You are on page 1of 1

1.

Principii obligatorii care se vor respecta la administrarea chimioterapicelor
antineoplazice:
a. Nu se va aprecia experienţa anterioara a pacientului in ceea ce priveşte
chimioterapia.
b. * Se va compara protocolul terapeutic cu schema indicata.
c. Nu se recalculează doza stabilita.
2. Daca pacientul este considerat sensibilizat la citostatic sunt necesare
următoarele masuri:
a. * Desensibilizarea.
b. Scurtarea timpului de perfuzie.
c. Interzicerea folosirii citostaticului care a produs sensibilizarea.
d. Suplimentarea de lichid pentru diluţia citostaticului.