You are on page 1of 10

LATIHAN MEMBACA

FRASA DAN AYAT
Hafiz,Alasia,Aiman

.Frasa   Tatabahasa Dewan 2004 mendefinisikan frasa adalah unit yang terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan atau satu perkataan yang berpotensi diperluaskan menjadi dua perkataan atau lebih. Frasa tidak membawa maksud yang lengkap yang boleh dikatakan sebagai satu ayat.

Contohnya :1. Sudah minum 3. Sudah minum air 4. Minum 2. Sudah minum air buah jambu batu 5. Sudah minum air buah jambu batu sebentar tadi  .

Ayat juga merupakan susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. .Ayat   Ayat pula merupakan perkataan atau serangkaian perkataan yang membentuk kesatuan yang mempunyai maksud atau makna tertentu.

2.  . 3. Burung Kenyalang banyak terdapat di Sarawak. Emak pergi ke pasar. Gagak makan bangkai.Contohnya :1.

ALAT/BAHAN BANTU MENGAJAR :   Mari Membaca Aktiviti membina Frasa dan Ayat .

Aktiviti membina Frasa dan Ayat : .

. Jawapan ramalan murid : Saya pergi sekolah naik bas . Rangsang minda murid untuk bercakap mengenai gambar tersebut.Aktiviti membina Frasa dan Ayat. Soalan rangsangan guru : Kamu ke sekolah menaiki bas? Jawapan ramalan murid : Ya. Soalan rangsangan guru : Cuba kamu tulis apa yang kamu cakap tadi.             Tunjukkan satu gambar yang murid ketahui. Soalan rangsangan guru : Bagaimana? Boleh kamu beri tahu cikgu? Jawapan ramalan murid : Saya pergi sekolah naik bas. Contoh soalan rangsangan guru : Gambar apakah yang kamu lihat? Jawapan ramalan murid : Gambar bas.. Minta murid salin apa yang dicakapkan dalam perbincangan. Minta murid namakan gambar tersebut.

. Berikan contoh lain dan ulang aktiviti yang sama. Biarkan kesalahan itu. Jangan tegur jika murid lakukan kesalahan semasa membina ayat.     Jelaskan kepada murid bahawa tujuan gambar ditunjukkan adalah untuk merangsang minda murid membina dan menulis ayat. sekiranya murid lakukan kesalahan. Guru perlu tunjukkan di mana kesalahan dalam ayat itu berlaku dan bandingkannya dengan ayat yang betul. Kemudian guru perlu bandingkan ayat yang ditulis salah dan ayat yang ditulis dengan betul.. Minta murid tulis ayat yang baharu. Sebaliknya rangsang minda murid supaya mereka dapat mencari idea dengan cepat Elakkan daripada membenarkan murid menggunakan pemadam.

kad-kad imbasan dan alat-alat audio visual yang sangat luas fungsinya masa ini mengikut kreativiti guru. . graf. gambar.Latihan Menggunakan Bahan Bantu Belajar (BBB) Kaedah Fonik. carta. Antara bahan bantu belajar yang boleh digunakan dalam kaedah fonik termasuklah bahan maujud. jadual.   BBB kaedah fonik ialah bahan yang dapat membantu murid-murid menggunakan kemahiran literasi.