You are on page 1of 2

Concursul de chimie MAGDA PETROVANU

Universitatea Alexandru Ioan Cuza din IAI


Facultatea de Chimie

EDIIA VI
12 aprilie 2014
CLASA a XII-a
Nivel C Organic (1)

Fiecare item are un singur rspuns corect.


Se acord cte 3,6 puncte pentru fiecare rspuns corect respectiv 10 puncte din oficiu .
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

Pentru fiecare item, completai rspunsul pe care l considerai corect, cu simbolul .


1.

Cite legaturi si cite legaturi sunt prezente in urmatoarea formula structurala: H3C-CH=CH-CN
a. 9, 3;
b. 7, 5;
c. 8, 4;
d. 10, 4.

2.

Prin incalzire rapida, la 300o C, acidul fumaric se transforma in:


a. carbon si hidrogen;
b. apa si CO2;
c. anhidrida fumarica;

d. anhidrida maleica.

3.

Afirmatia Solubilitatea proteinelor este maxima la punctul izoelectric (pHi) este:


a. adevarata;
b. falsa;
c. un alt raspuns corect;

d. si adevarat si fals.

4.

Un amestec de doua hidrocarburi aromatice mononucleare omoloage conduc prin oxidare cu reactivul Bayer la
acelasi acid carboxilic. Stiind ca atomii de hidrogen din cei doi compusi se gasesc in raport de 4:5, cele doua
hidrocarburi sunt:
a. orto-xilen si etilbenzen; b.
etilbenzen
si c. toluen si etilbenzen;
d. propilbenzen si izopropilbenzen;
propilbenzen.

5.

Esterificarea celulozei cu acid azotic conduce la obtinerea nitratiolor de celuloza utilizati la fabricarea de:
a. filme polimerice;
b. matase viscoza;
c. xantogenat de celuloza; d. hirtie.

6.

Se dau urmatorii compusi: A). CH4; B). C6H5OH; C). NH3; D). CH3OH
Ordinea cresterii aciditatii va fi:
a. B>D>C>A;
b. B>D>A>C;
c. D>B>C>A;

d. D>B>A>C.

7.

Formulei moleculare C3H5Cl ii corespund urmatorul numar de izomeri:


a. 5;
b. 4;
c. 6;

d. 3.

8.

Unul din alcanii izomeri corespunzatori formulei moleculare C5H12, conduce prin monoclorurare fotochimica la
un singur produs. Denumirea corecta a alcanului este:
a. 2,2-dimetil-propan;
b. pentan;
c. 2-metil-butan;
d. 2-metil-pentan.

9.

La analiza unui compus organic s-au obtinut urmatoarele date:


- prin arderea a 5,06 g substanta organica se obtin 7,26 g CO2 si 3,96 g H2O;
- un gram de substanta analizata ocupa un volum de 242,4 mL in conditii normale.
Stiind ca in aceasta molecula organica se gasesc trei atomi de hidrogen avind caracter acid, substanta organica
este:
a. glicerina;
b. glucoza;
c. 1,2,3-trihidroxi-butan;
d. glicina.

10.

Acidul linolic (acid nesaturat), unul din constituientii vitaminiei F (alaturi de acidul linolenic si acidul
arachidonic) se gaseste in uleiurile de miez de nuci, soia, germeni de porumb. Stiind ca:
- prin oxidarea unui mol de acid linolic cu KMnO4/H2SO4 se formeaza cite un mol de acid capronic (acid
hexanoic), acid malonic si acid azelaic (acid nonandioic);
- daca se esterifica acidul linolic cu etanol si apoi se oxideaza cu KMnO4/H2SO4 se formeaza monoetilesterul
acidului azelaic, acid capronic si acid malonic.
structura chimica a acidului linolic este:
a. CH3-(CH2)4-CH=CH-CH2-CH=CH-(CH2)7-COOH; b. CH3-(CH2)4-CH=CH-(CH2)7-CH=CH-CH2-COOH;
c. CH3-CH=CH-(CH2)5-CH=CH-(CH2)7-COOH; d. CH3-CH=CH-(CH2)7-CH=CH-(CH2)5-COOH;

11.

Sa se precizeze numarul de diastereoizomeri pentru urmatorul compus:


Cl-H2C-CH=CH-CH=CH-CH=CH-CH2-Cl
a. 8;
b. 6;
c. 7;

d. 10.

12.

Care din urmatorii compusi contine 3 atomi de carbon tertiari, 1 atom de carbon secundar si 5 atomi de carbon
primari:
a. izononan;
b. 2,2-dimetil-heptan;
c. 2,2,3-trimetil-hexan;
d. 2,3,4-trimetil-hexan.

13.

La bromurarea a 2,8 g alchina se consuma 22,86 g solutie solutie de brom de concentratie 98%. Alchina este:
a. etina;
b. propina;
c. butina-1;
d. 3-metil-butina-1.

14.

Prin sulfonarea unei hidrocarburi aromatice mononucleare A ce contine 9,4% hidrogen, se obtine un singur acid
sulfonic B. Hidrocarbura A este:
a. toluen;
b. para-xilen;
c. orto-xilen;
d. etilbenzen.

15.

130,4 g amestec format din etanol si fenol reactioneaza cu 46 g de sodiu metalic. Compozitia in procente molare a
amestecului initial de etanol si fenol este:
a. 60% etanol si 40% b. 50% etanol si 50% c. 40% etanol si 60% d. 30% etanol si 70%
fenol;
fenol;
fenol;
fenol.

16.

Clorohidratul unei amine alifatice A, care nu mai poate fi alchilata, contine 37,172% clor. Amina A este:
a. trietilamina;
b. trimetilamina;
c. dimetilamina;
d. metil-etil-amina.

17.

Prin reactia dintre cisteina si alanina rezulta dipeptide. Numarul lor total este:
a. ;
b. 6;
c. 8;

18.

135 g solutie ce contine glucoza in concentratie de 60% se supune fermentatiei alcoolice. Volumul de solutie de
etanol de concentratie 92% si densitate 0,9 g/cm3 obtinut este:
a. 50 mL;
b. 75 mL;
c. 100 mL;
d. 25 mL.

19.

Care din urmatorii compusi vor reactiona cu carbonatul de potasiu:


a. metanol;
b. fenol;
c. acid acetic;

d. glicerina.

20.

Prin tratarea glicerinei cu acid sulfuric la cald se obtine:


a. aldehida acrilica;
b. aldehida glicerica;

d. aldehida propionica.

21.

Se dau urmatorii compusi: A). N,N-dimetilanilina; B). N,N-dimetil-2,6-dimetilanilina;


Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:
a. A este mai bazica decit B; b. B este mai bazica decit A; c. A egal cu B ca bazicitate;
d. B are caracter acid.

22.

Se dau urmatorii compusi: glucoza, fructoza, zaharoza si amidonul. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:
a. fructoza este o aldoza;
b. zaharoza este o aldoza; c. glucoza este o aldoza;
d. amidonul este o aldoza.

23.

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata:


a.
aminoacizii
nu b. aminoacizii reactioneaza
reactioneaza
formica;

cu

aldehida

cu aldehida formica
gruparea carboxil;

la

d. 4.

c. aldehida crotonica;

c. aminoacizii reactioneaza
cu aldehida formica
gruparea carboxil si
gruparea aminica;

la
la

d. aminoacizii reactioneaza
cu aldehida formica
gruparea aminica.

la

c. un
glucoza;

si

d. un aminoacid
fructoza.

si

24.

Peptidele sunt formate din minim:


a. doi aminoacizi;
b. trei aminoacizi;

25.

Prin arderea a 9,38 g substanta organica s-au obtinut 9,24 g CO2, 1,26 g H2O si s-au cules 784 mL brom (Br2).
Stiind ca masa atomilor de brom este cu 16 unitati mai mare decit dublul masei atomilor de carbon, formula
moleculara a substantei organice este:
a. C6H4O2Br2;
b. C6H4O3Br;
c. C6H4OBr2;
d. C6H4Br2.

aminoacid

Se dau: AH= 1; AC= 12; AN= 14; AO= 16; ACl= 35,5; ABr= 80.

SUCCES!