You are on page 1of 4

CARA-CARA MERAPATKAN HUBUNGAN KAUM DI MALAYSIA

Sebagai sebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk, cabaran utama yang
terpaksa digalas oleh para pemimpin negara ialah mengekalkan hubungan baik antara
penduduk. Walaupun pada umumnya selepas mencapai kemerdekaan, Malaysia selalu
dikatakan sebagai sebuah negara yang aman dan masyarakatnya bersatu padu, tetapi
gambaran ini musnah akibat tercetusnya peristiwa rusuhan pada 13 Mei 1969. Peristiwa ini
tercetus ekoran daripada senario pilihan raya umum 1969 yang berlangsung dalam suasana
yang penuh ketegangan. Tarikh tersebut merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara
dan sudah pasti kita selaku rakyat Malaysia tidak mahu peristiwa seumpama ini berlaku
semula. Pelbagai cara perlu dimanifestasikan supaya tali perpaduan antara kaum di
Malaysia ini tersimpul mati dan untuk tujuan tersebut semua pihak perlu memainkan
peranan bermula daripada peringkat kerajaan sehinggalah ke peringkat akar umbi iaitu
rakyat.
Kerajaan yang merupakan komponen utama dalam melaksanakan usaha-usaha
merapatkan hubungan kaum perlulah mengambil tindakan yang proaktif supaya hubungan
antara kaum yang telah rapat dapat dieratkan lagi. Setiap anggota sesuatu kelompok
masyarakat seharusnya diberi peluang untuk mengenali cara hidup, keadaan hidup dan
masalah-masalah hidup kaum lain supaya tahap persefahaman antara satu sama lain dapat
ditingkatkan. Justeru kerajaan disarankan untuk melakukan usaha pemasyarakatan semula
penduduk di Malaysia supaya mereka tidak lagi hanya tertumpu kepada budaya sendiri
sahaja. Kerajaan perlulah menyediakan aktiviti-aktiviti yang boleh menggalakkan interaksi
antara kaum seperti program rumah terbuka semasa perayaan dan program Rukun
Tetangga. Program-program sebegini selain membolehkan masyarakat saling bertemu,
mereka juga berpeluang untuk memahami budaya masyarakat lain dan mereka juga dapat
memupuk semangat kekitaan. Keadaan ini secara tidak langsung dapat merapatkan lagi
hubungan antara kaum di Malaysia.
Menggunakan sistem pendidikan sebagai satu medium untuk merapatkan hubungan
antara kaum di Malaysia juga merupakan salah satu inisiatif yang wajar dijelmakan kerajaan.
Dalam konteks Malaysia, hakikat bahawa pendidikan merupakan faktor unggul dalam
membina kerakyatan yang tungal sebenarnya telah lama disedari. Hal ini demikian kerana,
menerusi pendidikan rakyat boleh dididik supaya mempunyai satu ideologi yang sama selain
penerapan nilai-nilai murni yang dapat mengukuhkan perpaduan juga dapat diterapkan
dalam diri pelajar. Hubungan antara kaum dapat dieratkan menerusi pendidikan dengan
cara melaksanakan satu sistem persekolahan dan kurikulum yang sama serta sukatan
pelajaran yang seragam bagi kesemua masyarakat. Tindakan ini membolehkan setiap

Kebudayaan adalah merupakan satu sistem atau corak hidup yang merangkumi agama. kerajaan telah mengambil langkah untuk menggubal Dasar Kebudayaan Kebangsaan bagi mengekalkan perpaduan menerusi kebudayaan.pelajar mempunyai matlamat pendidikan yang hampir sama selain dapat meningkatkan tahap kefahaman antara masyarakat. pelbagai aktiviti kebudayaan seperti seni muzik. Penyertaan masyarakat dalam program-program sebegini dapat memberikan mereka ruang dan peluang untuk saling berinteraksi dan memahami budaya-budaya kaum lain. Jadi. Individu-individu yang terlibat secara langsung dalam bidang sukan ini pula dapat dieratkan hubungan mereka menerusi sikap kerjasama. rakyat pelbagai bangsa bersatu memberi sokongan padu kepada atlet negara yang berjuang di gelanggang sukan. Justeru. Dalam konteks masa sekarang. Cara ini sebenarnya adalah lebih mudah dan berkesan kerana mereka tidak perlu komunikasi secara berlebih-lebih untuk menjadi rapat tetapi sudah memadai dengan sikap saling memahami keperluan masing-masing. teater dan puisi dapat dilaksanakan. Dasar ini dapat dijadikan sebagai satu garis panduan ke arah membentuk dan mewujudkan serta mengekalkan identiti dan perpaduan dalam kalangan lapisan masyarakat. Di bawah dasar ini. kepercayaan. Namun begitu. hasrat dasar ini hanya mampu tercapai dengan kerjasama semua kaum selain mereka juga perlulah sentiasa mengutamakan kepentingan nasional lebih dari kepentingan sesuatu golongan etnik. saling menolong dan semangat berjuang yang ditonjolkan semasa bermain. Tindakan ini membolehkan setiap kaum berkomunikasi antara satu sama lain dan seterusnya menimbulkan rasa persefahaman antara mereka. toleransi dan saling menghormati. Kenyataan ini dapat dibuktikan kerana setiap kali Malaysia bertarung di medan antarabangsa. bahasa. hubungan antara kaum juga dapat dieratkan melalui bidang sukan. Penggunaan Bahasa Kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di sekolah juga dapat membantu merapatkan lagi hubungan antara kaum. drama. . Elemen kebudayaan ini sangat penting dalam sesebuah negara yang mempunyai masyarakat majmuk. Pelaksanaan dasar ini juga telah menggalakkkan masyarakat untuk mengamalkan nilainilai murni dalam kehidupan seharian seperti nilai kesederhanaan. kerajaan perlu mengukuhkan lagi sistem pendidikan yang ada supaya perpaduan dapat dididik dalam diri rakyat sejak di bangku sekolah lagi. adat resam. Pengamalan nilai-nilai ini dapat memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia seterusnya dapat menjamin keselamatan dan kemanan negara. Selain itu. ekonomi dan politik sesebuah masyarakat. jelas sekali sukan merupakan salah satu wadah yang efektif dalam usaha mengintegrasikan masyarakat berbilang kaum di Malaysia.

Peristiwa hitam seperti kejatuhan Melaka terhadap Portugis dan rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 seharusnya menjadi iktibar kepada semua warganegara Malaysia. Hal ini demikian kerana. Penghayatan sejarah ini akan menyedarkan masyarakat supaya sentiasa menghormati antara satu sama lain. Liputan berkenaan sesuatu kaum atau berkaitan dengan kepentingan mewujudkan perpaduan yang disebar luas menerusi rancangan seperti berita atau dokumentari sudah pasti dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terhadap sesuatu kaum. membuang sikap prejudis terhadap bangsa lain dan perlunya perasaan cinta akan negara dalam diri masing-masing. Kita dapat berkongsi kegembiraan bersama selain dapat belajar tentang adat-adat masyarakat lain menerusi tindakan ini. Kita dapat mendidik masyarakat supaya menghayati sejarah negara agar mereka bersyukur dengan nikmat yang dimiliki sekarang. Pengetahuan tersebut membolehkan . Tindakan sebegini mampu untuk menggerakkan hati rakyat supaya sentiasa hidup bersatu padu. Musim kemerdekaan misalnya. Kepercayaan dan pantang larang sesuatu agama juga dapat dipelajari apabila kita menziarahi seseorang yang berlainan agama. Kefahaman ini seterusnya dapat mengukuhkan lagi perpaduan negara. Media massa juga boleh memainkan peranannya menerusi paparan iklan yang berkaitan dengan hubungan antara kaum di Malaysia. Keadaan ini secara tidak langsung menggalakkan seluruh rakyat untuk hidup dengan harmoni dan seterusnya hubungan antara kaum dapat dieratkan.`Kementerian pendidikan telah melaksanakan satu tindakan bijak apabila memperkenalkan subjek Sejarah di peringkat sekolah rendah untuk pelajar tahap dua selain turut menjadikan subjek Sejarah sebagai salah satu subjek wajib lulus dalam Sijil Pelajaran Malaysia. Media massa juga merupakan medium penting dalam usaha untuk mengeratkan hubungan antara kaum. melalui subjek Sejarah kita dapat memupuk perpaduan antara kaum dari peringkat awal lagi. Amalan ini boleh dilakukan apabila terdapatnya sambutan perayaan atau berlangsungnya majlis kenduri. Hal ini demikian kerana media massa berfungsi sebagai alat untuk mendekatkkan lagi perhubungan antara pelbagai kumpulan etnik dan wilayah mahupun dari segi fizikal atau kerohanian. kita perlulah saling bergaul dan memupuk persefahaman antara satu sama lain. Individu itu sendiri juga memainkan peranan penting dalam usaha untuk merapatkan hubungan antara kaum. Bagi tujuan tersebut. Kenyataan ini bermaksud kita tidak boleh hidup bersendirian seperti kera sumbang dan mementingkan diri sendiri kerana perlakuan sebegini tidak disukai oleh orang selain tindakan ini juga akan menyebabkan perpaduan sukar untuk dicapai. syarikat Petronas pasti akan memaparkan iklan-iklan yang kreatif serta mampu menyentuh hati individu yang menontonnya. Langkah-langkah yang boleh dilakukan oleh seseorang itu bagi menggalakkan pergaulan dan meningkatkan persefahaman antara satu sama lain adalah melalui amalan ziarah-menziarahi.

Hubungan antara kaum adalah merupakan elemen penting yang kita perlu kukuhkan bagi memastikan negara tercinta ini dapat terus hidup dalam keadaan aman dan damai. tetapi setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing bagi memastikan usaha yang dijalankan itu berkesan. kita selaku penduduk di negara ini haruslah mengamalkan sikap tolong-menolong antara satu sama lain tanpa mengira perbezaan warna kulit. individu yang dibantu itu akan sentiasa mengenang jasa tersebut. Andainya. Tindakan ini juga akan menjadi teladan kepada masyarakat sekeliling yang melihat situasi tersebut. Pelbagai tindakan yang boleh kita implementasikan dalam usaha untuk mengeratkan hubungan antara kaum ini. . Baru-baru ini. Misalnya. berkenaan makanan halal dan haram untuk orang Muslim dan adat budaya masyarakat Cina serta India. hubungan antara kaum dapat diutuhkan apabila setiap anggota masyarakat mengamalkan sikap tolong-menolong dalam kehidupan seharian. Keadaan ini akhirnya berupaya mengeratkan lagi antara kaum kerana mereka masing-masing sudah saling memahami dan sentiasa bertolak ansur apabila berlaku seseuatu perselisihan faham. seseorang yang berlaianan bangsa daripada kita berada dalam kesusahan. tersebar luas di laman sosial tentang berita bagaimana dua orang anak muda Melayu sanggup membantu seorang pemuda Cina yang mengalami kerosakan kenderaan di jalan raya. Sikap sebeginilah yang kita mahukan kerana sekecil-kecil bantuan yang dihulurkan tetapi kalau bantuan itu ikhlas. kaum atau agama. Ringkasnya.seseorang itu menghormati cara hidup masyarakat lain dan tidak akan membangkitkan isuisu sensitif. kita sewajarnya menghulurkan bantuan agar beban yang ditanggung dapat diringankan. Dalam usaha untuk merapatkan lagi hubungan antara kaum di Malaysia.