You are on page 1of 8

Syndroma Südeck

(Algoneurodystrophia)
Refleksno distrofički sindrom
Posledica povreda ili zapaljenja i lošeg lečenja istih
Südeck smatra da je to vazomotorni poremećaj,
posle reaktivne hiperemije, na traumatizovanom
tkivu
Pravi uzrok je ipak nepoznat
Premorbidna ličnost i vegetativni status pacijenta
su najodgovorniji za nastanak
Primena kortikosteroida povoljno utiče
Davanje sedativa uspostavlja vegetativnu rvnotežu

Klinička slika Südeckovog sindroma Akutni stadijum  Stadijum hronične upale sa distrofijom  Stadijum atrofije  .

Akutni stadijum • • • • • • • otok koža topla. glatka. sjajna hiperhidroza mrljaste demineralizacija ili atrofije kosti mišićna atrofija koja postepeno nastaje nokti brže rastu traje oko 3-4 meseca . hiperemična. eritematoznolividna.

krti su.Stadijum hronične upale sa distrofijom          bol i dalje prisutan koža hladna i vlažna. sjajna otok tvrd nokti sporije rastu. lako se lome trofičke promene na koži izrazitije mišići sve atrofičniji kontrakture sve fiksnije demineralizacija kosti napreduju ujednačenije traje oko 6 meseci .

bleda ili plavkasta. životna i radna sposobnost – invalidnost traje više meseci pa i godina) .Stadijum atrofije          nema više bola ostaje kontraktura zgloba jaka mišićna atrofija koža je slabije prokrvljena. sa manje trofičkih promena otok tvrd postepeno se popravlja mineralizacija kosti – remineralizacija sa znacima hipertrofične atrofije defekt koji ostaje smanjena opšta.

prognoza dobra U zavisnosti od faze bolesti preduzimaju se određene fizikalne procedure koje deluju :     Anagetski Antiedematozno Smanjenje tonusa muskulature Povećanje obima pokreta .Lečenje dugo.

osim statičkih kontrakcija jer mogu pogoršati stanje Psihička uravnoteženost bolesnika .Mere prevencija Südeckovog sindroma      Ispravna i dovoljno duga imobilizacija dok traje bol Sprečavanje infekcije Eliminacija bolnih nadražaja Ne sprovoditi prerano aktivne i pasivne vežbe i druge fizioterapijske procedure.

šaka     Česta udaljena reakcija – povreda šake uslovljava : bol u ramenu u miru ograničene i bolne pokrete ramena hipotrofiju muskulature ramena mrljastu demineralizaciju kostiju ramena .Syndrom rame .