilor atribuite prin . Nota de recepþie ºi constatare de diferenþe se întocmeºte de cãtre o comisie de recepþie legal constatuitã. respectiv prin dispoziþie scrrisã a persoanei însãrcinate cu administrarea unitãþii patrimoniale. 317 . Circulaþia notei de recepþie ºi constatare de diferenþe se prezintã astfel: Nota de recepþie ºi constatare de diferenþe Se întocmeºte în trei exemplare de cãtre Comisia de recepþie Circulã la: -gestiunea de stocuri (toate exemplarale) -compartimentul financiar contabil (exemplarul 1) -furnizor (exemplarul 2)* -cãrãuº (exemplarul 3)* Se arhiveazã la compartimentul financiar contabil 1 *** Norme metodologice aprobate prin OMF nr. d) document justificativ pentru înregistrarea intrãrilor de bunuri în contabilitatea analiticã ºi sinteticã a stocurilor. EVIDENÞA OPERATIVà A STOCURILOR Documentul tipizat1 cu ajutorul cãruia se þine evidenþa operativã a stocurilor este . fiind un document de înregistrare operativã care serveºte ca: · document de evidenþã operativã a intrãrilor. respectiv pentru încãrcarea gestiunii.. în litigiile cu cãrãuºii ºi furnizorii. Fiºele de magazie se deschid pentru fiecare element stocabil în parte ºi se ordoneazã pe conturi sintetice de stocuri.soft-urile” informatice. respectiv în fiºa de rnagazie este .. pag. avizul de însotire a mãrfii etc. în justiþie. stocul stabilindu-se dupã fiecare înregistrare ºi obligatoriu zilnic. Intrãrile ºi ieºiri1e din stoc se înregistreazã în fiºe1e de rnagazie docurnent cu docurnent. ieºirilor ºi stocurilor existente la un moment dat la fiecare loc de depozitare. · sursã de informaþii pentru controlul operativ curent ºi contabil al stocurilor de valori materiale. pentru diferenþele cantitative constatate la recepþie.

în acest scop. din care copia rãmâne. Întrucât nici un exemplar din documentele justificative care stau la baza înregistrãrilor în evidenþele operative ale gestiunilor de stocuri nu rãmâne în pãstrarea (arhiva) gestionarului. se întocmeºte numai în douã exemplare. unde se semneazã de predare de cãtre gestionar ºi de primire de cãtre primitor (ambele exemplare) . pentru justificarea predãrii de cãtre gestionar a tuturor documentelor justificative compartimentului financiar – contabil. Borderoul de predare a documentelor serveºte ca: 318 . Bonul de consum serveºte ca: · document de eliberare din magazie pentru consum a unuia sau mai multor elemente stocabile.persoanele autorizate sã semneze pentru acordarea vizei de necesitate (ambele exemplare) .* Se impun aceste circuite numai dacã existã diferenþe cantitative la recepþie datorate furnizorului sau cãrãuºului.magazia de materiale. Dacã nu existã diferenþe cantitative constatate la recepþie. la gestiunea de stocuri. Documentul justificativ „clasic” care stã la baza înregistrãrii ieºirilor în fiºele de magazie este „Bonul de consum” (cod 14-3-4A). Circulaþia bonului de consum este prezentatã în figura de mai jos: Bonul de consum Se întocmeºte în douã exemplare de cãtre compartimentul însãrcinat cu eliberarea ºi lansarea programului de producþie Circulã la: .persoanele autorizate sã aprobe folosirea materialelor înlocuitoare în cazul lipsei din stoc a celor solicitate iniþial (ambele exemplare) . se impune utilizarea. · document justificativ de ieºire a bunurilor din stoc. respectiv de descãrcare a gestiunii. la cotorul blocului de note de recepþie ºi constatare de diferenþe. dupã caz. de regulã.contabil * La instituþiile publice exemplarul 2 rãmâne la emitent.compartimentul financiar – contabil pentru înregistrarea în contabilitatea analiticã (exemplarul 1) ºi sinteticã (exemplarul 2)* Se arhiveazã la compartimentul financiar . · document justificativ de înregistrare a ieºiri1or din stoc în contabilitatea analiticã ºi sinteticã a stocurilor. a documentului „Borderou de predare a documentelor” (cod 14-3-7).

iar în cadrul acestora pe categorii de bunuri. Contabilitatea stocurilor se desfãºoarã pe gestiuni. iar în contabilitate. · document de control al sumelor înregistrate în contabilitatea sintcticã. a evidentei cantitativ-valorice.· document de predare la contabilitate. prin confruntarea acestora cu totalu1 borderoului. Metoda cantitativ-valoricã (pe fiºe de cont analitic) constã în þinerea evidenþei cantitative pe categorii de bunuri la locul de depozitare.compartimentul financiar – contabil (sau alte compartoimente interesate) însoþit de documentele justificative predate (exemplarul 1) .compartimentul financiar – contabil sau alt compartiment primitor (exemplarul 1) . · document de predare a documentelor justificative între diferite compartimente funcþionale ºi/sau tehnico-productive ale unei unitãþi patrimoniale. Controlul exactitãþii ºi concordanþei înregistrãrilor din evidenþa de la locurile de depozitare ºi din contabilitate se face prin punctajul periodic dintre cantitãþile înregistrate în fiºele de depozit ºi cele din fiºele de cont analitic de 1a contabilitate. de cãtre gestionar.magazia de materiale sau emitent pentru justificarea predãrii documentelor (exemplarul 2) Se arhiveazã la: . Circulaþia Borderoului de predare a documentelor (cod 14-3-7) este prezentat mai jos: Borderou de predare a documentelor Se întocmeºte în douã exemplare de cãtre gestionar zilnic sau pe mãsura predãrii documentelor Circulã la: . a documentelor justificative privind miºcarea (intrarea ºi ieºirea) valorilor materiale.magazie sau alt compartiment emitent (exemplarul 2) Societatea utilizeazã pentru contabilizarea stocurilor metoda inventarului permanent iar contabilitatea analiticã a stocurilor este organizatã dupã metoda cantitativ – valoricã (pe fiºe de cont analitic). 319 .

.Fiºele de cont analitic pentru valori materiale” ºi datele similare din ..Fiºa de magazie”.stocu1 cantitativ scriptic dupã fiecare operaþiune de inrrare sau ieºire de stoc”. credit. b. deschisã pentru fiecare element stocabil în parte.. Înregistrãrile în . pe baza documentelor de intrare ieºire a bunurilor stocabile în ºi din gestiuni care au stat la baza fiecãrei înregistrãri în . b2) Evaluarea cantitãþilor intrate sau ieºite din stoc în conformitate cu procedeele de evaluare acceptate de legislaþia ºi doctrina contabilã ºi adoptate de unitatea patrimortialã. Principalele operaþiuni (lucrãri) pe care le presupune aplicarea metodei cantitativ-valorice de contabilitate analiticã a gestiunilor de stocuri sunt: a) La locurile de depozitare a stocurilor: a1) Primirea-predarea bunurilor în baza documentelor dc dispoziþie privind intrarea-ieºirea acestora....Fisele de magazie”.. în care gestionarul calculeazã .Fiºa de magazie”. Confruntarea concordanþei dintre datele valorice (debit. b) La compartimentul financiar-contabil: b1) Verificarea necesitãþii..În accepþiunea clasicã a metodei cantitativ-valorice.Fiºe1or de cont analitic pentru valori materiale”.. contabilitatea analiticã a gestiunilor de stocuri se realizeazã astfel: a) Evidenþa operativã se conduce numai cantitativ la locurile de depozitare..Fiºã de cont analitic pentru valori materiale” pentru fiecare element stocabil în parte.Fiºã de magazie” distinctã la locul de depozitare. exactitãþii ºi oportunitãþii operaþiunilor de intrare-ieºire de stocuri ºi confirmarea corectitudinii înregistrãrilor efectuate de gestionari în .Fiºele de cont analitic pentru valori materiale” ºi eventual în situaþiile centralizatoare ale intrãrilor ºi ieºirilor de bunuri. document cu document. a3) Întocmirea . sold) din . a2) Înregistrarea documentelor de dispoziþie de intrare-iesire în . cu ajutorul . b) Contabilitatea analiticã se conduce cantitativ-valoric la compartimentul financiar-contabil cu ajutorul ... pentru care s-a deschis câte o . Se deschide câte o . Confruntarea concordanþei dintre datele cantitative (intrãri.Fiºei de magazie”.Fisele de magazie”.Fiºele de cont analitic pentru valori materiale” se fac..Borderourilor de predare a documentelor de intrare-ieºire” cãtre compartimentul financiar-contabil. Controlul gestionar-contabil al existenþei ºi miºcãri1or de stocuri se realizeazã prin: a.. b3) Înregistrarea documentelor de intrare-ieºire în .Fiºele de cont analitic pentru valori materia1e” ºi totalurile balanþelor de verificare analitice ale conturilor de stocuri. 320 . ieºiri ºi stoc) din .

realizarea contabilitãþii analitice a gestiunilor de stocuri potrivit metodei cantitativ-valorice este prezentatã în figura de mai jos: Evaluarea stocurilor la ieºire se realizeazã prin metoda FIFO. NU CIRCULÃ.jurnal auxiliar pentru þinerea contabilitãþii analitice a clienþilor sau furnizorilor. respectiv a furnizorilor. Schematic. (b) Situaþie a soldurilor contului 411 ºi 401. fie separat pe feluri de clienþi sau furnizori. fie pentru toþi clienþii sau furnizorii. Documente privind intrãrile de stocuri Documente privind ieºirile de stocuri Fiºa de magazie Borderoul de predare a documentelor Fiºa de cont analitic pentru valori materiale Situaþia stocurilor intrate Balanþã de verificare analiticã Situaþia stocurilor ieºite Notã de contabilitate Realizarea contabilitãþii analitice a gestiunilor de stocuri potrivit metodei cantitativ-valorice 321 . b5) Întocmirea balanþei de verificare analiticã a conturilor de stocuri. este Situaþia încasãrii – achitãrii facturilor” (cod 14-6-7) care serveºte ca: (a). Acest document se întocmeºte LUNAR sau PE MÃSURA EFECTUÃRII OPERAÞIILOR. IV. EVIDENÞA OPERATIVà A FURNIZORILOR ªI CLIENÞILOR Evidenþa operativã ºi analiticã a clienþilor. Situaþia încasãrii – achitãrii facturilor este un document de înregistrare contabilã.b4) Înregistrarea intrãrilor ºi ieºiri1or valorice în conturile de stocuri. în cadrul compartimentului financiar – contabil. arhivându-se la compartimentul financiar – contabil.

(b) document justificativ de înregistrare a decontãrilor cu angajaþii în contabilitate. ºi anume: (I). a contribuþiilor obligatorii ale angajatului. lunar. servicii plata Circulã la: -persoanele autorizate sã exercite controlul financiar preventiv ºi sã aprobe -casieria unitãþii pentru efectuarea plãþii -compartimentul financiar-contabil pentru înregistrarea plãþii -compartimentul salarii Se arhiveazã la: -compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2 ca anexã la registrul de casã) -compartimentul salarii (exemplarul 1) (FF2)”.V. VI. EVIDENÞA OPERATIVà ªI CONTABILITATEA ANALITICà A DECONTÃRILOR CU PERSONALUL Evidenþa operativã ºi contabilitatea analiticã se realizeazã diferenþiat în funcþie de douã criterii. ateliere. „Fiºa fiscalã 2 STAT DE SALARII Se întocmeºte în douã exemplare. 322 . Circulaþia statelor de salarii se prezintã astfel: (II) Caracterul locului de muncã ales de angajat. pe compartimente de lucru: secþii. iar pentru cei care au declarat locul de muncã cu funcþie de bazã în altã parte. criteriu conform cãruia pentru angajaþii cu funcþie de bazã se întocmeºte „Fiºa ficalã 1 (FF1)” . Caracterul relaþiilor de muncã criteriu care are în vedere. EVIDENÞA OPERATIVà A TVA -ului constã în conducerea registrelor: (1) Jurnal pentru vânzãri cu ajutorul cãruia se þine evidenþa operativã a vânzãrilor ºi a TVA colectat. impozitului pe veniturile salariale ºi a reþinerilor din veniturile salariale nete. angajaþii cu contract individual de muncã ºi care se aplicã cu ajutorul „statelor de salarii” care îndeplinesc urmãtoarele funcþii: (a) document justificativ pentru calculul veniturilor salariale cuvenite angajaþilor.

(c )document de înregistrare zilnicã în contabilitate a operaþiilor de csaã. C.(2)Jurnalul pentru cumpãrãri cu ajutorul cãruia se þine evidenþa operativã a cumpãrãrilor ºi a TVA deductibil. RAPORTÃRI FISCALE ANUALE Anual.01) (2)Decont privind TVA (cod 14-13-01-02) (II). zilnic. (2) Registrul – inventar care serveºte ca document contabil ogligatoriu de înregistrare a rezultetelor inventarierii. de casierul unitãþii. 323 . pânã la 15 aprilir a anuli curent.04). REGISTRE DE CONTABILITATE UTILIZATE: (1). RAPORTÃRI FISCALE LUNARE Lunar. fãrã ºtersãturi sa spaþii libere. Regsitrul – jurnal care serveºte ca document obligatoriu de înregistrare cronologicã ºi sistematicã a modificãrii patrimoniului unitãþii. EVIDENÞA OPERATIVà A ÎNCASÃRILOR ªI PLÃÞILOR ÎN „NUMERAR se realizeazã în baza „Registrului de cas㠄 care îndeplineºte urmãtoarele funcþii: (a)document de înregistrare operativã a încasãrilor ºi plãþilor în numerar. D. (3) Regsitrul Cartea – Mare Sub forma Fiºei de cont pentru operaþii diverse care se întocmeºte la sfârºitul lunii. prinînregistrarea cronologicã. pentru anul expirat trebuie depusã la organul fiscal teritorial „Declaraþie privind impozitul pe profit (cod 14-13-01. în cadrul compartimentului financiar – contabil. VII. Se întocmeºte lunar. Registrul de casã se întocmeºte în douã exemplare. a documentelor în care se reflectã miºcarea patrimoniului. Se întocmeºte la sfârºitul exerciþiului financiar pe baza datelor curpinse în listele de inventariere ºi procesele – verbale de inventariere a elementelor patrimoniale. (b)document de stabilire la sfârºitul fiecãrei zilei a soldului de casã. pânã la 25 a lunii urmãtoare celei de referinþã trebuie depuse la organul fiscal teritorial urmãtoarele declaraþii fiscale: (1)Declaraþie privind obligaþiile de platã la bugetul de stat (cod 14-13-01. efectuate prin casieria unitãþii pe baza actelor justificative. RAPORTÃRI FISCALE (I).