You are on page 1of 15

NASTAVNA SREDSTVA I

POMAGALA
u nastavi matematike

ŠTO SU?  Nastavna sredstva – didaktički oblikovana izvorna stvarnost koja omogućuje pristupačnije učenikovo spoznavanje tijekom nastavnog procesa  Nastavna pomagala – pomažu u korištenju. predstavljanju nastavnih sredstava u nastavnom procesu .

radna • udžbenici. dijagrami. karte. priručnici. manipulativna • alati. sheme. grafikoni. crteži. manipulativni didaktički materijali laboratorijsko – eksperimentalna • aparati i uređaji pomoću kojih se proučavaju prirodne zakonitosti . pribor. filmovi nastavno . dijapozitivi. modeli. da. enciklopedije. radne bilježnice.NASTAVNA SREDSTVA – podjela prema značajkama rada u nastavi demonstracijska • slike. radni materijali.

grafikoni. dijagrami. živa riječ • film. obrazovne emisije. planovi. … • nastavnikova riječ.NASTAVNA SREDSTVA – podjela načinu kako učenici percipiraju stvarnost vizualna auditivna audiovizualna • modeli. tablice. CD. crteži. dijapozitivi. CD i DVD . slike. prozirnice. knjige. skice. sheme. raznovrsni materijali za didaktičke igre. nastavni materijali.

a ne prije ili kasnije .NASTAVNA SREDSTVA – podjela načinu kako učenici percipiraju stvarnost manje apstraktna od riječi vizualna treba ih pokazati tako da ih svi učenici dobro vide u pripremi predvidjeti koje ćemo sredstvo koristiti. kada ćemo ih upotrijebiti i kako ćemo ih pokazati pokazati ga u vrijeme obrade.

NASTAVNA SREDSTVA – podjela načinu kako učenici percipiraju stvarnost nastavnika – temeljni izvor znanja u tradicionalnoj školi – predavanje. prepričavanje auditivna živa riječ učenika – zauzima istaknuto mjesto u nastavi – pokazuju što znaju – vježbaju izlaganje svog iskustva – vježbaju slušanje i razumijevanje vršnjaka – pripremiti izlaganje – bez ispitivanja . usmeno izlaganje.

NASTAVNA SREDSTVA – podjela načinu kako učenici percipiraju stvarnost nastavnik prije sam pogleda film (emisiju) audiovizualna prije gledanja dati osnovne informacije (naslov. vrijeme trajanja.…) učenike upozoriti na što valja obratiti pozornost nakon projekcije rasprava . nepoznate riječi.

Nekoliko ideja nastavnih materijala …  radni listovi  radni materijali – samostalan rad radni materijali + prezentacija    domino memory  križaljka 1  matematičari  križaljka 2  kviz kartice “Nađi grešku”  .

NASTAVNO SREDSTVO – UDŽBENIK   Udžbenik spada pod tekstualna nastavna sredstva Uz njega obično ide zbirka zadataka. Ponekad ga prate i kompleti modela. posebne bilježnice i sl. vježbenica. nastavni listići za učenike i priručnik za učitelje kao i ispitni zadaci.  Udžbenik je najrašireniji izvor znanja u školi „knjiga za učenje”  Udžbenik bi trebao voditi učenike od otkrivanja novih spoznaja „knjiga koja uči učiti” .

Razvoj apstraktnog mišljenja        I G S Z … iskustvo fizičkih predmeta … govorni jezik koji opisuje to iskustvo … slike koje prikazuju to iskustvo … pismeni znakovi koji generaliziraju to iskustvo jako je bitno poštovati taj put do razumijevanja matematike udžbenici isključivo obuhvaćaju zadnja dva elementa nastava bi trebala obuhvaćati prva dva elementa .

Manipulativni didaktički materijali    smisleno korištenje stvara dobre i čvrste temelje za uvođenje apstraktnih matematičkih pojmova omogućuju učenicima učenje iz vlastitih otkrića nastavnik demonstrira – samostalan rad učenika     djeca koriste mentalne slike da bi poduprla i razvila svoje razmišljanje – vizualizacija pojam treba vizualizirati u odnosu na druge pojmove. te vizualizirati aktivnosti koje se odnose na taj pojam – manipulacijom ti odnosi postaju jasniji pri manipulaciji treba posvetiti pažnju verbalizaciji aktivnosti u RH nedovoljno i nesustavno korištenje konkretnih materijala .

Manipulativni didaktički materijali           Matematička gusjenica Stern blokovi Cuisenaire stupići Unifiks kocke Geoploče Geometrijski oblici (pattern blocks) Tangram kocke – drvene. Lego.… vrijednosne kartice … .

NASTAVNA POMAGALA Koja je razlika između nastavnih sredstava i nastavnih pomagala? Nastavna sredstva su izvori znanja.        pribor za pisanje pribor za crtanje instrumenti aparati demonstracijska pomagala mjerni instrumenti pano . sadržaj poruke koju posredujemo učenicima pomoću nastavnih pomagala. objekt spoznaje.

NASTAVNA POMAGALA  ne smiju učenicima odvlačiti pažnju (primjer grafoskopa kojeg prije nisu vidjeli)  prilagođena djeci (ne preteška. prevelika ili opasna)  moraju biti manipulativna  ne smije ih biti previše .

pa ih učenici mogu duže promatrati i postupnije usvojiti (pomoćna ploča)  u izradi panoa treba što više uključivati sve učenike  omogućava proširivanje znanja zanimljivim člancima iz novina. primjerima. dugo su prisutni pred očima učenika (ploča se briše). slike i dr.NASTAVNO POMAGALO – PANO  postoji u svakoj učionici  učenici vole raditi na panou  omogućava zornost sadržaja – vizualni aspekt  pojmovi. zagonetkama…  omogućava korelaciju .