You are on page 1of 13

Penyebaran DSKP KSSR Tahun 6 2015

Namakan 3 jenis tarian di Malaysia yang mewakili kaum-kaum tertentu. Contoh: 1. . Buktikan.PROSES PELAKSANAAN LANGKAH 1 Guru kenal pasti SK dan SP Bina persoalan? Kepelbagaian tarian dan alat muzik di Malaysia menggambarkan kekayaan budaya di negara kita . Tetapkan tempoh kajian Bentuk kumpulan jika perlu Tentukan kaedah kajian Tentukan bentuk laporan Bina soalan-soalan (instrumen) yang boleh membantu menjawab persoalan kajian.

MENDAPATKAN LATAR BELAKANG ATAU MAKLUMAT .

LANGKAH 1 MEMBINA OBJEKTIF KAJIAN Sekurang-kurangnya ada 3 objektif Meliputi pengetahuan. kemahiran dan nilai Menjurus kepada persoalan kajian .

LANGKAH 2 SUMBER SEJARAH Sumber pertama Sumber kedua .

• Kaedah tulisan • Kaedah arkeologi LANGKAH 3 MENGANALISIS DATA MEMBANDING BEZA HASIL DAPATAN DARIPADA PELBAGAI SUMBER RUJUKAN .• KAEDAH PENCARIAN MAKLUMAT SEJARAH • Kaedah lisan.

LANGKAH 4 (Menyediakan 1. Merangkumi :Tajuk Pendahuluan Objektif kajian Kaedah kajian hasil dapatan kesimpulan lampiran rujukan tarian .5 halaman Laporan Kajian) 2. 1.

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES KERJA / PROJEK .

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES ANIMASI .

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES KOMIK .

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES PETA MINDA TARIAN DI MALAYSIA .

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES PEMBENTANGAN KUMPULAN .

HASIL ATAU BENTUK LAPORAN KAJIAN KES POWER POINT .