You are on page 1of 10

PELAN

PEMBANGUNAN
PROFESIONALISME
BERTERUSAN
(PPB)

CONTOH FAIL PROFIL PPB INDIVIDU .

SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI / PROFESION 4.SETIAP PEGAWAI PERLU MEMPUNYAI FAIL BERIKUT:- NO. PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME 3. PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN . ANUGERAH / PENCAPAIAN DALAM PERKHIDMATAN 6. 1. TAJUK FAIL PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB 2. BAHAN BUKTI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN 5.

SENARAI KANDUNGAN HENDAKLAH DITAMPAL DI BAHAGIAN SEBELAH DALAM KULIT HADAPAN 3. SENARAI KANDUNGAN FAIL TIDAK SAMA DI ANTARA SATU FAIL DENGAN FAIL YANG LAIN . SEMUA 6 FAIL MENGANDUNGI BUTIRAN SAMA SEPERTI SLIDE BERIKUTNYA 2.KANDUNGAN FAIL 1.

TAJUK SUB TAJUK 1. (3 TAHUN TERAKHIR SEBELUM KENAIKAN GRED.PERLU ADA) e-Profil e-Splg e-Hrmis . DG44. PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM) - Ringkasan PPPM - - PEKELILING dan surat ikhtisas berkaitan bidang tugas Terma tugas DG41. SKOP KERJA - SASARAN KERJA TAHUNAN 5. FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA - Huraian FPN 3. DG48 Buku Terma GC - SKT 2012 SKT 2013 SKT 2014 4. VITAE KURIKULUM / PROFIL PEGAWAI - 2.FAIL 1: PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB BIL.

..FAIL 2: PELAN PEMBANGUNAN PROFESIONALISME BIL..PERLU LENGKAP) 2..... Analisis PMR/SPM 20.. 20..... e-Prestasi Jika OTI.. TOV dan ETR tak capai: Post mortem program Kajian tindakan untuk program Perancangan program baru Surat. LAIN-LAIN AKTIVITI PPB   - Headcount / Audit prestasi (Untuk semua periksa/ujian. PT3) 20.. sijil PENYERTAAN. dokumen bergambar dan bahan edaran aktiviti (bahan bercetak atau power point) di sekolah / luar sekolah sebagai PESERTA: Mesyuarat Latihan dalam perkhidmatan Seminar Kursus Bengkel Program panitia Dsbnya Dokumen bercetak dan bergambar PLC Lawatan penanda aras Wacana ilmu Ulasan buku Coaching & Mentoring . 20. 20.. TAJUK SUB TAJUK - 1..... nota curai.. CADANGAN AKTIVITI PENAMBAHANBAIKAN 3..... 20. MATLAMAT PENGAJARAN MASA HADAPAN (3 TAHUN TERAKHIR SEBELUM KENAIKAN GRED. PENYERTAAN DALAM AKTIVITI PPB 4.....

FAIL 3: SUMBANGAN KEPADA ORGANISASI / PROFESION BIL. SENARAI TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DI SEKOLAH (3 TAHUN TERAKHIR SEBELUM KENAIKAN GRED. TAJUK 1. Pamplet dan buku program berkaitan tugas yang diamanah Surat. 3... 201……. dokumen bergambar dan bahan edaran aktiviti (bahan bercetak atau power point) sebagai: AJK Jurulatih utama Urusetia Fasilitator PPMP (Negeri) Dokumen dalam bentuk: Cakera padat (CD) Contoh kertas kerja Power point Bahan bercetak Dsbnya . 201……. sijil PENGHARGAAN. SUMBANGAN KEPADA JKD / PPD / DAERAH LAIN /JPN / KPM HASIL PENULISAN DAN PENERBITAN (KERTAS KERJA/ LAPORAN/ BULETIN/ BUKU ILMIAH DAN BUKU RUJUKAN) DI PERIINGKAT SEKOLAH/ JKD/ PPD/ DAERAH LAIN/ JPN/ KPM   - SUB TAJUK Buku pengurusan sekolah 201….PERLU LENGKAP) 2.. 201…… Surat lantikan tugas Tugas dlm jawatankuasa ad-hoc 201……. 201…….. nota curai.

Plan J Tingkatan ……. 1. 4. TAJUK BUKU REKOD MENGAJAR (3 TAHUN TERAKHIR SEBELUM PENILAIAN KENAIKAN GRED) SUKATAN/HURAIAN SUKATAN/ RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN / PERANCANGAN STRATEGIK / PLAN J CONTOH HASIL KERJA INOVASI DAN HASIL KREATIVITI PdP - SUB TAJUK BRM 201…. Diambil dpd PK 1 semasa BRM 201…. dan …….FAIL 4: BAHAN BUKTI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BIL. penilaian kenaikan gred BRM 201… akan dilakukan - Huraian Sukatan Ting…… dan …… Rancangan pelajaran tahunan Tingkatan …… dan ……. 2. 3. Perancangan strategik panitia - Lembaran kerja murid Modul relief Kajian tindakan dalam PdP Laporan PdP Bahan PBS Buku Kerja Buku nota Dsbnya - Alatan mengajar Kaedah pengajaran baru Fun Learning .

FAIL 5: ANUGERAH / PENCAPAIAN DALAM PERKHIDMATAN BIL.Perkhidmatan cemerlang Sijil dan dokumen bergambar . TAJUK ANUGERAH DALAM PERKHIDMATAN 2. DAERAH LAIN.Anugerah Guru di Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Surat. KPM SUB TAJUK Sijil dan dokumen bergambar: . dokumen bergambar dan bahan ceramah (bahan bercetak atau power point) sebagai penceramah . ANUGERAH DALAM PdP 3. BENGKEL. JEMPUTAN UNTUK CERAMAH. sijil PENGHARGAAN.Munshi Dewan . nota curai. JPN.Guru Super . 1.Guru Inovatif . KONSULTASI DAN SEMINAR SEBAGAI PENCERAMAH DI SEKOLAH. TAKLIMAT. PPD.

FAIL 6: PENILAIAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN BIL. TAJUK SUB TAJUK 1. BAHAN BUKTI KEBERKESANAN PdP . MAKLUM BALAS DAN PENILAIAN MURID DAN KETUA JABATAN . RAKAMAN PEMBELAJARAN & PENGAJARAN - 3.Borang SPSK PK 10 Video pengajaran Portal e-Guru Bahan slide PdP .Laporan oleh pemantau / Pencerap dalaman dan luar sekolah 2.