You are on page 1of 5

Ayat yang

mengandungi
hanya satu
klausa

AYAT
TUNGG
AL
Mengandungi
satu subjek
dan satu
predikat

Satu unit
rangkaian
perkataan

BINAAN AYAT TUNGGAL .

( B a h a g i Ayat tunggal ialah ayat a 1.Subjek yang terbina daripada dua n (Bahagian ayat yang bahagian. iaitu: diterangkan) a y a t y a n .

berjalan kaki Ali (subjek) .Bahagian ayat yang diterangkan (predikat) .Bahagian ayat yang menerangkan subjek .Contoh ayat: Ali berjalan kaki.

Berenang menyihatkan badan.Lati Klasifikasikan subjek dan h predikat bagi ayat-ayat di bawah: tubi Ahmad guru. Sabar itu separuh daripada iman. Orang tua itu kuat berjalan. Bahasa jiwa bangsa. .