You are on page 1of 18

Lokacijski i navigacijski sustavi

Uvodno predavanje
Dr. sc. Mario Muštra

vježbe Ured: Vukelićeva 4. soba 2.predavanja Izvođači: Marija Škrtić. ing . Mario Muštra . prizemlje 2 . dipl. sc.Nastavnici i kontakt-podaci Nositelj: dr.

Sadržaj kolegija Navigacija  Navigacijski sustavi  neautonomni  autonomni  Koordinatni sustavi i datumi  WGS 84  kartografske projekcije  Digitalne baze prometnih mreža  digitalne autokarte  Pozicioniranje vozila  cestovna navigacija 3 .

Sadržaj kolegija Satelitski navigacijski sustavi  Vrste GNSS sustava  GPS  GLONASS  GALILEO  Princip rada sustava GPS  frekvencije  mjerenje vremena  određivanje položaja  Navigacija uz cestove karte  Map matching  integrirani sustavi za pozicioniranje 4 .

 uvjet za potpis: stvarni dolazak na barem 60% predavanja 5 .  završni ispit. 1. kolokvij.Kako položiti ispit?  Kontinuirana provjera znanja kroz semestar:  komponente koje će utjecati na konačnu ocjenu:  međuispit. kolokvij.  Ispitni rok:  komponente koje će utjecati na konačnu ocjenu:  pisani dio ispita. 2.  usmeni ispit.  usmeni ispit.

 Izlazak na ispitni rok BROJ BODOVA OCJENA  pismeni ispit. 2.Kako položiti ispit?  Međuispit. od 91 do 100 5  usmeni ispit. kolokvij  kratka pitanja s ponuđenim odgovorima.  opisni zadaci. od 81 do 90 4 od 71 do 80 3 od 60 do 70 2 6 .  opisni zadaci. 1.  Završni ispit. kolokvij  kratka pitanja s ponuđenim odgovorima.

Uvod .

Navigacija  Navigacija (lat.ploviti. poznata kao pomorska odnosno zračna (zrakoplovna) navigacija  postupak slijeđenja planirane rute uspoređivanjem sukcesivno određivane trenutne pozicije i smjera kretanja s elementima planirane rute  Elementi postupka (navigacijski parametri)  trenutna pozicija (određivanje. jedriti)  vještina (sposobnost) svrhovitog kretanja. odnosno vođenja prijevoznog sredstva od polazišta do odredišta tradicionalno vezana za pomorski i (kasnije) zračni promet. navigare . računanje) 8 . računanje)  smjer kretanja (određivanje. broditi.

(navigacijski instrument + proračun navigacijskih parametara)  elektronička (elektronički uređaji i sustavi)  astronomska  Navigacijski sustavi (postupak) općenito mogu biti:  neautonomni (postupak određivanja parametara oslanja se na infrastrukturu izvan sredstva (zrakoplova. karta + okolina. elektronički sustavi)  autonomni (parametri se određuju samostalno u sredstvu (zrakoplovu.Navigacija  Prema načinu određivanja navigacijskih elemenata (vizualno. doppler) 9 . dobra vidljivost)  instrumentalna navigacija:  računska (dead-reckoning) . vozilu). inercijski sustavi. npr. npr. brodu. instrumentalno) navigacija može biti:  vizualna navigacija (okolina. broda vozila).

vozila. zrakoplova. locus . u izvjesnoj mjeri ili čak potpuno.Lokacija  Lokacija (lat. dok navigacija instrumentalnim sredstvima predstavlja odvijanje postupka u “transformiranom” prikazu prostora i traži potpuno razumijevanje discipline i određen stupanj uvježbanosti  Vođenjem instrumentalne navigacije slabi. pozicije) broda.  prema načinu (principu) određivanja pozicije obično se naziva i navigacijski sustav  Svako se smisleno kretanje može opisati elementima navigacijskog postupka. 10 .  navigacija vizualnim određivanjem navigacijskih parametara (orijentiranjem) je prirodno stečeni način kretanja (živih bića) čovjeka. prirodan osjećaj orijentacije čovjeka.mjesto)  određivanje mjesta (položaja.

Primjena navigacije  Karakteristične primjene:  Pomorski promet  Zračni promet  Cestovni promet  Osobna „pješačka“ navigacija 11 .

 Raspoloživost (Availability)  stalna. povremena ... globalna. .  Samoodrživost /„uračunljivost“/ (Integrity)  podatak o ispravnosti samog sustava  Točnost (Accuracy) 12 .Obilježja sustava  Osnovna obilježja sustava u primjeni:  Pokrivenost (Coverage)  lokalna...

Primjena lokacije  Lokacija (pozicija). kao prostorni podatak osnova je mnogim drugim sustavima u prometu:  naplate cestarine  parking sustavi  sustavi održavanja  sustavi upravljanja voznim parkom  sustavi informiranja putnika (javni prijevoz)  sustavi praćenja 13 .

stoljeću  navigacija pomoću zvijezda  potrebno je poznavati položaj pojedinog nebeskog tijela u vidnom polju u trenutku navigacije na nekoj zemljopisnoj poziciji 14 .Razvoj navigacijskih sustava  moderni koncept navigacije razvija se prvenstveno kao pomorska navigacija u 15.

Razvoj navigacijskih sustava  inercijski navigacijski sustav  koristi akcelerometre i žiroskope kako bi zadržao unaprijed zadanu poziciju kretanja  problem: propagacija pogreške 15 .

Razvoj navigacijskih sustava  elektronički navigacijski sustavi  RDF (Radio direction finder)  traženje signala okretanjem usmjerene antene  hiperbolički navigacijski sustavi  Decca  OMEGA  LORAN-C 90 kHz .110 kHz 16 .

Razvoj navigacijskih sustava  RADAR (RAdio Detection And Ranging)  radarska navigacija  primarni radar  sekundarni radar  vrijeme odjeka  jakost odjeka 17 .

Razvoj navigacijskih sustava  satelitska navigacija  GNSS (Global Navigation Satellite System)  Global Positioning System (GPS)  GLONASS .ruska inačica  Galileo .europska inačica 18 .