You are on page 1of 1

GENUL LIRIC-OPERA LIRICĂ

DEFINIŢIE: În genul liric, autorul îşi exprimă în mod direct
sentimentele, trăirile, creând imagini artistice cu ajutorul figurilor
de stil.
TRĂSATURILE OPEREI LIRICE:
 Prezenţa eului liric, care se face simţită prin:
-mărci lexico-gramaticale ale eului liric: verbe de persoana
I, singular şi plural; forme pronominale de persoana I, singular
şi plural.
-mărci ale relaţiei eu liric-interlocutor: verbe, forme
pronominale de persoana a II-a, singular si plural, construcţii
în cazul vocative, verbe la modul imperative, interjecţii, puncte
de suspensie, exclamaţii şi interogaţii.
- dacă apar mărci lexico-gramaticale, prezenţa eului liric
este explicită, iar daca nu apar mărci lexico-gramaticale
prezenţa eului liric este implicită.
 Exprimarea unor sentimente, trăiri;
 Prezenţa imaginilor artistice (vizuale,
motorii);

auditive, olfactive,

 Prezenţa figurilor de stil ( acestea sunt mijloace artistice
caracterizate prin diversitate şi forţă expresivă, menite să
nuanţeze stările sufleteşti şi să contureze imaginile
artistice);
 Prezenţa unor moduri de expunere specifice ( monologul
liric, descrierea).
 Prezenţa elementelor de versificaţie (rima,măsură, ritm).
Specii ale genului liric:
 pastelul, doina, imul etc.