You are on page 1of 23

Monografia băncii Millenium BCP

Coordonator:

Studenți:

Conf.univ. dr. Căpraru Bogdan

Mărginean Mihai
Popescu Alexandru
Grupa/Serie 1/1

Iași, 2014
1

Cuprins

Capitolul 1. Studiul evoluției bilanțului contabil......................................................3
1.1 Structura sistemului bancar portughez.............................................................3
1.2 Scurt istoric al băncii Millennium....................................................................5
1.3 Analiza evoluției bilanțului în întervalul de timp 2007 - 2013........................9
Capitolul 2. Principalii indicatori de apreciere a performanțelor Millennium BCP
din Portugalia...........................................................................................................11
2.1 Rata rentabilității financiare (RRF)................................................................11
2.2 Rata rentabilității economice ( RRE).............................................................12
2.3 Efectul de pârghie (EP)..................................................................................13
2.4 Rata profitului (RP)........................................................................................14
2.5 Rata utilizării activelor (RUA).......................................................................14
Capitolul 3. Analiza evoluției indicatorilor de performanță în cadrul Millennium
BCP raportat la întreg sistemul bancar portughez...................................................16
Concluzii..................................................................................................................21
Bibliografie..............................................................................................................22

2

1 Structura sistemului bancar portughez Sistemul bancar portughez este alcătuit din:   instituţii de credit companii financiare Instituţiile de credit Instituțiile de credit sunt reprezentate de înteprinderi care au la bază o activitate de primire de depozite / fonduri rambursabile și acordarea de credite. Studiul evoluției bilanțului contabil 1. companii la care se apelează pentru a cumpăra în rate (Credit purchase financing companies). 3) Banca Centrală mutuală de credit agricol (Caixa Central de Crédito Agricola Mútuo) şi 4) 5) 6) 7) 8) bănci mutuale agricole de credit (caixas de crédito agrícola mútuo). de exemplu) comercializarea pe cont propriu sau în contul clienţilor de instrumente ale pieţei monetare. emiterea şi administrarea mijloacelor de plată (carduri de credit. 9) societăţi de garantare mutuală. acordarea de credite. companii de leasing financiar. 3 . instituţii financiare de credit. 11) alte întreprinderi. Sistemul bancar portughez are în componența sa următoarele tipuri de instituţii de credit: 1) bănci. 10) instituţii emitente de monedă electronică. 2) bănci de economii (Caixas Económicas). Activitățile din cadrul instituțiilor de credite sunt următoarele: 1) 2) 3) 4) 5) acceptarea de depozite sau de alte fonduri rambursabile. de bunuri şi valori mobiliare.Capitolul 1. societăţi de investiţii. servicii de transfer de bani. companii de factoring.

diferite de intituțiile de credit și au ca și activitate principală aceleași activități ca și în cadrul băncilor menționate anterior : 1) 2) 3) 4) acordarea de credite. de exemplu) comercializarea pe cont propriu sau în contul clienţilor de instrumente ale pieţei monetare. participarea la problemele de plasare a valorilor mobiliare şi prestare de servicii conexe activităti de brokeraj. d) societăţi de gestionare a fondurilor de investiţii. f) societăţi de gestionare a averilor personale. 12) comercializarea de poliţe de asigurare. c) companii de schimb valutar sau moderatori pe piaţa monetară. h) case de schimb valutar. g) companii de dezvoltare regională.6) participarea la problemele de plasare a valorilor mobiliare şi prestare de servicii conexe 7) activităti de brokeraj. e) societăţi care emit şi administrează carduri de credit . activităţi de gestionare a portofoliilor şi de consiliere management de consultanţă Principalele tipuri de companii financiare: a) dealeri. i) societăţi de gestionare a fondurilor securizate de credit. servicii de transfer de bani. de 5) 6) 7) 8) bunuri şi valori mobiliare. 13) siguranţa serviciilor de custodie Companii financiare Companiile financiare sunt la rândul lor înteprinderii. b) brokeri. 11) achiziţii de participaţii la societăţi comerciale. 4 . emiterea şi administrarea mijloacelor de plată (carduri de credit. 8) activităţi de gestionare a portofoliilor şi de consiliere 9) management de consultanţă 10) activităţi de schimb pe baza metalelor şi pietrelor preţioase.

Întființarea Băncii Centrale Portugheze 1990 .49% din portofoliul acțiunilor Companiei de Investiții și Servicii Financiare 1995 . Principalii ani pentru Millennium BCP: 1985 .Millennium BCP face o ofertă publică în vederea achizi ționării unui pachet de 43.Millenium BCP preia ”Banco Portuges do Atlantico” . acesta fiind un furnizor de servicii pentru Millennium BCP .j) alte companii. 1. Ca și principal obiectiv.Inaugurarea a 80 de sucursale . .Primește ”Premiul pentru Excelență” pentru al treilea an consecutiv acordat de Revista Euromoney. Companiile de gestionare a fondurilor de pensii împreună cu societățile de asigurare nu sunt încluse în categoria companiilor financiare.Se înființează ”Servibanca”.2 Scurt istoric al băncii Millennium BCP Millennium BCP (Banco Comerciale Português) este înființată în anul 1985 în Portugalia.Încorporează fondul de investiții “Segundos e Pensoes Gere” .Se lansează o companie de asigurări prin telefon numită ”Segundo Directo” 5 .În urma parteneriatului strategic cu BCH se deschide ”Banif Banqueros Personales” 1996 . În cadrul companiilor financiare se pot efectua doar tranzacții permise de lege și reglementările care guvernează a lor activitate. Millennium BCP oferă servicii bancare superioare și produse personalizate în vederea satisfacerii ansamblului nevoilor manifestate la nivelul pieței.

Banca Atlantico fuzionează prin integrare în Millenium BCP .Se lansează o bancă de investiții cu mai multe canale de distribuție numită Activo Bank 7 . Statele Unite ale Americii. precum servicii medicale și asigurare medicală ce poartă numele de ”Medis” .se listează la Bursa din Londra . . 2001 .Se reorganizează sucursalele NovaRede în vederea proiectului ”NovaRed XXIst century” 2000 .Pe teritoriul Poloniei se înființează 22 de sucursale ale Băncii Millennium .Pe piața portugheză se înnoiesc operațiunile de retail acest lucru fiind realizat prin deschiderea de sucursale ale Banco Portugues do Atlantico. aceasta din urmă fiind o companie de asigurări .Pe teritoriul Franței se lansează ”Banque BCP” 6 .Millenium BCP achiziționează 50% din Capitalul Interbanco și 30% din Capitalul Achmea Bank. 1998 .”Banco Pinto & Sotto Mayor” este achiziționată de Millenium BCP . .Revista Euromoney acordă pentru al patrulea an consecutiv ”Premiul de Excelență” băncii Millennium.Se înființează ”BIM Investimento” 1999 .Millennium BCP achiziționează Banco Mello și ”Imperio”..Se lansează un program integrat ce oferă o multitudine de servicii.Se deschid 4 sucursale în New Jersey.

Millennium BCP a semnat un acord cu Credit Europe Bank. Millenium BCP lansează o opera țiune specializată în microcredite.Millennium BCP primește premiul ”Best Foreing Exchange Bank and Provider” din partea revistei Global Finance 2005 . Millennium BCP este clasată pe locul 6 . cu rol în susținerea micilor întreprinzători și lupta împotriva marginalizării sociale. a finalizat procesul de vânzare a 95% din capitalul social al Millennium BCP. NV.Millennium BCP primește din partea revistei Global Finance premiul ”Best Bank Incorporate Finance in Portugal” . BCP a reafirmat angajamentul său pentru 7 . o filială deținută integral de Fiba Holding.În urma unui proces de reevaluare a alternativelor de creare de valoare în raport cu Polonia au examinat meticulos diverse opțiuni. 2011 . în decembrie 2010.9 milioane de euro. 2007 .Revista Euromoney acordă premiul ”Best Investment Bank operating in Portugal” pentru al treilea an consecutiv .Se lansează Millennium Bank în România 2010 . în vederea vânzării către grupul BCP a unui pachet care corespunde la 95% din capitalul social al Millennium BCP în Turcia și.Revista Euromoney acordă premiile ”Best Equity House” și ”Best Dept House” lui ”BCP Investimento” 2002 ..Înființarea sucursalelor în Elveția sub numele de ”Banque Privee BCP” .În cadrul strategiei de responsabilitate socială. AS. pentru un preț total ajustat de aproximativ 58.Millennium BCP primește din partea revistei Global Finance premiul ”Best Bank in Portugal” 2003 .În clasamentul mondial al competitivității.

292 249.Adunarea Generală a Acționarilor a Banco Comercial Português a aprobat modificarea și restructurarea actului constitutiv.147 262. și supravegherea evoluției și a punerii sale în aplicare.380 . 2012 .450 8 243. creat cu scopul de a asigura dezvoltarea a strategiei de extindere internațională a Băncii și a Grupului.Bilanțul Millenium BCP în intevalul 2007-2013 Posturi de activ/ pasiv Sumă ( milioane EUR ) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 254.2013 Tabel nr 1.Un Comitet Strategic International a fost. 1.911 183. compus dintr-un Consiliu de administrație și Comitetul Executiv respectiv (corpul băncii actual de gestionare). inclusiv adoptarea unui management unitar și modelul de supraveghere.dezvoltarea organică a Băncii Millennium în Polonia . Banca a ajuns la concluzia că opțiunea care apără cel mai bine interesele părților interesate și favorizează crearea de valoare este menținerea participației sale la Millennium BCP . și auditorului statutar.911 ACTIVE Numerar și solduri la băncile centrale 143.883 349. . un comitet de audit (cu membri non-executivi numai în conformitate cu legea). de asemenea. însărcinat cu analiza și reflecția asupra acestei strategii. Din analiza sa.3 Analiza evoluției bilanțului în întervalul de timp 2007 .

563 4.600 Credite și avansuri 20.824 5.810 6018 4.753 Investiții financiare 8.Active fin.032 5.907 84.554 privind impozitul amânat Altepeactive 4.764 4.778 4.390 31.902 209.671 5.097 9.463 5.621 Investiții în entități asociate 157 0 3 0 0 0 0 Proprietăți și echipamente 583 432 443 390 511 634 689 Active 2.562 24.003 1.204 331.004 5.193 98.088 22.992 81.813 8.305 6.724 14.698 9. derivate 522 7 152 603 - 687 798 Reverse repo 8.291 34.982 73.990 10.813 351.893 8.873 23.429 24.927 2.492 36.871 4.946 1.981 Investiții în filiale 1.994 310.899 2.309 32.598 25.914 5.125 314.078 84.577 Datorii financiare 5.932 3.099 4.623 3005 26.993 2.845 347.284 - - - - - - - 3.123 5.803 440.762 Pasive financiare 2.634 2.904 6. deținute pentru tranzacționare 3.562 94.987 4.902 3.785 3.509 7.648 2. pentru tranzacționare Acorduri repo 9 .082 10.082 2.181 33.182 6.761 4.021 8.452 5.952 9.208 89.694 29.023 15.736 93.382 TOTAL ACTIVE PASIVE Operațiuni în curs de execuție datorate băncilor și altor instituții financiare Datorii fin.824 3.120 3.190 87.761 27.033 Active fin.

372 109.193 330.823 EUR.603 Capital social 1.000 1.669 63.Certificate de depozit 173 41 63 54 50 402 577 Datorii față de clienți 109.867 68.823 TOTAL PASIVE 223. În ceea ce privește totalul capitalurilor proprii acestea înregistrează o creștere de la 59.803 9.899 349.335 58.320 75.998 350.994 milioane EUR la 440.120 320.000 1.729 428.095 3.577 milioane EUR datorită ascensiunii investițiilor financiare.pt În anul 2007 activele au înregistrat o creștere de la 209.290 65.899 66.000 1.071 60.327 Datorii cu impozitul pe 132 709 612 898 790 853 1101 Alte pasive 1.000 1.420 200.302 EUR în 2007 la 75.000 1.390 292.000 1. Capitolul 2.023 65.000 Rezerve 58.804 6.805 venit Sursa : http://ind.863 305.900 73.millenniumbcp. Principalii indicatori de apreciere a performanțelor Millennium BCP din Portugalia Principalii indicatori de performanță pe care îi vom analiza la nivelul Millennium BCP sunt :     rata rentabilității financiare rata rentabilității economomice efectul de pârghie rata profitului 10 .804 64.132 104. datortită scăderii rezervelor dar și a provizioanelor.902 5. apoi scad iar în 2013 ajungând la o valoare de 60.825 139.243 100.867 EUR în 2010 datorită creșterii rezervelor.502 12.442 Provizioane 210 277 267 230 209 192 150 TOTAL CAPITAL 59.302 57.703 5.900 56.

388 2008 : RRF= PN CP x 100 = 12.95% 11 .328 4.892 Propriu Venituri Sursa : http://ind. eficienta opera țională și efectul de pârghie.129 12.863 65.096 348.863 2.062 319.Capital propriu 2007 : RRF= PN CP x 100 = 4.370 57. Indicatori de reflectare a performanțelor Millennium BCP Mărimi numerice ( milioane EUR ) An / Specificație 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Profit Net 4. unde: PN .063 12. rata utilizării activelor Tabel nr 2.38% x 100 = 6.487 67.pt 2.370 15.045 16.074 339.063 x 100 = 24.788 2. Acest indicator se calculează după relația: RRF= PN CP x 100.659 58.129 59.341 Total Active 213.739 4.903 6.670 709.863 6.006 709.205 429. Această rată evidențiază rezultatul manangementului bancar și dă posibilitatea acționarilor de a fi informați cu privire la eficiența investițiilor.005 2.388 57.045 65.582 65.1 Rata rentabilității financiare (RRF) reprezintă indicatorul care arată prin conținutul său anumite caracterstici cu privire la gradul de realizare al profitului.millenniumbcp.063 73.893 2.68% 2009 : RRF= PN CP x 100 = 15.802 Total 5.798 Capitalul 59.Profit net CP.0458 x 100 = 21.

062 x 100 =2.Total Active 2007 : RRE = PN A x 100 = 4.74% 2009 : RRE = PN A x 100 = 15.129 213.005 67.68% respectiv 24.2 Rata rentabilității economice ( RRE) evidențiază efortul de utilizare al resurselor financiare și reale din cadrul băncii de către compartimentul managerial cu intenția de a obține profit.670 x 100 =1.59% 2011 : RRF= PN CP x 100 = 4.582 x 100 = 8.38% în anul 2008 și 2009 datorită profitului net mai mare. după care rata descrește până în 2013 ajungând la 4.370 709.006 x 100 =1. Această rată evidențiază cel mai bine eficiența bancară. datorită faptului că rezultatele sunt reflectarea activității managementului băncii.798 58.42% 2012 : RRF= PN CP x 100 = 2.074 x 100 =1.341 x 100 = 4.93% 2008 : RRE = PN A x 100 = 12.79% Putem afirma faptul că RRF înregistrează o creștere semnificatoivă de 21.863 709.98% 12 .659 x 100 = 2. 2. Acest indicator se calculează după relația : RRE = PN A x 100 unde: A .328 73.2010 : RRF= PN CP x 100 = 6.328 319. datorită reducerii profitului net.863 65.23% 2010 : RRE = PN A x 100 = 6.487 x 100 = 7.96% 2013 : RRF= PN CP x 100 = 2.79 %.

3 Efectul de pârghie (EP) reprezintă gradul de utilizare a resurselor suplimetare ce pot avea ca rezultat creșterea rentablității capitalului propriu.062 65.798 429.045 x 100 = 1242.096 65.2011 : RRE = PN A x 100 = 4.063 x 100 = 1089.802 x 100 = 0. Efectul de pârghie se calculează conform relației următoare: EP = 2007 : EP = A CP x 100 = 213.005 348.79% 2008 : EP = A CP x 100 = 709.63% 2011 : EP = A CP x 100 = 339.65% După cum putem observa cel mai mare valoare a indicatorului o înregistrează în anul 2009 datorită profitului net mai mare.582 x 100 = 433.43% 2012 : RRE = PN A x 100 = 2.670 59.388 x 100 = 359. 2.096 x 100 = 1.57% 2013 : RRE = PN A x 100 = 2.889% 2009 : EP = A CP x 100 = 709.205 x 100 =0.074 73. Efectul de pârghie este pozitiv în situația în care se angajează noi resurse și sunt profitabile sau în situația în care costul resurselor suplimentare este mai mic sau egal cu rentabilitatea economică. În caz contrar efectul de pârghie este negativ.808% 2010 : EP = A CP x 100 = 319.806% 13 A CP x 100 .863 339.487 x 100 = 517.006 57.

205 67.70% 2.2012 : EP = A CP x 100 = 348.69% 2009 : RP = PN V x 100= 15.863 16.64% 2013 : EP = A CP x 100 = 429.045 x 100 = 102.005 2.328 6.903 x 100 = 93.55% 14 .659 x 100 = 514.788 x 100 = 71.74% x 100 = 81.893 x 100 = 99.341 x 100 = 736.739 x 100 = 93.798 2.863 4.129 5. Mărimea acestui indicator rezultă din raportul dintre Profitul Net (PN) și Total Venituri (V).90% 2011 : RP = PN V x 100= 4.4 Rata profitului (RP) reprezintă un indicator ce evidențiază procentul din totalitatea veniturilor ce se transformă în profit în cadrul instituției de credit.38% 2012 : RP = PN V x 100= 2.Cu cât mărimea indicatorului este mai mare cu atât o bancă este considerată mai profitabilă.91% 2013 : RP = PN V x 100= 2.802 58.370 12.84% 2010 : RP = PN V x 100= 6. RP = PN V x 100 2007 : RP = PN V x 100= 4.892 x 100 = 96.063 2008 : RP = PN V x 100= 12.

65 Indicator 15 .44% 2012 : RUA = V A x 100= 2.69% 2009 : RUA = V A x 100= 16.062 x 100 = 2.95 21.42 2.43 0.57 0.59 7.893 339.80% 2013 : RUA = V A x 100= 2.074 x 100 = 2.79 RRE 1.2.93 1.96 4. Indicatorii de performanță la nivelul Millennium BCP An Valoare indicator (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RRF 6.006 x 100 = 1. 2.11% 2011 : RUA = V A x 100= 4.98 1. această capacitate fiind strâns legată de structura activelor bancare şi respectiv de randamentele obţinute în urma plasamentelor efectuate.38 8.788 348. Rata utilizării activelor se calculează după formula : RUA = 2007 : RUA = V A x 100= 5.36% Tabel nr 3.38% 2010 : RUA = V A x 100= 6.903 709.892 429.67% x 100 = V A x 100.802 x 100 = 0.063 213.74 2.739 319.68 24.5 Rata utilizării activelor (RUA) este un indicator ce reflectă capacitatea instituției de credit de a genera venit.205 x 100 = 0.67 2008 : RUA = V A x 100= 12.23 1.045 709.096 x 100 = 1.

76 1.74 2.05 1.79 1242.34 1.28 RRE 1.67 Capitolul 3.64 736.61 5.38 2.EP 359.85 RP 83.84 93.44 0.55 102.87 45.55 1.24 1.53 447.23 7.23 EP 351.69 RUA 2.30 2.56 Sursa: https://www.31 642.21 3.78 2.01 23. Indicatorii de performanță pe întreg sistemul bancar portughez An / Indicator Valoare indicator (%) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 RRF 8. Analiza evoluției indicatorilor de performanță în cadrul Millennium BCP raportat la întreg sistemul bancar portughez Tabel nr 4.34 549.bportugal.63 100.63 517.19 2.36 1.11 0.889 1089.16 105.19 356.69 433.pt 16 .74 2.70 93.32 102.22 1231.54 0.808 RP 81.91 96.90 99.6 102.44 31.58 8.41 93.53 2.38 71.83 RUA 2.806 514.80 0.98 1045.11 1.

Grafic nr 1. Evoluția ratei de rentabilitate financiară la nivelul Millennium BCP comparativ cu întreg sistemul bancar portughez (2007-2013) 17 .

aceastea determinând o scădere a profitului net. Grafic nr 2. Această evoluție crescătoare până în anul 2009 se datorează creșterii profitului net dar și creșterii capitalului. Putem totuși spune că Millennium BCP urmează același trend ca și per ansamblul sistemului portughez.După cum putem observa mai sus pentru perioada analizată. Managementul eficient al băncii ajută banca Millenium BCP să fie un adevărat lider în țara sa. rata rentabilității financiare în cadrul Millennium BCP se menține majoritatea timpului peste rata de rentabilitate financiară pe întreg sistemul portughez. Evoluția ratei economice la nivelul Millennium BCP comparativ cu întreg sistemul bancar portughez (2007-2013) Din datele prezentate în grafic reiese faptul că rentabilitatea Băncii Millennium este sub rentabilitatea sistemului bancar portughez. Rentabilitatea economică la nivelul Millennium BCP 18 . Din anul 2010 se observă faptul că rata rentabilității financiare începe să scadă. Cu toate acestea Millennium BCP reușește să își păstreze standardele de performanță în ciuda faptului că în ultimii ani înregistrează o scădere a ratei de rentabilitate financiară. banca este și ea afectată de criza economică.

cu mici diferențe în intervalul 2010-2013. Evoluția ratei efectului de pârghie la nivelul Millennium BCP comparativ cu întreg sistemul bancar portughez (2007-2013) Din datele prezentate în grafic reiese faptul că Millennium BCP urmează aceea și tendință ca și ansamblul sistemului bancar portughez.înregistrează o creștere în intervalul anilor 2007-2009 după care descrește puternic în 2013 la fel ca și întreg sistemul bancar portughez. situație ce ce se inversează în 2010. În 2009 nivelul efectului de pârghie în cadrul Millennium BCP se situiază peste nivelul Portugaliei. 19 . cât si totalul activelor au înregistrat o creștere în intervalul anilor 2007-2013. Atât profitul net. În 2011 Millennium BCP preia din nou conducerea înregistrând o rată superioară întreg sistemului bancar portughez. Grafic nr 3.

Evoluția ratei profitului la nivelul Millennium BCP comparativ cu întreg sistemul bancar portughez (2007-2013) Din graficul reprezentat reiese faptul că per ansamblu evolu ția ratei profitului la nivelul Băncii Millenium a fost relativ constantă. acesta înregistrând în anul 2010 o scădere cu 50% față de anul precedent. înregistrând o ușoară scădere în anul 2012. Situația stă diferit la nivelul ansamblului bancar portughez. după care revine la valorile ini țiale în anul 2012. 20 .Grafic nr 4. după care își revine în 2013. continuându-și trendul ascendent și în 2013.

Evoluția ratei utilizării activelor la nivelul Millennium BCP comparativ cu întreg sistemul bancar portughez (2007-2013) Din graficul prezentat reiese faptul că Millennium BCP urmează aceeași tendință în ceea ce privește rata utilizării activelor ca și ansamblul sistemului portughez. Dacă inițial în 2007 Millennium BCP se afla sub rata utilizării activelor înregistrată la nivelul sistemului portughez. 21 . înregistrand o valoare mai mare după care este depățită din nou în 2010. înregistrând o superioritate a acestei rate în ultimii trei ani. aceasta revine în 2009. Per ansamblu această rată cunoaste o evoluție descrescătoare datorită reducerii veniturilor totale.Grafic nr 5.

prin operaţiunile sale din Polonia. recunoscute la nivel internaţional. Millennium BCP pune accentul pe crearea de valoare pe pieţele alese pe baza unui profil de risc controlat şi a potenţialului mare de creştere. Rezultatele financiare ale Millennium BCP la finalul anului 2013 arată o îmbunătăţire semnificativă a venitului net. datorită creşterii puternice a venitului operaţional şi controlului bun asupra costurilor. Toate operaţiunile se desfăşoară sub brandul Millennium. Millennium BCP este cea mai mare bancă privată din Portugalia şi are o poziţie dominantă pe piaţa financiară din Portugalia – atât în ceea ce priveşte cota de piaţă. Este şi o instituţie de referinţă în Europa şi Africa.Concluzii În urma analizelor făcute în cadrul sistemului bancar portughez a reieșit faptul că acesta deși afectat de criză a reușit să înregistreze totuși rezultate bune la nivel european continuând să ofere servicii financiar. Angola.bancare de calitate. România şi Elveţia. 22 . cât şi reţeaua de distribuţie. pentru a susţine excelenţa şi inovaţia în oferirea de produse financiare. Mozambic.

pt https://www. 6.bportugal.millenniumbcp.imf. Iași. Ed. 4. Cocriș V..millenniumbcp. .org/external/pubs/ft/scr/2006/cr06378.pt/ http://ind. Managemetul bancar & analiza de risc în activitatea 2. Chirleșan D.pdf http://www. 5.pt http://www.pt/publish/REF/ref_07_e.Bibliografie 1. 3. Universității Alexandru Ioan http://www..pdf 23 Cuza.bportugal. de creditare.