You are on page 1of 4

Dictionar juridic

A
Actul juridic civil
Abrogare expresa
directa
Abrogare expresa
indirecta
Abrogare implicita

Manifestarea de vointa facuta cu intentia de a produce efecte juridice, respectiv a naste, a
modifica sau a stinge un raport juridic civil concret.
Atunci cand noul act normativ prevede in terminis ca o lege se abroga.
Atunci cand legea noua prevede “toate dispozitiile contrare legii noi se abroga”.
Atunci cand noua lege nu contine nicio dispozitie expresa sau implicita/tacita cu privire la
abrogare, insa prevederile ei sunt incompatibile cu dispozitiile contrare din legea care se abroga

C
Conditia juridica a
pers. fiz si a pers. jur
Conflictul de legi
Cutuma
Capacitate de folosinta
Capacitate de exercitiu
Contract sinalagmatic
Contract unilateral

Statutul juridic al acestore, cuprinzand ansamblul normelor jur care reglementeaza diferite
aspecte cu privire la pers. fiz., cum ar fi regulile aplicabile minorului, adoptatului, regulile
privitoare la domiciliu, resedinta, etc. si pers jur, aspecte privitoare la infiintare, patrimoniu,
reorganizare, dizolvare samd.
Situatia in care, cu privire la un raport de drept cu elemente de extraneitate, sunt susceptibile de
ablicare mai multe legi apartinand unor state diferite.
Regula de conduita statornicita de-a lungul timpului si respectata in virtutea unor intreprinderi
ca o lege nescrisa(lex non scripta).
Aptitudinea generala si abstracta a persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatii.
- incepe la nasterea persoanei si, prin exceptie, de la conceptiune, daca acel copil se naste viu.
Posibilitatea persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatoo prin incheierea de acte jur. civile.
– inceteaza la moartea fizica constatata sau declarata prin hotarare judecatoareaca.
Contractul in care partile se obliga reciproc una catre alta.Ex.aceesi parte e si debitor si creditor
Contractul in baza caruia numai una din parti isi asuma obligatiile fata de cealalta parte.

D
Dreptul real
Dreptul real principal
Dreptul real accesoriu
Dreptul de creanta
Dreptul obiectiv
Dreptul pozitiv
Dreptul natural
Dreptul absolut
Dreptul relativ
Dreptul public

Dreptul subiectiv patrimonial care confera titularului sau posibilitatea exercitarii directe si
nemijlocite a rerogativelor prevazute de lege, fara a fi necesara interventia altui subiecte de
drept.
Dreptul care are o independenta de sine statatoare in raport cu alte drepturi reale sau de creanta
(nu depind de un alt drept).
Dreptul care depinde de un alt drept principal.
Dreptul subiectiv patrimonial care confera titularului sau determinat, adica subiectului activ,
posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv determinat sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva sub
consecinta aplicarii puterii coercitive a statului.
Totalitatea normelor juridice adoptate de organele statului, in scopul reglementarii relatiilor
dintre oameni in cadrul societatii.
Totalitatea normelor de drept in vigoare la momentul dat.
Principii superioare si intangibile care se impun oricaror autoritati de stat.
Posibilitatea titularului(subiectul activ determinat) de a-l exercita singur, fara concursu altei
persoane, toate celelate persoane(subiecte pasive nedeterminate) avand obligatia negativa de a
nu aduce atingeri.
Posibilitatea unei persoane(subiect activ determinat num creditor) de a pretinde altei
persoane(subiect pasiv nedeterminat num debitor) sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva.
Totalitatea normelor juridice care se afla la baza organizarii statului si care guverneaza
raporturile dintre stat, organele statului si particulari.

1

modifica. Lato sensu – cuprinde legea. Dreptul unei persoane de a se bucura si dispune de un lucru in mod exclusiv si absolul. ce confera titularului posesia si folosinta asupra unui bun al altei persoane cu alt proprietar(nud proprietar). sting sub imperiul legii noi. N Norma de drept Normele dispozitive Normele dispozitive permisive Regula de conduita generala. stins si si-au produs efectele sub imperiul legii vechi. Conduita prescrisa de norma care poate impune o actiune sau o inactiune. adica de a naste. modifica sau stinge un raport juridic civil concret. Normele care nu impun o actiune sau o inactiune. Normele de la care partile pot deroga. L Legea Lato sensu – totalitatea actelot normative(decrete. I Ipoteza normei jur. Lato sensu – are in vedere toate formele de exprimare a dreptului. in limitele legii. Izvor de drept Izvor de drept civil Imprejurarile in care se aplica norma juridica. Stricto sensu – este forma exterioara de exprimare a normei juridice(acte normative). efecte care totusi se produc in virtutea legii. 2 . impersonala si obligatorie edictata de organele competente ale statului. adica situatii care s-au constituit. avand ca scop asigurarea ordinii sociale ce poate fi indeplinita la nevoie prin forta de constrangere a statului. Dreptul sotului supravietuitor de a folosi casa de locuit peste cota ce ii revine in proprietate. Situatii juridice viitoare. Acel drept ce confera titularului(uzuar) posesia si folosinta asupra unui bun ala altei persoane pentru nevoile sale si ale familiei sale. adica situatii care se produc sau isi produc efectele sub imperiul legii noi. F Faptul juridic Facta praeterita Facta pendentia Facta futura Actiunea umana savarsita fara intentia de a produce efetele juridice. Situatii juridice trecute. de proprietate Dreptul de uzufruct Dreptul de servitute Dreptul de superficie Dreptul de abitate Dispozitia normei jur Totalitatea normelor juridice care guverneaza raporturile dintre particulari Parte a sistemului de drept privat(dreptul comun in materie) care reglementeaza raporturile juridice patrimoniale si personal nepatrimoniale dintre persoane(fizice si juridice) ca subiect de drept.Dreptul privat Dreptul civil Dreptul subiectiv civil Dreptul de proprietate Dezmembramintele d. in caz de nevoie apelandu-se la organele de stat. O sarcina impusa unui fond(fond aservit) pentru uzul si utilitatea unui alt fond cu alt proprietar(fond dominant). Situatii juridice care se constituie. Stricto sensu – actul normativ adoptat de catre Parlament dupa o procedura prestabilita. uzantele si principiile de drept. legi). M Mostenirea legala Transmiterea patrimoniului unei persoane in temeiul legii in cazul in care defunctul nu a dispus prin testament. modifica. Acel drept ce consta in dreptul de proprietate asupra constructiei si un drept de folosinta asupra terenului aferent. Dreptul persoanei de a avea o conduita si de a pretinde persoanei obligate sa aiba o conduita corespunzatoare dreptului sau. ci permit partilor sa aleaga conduita dorita. Drepturi reale derivate din dreptul de proprietate.

adica un colectiv de oameni care.obligatia proprietarilor terenurilor arabile de a le cultiva) Obligatiile strans legate de un bun. chiar daca acesta nu se obtine. Obligatia debitorului de a obtine un rezultat determinat. Formeaza dreptul natural. Normele de la care partile nu pot deroga si care impun o actiune(norme imperative onerative) sau o inactiune(norme imperative prohibite). daca nu se . desi nu a participat direct la formarea raportului obligational. Acel principiu ce presupune ca actulul juridic valabil incheiat se impune partilor la fel ca si legea. suferit de o persoana ca urmare a faptei ilicite savarsite de o alta persoana. evaluabil in bani. O Obligatia de a da Obligatia de a face Obligatia de a nu face Obligatia de rezultat Obligatia de mijloace Obligatiile obisnuite Obligatiile reale propter rem Obligatiile opozabile scriptae in rem Obligatia de a constitui sau a transmite un drept real cu privire la un bun. Reguli de conduita superioare si intangibile. Acel principiu ce presupune ca actul juridic produce efectele numai fata de autorii acestuia fara a profita sau dauna altor persoane. ea nu are putere retroactiva. adica omul privit ca titular de drepturi si obligatii civile. Subiect colectiiv de drept. 3 . sunt titulari de drepturi si obligatii civile. nu au stabilit altfel. Acel principiu aplicabil formei actului juridic conform caruia simpla manifestare de vointa este si suficienta pentru incheierea in mod valabil a respectivului act juridic. Stabilit intre mai multe persoane ca subiecte active si mai multe persoane ca subiecte pasive. R Raportul juridic civil Raport juridic simplu Raport juridic complex Raporturi patrimoniale Raporturi personale nepatrimoniale Relatia sociala. Obligatia debitorului de a depune toate diligentele/eforturile in vederea obtinerii unui rezultat. patrimoniala sau nepatrimoniala. . obliga la abstentiune. Acele raporturi care au un continut economic. . care se impun autoritatilor de stat intocmai ca si legea. P Persoana fizica Persoana jurica Patrimoniu Prejudiciul Principiile Principiul consensualismului Principiul fortei obligatorii Principiul relativitatii efectelor actului jur. Totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare patrimoniala si a bunurilor la care se refera. de a presta un serviciu. astfel incat creditorul isi poate realiza dreptul sau numai daca titularul actual al dreptului real asupra bunului intelege sa-i respecte acest drept. Legea civila se aplica numai pentru viitor. Obligatiile care revin unui debitor.Normele dispozitive supletive Normele imperative Nulitatea Normele care stabilesc o conduita cere devien obligatorie pentru parti numai in situatia in care. Rezultatul. Stabilit intre o persoana care e subiect activ si o alta persoana care e subiect pasiv. intrunind conditiile cerute de lege. Acele raporturi ale caror continut nu poate fi evaluat in bani. Principiul neretroactivitatii legii civile Subiectul individului de drept. prin voina lor. efectul negativ. Obligatia de a preda un bun. reglementata de norma de drept civil.corelativa unui drept de creanta: de a nu face ceva din ceea ce debitorul putea face. Sanctiunea de drept civil care lipseste actul juridic civil de efectele contare dispozitiilor normelor juridice cerute pentru incheierea sa valabila. de a executa o lucrare.corelativa unui drept real: de a nu atinge titularului dreptului absolut. Obligatiile strans legate de un bun ca ii revine titularului in virtutea valorii deosebite a bunului pentru societate(ex.

S Sanctiunea normei jur. sting si-si produc efectele sub imperiul unei singure legi. Care se constituie. printr-un element al existentei lor. modifica. fie se constituie fie isi produc efectele sub imperiul a doua sau mai multe legi. Uzurile maritime. Care. Situatii juridice unidependente Situatii juridice pluridependente Consecinta nerespectarii dispozitiei. Ex. V Viager Pe viata 4 . U Uzurile profesionale Reguli de conduita specifice unei organizatii profesionale(bresle).