You are on page 1of 1

Kesan Kepada Negara:Negara akan menghadapi masalah kekurangan sumber

hutan dan sesetengahnya akan menghadapi kepupusan.
Negara akan mengalami defisit dari segi pendapatan hasil
eksport.
Negara akan menghadapi kekurangan bahan mentah untuk
kegiatan pembangunan negara.
Negara akan menghadapi masalah ekonomi dan
pengangguran.
Industri pelancongan negara terjejas.
Kesan Kepada Alam Sekitar:Peningkatan suhu secara ekstrim.
Peningkatan kes pencemaran alam sekitar.
peningkatan kejadian banjir kilat.
Kejadian hakisan dan tanah runtuh semakin berleluasa.
Kemusnahan habitan flora dan fauna.
Menjejaskan keindahan alam semula jadi.
Kesan Kepada Manusia dan Kehidupan:Meningkatnya gejala penyakit dalam kalangan masyarakat.
Menjejaskan pendapatan penduduk.
Menjejaskan kualiti hidup.
Meningkatnya kos sara hidup dan perubatan.
Generasi muda tidak berpeluang menikmati keindahan
hutan dan alam kerana mengalami kemusnahan