You are on page 1of 2

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT

National Ambulance Service
ORVOS IGAZGATÓ
H-1055 Budapest, V. Markó u. 22.
  1395 Budapest, P f. 426.

  +36 (1) 465-2026

Tárgy:
szabványos eljárásrend - RSI
Ügyintéző: dr. Sóti Ákos
Iktatószám: 83877/2014

Fax  +36 (1) 320-9153

Melléklet:
Ügyintézőjük:
Hivatkozási
számuk:

 www.mentok.hu

2 db.

7/2014. (08.21.) számú Orvosigazgatói Utasítás
A megtartott keringésű betegek helyszíni intubációját szabályozó
RSI (Rapid Sequence Intubation) szabványos eljárásrendjének módosításáról.

1) Jelen utasítás 1. sz. mellékleteként kiadom az Országos Mentőszolgálat hatályos RSI szabványos
eljárásrendjét (továbbiakban: RSI eljárásrend) A revízió kiadásával hatályát veszti a 2013.10.07én kiadott eljárásrend, helyére a most kiadott V2 revízió kerül.
2) A Szabványos Eljárásrend követése minden mentőegység számára a kompetenciák által szabott
határokon belül kötelező.
3) A Szabványos Eljárásrendet minden mentőállomáson külön erre a célra létrehozott mappában
lefűzve állandóan hozzáférhetővé kell tenni.
4) A Szabványos Eljárásrend elektronikus formában az alábbi linken érhető el:
https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=103
A linken található pdf. fromátumú eljárásrend nyomtatása és az erre a célra rendeszeresített
mappában való lefűzése az Állomásvezető feladata.
5) Az alábbi felsorolt munkakörben dolgozó Bajtársaink számára kötelező az alábbi linken
https://oktatas.mentok.hu/mod/quiz/view.php?id=1180
elérhető 5 kérdés online megválaszolása abból a célból, hogy visszajzést kapjunk az anyagban
foglaltak megértéséről:
-

mentőápolók
mentőtechnikusok
mentőtisztek
mentőorvosok

A kurzus felvételekor kulcsként kérjük a régió 3 betűs rövidítését (pl. DDR) megadni.
Az ellenőrző kédések kitöltésére az eljárásrend kiadásától számított 2 hónap áll rendelkezésére.
Ennek megtörténtét az Állomásvezető köteles elektronikusan ellenőrizni.
6) Az RSI eljárásrend részét képezi a módosított RSI tananyag, amely az alábbi linken érhető el
2014.09.01. után:
https://oktatas.mentok.hu/course/view.php?id=118
A tananyag elsajátításáról a várhatóan 2014. második félévében kezdődő kompetencia felmérő
kurzusokon adnak számot kollégáink.
7) A Szabványos Eljárásrenddel kapcsolatos szakmai észrevételeket, visszajelzéseket a:
szakmaitamogatas@mentok.hu
email címen várjuk.

Budapest. hogy pontos nyilvántartással tudják igazolni. dr. papír alapon: . 10) RSI kompetencia: a.8) RSI (Rapid Sequence Intubation) az alábbi feltételek együttes teljesülése esetén végezhető: a. a korábbi gyakorlat követendő. technikai okokból való) elérhetetlensége esetén önálló döntés alapján kell eljárni. Temesvári Péter orvos igazgató Mellékletek: 1: RSI szabványos eljárásrend 2: RSI tárgyi minimumfeltételei 2/2 . RSI kompetens az az ápoló. valamint kollégáink érdeke is. 9) Az RSI eljárásrendjének integráns részét képezi a telefonos konzultáció. aki:  az 1 napos OMSZ RSI kurzust sikerrel teljesítette és  az évente esedékes továbbképző napon az RSI modult teljesítette 11) Kompetencia nyilvántartás: Minden RSI kompetens intubáló ellátókötelessége a 9. RSI kompetens az az intubáló ellátó (orvos vagy mentőtiszt). Az RSI minimumfelszerelés listáját jelen utasítás 2. melléklete tartalmazza. aki:  a 2 napos OMSZ RSI kurzust sikerrel teljesítette. Minden RSI indikációjának felállításakor a Szabványos Eljárásrend által meghatározott módon a konzultáns hívása előírt. A telefonos konzultáns (pl.21.dátum . vagy Honoris Causa RSI kompetenciában részesült és  a megelőző 3 hónapon belül RSI-t végzett. hogy az elektronikus rögzítés lehetőségének megteremtéséig a végzett RSI-k következő adatait tartsák nyilván.sz. vagy RSI szimulációt sikerrel teljesített és  az évente esedékes továbbképző napon az RSI modult teljesítette b. pl. 2014. az intubációnál segédkező ápoló RSI kompetens ápoló c.a mentőegység rádió hívójele Szúrópróbaszerű ellenőrzés várható. pont szerinti jártasságát nyilvántartani. izomrelaxáns nem adható. az intubációt végző ellátó a RSI kompetens orvos. szükség esetén igazolni. Ez alapján kollégáinkat kérjük. hogy a jártasság fenntartásához nincs szükségük szimulációs gyakorlásra. rendelkezésre áll az RSI minimumfelszerelés az adott mentőegységen Fenti feltételek bármelyikének hiánya esetén. vagy mentőtiszt b.08.menetlevél szám .