You are on page 1of 2

Faptul că această companie s-a dezvoltat mult în ultimul timp iar numărul clienţilor a

crescut şi el a dus la apariţia unor greutăţi în menţinerea afacerii sub control. Se pierde astfel
timpul în luarea deciziilor în legătură cu pregătirea comenzilor, cu aprovizionarea, cu transportul
mărfurilor sau chiar cu stocarea acestora.
Aşadar, vom propune câteva soluţii pentru un control cât mai eficient şi mai strict al
aprovizionării , depozitării şi a gestiunii mărfurilor.
În primul rând, se recomandă achiziţionarea mai multor rafturi, pentru depozitarea
mărfurilor pe categorii, uşurându-se astfel identificarea acestora. Prin mărirea numărului de
reafturi se va îmbunătăţii şi organizarea şi utilizarea spaţiului, trecând la stocarea pe orizontală.
A doua propunere pentru raţionalizarea sistemului logistic a firmei Top Vest Holding
face referire la eficientizarea acestuia prin implementarea unui sistem informatic de gestiune care
să poată permite controlul mărfii la un nivel cât mai performant. Acesta depinde de mai mulţi
factori precum: îmbunătăţirea calităţii, servicii inovatoare, diminuarea timpului de livrare,
creşterea productivităţii, eficientizarea stocurilor şi reducerea pierderilor.
Pentru asta se recomandă un program pentru eficientizarea gestiunii stocurilor.
Programul despre care vorbim se numeşte eXpresSoft Master- softul de gestiune- care
funcţionează împreună cu sistemul de marcaj - eXpresSoft Wireless Check. În urma analizelor şi
comparaţiilor, dar şi conform studiilor existente pe piaţă, acest sistem de gestiune este cel mai
performant de pe piaţă, la ora actuală. Modalitatea de funcţionare este foarte bine gândită şi pusă
la punct. eXpresSoft Master este un sistem conceput pentru un control exact al stocurilor şi
pentru o mai bună planificare, gestionare şi administrare a resurselor în vederea realizării unui
profit sigur. Diminuarea cheltuielilor şi a pierderilor se realizează prin urmărirea şi controlarea în
timp real a stocurilor de materii prime precum şi a celor finite, a preţurilor de vânzare şi a
adaosurilor practicate.
Cu ajutorul acestui sistem de gestiune, firma are control absolut asupra produselor la
intrrea în unitate, recepţia facturilor, la transferurile între gestiuni, realizarea producţiei şi
vânzarea produselor. (Aplicaţie de gestiune, 2012, accesat 14.12.2012, www.expressoft.rosolutii/sports-and-spa/spa/soft-gestiune-expressoft-master).
Reducerea cheltuielilor şi reducerea pierderilor se va realiza prin urmărirea şi
controlul în timp real al stocurilor, a preţurilor de vânzare ale acestora dar şi a adaosurilor
aferente.

12.ro-solutii/sports-andspa/spa/soft-gestiune-expressoft-master). se va realiza un control zilnic asupra condiţiilor de depozitare (temperatură.expressoft. De asemenea. fluxurile stocurilor. a termenului de valabilitate şi a ieşirii produselor. accesat 14.2012.Printre facilităţile programului se numără:  Calculul automat al costurilor în funcţie de preţul de achiziţie  Calculul comenzilor optime către furnizori  Stocuri în timp real şi avertizare asupra stocurilor critice  Inventarierea cantitativ-valorică în orice moment  Situaţii în timp real  Generarea de rapoarte şi grafice pe perioada dorită. punctele atinse mai sus sunt extrem de importante pentru eficientizarea sistemului de gestiune în cadrul companiei Top Vest Holding. pentru a asigura buna desfăşurare a activităţii în viitor. numărul de rotaţii a stocurilor. http://www. În opinia noastră. pe intervale orare. umiditate. costurile de producţie. preţurile medii unitare ale mărfurilor.  Întocmirea balanţei de gestiune pentru perioada selectată. Pentru ca această companie să îşi menţină poziţia pe piaţă este nevoie de îmbunătăţiri continue. Altă măsură recomandată pentru raţionalizarea sistemului logistic la compania Top Vest Holding este reprezentată de implementarea unor fişe de depozit în care să se ţină evidenţa intrărilor. Astfel. orice modificare şi îmunătăţire adusă sistemului companiei trebuie gândită pe termen lung. (Aplicaţie de gestiune. etc. rentabilitate. ventilaţie. vânzări pe produse sau categorii de produse. etc). ieşiri. ce au la bază planuri şi strategii de îmbunătăţire bine puse la punct. aceste măsuri fiind esenţiale pentru dezvoltarea întreprinderii. referitoare la intrări. 2012. a condiţiilor de păstrare. consumuri. pierderi. pe categorii de clienţi. 2 .