You are on page 1of 15

KATEDRA ZA TEORIJU I HISTORIJU ARHITEKTURE

UNIVERZITET U SARAJEVU

AUTENTIČNOST UNUTAR
ZAŠTITE GRADITELJSKE
BAŠTINE
PREDAVANJE 02

METODOLOGIJA I FENOMENOLOGIJA AKTIVNOG
PRISTUPAGRADITELJSKOM NASLIJEĐU

Autentičnost … Pojam autentičnosti u dokumentima o zaštiti kulturnog naslijeđa Od Atenske povelje pa do Nara dokumenta o autentičnosti .

. ovdje je više riječ o pojmu "originalnosti" i sprečavanju lažnog predstavljanja historijskog. Svako dograđivanje i dopunjavanje zasnovano na pretpostavkama..Autentičnost ‰ ‰ ATENSKA I VENECIJANSKA POVELJA Ako analiziramo neke od prvih dokumenata o zaštiti i očuvanju graditeljskog naslijeđa kao što su Atenska i Venecijanska povelja. te se mora zaustaviti tamo gdje počinje pretpostavka." ‰ Međutim. . možemo uvjetno rečeno pronaći tretiranje onoga što danas nazivamo autentičnošću. Njen cilj je da otkrije estetske ili historijske vrijednosti spomenika. ‰ Pa tako: ‰ " Restauracija se može vršiti samo u izuzetnim slučajevima. Zasniva se na postojanju autentične dokumentacije.

tretiraju autentičnost kao ključni pojam u procesu reglobalizacije. koji se pokušavaju nositi s problemom globalizacije i rapidnim nestajanjem različitosti. .Autentičnost ‰ Tek skoriji dokumenti o zaštiti materijalnog i nematerijalnog naslijeđa.

Korištenje tih izvora dopušta razradu specifičnih umjetničkih. prosudba o autentičnosti može biti povezana sa velikim brojem izvora informacija. U ovom dokumentu se od tačke 9 do tačke 13 tretira problematika vrijednosti i autentičnosti. 6. duh i osjećaj.11.1994. (Nara dokument o autentičnosti) Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage Convention (Konferencija o autentičnosti u odnosu na konvencije svjetske baštine). tradicije i tehnike. godine. društvenih i znanstvenih dimenzija kulturnog naslijeđa koje se ispituje.Autentičnost … ‰ ‰ ‰ NARA DOKUMENT O AUTENTIČNOSTI “The Nara Document on Authenticity“. Japan. uporabe i funkcije. Tačka 13 istog dokumenta govori o onome što može činiti autentičnost: „Ovisno o prirodi kulturnog naslijeđa. položaje i lokacije. Nara. Aspekti informacija mogu uključivati oblik i dizajn. kao i druge unutarnje i vanjske faktore. povjesnih.“ . materijal i tvari. njegov razvoj kroz vrijeme. u što ubrajamo njegov kulturni kontekst.

.Autentičnost … INTERNACIONALNA KONFERENCIJA U KRAKOW-U “Autentičnost predstavlja zbir značajnih povjesno utvrđenih karakteristika. od izvornog do trenutnog stanja. 2000. nastalih kao rezultat različitih transformacija koje su se dogodile tjekom vremena.“ International Conference on Conservation Krakow.

Autentičnost … Utvrđivanje autentičnosti. Očuvanje autentičnosti Kategorije i parametri .

Autentičnost ‰ Zadržavši se na osnovnim postulatima Nara dokumenta o autentičnosti smatra se da je najbitnije definirati autentičnost kako bi se je u daljnjem procesu zaštite moglo održati. ‰ U tom smislu definirana su dva segmenta važna za autentičnost: 1. utvrđivanje autentičnosti. i 2. očuvanje autentičnosti. .

. može primjeniti na sve tri kategorije. koji kao takav ima svoju metodologiju (o kojoj će biti riječ kasnije) i koja se. široko uzevši.Autentičnost ‰ UTVRĐIVANJE AUTENTIČNOSTI se sprovodi na sljedećim kategorijama: POJEDINAČNIM OBJEKTIMA ‰ AMBIJENTALNIM CJELINAMA URBANIM/RURALNIM MATRICAMA Utvrđivanje autentičnosti je složen postupak.

MATERIJALIZACIJA I FUNKCIJA. TO SU FORMA. FORMA MATERIJALIZACIJA FUNKCIJA .Autentičnost ‰ Postoji nekoliko parametara koji se valoriziraju u segmentu ‰autentičnosti.

materijalu i funkciji. jedino u sublimaciji sva tri parametra: formi. objekat se može smatrati autentičnim. koji su pojedinačno autentični.Autentičnost Ipak. FORMA MATERIJALIZACIJA FUNKCIJA SUBLIMACIJI SVA TRI PARAMETRAAPSOLUTNA AUTENTIČNOST .

Ova kategorija proizlazi iz prve dvije. Može da bude izvorna ili sekundarna pa čak i tercijalna. ali ga a priori niti ne uključuje. ali nije direktno njima uvjetovana. Prvi parametar ne isključuje drugi i obrnuto. .Autentičnost ‰ ‰ Ovdje se uočava da diferencijacija dva parametra forme i materijalizacije pomaže da iz dva aspekta sagleda postojeći objekat. Kao zaključni. pojavljuje se i treći parametar što je sadržaj ili funkcija objekta.

. koja će biti polazište za daljnji razvoj.Autentičnost ‰ Još složenija analiza je kada je riječ o utvrđivanju ambijentalne autentičnosti. kao i autentičnošću cjeline. U potrazi za autentičnošću pojedinačne forme objekta. kao i da se definira uzajamni odnos objekata pod uvjetom da neki od njih više ne postoji ili da se u toku evolucije prostora dogodila neka neadekvatna interpolacija. iznimno je važno pronaći arhetipsku tradicionalnu vrijednost. ‰ ‰ Ovakva realnost usmjerava na zaključak o neminovnosti uvođenja još najmanje jedne kategorije kao što je autentičnost urbane/ruralne matrice koja dispoziciono pomaže da se koristeći stare karte utvrdi položaj objekta in situ. njegove proporcije i materijalizacije. koja je devastirala prostor.

Autentičnost … Metodologija utvrđivanja autentičnosti .

koje se mogu definirati kao metodski postupak utvrđivanja autentičnosti: • Analitička faza (istraživanje izvornog stanja) a) dokumentacija. c) uzimanje uzoraka. d) utvrđivanje tipova. c) arheološki nalazi. b) utvrđivanje i definiranje korištenih materijala. mogu se sada posložiti pojedinačne stavke. c) utvrđivanje funkcije objekta. • Istraživanje na terenu (istraživanje zatečenog stanja) a) evidentiranje. b) historijske činjenice.Autentičnost Redoslijedom koji je utvrđen. e) valorizacija. f) metoda zajedničkih imenitelja kao sublimacija istraženog. b) snimanje. • Sintezni rad (smjernice za budući rad) a)utvrđivanje i definiranje arhetipske forme. .