You are on page 1of 23

KATEDRA ZA TEORIJU I HISTORIJU ARHITEKTURE

UNIVERZITET U SARAJEVU

PARAMETRI AMBIJENTA
PREDAVANJE 01

METODOLOGIJA I FENOMENOLOGIJA AKTIVNOG
PRISTUPA GRADITELJSKOM NASLIJEĐU

Parametri ambijenta
…

Pokušaj definiranja ambijenta, kao vrijednosti koja značajno određuje
odnose, historijski razvoj i omogućava i kognitivno i rekognitivno
sagledavanje činjenica na terenu, dovodi nas do spoznaje da je riječ o

složenoj kreaciji u kojoj ni fizičko/materijalno, kao ni
nematerijalno ne odnosi prevlast koja dominira idejom o vrijednosti
prostora.

…

Upravo uočavanje tih faktora koji mogu biti fizički elementi prostora ili oni
drugi koji kao neopipljivi i nematerijalni elementi utiču na konačnost
ambijenta, zaključićemo da je riječ o metafizičkom definiranom

prostoru.

konstruktivnom i sveukupno sociokulturološkom trenutku. složićemo se da ovdje možemo napraviti gradaciju elemenata od kojih ćemo materijalne sagledati kroz arhitektonski kontekst i potvrditi da oni definiraju fizičku pojavnost prostora u pozitivnom smislu.Parametri ambijenta … Dakle. U historijskom ambijentu pozitivna vrijednost fizičkog konteksta je stvorena i slojevito poredana arhitektura koja je odredila prostor kroz različite aspekte prostorne analize: historijsko– umjetničkom. estetskom. . kao što su funkcionalni i estetski elementi. oblici. konstrukcije i materijali. plošni i prostorni odnosi. … Ovi faktori se vežu za osnovne arhitektonske značajke.

Volumen 3. pri čemu smo se uvijek zadržavali kod definiranja pojedinačnih objekata ili cjelina. Materijalizacija i konstrukcija 5. Proporcija 4.Parametri ambijenta … Kao i kada je riječ o graditeljskoj baštini gdje lako uočavamo da postoje fizički/materijalni elementi kao i funkcionalni elementi. sada kada je riječ o šire percipiranom prostoru. Detalji . Mjerilo 2. koji tek objedinjeni daju vrijednost baštine. fizički faktori se razvrstavaju na slijedeći način: 1. ali i omogućavaju njeno aktivno korištenje.

Parametri ambijenta … … Mjerilo Mjerilo je jedna od osnovnih prostornih varijabli koja određuje odnos intenziteta mnogih prostornih pojava i procesa. … Mjerilo sagledavamo kroz prostorne planove u dvije dimenzije. Pri određivanju prostornog mjerila u arhitekturi osnovna je referenca čovjek. mjerilo se može kretati u rasponu od naglašenog do harmoničnog. od intimnog do monumentalnog. uzimajući u obzir odnose izgrađenih i novoprojektiranih prostora. te se u odnosu na to. . kroz sagledavanje uzajamnih veličina i mogućnosti harmoniziranja njihovih odnosa.

kako jednog objekta. Pri definiranju volumena uzimaju se u obzir karakteristike kao što su odnos zatvorenih. poluotvorenih i otvorenih prostora. uzevši u obzir tri osnovne dimenzije iz koordinatnog sistema. . volumen određujemo na osnovu analize jednog objekta i za jedan objekat. … Analitički.Parametri ambijenta … … … Volumen Ovo je faktor koji sagledavamo na nivou urbane matrice ali i pojedinačnih vrijednosti objekta. koji određuju pojavnost ulične fasade i cjeline naselja. tako i grupe objekta.

. Ako uzmemo u obzir da proporcija predstavlja odnos između dvije veličine.Parametri ambijenta ‰ … Proporcija Percipiranje arhitektonskog prostora osnovni je preduvjet utvrđivanja proporcionalnih odnosa među objektima i cjelinama. ali i proporcionalni odnosi unutar pojedinačnih objekata. arhitektonska baština bila bi uskraćena za kategoriju estetski prihvatljivog ili lijepog. Kada govorimo o ambijentu onda svakako dominantnu ulogu igraju proporcionalni odnosi unutar prostora.

… Definirajući proporciju dolazimo do brojnih pravila uspostavljenih tokom historijskog razvoja i izraženih kroz specifične stilske karakteristike.Parametri ambijenta … Upravo zato analiza kompozicije svakog pojedinačnog objekta kroz komparativnu metodu objekata u okruženju ili objekata suvremenika omogućava spoznaju o unutarnjem skladu ili neskladu analiziranog arhitektonskog objekta. . ali glasi: Čovjek je mjerilo svih stvari. Značajno je da sve do pojave industrijalizacije u arhitekturi osnovno pravilo biva zadržano kroz različite modulacije.

njihov međusobni odnos. . Predstavlja neodvojivu cjelinu sa konstrukcijom objekata ili cjeline. kolorit. gradaciju. teksturu i strukturu nosivih i nenosivih elemenata objekta i cjeline.Parametri ambijenta … Materijalizacija i konstrukcija … Materijalizacija je definisana kroz. … … vanjsku pojavnost korištenih materijala. Na nivou analize ambijenta i svih njegovih specifičnosti skladno korespondira sa svim predhodnim faktorima. a posebno u odnosu na mjerilo i volumen gdje se uspostavlja jasan uvjetno posljedični odnos.

Parametri ambijenta … … … Materijalizacija i konstrukcija Materijalizacija a posebno konstrukcija definiraju i detektiraju i historijsko vrijeme nastanka objekta ili cjeline. . Govoreći o baštini konstruktivni aspekt ovisi o tehnološkim znanjima vremena u kojem je nastao i upotrebom materijala koja je u mnogome određena značajem i pozicijom samog objekta.

ali upravo detalji direktno ovise i o proporciji ali i o materijalizaciji i konstrukciji .Parametri ambijenta … … … Detalji Kao peti faktor određujući za definiranje ambijenta i njegovih prostornih vrijednosti razmatramo karakteristike i poziciju elemenata koje nazivamo detaljima. Sinergija svih parametara čitljiva je iz svakog pojedinačnog odnosa. U toku analitičkog procesa ovi parametri bivaju oni koji će odrediti stilsku pripadnost ili dati vremensku karakterizaciju značajnu za valoriziranje objekta ili prostora.

preko detalja volumenskih jedinica (recimo detalj istaka. Mogućnosti su neograničene i kada je riječ o ritmu. pruža mogućnost savremenom graditelju da se. dakle njihovu formu. doksata. kao i materijalizacija. … Istovremeno. erkera). . nego se kreće u rasponu od konstruktivnih detalja. povećavajući vrijednosti ili ih smanjujući. krećući se u postavljenim okvirima. koji su karakteristični za prepoznatljisvost specifičnog tipa i oblika u analiziranom ambijentu. ovaj faktor ambijenta. a i odnosima puno i prazno. proporcijskih detalja. samorealizira kroz novu kreaciju. poštujući na primjer proporcionalni odnos otvora.Parametri ambijenta … Detalji Detalj kao parametar ambijenta se ne veže nužno za elemente ornametike. detalja u materijalizaciji i ritmu otvora na fasadama.

8.Parametri ambijenta Objekat na Obali Isa-bega Ishakovića br. Sarajevo .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Svrzina kuća u Sarajevu .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Svrzina kuća u Sarajevu .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Jangi kula. Objekat Sarajevou ulici Nadmlini br.2 .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Nadmlini br.2 .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Nadmlini br.2 .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Nadmlini br.2 .

12 .Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Jezero br.

12 .Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Jezero br.

Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Jezero br.12 .

Parametri ambijenta Referentni primjer – Objekat u ulici Jezero br.12 .