You are on page 1of 16

I Uvod u informacione sisteme

Prof. dr Angelina Njeguš

Uvod u projektovanje baze podataka
- Nastavak -

Projektovanje baze podataka
Sistem za upravljanje bazama podataka
Implementacija baze podataka
Demo: Access 2010

Beograd, 2011/2012.

dr Angelina Njeguš Plan knjige Nastavak .I Uvod u informacione sisteme Prof.

4 Projektovanje baze podataka Baza podataka (BP) se najopštije može definisati kao dobro struktuirana kolekcija podataka. dr Angelina Njeguš 2. uskladištenih sa minimumom redundanse.I Uvod u informacione sisteme Prof. koju zajednički koriste i održava više korisnika i aplikacija Sa aspekta implementacije. baza podataka predstavlja skup tabela međusobno povezanih putem spoljnog ključa .

dr Angelina Njeguš Organizacija podataka u bazama podataka .I Uvod u informacione sisteme Prof.

I Uvod u informacione sisteme Prof. dr Angelina Njeguš Koraci kod projektovanja baze podataka .

dr Angelina Njeguš Sistem za upravljanje bazom podataka (DBMS) Sistem za upravljanje bazom podataka (Database Management Systems. DBMS) je softverski sistem koji kreira. kontroliše. čuva i pretražuje podatke Poznatiji sistemi za upravljanje bazom podataka su:   Microsoft Access SQL Server IBM DB2 Oracle 11g … .I Uvod u informacione sisteme Prof. upravlja. pristupa.

greški operatera i programera. . sistemskih otkaza i dr. Termin sigurnost podataka podrazumeva mehanizme zaštite baze podataka od neovlašćenog korišćenja. odnosno od pogrešnih ulaznih podataka. Termin integritet podataka označava tačnost. dr Angelina Njeguš Zaštita baze podataka Zaštitu baze podataka tretiramo kroz dva aspekta i to: Integritet – zaštita od slučajnog pogrešnog ažuriranja i Sigurnost – zaštita od neovlašćenog ažuriranja i korišćenja podataka. korektnost ili konzistentnost.I Uvod u informacione sisteme Prof. Integritet baze podataka podrazumeva problem zaštite baze podataka od pogrešnog ažuriranja.

npr. kada se vrši provera i koje akcije treba preduzeti kada definisani uslovi nisu zadovoljeni. Pravila integriteta su: integritet domena (domain integrity) – određuje skup validnih vrednosti podataka. Ocena u domenu od 5 do 10 integritet objekta (entity integrity) – zahteva da svaki red u tabeli ima jedinstveni identifikator. referencijalni integritet (referential integrity) – osigurava da se veze između primarnog i spoljnjeg ključa uvek održavaju . dr Angelina Njeguš Pravila integriteta Pravila integriteta definišu koje uslove podaci u BP treba da zadovolje. tj.I Uvod u informacione sisteme Prof. vrednost primarnog ključa.

I Uvod u informacione sisteme Prof. dr Angelina Njeguš Referencijalni integritet 9 .

I Uvod u informacione sisteme Prof. može nad kojim objektom zaštite da izvrši neku operaciju i pod kojim uslovima. dr Angelina Njeguš Sigurnost baze podataka Termin sigurnost podataka podrazumeva mehanizme zaštite baze podataka od neovlašćenog korišćenja. . Opšti model zaštite podataka treba da definiše koji subjekat zaštite.

unos i uređivanje podataka Prikazivanje podataka – izrada izveštaja koji mogu da sumiraju podatke u skupovima zapisa. Njih možete da pregledate. štampate ili objavljujete na internetu 11 .5 Implementacija baze podataka Da bi se kvalifikovala kao potpun sistem za upravljanje relacionom bazom podataka.I Uvod u informacione sisteme Prof. dr Angelina Njeguš 2. od kojih svaka ima sopstvenu prezentaciju za korisnika: Organizacija podataka – obuhvata izradu i rukovanje tabelama Povezivanje tabela i izdvajanje podataka – Relationship i upiti  Unos i uređivanje podataka – projektovanje i implementacija obrazaca ili ekranskih formi za pregled. aplikacija mora da izvršava sledeće četiri osnovne funkcije.

I Uvod u informacione sisteme Prof. dr Angelina Njeguš Osnovne funkcije za podršku u Access-u Tabela Tabela Tabela Makro Modul Upit Bezbednost Forma Izveštaj Štampanje .

pre otvaranja baze podataka Režim projektovanja (Design mode) omogućava da napravite i modifikujete strukturu tabela i upita. dr Angelina Njeguš Režimi rada Accessa Access ima tri osnovna radna režima: Režim za pokretanje (Startup mode) (kada baza nije otvorena) omogućava da: – Konvertujete – Šifrujete – Popravite podatke iz baze izborom komandi iz podmenija Database Utilities i Security. razvijate obrasce za prikaz i uređivanje podataka.I Uvod u informacione sisteme Prof. menija Tools. obrasca i izveštaja u posebnim prozorima . kao i da formatirate izveštaje za štampanje Režim izvršavanja (Run mode) prikazuje rezultat dizajna tabela.

dr Angelina Njeguš Dugmad za izbor režima rada na Paleti alatki prozora Database Glavni obrazac aplikacije Linija menija Paleta alatki Prozor Database Traka sa objektima Ikone tabela Zapis na kojem se trenutno radi Poruka o statusnoj liniji Otvaranje podlista podataka Izbor zapisa na kojem se trenutno radi Traka za pomeranje kroz polja .I Uvod u informacione sisteme Prof.

I Uvod u informacione sisteme Prof. . Ovakve tabele možete kombinovati u jednu tabelu koja se sastoji od svih kolona obe tabele RELACIJA TIPA JEDAN-PREMA-VIŠE (1:∞) Povezuju jedan red iz jedne tabele sa više redova druge tabele preko relacije između primarnog ključa bazne tabele i odgovarajućeg spoljnjeg ključa u povezanoj tabeli RELACIJE TIPA VIŠE-PREMA-JEDAN (∞:1) Povezuju više redova jedne tabele sa jednim redom druge tabele RELACIJE TIPA VIŠE-PREMA-VIŠE (∞ : ∞) Ne mogu da se izraze kao jednostavne relacije između dva objekta. dr Angelina Njeguš Tipovi relacija RELACIJA JEDAN-PREMA-JEDAN (1:1) Jednom redu u jednoj tabeli odgovara jedan red u drugoj tabeli. Njih ostvarujete tako što pravite tabelu koja ima relacije tipa više-prema-jedan sa dve bazne tabele.

microsoft.com/access2010-demo/0101.php?h=685&w=890&movie=http://iskillsmedia. dr Angelina Njeguš Demo: Rad u Access-u 2010 Pregled Access okruženja 2010: http://www.I Uvod u informacione sisteme Prof.infiniteskills.microsoft.com/enca/support/?CTT=97 16 .amazonaws.s3.aspx# Zvanične Microsoft demo verzije: http://office.amazonaws.s3.com/enca/support/office-video-FX102493438.infiniteskills.mp4 Kreiranje prve tabele u Access-u 2010: http://www.com/demos/movieplayer.php?h=685&w=890&movie=http://iskillsmedia.com/demos/movieplayer.mp4 Poređenje Access-a 2007 i 2010: http://office.com/access2010-demo/0301.