You are on page 1of 35

Ασκήσεις στα Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

στην κλίση ρημάτων (στη διδαχθείσα
ύλη έως τα Χριστούγεννα)
Ιανουαρίου 17, 2015 / Σχολιάστε

Προαιρετικές ασκήσεις γραμματικής για την περίοδο των
Χριστουγεννιάτικων διακοπών
1.

α) Θάπτω (α: βραχύχρονο), κηρύττω (υ: μακρόχρονο), σπεύδω: να κλιθούν
σε οριστική και υποτακτική Ενεστώτα, Αορίστου και Παρακειμένου
Ενεργητικής και Μέσης Φωνής (στη Μέση Φωνή διδαχθήκατε μόνο την
οριστική). β) Να γραφούν τα απαρέμφατα και να σχηματιστούν οι μετοχές
όλων των χρόνων και στις δύο φωνές.
2. Να αντικατασταθούν χρονικά και εγκλιτικά οι παρακάτω τύποι:
Εν.
Παρατ.
Μέλλ.
Αόρ.
Παρακ.
Υπερσ.

στρατεύητε

ἕβλαψαν

διώκεσθε

φονεύσωσι

Οριστική ἕβλαψαν
διώκεσθε
Υποτ.
στρατεύητε
φονεύσωσι
 3. Να κλιθεί η οριστική Παρακειμένου και Υπερσυντελίκου της Μέσης
Φωνής και να γραφεί το απαρέμφατο Παρακειμένου της ίδιας φωνής των
ρημάτων:
Ορ. Παρακ.
‘βλάπτω’

Απαρέμφ.
παρακειμ.

Ορ. Υπερσ.

Ορ. Παρακ.
‘σπουδάζω’

Απαρέμφ.
παρακειμ.

Ορ. Υπερσ.

Ορ. Παρακ.
Ορ. Υπερσ.
‘φυλάττω’

Απαρέμφ.
Παρακειμ.

Drama in Education, Ο μικρός
πρίγκιπας του Εξυπερύ
Ιανουαρίου 17, 2015 / Σχολιάστε
Εεργασία μαθητριών των Β2, Γ2 Μουσικού Γυμνασίου Κατερίνης
ΦΙΛΙΑ
Κείμενο: Μπίντα Ισμήνη (Γ2)
Ζωγραφιά: Μπίντα Χριστίνα και Σπανού Τριανταφυλλιά (Β2)

Ν. Γλώσσα – Η τεχνική της περίληψης
Ιανουαρίου 9, 2015 / Σχολιάστε
Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
o
o

Ορισμός –> Περίληψη είναι η διαδικασία πύκνωσης ή απόδοσης με
συντομότερο τρόπο, ενός ευρύτερου κειμένου.
Σκοπός –> Η με συντομία ενημέρωση των αναγνωστών για ένα θέμα.

Προεργασία:
1. Διαβάζω προσεκτικά ολόκληρο το κείμενο, ώστε να κατανοήσω το
περιεχόμενο και να επισημάνω το θεματικό του κέντρο. Το θεματικό κέντρο
μπορώ να το αναζητήσω στον τίτλο, στον πρόλογο, στον επίλογο, σε
ολόκληρο το κείμενο.
2. Εργάζομαι κατά παράγραφο:
o

Εντοπίζω τα βασικά της σημεία (θεματική πρόταση, βασικές
λεπτομέρειες, κατακλείδα) καθώς και τις λέξεις κλειδιά.

o

Σημειώνω στο περιθώριο της παραγράφου τον «διευρυμένο»
πλαγιότιτλο χρησιμοποιώντας δικές μου λέξεις ή φράσεις.

o

Οργανώνω το διάγραμμα του κειμένου (με τους διευρυμένους
πλαγιότιτλους) και το αναπτύσσω σ΄ ένα συνεχές κείμενο με τη σειρά
που κατέγραψε ο συγγραφέας τις ιδέες του, χρησιμοποιώντας κυρίως
ρήματα και τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις.

o

Διαβάζω το τελικό κείμενο (συνήθως είναι μία παράγραφος)
προσέχοντας τα παρακάτω.

Γραφή – Σύνθεση:

1. Εισαγωγή: Η περίληψη έχει πληροφοριακό χαρακτήρα, οπότε η εισαγωγή της

πρέπει να ξεκινά με αναφορά στο συγγραφέα ή στο κείμενο και στη συνέχεια
με παρουσίαση του θεματικού κέντρου.
o π.χ.: Ο συγγραφέας / αρθρογράφος αναφέρεται, παρουσιάζει,
πραγματεύεται, προσεγγίζει, διερευνά, διατυπώνει τη γνώμη, εισηγείται,
τονίζει, εκφράζει την έκπληξή του κ.ά.
o

π.χ.: Το κείμενο αναφέρεται, αναλύει, θίγει το θέμα κ.ά.

2. Δεύτερη περίοδος: i) Συνδέεται με την πρώτη περίοδο με τη χρήση μια

διαρθρωτικής λέξης ή φράσης. ii) Έπειτα καταγράφουμε συνοπτικά το
περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.
o

π.χ: Αρχικά (πρώτα πρώτα, στην αρχή) ο συγγραφέας επισημαίνει /
υποστηρίζει / διαπιστώνει / εκτιμά…

3. Επόμενες περίοδοι: Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο για όλες τις επόμενες

παραγράφους με βάση τον πλαγιότιτλο και τις σημειώσεις κάθε παραγράφου
και χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις.
o

π.χ.: Στη συνέχεια, κατόπιν, επίσης τονίζει, παράλληλα επισημαίνει,
ακόμα προσθέτει, επιπλέον υποστηρίζει, αντίθετα προβάλλει…

4. Τελευταία περίοδος περίληψης: Κλείνουμε με την κατάλληλη φράση.
o

π.χ.: Ο συγγραφέας καταλήγει λέγοντας… / συμπεραίνει ότι…

Υπόψη:

Γράφω σε γ΄ ενικό πρόσωπο.
Αποφεύγω την υπερβολική αφαίρεση ή γενίκευση.

Δεν σχολιάζω τις απόψεις του συντάκτη του κειμένου.

Δεν μιμούμαι το ύφος του συγγραφέα.

Αποφεύγω την αυτούσια μεταφορά φράσεων του αρχικού κειμένου. Όταν τις
χρησιμοποιώ καλό είναι να τις βάζω σε εισαγωγικά.

Χρησιμοποιώ τις κατάλληλες διαρθρωτικές λέξεις, ή φράσεις.

Δεν υπερβαίνω το όριο των λέξεων που έχει οριστεί (συνήθως 80-100 ή 100120/± 10).

Επιδιώκω τη σωστή απόδοση του περιεχομένου με διάφορες τεχνικές
πύκνωσης (βλ. παρακάτω).

Δημιουργώ ένα άρτια δομημένο κείμενο με συνοχή και αλληλουχία
νοημάτων.

Ρήματα για την περίληψη:
αναφέρει

θεωρεί

διαμαρτύρεται

8. Αντικατάσταση μιας σειράς υπωνύμων από το υπερώνυμό τους. Αντικατάσταση μιας περίφρασης με ένα γενικό όρο.επισημαίνει αναλύει υποστηρίζει ισχυρίζεται τονίζει υπογραμμίζει διατείνεται προσθέτει διατυπώνει εξηγεί αντικρούει καταγγέλλει προτείνει προτρέπει διαπιστώνει κλείνει καταλήγει συμπεραίνει Τεχνικές Πύκνωσης: 1. o π.χ.. κανάλια.χ.χ.: Εφημερίδες.χ. Παράλειψη στοιχείων από μεταβατικές παραγράφους ή από αυτές που απλώς επεξηγούν το νόημα μιας άλλης. o π. Μαγαλιού Λ.χ.: Όμορφη πόλη –> Πόλη 2. Απαλοιφή ονοματικού προσδιορισμού. Ντανά Κ. περιοδικά. o π.: Ο δράστης δήλωσε στις αστυνομικές αρχές ότι έλειπε στο εξωτερικό για σπουδές και δεν πληροφορήθηκε το συμβάν της ληστείας –> Ο δράστης δικαιολογήθηκε….: Αυτοί που υπερτονίζουν τα χαρακτηριστικά του έθνους τους σε σχέση με άλλα έθνη είναι ρατσιστές –> Οι εθνικιστές είναι ρατσιστές 5. o π.: Ο συγγραφέας με τη χρήση παραδειγμάτων καθιστά φανερό… 7.: Επειδή πολλές φορές εμείς τα παιδιά δεν ακούμε τις συμβουλές των γονιών μας.χ. Αποφυγή παράθεσης των παραδειγμάτων του κειμένου. Αντικατάσταση μιας περιόδου από τη λεκτική πράξη που δηλώνει. o π. Αποδίδω όμως το σκοπό ή το νόημά τους. 4. ραδιοφωνικοί σταθμοί –> Μέσα μαζικής ενημέρωσης 3. . αυτοί στενοχωριούνται –> Οι γονείς μας στενοχωριούνται από την ανυπακοή μας 6. o π. Αντικατάσταση δευτερευουσών επιρρηματικών προτάσεων με μετοχές ή προσδιορισμούς (επιρρηματικούς ή εμπρόθετους) ανάλογης σημασίας. Παράλειψη παράθεσης διαλόγων (μονάχα το νόημά τους. αν κρίνουμε ότι είναι σημαντικό).

ιδρύματα. καλλιεργώ. 11. πιστευτός. μα δεν κατάφερε να τον ……………………. Το ………………. πειθώ. 2015 / Σχολιάστε Επιλέξτε την κατάλληλη λέξη από αυτές που δίνονται στην αρχή. Του ευχήθηκε να είναι ……………………. άγημα. λέει ο λαός μας. πιστός. 12. 8. αξιόπιστος. 2. . 9. ἄγω. Στο στρατό επιβάλλεται η ………………… στις εντολές των ανωτέρων. καλοθρεμμένο. Κάποιες (22-16= 6) από αυτές περισσεύουν: καλοπέραση. πιστωτικός. Τους υποδέχτηκε ένα ………………………….. στάδιο. Η τελετή της υποδοχής της ολυμπιακής φλόγας πραγματοποιήθηκε στο ………………………. 5. Οι τράπεζες χαρακτηρίζονται ως …………………. πεισματάρης. του στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. αγωγιάτη. Όλες δίνονται στην ονομαστική ενικού αν είναι επίθετα. 10. Είναι ………………………. Με την ………… κάνω κάποιον να συμφωνήσει με τις ιδέες μου. πειθαρχία.. καλλιεργώ.ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΩΣ ΤΕΣΤ ΣΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ 4. και συχνά τον εκμεταλλεύονται. καλότυχος. τι μπορούσε. Στον κατάλληλο τύπο πρέπει να βάλετε και τα ρήματα. καλοσυνάτο.. Έκανε ό. αγωνία. Ο νέος πρέσβυς επέδωσε τα …………………. για να ταιριάξουν στο σύνολο της πρότασης. ξυπνάει τον ………………. αγώι. στο πλαίσιο. 4. 6. καλλιμάρμαρος. 7. καλόπιστος. έγγραφα φυλάσσονται αυστηρά. Στο λαό μας αρέσει η ……………………… 5. πείθω) Ιανουαρίου 9. διαπιστευτήρια. μεταπείθω. 1. 3. Τα ……………………. άγημα. 6 (καλός-ή-όν. οπότε πρέπει να τις αλλάξετε πτώση.γεροντάκι..

25 = 4 βαθμοί) Επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού Β΄Γ.  Πάθημα. ερωτηματική. επιθυμίας. .  Οὐδείς σοφός. ὡς καλούς όνυχας καί πτέρυγας ἒχεις! 2. 4. επαυξημένη)   Ὁ λύκος φεύγει. ελλειπτική. μάθημα. σύνθετη. Στρατιωτικό ……………. Μή παρά τους νόμους δικάσητε. Ὦ κόραξ. 3. 15.. Μένε ἐπί τῷ στρατεύματι. που δεν μπορούσαν να ησυχάσουν. ακολουθούσαν με κατάνυξη τη λιτάνευση της εικόνας. Τούς κακούς οἱ θεοί κολάζουσι. 2. (16 κενά Χ 0. Να βρεις τα είδη των προτάσεων σχετικά με το περιεχόμενό τους (κρίσης. Αρχαίων για ύλη έως τα Χριστούγεννα Ιανουαρίου 9. 6. Μή γένοιτο τοῦτο. 2015 / Σχολιάστε ΑΡΧΑΙΑ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ 1.13. 5. Είχαν τόσο μεγάλη ………………………. Να βρεις τα είδη των προτάσεων σχετικά με τους όρους τους (απλή.. επιφωνηματική): 1. 14. Οι …………………. παρουσίασε όπλα στον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης μας. Οἱ Αθηναῖοι ἀνδρειοι ἦσαν. Τί αποκρινόμεθα πρός ταῦτα.

Ἐπεμελοῦντο τῆς πόλεως. Τό λακωνίζειν ἐστί φιλοσοφεῖν. ρήμα): «Ἐπεί δέ οὗτος πλησίον ἦλθεν. Α.. οἳτινες ἱκανοί ἒσονται ἀπάγγειλε τά παρά βασιλέως τοῖς Ἓλλησι». α) Να καθορίσεις τη συντακτική θέση των παρακάτω απαρεμφάτων (Υ. 3. 4.  Σόλων νομοθέτης ἐκλήθη. Αναγνώρισε τους κύριους όρους των προτάσεων και τα κατηγορούμενα:   Τί ἐστι νόμος. εισαγωγικό στοιχείο. Ὀργή καί ἀκράτεια βλαβεραί εἰσίν. . Κ. ὃτι ἥκοιε (=είχαν έλθει) περί σπονδῶν ἄνδρες. (ἐλήλυθε= έχει έρθει)  Τό φυλάξαι τά ἀγαθά χαλεπώτερον τοῦ κτήσασθαι.  Τοσοῦτον ἀπέχω τοῦ ποιῆσαι τι τῶν πραττομένων. ἀνηρώτα τί βούλοιντο. (χαλεπός=δύσκολος)  Ἂξιός ἐστιν τοῦ ἀκούειν τοιαῦτα.  Ἀπέγνωκα τοῦ μάχεσθαι. Προσήκει τιμῆς τυγχάνειν τούς τηλικούτων ἀγαθῶν αἰτίους.  Μετά τάς λύπας τάς ἡδονάς ἒχομεν.. τελικό) και γ) να τα συντάξεις (Υ. Ἐπιθυμία τοῦ πιεῖν. Οὗτοι δ’ ἒλεγον. Να γίνει χαρακτηρισμός προτάσεων (κύριες. επεξήγηση).  Εἰς τοῦτο ἐλήλυθε τοῦ νομίζειν.   Οὗτοι ἐμελέτων τοξεύειν. β) Το είδος τους (ειδικό.  Ἡγοῦμαι (=νομίζω) ταύτην μόνον σωτηρίαν εἶναι τῇ πόλει. δευτερεύουσες. Αναγνώρισε τα αντικείμενα και την κατηγορία των ρημάτων που συντάσσονται με γενική ή δοτική. 6.  Ἀγησίλαος οὐ χρημάτων ἐφείδετο. Α. τό πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἒχειν. 7.. τους).   Μέμνησο τῶν ἀπόντων φίλων.  Ἡ πατρίς ἐστίν τιμιώτατον καί σεμνότατον καί ἁγιώτατον.. Να καθοριστεί η συντακτική θέση των ακόλουθων έναρθρων απαρεμφάτων:   Ἀντί τοῦ πόλις εἶναι φρούριον κατέστη.  Τοῦτό ἐστί τό ἀδικεῖν. 5.

 ᾚσθοντο τῆς κραυγῆς.  Νίκης τετυχήκαμεν καί σωτηρίας.  Ἡ ιππική προσήκει μάλιστα τῷ ἐλευθέρω. Απρόσωπη σύνταξη – άσκηση Ιανουαρίου 9.  Φιλοσόφῳ ἕοικας(=μοιάζεις).  Πατρός ἀγαθοῦ πέφυκα. Β.  Ὁ νεανίας εἴπετο (=ακολουθούσε) τῷ λοχαγῷ. 2015 / Σχολιάστε ΘΕΩΡΙΑ Από το σχολικό εγχειρίδιο του Συντακτικού των Αρχαίων Ελληνικών Α.  Ὁδοῦ παραχωροῦσι. Γ γυμνασίου ΙV.  Ἑξήκοντα μναῖ ισοῦται ταλάντῳ.  Προσέχω τοῖς λόγοις.  Ἐπαύσατο τοῦ ἔργου. ὦ νεανίσκε. Κριτίας καί Αλκιβιάδης ἐπεθύμουν τῆς σωφροσύνης.  Λόφος ὑπέρκειται τῆς πεδιάδος.  Πείθομαι τοῖς νόμοις. TA AΠPOΣΩΠA PHMATA KAI OI AΠPOΣΩΠEΣ EKΦPAΣEIΣ .  Πλησίαζε τοῖς ἁγαθοῖς.  Ὁ λιμήν ἒγεμε πλοίων.  Μειονεκτῶ τῶν ἰδιωτῶν τῇ εὐφροσύνη.  Τῶν μαρτύρων ακηκόατε.

όπως τα χρή. σωστό) δεινῶς ἔχει (είναι φοβερό) ὀρθῶς ἔχει (είναι σωστό. Το υποκείμενο των απρόσωπων ρημάτων και εκφράσεων . ενεργητικά ή παθητικά. ἔξεστι. 1. αποφασίζεται) ἔστι / ἔνεστι / πάρεστι (είναι δυνατόν) ἐγχωρεῖ (επιτρέπεται) ἐνδέχεται ἔξεστι (είναι δυνατόν. β) Με το ρήμα ἔχει και ένα τροπικό επίρρημα: ἀναγκαίως ἔχει (είναι αναγκαίο) κακῶς ἔχει (είναι κακό) ἀρκούντως ἔχει (αρκεί) καλῶς ἔχει (είναι καλό.ά.ά. α) Με το ρήμα ἐστιὴ και ένα αφηρημένο ουσιαστικό ή το ουδέτερο ενός επιθέτου ή μιας μετοχής: ἀγαθόν ἐστι (είναι καλό) ἄδηλόν ἐστι (δεν είναι φανερό) ἀναγκαῖόν ἐστι ἀνάγκη ἐστιὴ ἄξιόν ἐστι (αξίζει) δεινόν ἐστι (είναι φοβερό. παράλογο) δέον ἐστιὴ (πρέπει) δέος ἐστιὴ (υπάρχει φόβος) δῆλόν ἐστι (είναι φανερό) δυνατόν ἐστι δίκαιόν ἐστι θαυμαστόν ἐστι καλόν ἐστι κίνδυνός ἐστι λόγος ἐστιὴ (λέγεται.ά. Μερικά από τα συνηθέστερα απρόσωπα ρήματα είναι: ἀγγέλλεται ἀρκεῖ (είναι αρκετό) δεῖ (πρέπει) δοκεῖ (φαίνεται καλό. ενώ τα περισσότερα προέρχονται από προσωπικά ρήματα. ταιριάζει) συμβαίνει συμφέρει φαίνεται χρηὴ (πρέπει) κ.Απρόσωπα ή τριτοπρόσωπα ρήματα ονομάζονται όσα βρίσκονται στο γ΄ ενικό πρόσωπο και δε δέχονται ως υποκείμενο πρόσωπο ή πράγμα (απρόσωπη σύνταξη). μέλει. επιτρέπεται) λέγεται μέλλει (πρόκειται) νομίζεται ὁμολογεῖται πρέπει προσήκει (αρμόζει. ορθό) εὖ ἔχει (είναι καλό) ῥᾳδίως ἔχει (είναι εύκολο) κ. Από αυτά μερικά απαντούν μόνο ως απρόσωπα. υπάρχει φήμη) νόμος ἐστιὴ ῥᾴδιόν ἐστι (είναι εύκολο) σαφές ἐστι φανερόν ἐστι φόβος ἐστιὴ χρήσιμόν ἐστι χαλεπόν ἐστι (είναι δύσκολο) χρεών ἐστι (είναι αναγκαίο/μοιραίο) εἰκός ἐστι (είναι φυσικό) κ. Απρόσωπη σύνταξη έχουν και οι απρόσωπες εκφράσεις· αυτές είναι περιφράσεις που σχηματίζονται: 1. 1.

E. Προσήκει μισεῖν καιὴ κολάζειν τουὴς προδότας καιὴ δωροδόκους. [ειδική] Ἄδηλόν ἐστι εἰ βουλήσονται φίλοι εἶναι. Ἔδοξέ μοι τηὴν ἐπιστοληὴν πέμπειν. Ὁ Νικίας εὐτυχηὴς δοκεῖ εἶναι. Τισσαφέρνης ἐλέγετο τούτων ἄρχειν. N.  Καλόν δ’ ἐστί καί τάς ξενικάς ἀρετάς μιμεῖσθαι. [βουλητική] • Άγνωστο πώς έφυγε. Ἀνάγκη ἐστί ἡμῖν ἀγωνίζεσθαι. α) Απαρέμφατο: Δεῖ τοὴν παῖδα ζῆν καταὴ τοὴ πρόσταγμα τοῦ παιδαγωγοῦ.   Ἂξιόν ἐστι ἡμᾶς τοῖς Ἀθηναῖοις φίλους εἶναι. (είναι δυνατόν σε σένα) Ἄδηλον παντιὴ ἀνθρώπῳ ὅπῃ τοὴ μέλλον ἕξει. . και § 80): Ἔξεστί σοι.  Δίκαιόν ἐστι μοι ἀπολογήσασθαι πρός ταῦτα. • Υπάρχει φόβος μήπως το τζάμι σπάσει. Η δοτική προσωπική κοντά σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις Κοντά σε απρόσωπα ρήματα και απρόσωπες εκφράσεις τίθεται συνήθως ένας προσδιορισμός σε δοτική πτώση που δηλώνει το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται το ρήμα και ονομάζεται δοτική προσωπική (βλ.E. Όταν σε μια πρόταση υπάρχει ονομαστική πτώση που έχει θέση υποκειμένου. πλάγια ερωτηματική ή ενδοιαστική3: Δῆλόν ἐστι ὅτι κέρδους ἕνεκ’ ἀδικοῦσιν. σῶσαι τοὴν πατέρα.: Μου είναι αδύνατον να σε καταλάβω. N.  Ού δυνατόν ἐστι τοῖς Ἀθηναῖοις περί εἰρήνης ταῦτα λέγειν.  Χρή ὑμῖν τῶν κατηγορουμένων ἀκούειν.E.: • Φαίνεται πως λείπει.Τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες εκφράσεις έχουν ως υποκείμενο: 1. Ἀνάγκη ἐστιὴ μάχεσθαι. 2. κυρίως ειδική. (αν θα θελήσουν) [πλάγια ερωτηματική] Δέος ἐστιὴ μηὺ παρακρουσθῆτε ὑποὺ τούτων. [ενδοιαστική] N. ὦ υἱέ. • Πρέπει να πας. [ειδική] Ἀγγέλλεται ὅτι βασιλευὺς ἀφίκετο. 2. ΑΣΚΗΣΗ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Να αναγνωρίσετε τη μορφή της απρόσωπης σύνταξης στις παρακάτω προτάσεις και στη συνέχεια να βρείτε το υποκείμενο του ρήματος και το υποκείμενο του απαρεμφάτου. β) Δευτερεύουσα πρόταση.: O Nίκος φαίνεται χλωμός. η σύνταξη του ρήματος είναι προσωπική: Δοκεῖ τοὺ φῶς ἐναντίον εἶναι τῷ σκότει.

και ὴ τηὴν αὐτηὴν μηὴ διατηρεῖν ἰσονομίαν. Αὔτη γάρ ἐστιν ἡ βασίλισσα τῶν ἀρετῶν. στα χρήματα να είναι τόσο πλεονέκτες. ακόμη κι αν έχουμε διαπράξει πολλά παραπτώμ ὁ Θεοὴς μεταδώσει συγγνώμης ἡμῖν. Ὁ γαὴρ θάνατος τῆς μεὴν ἀπολαύσεως ἀπάγει. Ἒδοξε τοῖς Λακεδαιμονίοις καταλαβεῖν την πόλιν. ας εφαρμόσουμε την ελεημοσύνη. Άσκηση συντακτικού αρχαίων: Κατηγορούμενο ή αντικείμενο. μηὴ γινώμεθα τῶν ἀλόγων θηριωδέστεροι. ας μη γίνουμε αγριότεροι από τα ζώα Σ’ εκείνα όλα είναι κοινά και κανένα δεν έχει πε Ἐκείνοις πάντα κοιναὴ και ὴ οὐδεὴν τοῦ ἄλλου πλέον ἔχει· από τα άλλα· εσύ όμως αν και είσαι άνθρωπος. Γιατί ο θάνατος απομακρύνει από την απόλαυση προὴς δεὴ ταὴς εὐθύνας ἄγει. τοὴν πολυὴν προέμενοι πλοῦτον. η οποία θα μας απαλλάξει από την τιμωρία. και την ημέρα της κρίσεως. και να μη διατηρούν την ίδια ισονομία. αρκούσαν για να θρέψουν αμέτρητους φτωχούς Καίτοι γε οὐχ ἡ φύσις ἡμῖν μόνη κοινή. Ταὴ περιτταὴ δηὴ ποιήσωμεν χρήσιμα.  Ἀλλἀ καί τόν ἐπίλοιπον χρόνον ἀσφαλῶς ἡμῖν ἕξεστι ζῆν. και οδηγεί στην τιμωρία. αφού παραμερίσουμε τον πολύ πλούτο. . γίνεσαι πιο άσ συὴ δεὴ ἄνθρωπος ὤν. Ἵν’ οὖν μηὴ τοῦτο γένηται. 2014 / Σχολιάστε Ἀγαπητοί. ἀλλαὴ και ὴ ἕτερα πλείονα· αλλά και άλλα περισσότερα· κοινός είναι ο ουρανός και ο ήλιος και η σελήνη οὐρανοὴς κοινοὴς και ὴ ἥλιος και ὴ σελήνη και ὴ ἀστέρες και ὴ αστέρια και ο αέρας και η θάλασσα και η γη και ἀηὴρ και ὴ θάλασσα και ὴ γῆ και ὴ ζωηὴ και ὴ τελευτηὴ και ὴ γῆρας ο θάνατος και τα γηρατειά και οι αρρώστιες και και ὴ νόσος και ὴ ὑγεία και ὴ χρεία τροφῆς και ὴ ἐνδυμάτων. κἄν μυρία ὧμεν πεπλημμεληκότες. πολλῇ χρησώμεθα τῇ ἐλεημοσύνῃ. ο Θεός θα μας συγχωρήσει. Για να μη γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών.  Προσήκει μισεῖν καί κολάζειν τούς προδότας καί δωροδόκους. Και βέβαια. Αγαπητοί. και ὴ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως. από τα θηρία. ἥ και ὴ ἑξαιρήσεται ἡμᾶς τῆς τιμωρίας. δεν είναι μόνο η φύση μας κοινή. Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον Πώς λοιπόν δεν είναι παράλογο τουὴς ἐν τοσούτοις κοινωνοῦντας ἀλλήλοις αυτοί που μοιράζονται τόσα πολλά μεταξύ τους ἐν τοῖς χρήμασιν οὕτως εἶναι πλεονέκτας.  Δεῖ τόν δικαστήν ὀρθῶς δικάζειν. Ενότητα 5η Η ελεημοσύνη βασίλισσα των αρετών – Μετάφραση Δεκεμβρίου 14. κλείνοντας ερμητικά σε ένα σπίτι όσα τρόφιμα θ μυρίων πενήτων τροφαὴς μιᾷ κατακλείων οἰκίᾳ. Ας κάνουμε τα περιττά χρήσιμα. η ανάγκη τροφής και ρούχων. θηρίου γίνῃ χαλεπώτερος.

Ενότητα 3η – Γ2. Ἤκουσα ταῦτα Σωκράτους. Ἀχίτων διατελεῖς. 2. Σύ τυγχάνεις ἐπιστήμων τούτων. 2014 / Σχολιάστε Άσκηση Βρείτε σε κάθε πρόταση που ακολουθεί. Μιλτιάδης ἔπεισε τούς Ἀθηναίους στρατεῦσαι. Ὁ ἀνήρ ὠνομάζετο σοφιστής. Παράλληλα θα δίνονται παραδείγματα και στα Νέα Ελληνικά (ΝΕ). Σύνδεση προτάσεων Δεκεμβρίου 14. Μένων ἐβούλετο πλουτεῖν. 10. Ταῦτα νομίζεται ἆθλα. 13. 7. Ἀλκιβιάδης ᾐρέθη στρατηγός. Ἒδειξεν τήν ὁδόν αὐτοῖς. Χρή ἔχειν νοῦν τόν στρατηλάτην. Διογείτων ἔκρυπτε τήν θυγατέρα τόν θάνατον τοῦ ἀνδρός. Τοὴ χωρίον ὑπῆρχεν ὀχυρόν. 3. 15. αν υπάρχει κατηγορούμενο ή αντικείμενο και αιτιολογήστε την απάντησή σας. Σύ ἐκβήσει σοφός. .Δεκεμβρίου 14. 11. 9. Οὗτοι πεφύκασιν ἀγαθοί. 8. Καλοῦσιν αὐτούς νομοθέτας. 1. 5. 14. 2014 / Σχολιάστε Στην ενότητα αυτή θα ασχοληθούμε με τη σύνδεση των προτάσεων στα αρχαία ελληνικά. 12. 6. 4.

Έχουμε συνεπώς το σχήμα: πρόταση . Το ίδιο συνέβαινε και στα αρχαία ελληνικά. με παρατακτική σύνδεση και 3. Στο παράδειγμα υπάρχουν δύο προτάσεις.Με πόσους τρόπους συνδέονται οι προτάσεις. αφού έχουμε και τέσσερα ρήματα.χ. συνδέονται με τρεις τρόπους μεταξύ τους: 1. Στο παράδειγμα υπάρχουν πάλι δύο προτάσεις. Χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα. όπως και στα νέα ελληνικά.ε. π. Συμπέρασμα: Στο ασύνδετο σχήμα οι προτάσεις δε συνδέονται μεταξύ τους· απλώς μπαίνει η μία δίπλα στην άλλη και χωρίζονται με κόμμα. [Ο Γιώργος πλύθηκε]. Η κάθε πρόταση μπαίνει δίπλα στην άλλη. Πολλές φορές. π. Το προηγούμενο παράδειγμα [Ο Γιώργος πλύθηκε]. πρόταση . Στα ν. όταν μιλάμε και θέλουμε να μεταδώσουμε μια πληροφορία γρήγορα. λέμε τις προτάσεις τη μια αμέσως μετά την άλλη. με υποτακτική σύνδεση. . [Ο Γιώργος πλύθηκε] και [ντύθηκε]. π. Τι είναι το ασύνδετο σχήμα. Στα ν. Όπως παρατηρείς στο παράδειγμα υπάρχουν τέσσερις προτάσεις. [Και ὴ συμβαλόντες ταὴς ἀσπίδας ἐωθοῦντο].χ. πρόταση Τι είναι η παρατακτική σύνδεση. αφού υπάρχουν δύο ρήματα. [ἀπέθνησκον]. [ντύθηκε]. [ἐμάχοντο].ε. Η κάθε πρόταση μπαίνει δίπλα στην άλλη. Η πρώτη όμως και η δεύτερη τώρα ενώνονται με το και. 2. Αυτός ο τρόπος σύνδεσης λέγεται ασύνδετο σχήμα. Συνδέονται δηλαδή με μια λέξη που λέγεται σύνδεσμος.ε. πρόταση . [ντύθηκε] μπορούμε να το πούμε και με άλλο τρόπο. Στα α. Οι προτάσεις στα αρχαία ελληνικά. Δεν υπάρχει κάποια λέξη που να τις ενώνει. Δεν υπάρχει κάποια λέξη που να τις ενώνει. με ασύνδετο σχήμα. [ἀπέκτεινον]. Χωρίζονται μεταξύ τους με κόμμα.χ.

1. Τι είναι η υποτακτική σύνδεση. [Ἐπισκοπῶμεν τοῦτο] ἤ [ἐῶμεν.Το ίδιο συνέβαινε και στα αρχαία ελληνικά. και συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους. [ντύθηκε] ασύνδετο . Στα παραδείγματα υπάρχουν από δύο προτάσεις.  δευτερεύουσα + δευτερεύουσα: διδάσκοντες [ὅτι τοὴ μεὶν δίκαιόν ἐστι]. αλλά μάταια θα κοπιάσετε). [τοὴ δεὶ ἄδικόν (ἐστι)] (= διδάσκοντας ότι το ένα είναι δίκαιο.ε.ὶ στο δεύτερο με το διαχωριστικό ἤ και στο τρίτο με τον αντιθετικό ἀλλά. Στο πρώτο ενώνονται μεταξύ τους με το συμπλεκτικό σύνδεσμο και. τους παρατακτικούς συνδέσμους. Τα προηγούμενα παραδείγματα: [Ο Γιώργος πλύθηκε]. Στα ν. (Για τους συνδέσμους δες στη ΓΑΕ σελ. π. μπαίνουν η μία δίπλα στην άλλη. [ὑμεῖς δεὴ ἀποκρεμασθέντες κατασπᾶν βιάσεσθέ με]. Παρατακτικοί σύνδεσμοι είναι οι: α) συμπλεκτικοί.].) 3. [Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι] και ὶ [νουθετοῦσι τουὴς παῖδας] (= Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά) 2. το άλλο άδικο). γ) αντιθετικοί ή εναντιωματικοί. β) διαζευκτικοί ή διαχωριστικοί.χ. (= Θα μελετήσουμε κι αυτό ή θα το αφήσουμε. δ) αιτιολογικοί. 246-7). δηλαδή: κύριες με κύριες ή δευτερεύουσες με δευτερεύουσες  κύρια + κύρια: Ἐν Ἀθήναις διδάσκουσι και ὶ νουθετοῦσι τουὴς παῖδας (= Στην Αθήνα διδάσκουν και νουθετούν τα παιδιά). ε) συμπερασματικοί. δηλ. ἀλλαὶ [μάτην πονήσετε] (= κι εσείς να πιαστείτε απ’ αυτό και να επιχειρήσετε με τη βία να με τραβήξετε με δύναμη προς τα κάτω. Συμπέρασμα: Στην παρατακτική σύνδεση οι προτάσεις παρατάσσονται. Έχουμε συνεπώς το σχήμα: Πρόταση-παρατακτικός σύνδεσμος-πρόταση-παρατακτικός σύνδεσμος-πρόταση Περισσότερα: Στην παρατακτική σύνδεση ενώνονται ισοδύναμες προτάσεις.

πρότ. π. π.[Ο Γιώργος πλύθηκε] και [ντύθηκε] παρατακτική σύνδεση μπορούμε να τα πούμε και με τρίτο τρόπο. πιο ποικίλο.υποτακτικός σύνδεσμος – δευτερ. Ας δούμε άλλο ένα παράδειγμα: [Θέλω] [να φάω]. Συμπέρασμα: Στην υποτακτική σύνδεση μια δευτερεύουσα πρόταση (δπ) υποτάσσεται σε μια κύρια πρόταση (κπ) ή σε μια άλλη δευτερεύουσα πρόταση (δπ) και συνδέονται με τους υποτακτικούς συνδέσμους. Η δεύτερη πρόταση (να φάω) υποτάσσεται στην πρώτη και είναι δευτερεύουσα. Η τρίτη πρόταση (γιατί πεινάω) είναι κι αυτή δευτερεύουσα. πρότ. Οι δύο προτάσεις δεν είναι ισοδύναμες. [γιατί πεινάω] 1η πρ. για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία).χ. στ) ενδοιαστικοί ή διστακτικοί. [αφού είχε πλυθεί. Η πρόταση που «κουβαλάει» το κυρίως νόημα είναι η πρώτη. [ἵνα πορίζωνται ταὴ ἀναγκαῖα]. Έχουμε συνεπώς το σχήμα: Κύρια πρότ.] 1η πρόταση 2η πρόταση Στο παράδειγμα υπάρχουν πάλι οι δύο προτάσεις. 3η πρ. 2η πρ. δ) ειδικοί. [Ο Γιώργος ντύθηκε]. υποτάσσεται όμως στην προηγούμενη δευτερεύουσα (να φάω). . Η πρώτη (Θέλω) είναι η κύρια. γ) τελικοί. 247). Στα α. Το ίδιο συνέβαινε και στα αρχαία ελληνικά. Τώρα όμως τα πράγματα αλλάζουν. κύρια πρ. Στο παράδειγμα υπάρχουν τρεις προτάσεις. β) χρονικοί.χ. πιο σύνθετο. η κύρια.ε. η πρόταση που «κουβαλάει» το κυρίως νόημα. . Υποτακτικοί σύνδεσμοι είναι οι: α) παραχωρητικοί ή ενδοτικοί. ε) υποθετικοί. δευτερεύουσα πρ. (Για τους συνδέσμους δες στη ΓΑΕ σελ. .υποτακτικός σύνδεσμος – δευτερ. [πολλαὴ ἐπιτηδεύουσιν ἐν τῷ βίῳ]. (= ασκούν πολλά επαγγέλματα στη ζωή τους.

κάποιος υιοθετεί το χαρακτήρα του ιστορικού τῆς ἱστορίας ἦθος . πρ. γλώσσα Β΄Γ.. 2014 / Σχολιάστε Μετάφραση κειμένου Α κατά τμήματα Ἐν μεὴν οὖν τῷ λοιπῷ Για τον υπόλοιπο.πρ.. . ελλ.παρατακτικός σύνδεσμος – πρόταση Υποτακτική σύνδεση: Κ.δ. Αρχ. πρόταση . ο αγαθός άντρας πρέπει να αγαπάει τους φίλους του και τοὴν ἀγαθοὴν την πατρίδα του ἄνδρα και ὴ φιλόπατριν και ὴ συμμισεῖν τοῖς φίλοις και να μισεί τους ίδιους εχθρούς που μισούν και οι φίλοι του τουὴς ἐχθρουὴς και ὴ συναγαπᾶν και να αγαπά τους ίδιους φίλους (που αγαπούν και οι φίλοι του)· τουὴς φίλους· ὅταν δεὴ τοὴ όταν. πρόταση Παρατακτική σύνδεση: πρόταση . πρ. Ανακεφαλαίωση Ασύνδετο σχήμα: πρόταση . λοιπόν. όμως. βίο βίῳ τηὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν δε θα μπορούσε κάποιος να αποβάλει αυτού του είδους την εύνοια (προς ἴσως οὐκ γνωστούς και φίλους)· ἂν τις ἐκβάλλοι· και ὴ γαὴρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ γιατί.ΠΡΟΣΟΧΗ: Για να μάθουμε να διακρίνουμε εύκολα αν η σύνδεση των προτάσεων είναι παρατακτική ή υποτακτική. θα πρέπει να ξέρουμε καλά τους συνδέσμους.παρατακτικός σύνδεσμος – πρόταση .υποτακτικός σύνδεσμος.υποτακτικός σύνδεσμος – δ. πράγματι. πρόταση . Ενότητα 3η Νοεμβρίου 11.

πολλάκις δ’ἐλέγχειν και ὴ ψέγειν και πολλές φορές θα χρειαστεί να κατακρίνει και να κατηγορεί κατά τρόπο ἐπονειδίστ που ντροπιάζει τους στενούς συγγενείς. οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσ έτσι κι από την ιστορία αν αφαιρεθεί η αλήθεια ης τῆς ἀληθείας . τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τουὴς ἐχθρούς. τοὴ ὅλον.ἀναλαμβάν ῃ τις. ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμά των όταν τα σφάλματα στις πράξεις τους αυτό υποδεικνύουν. ἀπαιτῶσι τοῦτο. Ὥσπερ γαὴρ ζῴου τῶν ὄψεων Όπως ακριβώς όταν ένας ζωντανός οργανισμός χάσει τα μάτια του ἀφαιρεθεισ ῶν ἀχρειοῦται αχρηστεύεται ολόκληρος. ως τουὴς ἀναγκαιοτά τους. ὅταν αἱ πράξεις όταν οι πράξεις το απαιτούν. ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύ ωσιν. ἐπιλαθέσθα ι χρή πάντων πρέπει να τα ξεχάσει όλα αυτά τῶν τοιούτων και ὴ πολλάκις μεὴν εὐλογεῖν και ὴ και πολλές φορές πρέπει να επαινεί και να τιμά με τους μεγαλύτερους κοσμεῖν επαίνους τους εχθρούς.

περιληπτικά. Α. Γι’ αυτό ακριβώς δεν πρέπει να διστάζει ούτε τους φίλους να κατηγορεί ούτε και τους εχθρούς να εγκωμιάζει. ἀνωφελεὴς γίνεται διήγημα.) Σύλληπτρα (τα)= η αμοιβή για τη σύλληψη κάποιου Μεταλαμβάνω= κοινωνώ. γ) ανάληψη του Χριστού Αναληπτικός= δυναμωτικός. ο αποδέκτης Απολαβή= α) απόλαυση. νομίζω . Αλεξιάς. (μτφρ. β) κέρδος. καρδιά κ. όταν τα γεγονότα το επιβάλλουν.4-7 http://users. Ἱστορίαι 1. όταν κανείς αναλαμβάνει το έργο του ιστοριογράφου. εισόδημα.: αποδοχές. όταν αυτό υποδεικνύουν οι λανθασμένες πράξεις τους. β) το να αναλάβει κάποιος ένα έργο ή μια προσπάθεια. στον πληθ. δίνω ή παίρνω θεία κοινωνία Καταλαμβάνω= κυριεύω Καταλαβαίνω= αντιλαμβάνομαι Εκλαμβάνω= θεωρώ. μισθός Ανάληψη= α) απόσυρση χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό. ευχαρίστηση.htm 1ο παράλληλο κείμενο: Άννα Κομνηνή. κι επίσης να ελέγχει τους πιο αγαπητούς. οφείλει να ξεχάσει την αγάπη και το μίσος: συχνά πρέπει να στολίζει τους εχθρούς του με τους μεγαλύτερους επαίνους. Πολύβιος.sch. γενικά Λήμμα= α) το κέρδος. τονωτικός Ανάλημμα= τοίχος που προστατεύει από κατολισθήσεις χωμάτων Συλλήβδην= συνολικά.τι απομένει από αυτήν γίνεται ανώφελο (ασήμαντο) διήγημα. Σιδέρη) Ενότητα 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΗΜΑΣΙΕΣ ΜΕΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Λήπτης= αυτός που παραλαμβάνει κάποιο πράγμα.3 – Μετάφραση Όντως.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/Theoria %20arxaia/metafraseis%20b%20gym/b03xm. το εισόδημα. Πρόλογος 2. ο παραλήπτης. όλα μαζί.τοὴ καταλειπό μενον αὐτῆς ό.λπ. β) ο αρχικός και κυριότερος τύπος κάθε λέξης που περιλαμβάνεται σε ένα λεξικό Λήπτης= αυτός που δέχεται ένα όργανο (νεφρό.14.

. γλώσσα Β΄Γ. β) προδιαθέτω κάποιον στο σχηματισμό γνώμης Απροκατάληπτος= αυτός που δεν είναι προκατειλημμένος Αμερόληπτος= απροκατάληπτος Εύληπτος= ευκολονόητος Επιλαμβάνομαι= αναλαμβάνω ένα έργο ή μια υπόθεση. εκτίμηση Ανεπίληπτος= αυτός που δεν μπορεί να κατηγορηθεί. καταπιάνομαι Επιλήψιμος= αξιοκατάκριτος Ευυπόλυπτος= σοβαρός. 2014 / Σχολιάστε . ο μη επιλήψιμος. β) κακόπιστος και στρεψόδικος συνομιλητής Θρησκόληπτος= αυτός που δείχνει υπερβολικό θρησκευτικό ζήλο Μουσόληπτος= αυτός που έχει ποιητική προδιάθεση Ηχοληψία= καταγραφή ήχων Φωνοληψία= λήψη και αποτύπωση της φωνής Ακατάληπτος= α) αυτός που δε συλλαμβάνεται εύκολα. σεβαστός Ανυπόληπτος= αυτός που δεν έχει υπόληψη. αξιοπρεπής. Ενότητα 1η.Διαλαμβάνω= α) περιλαμβάνω. β) συγκεφαλαιώνω. έξοχος Ανακαταλαμβάνω= ξανακυριεύω κάτι Προσωποληψία= μεροληψία για κάποιο πρόσωπο Αρχ. ελλ. ο άψογος Ανεπανάληπτος= αυτός που δεν μπορεί να επαναληφθεί. Πατρική δικαιοσύνη Νοεμβρίου 11. αναφέρω Αντιληπτικός= αυτός που μπορεί να αντιληφθεί Επιληψία= πάθηση του νευρικού συστήματος (σεληνιασμός) Δικολάβος= α) πρακτικός δικηγόρος. β) ακατανόητος Προκαταλαμβάνω= α) κυριεύω από πριν.

Και ὴ ταὴ μεὴν πρῶτα ἐπειρᾶτο αὐτοὴν ὁ Και αρχικά ο πατέρας του προσπαθούσε να τον συνετίσει με τα λόγια· πατηὴρ ῥυθμίζειν λόγῳ· ἐπει ὴ δεὴ οὒκ ἐπείθετο. Μάρδος στην καταγωγή είχε επτά παιδιά. ἀκριβῶς κατηγόρησε. παῖδας εἶχεν ἑπτά.» . Ταὴ αὐταὴ δεὴ λέγοντος τοῦ Κι ενώ ο Μάρδος έλεγε τα ίδια. βασιλέα Ἀρταξέρξην ἤγαγον. Τούτων ὁ νεώτατος κακαὴ πολλαὴ Από αυτούς ο πιο νέος προκαλούσε πολλά κακά στους άλλους. ἀποκτεῖναι τοὴν νεανίσκον. βασιλευὴς ἔφη: «Εἶτα «Αλήθεια. τουὴς ἄλλους εἰργάζετο. τον οδήγησε μπροστά στους δικαστές δικασταὴς ἤγαγε και ὴ ὅσα αὐτῷ ἐτετόλμητο και τον κατηγόρησε για όσα αυτός είχε αποτολμήσει. ο βασιλιάς είπε: Μάρδου. και ὴ ᾔτει παραὴ τῶν δικαστῶν και ζητούσε από τους δικαστές να εκτελέσουν το νέο. προὴς τουὴς επειδή όμως δεν πειθόταν. θα έχεις το θάρρος να αντέξεις να πεθαίνει ο γιος σου.Μετάφραση του κειμένου Α κατά τμήματα Ἀνηὴρ γένει Μάρδος Ένας άντρας. Οἱ δεὴ ἐξεπλάγησα ν και ὴ ἀμφοτέρους Αυτοί έμειναν έκπληκτοι και οδήγησαν και τους δυο στο βασιλιά ἐπι ὴ τοὴν Αρταξέρξη.

επαίνεσε τον άντρα και τον έκανε ένα από τους βασιλικούς δικαστές. η μητέρα τους καθόλου δε λυπάται. οὐδεὴν ἡ μήτηρ αὐτῶν λυπεῖται. ἀλλαὴ θάλλει μᾶλλον και ὴ γλυκίων γίνεται». . Ταῦτα ἀκούσας Ἀρταξέρξης ἐπῄνεσε μεὴν τοὴν ἄνδρα και ὴ τῶν βασιλικῶν δικαστῶν ἐποίησεν ἕνα. εἰπωὴν ὅτι ὁ περι ὴ τῶν ἰδίων παίδων οὕτω δικαίως ἀποφαινόμε νος πάντως και ὴ ἐν τοῖς ἀλλοτρίοις ἀκριβής ἔσται δικαστηὴς και ὴ Κι αυτός είπε «βεβαιότατα· γιατί και όταν αφαιρώ τις πικρές παραφυάδες που φυτρώνουν στα μαρούλια.τολμήσεις τοὴν υἱοὴν ἀποθνῄσκον τα ὑπομεῖναι. λέγοντας ότι αυτός που διατυπώνει τόσο δίκαιες κρίσεις για τα παιδιά του οπωσδήποτε και στις ξένες υποθέσεις θα είναι δίκαιος δικαστής και αδέκαστος.» Αφού άκουσε αυτά ο Αρταξέρξης.» Ὁ δεὴ ἔφη «πάντων μάλιστα· ἐπει ὴ και ὴ ὅταν τῶν φυομένων θριδακινῶν τάς ἐκφύσεις ταὴς πικραὴς ἀφαιρῶ. αλλά ανθίζει περισσότερο και γίνεται γλυκύτερη.

ο στρατηγός των Λακεδαιμονίων. εἰμί οριστική …………. θανάτου.gr/ipap/Ellinikos%20Politismos/Yliko/oles%20oi %20metafraseis%20b. Όταν όμως αυτός αποκαλύφθηκε. . ο πατέρας του. 2014 / Σχολιάστε ΕΥΚΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ ΦΩΝΗΣ from Αλεξάνδρα Γερακίνη Ασκήσεις Ευκτικής Έγκλισης Άσκ. τον άφησε να πεθάνει από την πείνα. αφού είχε πάρει από τον Ξέρξη πεντακόσια χρυσά τάλαντα. Νοεμβρίου 8. ευκτική ………………. τον κυνήγησε μαζί με άλλους μέχρι το ναό της Χαλκιοίκου Αθηνάς και.. σκόπευε να προδώσει τη Σπάρτη. ο Παυσανίας. ἀπειλῶν αὐτῷ απειλώντας τον με θάνατο. ἐαὴν ἀδικῶν φωραθῇ εάν αποδειχθεί ότι διαπράττει άλλες αδικίες.34 (διασκευή) http://users. η μητέρα του τον άφησε άταφο. αφού έφραξε με πέτρες τις πόρτες του ναού. Επίσης. υποτακτική ……………. ἀφῆκε δεὴ και ὴ τοὴν και απάλλαξε από την τιμωρία το νέο.Φ. Αἰλιανός.sch. όπως (ιστορεί) ο Χρύσερμος στο δεύτερο βιβλίο των Ιστορικών. ΕΥΚΤΙΚΗ «ΕΙΜΙ» ΚΑΙ ΦΩΝΗΕΝΤΟΛΗΚΤΩΝ ΒΑΡΥΤΟΝΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ Ε. Ποικίλη Ἱστορία 1.ἀδέκαστος. ο Αγησίλαος. ἕτερα. νεανίαν τῆς τιμωρίας. Συναγωγή ιστοριών παραλλήλων ελληνικών και ρωμαϊκών 308 Β Μετάφραση Ενώ οι Πέρσες λεηλατούσαν την Ελλάδα.htm ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – Παράλληλο κείμενο Πλούταρχος. 1 Να συμπληρωθεί ο πίνακας με τις εγκλίσεις του ρ.

Άσκ. …………… …………………… ………………. (γ’ ενικό) τῶν ἀνδρῶν τοὴ ἔργον. …………………… ……………. οὕτω δ’ ἂν και ὴ οἱ ἄνισοι μάλιστ’ …………… (συνηρημένος τύπος γ΄ πληθ. 9. 8.. εἶπον οὖν ἐγωὴ ὅτι τάλαντον ἀργυρίου ἕτοιμος ………… (α΄πληθ. ταῦθ’ οὕτως ἔχει. γνῶναι οὖν εὐθυὴς ὅτι τούτων ………. (α΄ πληθ.). καίτοι τίνες ἡμῶν ἂν …………… (γ΄ πληθ.) δυστυχέστεροι 4. …………… ……………………. 6.) τοιαῦτα πεπονθότες.(α΄ ενικό) ἀνθρώπων 2. 5. ………………… …………………. 2 Να συμπληρωθούν οι προτάσεις με τύπους της ευκτικής ενεστώτα του ρ.3 Να συμπληρωθούν οι παρακάτωτ τύποι της ευκτικής του ρ. συὴ εἰ μεὴν βούλοιο φίλος ὡς μέγιστος ἂν ………. οὐκέτ’ ἂν ἡμεῖς …………… (α΄ πληθ. …………………. Άσκ.) δοῦναι.). παιδεύω ενεργητικής φωνής: Ενεστώτας παιδεύπαιδεύπαιδεύπαιδεύ- Μέλλοντας παιδεύπαιδεύπαιδεύπαιδεύ- Αόριστος παιδεύπαιδεύπαιδεύπαιδεύ- . οὕτω γαὴρ ἂν ἡμεῖς μεταὴ πλείστης ἀδείας …………. εἰμί 1. οἷοίπερ ἂν ὑμῖν αὐτοῖς …………… (β΄ πληθ. ἂν ἐμοι ὴ πείθοιντο και ὴ μέγιστος ἂν ………. ἀγγέλλουσιν ὅτι οἱ νεκροι ὴ ἀνῃρημένοι ……………… (ασυναίρετος τύπος γ΄ πληθ.) φίλοι. …………… …………………. (β΄ενικό). 10.. 7.. ……………….) οἱ μεταβαλλόμενοι.…………… …………………. εἰ δέ τίς σε λυποίη 3.

)..) οἱ θεοι ὴ εὐμενεῖς ἡμῖν εἶναι και ὴ συμβουλεύοιεν (σ … γ’ πληθ. Ἐάν ὑμεῖς λύ……. β’ πληθ 6. γ’ πλ 4. ἵνα τηὴν τυραννίδα παύσαιεν (παύ-…. α’ εν. 5. στ. αόρ.. (ἀποβλέπω. ἐπίορκοι ἔσεσθε. ευκτ. αορ. ὑμεῖς οὗτοι ἀποβλέψ-………. ἄδικοι ἐσόμεθα. Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις: α. ἵνα μηὴ περι ὴ αὐτῶν ἐρίζ…… (ἐρίζω. Ἤν τις παραβαίν… (παραβαίνω.. ἡμεῖς κελεύωμεν …………………………… ὑμεῖς θεραπεύητε …………………………. ἔχοις (ἔχ-…. ε.) ἄν με διδάξει τί ἐστι νόμος. ευκτ. 2. Οὕτω γαὴρ ἄν ἀποτρέψαιτε (ἀποτρέπ-……...) τοῖς σημείοις ταὴ ἄριστα.. ενεστ. αορ.) τοὴν τῶν βαρβάρων κίνδυνον. ενεστ. αορ.).. Ἕνεκα χρημάτων μηδένα θεῶν ὁμόσῃς.) θανάτῳ κολάσαις (κολάζ-…. λέγ-……. β’ πληθ.. β.) εὐορκεῖν..) αὐτόν. Λόγισαι ὁπόσα μοι ὀφείλεις. τον αριθμό και το πρόσωπο: Ὅστις …………………………. Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις: ὑμεῖς ἡμεῖς οὗτοι λύσ-……… πράξ-…….) ἄν ὅσους κινδύνους ὑπομένω. 2014 / Σχολιάστε 1. πιστεύ-…………. 3. (λύω. ζημίαν ἐπέθεσαν. Ἐάν τις εἰς τοὴ κάτοπτρον ἀποβλέ….. Ἄρα πιστεύσαιτε (πιστεύ-……. β’ πληθ. (μέλλω. 3. δ. ευκτ. ενεστ.παιδεύπαιδεύ- παιδεύπαιδεύ- παιδεύπαιδεύ- Άσκ. ενεστ.... Και ὴ ὑμεῖς δ’ ὑγιαίνοιτε (ὑγιαίν-…. αορ.. πάσας ταὴς πόλεις ὁρᾷ. β’ πληθ. γ. .) ἄν με. Εἴθ’ ἐθέλοιεν (ἐθέλ-…. Βροῦτος και ὴ οἱ μετ’ αὐτοῦ ἐφόνευσαν τοὴν Καίσαρα.. β’ εν. ευκτ. εἰ μηὴ ἀληθεύσαιμι (ἀληθεύ-……. μηδ’ ἄν μέλλ…. 7. Ασκήσεις στην υποτακτική ενεργητικής φωνής Νοεμβρίου 2. ενεστ.) και ὴ εὖ πράττοιτε (πράττ-…. 4 Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο της ευκτικής Αρχή φόρμας 1. ευκτ. Ὦ βασιλεῦ. γ’ πληθ. Ἐάν ἡμεῖς φονεύ…… (φονεύω. ευκτ.. ἡμεῖς βλάπτωμεν …………………………… μή πιστεύῃ οὗτοι ἱκετεύωσιν …………………………… σύ ἑρμηνεύῃς …………………………. αόρ. 2. ενεστ. ενεστ.) τι τούτων. αόρ. Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στον αόριστο διατηρώντας ίδια την έγκλιση.) ταὴς σπονδάς. ευκτ.

ενεστώτα)… 13. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο υποτακτικής: 7. γ’ εν. (εἰμι. Τουὴς δεὴ ἀνθρώπουςφυλά…. 5. α’ πληθ. γ’ εν. γ’ πληθ. αορίστου). αορίστου)… 16. (πείθω. Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις: . Ἐαὴν τῷ ὄντι ……. αορίστου)… Ασκήσεις στην υποτακτική ενεργητικής φωνής Νοεμβρίου 2. (πράττω. Πάντεςἀτιμά…… (ἀτιμάζω. (λαμβάνω. ενεστώτα)… 9. γράφεις γράφ…. Οὐχ ὅπως τουὴς αὐτουὴς χορουὴςκρίν…. β’ εν. (κρίνω. 11. Ἤν μηὴπεί…… (πείθω. (θεραπεύω. Ἐαὴν δέ γε συὴ ταῦτα μεθ’ ἡμῶνπρά…. αορίστου)… 8.. 2014 / Σχολιάστε Εγκλίσεις ΥΠΟΤΑΚΤΙΚH EΓΚΛΙΣΗ 1. γράφει γράφ…. τοξεύητε ……………………………… παύσωμεν ……………………………. γ’ πληθ. Οὐδεὴν γαὴρ δεινοὴνπεί…. Ἂν τις ἀπ’ αὐτῶν ἁθρόα πολλαὴλαμβάν…. Να γράψετε τα ρήματα στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου και της ίδιας έγκλισης: κελεύσῃς ……………………………. ενεστώτα). Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής: οριστική υποτακτική γράφω γράφ…..… 14. ενεστώτα) οἱ λαμβάνοντες… 12.… 15.... γ’ εν. Ἂν δέ τις γονέας μηὴθεραπεύ….. Ὅσον ἂντάττ…… (τάττω. αορίστου)… 10..4. β’ εν ενεστώτα) καλοὴς κἀγαθός. γ’ εν. (φυλάττω. γ’ πληθ. γράφομεν γράφ…… γράφετε γράφ…… γράφουσι γράφ…… 6.

Ἐάν τις εἰς τοὴ κάτοπτρον ἀποβλέ…. (πράττω. Να συμπληρώσετε τη σωστή κατάληξη υποτακτικής στις παρακάτω φράσεις: ὑμεῖς λύσ-…… ἡμεῖς πράξ-…… οὗτοι λέγ-…… ὑμεῖς ἀποβλέψ-…… οὗτοι πιστεύ-…… 4. Ἐαὴν δέ γε συὴ ταῦτα μεθ’ ἡμῶνπρά…. μή πιστεύῃ οὗτοι ἱκετεύωσιν ………………… σύ ἑρμηνεύῃς ………………. γράφει γράφ…. ὑμεῖς θεραπεύητε ………………. δ. αορίστου)… 10. β’ εν ενεστώτα) καλοὴς κἀγαθός. β. αόρ. Να μεταφέρετε τους ρηματικούς τύπους στοναόριστοδιατηρώντας ίδια την έγκλιση.) εὐορκεῖν. γ. αόρ.) αὐτόν. ἡμεῖς κελεύωμεν …………………. γ’ εν.α. ενεστ. β’ εν. γράφομεν γράφ…… γράφετε γράφ…… γράφουσι γράφ…… 6. μηδ’ ἄν μέλλ…. Ἤν τις παραβαίν… (παραβαίνω.). 5. (πείθω.. (εἰμι. ενεστ. Ἕνεκα χρημάτων μηδένα θεῶν ὁμόσῃς. ενεστ.. τον αριθμό και το πρόσωπο: Ὅστις …………………. τοξεύητε ……………………………… παύσωμεν ……………………………. γράφεις γράφ…. Ἐάν ἡμεῖς φονεύ…… (φονεύω. Να συμπληρωθούν οι παρακάτω προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο υποτακτικής: 7. Να μεταφερθούν οι τύποι της οριστικής στους αντίστοιχους της υποτακτικής: οριστική υποτακτική γράφω γράφ….. ε. ἐπίορκοι ἔσεσθε. Οὐδεὴν γαὴρ δεινοὴνπεί…. ενεστώτα)… 9. Ἐαὴν τῷ ὄντι …….. ἄδικοι ἐσόμεθα.). 2. 3. Ἐάν ὑμεῖς λύ……. γ’ εν.) ταὴς σπονδάς. αόρ.. Λόγισαι ὁπόσα μοι ὀφείλεις. (λαμβάνω. ἵνα μηὴ περι ὴ αὐτῶν ἐρίζ…… (ἐρίζω.. αορίστου)… 8. . ζημίαν ἐπέθεσαν. (μέλλω. Να γράψετε τα ρήματα στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ίδιου χρόνου και της ίδιας έγκλισης: κελεύσῃς ……………………………. πάσας ταὴς πόλεις ὁρᾷ. στ.. (ἀποβλέπω.) τι τούτων. (λύω.. Ἂν τις ἀπ’ αὐτῶν ἁθρόα πολλαὴλαμβάν…. ἡμεῖς βλάπτωμεν ……………….

αλλά αφηγούνται τις δραματικές κυρίως περιπέτειες της ανθρώπινης ζωής με τον τρόπο των παραμυθιών.. νανουρίσματα. γ’ πληθ. Ακόμη δεν τραγουδούσαν τα έπη συνοδεύοντας το τραγούδι τους με τη μουσική υπόκρουση της φόρμιγγας όπως παλιότερα οι αοιδοί. (κρίνω. τραγούδια της ξενιτιάς.… 15. αορίστου). Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα ιστορικά τραγούδια. αορίστου)… 1η ενότητα: Τρόποι ανάπτυξης ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Ασκήσεις Οκτωβρίου 13. Ὅσον ἂντάττ…… (τάττω. Οὐχ ὅπως τουὴς αὐτουὴς χορουὴςκρίν…. Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσουμε τα τραγούδια που αναφέρονται στις διάφορες εκδηλώσεις της ζωής (της αγάπης.11. γ’ εν. αποκριάτικα και άλλα εορταστικά. να βρείτε και με ποιους τρόπους αναπτύσσονται οι παράγραφοι που ακολουθούν:   Οι παραλογές είναι δημοτικά τραγούδια πολύστιχα και αφηγηματικά. Όχι μόνο κάνει σχετικά απλές δουλειές. γ’ πληθ.. μοιρολόγια. Οι ραψωδοί σε αντίθεση με τους αοιδούς δε δημιουργούσαν δικά τους έργα. αλλά τα απάγγελναν με ρυθμό. (θεραπεύω. Τουὴς δεὴ ἀνθρώπουςφυλά…. οδηγεί αυτόματα τα τρένα σύμφωνα με προκαθορισμένο πρόγραμμα και εξορύσσει το κάρβουνο που μας χρειάζεται.  Τους αοιδούς τους διαδέχτηκαν οι ραψωδοί. Μοιάζουν δηλαδή με μικρά έπη. γ’ εν. Πάντεςἀτιμά…… (ἀτιμάζω. γνωμικά. ενεστώτα) οἱ λαμβάνοντες… 12. ενεστώτα). αλλά απομνημόνευαν και απάγγελναν τα παλιότερα έπη και κυρίως τα ομηρικά.… 14.  Παρότι τα δημοτικά τραγούδια παρουσιάζουν μεγάλο θεματικό πλούτο. (φυλάττω. Ἂν δέ τις γονέας μηὴθεραπεύ…. 2014 / Σχολιάστε Ασκήσεις στους τρόπους ανάπτυξης παραγράφων Αφού βρείτε τη θεματική περίοδο. τραγούδια της δουλειάς). αλλά στοιχειοθετεί εφημερίδες. όπως η κατασκευή τμημάτων αυτοκινήτων ή ψυγείων. όπως και τα ακριτικά. νυφιάτικα. Άρχισε μάλιστα τελευταία να μας οργώνει τα χωράφια και να θερίζει τις σοδειές. αορίστου)… 16. ενεστώτα)… 13. μπορούμε ωστόσο να τα χωρίσουμε σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. παιδικά. δηλαδή αυτά που δημιουργήθηκαν εξαιτίας . με τη διαφορά όμως ότι δεν εξυμνούν ηρωικά κατορθώματα. γ’ πληθ. Ἤν μηὴπεί…… (πείθω. τα σχόλια – λεπτομέρειες και την κατακλείδα (όπου υπάρχει). Τα τελευταία 20 χρόνια η αυτοματοποίηση έδειξε πως είναι ικανή να επιτελέσει κάθε παραγωγικό έργο. κάλαντα. οι οποίοι όμως είχαν αρκετές διαφορές από τους πρώτους. α’ πληθ.

 Διαβάζω το κείμενο του βιβλίου στα Αρχαία. 13. 3. β) από την αρχή του 2ου μέρους ως 3. 2ο κείμενο: «Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή» – Επεξεργασία με τη χρήση ΤΠΕ (διδακτική παρέμβαση) Οκτωβρίου 11.20-12.38. να παίζουν σύμφωνα με τους κανόνες του παιχνιδιού.00. Μέσα από τις παρέες το παιδί κάνει τις πρώτες του προσπάθειες να δημιουργήσει έναν κόσμο όπου δεν θα υπάρχει ο αυστηρός έλεγχος των «μεγάλων».  Οι παρέες συνομηλίκων αποτελούν εξαιρετικά σημαντικούς φορείς κοινωνικοποίησης των νέων. όπως είναι τα ακριτικά ή τα κλέφτικα.20. να υπολογίζουν τους άλλους. Αρχαία Β΄Γυμνασίου. Τα παιδιά διαμορφώνουν μια νέα αντίληψη του «εμείς».49-7.31.14. . μέσα από το παιχνίδι και τη συναναστροφή. δοκιμάζει νέες εμπειρίες κοινές με τους φίλους του και πιθανόν διαφορετικές από τα πρότυπα της οικογένειας και του σχολείου. καλύτερα από το διαδραστικό πίνακα.ενός ιστορικού γεγονότος. η συμπεριφορά του οργανώνεται και αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Βλέπω το βίντεο για τη ναυμαχία της Σαλαμίνας (YouTube «Η ναυμαχία της Σαλαμίνας» 1ο και 2ο μέρος. 10.00-14. όπως κάνει υπερσύνδεση στο σχολικό βιβλίο «Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας».  Διαβάζω από την ιστοσελίδα στον Ελληνικό πολιτισμό του Παπαθανασίου για τον Πλούταρχο. επιλεκτικά: α) (Λεπτά της ώρας:) 5. Στην τρίτη κατηγορία τοποθετούμε τις παραλογές. μαθαίνουν να ανταγωνίζονται και να συμβιβάζονται.00. 6. δηλαδή το τέλος του 1ου μέρους. 2014 / Σχολιάστε   Βλέπω το χάρτη της Σαλαμίνας σε 2 μορφές.12-9.

 πηγαίνουν στο 3ο μέρος όσων γράφει για την ενότητα η ιστοσελίδα στον Ελληνικό πολιτισμό του Παπαθανασίου (: Αρχαίο κείμενο. υποκείμενα και αντικείμενα στο κομμάτι του κειμένου που τους ζητήθηκε να κάνουν τη μετάφραση. κάνουν την 1η δραστηριότητα από την Επεξεργασία Κειμένου. πάνε στο 3ο μέρος όσων γράφει για την ενότητα η ιστοσελίδα στον Ελληνικό πολιτισμό του Παπαθανασίου (: Αρχαίο κείμενο. πάλι κατά ομάδες.: ΟΡΙΣΜΟΣ-ΛΕΞΙΚΑ Οκτωβρίου 9. Αν ο χωρισμός των μαθητών γίνει σε 4 ομάδες. Διδακτικοί Στόχοι.. όπως ήταν χωρισμένοι σε ομάδες. Σενάριο διδασκαλίας με ΤΠΕΝ.  Ανακοινώνουν τι βρήκαν χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα.  Άλλος τρόπος: Πάω στην Επεξεργασία Κειμένου (πάντα στον Ελληνικό πολιτισμό του Παπαθανασίου). χωρίζω το δυναμικό των μαθητών σε 5 ομάδες και κάνουν οι μαθητές κατά ομάδες τη μετάφραση με αντιστοίχιση (3η δραστηριότητα).  Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σκοπιμότητα και την τεχνική διατύπωσης ορισμών . Βιβλίου Β΄ Γυμν. ρήματα. συμβούλου ΠΕ02) Ενότητα 9η. να κάνουν τη μετάφραση μόνοι χρησιμοποιώντας τον Η/Υ τους και πιο συγκεκριμένα το word. σελ. 139 – 140 &143 – 146 του Διδ. ΟΡΙΣΜΟΣ-ΛΕΞΙΚΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες.  Τέλος. λεξιλογικές … νοήματος) και προσπαθούν. 2014 / Σχολιάστε Σ Ε Ν ΑΡ Ι Ο Δ Ι ΔΑΣ Κ ΑΛ Ι ΑΣ ΜΕ TH ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (τροποποιημένο σενάριο της Βόντσα Β.Γλώσσα Β΄Γ. λεξιλογικές … νοήματος) και  απαντούν στις ερωτήσεις κατανόησης κειμένου που δίνονται και  κάνουν άσκηση αντιστοίχισης (1η άσκηση). (Βοηθούν τα σχόλια που δίνει στην Επεξεργασία Κειμένου). Μετά χωρίζω το δυναμικό των μαθητών σε 4 ομάδες.  Μετά βρίσκουν οι μαθητές. σχολ.

Η πορεία της διδασκαλίας αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις:   Στην πρώτη φάση παρουσιάζεται από τον διδάσκοντα το πρόβλημα. ετυμολογικών και άλλων πληροφοριών για ένα λήμμα  Οι μαθητές να ασκηθούν στην πλοήγηση και αναζήτηση πληροφοριών στα ηλεκτρονικά λεξικά  Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση της ηλεκτρονικής έκδοσης του διδακτικού τους βιβλίου στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.greeklanguage. Υλοποίηση : Η διδασκαλία μπορεί να γίνει με τα laptops των μαθητών ή εντός του σχολικού εργαστηρίου.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.  Οι μαθητές να ασκηθούν στην αναζήτηση ερμηνευτικών. Θα χρησιμοποιηθεί το σχολικό βιβλίο και θα ακολουθήσει πλοήγηση στα λεξικά του Κόμβου της Ελληνικής Γλώσσας http://www. τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων και ορίζεται η πορεία της εργασίας για ένα διδακτικό δίωρο. Στη δεύτερη φάση γίνεται επεξεργασία του θέματος από ομάδες μαθητών όπως αυτοί μπορούν να κατανεμηθούν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου.html Η μέθοδος διδασκαλίας είναι η ευρετική ανακαλυπτική μέθοδος. δηλαδή να βιώσουν διαδικασίες αυτενέργειας και ενεργητικής μάθησης. Οι μαθητές να εξοικειωθούν με τη χρήση λεξικών. με χώρο αναζήτησης το διαδίκτυο Τα εποπτικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν είναι:   Το διαδίκτυο Το σχολικό εγχειρίδιο  Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου.  Το φύλλο εργασίας που θα διανεμηθεί στους μαθητές. ή από τον κάθε μαθητή στο προσωπικό του laptop . Να μάθουν οι μαθητές πώς και πού να βρίσκουν τη γνώση. γιατί είναι αναγκαία η πρόσβαση στο διαδίκτυο. την αποκρυπτογράφηση της λεξικογραφικής μεταγλώσσας ώστε να καταστεί το λεξικό φιλικό εργαλείο αναφοράς. που διδάσκονται με παραδοσιακές προσεγγίσεις και δεν ελκύουν ή ακόμα αγχώνουν τους μαθητές. καθορίζονται οι μαθησιακοί στόχοι. Παιδαγωγικοί Στόχοι :   Αποδοχή και απόλαυση της χρήσης ΝΤ σε μαθήματα.

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Στην τρίτη φάση γίνεται ανακοίνωση και ανάλυση του συμπεράσματος από τον αντιπρόσωπο της κάθε ομάδας ή τον κάθε μαθητή που εργάστηκε μόνος. Ακολουθεί κριτική των απόψεων και συμπλήρωσή τους από τους άλλους μαθητές της τάξης και συνάγεται το τελικό με την καθοδήγηση του /της εκπαιδευτικού.greeklanguage. Τέλος γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στην ύλη του σχολικού βιβλίου. λύνονται οι τελευταίες απορίες και ανατίθεται εργασία για το σπίτι. Με τον κειμενογράφο γράψε τους ορισμούς που βρήκες.html 2. Συζήτησε με τους συμμαθητές σου τι είναι ένας ορισμός. Στη συνέχεια συμβουλέψου το βιβλίο σου στη σελίδα 139 και γράψε τι είναι η οριστέα έννοια. Γαλαξίας —————————————————————————————————— —————————————————————————————————– Πλανήτης —————————————————————————————————— ————————————————————————————————— Ήλιος —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— — Σελήνη —————————————————————————————————— ——————————————————————————————————Σύμπαν —————————————————————————————————— —————————————————————————————————– 3.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search. Γράψε στη γραμμή αναζήτησης τις παρακάτω λέξεις και βρες τον ορισμό τους στο λεξικό. τι είναι τα γένος και τι η ειδοποιός διαφορά —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— . Μπες στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://www. σε τι μας χρησιμεύει και πώς φτιάχνεται.

PDF και δες στην ηλεκτρονική έκδοση του βιβλίου σου στη σελίδα 146 τη χρήση των λεξικών.—————- . την ονομαστική και γενική πληθυντικού. Με βάση τα παραδείγματα που σου εμφανίζει το λεξικό γράψε τρεις ολοκληρωμένες προτάσεις με τη λέξη διαστημόπλοιο στη γενική ενικού. Στείλε το λήμμα διαστημόπλοιο στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα. Γράψε στη μηχανή αναζήτησης τη λέξη Αστροναύτης και βρες την αντίστοιχη αγγλική και γαλλική λέξη.pi-schools. Γράψε στη μηχανή αναζήτησης του ηλεκτρονικού λεξικού που επισκέφτηκες τη λέξη Διαστημόπλοιο και γράψε τι είναι καταχωρημένο σε σχέση με:   Την προφορά————————————————————— Τη γραμματική (μέρος του λόγου)_______________________________  Τις σημασίες——————————————————————  Τα παραδείγματα χρήσης————————————————-  Την ετυμολογία————————————————————- 6. —————————————————————————————————— —————————————————————————————————— ——— 8.—————————————————————————————————— ———————————— 4. Μπες στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου http://www. στα βιβλία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και κάνε μια «αναζήτηση» μαζί με την ένδειξη «συμφραζόμενα της λέξης». α) Πήγαινε στη «σύνθετη αναζήτηση» του λεξικού και γράψε σελήνη. στα σώματα Κειμένων.gr/books/gymnasio/glossa_b/MATHITIS/135-148. στη Νεοελληνική Γλώσσα. ——————————————————————————————————————————————————————————————– ————————————————————————————————— 7. Πόσες εγγραφές εμφανίζονται. 5. Τι παρατηρείς.

δ) Γράψε από μια πρόταση για τις λέξεις σεληνόφως και σεληνάκατος με βάση το υλικό που σου έδωσε το λεξικό. η ψιλή (ἀ) και η δασεία (ἁ): . ψιλή) στα Αρχαία Ελληνικά Οκτωβρίου 9. Τα πνεύματα (δασεία. τι υλικό βρίσκεις στα Σώματα Κειμένων.β) Στείλε στο «καλάθι» (χρησιμοποίησε το εικονίδιο καλάθι μπροστά στη λέξη και κάνε κλικ) τις σύνθετες λέξεις με πρώτο συνθετικό τη σελήνη (σελην*). Ανακοίνωσε στους συμμαθητές σου   Τι έμαθες για τον ορισμό της λέξης Τι είναι τα ηλεκτρονικά λεξικά και πώς μπορείς να τα χρησιμοποιείς  Τι πληροφορίες κατέγραψες κατά την πλοήγησή σου στο ηλεκτρονικό λεξικό του Τριανταφυλλίδη. Τα πνεύματα είναι δύο. γ) Πάτησε την ένδειξη «προβολή» και δες τις λέξεις που επέλεξες. Βρες τα σύνθετα με δεύτερο συνθετικό την κατάληξη αυτή και γράψε δυο προτάσεις με δυο από τις σύνθετες αυτές λέξεις ———————————————————————————– 10 . 2014 / Σχολιάστε Κάθε λέξη που αρχίζει από φωνήεν ή δίφθογγο ή από το σύμφωνο ρ παίρνει πάνω σε αυτό ένα ιδιαίτερο σημάδι. Πήγαινε στο «Αντίστροφο Λεξικό (Αναστασιάδη –Συμεωνίδη)» και πληκτρολόγησε την κατάληξη *ναυτης. που λέγεται πνεύμα. πώς χρησιμοποίησες τη Σύνθετη Αναζήτηση και διάβασε τις προτάσεις που έγραψες  Τι είναι και σε τι χρησιμεύει το Αντίστροφο Λεξικό ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Να μελετήσεις από το διδακτικό βιβλίο τις σελίδες 143 «Μαθαίνω για τα Είδη των Λεξικών» και 146 «Χρήση των Λεξικών» και να γράψεις στο τετράδιό σου την άσκηση «Διαβάζω και Γράφω» 3 χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διαθέσιμο λεξικό. ε) Άδειασε το καλάθι. ————————————————————————————– ————————————————————————————– 9.

ἥδε οἵδε. ἁδρός. ἡνίκα. ἑκατοντάκις 8) Οι ακόλουθες λέξεις και όσες είναι παράγωγες από αυτές ή σύνθετες με α’ συνθετικό τις λέξεις αυτές: Α) ἁβρός. ἑαυτοῦ. ἁγνός. γενική:-ονος. οἷ. ὅθεν κτλ 5) Οι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας ἡμεῖς. ἑβδομήκοντα. ἑπτά. ἅγιος. εἰκωὴν ἁγνός. ἔνθεν):   ὅς. ἑ και οι αντωνυμίες ἕτερος. ἑτέρωθεν. ἅλλομαι (=πηδώ). Ἁλικαρνασσός. . ἕξ. ἅλωσις. αἷμα. Ἁλίαρτος. ἑκάτερος.  ἀήρ. ἅλις (=αρκετά). Ἁλόννησος. ὅπως. ὥστε 7) Τα αριθμητικά εἷς. ἡμῶν κτλ ὑμεῖς. ἑκατόν και τα παράγωγα από αυτά:  ἕνδεκα. αἵδε  οὗτος. ἕν. ὅ κτλ ὅπου. ἅλας. αἱρέω -ῶ. αὕτη 4) Οι αναφορικές αντωνυμίες και τα αναφορικά επιρρήματα (εκτός από τα ἔνθα. ἁλιεύω. ἁθρόος. εὑρίσκω. ἕκαστος και οι λέξεις που σχηματίζονται από αυτές:  ἡμέτερος. ἵνα. ἑξακόσιοι. έκάστοτε κτλ 6) Οι σύνδεσμοι:  ἕως. ῥέω Από τις λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο οι περισσότερες παίρνουν ψιλή. ὑμῶν κτλ οὗ. ὁπότε. γενική:-ίδος. αἱ ἁλαι ὴ (=η αλυκή). Αἷμος. ὅτε. ἁλουργίς. ἥ. ᾌδης. ὡς. ἁλίσκομαι. ὅμως. Ἁλιάκμων. ὅτι. Δασύνονται: 1) Οι λέξεις που αρχίζουν από υ ή από ρ   ὑβρίζω ῥοδον 3) Οι δεικτικές αντωνυμίες:   ὅδε.

ἥκιστα. ἑκών. ὁρίζω. ἧλιξ (=συνομήλικος. ἁρμός. εἱμαρμένη. Ἑκάτη. Ἡσίοδος. ενώ εἴργω =εμποδίζω την είσοδο. εισπνοή. ἡττάομαι – ἡττῶμαι. ἕωλος (=παλιός. ἕζομαι (=κάθομαι). ἱλάσκομαι. ἅπαξ. εἱλόμην ( αόριστος β’ του αἱροῦμαι). Ἡρακλῆς. γενική:τῆς ἁλός (=θάλασσα).στρέφω). Ἑλλάς. ἱστορέω – ἱστορῶ. ἑξῆς. ἱδρώς. Ε) Ἑβραῖος. Ἑλικών (τοῦ Ἑλικῶνος). ὅσιος. ἕψω (=βράζω). τοὴ ἕδος (=θρόνος. ὁ ὅρμος. Ἑκάβη. ἵππος. ἅλυσις. εὑρίσκω. πληθυντικός: ἁλτῆρες. ἡμέρα. ἥσυχος. ὁλκάς (=πλοίο που ρυμουλκείται. ἥλιος. ἕτοιμος και ἑτοῖμος. ἁρμόζω. εἱρκτή (=φυλακή). γενική : τῆς ἁψίδος. ἕλκος. ἅρμα. ὁρμή. κλείνω μέσα. ὁ ὅρος. ὁ ὁλκός (=μηχάνημα με το οποίο έσερναν τα πλοία. ἅρπαξ. συχνά στον πληθυντικό οἱ ἅλες). ἐταῖρος.ὁ ἅλς. ἱερός. χαλινός. Ι) ἱδρύω. ἑλίττω (-= τυλίγω. ἥδομαι. ἕλκω. αυλάκι) ὅλμος. ἕρμα. ναός. καθαρός). ἱστορία. ἑορτή. ἁλτήρ. ἡ ἕλιξ (τῆς ἕλικος). ὡραῖος. ἕρπω. βάρος). ἑρμηνεύω. ἁνύτω (αλλά και ἀνύ (τ)ω). από το ἅπτω). το πρωί) Η) Ἥβη. ἅπτω. ἱκανός. τροχιά. ἑδώλιον. ἕρκος (=φραγμός). Ἡρόδοτος. ἵστωρ τοῦ ἵστορος (=έμπειρος. κόμπος. ἡ ἅλως (= αλώνι). ἑκάς (=μακριά). ἡγέομαι – ἡγοῦμαι. Ω) ὥρα. ἕδρα. ἵστημι. σύντροφος). εἵμαρται. ἅμαξα. ἕσπερος. ἕξω. ἑσπέρα. ἵλεως. ἁψίς. ἑφθός (=βραστός. ἱμάς. ὥριμος. ἵμερος (=πόθος). (μέλλοντας του ρήματος ἔχω). ἅμιλλα. ἥκω. ὁράω – ὁρῶ. ὅλος. ἧλος (=καρφί). ἧπαρ. ἡ ἅλς. Ο) ὁδός. ἡμι-(αχώριστο μόριο) πχ. ἱστός. ἕνεκα και ἕνεκεν. αποκλείω έξω). λουρί. τοὴ ἕλος. Ἕλλην. ἱκνέομαι – ἱκνοῦμαι. εἵργνυμι και εἱργνύω (=εμποδίζω την έξοδο. ἡμίθεος. ἑσπόμην (αόριστος β’ του ρήματος ἕπομαι). ἵημι. ἁρμονία. ἧττα. ἥμερος. τοῦ ἁλός (=αλάτι. ἱκέτης. ἱέραξ. ὁλκή (=έλξη. ἁπλοῦς. Ἡλιαῖα. Ἑρμῆς. ἱμάτιον. ἡ ἕλμινς (τῆς ἕλμινθος = σκουλήκι των εντέρων). ἅμα. όχι πρόσφατος) ἡ ἑώς (=η αυγή. τοὴ ὅριον. ἁψίκορος. για τα μέταλλα = καθαρισμένος με φωτιά. . Ἥφαιστος. γνώστης). ἑστιάω -ῶ. ἅπτομαι. ἁρπάζω. ἅμμα (=δέσιμο. ἥρως. άγαλμα). ἁφή. Ἑλένη. ἡ ἡνία και ταὴ ἡνία (=χαλινός και χαλινάρια). ἵπταμαι. ὁρμαθός. ἁπαλός. Ἥρα. ἁμαρτάνω. ἥττων. φορτηγό). ἱλαρός. ἱστίον.