You are on page 1of 14

Universitatea Ovidius din Constanta

Facultatea de Stiinte Aplicate si Inginerie
Chimie Alimentara si Tehnologii
Biochimice

Proiect la Analiza Instrumentala II

Student:Constantin Alexandra
CATB anul II

combinata cu combinată cu analiza componentelor principale (APC) și analiza discriminantă liniară (LDA) . Cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC). unele ceaiuri contrafacute din alte zone producătoare de ceai apar pe piață cu acest nume și rănesc interesele clienților și ale producătorilor.metode ce au fost aplicate in localizarea geografica a XHLJ de la alte două tipuri de ceaiuri Longjing și un non-Longjing. Având în vedere prețul ridicat. ceai în formă de aplatizare (non-LJ).Localizarea geografică a ceaiului Xihu Longjing utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanță  Abstract   Ceaiul Xihu Longjing (XHLJ) este unul dintre cele mai renumite ceaiuri verzi din China. .

XHJL autentic este un element de lux. gustului plăcut. Acesta este bogat în diferiți metaboliți secundari activi. o formă frumoasă și mai ales randament limitat. Datorită aromei amețitoare. . cum ar fi catechine. care pot oferi beneficii de sănătate a ființelor umane. Multe eforturi au fost dedicate pentru determinarea calitativa și cantitativa a polifenolilor a xantinelor pentru autentificare ceaiului și a asigurari a calității.  Acestui ceai i-a fost acordat statutul de ceai imperial in timpul dinastiei Qing.Introducere   Ceaiul este una dintre cele mai populare băuturi non-alcoolice la nivel mondial. Profilurile de polifenoli și xantine în ceaiuri s-au dovedit ca variaza cu originile geografice.1. cofeina si teanina.

QTLJ.1.  Toate probele au fost prajite de fermierii localiîn funcție de procesele de producție. au fost colectate în primăvara anului 2009.2.  . China. Aceste probe au fost impartite in patru grupe în conformitate cu standardul național de indicații geografice'‘și anume XHLJ. Probele de ceai produse au fost ținute în pungi din folie de aluminiu și se păstrează la 10 ° C pentru analize ulterioare.Probele  Materiale proaspete de soi ceai '' Longjing 43'' de la 99 de puncte de eșantionare diferite în provincia Zhejiang.Materialele si probele 2. YZLJ și respectiv non-LJ.

3. inclusiv cofeina. galat gallocatechin (GCG) și galat de epicatechina (ECG) au fost procurate de la Sigma Chemical Company (St. Louis. greutate uscată) a fost extras cu 25 ml 50% etanol la temperatura camerei timp de 15 min cu agitare intermitentă. Statele Unite ale Americii). . catechine (C).2 Produse Chimice standart   Substantele chimice standard.Metode de Extractie  Proba de ceai (3 g. epicatechina (CE).2. epigallocatechin (EGC). iar etapele de extracție s-au repetat de încă 3 ori pentru a ajunge la volumul final de 100 ml. MO. 2. Supernatantul a fost plasat într-un balon cotat de 100 ml. Extractele au fost filtrate printrun filtru înainte ca injectare sa fie făcută. galat epigallocatechin (EGCG).

. eluat la 1 ml min cu un gradient de 60 min 4-25% gradient de acetonitril în apă conținând 1% acid formic.2.4. 2004).6 mm id C12 coloană cu fază inversă menținut la 40 de grade C..  Separărilor au fost realizate folosind o coloană Phenomenex RP-MAX 4 lm 250 mm 4. Analiza Cromatografică   Extractele au fost analizate folosind un sistem HPLC Agilent 1100. monitorizat la 280 nm (Rio și colab.

CE.5. EGC. C.Timpul de retenție relativ al fiecărui vârf HPLC a fost calculat prin utilizarea celui mai mare vârf (EGCG) ca referință. .2. vârfurile neidentificate au fost potrivite cu atentie prin compararea . EGCG. Pentru mai multă acuratețe.atât cu timpul de retenție absolută cat și cu timpul de retenție relativ al fiecărui vârf în probe. Aceste vârfuri potrivite existente stabil în probe au fost folosite ca amprentele digitale pentru a distinge originile geografice. Analiza Datelor   Cafeina. GCG și ECG au fost identificate prin compararea timpului de retenție cu cele de soluții standard.

2). 2004). acidul 5-galloylquinic (vârf 3)..  Alți câțiva compuși au fost de asemenea identificati prin compararea timpilor lor de retenție cu cele prezentate în literatura de specialitate. cum ar fi acidul galic (vârful 2). și alcaloizi purinici în patru grupe de probe de ceai au fost analizate utilizând HPLC așa cum este descris de către Rio și colab. Cromatogramele probelor de ceai din cele patru regiuni diferite au fost foarte asemănătoare (Fig. Cele mai importante catechine și cafeină au fost identificate în toate probele de ceai fără vârfuri de interferență. Rezultate 3. în principal catechine.1.3.   Compușii fenolici. Cromatograma HPLC pentru probele de ceai în formă aplatizata din provincia Zhejiang. (2004). . teobromina (vârf 4) și 4-pcoumaroylquinic acidului ( vârf 12) (Rio și colab.

Varful 4. acidul 5-galloylquinic. Varful 2-acid galic. Vârf 11 epigallocatechin gallate. acid 4-p-coumaroylquinic. Varful 7. epicatechin gallate .Douăzeci de vârfuri tipice au fost etichetate în fiecare cromatogramă. epigallocatechin. teobromina. Vârf 5. Varful 3. epicatechina. Vârf 9. Peak 13 gallocatechin gallate. cafeina. Vârf 10. Vârf 18. catechina. Peak 12.

2. au fost utilizate în acest studiu.3.24% din varianța totală. care explică până la 91. Patru componente principale (PC). Analiza Componentelor Principale   Analiza componentelor principale (PCA) a fost aplicata pentru prima dată pentru a extrage factorii asociati cu regiunile de producție. .

Urmărirea geografică a XHLJ de analiză discriminantă   Analiza discriminantă în trepte a fost utilizată pentru a identifica XHLJ la non-LJ (Tabelul 2a).137. .627 și 3.  Ratele ridicate de precizie au fost realizate pentru setul de antrenament (100%) și setul de cross-validare (95. scorurile discriminant pentru XHLJ și non-LJ erau 1. respectiv (datele nu sunt prezentate).3. rata medie corecta de validare a ajuns la 97. Mai mult decât atât.4%. Aceste rezultate indică faptul că este posibil să se facă distincția XHLJ la non-LJ prin analiza discriminantă trepte. Atunci când se compară centroizilor grup. cu un singur XHLJ misclassified la non-LJ (Tabelul 2a).1%) (Tabelul 2a).3.

4% XHLJ 25 1 96.  Origine Set de formare Set de validare XHLJ non-LJ Acuratete XHLJ 54 0 100% non-LJ 0 28 100% XHLJ 51 3 94.2% . Identificarea XHLJ de la non-LJ.4% non-LJ 1 24 96. Urmărirea geografică a XHLJ de două clase analizei discriminante.2% non-LJ 0 13 96.

localizare geografică este una dintre cele mai importante. & Fang. 2001. 2006). Acesta a fost raportat anterior că ceaiul negru provin din diferite țări au fost discriminați pe baza diferențierea de compuși fenolici (McDowell. Zhou et al.  Dintre acești factori. Huang. 2002). precum și condițiile de depozitare. și Deng. Li. diferite țări (Borse et al. de exemplu. Fernandez et al.. există deja unele rapoarte cu privire la urmărirea geografică a produselor de ceai. 2007. El. În rezumat.. Recent. si Wang. . Taylor. 2009). 2007. 1995).. probele de ceai clasificate în aceste studii proveneau din mediul departe unul de altul. Zhao. 2002. & Gay. aproapespectroscopie in infrarosu a fost aplicat cu succes pentru a clasifica probe de ceai din altă zonă de producție de ceai Longjing (Hamilton-Miller. Zhao. compoziția chimică a ceaiului este ușor afectată de factori de climă și practicile agricole în grădina de ceai. Fang.Discutie   Este dificil de a urmări originea geografică de ceai ca pot exista mai mulți factori asociați. Cu toate acestea. sau care aparțin unor categorii diferite de ceai (Chen.4. De exemplu. Chen.

Chinese Academy of Agricultural Sciences.⇑. Tea Research Institute.Bibliografie   Liyuan Wang a. Kang Wei a. Tea Research Institute. China . Nanjing Agricultural University. Wei He b. China b.1. Hao Cheng a.National Center for Tea Improvement. Hangzhou 310008. Nanjing 210095. Xinghui Li b. Wuyun Gong a a.1.