You are on page 1of 2

FAIL MEJA

GURU MATA PELAJARAN / GURU KELAS
SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK PELAIE
2015
PENGURUSAN
GURU MATA PELAJARAN / GURU KELAS

TANGGUNGJAWAB

GMP

:

----------------------------------------------------------------------

TINDAKAN
A. SEBELUM P & P
1. Persediaan Mengajar
 Memiliki dokumen-dokumen yang
disahkan oleh GB:
 Sukatan Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran
 Rancangan Tahunan Pelajaran
 Jadual Waktu Peribadi dan
Jadual Waktu
Kelas
 Takwim Hari Persekolahan

Penulisan Rancangan Pelajaran Harian
berasaskan PPKPA adalah seperti berikut:

Format Penulisan:
 Subjek, Masa, Kelas, Bil Murid
 Tajuk
 Objektif
 Isi kandungan
 Aktiviti
 Impak,
 BBM, nilai murni, KBKK
 Mendapatkan pengesahan
daripada pihak pentadbir sekali
setiap minggu ATAU setiap hari
di akhir sesi persekolahan.

RUJUKAN

Folio RPH

RPP

Rekod
Penghantaran RPP

2. Pengurusan Kelas
2.1. Tanggungjawab GK

Senarai Tugas


Menerima lantikan GK
Tindakan GK pada hari pertama
persekolahan ialah:

Menerima senarai murid daripada
PK/GK HEM

Senarai Murid

Menerima Jadual Waktu daripada
PK/GKP, mempamer dan mengedarkan
kepada murid

Jadual Waktu

Mempastikan buku SPBT diedarkan

Rekod SPBT

FAIL MEJA GURU MATA PELAJARAN / GURU KELAS SEKOLAH KEBANGSAAN LUBOK PELAIE 2015   Menerima Buku Rekod Jadual Kedatangan daripada PK/GKP.4.   Menyedia dan mempamerkan pelan kedudukan murid.   Mempamerkan plan kecemasan dan kebakaran Rekod Jadual Kedatangan Carta 2. Tanggungjawab Guru Ganti  GMP Menerima jadual guru ganti. SELEPAS P&P :  Pemeriksaan Latihan dan Tugasan Murid:  Memeriksa hasil kerja murid selepas P & P Jadual Waktu Guru Ganti Buku latihan murid .  Memastikan kerusi dan meja (murid dan guru) mencukupi dan selamat digunakan.  Memastikan semua papan pamer dan  sudut pembelajaran kemas dan tersusun  rapi Kelas Papan pamer Carta Organisasi Kelas Sudut Pembelajaran Jadual Murid Bertugas Pelan Kecemasan Rumusan Rekod keberadaan Guru dalam Kelas Kelas Papan pamer 2.2. kemas.3 Semua GMP bertanggungjawab mengurus kelas:  Mencatat bilangan murid yang hadir di  kelas  Memastikan suasana kelas bersih. Tanggungjawab GMP 2.  teratur dan ceria.  Menubuh dan mempamerkan Organisasi Kelas  Mengadakan sudut pembelajaran   Mewujudkan suasana kondusif/iklim pembelajaran dalam kelas.