You are on page 1of 21

ALATI I NAPRAVE I

Alati i naprave I
• Nositelji kolegija: Prof.dr.sc. A. Stoić
Predavanja:
Prof.dr.sc. A. Stoić, dr.sc. J.Cumin
• Vježbe: dr.sc. J. Cumin
• predavanja – 2 sata tjedno, ukupno 30 sati
vježbe – 1 sata tjedno, ukupno 15 sati

Cilj kolegija Spoznati i analizirati alate i naprave koji se koriste u proizvodnji - Namjena alata Vrsta alata Odabir alata. konstrukcija alata Kontrola alata .

 Primijeniti stečeno znanje za rješavanje jednostavnije slučaja iz prakse vezano uz konstruiranje alata za štancanje i izbor alata za obradu rezanjem. zračnosti i zazora te dodatka za obradu pri odabiru alata.  Prepoznati vrste i dijelove alata za obradu rezanjem i deformiranjem.Ishodi učenja  Poznavati značaj alata i naprava. .  Poznavati značaj tolerancija.  Poznavati materijale od kojih su izrađeni alati i geometrijske značajke alata.  Poznavati sustave nadzora stanja alata i podešavanja alata  Primijeniti stečeno znanje na konkretne primjere iz prakse. te odabir i primjenu alata i naprava u proizvodnji.  optimirati parametre pri upotrebi alata pri obradi kako bi se smanjili troškovi izrade i povećala konkurentnost na tržištu.

Strojarski fakultet Slavonski Brod 2004. • S. Stoić: Alati i naprave. Ekinović: Obrada rezanjem. Slavonski Brod 2014. . 1990.: "Alati i naprave".Popis preporučene literature • Rebec. B. podloge za praćenje predavanja . • Grizelj. B.: "Rezni alati" Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb. Zenica 2011 • A.

.Uvjeti dobivanja potpisa prisustvovanje predavanjima i vježbama Dozvoljeni broj izostanaka je prema Pravilniku o studiranju.

rezni alati .ocjena – aritmetička sredina .2 dijela : .Polaganje ispita Ispit se sastoji od: .Pisanog dijela ispita (teorija + zadatci) .alati za deformiranje .Usmenog dijela ispita Kolokviji: .

Alati za praoblikovanje – kalupi za lijevanje.Alati za rezanje – rezni alati (noževi. … Naprave . proizvodnju polimernih proizvoda.Za prihvat alata . glodala.Alati .Alati za preoblikovanje – štance.Predstavljaju vezu između stroja. alata i obradaka . brusevi.) . alati za kontinuiranu proizvodnju šipkastog materijala. …. prese .Za prihvat obradaka .

.

6. 3. postojanost alata Materijali za izradu reznih alata.Sadržaj kolegija Rezni alati 1. 2. oštrenje alata Podešavanje i kontrola reznih alata Stezanje i izmjena reznih alata Stezne naprave u obradi rezanjem Alati za oblikovanje deformiranjem . Podjela i vrste reznih alata Troškovi vezani uz rezne alate. 5. držača alata Geometrija rezne oštrice. 7. 4.

Alati za razdvajanje (sječenje) koji u izravnom dodiru razdvajaju materijal sječenjem pomoću oštrice u obliku klina.REZNI ALATI Rezni alat je alat kojim ručno ili na stroju obrađujemo materijal rezanjem. 3. svrdlo). . žigovi i matrice štanci). bez odvajanja čestica (npr: noževi na škarama. Rezni alati mogu biti: 1. Alati za odnošenje bez izravnog dodira obratka i rezne oštrice obrađuju materijal odnošenjem čestica korištenjem energije (npr:elektroda za elektroerozijsku obradu). 2. glodalo. Alati za odvajanje u izravnom dodiru režu materijal odvajanjem čestica pomoću oštrice u obliku klina (npr: tokarski nož.

granita i sl ( u rudarstvu) Prema načinu .tehnologiji rada alata alati za obradu rezanjem – rezni alati alati za obradu deformiranjem alati za lijevanje (kalupi) alati za injekcijsko prešanje (kalupi) Alati imaju funkcionalan oblik .formu .Općenito o alatima Podjela alata : Prema namjeni alata tehnološki alati mjerni i kontrolni alati stezni alati Prema materijalu obratka alati za obradu metala alati za obradu drveta alati za obradu gume alati za obradu plastičnih materijala alati za obradu kamena.

. (kao što su npr. gume za vozilo ili tračnice za vlakove ili krila za avione) Alatima se prenosi energija sa stroja na obradak. Alati imaju iznimno veliki značaj u proizvodnji jer su posrednici između stroja i obratka.Podjela alata : Prema upotrebi – pogonskoj energiji ručni alati strojni alati Prema izvedbi standardni (univerzalni) alati specijalni alati Prema uvjetima upotrebe jednokratni alati višekratni Osnovni zadatak alata (tehnoloških) je formirati oblik obradka. prenosi se oblik i u velikoj mjeri utječu na točnost izrade proizvoda.

Uvjeti upotrebe (korištenja) alata utječu u najvećoj mjeri na ostvarenje dobiti i rentabilnost poslovanja . Alati tijekom svog vijeka prolaze tri faze: proizvodnja. Alati nisu resursi samo firme u kojima se eksploatiraju već i proizvođača alata. Za pojedine specijalne alate postoji mogućnost najma i na taj se način smanjuje ukupni trošak alata. upotreba (uključuje i održavanje) i recikliranje. PROIZVOĐAČ DOBAVLJAČ KUPAC (KORISNIK) . ali i stroj svojom snagom kinematikom i dr. Proizvođači alata trebaju osigurati što bolja eksploatacijska svojstva ali i brinuti o zbrinjavanju neupotrebljivih alata.RAZVOJ I UPOTREBA ALATA Razvoj alata određuje prije svega obradak svojom geometrijskim značajkama.

smanjenje postojanosti alata kod skupljih strojeva (veće brzine) 2.Opće napomene vezane uz rezne alate: . Povećava se ekonomična brzina rezanja 4.rast investicija. rast plaća radnika.Zahtijevi na rezne alate 1. Gruba obrada – cilj: minimalno komadno vrijeme i minimalni troškovi obrade 5. pad cijene reznog alata po reznoj oštrici. Poboljšanje reznih svojstava – veća otpornost na trošenje i veće brzine rezanja. Brzina rezanja – mala brzina generira veću postojanost i manje troškove izmjene alata. nepovoljno je duže trajanje procesa (povećava se trošak plaća i trošak zauzeća strojeva) 3. Suvremeni uvjeti obrade . manje tolerancijsko polje . Završna (fina) obrada – cilj: manja hrapavost. nepovoljno je smanjenje ekonomične postojanosti alata tj.

lemljene rezne pločice i „solid tools” 2. Trošak pojedinih izvedbi reznih alata – izvedba za izmjenjivim pločicama je cca 1/3 cijene alata sa lemljenim pločicama 3. Stanje isporuke reznih alata – > 90% izmjenjivih reznih pločica imaju prevlake .Opće napomene vezane uz rezne alate: 1. Zastupljenost pojedinih izvedbi reznih alata – izmjenjive rezne pločice (>80%).

3 sata (15-20 minuta) postojanost godine .25 -0.Postojanost alata: - 1940 je bila 4-8 sati 1960 je bila 1 sat (60 minuta) danas 0.

upravljanje . stezanja Proizvodna sredstva .TEHNOLOGIJA OBRADE MATERIJALA Tehnološka znanja (KNOW HOW) -Obrazovanje -Usavršavanje -Praktični rad Tehnološka dokumentacija -Crteži (radionički) -Planiranje tehnoloških procesa -Liste – operacijske.Strojevi .Alati – rezni. mjerni . instrukcijske plan rezanja. stezni .

IZMJENA ALATA – vrijeme prema VDI 3321 ORP – optimalni režim proizvodnje .

Uvjeti čuvanja i korištenja alata Učestalost korištenja Kako čuvati alate Manje od jednom godišnje Jednom godišnje baciti Čuvati izvan pogona srednja Jednom mjesečno Jednom tjedno Čuvati zajedno ali izvan pogona visoka Jednom dnevno Čuvati u pogonu niska .

HVALA NA PAŽNJI ! .