You are on page 1of 17

PIAȚA (I

)
CURS 3 MARKETING

. Dimensiunile pieței întreprinderii 1.Agenda Conținutul pieței întreprinderii 2. Sfera pieței întreprinderii 3.

1. (Dicționar de economie politică) . Conținutul pieței întreprinderii .Categorie economică a producției de mărfuri în care își găsește expresia totalitatea actelor de vânzare-cumpărare privită în unitatea organică cu relațiile pe care le generează și în conexiune cu spațiul în care se desfășoară.

C.) . (Florescu.Sfera economică în care producția de bunuri materiale și servicii apare sub formă de ofertă de mărfuri.. a realizării lor prin intermediul actelor de vânzarecumpărare. iar nevoile solvabile de consum – sub formă de cerere de mărfuri. piața reprezintă sfera manifestării și confruntării ofertei și cererii.

de solicitare de către consumatori..Piața întreprinderii: gradul efectiv sau potențial de pătrundere în consum/ utilizare a produselor sau serviciilor unei întreprinderi specializate în producerea ori comercializarea lor.Piața produsului: gradul de penetrare a produsului în consum. . . prin posibilitățile prezente și viitoare de desfacere a lui.

Piața totală = suma piețelor întreprinderilor care acționează în cadrul ei = suma piețelor produselor care fac obiectul actelor de vânzare-cumpărare. ..

2. Sfera pieței întreprinderii Clasificare: -Gradul de libertate (piața liberă și piața controlată sau planificată) -Categoria de clienți (piața de consum și piața afacerilor) -Obiectul tranzacțiilor (piața bunurilor materiale și piața serviciilor) .

pluralitatea formelor de proprietate . mișcarea liberă a capitalurilor. concurența între agenții economici - Autonomia totală a agenților de piață. de regulă prin mijloace economice (impozite. în cadrul unor limite impuse indirect. politică de credite) - Manifestarea liberei inițiative.Piața liberă - Actele de vânzare-cumpărare se desfășoară nestingherit. formarea liberă a prețurilor /tarifelor pe baza raportului dintre cerere și ofertă. taxe. descentralizarea deciziilor economice. a forței de muncă.

utilizându-se pârghii specifice (repartiții. a formelor și mijloacelor de transport) . stabilirea centralizată a prețurilor. a furnizorilor. în special prin măsuri administrative.Piața controlată (planificată) .Actele de vânzare-cumpărare sunt dirijate.

în calitatea lor de persoane fizice .piața în cadrul căreia se exprimă cererea consumatorilor individuali.Piața de consum .

relații strânse furnizor-client . dar mari ca dimensiuni.Număr mic de cumpărători.Totalitatea firmelor care cumpără bunuri și servicii în scopul prelucrării altor bunuri și servicii care vor fi ulterior livrate pieței . cerere inelastică.Piața afacerilor .

2 componente: piața mijloacelor de producție și piața bunurilor de consum .Piața bunurilor materiale .

servicii turistice.Piața serviciilor . confecții. asistență tehnică) și piața serviciilor de consum (servicii personale.2 componente: piața serviciilor de producție (activități de reparații.) . etc. reparații de obiecte casnice.

Capacitatea pieței . Dimensiunile pieței întreprinderii .3.Aria (localizarea) pieței .Structura pieței .

Piață internă/ externă .Aria pieței .Piață urbană/ rurală .

.Structura pieței . formarea și manifestarea cererii din partea cumpărătorilor. comportamentul de cumpărare. frecvența cererii.Segmente de piață (natura cumpărătorului. nivelul veniturilor. nivelul exigențelor față de calitatea și structura ofertei).

Volumul tranzacțiilor de piață (vânzarilor) .Numărul de consumatori/ utilizatori ai produsului .Numărul de clienți ai întreprinderii .Volumul cererii .Cota de piață .Capacitatea pieței .Volumul ofertei .