You are on page 1of 24

UNIVERZITET CRNE GORE

GRAĐEVINSKI FAKULTET
PODGORICA

IDEJNI PROJEKAT NADZEMNE
GARAŽE U PODGORICI
Mentor:
Doc.dr Aleksić Srđa, dipl.inž.građ.

Kandidat:
Ćojbašić Milena 46/12

Sadržaj
I Projektni zadatak
II Dispoziciono rješenje
III Analiza opterećenja
IV Modeliranje konstrukcije
V Proračun konstrukcije
VI Predmjer radova

0 m -Statička visina 3.6 m .0 m x 36. arhitektonskog i saobraćajnog rješenja nadzemne garaže: -Gabarita 75.I Projektni zadatak Predviđena je izrada konstruktivnog.

II Dispoziciono rješenje Osnova tipskog sprata .

II Dispoziciono rješenje Podužni presjek .

II Dispoziciono rješenje Poprečni presjek .

II Dispoziciono rješenje Osnova na koti temelja .

II Dispoziciono rješenje Funkcionalana šema tipskog sprata .

III Analiza opterećenja Stalno Korisno Snijeg Seizmičko opterećenje .

IV Modeliranje konstrukcije 3D Model .

0 cm dvije faze izvođenja bez podupiranja .4 cm db=10.V Proračun konstrukcije Međuspratna konstrukcija .POS MT - d= 25.4 cm dl= 15.

IV Proračun konstrukcije Sekundarni nosač – POS S 154 Si 100 Sb 2 3 496 596 354 180 10 .L=8.0m .Zavareni I profil .Bez podupiranja 50 50 1 342 Sa 142 320 342 6 250 12 4 .

IV Proračun konstrukcije 2 Si 154 Sb 118 .Zavareni I profil .L=8.0m 1 86 50 36 136 100 Rigla rama – POS R 3 Sa 250 15 158 375 518 360 10 200 4 .

Hladnooblikovani cjevasti poprečni presjek x Stub – POS S2 (drugi i treći sprat) D=406.0mm -mjerodavna kombinacija opterećenja g+p (Model 4) I slučaj opterećenja .IV Proračun konstrukcije Stub – POS S1 (prizemlje i prvi sprat) y D=406.Hladnooblikovani cjevasti poprečni presjek x .4mm s=8.4mm s=16.0mm y -mjerodavna kombinacija opterećenja g+p (Model 4) I slučaj opterećenja .

5 IV Proračun konstrukcije .-dimenzionisanje na silu zatezanja -uticaji iz Modela 3 -usvojen je profil U200 8.5 75 200 Spreg POS S 11.

1mm .IV Proračun konstrukcije Stub-pojas sprega POS SS1 (prizemlje i prvi sprat) y D=323.2mm .g+p/2+Sx (Model 4+Model 3) III Slučaj opterećenja .9mm s=14.9m m s=7.Usvojen je hladnooblikovani cjevasti profil x Stub-pojas sprega POS SS2 (drugi i treći sprat) .g+p/2+Sx (Model 4+Model 3) III Slučaj opterećenja .Usvojen je hladnooblikovani cjevasti profil y x D=323.

50 m N 500 500 1500 500 T 500 400 400 2200 400 500 .POS T M MB 30 Df= 1.IV Proračun konstrukcije Temelj samac .

3 kg/korisne površine .07kg 52.8 € -utošena količina čelika 475 264.Predmjer radova   -cijena radova 1 279 135.

Materijali za konstrukciju  - Č 0361 MB 30 Trapezasti lim TR 154 Armatura RA 400/500. MGA 500/600 Sredstva za sprezanje vitki moždanici =45 kN/ .

.

.

.

.

HVALA NA PAŽNJI! .