You are on page 1of 213

A MAGYAR

KNYVSZEMLE
~S A
MOKKA-R
EGYESLET
FZETEI* 3

^BIBLIA*
H U N G A R I C A
PHILOLOGICA
MAGYARORSZGI

BIBLIK

A FILOLGIAI TUDOMNYOKBAN
AZ ORSZGOS SZCHNYI KNYVTRBAN
A BIBLIA SACRA HUNGARICA.
A KNYV, MELY RK LETET D
(2008.11. 21.-2009. 03. 29.)
CM KILLTS ALKALMBL
2009. JANUR 3 0 - N TARTOTT
KONFERENCIA ELADSAI

ARGUMENTUM. KIAD

Kiadja az Orszgos Szchnyi Knyvtr,


a Magyar Tudomnyos Akadmia Irodalomtudomnyi Intzete
s a M O K K A - R Egyeslet

Sorozatszerkeszt
M O N O K ISTVN

Szerkesztette
H E L T A I JNOS

Nyelvi lektor
N Y E R G E S JUDIT

A ktet szerzi s szerkesztje, 2009

ISSN 1789-9605
ISBN 978-963-446-550-8
A kiadsrt felel az Orszgos Szchnyi Knyvtr figazgatja
Bortterv: Murnyi Zsuzsa
Trdelte: Nagy Erika
Nyomta az Argumentum Kiad nyomdazeme

Tartalom

Elsz
DOBSZAY LSZL: Biblia s liturgia
ROZSONDAI MARIANNE: Bibliai kpek,

7
11

gondolatok s reformtorok

XVI. szzadi knyvktseken


Nem tudom, mitsoda madr"
Sylvester Jnos jszvetsg-fordtsnak utletbl
BALZS MIHLY: Heltai Gspr zsoltrfordtsrl
R VSRHELYI JUDIT: Rbert Estienne magyarorszgi hatsa
IMRE MIHLY: A Vizsolyi Biblia egyik lehetsges forrsrl
N A G Y LEVENTE: A gyulafehrvri romn jszvetsg ( 1 6 4 8 )

17

BARTK ISTVN:

s Zsoltrosknyv ( 1 6 5 1 )

43
55
65
77

99

VARGA BERNADETT: Keresztri Pl Mennyei trsalkodsa s a Biblia


PETRCZI VA-PNZES TIBORC SZABOLCS: Uj szempontok
a Vradi Biblia kutatshoz
HELTAI JNOS: Hitvita a bibliai konzekvencikrl 1665-1666-ban
CSEPREGI ZOLTN: Evanglikus bibliafordtsok a XVIII. szzadban
V ECSEDY JUDIT: Kzben hordozhat katolikus Biblia tervezete
a XVIII. szzadbl
KFER ISTVN: A Biblia a szlovk nemzeti mveldsben

123

Nvmutat

205

147
161
171

185
197

Elsz

Az Orszgos Szchnyi Knyvtr hrom dsztermben volt lthat 2008. novem


ber 21. s 2009. mrcius 29. kztt a Biblia Sacra Hungarica. A knyv mely rk
letet d" elnevezs - most mr elmondhat - nagy siker killts, amely a Bib
lia ve alkalmbl az Orszgos Szchnyi Knyvtr, a magyar Bibliatrsulat s
az Egyhzi Knyvtrak Egyeslete egyttmkdsvel valsult meg. A rendez
vny koncepcijt Szab Botond a Tiszntli Reformtus Egyhzkerleti s K o l
lgiumi Nagyknyvtr igazgatja, a killts kurtora alaktotta ki. Akilltsi
trgyakat tizenht egyhzi s kzgyjtemny ajnlotta fel.
A trlat a Biblia magyarorszgi befogads-trtnetnek ezer vt kvnta be
mutatni. A hrom killtsi terem kzl az elsben bibliai szvegeket tartalmaz
magyar nyelv kdexek voltak lthatk, tovbb olyan latin nyelv kdexek, ame
lyek a Biblinak a liturgiban betlttt szerept reprezentltk, valamint a prizsi
egyetemi oktats szmra kszlt, prizsi eredet, de Magyarorszgon hasznlt
kzrsos biblik, a legfontosabb kzpkori bibliakommentrok s az els eur
pai nyomtatott Biblik: Gutenberg s Johann Schffer alkotsai. Mindez rzkel
tette a befogads kettssgt: a Szentrs szvege mr igen korn elrhetv vlt
anyanyelven is, de csak szk olvaskznsg szmra, nagyobb krben a liturgia
kzvettette a Biblia zenett zenei s kpi eszkzk segtsget is ignybe vve.
Az egyetemi oktats kialakulsval, a teolgia tudomnynak fejldsvel, a sz
vegkritika s a knyvnyomtats felfedezsvel jtt ltre az a tagolt intellektulis
tr s technikai felttelrendszer, amely a X V I . szzadban lehetv tette a Biblia
nagy pldnyszm, nyomtatott kiadsainak elksztst.
A msodik terem ennek megfelelen mutatta be Erasmus s Luther bibliaki
adsi tevkenysgt, a legfontosabb eurpai poliglott biblikat, amelyek az ere
deti nyelveken adtk kzre a szentrsi szveget, s amelyeknek kommentrjai
magukba olvasztottk az eurpai teolgiai gondolkods eredmnyeit s a rabbinikus hagyomnyt. Itt voltak lthatk az ezeken alapul magyar nyelv fordtsok
az erazmistk munkitl kezdve a Vizsolyi Bibliig, Kldi Gyrgy katolikus for
dtstl a XVIII. szzadi evanglikus kiadsokig, s a magyar tannyelv izraelita
iskolk szmra ksztett rszfordtsokig.
A harmadik teremben az nll zsoltrkiadsok, trtnelmi s irodalmi nagy
jaink, Janus Pannonius, Ecsedi Bthory Istvn, a Rkcziak, Jkai, Ady s msok
szemlyi hasznlat biblii az egyni bibliaolvassi szoksok kialakulsrl ta
nskodtak. Ezt olyan huszadik szzadi irodalmi alkotsok kziratai egsztettk ki,

amelyek trgyukat, tmjukat a Biblibl mertettk, pldul Ady, Babits, Jzsef


Attila, Ottlik s Pilinszky mvei.
Akilltshoz szorosan hozztartozott a gazdagon illusztrlt katalgus. Benne
a tudomnyos igny trgylersokon kvl hat tanulmny foglalkozott a Biblia
egyetemes s a mvszetekre gyakorolt hatsval, a magyar nyelv bibliai sz
veg fejldsvel, a naponknti bibliaolvass fokozatosan kialakul gyakorlat
val, a bibliafordts s -kiads mai helyzetvel. (Rzsa Huba, Varga Gyngyi,
Fabiny Tams, Szab Botond, Mrkus Mihly s Pecsuk Ott munki).
Akillts szles krben hvta fel a figyelmet arra a hatalmas lelki s kulturlis
hagyomnyra, amely a magyarorszgi bibliakiadsokban s az ltaluk induklt
szellemi, intellektulis folyamatokban testesl meg. Brmilyen sznes volt azon
ban a bemutatott anyag, a hrom teremben nem frhetett el minden, ami a Biblia
magyarorszgi befogads-trtnethez tartozik. Ezrt hatrozta el a Szchnyi
Knyvtr vezetse s a killts szervezi, hogy a killts nyomn a Biblia irnt
fellnkl rdekldst kihasznlva, az esemny hatst egy tudomnyos konfe
rencival dokumentlja s ersti meg. Erre 2009. janur 30-n kerlt sor mintegy
szztven rsztvevvel.
A szocializmus vtizedeiben az egyhz- s iskolatrtneti kutatsokat elssor
ban irodalomtrtnszek s knyvtrosok gondoztk. A napjainkra normalizld
helyzetben mr a killts is szp pldja volt az egyhzi s vilgi gyjtemnyek
egyttmkdsnek. A konferencia pedig j alkalmat knlt az egyttmkds
elmlytsre, hiszen nincs kln egyhzi s kln vilgi tudomnyossg. Ezrt
kzenfekv volt, hogy a konferencira olyan egyetemi oktatkat, akadmiai ku
tatkat, knyvtrosokat s egyhzi tudsokat krjnk fel eladknt az Etvs
Lornd Tudomnyegyetemrl, a Debreceni, Miskolci, Szegedi, a Kroli Gspr,
a Pzmny Pter s az Evanglikus Hittudomnyi Egyetemrl, az Orszgos Sz
chnyi s az Akadmiai Knyvtrbl, valamint a Magyar Tudomnyos Akadmia
Irodalom- s Zenetudomnyi Intzeteibl, akik munkssguk folyamn kiemel
ten foglakoztak egyhztrtneti vagy egyhzi mveldsi krdsekkel.
Termszetesen egy konferencia sem kpes lefedni egy ilyen szertegaz ha
tsterlet minden szegmenst. A z eladsok tematikjnak sszelltsakor kt
f szempontra fordtottunk klns figyelmet. 1. Nyjtson a konferencia tjkoz
tatst arrl, hogy milyen irnyokban folytak az elmlt vtizedekben s milyen
irnyokban folynak ma a Biblia mveldstrtneti hatshoz kapcsold filo
lgiai kutatsok. 2. Kerljenek szba olyan tudomnyos tmk, amelyek trgyi
emlkeinek a hrom teremben nem jutott hely.
Anyanyelv bibliai rszleteket tartalmaz kdexeinkrl pldul viszonylag gaz
dag szakirodalom ll rendelkezsre, de a Biblia s liturgia kapcsolatrl, amely
legalbb olyan fontos a befogads-trtnetben, csupn elszrt adatokra s meg
jegyzsekre tmaszkodhatott eddig a kutatat. Ezrt fontos Dobszay Lszl bevezet
tanulmnya, amely els zben tekinti t rendszeresen s tvlatosan a krdskrt.
A liturgia szmos eszkzzel fejezte ki a bibliai szveg tisztelett. A nyomtatott
biblik s ms vallsos kiadvnyok gyakran jelentik meg trgyi mivoltukkal
ugyanezt a tiszteletet. Erre a magyarorszgi kutatsokban eddig szinte figyelmen

kvl maradt jelensgre irnytja a figyelmet Rozsondai Marianne a bibliai jele


neteket brzol knyvktsek elemzsvel.
Szmos olyan korai nyomtatott bibliakiadsunk ismert, pldul Heltai Gspr,
Melius Juhsz Pter, Flegyhzi Tams rszfordtsai, amelyekre vonatkozan
mg hinyoznak az elmlylt kutatsok. Ezt a hinyt jelzi s ptol belle vala
mennyit Balzs Mihlynak a Heltai Gspr zsoltrkiadsrl kszlt rsa, a Petrczi va-Pnzes Tiborc szerzprosnak a Vradi Biblirl szl tanulmnya,
Csepregi Zoltnnak a XVIII. szzadi evanglikus biblikat szmba vev ssze
foglalsa. Egyltaln nem voltak ismeretesek mg a specialista kutatk eltt sem
a katolikus fordts Biblia kis formtumban val, magyarzatos megjelente
tsre vonatkoz XVIII. szzad vgi elkszletek, amelyekrl V. Ecsedy Judit
szmolt be.
Helyet kaptak a konferencin termszetesen a jobban kutatott, kiemelten fon
tos tmkkal, Sylvester Jnos j testamentumval, a Vizsolyi Biblival, Szenei
Molnr Albert kt kiadsval kapcsolatos jabb eredmnyek, Bartk Istvn, Imre
Mihly s P. Vsrhelyi Judit rsai.
A Biblia magyarorszgi befogadsi folyamatrl csak akkor alkothatunk tel
jessgre trekv kpet, ha a Magyarorszgon nyomtatott nem magyar nyelv bib
lik genezist s kiadstrtnett is nyomon ksrjk, feltrjuk. A z erre irnyul
trekvseket kpviselik Nagy Levente s Kfer Istvn munki, amelyek a rqmn
s szlovk nyelv magyarorszgi biblikkal foglakoznak.
A Biblia szvege nem csak kzvetlenl halls vagy olvass ltal jutott el a h
vkhz. Szmos ms mfaj: prdikcik, bibliai histrik s idzetgyjtemnyek,
imdsgos-, elmlked- s nekesknyvek, katekizmusok, hitvallsok s hitvita
iratok sokasga segtette, mlytette el a bibliai szveg megismerst, mondani
valjnak megrtst. Kzlk az imdsgoknak s a hitvitknak a Biblival val
kapcsolatra vet egy-egy pillantst Varga Bernadett s Heltai Jnos tanulmnya.
Remljk, hogy mindezzel maga a Biblia-killts, annak katalgusa s a hoz
z kapcsold konferenciaktet jl reprezentlja a Biblia mveldstrtneti sze
repre, hatsra irnyul eddigi hazai kutatsokat, s segt kijellni nhny j
irnyt s tmt, amelyekben lehetsges s rdemes tovbb haladni.
Heltai Jnos

D O B S Z A Y LSZL

Biblia s liturgia

A Biblia elsdlegesen a liturgiban s a liturgia szmra szletett. Nem irodalmi


mknt jtt ltre, haner nyilvnos, nneplyes felolvassra, melynek gy vagy
gy, de mindig megvolt a maga istentiszteleti jellege. Szent knyvknt tartalma
termszetesen sokfle csatornn keresztl szvdott be a vallsi tudatba, s itt mr
a magnyos olvassnak, elmlkedsnek, teolgiai stdiumnak, az enarratiknak
s citlsnak is nagy szerepe volt. De az a tisztelet, amellyel a Biblit mg anyagi
valsgban is krlvettk, mindig kiemelte ebbl a privt hasznlati szfrbl
s - azon tl is, hogy Isten szavaknt tiszteltk - a szakralits lgkrbe emelte.
A liturginak termszetesen mindentt tbb formja van, ms-ms funkcival,
s a Biblia helye ennek megfelelen alakul. A kzssgi vallsi gyakorlatban - s most
az egsz emberisg kzs vallsi gyakorlatrl beszlek - durva megkzeltssel
kt ftpus l egyms mellett, egymssal sszefonva. A z els a keresztnyek zsolozsmjnak megfelel imdsg, amelyben a sz uralkodik; a msik az ldozat,
melyben a cselekmny a f szerep. A Biblia liturgikus funkcija ezek sajtoss
gaival van sszhangban.
Hogyan s mit integrl a Biblibl a liturgia? Hogy erre feleljnk, kt felhasz
nlsi tpust kell megklnbztetnnk.
Az elsben a Biblia egy hosszabb szakasznak olvassa maga teszi a liturgit.
Hangslyozni kell, hogy az olvass ilyenkor is elklnl attl, amit egyszeren bib
liaolvassnak neveznk, s mindenestl szakrlis lgkrben trtnik. Elg arra gon
dolnunk, milyen szertartssal emelik ki a zsinaggkban ma is a tratekercset annak
szekrnybl, milyen krmenettel viszik a bmhoz, s milyen szablyok szerint tr
tnik annak olvassa. A tratekercsnek kzzel rottnak kell lennie, rz ruhba van
ltztetve, melynek csengk adjk a lthat s hallhat dszt. A z olvasst a gyle
kezet egy tagja kveti ellenrzskppen, s a felolvasnak kz alak ezstplcval
mutatja a sorokat, hogy hiba ne essk az olvassban. A biznci liturgiban mr
a szent liturgia elejn krmenetet tart a pap a Biblival, a kirlyi ajt eltt imdkozik,
megcskolja s felemeli a szent knyvet, majd pedig imdsgokkal, figyelmeztet
sekkel, ldsokkal veszi krl annak nneplyes felolvasst. A z ambrozin s r
mai rtusban gyertykkal, tmjnfusttel ksrik a szent knyvet a felolvass helyre,
a felolvass vgn pedig ezt mondja a pap: Az evanglium olvassa trlje el a mi
bneinket." A liturgiamagyarzk ezt nem gy rtelmezik, hogy a Biblibl hallott
tants segt a bnk elkerlsre, hanem gy, hogy maga a felolvass, illetve an
nak meghallgatsa bizonyos korltozott rtelemben bntrl hats.

A bibliaolvass e liturgikus jellegt mg inkbb alhzza az, hogy a klasszi


kus liturgikus kultuszokban ez mindig recitlva, nekelve trtnik. gy halljuk
a traolvassban, s hasonlkppen a keleti s nyugati rtusokban is. Isztambul
ban a szultni palotbl lett mzeumban, annak a legnagyobb kegyelettel rztt
termben egsz nap Trkorszg legjobb kntorai felvltva, folyamatosan reci
tljk a Kornt. Tudjuk, hogy e gyakorlat egy becses kulturlis tradcibl, a han
gos olvass antik szoksbl ntt ki. Itt valban megszlalnak a voces paginarum", vagy ahogy egy magyarorszgi eredet szp szekvencia mondja: sumitur
tuba evangelii", a j hr harsonjt emeli ajkhoz a felolvas. A rgi, elsdlegesen
akusztikus kultra hagyatkn tl a recitlt elads kiemeli a Biblia szvegt
a pusztn intellektulis, vagy mondjuk gy, didaktikus funkcibl. ltalnos r
vnyt, tren s idn fellll, vagyis minden teret s idt betlt zenetknt sz
laltatja meg, melyben a szavak rtelmn tl maga az isteni szellem jelenik meg:
Numen adest.
A Biblia felolvasst teht nem lehet egyoldalan tant funkcira szkteni,
s nem mondhatjuk, hgy az istensg s a kzssg kzti dialgus egyik oldalnak
hangja ez, melyre azutn a msik oldalnak kell felelnie. Maga a felolvass is az
imdsg lgkrben trtnik, vagyis a kzssg hallgatsa maga imdsg. Ms
kor teljes bibliai szakaszok folyamatos hangoztatsban maga a Biblia is kzvet
lenl imdsgg vlhat. Erre elssorban a zsoltrok alkalmasak, de a hagyomny
nhny ms rszletet is imdsgknt kezel canticum" nven.
A liturgiban megszlal szvegek kivlasztsa sohasem nknyes. E tekin
tetben hrom metdust ismernk. A z els a lectio continua, vagyis a knyvek fo
lyamatos olvassa. A Trt a hozzrendelt prftai szakaszokkal egy v alatt kell
felolvasni a zsinaggkban. A latin zsolozsmban egy hnapon t egy knyvet
vagy knyvcsoportot olvasnak: janurban Pl apostol leveleit, februr-mrcius
ban Mzes knyveit, azutn Jeremist, hsvt utn az Apostolok Cselekedeteit s
a Jelenseket, jnius kzeptl a Kirlyok knyveit, augusztusban a blcsessgi
knyveket, szeptemberben Jb, Tbis, Judit, Eszter trtnett, oktberben a makkabeusokat, novemberben Ezekielt, Dnielt s az gynevezett kis prftkat, de
cemberben Izaist. A lectio continunak bizonyos nyomait a rmai mise is rzi,
amikor pldul a pnksd utni idben Pl apostol leveleibl bibliai sorrendjk
ben merti az epistolai szakaszokat. A continua" kifejezst azonban ltalban
nem kell szorosan rtennk. Kihagysokkal, vagy inkbb a jellegzetes szakaszok
kiemelsvel haladnak elre az adott knyvben.
A liturgitl kiss tvolabb esik a msodik mdszer: a tematikus szakaszv
laszts. goston pspk pldul zsoltrmagyarz beszdsorozatnak egyes el
adsai eltt a lektorral mindig liturgikus szablyok szerint felolvastatta az adott
zsoltr teljes szvegt. A kzpkori prdikcis istentiszteletben s a belle k i
nv protestns igeliturgiban is trtnhet a szakasz kivlasztsa a prdikci t
mja szerint. Ez az eljrs azonban a biblit inkbb didaktikus, mint istentiszteleti
szerepben ragadja meg.
Vgl a fejlds sorn kialakult a liturgihoz leginkbb alkalmazkod md
szer: az lland perikopa-vlaszts. Ez azt jelenti, hogy a Biblibl fontos, isten-

tiszteleti funkcira kivltkppen alkalmas szakaszokat vlasztanak k i , s eze


ket egyes napokhoz rgztik. (Ez termszetesen nincs ellenttben azzal, hogy az
egyni vagy kateketikai tanulmnyozsa sorn a Biblia tbbi fejezete is az olvas
el kerl.) A rgzts olyan szilrd lehet, hogy az egsz napot a vlasztott sza
kaszrl nevezik el, pldul a biznci liturgiban A vmosrl s farizeusrl ne
vezett vasrnap", A tkozl firl nevezett vasrnap", Lzr szombatja", Az
inaszakadtrl nevezett vasrnap" s gy tovbb. A perikopt meghatrozhatja
az adott napnak a liturgikus vben elfoglalt helye, de mskor nem egy pedns
logikai rend, hanem egyszeren az l gyakorlat dnttte el a vlasztst. A perikopk ltalban nagy szvegek": nagy erej, megragad esemnyek, plda
beszdek, tantsok felidzse. Nem minden bibliai rszlet alkalmas kzssgi,
liturgikus hasznlatra, vagyis arra, hogy perikopv vljk. Annl kevsb, mert
a klasszikus rtelmezsben a bibliai szveg ilyenkor kzvetlen rtelmn tl misz
tikus szerepet kap. Hogy egy pldt mondjak: nagybjt I. vasrnapjn az egyhzi
perikopa Krisztus bjtjrl s megksrtsrl szl; s ezt gy kell rtelmezni, hogy
e napon a bjtl s megksrtett Krisztus mintegy megjelenik vi kztt, egye
sti azok bjtjt s ksrtsben val helytllst a magval, s sajt rdemszerz
tettnek erejt kzvetti velk. Ez a bjt negyven napos volt, ppgy, mint Mzes
s Ills. A msodik vasrnap a sznevltozs evangliumi szakaszban ppen
e kt szvetsgi alak jelenik meg Krisztus oldaln. A sznevltozs evangliu
mbl sokfle tanulsgot merthet az rsmagyarzat, de amikor e napon perikopaknt olvassk, akkor a hrom nagy bjtl egyms mell llst jelenti meg.
Ahogy a himnusz is mondja: Jelezte ezt mr Mzes is, ki vad vidkre elvonult,
vllalva npe bneit, hogy srva, knnyel mossa le; Ills is gy tett egykoron, kit
elragadt a tzszekr, s vilgteremt Istennk, ki testet ltve jtt kznk."
De a teljes szakaszok felolvassa, recitlsa, imdkozsa csak egyik liturgi
kus hasznlati mdja a biblinak. Nem kevsb fontos a msik: a kiemelt versek
beptse az istentiszteleti dramaturgiba. A kzpkorban ez trtnhetett halk ma
gnimdsgknt is, amikor pldul a pap zsoltrverset mondott, mikzben kezt
mosta. De a klasszikus rtusok gyakorlatt ismt a hangos, valamilyen mdon
zenei jelleg megszlaltatsa jellemzi. s ez nemcsak a keresztnysgre igaz.
A rgi nagy vallsi tradcik szerint a liturgikus nek kiemelked szvegknyve
az illet valls szent knyve. gy van ez pldul a buddhistknl, mozlimoknl,
zsidknl. Ktsgtelen, hogy a biznci rtusban a bibliai szvegeket kommentl
kltemnyek idvel elburjnoztak, s a liturgikus nek elsdlegesen biblikus jel
legt elhomlyostottk, de ez csak sajtos trtnelmi fejlds eredmnye, s vi
lgosan ltszik, hogy az egyes kltemnyek csak dsztmnyei voltak a bibliai
neknek.
Hogyan trtnik e szvegek kivlasztsa? Itt is valsznleg kt rgi forrs ter
mse egyeslt egy szerencss pillanatban bviz, tiszta folyv. Egyik az egyes
nnepekhez asszocilt bibliai versek tra. Nehz lenne ma mr megllaptani,
mennyi volt ebben az asszocicis folyamatban a liturgit vgzk, s mennyi a teo
lgia mvelinek szerepe - ha a kt kategria a I V - V . szzadban egyltaln
elvlaszthat. Mindenesetre azok az attribulsok, amelyek a nagy egyhzatyk

rsaiban dogmatikai tnyekhez, dogmatikus nnepekhez s bibliai locushoz tr


stva kifejtsre kerltek, rendre megjelentek a ksbbi, vagy keletkezsket nz
ve akr taln korabeli nekekben. Az n Fiam vagy te, n ma szltelek tged".
Brmilyen rtelmet hmoznak ki e zsoltrbl az szvetsgi biblikum mai kuta
ti, a keresztnysg kezdettl fogva, belertve Pl apostolt is, ezt a msodik sze
mlyre rtelmezte, s gy e vers termszetesen a karcsony liturgijnak egyik f
nekszvegv vlt. Nem kell sokat magyarzni pldul a 118/117. zsoltr hs
vti, a 22/21. passis, a 68/67. zsoltr pnksdi rtelmezsnek jogossgt, vagy
a 19/18. zsoltr alkalmazst az apostolok, a 45/44. zsoltrt Mria s a szent
szzek, a 116/115. zsoltrt vrtank nnepein, vagy Mieltt formltalak volna
anyd mhben" prftai hely neklst Keresztel Jnos, a Brmit megktsz
a fldn..." kezdet vers neklst Pter apostol nnepn.
Azonban bibliai versek adtk a mindennapok istentiszteletnek nekszve
geit is. Valszn, hogy els idben egyszeren a bibliai elhelyezs sorrendjben
haladva vlogattak ki jeles verseket, majd ksbb ezeket berendeztk az anni
circulus"-ba, a liturgikus vkrbe. A numerikus elrendezs szmos nyoma fenn
maradt. Pldul vzkereszt utn a rmai zsolozsma responzriumai a kvetkez
zsoltrokbl emelnek ki egy-egy verset (Vulgata szerint idzem): 6, 9,15,17,23,
24, 25. vasrnap, 26, 30, 33. htfn, 38, 39, 40. kedden s gy tovbb. Hamva
zszerdn a mise communijhoz az 1. zsoltrbl emelnek ki egy verset, majd
sorban haladnak naprl napra a zsoltrokon egszen a nagyht kezdetig, amikor
a 26. zsoltrig rkeznek el. Ugyanennek a mdszernek nyomait ltjuk a pnksd
utni misk introitusaiban, offertoriumaiban. A rendszer nem merev: lehetnek
okok annak megbontsra, s vgl is olyan egsz ves ciklus ltesl, ahol a racio
nalitson kvl pszicholgiai, eszttikai, trtneti, st vletlenszer elemek is r
vnyeslnek, hogy egy letszer szvetet alkossanak. A klnfle keleti s nyu
gati rtusok minden fajra igaz, hogy a Biblia ily mdon tjrja az egsz liturgit
s az egsz liturgikus vet. Pldul a rmai rtus klasszikus (XVIII. szzad eltti)
repertorja a misben krlbell 1000, a zsolozsmban krlbell 2000 bibliai
helyet zenst meg", nemcsak zsoltros, de prftai, evangliumi igehelyeket,
s kisebb ms knyvek rszleteit is. Nem kell mondanunk, hogy ezek az nekelt
igehelyek mennyivel jobban megragadjk az emlkezetet, mint pusztn przai
vagy gondolati idzsk. Bizonyra ezrt is ragaszkodott hozz a magyarorszgi
protestantizmus, hogy a bibliai nekls e gyakorlatt anyanyelvre tltetve meg
tartsa. Br a mvszileg kidolgozottabb, nehezebb mfajokrl lemondtak, az antifona-mfajban tbb szz ilyen bibliai idzet maradt fenn dallammal egytt.
Befejezsl nhny szt az nekls mdjrl. Altalnossgban ki kell mondani,
hogy a klasszikus liturgia nem parafrzisok, trsok formjban idzte nekei
ben a Biblit, hanem szrl szra, tisztelettel a szakrlis szveg irnt. Ha ritksan
tallunk is szvegvarinsokat, ezek vagy eltr fordtsi tradcikkal magyarz
hatk, vagy a liturgikus-zenei alkalmazs kvnta meg egy-egy sz betoldst.
Msrszt a zene messzemenen alkalmazkodott a bibliai prza formjhoz. Nem
knyszertette tembe a beszdszern szabad szveget, a dallamvezets egysze
rsge pedig nem vonta el a figyelmet a szavakrl. A kis hangterjedelm, ltala-

ban kis hangkzkben lpdel dallam mindig megrzi a maga beszdszersgt.


E zene olyan termszet, hogy ancilla verbi szerept be tudja tlteni anlkl,
hogy felldozn, fel kellene felldoznia a zenei logikt s szpsget a szveg
kedvrt.
Az eladsmdot illeten hrom fontosabb gyakorlatot ismernk. A szlne
kes, kntor a maga egyszerbb, vagy nagyobb kifejez erej, dsztett dallamban
egyedl is nekelheti a bibliai verset, verseket. Ilyen a zsid kntor, az keresz
tny pszaltsz neke. Sz sincs arrl, hogy ez a gylekezet passzivitst vonn
magval: annak bels egyttmozgsa a dallammal s szveggel, reaglsa, meg
rendlse, lelkesedse, felizz szeretete olykor taln mg nagyobb bels aktivi
tst is eredmnyez, mintha magnak kellene ellltania a zenei anyagot.
A msodik fajta eladsmd szerint a kzssg egy rvid s egyszer refrn
dallammal felel az elnekeseknek, akik elrehaladnak a szvegben, mg a refrn
az j s j szveget egy alapgondolathoz kapcsolja hozz. Pldul: Teljk meg az
n szm a te dicsreteddel, hogy nekeljem dicssgedet. Teljk meg az n szm
a te dicsreteddel, hogy nekeljem dicssgedet. Ne vess el engem a vnsg ide
jn, midn megfogyatkozik az erm, ne hagyj el engem. Hadd nekeljem dics
sgedet. Ujjong az n ajkam, midn neklek nked, s lelkem is, amelyet meg
vltottl. Hadd nekeljem dicsretedet. Teljk meg az n szm a te dicsreteddel,
hogy nekeljem dicssgedet."
A harmadik eladsmdnl a szveg nll zenei kompozciban bontakozik
ki, kezdetvel, elrehaladsval, tagolsval, lekerektsvel egy zrt formban
jelenti meg az igehelyet. Ez az antifona; ugyan keretezheti olykor egy-egy zsoltr
recitlst, vagy reflektlhat ms zenei anyagra, alapveten mgis sajt rvny
zenei mondat, mskor egy besztt vers utn meg is ismtldik. Legszebb pldi
a misenekek kztt tallhatk, pldul ilyen a karcsonyi introitus: Gyermek
szletett nknk, s Fi adatott nknk, a fejedelemsg az vlln; s lesz az
neve: a nagy Hatrozat Hirdetje."
Szeretnm az eladst az egykori neves zenetrtnsz, Jammers szavaival be
fejezni: A keresztny liturgikus nek lnyege: Isten igjnek egyszlam, hang
szerksret nlkli megzenstse... A z ember valjban nem megzensti Isten
igjt, inkbb kimondja azt. A z istentiszteleten az ember nem a mindennapok,
nem a piac nyelvn beszl, hanem egy nneplyes nekhangon. Mgis: ez a ki
monds nem tesz s rem is tehet hozz semmit Isten igjhez... az emberi beszd
felemelkedik, talakul, hogy a kultikus szolglatban mintegy szja legyen az n
magt kinyilatkoztat Istensgnek, a meghirdetett kinyilatkoztatsnak, az emberr
lett Ignek, a kzssgi imdsgban pedig az Egyhz szvivjv vljk."

ROZSOND A I M A R I A N N E

Bibliai kpek, gondolatok s reformtorok


XVI, szzadi knyvktseken

A gtikbl a renesznszba val fokozatos tmenet - a kpzmvszetekhez k


pest nmi ksssel - a knyvktsek dsztsben is megfigyelhet. Vltozott
a dsztelemek tmja, a dszts felptse s technikja. A nvnyi motvumok
helyt az Alpoktl dlre es terleteken dnten a fonadkminta klnbz va
ricii, az Alpoktl szakra figurlis, gyakran a Biblibl vett jelenetek foglaltk
el. A sok kis egyesblyegz helyett a keret dsztshez grgett, a kzpmez
dsztshez vsett lemezeket hasznltak. Ezek alkalmazsa a knyvnyomtats
feltallst kveten a nyomtatott knyvek szmnak emelkedsvel is sszefg
gtt, mivel grgetkkel s lemezekkel gyorsabban ment a knyvkts dsztse.
A reformcinak is ksznheten a knyvek irnt megnvekedett az igny, k
lnsen a Biblia nemzeti nyelvekre fordtsa s mind gyakoribb kiadsa rvn.
A Biblia olvasst s ismerett azzal is sztnztk s segtettk, hogy - nmet
nyelvterleten - mr a brktseken is onnan vett trtnetek kpeit jelentettk
meg. A z internacionlis gtikval szemben a renesznsz ktseken hatrozott
nemzeti jelleg kialakulsnak lehetnk tani. Nmet nyelvterleten mind a grgetkn, mind a lemezeken az brzols gyakori tmi a protestns nmet vlasz
tfejedelmek, reformtorok, az O- s jszvetsg npszer, erklcsnevel trt
netei, s a keresztny s a sarkalatos ernyek allegorikus nalakjai. Nem ritka - s
ez a ktsek meghatrozsban lnyeges - a szignlt lemez s grget. A kts
ksztsnek helye s mestere azrt fontos, mert a kzisajt korban a knyveket
tbbnyire ktetlenl rultk, vagyis azokat a vsrl kttette be, s gy a knyv
kts a knyv tulajdonoshoz, az olvashoz vezet el bennnket. Ezrt fontos
rsze a mveldstrtnetnek a ktstrtnet.
A nmet tpus renesznsz ktsek tbbnyire vaknyomsosak, vegyesen favagy kasrozott paprtblsak (utbbi gyakran nyomtatvny- s/vagy kziratt
redkekbl sszeragasztva), s ltalban natr sznek, mra kiss megsttedve.
Ha mgis aranyozottak, akkor finomabb kikszts, festett brket hasznltak,
s fatbla helyett vastag paprlemezt. A z aranyoz lemezek negatv vsetek.
A renesznsz ktsek centrlis felptsek s az el- s httbla ltalban azo
nosan van dsztve. A nmet tpus renesznsz ktseken az el- s httbla k
zepbe egy-egy lemez kerl. A kt lemez ritkn egyforma, de egymssal szellemi
szimmetriban ll, pldul ell egy szsz vlasztfejedelem, htul a cmere; ell
Justitia, htul Fortuna, ell Luther, htul Melanchthon, ell Judit, htul Jel, ell
a keresztrefeszts, htul a feltmads stb. A rztvzet fmlemez mindkt ol-

dala vsett, eleve prhuzamba lltva gondoltk el a rvsett tmt. A lemezek is,
a grgetk kpei is feliratozva vannak, legtbbszr latinul, olykor nmetl. A ma
gyar knyvtrakban is igen sok ilyen nmet tpus renesznsz kts van, a Magyar
Tudomnyos Akadmia Knyvtrban krlbell hrom s flszz, s csaknem
a fele szignlt.
Konrd Haebler, aki az snyomtatvnyokat s azok bettpust (Typenrepertorium) kutatta, a nmet renesznsz ktseket is repertriumba foglalta. Munk
jban segtette az ppen plyja elejn ll nmet ktskutat, Ilse Schunke, aki
tz vvel ksbb egy tanulmnyktettel tisztelgett az akkor 80 ves Haebler eltt.
Ez gyakorlatilag Haebler 1928-1929-ben megjelent munkjnak a kiegszt k
tete. Ezek a ktetek nlklzhetetlenek a lemezdszes s grgets ktsek meg
hatrozsban. Konrd von Rabenau mr huszont vvel ezeltt felvetette, hogy
Haebler repertriumt, jabb eredmnyekkel kiegsztve, folytatni kellene.
Haebler ktktetes alapmvben mintegy ezer oldalon tette kzz a XVI. sz
zadi lemezdszes s grgets ktsek listjt a levltri kutatsai sorn nv szerint
ismertt vlt knyvktk nevnek alfabetikus rendjben. Termszetesen a szig
nk els tagja a keresztnv, a msodik a csaldnv kezdbetje, teht a betrendbe
sorolsnl a msodik bet szmt. Haebler a grgetket mindig arab, a lemezeket
rmai szmmal jellte, mig ezt kveti minden ktskutat is e tmban megje
len publikcijban.
Haebler repertriumnak msodik ktete tbb fejezetre tagoldik. Haebler
a kevss meghatrozhat lemezeket s grgetket csoportostja ebben aszerint,
hogy szign nincs ugyan a dsztszerszmon, de van vszm ('Datierte Stempel'),
vagy a vizsglt kts egy meghatrozott szemllyel vagy hellyel kapcsolatba
hozhat ('Stempel mit Marken'), mg bizonytalanabbak az vszmos ktsek
('Datierte Einbnde'), minthogy a ktsen lv vszm nem felttlenl a kts
elkszltnek ve, hanem a tulajdonos birtokba kerlsnek idpontja, majd
a legbizonytalanabb meghatrozsi krlmny a renesznsz kts knyv mai
lelhelye szerinti csoportba sorolsa ('Unbezeichnete Stempel nach Fundorten').
Az tdik fejezet az els ktetbe val, de ksbb megtallt szignlt ktsekhez
Ptls ('Nachtrag'), teht ezt is mindig fel kell lapozni egy meghatrozsra vr
grgets-lemezes kts vizsglatakor.
A msodik ktet legfontosabb fejezete az ikonogrfii index. Ebben vzlatt
adja elbb a grgetkn, majd a lemezeken lthat jelenetek trgyszavas rend1

ROZSONDAI, Marianne: Signierte Renaissance-Einbande deutschen Typs aus dem 16. Jahrhundert. Gutenberg-Jahrbuch 1988. 290-339.
HAEBLER, Konrd: Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Unter Mitwirkung von
Ilse SCHUNKE. Bd. 1-2. Leipzig, 1928-1929. (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten
41-42.) Reprint: Wiesbaden, 1968.
Beitrge zum Rollen- und Platteneinband im 16. Jahrhundert. Hrsg. von Ilse SCHUNKE. Leipzig,
1937. (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 46.)
RABENAU, Konrd von: Ein neuer Haebler". berlegungen zur weiteren Arbeit an dem
Repertrium des figrlichen Einbandschmucks aus dem 16. Jahrhundert. In: De libris compaetis
miscellanea. Ed. Georges COLIN. Bruxelles, 1984. 99-115. (Studia Wittockiana 1.)
1

szerezsnek: allegorikus alakok (megszemlyestett ernyek s bnk), ismert


klasszikus szereplk, bibliai - - s jszvetsgi - jelenetek stb. szerint csopor
tostva. Egy-egy csoporton bell a mretet tekintve a nagy bbtl a kisebb mret
fel halad. A dsztelem (grget s lemez) mm-ben pontosan megadott mrete
az azonosts egyik dnt ismrve, a msik a felirat bethv egyezse, a harma
dik termszetesen maga a tma. E hrom egyttes azonossga biztostja a pontos
meghatrozst, kzttk nincs fontossgi sorrend, mindhromnak egyeznie kell
a vizsglt kts dsztelemvel. Egy X V I . szzadi nmet renesznsz kts meg
hatrozst rendszerint itt, Haebler ikonogrfii indexnl kezdjk.
Haebler tapasztalata szerint a grgetn vagy a lemezen lthat vszm nem
felttlenl a szerszm elkszltnek ve, hanem inkbb az az idpont, amikor
a knyvktt az adott vros knyvktchbe felvettk, vagy elbbre lpett a rang
listn. Nem ritka, hogy ugyanazt a ktstblt dszt lemezeken s grgetkn
ms-ms inicilkkal tallkozunk. Haebler ezt azzal magyarzza, hogy a szer
szmkszlet egyik knyvkttl a msikhoz kerlt vtel vagy halleset s j h
zassgkts miatt, s az utd vltozatlanul tovbb hasznlta eldje grgetit s
lemezeit a sajtjval egytt. De egy vroson bell a szerszmok klcsnzse sem
ritka, klnsen, ha a ktst megrendel szemly megszabja, hogy milyen b
rzolst hajt ltni knyve ktsn, s a kvnt tmj lemez nincs meg az adott
mesternl. Erre plda a debreceni Reformtus Kollgium Nagyknyvtrnak
F 540 jelzeten rztt, Zrichben 1564-ben kiadott knyve, amelynek ktsn
a msodik keretben lthat grget jelzse F. H . = Frobenius Hempel, ennek kpecski a keresztrefesztst, az angyali dvzletet s a feltmadst brzoljk. A z
eltbla lemeznek szignja D. I. = Dvid Johannes, a httbla lemezn a megigazuls ismt F. H.-val van szignlva, mg a kzplemezek alatti horizontlis
lemez S. R. = Severis Rtter. Mindhrman ismert wittenbergi knyvktk, jl
felszerelt mhellyel. Egyrtelm teht, hogy ezt a knyvet Wittenbergben k
tttk be. A ktet Smuel kt knyvt tartalmazza Petrus Martyr Vermigli latin
fordtsban s hozz rt kommentrjval. A knyv magyar nyelv (!) sr lap
szljegyzetei a bibliai szvegek magyar fordtst tartalmazzk, s ez szolglt a V i
zsolyi Biblia egyik forrsul.
A z sem ritka, hogy a knyvkt nevnek iniciljn kvl egy ligit betprt
is tallunk a dsztszerszmon, pldul az albbi 5. pldn, Georg Kammerberger Jkob kzdelmnek lemezn a H V ligit. Ez rendszerint a metsz nevnek
szignja.
Amennyire lehet, a bibliai trtnsek sorrendjt kvetve vegyk sorra a nmet
tpus renesznsz ktsek nhny pldjt. Pldim dnt tbbsgt a Magyar
Tudomnyos Akadmia Knyvtra Rgi Knyvek Gyjtemnybl veszem, ha
mgsem, akkor feltntetem a knyv, illetve a kts rzsi helyt.
5

Debrecen, Reformtus Kollgium Nagyknyvtra, F 540: VERMIGLI, Petrus Martyr: In duos


libros Smuel is prophetae... commentarii doctissimi. Zrich, 1564, Chr. Froschauer.
IMRE Mihly: A Vizsolyi Biblia egyik forrsa: Petrus Martyr. Debrecen, 2006. 7-8.
5

Bibliai jelenetek lemezeken s grgetkn


1. Lipcse, Deutsche Bcherei-Buchmuseum, B-M 204: a lemezpr kt oldaln
a vilg teremtse s a bnbeess:
A M A N F A N G S C H V F GODT // HMMEL V N D RDEN
(1 Mzes 1,1: a Biblia els mondata) s az utols tlet:
K A M E T I R G E B E N E D Y D E N // GHTIR V O R M A L E D Y D E N
(Mt 25,34, ill. 41), Szinte azonnal felcsendl az ember flben Sylvester
Jnos magyarra fordtott jszvetsge elejre rt gynyr verse, Az magyar npnekki ezt olvassa utols sora: Bdogok eljvetek, vesszetek el gonoszok."
7

Leipzig, DB-Buchmuseum, B-M 204: RICCOBONUS, Antonius: De histria liber. Basel, 1579.
- Termszetesen bethven s nem a helyesrs szerint kzlm a feliratok szvegt.
7

2. R M I V F 187: a bnbeesst (1 M
zes 3) brzol kp negatv vset aranyozlemezen (Haebler 1.40. p., H . B.,
Breslau, Platt I.); alul resen maradt
a feliratnak hagyott mez. A bekts ve
1548. A kts kls keretdszt alkot
grget egyik medlionjban W bet lt
hat, fltte 1540-es vszm, a kvet
kez medlionban ktfark oroszln s
H. B. monogram, a harmadikban sas,
a negyedikben Szt. Adalbert. Mindez egy
breslaui (ma Wroclaw) knyvktm
helyre utal.
8

3. Rth 1772: Izsk felldozsa (1 M


zes 22), a lemez (Haebler nem hozza)
felirata:
BRAHM CREDIDIT DEO
(brahm hitt az Istennek: Jakab
2,23). A lemez prja (Haebler 1.446. p.,
S. T., Wrttemberg, Platt IX.) a ht
tbln a wrttembergi cmer, a szala
gon: V D M I E (Verbum Domini manet
in [a]eternum, azaz A z r szava meg
marad rkk: 1 Pter 1,25). Ez Az r
igje rkk fennmarad" visszhangzik
majd gyakran a habn ktseken, ame
lyekre e dolgozat vgn rviden kitrnk.
9

MTAK, RM IV F 187: CUSPINIANUS, Johannes: De caesaribus atque imperatoribus Romanis.


[Strassburg], 1540, [Kraft Mller].
MTAK, Rth 1772: KurtzeAuszlegungber
die Sontags unndder... Fest Euangelia durch das
gantzJar. Tbingen, 1562, [Ulrich Morhart d. .?] - A nyomtatvnnyal egykor kts Wolf Conrad
Schwickart tbingeni mester mhelyben kszlt. E kts keretnek grgetjn a reformtorok sze
repelnek: Luther, Hus, Erasmus, Melanchthon. V. ROZSONDAI, Marianne: Beitrdge zu Wrttembergischen Renaissance-Einbanden mit slawischen Drucken des Primus Truber. Gutenberg-Jahrbuch
1972.353-359.
8

4. A z 542.150 s 542.517 ktseit s a Magyar Orszgos Levltrban rztt


Vizsolyi Biblit is ugyanaz, a Salamon tlett (1 Kirlyok 3,16-28) brzol
lemez (Haebler I. 216. p., G. K . , d.J., Wittenberg, Platt III.) dszti. Ez utbbi
plda arra, hogy a Wittenbergben tanul dikok kivittk magukkal a magyarra
fordtott Biblit ktetlenl, s ott kttettk be. A kpen a kt asszony kzt a knyv
kt neve: Casfpar] Kraf[t], a msik lemezen (Haebler I. 216. p., C. K . , d.J., Wit
tenberg, Platt I.) Smson az oroszlnnal (Brk 14,5-6) - s a knyvkt teljes
neve, CASPARVS K R A F F T s a dtum olvashat: 1597. Caspar Krafft wittenbergi
knyvkt.
10

MTAK, 542.150: CHEMNITZ, Martin d. .: Locorum theologicorum pars 2. Ed. 2. Frankfurt,


1599, ex off. Paltheniana, sumptibus Jo. Spiess. - Ugyanez a lemez lthat az 542.517: CALVIN,
Jean: Epistola et responsa. Genf, 1575. mvet bort brktsen is.
10

5. R M IIIF 240: Jkob kzdelme az


angyallal (1 Mzes 32,25-32), a le
mezen (Haebler I. 221. p., G. K . , Wit
tenberg, Platt II.) a knyvkt neve,
s a metsz monogramja: GEORGI9
K A M M E R B E R G E R *HV. - A witten
bergi ktsben kt m van egybektve,
egy magyar szerz mve Klvinval.
11

6.542.085: Zsuzsanna s a vnek (D


niel 13,5-43) lemez (Haebler I. 241. p.,
J. K., Platt I.) dszti a knyv httbl
jt. Alul a cmerpajzs kt oldaln I - K ,
fll a kt sarokban: Justitia a mrleg
gel s Caritas gyermekkel. Hadd utal
junk itt is bibliai helyre: (a szeretet)
nem rl a hamissgnak, de egytt rl
az igazsggal (1 Korinthusiak 13, 6).
A megszemlyestett ernyek lland
szerepli a nmet renesznsz ktsek
nek. A z eltbln a hrfz Dvid le
meze (Haebler 1.241. p., J. K., Platt IV.)
ugyancsak szignlt (I. K . , nem Jkob Krause). A kts lombdszes-medlionos
grgetjben B . W. (L.) monogram lthat. Ezt a mestert Haebler Neuburg an der
Donaubl szrmaztatja, a kt nagy mret lemezt Mainzbl, esetleg Augsburgbl.
12

MTAK, RM IIIF 240: CALVIN, Jean: Harmnia ex evangelistis tribus composita. Genf, 1582,
Vignon. Koll. 1. - SZEGEDI Istvn: Theologiae sincera loci communes de deo et homine... Basel,
1588, Konrd Waldkirch. Koll. 2.
MTAK, 542.085: CICERO, Marcus Tullius: Orationum volumen secundum. Strassburg, 1574,
Richelius.
11

E.

12

7. 542.648: Judit s Jel, a kt zsid hsn, akik megszabadtottk npket az


ellensgtl (Zsoltrok 144,19, illetve Brk 4,12-21 s 5,24-31). A hromsoros
feliratok bibliai idzetek:
V O L V N T A T E M T I M E N T I V M SE // FACIET: ET D E P R E C A T I O N E [ M ]
EOR[UM] // E X A V D I E T [E]T SALVOS FATI[ET] EOS DNS - P S A [ L ] M 144
IVDIT - HOLIFERNI
(Akik flik, azoknak teljesti kvnsgt, meghallgatja krsket s megmenti
ket... a z r )
SIC P E R E A N T O M N E S I N I M I C I T V I // D N E Q[UI] AVT[EM] DILIGV[N]T
TE SICVT SOL // IN ORTV SVO SPLENDENT [!] - IVDI * V
(gy vesszen el, Uram, minden ellensged, akik pedig szeretnek, legyenek
olyanok, mint a nap, amikor teljes fnyben flkel). A lemezek jelletlenek (Haeb
ler II. 153. p., 1572, Platt I., II.), de a kts kerett dszt lombdszes-med
lionos grgetben M . K . monogram lthat. A monogramot Haebler sem tudta
biztosan feloldani, de analgik alapjn Wittenbergre lokalizlja a mhelyt. Ms
wittenbergi knyvktk, illetve megrendelk is szvesen dsztettk Judit s Jel
alakjval ktseiket, gy pldul a Magyar Tudomnyos Akadmia Knyvtra
13

13

MTAK, 542.648: L E VAYER, Franciscus: Legtus, seu de legatione. Hannover, 1596, Antonius.

Rgi Knyvek Gyjtemnyben az 543.074 vagy az 542.566 jelzet ktete


ken Judit-Jel lemezpr (Haebler I. 251. p., T. K., Wittenberg, Platt X V I , , XIII.)
lthat.
14

15

8. 542.144: Dvid felkense (1 Smuel 16) lemez (Haebler II. 314. p., B. R ,
Platt II.): A z r gy szlt [Smuelhez] Rajta, kend fl, mert az!" Erre fogta
az olajos szarut s flkente testvrei krben. Attl a naptl eltlttte Dvidot az
r lelke...
E lemez prja (Haebler II. 314. p., B . E , Platt III.) a Szenthromsg - hi
szen Dvid hzbl val Jzus maga is, az r lelke" kifejezs pedig a Szentllekre utal.
Haebler ezt a kt lemezt a II. ktetben a Ptlsok (Nachtrag) kztt B. F. alatt
hozza, de nla mindkt lemez jelletlen. A z 542.144 jelzet knyv ktsn viszont
a Szenthromsg lemezen jl lthat egy F. H . szign.
16

MTAK, 543.074: VANNIUS, Valentinus: De missa integra histria. Tbingen, 1563, apud
viduam Morhardi.
MTAK, 542.566: CLENARDUS, Nicolaus: Institutiones ac meditationes in Graecam linguam
cum scholiis. Frankfurt, 1580, A. Wechel.
MTAK 542.144: CHERPONTIUS, Johannes: Libelli aliquotformandis tum iuventutis moribus...
[Genf], 1581, E. Vignon.
14

15

16

9. 542.790: Jzus megkeresztelse a Jordnban, a lemez (Haebler I. 217. p.,


C. K . , d.J., Wittenberg, Platt X.) ktsoros felirata:
HIC EST FILIVS M E V S DILECTV//S IN Q V O MIHI C O M P L A C V I
(Ez az n szeretett fiam, akiben gynyrkdm: Mt 3,17). A lemez prjn
(Haebler I. 217. p., C. K . , d.J., Wittenberg, Platt IX.) Jzus szletse:
P V E R N A T V S EST NOBIS ET FI//LIVS DATVS EST NOBIS
(Gyermek szletik nknk, fi adatik nknk: Izajs/zsais 9,6). Ezek a d
sztszerszmok a wittenbergi Caspar Krafft mhelyben voltak hasznlatban.
17

MTAK, 542.790/koll. 1: HESHUSIUS, Tilemanus: Postilla, das ist Aufilegung der Evangelien
auff alle Fest. Helmstedt, 1581, Lucius.
17

10.542.499: Jzus megkeresztelse a J o r d n b a n s a keresztrefeszts lemez


(Haebler I. 118. p., I. E , Wittenberg, Platt XI., X.) feliratai:
DAS IST M E I N L I B E R SON // A N D[EM] ICH W O L H A D S T M
(Luthernl: ... an welchem ich Wohlgefallen habe. Ez az n szeretett Fiam,
akiben gynyrkdm: Mt 3,17)
E C C E A G N V S DEI QVITO//LLIT PEC[C]ATA M V N D I
(me az Isten brnya, aki elveszi a vilg bneit: Jnos 1,29). Jelzs lenn balra:
I. F. A z I. E feloldsa Jkob Fritsch, d.J., apa s fia egymst kvetve mkdtt
knyvktknt Wittenbergben.
18

MTAK 542.499: BRENT, Johann: Pericopae epistolarum. Wittenberg, 1559, J. Crato.

11. Ant. 416: Jzus s a szamariai


asszony (Jnos 4,7-26): a lemez (Haeb
ler I. 459. p., H . V. M . , Platt II.) fel
irata nmet:
VIE CHRISTVS MIT // D E M SAM A R I S C H / / E N WEIB RE[DE]T J 4
(Amint Jzus a szamariai asszony
nyal beszl). A jelenet fltt H.V.M. mo
nogram van bevsve a lemezbe, s t
Baden-Wrttemberg terletn mkd
mesternek tartja Haebler.
19

12. Rth F 64: Jzus feltmadsa le


mez (Haebler I. 308. p., C. N . , Witten
berg, Platt I.):
ERO M O R S T V A O M O R S
(Ozes/Hses 13,14: Hol van a t
vised, hall?" Itt sz szerint: A hallod
leszek, h, hall. V. 1 Korinthusiak
15,55: Hall, hol a te fullnkod?). A s
ron a jelzs: C. N . = Conrad Neidel,
egy Wittenbergben mkd knyvkt,
akinek a dsztszerszmai gyakran sze
repelnek ms wittenbergi knyvkt
vel egytt.
20

MTAK, Ant. 416: E C K , Johann: Enchiridion locorum communium adversus Lutheranos.


Ingolstadt, 1529, [Apianus].
MTAK, Rth F 64: CALEPINUS, Ambrosius: Dictionarium undecim linguarum. Basel, 1598,
Henricpetri.
19

2 0

13. 542.854/1, 3 s 542.305: a megigazuls (Rechtfertigung) kt lemezen


(Haebler II. 155. p., 1574, Platt II., I.), a feliratok:
E C C E A G N V S DEI Q V I T O L L I T // PECCATA M V N D I I O A N I
(Jnos 1,29)
M A L E D I C T V S QVI N O N PERMA[N]//SERIT IN OMNIBVS Q V E SCRIPTA
SVNT
(tkozott, aki nem teljestvn, nem tartja rvnyben a trvny szavait: 5 M
zes 27,26). Ezek a lemezek jelletlenek, de a kt ktsen lthat grgetk szig
nltak. A z 542.854 jelzeten rztt, hromktetes Flacius-m els s harmadik
ktetnek msodik keretben a grget (Haebler I. 33. p., C. B . , Rolle 1.) k
pein a keresztrefeszts C B . monogrammal Jzus szletse, az angyali dvzlet
s a feltmads lthat. A kpecskk alatt ktsoros latin feliratok olvashatk. - A z
542.305 jelzet, Fabricius ltal sszelltott knyv ktsn kt keret grgeti is
szignltak. A msodik keret (Haebler I. 407. p., H . S., Wittenberg, Rolle 1.) kpecski: a keresztrefeszts H . S. monogrammal, Jzus megkeresztelse, Izsk
felldozsa s a feltmads; itt is ktsoros latin feliratok olvashatk a kpek alatt.
21

MTAK, 542.854/1, 3: FLACIUS, Matthias: Ecclesiastica histria. Basel, 1562-1567, Oporin. MTAK, 542.305: FABRICIUS, Georgius: Poetarum veterum ecclesiasticorum opera christiana. Basel,
1564, Oporin.
21

A harmadik keretben lombdszes medlionos grget (Haebler I. 405. p., H . S.,


Leipzig, Rolle 4.) van ugyancsak H . S. monogrammal. Ez mesterjegy. Haebler
szerint az els H . S. monogram Hans Schreiber wittenbergi knyvkt, a mes
terjegy pedig Hans Schoeninger, aki viszont Lipcsben tevkenykedett.
Ugyancsak a megigazulst szemlltet, de szignlt kt lemez (Haebler 1.200. p.,
D. I., Wittenberg, Platt V. s Haebler 1.173 p., F. H., Wittenberg, Platt V.) dszti
a debreceni Reformtus Kollgium Nagyknyvtrnak a bevezetsben pldaknt
emltett F 540 jelzet knyve el- s httbljt.

14. 543.024: A hit ltali megigazu


ls brzolsa (v. Rmaiak 3,21-24)
egy lemezre vsve is kedvelt a n
met brktseken. A lemez (Haeb
ler I. 406. p., H . S., Leipzig, Platt
II.) ngy rszre van osztva, amely
nek fggleges tengelye maga az
let fja. Fll, balrl a bnbeess
az els emberprral s a tuds fj
val, jobbrl a feltmads, alul, bal
rl a pokolra taszts, azaz az elkr
hozs, jobbrl a kereszrefeszts.
Mint eddig is tapasztalhattuk,
a grgetkre is gyakran apr k
pecskket vstek biblibl vett jele
netekkel.
22

23

MTAK, 543.024/koll. 1: VERMIGLI, Pietro Martire: In epistolam S. Pauli apostoli adRomanos ... commentarii. Basel, 1568, Perna.
Ugyanez a lemez dszti az MTAK 552.416 jelzet, Mzes t knyvnek Klvin kommentr
jval Genfben kiadott ktst is: [BIBLIA.] Mos is libri V. Cum Johannis Calvini commentariis. Genf,
1563, H. Stephanus. - Az 543.024 s az elbb emltett 542.305 ktse H.S. monogrammal jellt
grgetje ugyanaz a kt ktsen: keresztrefeszts H S, Jzus megkeresztelse, Izsk felldozsa
s a feltmads.
22

23

15. Ilyen a 13. sorszmon (542.854/1, 3) trgyalt ktsek grgetje (Haebler I.


33. p., C. B., Rolle 1.): a keresztrefeszts C. B. monogrammal, Jzus szletse,
az angyali dvzlet s a feltmads, ezek felirata:
IPSE P E C C A // N O S T R A T V L - P V E R NATVS // EST NOBIS ET - VIRTVS
ALTIS//SIMI A B V M B - V B I V I C T O R I / / A T V A I N F E R
(Jnos 1,29 - Izajs/zsais 9,6 - A Magassgos ereje rnykoz be tged: L u
kcs 1,35 - Pokol, hol a te diadalmad? 1 Korinthusiak 15,55)

16. Rth F 1067-1068 s Rth F 1069-1070


grgetvel (Haebler II. 304. p., I. B . II, Cln,
Rolle 5.) dsztett ktsnek kpei s egysoros
feliratai:
keresztrefeszts: SATISFACTIO - rckgy:
SIGNV' FIDEI - bnbeess 1536-os vszmmal:
P E C C A T V M - feltmads: IVSTIFICATIO
(Elvgeztetett: Jnos 19,30 - a hit jele: 4 M
zes 21,9 - bn: Rmaiak 3,21-24 - megigazuls:
Rmaiak 3,21-24). Haebler ezt a magt egyegy dsztszerszmon I. B. mo
nogramos mesterjeggyel jell
mestert egy Clnben (ma Ber
lin egyik vrosrsze) mkd
mhely mestervel tudta azoMTO,
nostani. (Egybknt I. B . mo'
nogrammal I-VI, vagyis hat klnbz mhelyt vett Haebler
jegyzkbe.)
24

mm-

17. 542.877/3, 7 grgetjnek (Haebler II. 144. p , 1558,


Rolle 1.): keresztrefeszts - an
gyali dvzlet - feltmads kt
soros feliratai:
IPSE PECCA//TA M V L T V L - CONCIPIES // IN V T E R O ABSORTA E//ST MORS IN
(Jnos 1,29 - Fogansz a te mhedben: Lukcs 1,31 - Elnyeletett a hall [diadalra]: 1 Korinthusiak 15,54)
Ugyanezen a ktsen a msik, alakos grgetn (Haebler I. 53. p.,
I. B. III, Rolle 1.) ngy allegorikus nalakot ltunk: Iustitia, Caritas, Spes s Fides alakjt. Itt Spes feje fltt cmerpajzson mester
jegy van I. B . monogrammal.
25

MTAK, Rth F 1067-1068, Rth F 1069-1070: PELBARTUS de Themeswar: Aureum Rosarium


theologiae... libri 1-4. Hagenau, 1503-1508, H. Gran. (RMKIII 114, 125, 145, 151)
MTAK, 542.877/3 s 7: AUGUSTINUS, Aurelius: Operum ... tomus 7. Basel, 1556, Frobenius.
24

25

A keresztny ernyek
A keresztny ernyek - a hit, remny, szeretet - brzolsa rendkvl gyakori
a nmet tpus renesznsz ktseken. A keresztny s sarkalatos ernyek br
zolsa nemcsak grgetn, hanem lemezen is gyakori. Nem lehet vletlen, hogy
nemcsak kpi brzolsuk kedvelt, de a kor tanult embereinek, gy pldul Rimay
Jnosnak is a ltterbe kerltek, s versben magasztalta ket.
26

18. 542.495 eltbljnak lemezn (Haebler I. 432. p., T.S., Platt V.):
FIDES - SPES - CHARITAS - PACIENCIA
szimbolikus nalakjai lthatk, a httbln (Haebler I. 432. p., T. S., Platt II.)
pedig
27

va: AZ sszezrt ernyek. Irodalomtrtneti Kzlemnyek (112) 2008,


Jzsef: Akadtam egypicturra... " Rimay Jnos s Madch Gspr allego
rikus versnek kpzmvszeti vonatkozsai. Irodalomtrtneti Kzlemnyek (86) 1982, 652-656.
- KOVCS Jzsef Lszl: Rimay s a XVII. szzad emblematikjrl. Irodalomtrtneti Kzlem
nyek (86) 1982, 637-644. - Lsd mg AUGUSTINUS Aurelius: Enchiridion defide,spe et caritate
c. mvt.
MTAK, 542.495: EBER, Paul: Calendarium historicum conscriptum. Wittenberg, 1564, Raw.
26

Legutbb

KNAPP

385-406. - JANKOVICS

27

IVSTICIA - P R V D E N C I A - FORTITVDO - TEMPERANCI[A],


A z elbbi lemez datlt: 1564, az utbbi, Temperancia lbnl, T. S. monog
rammal szignlt. T. S. azonos Thomas Stellbogennal, aki Lipcsben mkdtt
knyvktknt.
28

19. R M IIIF 23 6 ktsn ugyanezek a megszemlyestett ernyek:


FIDES - SPES - CHARITAS - PACIENCIA
IVSTICIA - P R V D E N C I A - FORTITVDO - T E M P E R A N C I A
lthatk kt lemezen (Haebler I. 374-375. p., H . R., Platt XII., X I ) , de egy m
sik mester, H . R. monogramos wittenbergi knyvkt mhelybl, aki taln azo
nos Hans Reinischsel, de mhelyben tbb mester szerszmait is hasznltk.
Sokig Nagyszombatban mkdtt az egyetlen katolikus nyomda, tevkeny
sge Telegdi Mikls rseki helyettesnek volt ksznhet. Telegdi nemcsak term29

Az Igazsg - Igazsgossg (Iustitia) gyakori brzolsa a knyvktsek lemezein s grgetin ugyancsak bibliai gyker. Jzus megkeresztelsekor azt mondja Jnosnak ... mert illik n
knk minden igazsgot betltennk" (Mt 3,15). Msutt: n vagyok az t, az igazsg s az let,
senki sem mehet az Atyhoz, csakis nltalam" (Jnos 14, 6). De legmegrzbb Jzus s Piltus
prbeszdnek a vge: n azrt szlettem, s azrt jttem a vilgba, hogy bizonysgot tegyek az
igazsgrl: mindenki, aki az igazsgbl val, hallgat az n szavamra." Piltus gy szlt hozz: Mi
az igazsgT (Jnos 18,37-38)
MTAK, RM IIIF 236: GRYNAEUS, Joannes Jacobus; Pars altra theologicarum disputationum.
Basel, 1586, Waldkirch. - Benne: TOLNAI Mikls tzise (RMKIII 741.).
28

29

keny szerz s nagyszer sznok volt, aki felvette a harcot a terjed protestan
tizmussal, de mint nyomdaalapt is jelents. A kiadvnyok egy rszt a nyomda
melletti knyvktmhelyben be is ktttk. A mintegy 21 knyvbl ll k
tscsoport a magyar ktstrtnet egyik legfontosabb egyttese. A z Akadmia
Knyvtrnak hrom ilyen ktse van. A C. H . monogramos grgetket val
sznleg Nrnbergbl szereztk be. A z orszg hrom rszre szakadsa utn r
dekes megfigyelni, hogy Magyarorszgon felhagytak az itliai stlusban kszlt
knyvktsekkel, s a kirlyi Magyarorszg s Erdly terletn a ktsek a nmet
tpus renesznszt, az alakos grgets-lemezes ktsek mintjt kvettk. Taln
ebben is a katolikus Itlia helyett a reformcit kvet orszgok fel fordulst
rzkelhetjk.
30

20. A Telegdi-fle nyomda mellett mkd knyvmhelyben hasznlt tzfle gr


get kztt van egy a megszemlyestett keresztny ernyekkel, ktsoros felira
tokkal:
FIDES // EST S V - SPES N / / O N C O N C-H[monogram] - CARIT//AS B E N
(Est autem fides sperandorum substantia, vagyis A hit pedig alapja annak,
amit remlnk: Zsidk 11,1- Spes autem non confndit, azaz A remnysg pedig
nem szgyent meg: Rmaiak 5,5 - Fructus autem Spiritus est caritas gaudium
pax longanimitas bonitas benignitas, azaz A Llek gymlcsei pedig a szeretet,
rm, bkessg, trelem, kedvessg, jsg: Galatk 5,22.) Fides kezben kehely,
fltte az ostyval. Spes imra kulcsolt kzzel ll, a fej kt oldaln C - H monog
ram. Caritast mindig gyermekekkel ltjuk, az egyik a karjn l, a msikat kzen
vezeti. Ezek ltalnos jellemzi eme ernyek brzolsnak.
21. A C. H . monogramos Salvator-grget (Haebler I. 166. p., C. H . , Rolle 1.)
kpei s feliratai: keresztrefeszts C H - keresztels - angyali dvzlet - fel
tmads:
E C C E A G N V / / S DEI QVI T - HIC EST FI//LIVS M E V S - E C C E CONC//
IPIES ET P - GLORIOSA // R E S V R E C T
(Jnos 1,29 - Mt 3,17 - Lukcs 1,31 - dicssges feltmads)

3 0

Erzsbet: Telegdi Mikls s a nagyszombati Cf-moMagyar Knyvszemle (116) 2000/3, 285-306. (MTAK, Rth 37, R M III

ROZSONDAI Marianne-MucKENHAUPT

nogramos ktscsoport.
72, RM III 191.)

Reformtorok
22.542.338: Luther s Melanchthon portrja lemezen (Haebler 1.250. p., T. K . ,
Wittenberg, Platt III., II.), feliratuk:
NOSSE CVPIS F A C I E M LUTHERI H A N C // CERNE TABELLM SI M E N
T E M LIBROS // C O N S V L E CERTVS ERIS
(Ha meg akarod ismerni Luther arct, vedd szemre e kpet, ha a szellemt,
vedd knyveit, s biztos leszel)
F O R M A PHILIPPE T V A EST SED M E N S // T V A N E S C I A PINGI N O T A
EST A N T E // BONIS ET TVA SCRIPTA DOCENT
(Ez a te alakod, Philipp, de szellemedet nem lehet lefesteni, a jk eltt ismert,
a te rsaid tantjk ket)
Mindkt portr fltt az vben Thomas Krger wittenbergi knyvkt nev
olvashat, Melanchthonnl mg egy 1562-es dtum is. A z Akadmia Knyv
tra Rth 1788/11 jelzet knyve ktsn is Luther s Melanchthon portrja van
ugyanolyan hromsoros felirattal, de Haebler szerint a lemezek (Haebler I. 195. p.,
O. H . Monogramm, Platt II., I.) egy O. H. monogramos knyvkt.
31

32

MTAK, 542.338: [BIBLIA.] Nvum Testamentum. Graece et Latin Theodoro B E Z A interprete.


Genf, 1567, H. Stephanus.
MTAK, Rth 1788/11: PEUCER, Caspar: Epistolae selectiores. Wittenberg, 1565, Crato.
31

32

23. 542.609: Klvin s Bza portrjval dsztett ktsek


Melanchthon hallig (1560) csaknem hatszz magyarorszgi dik ment Witten
bergbe tanulni, aztn mg vagy ngyszz. A magyar dikok mr 1555-ben coetust
alaktottak. A Klvint kvet polgrokat, kztk a 'kriptoklvimsta' magyar di
kokat Wittenbergben ktszer, 1574-ben s 1592-ben tmadtk tettlegesen is. (Ak
kor kerlt Melanchthon veje, Peucer is brtnbe.) A Luther-hvknek semmi okuk
nem volt, hogy a kt genfi teolgus portrjt tetessk a knyvkre, a reformtu
sok kerltk a szemlyi brzolst, csak az ott tanul magyar dikok hajthattk,
hogy a maguk szellemi hseit lssk knyvk ktsn. A z Akadmia Knyvtra
542.609 jelzeten rztt knyve nemcsak a Klvin-Bza-portrval dsztett k
tse miatt klnsen rtkes, hanem mert a cmlap bejegyzse szerint Krmendi
Gyrgy, ev. ref. esperes, a negyven, glyarabsgra tlt prdiktor egyik volt.
A kts keretben lthat lombdszes-medlionos grget (Haebler I. 137. p.,
33

34

MTAK, 542.609: MORNAY, Philippe: De veritate religionis Christianae. Leiden, 1587, ex off.
Plantiniana, apud R Raphelengium.
ROZSONDAI, Marianne-RABENAU, Konrd von: Eine Platt mit dem Bildnis von Calvin und
Beza auf Wittenberger Einbandenfiirungarische Studenten. Gutenberg-Jahrbuch 1993. 324-342.
- UK: Magyar dikok vittk Klvint s Bzt Wittenbergbe. Magyar Knyvszemle (108) 1992/2.
165-167.
3 3

3 4

C. G., Rolle 7.) Caspar Genseler wittenbergi knyvkt mhelybl val. Klvin
s Bza e portrit eddig csak az M T A K 542.609 jelzet s a ppai Reformtus
Kollgium Knyvtrnak KIII457 jelzet knyve ktsn lttam. A ppai kt
sen a keretet dszt grget S. R.-rel szignlt (Haebler I. 386. p., S. R., Rolle 1.),
ez Severin Roettert fedi, aki ugyancsak wittenbergi knyvkt volt.
35

24. Rth 1771: Primus Truber, Stephanus Consul Istrianus, Antonius Dal
mata portri lemezen (Haebler I. 428. p., S. S., Tbingen, 3,4, 5, helyesen: Platt
I, II, III.)
E hrom reformtor Ljubjanbl meneklt Urachba. Truber ott szlovn/horvt
nyelvre fordtotta az jszvetsget, s rt anyanyelvn prdikcikat. Munkjban
segtette az isztriai lelksz, Stephan Konsul s Anton Dalmata. Ezek a knyvek
Tbingenben jelentek meg. Ritkk, mert katolikus vidken elgettk Truber 'pro
testns' knyveit. Urachban Hans Ungnad tmogatst lveztk. Knyveiket kt
knyvkt kttte be, egyikk, Smuel Streler biztosan Tbingenben mkdtt, de
mindkett hasznlta a rluk kszlt lemezt a ktsek dsztshez. 1970-ben Ernst
Kyrifi sorra vette az ltala fellelhet ilyen ktseket a Gutenberg-Jahrbuchban.
36

37

Ppa, Reformtus Kollgium Knyvtra, KIII457: CALVIN, Jean: Instituto Chrstianae reli
gionis. Genf, 1585, E. Vignon et Jo. Le Preux.
MTAK, Rth 1771: [BIBLIA.] Der erst halb Theil des newen Testaments darinn sein de vier
Euangelisten und derApostel Geschichtjetztzum erstenmal in die CrobatischeSprachverdolmetscht
und mit Glagolischen Buchstaben getruckt. Tbingen, 1562, [Ulrich Morhart d. .?].
KYRISS, Ernst: Wrttembergische Renaissance-Einbnde mit slawischhen Drucken des Primus
Truber. Gutenberg-Jahrbuch 1970. 371-381.
35

36

37

Cikke megjelenst kveten kzltem n az M T A Knyvtra Rth-gyjtemnyben lv Truber-knyveket s ktsket, amelyek kzl az egyik a hrom
dlszlv reformtor portrjval van dsztve. Soltszn publiklta az Orszgos
Szchnyi Knyvtrban Ant. 3316 jelzeten rztt, Stephan Consul Istrianus- s
Antonius Dalmata-portrval dsztett ktst.
38

39

25. Meglepen sok gynevezett habn kts tallhat magyar knyvtrakban. D


sztsk mg a XVII. szzad elejn is a korbbi stlust, elssorban a X V I . szzadi
berni s bzeli mintt
kvette. A ktsek ke
retben lthat felirat
fejezi ki vallsos vilg
nzetket:

ROZSONDAI, Marianne: Beitrge zu Wrttembergischen Renaissance-Einbanden mit slawischhen


Drucken des Primus Truber. Gutenberg-Jahrbuch 1972. 353-359.
SOLTSZ, Elisabeth: Die Einbande eines Buches des Graner Erzbischofs Mikls Olh undeines
slawischen Druckes des Primus Truber. Gutenberg-Jahrbuch 1995. 240-246.
3 8

3 9

DIE WAHRHEITIST VNDETLICH EBIG


DAS WORT GOTTES BESTT IN EBIG

Az Akadmia Knyvtrban kt habn kts van, az egyik (Ant. 858) el- s ht


tbljnak keretben olvashat a fenti els mondat. Ezt a ktst Isaac Dreller
ksztette, aki a Pozsonyhoz kzeli Lvrdon s Oszombaton tevkenykedett
1620 s 1663 kztt. A z Orszgos Szchnyi Knyvtr Quart. Germ. 852 jelzet
kziratktete (Geschicht-buech der Martterer Christij) 30a leveln ugyanis ez ol
vashat: Isaac Dreller Buchbinders // Handschrifft hats zu Lewar geschrieben".
E kts s az Akadmia Knyvtra Ant. 858 jelzet nyomtatott nmet Biblijnak
ktse tbb blyegzegyezst mutat, vagyis mindkettt Isaac Dreller ksztette.
40

***
sszegezs: Gyakori s igen npszer volt a X V I . szzadi nmet nyelvterleten
kszlt ktseken a Biblibl vett jelenetek brzolsa. Ha megnzzk a ktse
ket s bennk a mvet, hogy mit bortanak, lthatjuk, hogy nincs felttlenl szszefuggs a knyv tartalma s a kts dsztse kztt. Calepinus tizenegy nyelv
sztrnak (Rth F 64) ktst a Jzus feltmadsa-lemez dszti (12. ttel).
A Rma csszrairl szl m (MTAK, R M IV F 187 = 2. ttel) ktsn a bn
beess jelenete lthat, s Cicero beszdeinek knyvktsn ( M T A K , 542.085)
Zsuzsanna s a vnek (6. ttel). Nem hiszem, hogy akr a csszrok, akr Cicero
esetben brmifle clzsrl lenne sz. Mgis, klnsen a reformtorok portrit
mutat ktsek tbbnyire sszhangban vannak a bels tartalommal, azaz sokszor
az munkjukat tartalmazza a knyv.
Ha a bemutatott ktseket a ksztsi helyk szerint vizsgljuk, azt tapasztal
juk, hogy Wittenberg vezet (ahol oly sok magyar tanul megfordult a X V I . sz
zadban): a 4., 5., 7., 9., 70., 72., 19., 22. s 23. ttelek ott kszltek. A 4. s
9. Caspar Krafftnl, az 5. Georg Kammerbergernl, a 10. Jkob Fritschnl,
a 12. Conrad Neidelnl, a 19. Hans Reinischnl, a 22. (Luther-Melanchthon-portrk) Thomas Krger mhelyben, a 23. (Klvin- Bza-portr) egy - szndko
san elhallgatott - wittenbergi mhelyben. Ugyancsak tbb kts szrmazik Lip
csbl: a 14. Hans Schninger, a 18. Thomas Stellbogen knyvktmhelyben
kszlt. A 13. ttel (542.854/1, 3) kt megigazuls lemeze jelletlen, de a velk
egytt lthat grgetk C B . monogramos mhelye nagy idhatrok kztt tbb
mhely szerszmait egyestette. Ugyanezek a lemezek H . S. szignj grgetvel
is elfordulnak (75. ttel, 542.305), s e jelletlen megigazuls lemezeket hasz
nltk Wittenbergben, Lipcsben, st Berlinben is. Nagyon npszerek voltak. Az I. B. II Berlin egykori Cln vrosrszre lokalizlhat (16. ttel), az I. B. III mMTAK Ant. 858: [BIBLIA.] Die gantze Bibel ...trewlichest vertetschet [von Martin Luther].
Zrich, 1530, Christoffel Froschauer. VD 16 B-2687 - ROZSONDAI, Marianne: Zwei Habaner
Ledereinbnde aus der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. In: EinbandForschung. Informationsblatt des Arbeitskreises fr die Erfassung, Erschliefiung und Erhaltung
historischer Bucheinbande (AEB). Heft 24/ April 2009. 53-58.
4 0

kdsi helye egyelre kidertetlen (7 7. ttel). - Van ktsnk Boroszlbl (Breslau/Wroclaw) (H. B., 2. ttel), Tbingenbl (5. s 24. ttel), s ugyancsak BadenWrttemberg terletrl val a 77. ttel H . V M . szignval elltott szp lemeze
(Jzus a szamariai asszonnyal). A 6. ttelt (I. K.) Haebler Mainzra, esetleg mgis
Augsburgra lokalizlja.
Magyar vonatkozs, mert nagyszombati, a Telegdi-nyomda mellett mkd
mhely ktse (20-21. ttel), br a C. H . monogramos grgetket valsznleg
Nrnbergbl szereztk be, esetleg nrnbergi knyvkt is dolgozott egy ideig
Nagyszombatban. Bizonyos fokig Magyarorszghoz kthetk a hosszabb-rvi
debb ideig itt mkd habn mesterek knyvei s ktsei is (25. ttel), amelyek
mr tnylnak a XVII. szzadba. Magyar vonatkozsukat tekintve mgis a legfon
tosabbak a magyar dikok megrendelsre kszlt Klvin-Bza-portrs ktsek
(23. ttel). gy gondolom, hogy a X V I . szzadi, klfldn nyomtatott s ott be
is kttetett, protestns szellem teolgiai munkk nagy szma a hazai knyvt
rakban nem a vletlen mve, s nem csak ksbbi vsrlsok eredmnye. Ezek
jelents hnyadt a kint tanul magyar ifjak hozhattk haza magukkal. Ilyen.pl
dul a debreceni Reformtus Kollgium Nagyknyvtrnak F 540 jelzeten rztt
ktete, Petrus Martyrnak Smuel kt knyve (Zrich, 1564) ktse is,

BARTK ISTVN

Nem tudom, mitsoda madr"


Sylvester Jnos jszvetsg-fordtsnak

utletbl

Balzs Jnos hres Sylvester-monogrfijnak az jszvetsg-fordtsrl szl


fejezetben tbbszr is utal r, mi mindent kellene mg elvgezni a munka tovbbi
vizsglata sorn. Egy kis zelt a feladatokbl: [...] igen kvnatos s egyben
igen gymlcsz is volna Sylvester fordtsnak tzetes egybevetse a grg
eredetivel, a Vulgatval, Vlla jegyzeteivel, Erasmus fordtsval jegyzeteivel s
parafrzisaival, valamint a korbbi magyar fordtsokkal s a szerz gramma
tikjval, vgl a teljes szveg elemzse szkincsbeli, hangtani, alaktani, mon
dattani s stilisztikai szempontbl. [...] Ktsgtelenl jelents eredmnyt grne
Sylvester teljes szkincsnek sszegyjtse s az gy egybelltott anyag elemzse
szfldrajzi, nyelvjrstrtneti, hangtrtneti, jelentstani, stilisztikai, szinonimikai szempontbl." Sietek elrebocstani: ez alkalommal meg sem ksrelek
mindezekbl brmibe is belefogni. Ehelyett inkbb a munka utletbl szeret
nk nhny jellemz, ismert s kevsb ismert mozzanatot felvillantani annak
illusztrlsra, hogyan alakult a nagy vllalkozs megtlse.
1

1. Sylvester Jnos s kora"


A z els reflexit az jszvetsg-fordtsra mg Sylvester letbl ismerjk, tle
magtl. 1547. szeptember 26-n Bcsbl, Ndasdy Tamsnak rt levelbl kit
nik: patrnusa magyar zsoltrparafrzisokat kldtt Bcsbe kinyomtats vgett,
s megkrte Sylvestert, hogy mieltt sajt al kerlnnek, mondjon vlemnyt r
luk. azonban nem vllalta a rszletes brlatot. Mint rja: azrt nem szedi zekre
a teljes kziratot, hogy ne vdolhassk bosszllssal. A fordtban - a Ludovicus Teghezinus nv alapjn - Szegedi Lajost vlte felismerni. Magyarzatkppen
felidzi az elzmnyeket: Ez az az ember ugyanis, aki fehrvri tartzkodsa
idejn a mi jszvetsgnk fordtst nem tallotta teljes egszben krhoztatni.
Amivel aztn nekem nem csekly krt okozott. Mert azok a pldnyok, amelye
ket n ebbe a vrosba kldtem, a boldog emlkezet Bertalan hzban, aki ktsg
kvl Krisztus mrtrja volt, mind egy szlig elvesztek. Nem akarok olyan szn-

BALZS

Jnos: Sylvester Jnos s kora. Budapest, 1958.

260.

ben feltnni, mint aki rosszrt rosszal fizet [sem mint akit az elfogultsg vezrel],
ezrt csak az elsz cmt veszem el [...]."
A kvetkez adat Heltai Gspr bibliakiadsi vllalkozsbl val, az jsz
vetsgi knyveket tartalmaz, 1561-ben megjelent ktet elszavbl. Mivel eb
bl a redakcibl ma mr nem ismert hozzfrhet pldny, a szveget Bod Pter
nyomn szoks idzni. Bod ugyanis A Szent Biblinak histrijrl rtekezve Heltairl ezt rja: Az egsz Uj-Testmentomot pedig egy darabban adta-ki, mellyet
ajnlott N A D A S D I ANNnak, ki volt Majlt Istvnnak az Erdlyi Vajdnak Fe
lesge, Ndasdi Tamsnak Magyar-Orszg Palatnusnak Hga. Kihez val ajnl
levelt Heltainak nem sajnlom egszszen ide rni: melly gy vagyon: [...]"
A z idzett szvegben Heltai Gspr Sylvesterrl gy nyilatkozik: Silvester
Jnos a jmbor, j s hasznos munkt ttt, ki az eltt te Nagysgod Btjnak se
gtsgvel Szigedben az Uj Testmentomot ki-nyomtatta. De mi fogyatkozs ltt
lgyen abba, azt az Isten-fl Keresztnyek meg-tudjk tlni, egy ms mell tart
vn a kt munkt, az vt s a minket."
Sylvester nevt a Heltai-fle jszvetsg vgn is emltik. A z 1562. vi ki
adsban tanulmnyozhat a szvegben elfordul nminem Igknek magyarzattya s rvideden val rtelme". Itt a publicanus sz rtelmezsnl Heltaik
helytelentik Sylvester eljrst, aki fukarnak fordtotta. Szerintk a sarcoltat
a helyes megolds. Vlemnyket meg is indokoljk: Publicanus, Eszt Siluester
Inos fukarnak magyaraszta: De mineknc nem tetzic. Mert a fuckaroc keresked
npec, ieles ros emberec, s jmbor tisztessges nemzetec nmet orszgban. M i nec magyarszta volna Siluester Inos a publicanust, minec eltte nem tmattac
a fukaroc? Mert nem igen soc idei annac, hogy tmadnac. M i a publicanust
Sarzoltattnak magyarztuc: Mert ollyanoc vltanac, kic a Romaiaktl a rouast,
a vmokat, a harmintzadokat sommn meg vttc, Annac vtnna kemny sarzoltatssal nyomorgattc a kz-npet, hogy az sommt hrom kppen meg vehetnc."
A XVII. szzad elejrl szrmazik egy adat, amelyik lehetsges magyarzatot
ad arra, mifle fogyatkozs" miatt marasztalhattk el Heltaik Sylvester mun
kjt. Balzs Jnos Trcsnyi Zoltn nyomn idz egy rszletet Asztalos Andrs
2

CSONKA Ferenc fordtsa: Janus Pannonius - Magyarorszgi humanistk. A vlogats, a sz


veggondozs s a jegyzetek KLANICZAY Tibor munkja. Budapest, 1982. 736-740; 737. A levl ere
deti szvege: Hic enim est ille, qui totam versionem nostram Novi Testamenti, dum Albae ageret,
in universum damnare non est veritus, nec erubuit. Qua etiam re non parum mihi incommodavit.
Nam omnia exemplaria, quae eam in urbem miseram, perierunt in domo Bartholomaei, piae mem
ri viri, et martyris haud dubie Christi. Sed ne videar malum malo repensare, neve iniquo ducijudicio, sumam titulum tantum praefationis [...]." Az jszigeti nyomda. Sylvester s j Testamentoma.
Abdi Benedek. Szegedi Lajos. Nhai Szalay Jzsef msolatai utn. Irodalomtrtneti Kzlemnyek,
3(1893). 88-98. Sylvester Jnos Ndasdy Tamsnak, Bcs, 1547. szeptember 26. 96-98; 96.
BOD Pter: A Szent Biblinak histrija. Szeben, 1748.138-139. A ksbb ismertetend mso
dik kiadsvltozatbl az MTA Irodalomtudomnyi Intzete knyvtrnak pldnyt (Rkt. 123.966)
hasznltam.
Uo., 140.
A JESVS Christvsnac Wy Testamentoma Magyar nyelwre forditatot igaz s szent knyuekbl.
Kolozsvr, 1562. Vu7r, RMNY 186.
2

nagyszombati polgr 1609-ben Szenei Molnr Albertnek irott levelbl. Asztalos


egy korbbi magyar jszvetsg-fordtsrl az rja, hogy igen md nlkl val,
minthogy igen rgi translatio is zalai magyar szkkal, hogy az alfldi magya
rok eltt olvasnk, ugyan megnevetnk az igknek nemeit..." A z emltett ford
ts alighanem Sylvester jszvetsge. Balzs Jnos gy foglalja ssze Trcsnyi
llspontjt s sajt vlemnyt: Trcsnyi szerint Sylvester knyveit a furcsa,
szokatlan nyelvjrs miatt nem vettk, s szvegeit emiatt nem idztk ksbb
sem. Sylvester ri sikertelensgnek - gy hisszk - ms okai is lehettek, de
azrt valszn, hogy nyelve is sokakat elriasztott." Balzs szerint mg a nehz
kes stlus, a gt tpus betk, a kezdetleges tipogrfiai megoldsok is hozzjrul
tak, hogy a munka hamar feledsbe merlt.
6

2. Bl Mtys
Bl Mtys tbb mvben is emlti Sylvester jszvetsg-fordtst. A hunszkta rovsrsrl szl knyvben ngy helyen hivatkozik r. Els alkalommal
a P - K hangvltsra hoz pldt az jszvetsgbl, ahol pedig" helyett mindig
kedig" olvashat. Ezen a helyen ezenkvl csak annyi derl ki, hogy a fordt
Sylvester Jnos, aki 1541-ben volt lete virgban, s a munka II. Miksa ural
kodsa alatt msodszor is megjelent. Nhny lappal ksbb Bl arrl r, hogy
a rgisgben a G, L , N , T betk lgytst nem ipszilonnal, hanem fels vesszvel
jelltk, ahogyan ez Sylvester jszvetsgben is lthat.
A kvetkez emltskor olvashat jabb fontos informci a munkrl. Bl
Szenei Molnr Albertet idzi, aki a rgi magyar kziratok s knyvek hinyrl
panaszkodik. Szerinte a legrgebbi magyar forrs Szkely Istvn vilgkrnikja
(Krakk, 1558). Bl viszont megjegyzi, hogy az jszvetsg annl is rgebbi:
Sylvester 1541-ben ajnlotta Ferdinnd kirly fiainak, Miksnak s az ifjabb Fer
dinndnak. Bl meggri, hogy errl a knyvrl majd alkalmasabb helyen fog
szlni. Erre azonban a rovsrsrl szl munkban mr nem kerl sor. Itt mr
7

BALZS: /. m.,

262.

Sectio Secunda. De Litteris Hunno-Scythicis speciatim. [...] Cur autem K. in P. mutarint


recentiores Hungari, in Coniunctione Caussali, Kedig, Kediglen, vt iam seribant: pedig, pediglen,
autem, sed, vero, equidem nequeo reperire. IOANNES SYLVESTER, qui anno MDXLIfloruit,in
version Noui Testamenti vbique habt Kedig, neque aliter recentior versionis eiusdem editio, quae
MAXIMILIANO II. imperante, excusa est." Matthias B E L : De vetere litteratura Hunno-Scythica
exercitatio. Lipcse, 1718. 36.
Ypsilon deniqe litterae vim apud Hungaros plne non obtinet, licet vsus sit familiarissimi,
sed qui solius admodum notae diaeriticae vices obit: consonantibus namque g, 1, n, t, iunctum,
easdem emollit, vt: gyalzat, ignominia; nyavalya, morbus; atya, pter. Hinc est, quod veteres, neglecto [t] Ypsilon ministerio, litteras emolliendas, virgula quadam, superius adseripta, notare maluerunt. Ita vetus librorum Noui Foederis codex, interprete IOANNE SYLVESTRO, editus, vbique
habt: g', F, n', t', id vero, pro illius indole aetatis, rudi charactere." Uo., 42.
Sectio Tertia. De Praeiudiciis, quae aduersus Litteraturam Hunno-Scythicam, adferuntur.
[...] Mihi vero suppetit codex librorum Noui Foederis Historicorum antiquior longe, quem Hungarice
7

csak egyszer bukkan fel Sylvester jszvetsge. A hun-szkely rs szemlltet


sre Bl a Miatynk ott olvashat szvegt kzli rovsjelekkel trva.
Ksznettel tartozom Tth Gergelynek, akitl megtudtam, hogy Bl szentel
nhny lapot Sylvester bibliafordtsnak Sopron vrmegye lersban, mgpe
dig Csepreg mezvrossal kapcsolatban. Bl meggyzdse szerint ugyanis: Kt
sgkvl az vlik a vros legnagyobb dicssgre, hogy a magyar nyelv j
testamentumot SYLVESTER JNOS fordtsban s Ndasdy Tams grf kltsgn
1541-ben [itt] nyomtattk ki, mely I. Ferdinnd fiainak, Miksnak s Ferdinndnak volt ajnlva." Ezutn Bl hossz rszleteket idz a hercegeknek cmzett
ajnlsbl, amelyrl igen j vlemnye van, mivel megfogalmazsa [...] ppoly
vlasztkos, mint amilyen jmbor". Teljes terjedelmben kzli Az Magyar npnek szl disztichonokat magyarul, utna pedig Marth Mtys XVIII. szzadi
latin fordtsban. Kritikatrtneti rtk Bl Mtysnak a vershez fztt meg
jegyzse: Ha lettek volna, akik ezt a fajta magyar verselst tovbb mvelik,
azzal sokat gazdagodott volna a magyar kltszet. Mostansg, minthogy a vers
mrtk trvnyeit sutba dobva a ritmusban leljk kedvnket, elg messze llunk
a klti dicssgtl."
Ezek a gondolatok a X I X . szzad els felben eredeti magyar megfogalmazs
ban is visszacsengenek. Budai zsais magyar histrijban bsgesen foglalkozik
Sylvester munkssgval. A hres disztichonokat a mostani rs s beszd mdja
szerint" idzve megllaptja: [...] annak bizonysgra szolglnak, hogy mr akkor
a Dek mrtk szerint val Magyar Versrs szoksbann volt, melyet kr hogy annakutnna abba hagytak, tsak az egyformim vgzd Versek tallvnn kedvessget."
10

11

12

13

14

reddidit IOHANNES SYLVESTER, et FERDINANDI, Romanorum, Hungri, Bohemiae Regis


filiis, MAXIMILIANO et FERDINANDO, inscripsit anno 1541, de quo codice alibi commodior
erit dicendi locus." Uo., 66.
Sectio Quarta. De Alphabeti Hunno-Scythici Scriptione, et facta abrogatione. Igitur, disiectis,
quae caliginem Alphabeto nostro poterant inducere, praeiudiciis, et adserta eius antiquitate, iuuabit
nunc scriptionis et lectionis quoddam exemplar producere, quod, quia e manu scriptis codicibus,
haud licuit decerpere, Orationem Dominicam, ex antiqua IOHANNIS SYLVESTRI, quam supra
indicauimus, interpretatione, in literas istas Hunno-Scythicas piacit referre, eamque istiusmodi
litteris exaratam, chalcographi artificioso stilo in aes curatius incisam, curiosorum oculis heicin
Tab. V. spectandam subiicere." Uo., 76.
A modern kiadsban a magyar fordtssal prhuzamosan kzlt latin szveg: Istud profecto
multum oppido laudis conciliat, quod Nouum Testamentum Hungaricum, IOANNE SILVESTRO interprete A. MDXLI. sumtu autem Comitis Thomae Nadasdy, [hic] typis expressum, idemque FERDINANDI I. filiis, Maximiliano, et Ferdinando, dedicatum est." B L Mtys: Sopron vrmegye lersa II.
Szerk., a mutatkat s a trgyi jegyzeteket ksztette KINCSES Katalin Mria, a latin szveget gond.
s ford., a szvegkritikai jegyzeteket ksztette TTH Gergely. Sopron, 2006. 140-141. A Sylvesterrl szl rsz: 140-147.
[...] non minus eleganter, quam pia scripta est." Uo., 140-141.
Si fuissent, qui genus hoc carminum Hungaricorum, porro percoluissent, multum poesi
Hungaricae factum fuisset accessionis. Nunc, quia sine vlla metri lege, rhytmis delectamur, longe
absumus a laude poetices." Uo., 146-147.
BUDAI zsais: Magyarorszg
Histrija a Mohtsi Veszedelemtl fogva Buda viszszavtelig. Debrecen, 1808. 135.
10

11

12

13

1 4

Visszatrve a XVIII. szzadba: hogy Bl Mtys behatbban is foglalkozott


Sylvester jszvetsgvel, az egy tredkes kziratbl derl ki. A munka kiad
sra kszlve Komlssy Gyngyi rta t szveget; neki ksznm meg, hogy
volt szves rendelkezsemre bocstani. gy tnik, Bl nagyobb szabs ssze
foglalt tervezett rni a magyar bibliafordtsokrl. Hogy elkszlt-e vele, nem
tudni; az emltett kziratbl csak az els 28 lap maradt fenn. Mr ennyi is rendk
vl fontos adalkokkal szolgl a tmhoz; ismertetse s rtkelse felfedezjre
s kiadjra vr. n csak a Sylvesterhez kapcsold rszekre trek ki.
Bl elszr Wolfgang Lazius mveibl idz a szerzre vonatkoz megllap
tsokat. A z letrajzi adatok mellett klnsen rdekesek a hberbl val fordts
nehzsgeirl a magnak Sylvesternek tulajdontott megjegyzsek, amelyeket
a modern kutats a X X . szzadban fedezett fel. Bl Mtys az idzetbl s a hi
vatkozs krlmnyeibl ugyanarra a kvetkeztetsre jut, mint j ktszz vvel
ksbb Dn Rbert: Sylvester a maga korban a hber nyelv nemzetkzileg el
ismert szaktekintlye volt.
A z jszvetsg-fordts ajnlst Bl e kziratban teljes terjedelmben idzi,
hrom rszre bontva, az egyes szakaszokat kommentlva. Felosztsa szerint
Sylvester az els rszben a fordts elksztsnek okait sorolja fel s prtfogjt
mltatja, a msodikban megindokolja, hogy mirt Ferdinnd fiaihoz fordul, vgl
a harmadikban nekik ajnlja munkjt.
Blnek az jszvetsg-fordtsbl egy csonka pldnya volt; ppen az a levele
srlt, amelyen a megjelens helyt szoks feltntetni. A z ajnls vgn ugyan
ott ll a Dtum Neanesi" keltezs, de ezt Bl nem tudta azonostani. gy csak
kvetkeztetni tudott: gy vlte, a knyvet Csepregen nyomtattk. Ezrt szl rla
Sopron vrmegye lersban; a tredkes kziratban azonban meg is indokolja
elkpzelst: Csepreg Ndasdy-birtok volt, s Bl gy tudja, a grf nyomdt is
alaptott itt.
15

16

17

18

BL Mtys: De versionibus Bibliorum Hungaricis. A kzirat nem autogrf, de helyenkt Bl


sajt kez betoldsai olvashatk benne. Az esztergomi Fszkesegyhzi Knyvtrban tallhat, jel
zete: Litt. VII. b. 1. Az idzeteket Komlssy Gyngyi trsban kzlm, a kzirat ltala feltntetett
lapszmaival.
Uo., 17-19. V. D N Rbert: Ismeretlen Sylvester-nyilatkozat Laziusnl. Irodalomtrtneti
Kzlemnyek, 73(1969). 454-456.
Az ajnls cmzsnek idzse utn: Ipse postea dedicatio sequitur, quam integram quidem
adscribemus, sed ordinis causa, in tres eam partes, diuisam, quarum prima occasionem et caussas,
quae induxerant Auctorem ad hanc interpretationem exponit, Patronumq[ue] laudat; altra dedicationis caussas nuncupat, Tertia deniq[ue] conceptis verbis laborem illum Archi-Dueibus adscribit."
Uo., 19-20.
[Ndasdy Tams] Auxit laudum suarum cumulum purioris Evangelii, quod omni Studio
prosequebatur, amore: ex quo est istud praeclarum sane facinus arcessendum, quod primus primam
nobis Noui Testamenti versionem Sylvestro administro, procuravit. Excusa ea est, in oppido suo:
sed quod quaeso illud oppidum? exemplar enim, quod possideo, ea plagula mancum est, quam
solent librorum inscriptiones, et locus, ubi sint impressi, indicari. Si tamen conjectandum sit, Csepreginum insigne olim, Comitatus Castriferrei oppidum fuisse existimaverim, quippe, quod sdem
subinde praebuit Illustrissimi Comiti Thomae a Nadasd, habuitq[ue], ejus munificentia excitatum
Typographaeum, ex quo longa post aetate, multi, iique insignes libelli, prodiere." Uo., 24.
15

16

17

18

A ktet lersa utn megllaptja, hogy a fordts stlusa rgies, sokban eltr
a korabeli - mrmint a XVIII. szzadi - nyelvhasznlattl, mindazonltal tkrzi
Sylvester tlst s rhangoldst a tmra. A helyesrs is a szveg rgisgt
mutatja. Bl erre pldkat is gr, de ezek mr nem maradtak fenn, mert a kzirat
a kvetkez mondat kzepn megszakad. A z utols szavak az ajnllevelet
kvet magyar versre utalnak.
19

3. Bod Pter
Mg Bl Mtys munkjnak csak az elejt ismerjk, Bod Pter mr emltett szszefoglaljban, A Szent Biblinak histrijban az utols fejezetben sajt korig
ttekinti a magyar bibliafordtsokat. A munka kiadsvltozatai kztt Bretz A n
namria teremtett rendet mintaszer alapossggal. Tizenegy pldnyt tvizsglva
ktfle kiadst tudott megklnbztetni. A cmlapon a megjelens helye s ve
mindkettnl megegyezik (Szeben, 1748), ennek ellenre valsznsthet, hogy
a msodik azonos a Bod Pter napljban emltett 1756. vi kiadssal. A ktfle
szvegvltozat klnsen a magyar bibliafordtsokrl szl fejezetben tr el
egymstl. Bretz ppen a Sylvesterrl szl rszek sszehasonltsval pldzza,
hogy Bod bizonyos fordtsokat csak hrbl ismerhetett, s az els kiads ta tu
domsra jutott adatokkal kiegsztette az jabb redakcit: Szinte biztosan nem
ltta pldul Sylvester Jnos jszvetsg-kiadst: els alkalommal sszesen hat
sort r rla, s a msodik kiadsban is csak kilencet szentel neki. Elszr nem tudja
a nyomdsz nevt, sem a kiads helyt s idpontjt, st, a fordt kiltt is csak
tallgatja. Msodszorra hozzjut a nyomdsz nevhez, tudja a nyomtats helyt
s idejt. Azrt olyan feltn Sylvesterrl szlva ez a szkszavsg, mert ms
klnben Bod sokkal tbbet tud az ltala tanulmnyozott knyvekrl."
A msodik kiadsvltozatban Bod az ismert magyar fordtsok felttelez
het elzmnyei utn Komjti Benedek s Pesti<jbor munkjt emlti, majd gy
folytatja: Ez utn kvetkezett SILVESTER JNOS Fordtsa, Mellyet nyomtattatott-ki Ndasdi Tams, aki Ferdinnd kirly alatt Magyar-Orszgi Palatnus
volt, Uj-Szigeten Abadi Benedek Tipogrfus ltal 1541-dik Esztendben s ajn
lott Maksimilinnak s Ferdinnd [!] az els Ferdinnd Tsszr Fiainak." Majd
20

21

Nunc reliquae, quae sunt circa versionem hanc obseruatu digna, prosequamur. Et ad for
mm quidem libri quod adtinet, quadripartita ea est, charta neq[ue] nitida, neque plne inelegans.
Typus inconcinnus, et characteri germanico, illi potissimum, quem monasticum vocant, haud absimilis: dicendi genus priscum et ab hodierna Hungarorum dialecto multum dissidens, sed emphaticum tamen et rebus accomodatum. Ortographia multum et ipsa antiquitatis prae se fert, cujfus]
specimen infra dabimus. Nuncupatoriam epistolam carmen hungaricum, ad leges elegiae latin
factum sequit[ur], quo noster lectionem [...]" Uo., 27-28.
B R E T Z Annamria: Bod Pter a magyar bibliafordtsokrl.
Adalkok Bod Pter munka
mdszerhez. In: Bod Pter, a histria litteraria mvelje. Szerk. TSKS Gbor. Budapest, 2004.
59-70; 60-62.
Uo., 65.
19

2 0

21

a kvetkezt jegyzi meg: Ki lett lgyen ez a Silvester? Ugy tlem meg hogy
az, a kit hivtanak Kolosvri Silvester Jnosnak, a ki Tsandi Pspksgre vlasz
tatott, s az Tridenti-Gylsbe-is kldetett volt Ferdinnd Tsszrtl."A kapcsold
lbjegyzetben Bod Bl Mtysnak a rovsrsrl szl mvre s Heltai 1561. vi
kiadsnak elszavra hivatkozik.
Bod Pter ebbeli meggyzdse az idk sorn nem vltozott, st ksbb mr
Sylvester eredeti nevt is tudni vli. gy a Magyar A thenasbm Sylvestert a K be
tnl lehet megtallni: KOLOSVRI SERESTELY JNOS. Tsandi vlasztott
Pspk, s a Tridenti Gylsre, Ferdinnd Tsszr Kvetje, az Uj Testamentomot
Magyar nyelvre fordtotta: mely ki nyomattatott 1541-dik esztendben, a Ndasdi
Tams Palatnus kltsgn." Sylvester ugyanezen a nven tallhat a ktet v
gn, a magyar knyvek lajstromban", A Sz. Biblinak Fordtsai s ki adatsai" kztt, a 9. ttelknt.
Bretz Annamria szerint: A Kolozsvri Serestly Jnos nv tvesen szerepel
az Athenas lajstromban. Bod kvetkezetlen abban, hogy Kolozsvri Serestlyt
nevezi az 1541-es jtestamentum fordtjnak, mg a nyomdszt, Abdi Benede
ket bemutat rszben meghagyja a fordt, Sylvester Jnos ltala korbban mr
hasznlt, helyes nevt." A lajstromot tvesnek nem mondanm - hiszen Bod
Pter szerint a Sylvester s a Kolozsvri Serestly nv ugyanazt a szemlyt fedi,
st bizonyos benne, hogy az utbbi az igazi" - , m a kvetkezetlensg val
ban fennll.
22

23

24

25

4. A histria litteraria tovbbi mveli a XVIII. szzadban


Benk Jzsef Transsilvanijbm Sylvester ugyancsak erdlyi katolikusknt je
lenik meg, mint Joannes Silvester sive Serestly Claudiopolitanus". A szcikk
lnyegben a Magyar Athenas Kolosvri Serestly-cmszavnak latin fordtsa.
Abban nem szerepel a megjelens helye s a nyomdsz neve, de Benk ezeket is
megadja. Knnyen megtallhatta ket az Athenas Abdi Benedek-szcikkben,
vagy akr a tbbi adattal egytt egy helyen is A Szent Biblinak histrija vonat
koz rszben. Forrsknt Bod Pter munkit nem emlti, kizrlag Bl Mtys
rovsrsrl szl knyvnek 36. lapjra hivatkozik. Ott azonban a Transsilvania
26

Bel in Lit. Hung. Scyth. p. 36. 66. Heltai n Praef. N. T.-i." BOD: A Szent Biblinak.., i. m., 135.
V. 3. jegyzet!
BOD Pter: Magyar Athenas. Szeben, 1766. 144.
Uo., 334.
22

23
24

2 5

B R E T Z , i. m.,

70.

Caput XX. De eruditis Transsilvaniae [...] I. Seculo XVI-to [...] 1. Romano-Catholici [...]
6. Joan. Silvester sive Serestly Claudiopolitanus, Electus Episcopus Csandiensis, et Ferdinandi
Imperatoris ad Concilium Tridentinum Orator, Nvum Testamentum, Hungaricum fecit, et in
Uj-Sziget Hungri, sumtibus Thomae Ndasdi Hungri Palatini; Typographo Benedicto Abdi,
Viro docto et academica peregrinatione illustri usus, publici juris fecit. Vid. Belius in Litter. Hun.
Scythic. p. 36." Josephus B E N K : Transsilvania. Bcs, 1778; Pars prior, Tom. II., 333-334.
2 6

adatai kzl - mint mr fentebb idztem - egyedl ennyi tallhat: IOANNES


SYLVESTER, qui anno M D X L I floruit, in version Noui Testamenti [...]".
Szarka Jnos (Rt [Gyr m.], ?-Sopron, 1786. febr. 13.) a szzad kevss is
mert tudsa. Tbingenben szerzett teolgiai doktortust, 1759-1763 kztt a sop
roni evanglikus lceum tanra volt, majd betegsge miatt lemondani knyszerlt
hivatalrl. Ezutn a rgi knyvek s kziratok kutatsnak szentelte magt.
1780-ban a pozsonyi Magyar Hrmondban jelent meg levele, amelyben Sylves
ter jszvetsgnek Bcsben tallhat pldnyait ismertette.
Szarka rsnak bevezetseknt a lap szerkesztje a Grg s Rmai mr
tkre vett Magyar Verseket" mltatja. Eddig a legrgebbi, amit ismert, Vilmnyi
Libetz Mihly ajnlsa Szkely Istvn krnikjhoz (Krakk, 1558). Majd gy
folytatja: De vgynak mg rgibb a'-fle hat s t lbu szve kttt versek. Sopronbann lakoz Szarka Jnos Uramnak szorgalmatos visgldsa nem rgen igen
jeleseknek talla. Mlt, hogy ezen rgisg fell tett tudstsnak b-iktatsval,
a rgi dolgokbann gynyrkd tdsokat-is tplljam s fel-indtsam, hogy a kik
nek rejtekekbenn mg ollyan kntsek tallkoznak, k-is hordogassanak valamit
szve, melyei msoknak vagy gynyrsget, vagy hasznot-is szereznnek. - Le
velnek szrl szra ez a folyamatja.
A minap Btsben lvn, a Sylvester Jnos Magyar j Testamentumra akad
tam a Tsszri K . Biblithcban, mgpedig mind a kt fle nyomtatsra."
A z 1541. vi kiadsbl Szarka az egsz ktet s az ajnls cmt bethven
kzli. A tovbbiakban teljes terjedelmben kzreadja Az Magyar npnek szl
verset. Precz filolgusra vall a szvegkzlsre vonatkoz megjegyzse: Nem
tltem szksgesnek lenni, hogy a Dekoktl klmbz betinket tovbb-is ugy
rnm, mint azon knyvbenn ki-ttettek. A Magyarok lassan lassan talltk-fel
a betknek s szknak azon rst, mellyel most lnek. De azt el-hitettem magam
mal, hogy a ki-monds igen keveset vagy talm semmit sem vltozott. A fellyebb
meg-rt pldbl azon rgi rsnak tellyes mivoltt meg-tudhatni."
Idzi tovbb Sylvesternek az mi nyelvnknek mindenben val nagy nemes
voltra" vonatkoz megllaptst. A verses summzatokbl" kzli Az Krisz
tus szletik, Jsef jegyest nem akarja / El-hagyni, mellytl tiszta szzn marad
az" kezdett, mgpedig ugyancsak a mostani rs szerint".
Az jsglevl Toldalkban" olvashat Szarka Uram Levelnek tovbbi fo
lyamatja". Ebben rszletesen lerja az egyestett Ndasdy-Kanizsai-cmert. A z
egyik llatalakrl knytelen beismerni: nem tudom, mitsoda madr". Azrt igyeke
zett utnajrni, s az eredmnyrl tjkoztatja az olvaskat is: Kornides Dniel
uram hattynak mondotta, a mint n nki el-beszllettem." Szarka Jnos vgeze27

28

29

30

31

32

V. 7. jegyzet!
Stephanus KATONA: Memria Hungarorum et Provincialium scriptis editis notorum, III. Posonii,
1777. 310-312.; SZINNYEI Jzsef: Magyar rk lete s munki, XIII. Budapest, 1909. 399-400.
Magyar Hrmond (Pozsony), 1780. 43. levl, 345-350.
Uo., 345-346.
Uo., 347.
Uo., 348.
27

28

29
30
31
32

tl arra is kitr, hogy [...] az j Testamentom vghez vgynak vetve szp Ma


gyar Tractatusok." Ezek cmt fel is sorolja. A nem tulajdon jegyzsben vtetett
igkrl" szl fejtegetsekbl idzi a Magyar Pozishoz" kapcsold hres sza
kaszt, ezzel a kzbevetssel: l illyen beszdvei naponknt val szllsban, l
nekekben, kivltkppen az virg (vilgit akar- mondani?) nekekben [...]"
A msodik trakttusbl, amelyik a nehz igknek Magyarsgt" tisztzza, a Hs
vt s a Keresztny szavak magyarzata a plda.
A bcsi bibliogrfus, Michael Denis a rgi bcsi nyomtatvnyokat sorra vve
az 1544-es vnl trgyalja Sylvesternek a De Bello Turcis inferendo Elgia...
cm kltemnyt, s megprblja sszefoglalni a szerz szemlyre s munks
sgra vonatkoz tudnivalkat. A z jszvetsgrl a jl ismert adatokat kzli.
Hivatkozott forrsai: Benk Jzsef, Bl Mtys s Laskai Csks Pter. Hogy a kt
els szerz munkibl mit merthetett, arrl mr volt sz. Laskai szerepe a Sylvester-filolgiban mg tisztzand.
A XVIII. szzad vgn Ribini Jnos latin nyelv egyhztrtneti munkjban
r Sylvester j szvetsg-fordtsrl, .Bl Mtys Sopron vrmegyrl szl
lersnak megfelel rszre hivatkozva. Teljes terjedelmben idzi a Miksnak
s az ifjabb Ferdinndnak szl ajnlst, majd Az Magyar npnekcmzett diszti
chonokat magyarul s Marth Mtys fordtsban, azoknak a kedvrt, akik nem
tudnak magyarul, gy nem rthetik az eredetit. Mrtrrl Ribini elmondja, hogy
a pozsonyi iskola rektora volt, majd papi szolglatot teljestett. Marth Mtys
(Pozsony, 1691. jn. 21.-Pozsony, 1734. aug. 8.) egybknt a pozsonyi lceum
ban 1719-tl Bl Mtys utda volt a rektorsgban, 1721 -ti lelkszkedett.
33

34

35

36

37

38

39

Uo., 349.
Uo., 350.
Benk I. cit. [Transsilvania] p. 334. macht diesen [Sylvester] zum Uebersetzer des ungarischen zu Uj-Szigeth 1541. gedruckten N. Test., und berufft sich auf Bels Litterat. Hunno-scythica
p. 36. Aber da sagt der vortreffiiche Mann nichts von Sylvesters geistlichen Wrden, auch p. 66.
nichts. Hingegen werden in des Petr. Lascovius Monedulatus Tract. De Homine magn illo in rerum
natura miraculo, in der Vorrede alle Ungarn genannt, die von 1522. bis 1585. Wittenberg besuchtet
habn, unter welchen sich denn auch aufs Jahr 1534. Joh. Sylvester sonst Erdssy, wie es dort heisst,
und der Benedict Abadi, der das erwahnte N. T. gedrucket hat, befinden. Noch vor diesem gab Sil
vester 1539. durch ihn Grammatica Hungaro-latina in usum puerorum recens scripta, Neanesi (UjSzigeth, Neuinsel) 8, heraus. Diese beiden Stcke mgen sein Verdienst zur Wien Professur gewesen
seyn." Michael DENIS: Wiens Buchdruckgeschichte, bis M. D. L. X. Bcs, 1782. 411-412.
Ajnlsban Laskai mindssze ennyit r, felsorolva az egyes vekben a wittenbergi egye
temre beiratkozott magyarokat: Anno 1534. Michael Vngar Strigoniensis, Georgius Faber Soproniensis, Lucas Syluestri, Thomas de Vyhel." Petrus Monedulatus LASCOVIUS: De homine magn
in rerum natura miraculo et partibus eius essentialibus lib. II. Wittenberg, 1585. A4v-A5r. RMK
III. 744.
Ioannes RIBINI: Memorabilia Augustaneae Confessionis in Regno Hungri a Ferdinando
I usque adIII. Pozsony, 1787. A fordtsrl: 46-51.
Matthias Marth, Posoniensis, primum scholae patriae Rector, deinde verbi divini Minister,
elegiam hanc latin interpretatus est, quam interpretationem eorum gratia adscribere libet, qui hungaricae linguae ignari, sensum eius perspicere nequirent." Uo., 51.
ZOVNYI Jen: Magyarorszgi protestns egyhztrtneti lexikon. 3. javtott s bvtett kiads.
Szerk. LADNYI Sndor. Budapest, 1977. 392.
33

34

35

36

37

38

3 9

A Ribini-egyhztrtnet megjelensnek vben, 1787-ben Sylvester verses


ajnlsa Rvai Mikls kltemnyeinek fggelkeknt is napvilgot ltott n
hny rgisgek" kztt. A z trs mellett a mai fakszimilkhez hasonl formban
is olvashat a szveg. Kovcs Sndor Ivn Rvai illusztrciit mltatva gy r
rla: A ltvnytnyeznek nem felttlenl rajznak vagy kpnek kell lennie. E l
lehet rni az rdeklds felkeltst a tipogrfival is: nevezetesen a szveg kt
fle rsval s szedsvel. A szprs-teoretikus Rvai ezrt kzli kziratokrl
msolt rgi szvegeit a mai hasonmsok technikjval. A Pannniai nek, a Sylvester-disztichonok, az 1508-ban szerzett Mria-himnusz, Apti Ferenc Fedd
neke s a tbbi darab ezrt szerepel ktfle szveggel, azaz ktfle ltvnyknt
a Nhny rgisgek kztt. A szedstkr fels feln Gothus betkkel vagyon
az eredeti rs, s ezek megvlasztott nyomdai betfajtja vastagabb-feketbb
hatst kelt, azaz fett, alul pedig a megismtelt mai trs fut. [...] Rvai Mikls
elegyes versek Nhny rgisgek cm fggelkben a hasonms nyomdai sze
ds az illusztrci. Radsul ktdimenzis illusztrci: egyrszt a kzrs bethv
trsnak nyomdabetkre tszedse, msrszt a betk gt karakternek rgiest
felhasznlsa ltal."
A rgisgbl tovbbi adatokat is ssze lehetne gyjteni arra nzvst, hogy rk,
fordtk s a histria litteraria mveli mit tudtak vagy feltteleztek Sylvester
Jnosrl s jszvetsg-fordtsrl. A XVIII. szzadi tudslevelezsekbl pl
daknt emltem Sinai Mikls debreceni professzor elkpzelseit, aki klnsen
fontos a Sylvester-filolgia szmra, hiszen a Grammatica Hungarolatina egyet
len ismert pldnya az tulajdonban volt. Modern kiadsban olvashatk azon
levelei is, amelyekben Sylvester felekezeti hovatartozsrl s j sziget holltrl
elmlkedik. gy gondolja, hogy a fordt - Bod Pter vlekedsvel ellenttben nem lehetett ppista", sokkal inkbb Evangelicus ember", egy a Reformtorok
kzl"; a nyomdt a korbban felmerlt Mramaros helyett inkbb Somogyba
kpzeli.
A z eddigiekbl is kitnik, hogyan alakult Sylvester bibliafordtsnak rt
kelse. Lassan-lassan elklnlt az jszvetsgi knyvek s a kapcsold rszek
egymstl eltr megtlse. A modern kutats llspontja Balzs Jnos megfo
galmazsban: [...] mikzben Sylvester a biblia eredeti szvegnek igazn val
rtelmt kutatgatta, elmjt az exegzisnek Erasmustl tkletestett mdszerei
vel lestette, anyanyelvn, csak gy mellkesen egynmely megjegyzst paprra
is vetett. E jegyzetei, amelyeket Uj Testamentuma msodik ktetnek vgre i l
lesztett, meg magyar disztichonjai, amelyeket csak utlag nyomatott mve elejre
40

41

42

Rvai Mikls elegyes versei, s nhny aprbb ktettlen rsai. Fggelkl hozzjuk adat
nak nmelly hozz ratott darabjaik, vgre nhny rgisgek is. Pozsony, 1787; Az Magyar npnek:
40

303-305.
4 1

KOVCS

4. sz., 97-103;
42

Sndor Ivn: A pipz putt: Rvai Mikls kt Faludi-illusztrcija.

Iris,

11(2000).

102.

Debreceni rtelmisgiek levelei Dobai Szkely Smuelhez. Sajt al rend., bev.

Piliscsaba, 2007. 28, 30, 99.

ILLIK

Pter.

s vgre, az egsz magyar mvelds szempontjbl legalbb olyan fontosak,


st taln mg rtkesebbek, mint bibliafordtsa."
A teljes jszvetsg lefordtsa s Magyarorszgon val megjelentetse az
ttrnek kijr elismers alapjul szolglt, de az idk folyamn egyre inkbb
nyelv- s irodalomtrtneti rdekessgg, knyv- s nyomdszattrtneti doku
mentumm vlt. Mind gyakrabban hangslyoztk viszont a magyar disztichonok
jelentsgt. Az Magyar npnek szl ajnlst a XVIII. szzadban Bl Mtys
s Ribini Jnos a latin fordtsval egytt rta le, Rvai Mikls hasonms-szer
reproduklsrl is gondoskodott. A Bl Mtys Notitij&nak rszt kpez, az
1740-es vekben befejezett Sopron vrmegye lersa kziratban maradt, csak
2006-ban adtk ki; az utbbi kt trs viszont 1787-ben nyomtatsban is nap
vilgot ltott. Ezeket megelzte Szarka Jnos 1780. vi publikcija, amelyben
ugyancsak kzlte s mltatta a verset, s - mint emltettem - Sylvester elmleti
megnyilatkozsait is. Utaltam Budai zsaisra, aki elszr 1808-ban, msodszor
1814-ben adta kzre a disztichonokat. gy a vers b hrom vtized sorn tszr
ltott nyomdafestket, elismer kommentrok ksretben. A z jszvetsg-for
dts kapcsn teht mr a XVIII. szzadban elkezddtt Sylvester Jnos szere
pnek a maihoz hasonl rtkelse, a bibliafordts mellett nemcsak a magyar
kltszet trtnetben, hanem a kritikatrtnetben is.
43

BALZS: /. m., 270-272.

BALZS MIHLY

Heltai Gspr zsoltrfordtsrl

Heltai Gspr Biblia-fordti s -kiadi vllalkozsnak kls krlmnyeirl j


tjkoztatst adnak a Rgi Magyarorszgi Nyomtatvnyok szoksos trgysze
rsggel megfogalmazott sszegzsei. A munkakzssg egyes tagjairl, illetve
megszervezdsrl tudomsom szerint azta nem kerlt el jabb adat, de sz
mottev jszer megfontolsokkal sem tallkozhatunk. A kutatst persze kornt
sem tekinthetjk lezrtnak, hiszen a magyartsok forrsait, az egyes ktetekben
alkalmazott fordtsi elveket, tovbb a rnk maradt szvegek retorikai megformltsgt s nyelvi sznvonalt mg nem vizsgltk a kvnatos alapossggal s
rendszeressggel. Ez vonatkozik azokra a ktetekre is, amelyek nem egy kollek
tva, hanem kifejezetten Heltai szemlyes teljestmnyeknt lttk meg a napvil
got, s amelyek gy klnsen mltk lehetnek a nagy kolozsvri r letmvnek
bels sszefggseit vizsglk figyelmre.
Az albbiakban ezek egyikvel, a zsoltrknyv fordtsval ppen ebbl a szem
pontbl foglalkozunk. Rvid rsunk nem vllalkozhat e fontos m alapos, a for
rsokkal szembest elemzsre, m az elmlyltebb rtelmezshez taln hoz
zjrulhat nhny kulcsfontossg, s az letm egsze fell nzve klnsen
marknsnak ltsz mozzanat kidombortsa.
A kiadvny Jnos Zsigmondhoz intzett latin nyelv ajnlsa nem csupn
azrt rdekes, mert minden valsznsg szerint voltak olyan, felteheten magyar
orszgi terjesztsre sznt pldnyok, amelyekbl kihagytk. Ez Heltai elasztikus
terjesztspolitikjnak rdekes mozzanata, de a szveg az erdlyi fejedelemsg
vallspolitikjnak is figyelemre mlt dokumentuma. A Dvid Ferenccel egytt
a helvt reformci tjra lpett Heltai beszl itt a katolikus uralkodhoz. A ki
indulpont Xenophn Krosz letrl rott mvnek az a gondolata, hogy a fe
jedelemnek alattvali atyjnak kell lennie, s ilyenknt nem csupn azok letn
s javain kell rkdnie, hanem arra is gondot kell viselnie, hogy a tudomny s
1

RMNY 90, 92, 95, 96, 162, 186, 208. A legfontosabb korbbi tanulmny: BORBLY Istvn:
A Heltai-fle Biblia. Magyar Nyelvr, XXXIX(1910). 208-213.
Lersa RMNY 162.
Lzr Istvn magyar fordtsban is megjelent: Az keresztyn olvasknak: magyar nyelv
bibliafordtsok s kiadsok ajnlsai. Szerk. ZVARA Edina. Budapest, 2003. 118-120. (Rgi Ma
gyar Knyvtr)
Errl jabban: B A L Z S Mihly: Megjegyzsek Jnos Zsigmond vallspolitikjrl.
Credo,
XIV(2008). 63-86.
1

2
3

a trvnyessg virgozzk orszgban. Elssorban mgis azon munklkodjon,


hogy a mennyei tants, melyet kezdetben a paradicsomban maga Isten, ksbb
a ptrirkk s a prftk, vgl Isten fia s az apostolok hagyomnyoztak tovbb,
szntelenl zengjen az egyhzban". Ezt a Borbly Istvn szerint Klvin Institutijbl vett, m valjban topikus, s a szvegben Blcs Alfonz jelmondat
val (A trvnyrt s a nyjrt") megerstett gondolatot azzal aktualizlja, hogy
a pognyoknl egyltaln nem klnb kpmutatk ellen kr vdelmet Krisztus
egyhznak. Dvid, a szent kirly kvetsre biztatja aztn a haza atyjnak s ki
rlynak tekintett Jnos Zsigmondot, akinek szerinte rvendeznie kell azon, hogy
Isten fit szentsges igjvel s evangliumval egytt udvarba fogadhatja. z
ajnls zrformulja nagyon ravasz mdon fogalmazza meg azt is, melyik ton
nem tancsos az uralkodnak jrnia. Frter Gyrgyn, akinek gylletes alakjra
a mostani szveg keltezsnek dtumval emlkeztet: Kelt Kolozsvrott, az r
1560. esztendejben, februr 20-n, nyolc vvel azutn, hogy a kincstrnok dal
mt Gyrgy testvr, aki Krisztus igazsgnak s felsgednek ellensge volt,
Alvinc vrban hitszegse miatt mlt bntetst szenvedett el." A szveg teht
a leginkbb Dvid Ferenc Apolgia adversus maledicentiam et calumnias Francisci Stancari cm mvre emlkezteten arra biztatja az uralkodt, hogy az
alattvali hitlete fltti patrontust a reformci tanainak elfogadsval telje
stse ki.
A zsoltrokra trve elszr a magyar fordti hagyomnyhoz fzd viszony
rl rdemes szlnuk. Mivel az ugyancsak egyszemlyes teljestmnyknt meg
jelentetett jtestamentum-fordts esetben Heltai az elismers mellett kritikai
szrevteleket is tve emlkszik meg Sylvester Jnos magyartsrl, krdsknt
merlhet fel, hogy mirt marad el az ilyen reflexi a zsoltrok esetben. Jl
ismert ugyanis, hogy csak a bizonyosan nyomtatsban is megjelent szvegekre
gondolva is lett volna mirl megemlkeznie, hiszen Benczdi Szkely Istvn egy
j vtizeddel korbban, 1548-ban mr megjelentetett egy teljes zsoltrfordtst
Krakkban. Nem tarthatjuk kizrtnak, hogy a kolozsvri r s knyvkiad eset
leg nem is tudott elde munkjrl, m a teljes hallgats htterben az ers eluta
sts is meghzdhat. A rszletekbe men elemzstl eltekintve is megllapthat
ugyanis, hogy nhny rokon vons ellenre gykeresen eltr vllalkozsokrl
van sz. Egyetlen kzs mozzanatnak taln csak az tekinthet, hogy mindkt
esetben protestns szerzvel van dolgunk. Ha ms adatunk nem lenne Szkely
Istvnrl, ezt kommentrjai nmelyiknek ers kifakadsval is igazolhatnnk.
Szentmrtoni Szab Gza sszegyjttte s alapos trtneti-nyelvi magyarzat5

Az keresztyn olvasknak, 119.


BORBLY Istvn: Heltai Gspr. Budapest, 1907. 39-42.
Lersa: RMNY 148. Ebben az sszefggsben bemutatja: Ungarlandische Antitrinitarier IV.
Dvid Ferenc. Ed. Mihly BALZS. Baden-Baden, 2008. 164-167 {Bibliotheca Dissidentium Rpertoire des non-conformistes religieux des seizime et dix-septime sicles. T. XXVI.) (Bibliotheca
Bibliographica Aureliana CCIV.)
Lersa: RMNY 74. Hasonms kiadsa KSZEGHY Pter gondozsban s SZENTMRTONI SZAB
Gza tanulmnyval. Budapest, 1991. (Bibliotheca Hungarica Antiqua 26.)
5

tal is elltta ezeket a rmai keresztynek" krhozatos tvedseit megfogalmaz


rszleteket, amelyek szerinte azt mutatjk, hogy Szkely szinte a legradiklisabb
korai reformtor, Szkhrosi Horvth Andrs hangjn szlal meg.
gy vlem azonban, azok a megfigyelsek s megfontolsok, amelyek Gerzdi
Rbn, majd Dn Rbert, s nem utolssorban Szentmrtoni Szab Gza dol
gozatban szerepelnek, nagyobbnak mutatjk a tvolsgot Szkhrosi s Benczdi
Szkely kztt. Megfontolandnak ltszik Szentmrtoni Szab Gza azon rve
lse, amellyel elvitatja Szkelytl, hogy a rgi egyhzi himnuszok magyartsra
is vllalkozott volna, m mg akkor is ott marad a serpenyben a zsoltrknyv
ersen filologikus, tuds volta, amely arra ksztette az rtelmezket, hogy az
erazmistk nyelvi-kulturlis programjval rokontsk ezt a magyartst.
Heltai fordtsa fell nzve klnsen szembetn, hogy Szkelynl meny
nyire cseklyke hangslyt kap a kzsg, a keresztyni gylekezet, a szentegyhz
szempontja. A z ajnlsban ugyan megfogalmazza, hogy munkjval az is clja,
hogy herekppen az anyaszentegyhzbl ki ne vonatassam", m a ksbbiek
ben nem ez a kzssgi meghatrozottsg lesz a roppant alapos magyarzatok
legfontosabb mozzanata. Azt mondhatnnk, hogy az erudcit s a pietast ssz
hangban ltni akar Szkelynl a j hit megszerzse s gondozsa az elsdleges,
amelynek kvetkezmnye lesz aztn, hogy ltrejn e, jhit emberek gylekzete".
sszefggsbe hozhat ez azzal is, hogy br a szerz ekkor mr bizonyosan pro
testns volt, vilgszemllett s zlsvilgt mg nem formlta t teljesen a protes
tantizmus, taln mg csupn iskolamesterknt mkdtt, s Mnster biblijval
megelgedve nem is mertett a kifejezetten a reformci jegyben" szletett for
dtsokbl vagy kommentrokbl.
Nem gy Heltai. Mr Borbly Istvn megllaptotta, hogy az f forrsa nyil
vnvalan Luther zsoltrfordtsa volt. Borbly ezt a megllaptst csak n
hny, Luthert flrert fordtsi hiba feltntetsvel dokumentlta, s br az alapos
egybevetsre mi sem vllalkozhatunk, clszernek ltszik, hogy legalbb a tovbbi
kutats lehetsges irnyait jelezve nhny mozzanatot megfogalmazzunk.
Luther jelenlte minden ktsget kizran kimutathat mr Heltai kiadvny
nak msodik egysgbl, az immr magyar nyelven megfogalmazott Az egsz
zsoltrnak sommja, avagy rvideden val rtelme cm rszletbl is, amelynek
msodik rsze egy jabb alcm alattapsalmusok titulusirl, azazfelyl val r
srl, s nminem egyb cikkelekrl rtekezik. Ebben arra biztatja az olvas
kat, hogy szeressk s becsljk ezt a drgaltos knyvet, amely a Szentlleknek
gynyrsges patikja", a fordtst pedig des szvel s csendes elmvel" v
delmezzk meg a rgalmazktl. Ezt megelzen azonban egy olyan teolgiai
9

10

11

12

GERZI

Rbn: Az els magyar vilgkrnika. In: U: Janus Pannoniustl Balassi Blintig.

Budapest, 1968.381-395.

D N Rbert: Szkely Istvn hber forrsai. In: U: Humanizmus, reformci, antitrinitarizmus s a hber nyelv Magyarorszgon. Budapest, 1973. 47-60. (Humanizmus s reformci 2.)
HARSNYI Istvn: A magyar biblia. Budapest, 1927. 35-36. szerint ezenkvl a hber eredetit
s a Vulgatt hasznlta. Heltai azonban bizonyosan nem tudott hberl.
Zvara Edina antolgija ezeket is tartalmazza: Az keresztyn olvasknak, i. m., 121-123.
10

11

12

gondolatmenetet olvasunk a zsoltrok jelentsgrl, amely egszen nyilvnva


lan Luther klnbz idpontokban lert fejtegetseire tmaszkodik. Ismeretes,
hogy mr reformtorknt Luther a teljes Biblia rszeknt, vagy nllan tbbszr
is kiadta Psalterium-fordtst, s 1524 s 1545 kztt ngy elszt s 1525-ben
egy utszt is rt a szveghez. Ezek tolvassa utn arra a kvetkeztetsre jut
hatunk, hogy Heltai szvege e lutheri paratextusok ersen leegyszerst sszeg
zsnek tekinthet. Ha Heltai elsrenden azt hangslyozza, hogy a zsoltrokban
jeles prfcik vannak Jzus Krisztusrl, akkor ezt a krisztolgiai rtelmezst
ott talljuk Luther 1528-as elszavban. Heltai msodik tzise arrl beszl, hogy
a Szentllek ebben e knyben szvehasonltja a kt orszgot, a mi Urunk Jzus
Krisztusnak orszgt a Szent Dvid kirlynak orszgval". Ugyanezt olvashat
juk 1528-ban Luthertl, st mg odig is elmegy, hogy a keresztynsg kpt
tkletesen megrajzol kis Biblinak" nevezi a Psaltriumot, amely a lehet
legrvidebb s kesebb formban, kziknyvecske (enchiridion) gyannt szszefoglalja mindazt, amit a teljes Biblia tartalmaz. Jval leegyszerstettebben
sszegzi Luther 1528-as elszavt a harmadik tzis, amely szerint klnbz
istenes emberek pldit talljk meg az olvask a knyvben. Luthernl ezt r
nyaltabb s a katolikus szentkultuszt vitat szvegezsben talljuk meg. A nagy
reformtor arrl beszl, hogy a zsoltrknyv nem csupn a szentek cselekedeteit
jelenti meg, hanem azokat a szavakat is, amelyekkel Istent megszltottk. Itt
elbb a legendk sztalan szentjeivel lltja szembe a magasabb rend spiritualitst kpvisel beszdes szenteket, akik rendelkeznek azzal a kpessggel, amely
az embert megklnbzteti az llattl, de mg ennl is elmlyltebb lmnnyel
ajndkozzk meg az olvast a zsoltrok azltal, hogy betekintst engednek a ki
mondott szavak htterbe: Betekinthetsz itt minden szent szvbe, akrha gy
nyrsges s rvendezssel virgz kertbe lesnl, mint a mennyorszgba, ahol
pomps, szpsges s ders virgok nyiladoznak..." A kolozsvri reformtor te
ht egyszerbben fogalmaz, de a gondolat nyilvnvalan ugyanaz, s ennek ered
mnyekppen az 1525. vi utszra is rmelen llaptja meg aztn negyedikknt,
hogy a zsoltrokbl megismerhetjk, mikppen s milyen llapotban l az igaz
anyaszentegyhz a kereszt alatt. A z 1545. vi elsz alapgondolatt tmrti
ssze egy mondatba az tdik tzis, amely szerint az imdkozsnak klenb-klenbfle mdjt s formjt s buzgsgt adjk el a psalmusok". Luther egy
kegyes szemly pldjt is elmondva lnyegben csak errl beszl 1545-ben,
s roppant szuggesztven fogalmazza meg azt a programot, hogy a padlsra hor
dand rgi imdsgos knyveket a Miatynkkal s zsoltrokkal kellene felvltani.
Ennek a programnak egy mozzanatt fogalmazza meg hatodik pontknt Heltai,
amikor arrl beszl, hogy a zsoltrok vigasztalst adnak a keresztyneknek, hogy
13

14

15

Ezek mindegyike magyar fordtsban is elrhet: LUTHER Mrton: Elszk a szentrs kny
veihez, Ford. SZITA Szilvia. Szerk. ifj. FABINY Tibor. Budapest, 1995. 48-58.
Az keresztyni olvasknak, i.m., 121.
LUTHER: Elszk, i. m., 53.
13

14

1 5

aztn befejezskppen az igaz s a hamis ismeret, Jzus Krisztus orszga s az


rdg orszga elklntsnek Lutherre oly jellemz elvt hangslyozza.
A z egyes zsoltrok cmeirl, s az elhangzs alkalmairl elmondott egysgben
ezt kveten azt olvassuk, hogy nagyon nagy eltrs van a klnbz keresztyn
doktorok kztt a cmet illeten, s az neklsnek is sokfle mdja alakult ki a zsi
dk kztt. Ezek a beltsok ugyancsak Lutherhez vezettk el Heltait, hiszen
a zsoltrok cmeit s alkalmait kivtel nlkl Luther szvegnek magyartsval
adja meg, s legfeljebb arrl beszlhetnk, hogy egy-egy esetben egyni felbuz
dulsbl hozztesz valamit, mint pldul az 55. esetben: des s gynyrs
ges psalmus ez." Trtnik mindez Luther nevnek emltse nlkl, s a mondott
keresztyn doktorok nevt sem adja meg. Egyetlen egyszer, a 121. zsoltr egyik
marginlijban olvashatjuk, hogy Chrisost [azaz Aranyszj Szent Jnos] rti
a hegyeken a szent rsokat."
Mindezek fnyben roppant rdekes lesz majd tanulmnyozni, hogy Heltai
mennyire kvette meg nem nevezett mestert a szveg magyartsa sorn. Eml
keztetnk itt arra, hogy Luther programosan elutastotta azoknak a szerinte rtetlen
fordtknak az eljrst, akik ennek a nagy erej szvegnek az esetben is a sz
szerinti fordtsra trekedtek, s gy telezsfoltk kiadvnyaikat rthetetlen kifeje
zsekkel. Ezzel szemben mindenki szmra felfoghat szveget akart a hvek
kezbe adni, s gy btran vllalkozott az egyszerbb olvaskat felettbb megterhel
trgyi s nyelvi kommentrokat feleslegess tev trsra. E kommentrok szma
valban elhanyagolhat a nmet szvegben, s br reflexit errl nem olvashatunk,
a kolozsvri fordt hasonl trekvsre vall, hogy mg ezekbl is sokat elhagyott.
Mindez azonban egyltaln nem jelenti azt, hogy magyarzat nlkl hagyta
volna a szveget. ppen ellenkezleg: a vllalkozs legfontosabb sajtossga, hogy
a Luthernl egyltaln nem szerepl tartalmi sszegzsek (sommk) kvetkeze
tesen vgigvitt, s egyninek ltsz sorozatval, tovbb hatalmas mennyisg marginlinak a szveg karjra val illesztsvel a retorikai applikcit megvalstva
aktualizlta s az erdlyi protestnsok vilgra szabta a szveget.
A brmifle egysgessget s formafegyelmet nlklz, s a felbuzg mon
dand intenzitsnak megfelelen alakul sommk kt sorban, vagy ppen tzig
is elmenen tantjk az olykor meg is nevezett clkzssget arra, mikppen is
kell olvasniok a szveget. Illusztrci gyannt kt eltr csoporthoz intzettet ta
ln rdemes felidznnk:
27. E psalmus szolgl a szegny nyomorultaknak. Azokat tantja, mivel hogy
ltvn a gonoszoknak az istenteleneknek j szerencsjeket s mindenben elmenteket, meg ne botrnkozzanak, mintha az isten eltt nem volna vlogats az isten
telenek s a jmborok kztt. Mert nyilvn vagyon. s azt megmutatja a vge,
mivel hogy az istentelenek hamar s gonoszul elvesznek, de a jmborokat az r
Isten megtartja, noha nyavalykba a kereszt alatt lnek."
82. Ersen dorglja ez a psalmus a fejedelmeket, kik tisztekben nem jrnak,
hanem hatalmokkal gonoszul lnek a szegnyek megnyomortsra. s marh16

16

Az albbiakban mindig a zsoltrok szmnak megadsval idznk a nyomtatvnybl.

jkkal s kazdagsgokkal tobzdsra. Ezeket megfenyegti az r Istennek t


letivel, mivel hogy rettenetesen elveszti ket. Igen szp nevet ad az igaz fejedelmknek, isteneknek nevezi, mirt hogy fejedelemsgnek tiszti Istentl vagyon s
Istennek szrzse. Rm. 13."
A margra rt kommentrok terjedelmt s gyakorisgt sem szablyozza va
lamely kls formai szempont, vannak olyan zsoltrok, amelyek csak egyet vagy
kettt kapnak, mskor rmai szmozssal elltva vgigksrik a teljes textust.
Nhny ilyen esetben a beszdmd vagy a gondolatmenet vltsait jelz retorikai
termszet megjegyzsek igen izgalmasan vegylnek a hveket direkten vagy t
ttelesebben megszlt tantsokkal s intelmekkel.
A 74. zsoltr mellett pldul a kvetkezk olvashatk:
I.
A z igazak spoldnak a kereszt alatt.
II. Fj a jmboroknak az isteni szolglatnak romlsa.
III. me mint fenyeget az isten az engedetlensgrt. Abutens privilegio caret.
IV. A z Istennek f ostora.
V. A z igaz hit felveri magt.
VI. Szerelmes beszd. Olyan az Istennl a nyavalys anyaszentegyhz.
VII. Kicsoda a szentegyhz: a nyomorultak.
VIII. Nem a mi dolgunk, Isten. Azokrt vgre viszi.
A z alkalmazs Luthert hajaz mozzanata klnsen szemlletess vlik, ha fel
idzzk, hogy a nmet szvegben a kvetkez trgyi magyarzatok ksrik a sz
veget: Heusern - Schulen und Synagogen, da Gottes Wort geleret wird. 4Reg. 19.;
Heuser - das ist die Orter, da Gott sein Wort hat, als die Schulen; Schos - ist der
Tempel, darin Gott sein Volck sammlet und leret wie eine Mutter ir Kind treget
und seuget; Drachen - Tyrannen, Pharao und seine Frsten, als die Walfische.
Ha a kommentrok tpusait prblnnk megjellni, az els helyre azokat az
ersen nreflexv megnyilatkozsokat helyezhetnnk, amelyek a prdiktorok vagy
tantk feladatairl s helyzetrl szlnak. Tbb esetben meglehetsen szok
vnyosn beszl arrl, hogy munkjuk a j hr hirdetse, de tallunk a ksbbi
Heltait idz igen szemlletes megfogalmazsokat is: Az evanglium Istennek
ajndka. Nem frl rzzk a prdiktorokat". (68.) Itt a szvegsszefggs alapjn
azt akarja mondani, hogy nincsenek sokan, s Isten hvja el azokat, akiket e fel
adatra alkalmasnak tart. Msutt hatrozottan leszgezi, hogy mit gondol csaldi
llapotukrl: A csaldos embernek hza Istennek sklja. Prdiktorok a csaldos
emberek." (44.) Itt az iskola mg metaforikus rtelemben szerepel, de msutt konk
rtabban szorgalmazza az iskolk fellltst: Gondunk legyen a mi utnunk
valkrl. Sklt tartsunk." (77.)
A leggyakoribb s a legterjedelmesebb kommentrok a fejedelmek, illetleg
a gazdagok s hatalmasok szmra fogalmaznak meg intseket. Bsges plda
trat lehetne sszelltani ezekbl a nyelvileg is nagyon ers rszletekbl, de csak
kettt idznk: Ha a fejedelmek nem oltalmazzk a szegnyeket, vagyon Isten.
De jaj." (76.) Ezt vegyk eszekbe a kegyetlen fejedelmek s nemesek, kik a sze17

17

Az 1584. vi wittenbergi kiadst hasznltuk.

gnysget barom gyannt tartjk." (109.) Ilyenkor tbb esetben aposztrffal is


jelzi, hogy szavai eltt nem dughatjk be fleiket a nagy mltsgot viselk sem:
Ide tekintsetek fejedelmek s nagy dsak." (72.) Ezek a megszltsok Szkhro
si Horvth Andrs nekeinl is szemlyesebb s szenvedlyesebb teszik a kom
mentrokat, s legkzelebbi rokonaik minden bizonnyal a Smuel knyveit fordt
s magyarzatokkal ellt Melius Pter szvegei, akinek legends drgedelmeit
mr tbben mltattk a szakirodalomban. Amikor Heltai szinte ismeretlennek
tekinthet kommentrjait ebbe a sorba emeljk, akkor taln arra sem flsleges
figyelmeztetnnk, hogy megfogalmazsukkor mr reformtus, teht nem elkp
zelhetetlen, hogy rtallsa e harcosabb formra kapcsolatba hozhat a helvt irny
zathoz val csatlakozsval.
Rokontja kommentrjait Meliusszal az is, hogy a szeld s jmbor szegnyek
vdelmezse a legszervesebben sszekapcsoldik a nyavalys" szentegyhz el
lensgeivel vvott kzdelemmel. Meliusnl ugyan ktsgtelenl kevesebb konk
rtumot sorol, s az evanglikusokat nem szidalmazza, de ez a kzdelem nla is
dogmatikai tisztzst jelent. A 97, 115, s l 3 5 . zsoltrbl azt olvassa k i , hogy
a kba keresztynek ellenben Isten megszgyenti s megtkozza a blvnyokat,
mg a 117-ben a tengeren bajbajutottak knyrgst azzal kommentlja, hogy
hol marad a Szz Mria, Szent Mikls stb.". Azt sem titkolja el, hogy a fejedel
mek feladatnak tekinti a blvnyozs megszntetst, s a 106. zsoltr befejez
rsznek kommentrjai a feladat megjellse mellett azt is kinyilvntjk, milyen
kvetkezmnnyel jr elmulasztsa: VIII. A hveknek fjjon, mikor ltjk a bl
vnyozst s szertelensgt. IX. A blvnyozsnak nem kell palisnt adni, hanem
teljessggel kiirtani. Deut. 7. s 12. X . Ez a blvnyozsnak gymlcse s az em
beri jtatatossgnak jutalma. szegny Magyarorszg."
m a kommentrok nem csupn a szorosabban vett dogmatikai hatrokat von
jk meg, de gyakran foglalkoznak az ezekkel trsult erklcsfilozfiai problmk
kal is. Heltai rendre visszatr krdse: miben ll a keresztyn let, s a vlasz min
den esetben a tvtanokra tmaszkod henye knyelmessg elutastsa, amit igen
gyakran ugyanazzal a szhasznlattal vilgt meg: Nem haja huja a keresztyni
let, hanem ksrts." (17.) Nem kjre lakik a keresztyn, kereszt az cmere." (66.)
Csak a keresztben vagyon igaz knyrgs, a haja huja nem tud errl."(79.)
Nem haja huja a keresztyni let. Kereszt a keresztynek cmere."(109.) Expressis verbis persze nem hangzik el itt az a krds, hogy miben is ll a kereszt
viselse, m nyilvnvalan erre vonatkoztathatjuk a 27. zsoltrhoz rottakat.
A sommban azt olvassuk, hogy e psalmus szolgl a szegny nyomorultaknak...,
a jmborokat az r Isten megtartja, noha nyavalykban s kereszt alatt lnek",
majd pedig egy kommentl mondatban az is megfogalmazdik, hogy igaz hitbl
18

Csak a legfontosabbakat emltve: KATHONA Gza: Mliusz Pter letmve. In: Studia etActa
Ecclesiastica. Tanulmnyok s okmnyok a magyarorszgi reformtus egyhz trtnetbl a ngy
szzves jubileum alkalmbl Szerk. B A R T H A Tibor. Budapest, 1967. II. 139-140.; N A G Y Barna:
Mliusz Pter mvei - Knyvszeti s tartalmi ttekints klns tekintettel mostfelfedezett mveire,
s a forrskutatsi feladatokra. In: Studia et Acta Ecclesiastica. II., /. m., 226-227.
18

tisztessggel keressk letnket hivatalunkba." Azt mondhatjuk teht, hogy L u


thertl eltren mind a fordts szvegben, mind a kommentrokban ott bujkl az
a tendencia, amely szentegyhznak a megnyomortottak s szenvedk kzssgt
tekinti, m ez sohasem vlik kizrlagoss. A mr idzett 72. zsoltrt kommen
tl albbi, a vagyonkzssget elutast mondat a leghatrozottabban kizrja
ugyanakkor, hogy az imitcit az anabaptisztikus ramlatok valamelyikhez ha
sonlan a szegny Krisztus utnzsnak tekintse: lhet marhval a keresztyn."
A Heltai-letm egsze fell szemlldve fontos hangslyozni, hogy a kortrs
eszmei ramlatokhoz val ilyen viszonyuls korbban s ksbben rott mvei
bl egyarnt kimutathat. Mint msutt mr kifejtettk, elszr a Dialgusban
fogalmazza meg nagyon szemlletesen, hogy a kereszt viselse szmra a mr
tktart krlmnyek kztt meglt polgri letet jelenti, azt, hogy az ember az
hivatalja szerint vigyzzon s dolgot tegyen. s ez utn egyk, igyk, nem gy
nyrsgre, hanem szksgre." Utasi Csilla befejezs eltt ll disszertcija
minden eddiginl dokumentltabban s rnyaltabban mutatja be ennek jelenltt
a Fabulsknyv"-ben, de az is jl megragadhat, hogy rnyalatnyi mdosuls
sal ez az eszmny dolgozik az antitrinitrius korszakban megjelentetett imds
gosknyvben is. Itt a nmet nyelv evanglikus zsoltros imaszvegek magya
rtsa sorn lenygz nyelvi ervel tudta mkdtetni azt a spiritualitst, amely
a Krisztus imitcijban testet lt tkletessg-ignyt ssze tudta kapcsolni a v
rosi communitas ignyeivel, azt tudta teht sugallni ezekben a knyrgsekben,
hogy a tekletessgnek a ktelt" annak sem kell elszaktania, aki nem vonul ki
a vilgbl, hanem felebartai kzssgben tesz eleget hivatalnak. Nyomatko
san hangslyozni kvnjuk ezt az llandsgot, hiszen kzismert, hogy nagyon
ersen jelen van a modern szakirodalomban is az a hitvitk vilgbl rklt,
s legerteljesebben a kortrs Krolyi Pter vitairataiban megjelentett Heltai-kp,
amely szerint a kolozsvri Midsz, akinek a lelke gazdag bnya s arany",
s aki kizrlag a pnzrt csatlakozott a szenthromsgtagadkhoz. (A msik
oldalon persze kialakult az ellenmtosz is, amely Dvid Ferenc legfontosabb uni
trius fegyvertrst ltta a mr sz rban. ) A z llhatatlansgnak ehhez a kphez
persze hozzjrult az is, hogy egy-egy mve pontos datlsa egszen a legutbbi
19

20

21

22

23

24

BALZS Mihly: Spiritualizmus s felekezetisg a ksei Heltai mveiben. In: U: Felekezetisg s fikci. Tanulmnyok 16-17. szzadi irodalmunkrl. Budapest, 2006. 80.
Lersa: RMNY 98. Kt hasonms kiadsa is van, a korbbit STOLL Bla (1951) az jabbat
UTASI Csilla (2007) gondozta.
UTASI Csilla: A Szz fabula eurpai irodalmi kontextusa. In: Humanizmus, religio, identits
tudat. Szerk. BITSKEY Istvn s FAZAKAS Gergely Tams. Debrecen, 2007. 5 6 - 6 1 . (Studia Litteraria
XLV.)
Modern kiadsa: Heltai Gspr imdsgos knyve (1570-1571). Bev. BALZS Mihly. Kolozs
vr, 2006. (Az Erdlyi Unitrius Egyhz Gyjtlevltrnak s Nagyknyvtrnak Kiadvnyai 5.)
A tovbbi szakirodalomrl is tjkoztat: BALZS Mihly: Teolgia s irodalom. Az Erdlyen
kvli antitrinitarizmus kezdetei. Budapest, 1998. 107-108. (Humanizmus s reformci 25.)
BORBLY Istvn: Heltai Gspr. Budapest, 1906. 65. j, trgyszer megkzelts: K O V C S
Sndor: Egy hitvita - kt jegyzknyv. Adalk Heltai Gspr megtrshez. Keresztny Magvet,
1 9

20

2 1

22

23

2 4

110(2004). 437-443.

idkig nehzsgeket okozott. gy az imdsgosknyv besorolsi nehzsgei ksz


tettk Kszeghy Ptert arra, hogy mg egy ecsetvonssal gazdagtsa ezt a kpet.
Heltai csak addig volt vad antitrinitrius, amg annak kellett lennie. Vagy ppen
a Bthori elvrta, ha mr van protestantizmus, akkor legyen egysges kvetel
mnynek akart volna megfelelni?"- rja a Hl legjabb kiadsnak utszavban,
m azta mr tudjuk, hogy az ilyen megfontolsokra ksztet imdsgosknyv
a nmet eredeti antitrinitrius szellem tdolgozsa, s mg Jnos Zsigmond idej
benjelent meg. Msfell jl dokumentlhatv vlt, hogy Kolozsvr hres polgra
hossz ellenlls utn lett csak antitrinitriuss, s a fentiek is megersthetik,
hogy akkor csatlakozott az antitrinitriusokhoz, amikor kiformldott az irny
zatnak az a vltozata, amelybl kikoptak az egyhzi s vilgi intzmnyeket is
fenyeget anabaptisztikus-spiritualisztikus elemek, s ily mdon a vros, a communitas szmra minden fenntarts nlkl elfogadhatv vlt, s valban fel is
gyorsult Kolozsvr unitriuss vlsnak folyamata.
Ha van kizkkens ebbl az llandsgbl, akkor ez leginkbb a Hl brutlis
leegyszerstsekkel dolgoz ajnlsnak az szt, a rcit magasztal s a szent
hromsgtant megsemmist brlatban rszest soraiban ragadhat meg, ame
lyek nem csekly neofita buzgsggal, s a megtallt dvtan magabiztossgval
szljk le az Antikrisztus pr hnappal korbban mg ltala is osztott szrny
tveszmit. Ez az indulat s magabiztossg persze nem csupn Dvid Ferenc
tl klnti el, hanem ms mdon, de perel azzal is, ahogyan korbban a hit s
a rci viszonyrl rtekezett. Kiindulpontunkhoz visszatrve: perel azzal is,
amit a zsoltrknyvben errl olvashatunk. A 1 4 . zsoltr kzismerten nagyon hres
helyn az Istennel nem szmolk esztelensgrl van sz, s Heltai a kvetkez
marginlival ltja el az esztelen szt: a zsidba ez ige vagyon, Nabal, mely nem
bolondot, vagy kbt teszen, hanem vakmert is, nmagban elg okos, de Isten
eltt azrt ugyan esztelen." Heltai teht Luthertl s Benczdi Szkelytl eltren
nem bolond emberekrl beszl, hanem olyanokrl, akik okossguk korltait nem
ltjk be, s ppen ezrt lettek esztelenek Isten eltt. Knnyen belthat, hogy ez
a rcit a hitnek alrendel, s a korban bevettebbnek szmt vlekeds term
szetes mdon kerlt sszhangba az intzmnyeket vdelmez, m az t s oszt
lyosait sjt kilengseket szenvedlyesen elmarasztal, a fentiekben bemutatott
morlis teolgival s szocil-etikai nzetrendszerrel. Ennek a legjobb mveiben
rzkletes s nyelvileg ers megjelentst tisztelhetjk letmvben, amelyben
flsleges keresnnk a racionlis dogmatikai tkeress intzmnyeket s egzisz
tencit is kockra tev mozzanatait.
25

26

27

HELTAI Gspr: Hl. A szveget gondozta T A M S Zsuzsa, jegyzetek s utsz K S Z E G H Y


Pter. Balassi Kiad, Budapest, 2000. 168-169. (Millenniumi Knyvtr)
A vrosi tancsi jegyzknyvek szvegnek teljessgre trekv kzlse a Dvid Ferenc let
mvt feldolgoz ktetben: Ungarlndische Antitrinitarier IV. Dvid Ferenc. 50-63.
Kiemelsre mltk ebbl a szempontbl a Zsoltrosknyv szlsai s kzmondsai is: Egy
varj a msiktl tanul kkogni (49.); Ki msnak vermet s, nnn lova hal bele (64.); Az igaz ke
resztyn nem kveti a rkot (71.); Kevs bolond sokat csinl (73.); Mg a lepny tart, addig a ba
rtsg (88.).
2 5

26

27

P. V S R H E L Y I J U D I T

Rbert Estienne magyarorszgi hatsa


Nocturna versate, manu, versate diurna!"

Rbert Estienne (latinos nevn Robertus Stephanus) Henri Estienne prizsi


nyomdsz msodik fia volt. Apja 1520 krl bekvetkezett halla utn 1526-ig
mostohaapja, Simon de Colines vezette tovbb a nyomdt, ekkor Rbert llt an
nak lre. Kitnen tudott grgl s latinul, szmos editio princeps megjelen
tetse fzdik a nevhez: klasszikus latin szerzk, egyhzatyk munki, de kor
trs humanistk mveit is megtalljuk kiadvnyai kztt. A z albbiakban fleg
bibliafilolgiai s -kiadi munkssgrl kvnunk rviden ttekintst adni.
Ifj kortl fogva szenvedlyesen kutatta fel a Biblia rgi kziratait, bjta
a knyvtrakat, conferlta", azaz egybevetette a szvegvltozatokat, s mindig
az ltala legjobbnak tlt szveget jelentette meg. Mr 1523-ban Colines mellett
megmutatkozott ez a trekvse abban a latin nyelv, tizenhatodrt jtestamentow-kiadsban, amely a benne kzlt vltoztatsok miatt rgtn kivltotta a Sor
bonne teolgiai karnak kritikjt. 1528-ban, hromvi kemny munka utn adta
ki els teljes latin nyelv Biblijt, amelyet Jeromos latin fordtsa els kritikai
kiadsnak sznt. Kora legjobb nyomtatott kiadsai s az ltala felkutatott kz
iratok alapjn - amelyek kztt mg a Karoling-korbl szrmazk is voltak - v
lasztotta ki a legautentikusabbat, s a margn tntette fel a szvegvltozatokat.
Jeromosnak tbb, bibliai knyv el rt argumentumt elhagyta, az Apostolok Cse
lekedeteiknyvet az Evangliumok s Pl apostol levelei kz helyezte, ahogyan
ma is szoks. Emellett j indexeket, kztk a hber nevek magyarzatt is csa
tolta a Biblia szveghez. Tovbbi Vulgata-kiadsaiban - sszesen tizenegyszer
adta ki a teljes Szentrst - az ltala felfedezett jabb forrsok alapjn tbbszr
is revidelta els kiadst. 1534. vi nyolcadrt alak Biblija meghatroz lett
a zsebben hordhat biblik szmra. Nagyon kisbets, de olcs s j szveget
kzl knyv volt ez. A z 1540. vi fli alaknak tartalma s killtsa is egyarnt
nagy hatssal volt a reformcival szimpatizl kortrsakra. Elszr itt kzlt
a knyv elejn Adsacrarum literarum stdium exhortatio ex sacris literis cmmel
bibliai idzetekbl ll bevezett, Haec docent sacra Bibliorum scripta cm r2

HORATIUS FLACCUS, Quintus: Epistolae II. 3. (Arspoetica), 268-269. In: Opera omnia - sszes
versei. Budapest, 1961.
Szletsi ve vitatott: 1498, 1499 s 1503 egyarnt elfordul a szakirodalomban. V. Hans
WIDMANN: DerDrucker-Verleger HenriII. Estienne, Mainz, 1970. 8.
The Cambridge History of the Bible. The West from the Reformation to the Present Day.
Edited by S. L. GREENSLADE. Cambridge, 1963. 65-67.
1

vid sszefoglalst, amely Summa totius Sacrae Scripturae cmmel kerlt be tbb
ksbbi kiadsba, de nllan is megjelent. A z jtsa, hogy a lapok tetejn
kzpen a bibliai knyvekre utal lfej ll, ugyanakkor a tradcinak megfele
len a levlszmot s a fejezetszmokat is jobbra zrta.
1539-tl kirlyi nyomdszknt privilgiumot lvezett hber s latin knyvek
nyomtatsra, amelyet egy vvel ksbb, Conrad Neobar halla utn I. Ferenc
kirly a grg knyvekre is kiterjesztett.
1539 s 1544 kztt, majd 1544 s 1546 kztt ktszer is kiadta a hber testa
mentumot Kiadsa alapjul az a Dniel Bomberg ltal Velencben 1524-1526-ban
megjelentetett hber szveg szolglt, amelyet a rabbinikus tuds, Jkob ben Chayim
hasonl mdon szerkesztett meg, amikppen Estienne a maga kiadsait: Bomberg
is sszevsrolta a fellelhet hber kziratokat, Chayim pedig ezek alapjn szer
kesztette meg azt a szveget, amely sokig a legautentikusabb hber szvegnek
szmtott. Estienne a Kis prftk knyveit Kimchi kommentrjaival s a fran
cia keresztny hebraista Franfois Vatable jegyzeteivel egytt kzlte. Hberl
azonban nem tudott olyan jl, mint grgl s latinul, ezrt a szakrtk szerint
kiadsa nem hibtlan."
A grg nyelv jtestamentumot ngy szer jelentette meg: Prizsban 1546-ban,
1549-ben s 1550-ben, majd Genfben 1551-ben. A z els kt, tizenkettedrt alak
kiadsban alkalmazta elszr I. Ferenc kvnsgra Claude Garamond kisebb
mret bettpusait, mg az 1550. vi fli mret kiadsban a nagyobb tpust.
(Ezrt lvezi e bettpus a regii typi Graeci", Grecs du Roy" elnevezst.) A z
els kt jtestamentum O mirificam" Bibliaknt hreslt el, I. Ferenchez cm
zett ajnlsnak kezdszava alapjn. Br rgi kdexekre hivatkozva adta kzre
a grg szveget, az nem sokban klnbzik a Complutensiban* megjelent, vagy
az Erasmus ltal revidelt vltozattl. A harmadik, flimret, 1550. vi kiads
pedig az gynevezett editio regia". Indokolja ezt az elnevezst szp killtsa
s pldaszer kritikai appartusa is. A lapok bels margjn olvashatk azok
a szvegvltozatok, amelyeket Rbertfia,Henri gyjttt ssze tbb mint 15 kz
irat s a Complutensia nyomtatott szvegnek sszevetse sorn. A kls margn
tovbbi jegyzetek, kztk a Septuagintxa, val utalsok s a fejezetszmozs
tallhat. A z Elsevir fivrek elszr 1624-ben, Leidenben kiadott, gynevezett
4

Summa totius Sacrae Scripturae. Decem Deipraecepta. Parisiis, 1541, 1542.; RENOUARD,
Ant[oine] Aug[ustin]: Annales de Vimprimerie des Estienne ou Histire de la famille des Estienne
etdeses editions. 2. d. Paris, 1843. 51, 52.
The Cambridge History of the Bible. 436-439.
4

Uo. 53-54.

Az els kiadsnak a Tiszntli Reformtus Egyhzkerleti s Kollgiumi Nagyknyvtrban


rztt pldnyrl ld. Biblia Sacra Hungarica. A knyv, mely rk letet d". Budapest, 2008.
176-177. FEKETE Csaba.
Vetus testamentum multiplici lingua nunc primo impressum et imprimis Pentateuchus Hebraic
Greco atque Chaldaico imidomate. Adjuncta unicuique sua latina interpretaione. Complutum,
7

1514-1517.

textus receptus" bibliakiadsnak jszvetsg szvege erre a Stephanus-kiadsra tmaszkodott.


Estienne helyzett a negyvenes vek kzeptl egyre nehezebb tettk a teo
lgusok. A leuweniek mr 1546-ban visszamenleg felvettk az 1533. s 1540.
vi Biblijt s jtestamentum-kmisi a tiltott knyvek listjra. A Sorbonne
teolgiai kara brmennyire szerette volna is rjuk hivatkozva ugyanezt megtenni,
I. Ferenc kirly kzbeavatkozsa ezt megakadlyozta. A kirly rszletes cenzori
jelentst krt a teolgusoktl, konkrt hibajavtsokkal. Ezek kinyomtatsra
kiadsai elejn vagy vgn, vagy akr errataknt Estienne ksznek mutatkozott.
Nemsokra, 1547 mrciusban Ferenc kirly meghalt. Utda, II. Henrik mr fi
gyelembe vette a teolgusok tlett, s 1548 novemberben visszamenen is be
tiltatta az Estienne-Z>//zak forgalmazst a jegyzetek, summk, indexek eretnek
tartalma s a Vulgata szvegben vgrehajtott mdostsok miatt. 1551-ben
a tiltott knyvek revidelt francia katalgusba, majd 1559-ben az els ppai
Index librorum prohibitorumba, is bekerltek biblii.
Estienne megtlsekor ltnunk kell, hogy laikus tudsknt, tisztn tudom
nyos, szvegkritikai s -filolgiai alapon dolgozott, s kiadsaival fokozatosan
egyre jobban eltvolodott az orthodox katolikus Biblia szvegtl. A tridenti zsi
nattal egyidejleg azonban ezt nem lehetett bntetlenl megtenni. Senki sem
prfta a maga hazjban." 1550-ben Estienne is tteleplt Genfbe, s nyomd
jt a reformci s Klvin szolglatba lltotta. 1552-ben latinul s franciul is
kiadta felelett a prizsi teolgusok kifogsaira, 1556-ban pedig ttrt a refor
mtus hitre.
Bibliafilolgiai munkssga ezekben az utols veiben teljesedett ki igazn.
1551-ben mr Genfben jelentette meg negyedszer jtestamentumt grgl s
latinul, munkssgnak legfontosabb vvmnyval: a fejezeteken bell a versek
beszmozsval, ami hamarosan trt hdtott az egsz vilgon.
A z 1553-ban ltala Genfben kiadott francia nyelv teljes Biblia Pierre Rbert
Olivetan fordtsban nemcsak az els olyan kiads, amelynek egszn vgigvo
nul a versszmozs, hanem abban a tekintetben is jdonsgnak szmt, hogy ben
ne elszr vannak a bibliai fejezetek summi kurzvan szedve. Ezt a tipogrfit
rgtn tvette a tbbi kortrs genfi kiad, s a nluk megjelentetett nemzeti nyelv
(angol, francia, olasz) biblik mintjra ltalnosan elterjedt az egsz vilgon.
Hatsa ma is felfedezhet.
9

10

11

12

13

ARMSTRONG, Elizabeth: Rbert Estienne, Royal Printer. An Historical Study of the Elder
Stephanus. Cambridge, 1954. 174.
Uo., 200.
Mrk 6:4
Ad censuras theologorum Parisiensium, quibus Biblia a Roberto STEPHANO, typographo regio
excusa calumniose notarunt, ejusdem ... responsio. [Genf], 1552.; Les censures des theologiens de
Paris, par les quelles ils avoyent faulsement comdamne les Bibles imprimees par Rbert ESTIENNE,
imprimeur du roy, avec la response d'iculey Rbert ESTIENNE. Traduictes de latin en Francois.
[Genf], 1552.; RENOUARD, Antfoine] Aug[ustin]: /. m., 81.
The Cambridge History ofthe Bible. AA2>-AAA.
9

10

11

12

13

Estienne 1555-ben latinul is megjelentette a teljes Szentrst zsebben hordoz


hat, azaz nyolcadrt alakban s termszetesen a versek szmozsval. Ez az els
latin nyelv, versszmozst is tartalmaz Vulgata\ Mr a cmlapon felhvja az
Olvas figyelmt a kiads jdonsgra: me olyan Vulgata-kiads ez a szmodra,
amelyben a hber versek rendszere szerint minden egyes fejezet versekre van
osztva. A versek eltt szmok llnak, amelyek megfelelnek azoknak a verssz
moknak, amelyeket a mi j s teljes konkordancinkban a margn lv A B C D E
F G betk utn megadtunk, hogy knny legyen szmodra a keress, mivel azok
gy mutatnak r arra, amit keresel, mint a mutatujj." S valban, mg ugyaneb
ben az esztendben, 1555-ben megjelentette bibliai Concordantiaejt (1. kp).
A z 1555. vi Vulgata-kiad&s term
szetesen tartalmazza a Stephanus ltal
bevezetett prae- s postliminrikat: ell
\
C O N C O R D A N T I A E BIa Biblia olvassra buzdt szentrsi id
1>!iorum vrrwcjue felismerni,Vecczeteket
s a Szentrs summjt, tovbb
,ris & N o ui, nouar & integrar.
az Index testimoniorum a Christo etApostolis in Novo Testamento citatorum ex
Veteri... cm mutatt, amely az testa
mentumi knyvek sorrendjben azokat
a helyeket sorolja fel, amelyeket Krisz
tus s az apostolok idznek az jtes
tamentumbl. A knyv legvgn alfa
betikus sorrendben tallja az olvas az
elfordul hber, kaldeus s grg tu
lajdonnevek latin rtelmezst, a Hebraicorum, Chaldaeorum Graecorumque
nominum interpretatit. A margn leg
feljebb nhny szavas szvegmagyar
i, O L V A R O B . S T E P H A N I
zat ll, s a parallel bibliai locusokra
M D. L V .
val hivatkozs.
Az 1555. vi Biblia ugyanakkor nem
szaktott teljes mrtkben a hagyomny
nyal: Estienne a szvegtestet nem ta7. kp. Az 1555-ben Genfben kiadott
glta mg versekre, hanem egy egysgConcordantiae cmlapja
knt meghagyta, ahogyan az a kziratos
XA

15

16

14

A Szkesfehrvri Pspki Knyvtr pldnyrl ld. Biblia Sacra Hungarica. 184.

SMOHAY

Andrs-VELENCZEi Katalin.

En tibi Bibliorum Vulgata editio, in qua iuxta Hebraicorum versuum rationem singula capita
versibus distincta sunt, numeris praefixis, qui versuum numeris quos in concordantiis nostris novis
et integris, post literas marginales A B C D E F G addidimus, respondent: ut quaerendi molestia
leveris, quum tibi tanquam digito, quod quaeris demonstrabunt."
Az Orszgos Szchnyi Knyvtr 16. szzadi nyomtatvnyainak katalgusa. sszelltotta SOL
TSZ Erzsbet, VELENCZEI Katalin, W. SALG gnes. Budapest, 1990. (A tovbbiakban: BNat. Cat.\
B 627 = Ant. 151.
15

16

s nyomtatott szvegekben szoks volt. A hagyomny mellett bizonyra a gazda


sgossg diktlta ezt a megoldst. A verseket jelek vlasztjk el egymstl
a szvegoszlopon bell, a versszmozs ezek mellett lthat. A szvegoszlop
mellett tovbbra is ott vannak az bc nagybeti, miknt az addig szoks volt,
mivel egy-egy bibliai vers helynek meghatrozsa addig csupn ezek segts
gvel trtnt. A ksbbi gyakorlatban mr elmaradhattak a nagybetk, hiszen
a fejezet- s versszm elg volt egy-egy bibliai igehely meghatrozsra.
A z emltett Corcordantiae Christiano Lectori szl elszavban hasonlkppen
utal szerzje annak s az ugyanabban az vben megjelentetett Biblinak a kap
csolatra. Elmondja, hogy mr 18 esztendvel korbban sz volt inter Sacrarum
Literarum studiosos", azaz a Szentrs tanulmnyozi kztt arrl, hogy szksg
van konkordancira. A korbbi konkordancia kiegsztse helyett teljesen jat
ksztett. Rendszernek ismertetsekor itt is hangslyozta, hogy a versszmozs
alkalmazsval a keress gyorsabb
s egyrtelmbb vlik, s ntudatosan J ; ; ? J M H H M
vallja, hogy munkja e tekintetben mlt
f
*
' *"
a dicsretre. Grg konkprdancia el
ksztst is grte, de ez a terve nem
Tjgl
BIBL1A>3pfr
valsult meg.
Bibliakiadi munkssgnak betet
Vrnucj&c cbmcnci.
zse az 1557-ben hrom ktetben meg
jelent, fli alak kiadsa, amely sszes
jtst tartalmazza. (2. kp) Bevezet
sben elmondja, hogy egyetrt azokkal,
akik amiatt panaszkodnak, hogy milyen
vgtelenl sok s milyen klnbz
bibliafordtsok forognak kzkzen, s
olyan kiadst srgetnek, amely a hber,
illetve a grg eredetihez a legkzelebb
ll. Ilyet szndkozik is kiadni. Els
s msodik ktete a Vulgatt s Santes
Pagninus hberbl fordtott latin szve
gt kzlte egyms mellett Franciscus
Vatablus, az szvetsg professzora jegy
OLVA ROB.STHPHANI.
M.D. LVII.
v
zeteivel, amelyeket prizsi eladsai so
rn tantvnyai rgztettek. A z apokrif
_
knyveket Claudius Baduellus fordtsban kzlte. A harmadik ktetben pe. kp. Az 1557-ben Genfben megjelent
dig Bze jtestamentum-fordtst adta
Biblia cmlapja
17

18

19

The Cambridge History of the Bible. 442.


Porro in operis novitate haec quoque pars aliquid laudis meretur."
Biblia utriusque Testamenti. Ed. Rbert ESTIENNE, trad., comment. Santes
VATABLE, Thodore B Z E . Genf, \551.-BNat. Cat. B 441 = Ant. 9030
17

18

19

PAGNINO,

Francois

kzre. A kiads ajnllevelben Estienne utalt a conferls", azaz a szvegszszevets mdszerre, amelyet e kiadsban is kvetett: azutn vllalkoztunk erre
a kiadsra, miutn majdnem mindazokat a msolatokat egybevetettem, amelyek
szksgesnek ltszottak." Elszavt ezzel a felszltssal zrta: Nocturna versate
manu, versate diurnal Ismers ez az idzet Horatius Ars poeticjbl. O a grg
szerzk sznet nlkli olvasst kttte a latin kltk lelkre: ... Vos exemplaria
Graeca /Nocturna versate, manu, versate diurna! Szinte ugyanezekkel a sza
vakkal buzdtotta Erasmus Ratio seu methodus compendio perveniendi ad veram
theologiam cm mvben a teolgia tudomnyt elsajttani vgykat a Szent
rs jjel-nappali olvassra. Belekerlt ez az idzet kiss mdostott vltozatban
Szenei Molnr Albert Analecta aenigmaticjmek mind az t kiadsba is, ame
lyek 1608-1631 kztt jelentek meg Herbornban: Biblia volve manu, nocturna,
volve diurna!" Geleji Katona Istvn pedig a zsoltrok olvassra szltott fel
ezzel az idzettel.
Mindenesetre az utkor megfogadta Stephanus tancst, s bibliit nagy ha
szonnal s mintnak tekintve forgatta.
Magyar bibliafordtink kztt is voltak nhnyan, akik ugyancsak a confer
ls" mdszervel ltek. Melius Juhsz Pter pl. 1565-ben Smuel s A Kirlyok
kt knyvt a zsid nyelvnek tulajdonsga szernt" akarta fordtani, szvevetvn
a grg Biblival s az blcs fordtsokkal, hogy minden megrtse." Krolyi
Gspr s munkatrsai is a lehet legkrltekintbben vgeztk fordti mun
kjukat: Kvettnk ez fordtsban sok jmbor tuds embereket, kik az zsid
bl, azmely nyelven ratott az testamentom, igazn fordtottk az Biblit, mint
Vatablust, Pagninust, Munsterust, Tremelliust, ... kvettk az Vulgata editit is,
s ezmellett sok magyarz doktorokat, azkik ezeltt valami rszt fordtottk az
Bibliban, azokat is nem utltuk meg, hanem megtekintettk." Santes Pagninus
hberbl ksztett fordtsnak szvegt Estienne - mint lttuk - 1557-ben adta ki
a Vulgata szvegvel prhuzamosan. Joggal felttelezhet teht ennek a genfi
kiadsnak a hatsa Krolyiakra.
Szenei Molnr Albert a Vizsolyi Biblia jrakiadsakor szerkeszti munkjban
klnfle klfldi kiadsokat is figyelembe vett: a marburgi Academia knyves
20

21

22

23

24

25

26

27

iis fere omnibus copiis, quae necessariae videbantur, comparatis, haec editio a nobis suscepta est."
Ld. az 1. jegyzetet!
has (=divinas literas) nocturna curet versare manu, versare diurna: has semper in manibus,
semper habeat in sinu..Basel, 1520. \6\.-BNat. Cat. E 378 = Ant. 2720.
Nonum renata, renovata, ac longe ornatius etiam, quam unquam antea, exculta Sphinx theologico-philosophica. Herborn, 1631. 1345-1346. = RMKIII 1466
reg gradul Gyulafehrvr, 1636. ((()b = RMNy 1643 - V. P. VSRHELYI Judit: Szenei
Molnr Albert s a Vizsolyi Biblia j kiadsai. Budapest, 2006. 193.
Az keresztyn olvasknak". Magyar nyelv bibliafordtsok s -kiadsok elszavai s ajn
lsai a 16-17. szzadbl. sszell. ZVARA Edina. Budapest, 2003. 139. (Rgi Magyar Knyvtr.
Forrsok 14.)
Uo.,186.
Uo., 180.
2 0

21

22

23

24

25

26
27

"^^^m

BIBLIA SGRA,

JVM.i^ <m<Sy?<< ^

^ * N

//

>''"

o v t .r,

is at^ JbaotiU

3-4. kp. Az 1545-ben Prizsban kiadott


Biblia cmlapja, amely mintjul szolglt
az 1605-ben Hanauban megjelent Biblinak.

hzbais mindenkor szabad bemenetelem volt, az n jo akar Uram ltal az Hartmann Jnos Orvos Doctor es Mathematicus Professor ltal." Ugyanakkor Isaacus
Genius hugenotta lelkipsztor bartja soc klmbklmb nyelveken val bib
likat, kiket mind megrt, adott kezemhez, kik hasznos kessgekkel vadnac
kinyomtatvn." Mivel Genius anyanyelve a francia volt, taln nem alaptalan
megkockztatnunk, hogy Estienne valamelyik kiadsa vagy kiadsai is azok k
ztt a knyvek kztt voltak, amelyeket Molnr Albert figyelmbe ajnlott. Hogy
konkrtan melyek voltak ezek, sajnos jelenleg nem tudhat.
Egszen biztosak lehetnk azonban abban, hogy nmet kzvettssel Estienne
1545. vi, teljes latin nyelv prizsi bibliakiadsa hatssal volt Molnr Albert hanaui jrakiadsra. Hanauban ugyanis a kvetkez cmmel jelent meg 1605-ben
(3-4. kp), hrom esztendvel Molnr magyar nyelv Biblija eltt a Vulgata:
Testamenti Veteris et Novi Biblia sacra, ex Hebraeo et Graeco Latinafacta. Altra
tralatio [sic!] Vetus est, altra Nova (= Leo Juda 1544. vi zrichi Biblijbl),
cum adnotationibus Francisci Vatabli, prout... Robertvs Stephanvs ... MDXLV
Lutetiae edidit. Accessere Interpretatio nominvm Hebraeorum, Chaldaeorum et
Graecorum quae passim in hisce libris occurrunt: index rerum et sententiarum
memorabilium locuples, nec noc versuum singulorum capitum per numeros
distinctio. (Hanau 1595 typis Wechelianis apud Claud. Marnium et haeredes
28

29

30

SZENCI MOLNR Albert klti mvei. Sajt al rend. STOLL Bla. Budapest, 1971. 469. (Rgi
Magyar Kltk Tra, X V I I . szzad 6.)
Biblia sacrosancta Testamenti Veteris et Novi. Ed., trad. Leo JUDA, Conradus PELLICANUS,
Petrus CHOLINUS, Rodolphus GUALTERUS. Zrich, 1544. - BNat. Cat. B 436 = Ant. 2952
Biblia. (Pars 1-5.). Ed. Rbert ESTIENNE, trad. Leo JUDA etc., comment. Francois V A T A B L E .
Paris, 1545. Ex officina Roberti Stephani. - BNat. Cat. B 437 = Ant. 4917
2 8

29

30

Johannis Aubrii. ) A cm folytatsa felhvja a figyelmet a hber, kaldeus s grg


nvmagyarzatokat tartalmaz indexre s a versszmozsra, amelyet - mint lt
tuk - Stephanus 1551 -ben, teht hat esztendvel a Vulgata 1545. vi kiadsa utn
vezetett be az jtestamentum kiadsba. Molnr Albert Hanaui Biblijban is
szerepel Stephanus Interpretatija a latin nyelvvel is kiegsztve: Registroma es
magyarazattya egy nehany sido, grg es dek igeknec, s egyb idegen nyelven
val neveknec: mellyec az Sz. Bibliban nholnhol elforognac. Eurpban ez
az Index eddigre mr ltalnosan elterjedt volt.
A z Oppenheimi Biblia sajt al rendezsekor viszont Molnr mr konkrtan
mintjaknt emltette az 1588. vi, francia nyelv, kis genfi Biblit? amely - mi
knt fentebb arra utaltam - Estienne munkssgnak hatst viseli magn a tbbi
nemzeti nyelv genfi kiadssal egyetemben. Egybknt az Oppenheimi Biblia
ajnllevelben Molnr Albert maga is emlti a conferls" mdszert: Az uy
Testamentomat az Flegyhzi Thams versiojval haszonnal conferaltam." St,
ez a mdszer oly ltalnosan elterjedt a korban a szvegek vizsglatra, hogy mg
Molnr tmogatja s levelezpartnere, a nagyszombati Asztalos Andrs is alkal
mazta. Tulajdonkppen dnttte el, hogy Huszr Dvid vagy Szrszi Ferenc
Heidelbergi Katekizmus-fordtst jelentesse-e meg Molnr Albert. Asztalos gy
szmolt be szvegsszehasonlt munkjrl: Az Heidelbergai catechismust, kit
jonnan vertalt [fordtott] Zarazi uram s kinyomtattak, im felkl(d)tem ... A z
Huszr Dvidval conferaltam, de sokai jobb s kesebb magyar szkkal va
gyon znl s az bizonysgokat is nagy szp mdjval mellje csinlta, itt alatt is
imr az ecclesikban mind ezzel lnek."
A z Estienne-biblik nyomn nmet kzvettssel a Hanaui Bibliba tvett
Registrumot Molnr Albert az Oppenheimi Biblia nyolcadrt alakja s megnve
kedett terjedelme miatt nem adta ki jra. A Vradi Biblia azonban jval ksbb,
a XVII. szzad 60-as veiben ugyangy, mint tbb mint szz esztendvel korb
ban Estienne, mindkt mutatt kzli Az testamentumbl Christus s apostolok
ltal jtestamentumban citlt bizonysgoknak lajstroma s Registroma s ma31

32

34

35

36

37

Kolozsvr, Akadmiai Knyvtr, U 61.435


P. VSRHELYI Judit: /. m., 73-75.
SZENCI MOLNR Albert klti mvei. 484.
Uo., 482.
SZRSZI Ferenc (ford.): Catechesis, azaz kerdesk es feleletk az keresztyni tudomannak
agairl. Az iambor istenfl harmadik Friderik herczek birtokban, Palatinatusban lev tuds blcs
doctorok ltal irattatot, dekbl penig magyar nyelvre fordittatot, hogy mind az kisdedknek az
scholakban, mind penig az egygyeknek az ecclesiaban lelki ppletkre lenne SZARASZI Ferencz
ltal, debreczeni anyaszent-egyhaznak lelki psztora ltal. Debrecen, 1604. - RMNy 909
HUSZR Dvid [ford.]: A kerestyen hitrl val tvdomannac rvid krdsekben foglaltatott
sommaia, mellyet egsz esztend ltal minden Vr-napiara rend szerent magnval rszekben ren
dltnk. Ppa, 1577. - RMNy 395
SZENCZI MOLNR Albert Naplja, levelezse s iromnyai. Jegyzetekkel elltva kiadta DZSI
Lajos. Budapest, 1898, 322.
31

32

33

34

3 5

3 6

37

gyarzatja egynhny zsid, grg s dek igknek s egyb idegen nyelven val
neveknek, melyek a Szent Bibliban nhol-nhol elforognak cmmel.
Estienne nemcsak nyomdsz, kiad, humanista bibliai filolgus, hanem nyelv
tuds is volt. 1532-ban jelentette meg Dictionarium seu thesaurus linguae Lati
n cum Gallica interpretatione cm sztrt Prizsban, amely 1543-ban hrom
fliktetben nyerte el vgs formjt, s rengeteg kiadst rt meg. Nagy ha
tst gyakorolt a korabeli lexikogrfira. Nemzetkzi elismerst bizonytja, hogy
Petrus Dasypodius is az sztrt utnozva szerkesztette meg a maga DictionariumX elszr 1531-ben, majd 1536-ban. Ez utbbi szmt az els modern,
humanista nmet sztrnak. Benne Stephanus nyomn az egyes lemmk flig
alfabetikus, flig etimolgiai sorrendben kvetik egymst. A szrmazkszavak s
sszettelek az alapsznl vannak alfabetikus rendben felsorolva.
Dasypodius sztra volt Molnr Albert f kiindulpontja az 1604. vi kt
nyelv Dictionarium^ megalkotsban. gy szlt errl maga: Megtartottam
teht a Dasypodiustl sszegyjttt, Riheliustl pedig gyaraptott s vilgosabb
rendbe szedett szlsokat,... Bizonyos 3zlsokat pedig, amelyek Dasypodiusnl
nem voltak meg, viszont nmely lexikonban megtallhatk, n tettem hozz: gy
Dasypodiust Calepinusbl, Stephanus s Basilius Thesaurus"-bl, Erisiusbl,
Chytraeus Szjegyzkbl" s mshonnan tbb mint hatszz cmszval kieg
sztettem. Kezdetben az volt a szndkom, hogy a szerzk nevt - a Gallicanussztr (Lexicon Gallicanum) mintjra - legalbb a hrom kezdbet erejig ki
teszem, hogy pldul Cic. Cicert, Sal. Sallustiust stb. jelentsen, de mikor lttam,
hogy a legtbb sz a biztos, de elvlt szerz szmontartsa nlkl van haszn
latban, mdostottam elhatrozsomat, mert rjttem, hogy a knyv szerfltt meg
duzzad, ha az gy rvidtett neveket is annyi ezerszer elismtlem."
Valszn, hogy az 1587-ben Prizsban mr a Robertus Stephanus rkbe
lp Carolus Stephanus nyomdjban kiadott vltozat jrt Molnr Albert kez
ben, mivel ennek vgn is ott van Horazio Toscanella Cicero rsaibl sszegyj
ttt Epitheta, antitheta et adiuncta cm szjegyzke, amelyet Molnr is felvett
sztra els kiadsba.
Estienne a j s pontos, kritikai jegyzetekkel elltott szvegek kzreadsa
38

39

40

41

42

38

Szent Biblia... Vrad, 1660.-Kolozsvr, 1661. Szenei Kertsz brahm, Hh,b-Hh b - RMK
'
'
' 1 4
4

1970
Fakszimile kiadsa: DASYPODIUS, Petrus: Dictionarium latinogermanicum. Mit einer Einfuhrung von Gilbert de SMET. Hildesheim-New York, 1974. (Documenta linguistica. Quelln zur
Geschichte der deutschen Sprache des 15. bis 20. Jahrhunderts. Reihe I. Wrterbcher des 15. und
16. Jahrhundert.)
SZENCI M O L N R Albert: Dictionarium Latinoungaricum. Dictionarium Ungaricolatinum.
Nrnberg, 1604. - RMNy 919
SZENCI MOLNR Albert vlogatott mvei. TOLNAI Gbor irnytsval sajt al rendezte V S R
HELYI Judit. Budapest, 1976. 173. (Borzsk Istvn fordtsa.)
Dictionarium Latino-Gallicum, iam recens post omnium editiones excusum, necnon infinitis
pene dictionibus Latinis, adiuncta Gallica interpretatione, adauctum. - (Horatius T O S C A N E L L A ,
Ciceroniana epitheta, antitheta et adiuncta nunc primm seorsim calci subiunximus.) Parisiis, 1587.
- Wolfenbttel Herzog-August-Bibliothek, Signatur: A: 44 Gram.
39

4 0

4 1

42

mellett trekedett a szp kllemre is.


Prizsban is, Genfben is rendszeresen
hasznlta-taln desanyja, Laure Montolivet nevnek hatsra is - a leveleit,
gait hullat olajft brzol nyomdsz
jelvnyt, amely alatt talros alak ll
Noli altum sapere" rsszalaggal (5. kp).
Nmelykor ennek a Rmaiakhoz rott
levl 11. rsznek 20. versbl val bib
liai ignek a folytatst is kirta: Noli
altum sapere, sed time!" A Vizsolyi Bib/zabn a teljes igevers gy hangzik: Az
hitetlensg ltal trettec le, te pedig
az hit ltal llasz, ne fuulkodgyl fel,
hanem flly." E nyomdszjelvnyt a csa
ld nyomdsz tagjai az 1600-as vek
elejig hasznltk.
Mdostott vltozata Debrecenben
a X V I I . szzad vgn tnik fel. A z
1645-ben Amsterdamban kiadott Jan5. kp. Az Estienne-nyomda jelvnye
sonius biblinak ltezik olyan varins
pldnya, amelynek els ngy levelt
ksbb nyomtattk a magyar biblia eredeti corpusa el. A cmlapon a francia
Estienne csald nyomdszjelvnynek tkrkpe lthat, felirat nlkl. Ilyen pl
dnyt riznek a budapesti Egyetemi Knyvtrban legyezdszes ktsben, amelyen
az 1687-es vszm ll. Vizkeletyn Ecsedy Judit meghatrozsa szerint e biblia
els ngy levelnek jraszedse Tltsi Istvn debreceni mkdse idejn, teht
1683-1685 kztt kszlt (6-7. kp).
Tltsi debreceni knyvkt volt, akit azzal a cllal kldtt ki a vrosi tancs
Hollandiba, hogy Ttfalusi Kis Miklsnl elsajttsa a betmetszs s bethts
tudomnyt. A sajt maga ltal metszett betkkel 1683 s 1685 kztt nyomtatott
Debrecenben. Majd hosszabb sznet utn Komromban folytatott nyomdszati
tevkenysget. A nyomdszjelvny nem kthet az mkdshez, korbban is
s a tvozsa utn is tbb nyomtatvnyon feltnik mg a X V I I . szzad vgn.
43

44

45

46

47

V. ECSEDY Judit: A^Elzevierek nyomdszjegye Magyarorszgon. Msigydc Knyvszemle, 1989. 135.


Szent Biblia, az az Istennek O es Uy Testamentumban foglaltatott egsz Szent rs. Magyar
nyelvre forditatott CROLI Gspr ltal, es mostan negyedszer a'francii ntkra MOLNR Albertvl
rendelt Sltr knyvel palatintusi Catechismussal s egy-hzi knyrgeseknek s ceremniknak
formival egyetembe ki botsattatott a belgiomi acadmikban tanul magyaroknak forgoldsok
ltal. Amsterdam, 1645. - RMNy 2091
Jelzete: R M K I 149a
V. ECSEDY Judit: Knyvnyomtats a kzisajt korban. Budapest, 1999. 158.
Ld. a 36. jegyzetet: Debrecen, 1679. Rosnyai Jnos = RMK1 1229; Debrecen, 1690. Paulus
Cassoviensis = RMK II 1658; Debrecen, 1697. Vincze Gyrgy = RMK I 1501
43

44

45

46
47

. '$ z e

?CT

B I B L I A
xyf Z
IS

t-/

&

BIBLIA

"i

Z :
E

I S T E N N E K

ES

UJ

TESTAME N T M A B A N
F O G L A L T A T O T T
cacfz fzct fts.
MMYjf^ msijrgjs fQXpiTXjTOTT.

T E S T A M E N T O M A BAK
F O G L A L T A T O T T

Cg'& Cft liis,


MjfCT4\

CAROLI

Wiy%nj-Q%7>tTA7?T

GASPAR

.'Esmoftan N & G Y E D S Z E R , d Frant&eintsfaa


' M O L N R A L B E R T U LrendekJHM' K4ayvei. Palatiitjft r-}vfm<r.J. .' , . .'ntjj.
fcf

Uo i.V.AH <.Ai.it i.Rrv/.

xnMlf M)tk

trni* k-kocrcatK. * Mti*mi Ac*fci8&*

mali Magyaroknak firpbJdtt uft

AM S T E LO H
JANSONJVS

MB
JA K O S

ftK

^if

A M$ T t i O P A M 8 A N , JANSONtUS JNOS tsttfswi

67. &p. A Jansonius Biblia cmlapja


Amszterdamban 1645-ben
s utnnyomsa Debrecenben 1683 s 1685 kztt

Robertus Stephanus a bibliai filolgia trtnetben kimagasl egynisg volt,


munkssga hasonl Erasmushoz. Amikppen Erasmus az 1516-os jtestamen
tum kiadsval, amit Nvum instrumentum cmmel jelentetett meg, valdi instrumentum"-ot, azaz eszkzt adott kortrsai kezbe, gy Estienne is egsz let
ben azon fradozott, hogy helyes s j biblik, kerljenek ki sajtja all.
Estienne hatsa a magyarorszgi res publica litteraria mvelire sokszor t
tteleken keresztl, folyamatosan megfigyelhet. Sajt al rendezi mdszere:
a szvegsszevets, knyvei kritikai appartusnak egyes elemei, de mg nyom
dszjelvnye is - bizonyos esetekben akr tbb mint szz ves ksssel, de el
jutottak Magyarorszgra. A versszmozs ltalnoss ttele a bibliai szvegben,
s a bibliai konkordancia olyan eszkzk, amelyek ugyanabban a trekvsben
segtik a Biblia mai olvasjt, mint a X V I . szzadban lt: tudniillik abban, hogy
a Biblia hatalmas kincsestrban knnyebben el tudjon igazodni, meghallja an
nak rmzenett, s aszerint igyekezzk lni.
48

Nvum instrumentum ... recognitum et emendatum. Basel, 1516. Frobenius - BNat. Cat. B 627
= Ant. 1970
48

I M R E MIHLY

A Vizsolyi Biblia egyik lehetsges forrsrl

I.
A Vizsolyi Biblia lehetsges forrsai, a humanista latin bibliafordtsok cm,
1991-ben rott tanulmnyban Szab Andrs a kutats kt slyos adssgt ne
vezte meg. A Vizsolyi Biblia trtnetnek s Krolyi Gspr letrajznak kuta
tsban kt, egymshoz nagyon szorosan kapcsold adssgunk van, az egyik
annak pontos megllaptsa, mit tanult vagy tanulhatott meg a bibliafordt hazai
s klfldi iskolztatsa sorn, a msik a magyar Biblia forrsainak azonostsa."
Szmba veszi a lehetsges latin bibliafordtsokat, jellemzsket adja, majd mr
legeli a fordts kt elkpzelhet mdozatt: A fordti munkakzssgnek azon
ban kt alaptpusa lehetsges, az egyikben Krolyi fordt, s idkznknt sszel
egy testlet, amely a fordtst megvitatja, a msikban sztosztjk a Biblia kny
veit, mindenki lefordtja a maga rszt, s a vgn az egszet tnzi, tjavtja.
Brmilyen forrselemzsnek azzal kell kezddnie, hogy kimutassa, egysges-e
az egsz vizsolyi szvetsg forrshasznlata, vagy nem. Amennyiben egysges,
gy az els tpus munkakzssg dolgozott, amennyiben nem egysges, akkor
a msik fajta. E msodik esetben a sok javts s egysgests ellenre - a nyelvi
klnbsgeknek is meg kell ltszaniuk..." Szab Andrs kiss borltan zrja
fejtegetseit: Az ttrhetetlen homly a vizsolyi Biblia keletkezse krl csak
akkor sznne meg, ha valamilyen szenzcis j adat kerlne el. Mivel erre nem
nagyon van esly, egyedl a forrsok kutatsa jelenthet valamifle elrelpst."
Kvetkez gondolatmenetnk ebben az ttrhetetlennek ltsz homlyban taln
valamely biztat fnysugarat jelent, s a ritka szerencse hozzsegthet bennnket
a Vizsolyi Biblia rtkeinek, genezisnek jobb megrtshez.
Debrecenben a Tiszntli Reformtus Egyhzkerlet Nagyknyvtrban
(rvidtse a tovbbiakban: TtREN) rzik az F 540 jelzet ktetet. A fli alak
nyomtatvnyt vaknyomsos, renesznsz ornamentikval dsztett, j llag, fatblkra illesztett brkts vja. A z els ktstbln kvl, fell L . L . monogram
1

SZAB Andrs: A Vizsolyi Biblia lehetsges forrsai, a humanista latin bibliafordtsok


lgiai Szemle 1991. 1. sz. 45.
Uo.47.
Uo. 48.
1

Theo-

olvashat, alul pedig vszm ll: 1565. Fatbls, natr szn, vaknyomsos br
kts. A knyvktst dszt grgetk s lemezek sszesen hrom knyvkt ne
vhez kapcsoldnak, wittenbergi knyvktk szerszmkszletbl valk. A dsz
tszerszm klcsnzse ltalnos gyakorlat volt egy vroson bell. Mindhrom
knyvkt wittenbergi, teht egyrtelm, hogy a knyvet Wittenbergben ktttk
be, mgpedig rviddel megjelense utn. Wittenbergben idztt a nyomtatvny,
addig legalbbis, amg bektttk.
A ktet kt mvet tartalmaz kolligtum, a msodik Petrus Martyr alkotsa.
A z els munka csonka, a kolofon szvege: Basileae, per Ioannem Hervagium,
Anno salutis Humanae, M.D.LXIIII. Mense Septembri. Wolfgangus Musculus
Loci Communes cm munkja a kolligtum els darabja
A kolligtum msodik darabjnak cmlersa a kvetkez: In duos libros Samuelis Prophetae qui vulgo priores Libri Regum apellantur D. Petri Martyris Vermilii Florentini, professoris divinarum literarum in schola Tigurina, Commentarii doctissimi, cum rerum et locorum plurimorum tractatione perutili, Tiguri,
C. Froschoverus, M.D.LXIIII. A kolligtum mindkt darabja a X V I . szzadi pro
testns bibliai exegzis s teolgia fontos munkja, amely - a jelek szerint - je
lents hatst gyakorolt a magyar protestantizmus szellemi folyamataira. Nagy
valsznsggel mr 1565 februrjtl magyar fldre, magyar tulajdonosok bir
tokba kerlt a ktet, akik azt felhasznltk az ekkor foly magyar bibliafordtsi
munklatokhoz, pontosabban: Smuel els knyvnek latin szvege, annak els
huszont fejezete a Vizsolyi Biblia meghatroz szvegforrsa volt.
Petrus Martyr Vermigli (1500-1562) firenzei csaldbl szrmazott, majd a svjci
s az angol reformci kiemelked szemlyisge lett. Bullinger 1562-ben neki
mutatta meg elszr s vele beszlte meg szemlyes vallsttelt, a ksbbi
II. Helvt Hitvalls frissen elkszlt szvegt.
4

A ktst, a ktstblt Rozsondai Marianne, az MTA Knyvtrnak osztlyvezetje (Kz


irattr s rgi knyvek gyjtemnye) vizsglta behatan, minden erre vonatkoz megllapts tle
szrmazik, engedlyvel azokat gondolatmenetnkbe ptjk, melyekrt itt mondok ksznetet.
HAEBLER, Konrad-ScHUNKE, Ilse: Rollen-und Plattenstempel des XVI. Jahrhunderts. Bd. 1-2.
Harrassowitz, Leipzig, 1928-1929. (Sammlung bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten 41-42.) Kraus
Reprint Limited, Wiesbaden, 1968.
A vonatkoz nemzetkzi - angol, nmet, francia, olasz nyelv - irodalom rendkvl kiterjedt,
ennek rszletes bemutatstl itt eltekintnk A hazai szakirodalomban a Srospataki Fzetekben
mr 1859-1860-ban kivl s impozns mret rtekezsben mutatta be tevkenysgt PPAY Imre
Vermigli Martyr Pter cm, knyvnyi terjedelm tanulmnya, amely hatalmas forrsismerettel
rendelkezik. (1859. 28-48, 126-146, 404-444; 1860. 9-51, 727-797.) A reformci svjci irny
zatainak vizsglatnl a ksbbi magyar szakirodalom szinte teljesen elfeledkezett errl a becses
munkrl. Petrus Martyr legfontosabb latin mveinek mr sajt korban kszlt angol, francia,
nmet, olasz, cseh nyelv vltozata, a Loci... angolul is megjelent.
1516-ban Fiesolban belpett az gostonos szerzetesrendbe, 1541-ben a spoleti kolostor
aptja lett, majd ugyanebben az vben a npolyi San Petri kolostor priorja. 26 vesen a rend refor
mtoraknt lpett fel, Npolyban Jan de Valdesszel lpett kapcsolatba. Itt ismerkedett meg a refor
mci tantsaival, mveivel. Luccba hvtk, Savonarola hit- s vallsjt elkpzelseit a vrosi
let forradalmi talaktsval akarta sszektni; egy bibliaolvas iskolafajtt ltestett. Itt ismerke
dett meg a zsid szrmazs Immnuel Tremelliusszal. Eretneksggel vdoltk meg, az inkvizci
4

A kolligtum proveniencijrl jl olvashat, dnt fontossg margbejegy


zs rtest bennnket a Smuel knyve 232. lapjnak verzjn: Tokay ad ripam
Tybisci Februario, 1565., vagyis: Tokaj, a Tisza partjn, 1565 februrjban.
E bejegyzs minden ktsget kizran bizonytja, hogy a knyv - amely a kolo
fon szerint 1564 szeptemberben jelent meg Zrichben - szk fl v mlva mr
Magyarorszgon volt Tokajban. E possessor bejegyzsvel, jegyzeteivel mg
szmos helyen tallkozunk a ktetben szerepl mindkt munka lapjain. A Tokaj
ban l (vagy idz) tulajdonos szemlyt sajnos mg nem sikerlt kiderteni.
Hegyalja s Tokaj reformcija lendletesen bontakozott k i , a krnyk a hitj
ts meghatroz trsgv vlt, joggal hangoztatja a vidk jelentsgt az erre
irnyul, jabb korszakkutats kpviseljeknt Szab Andrs. Nmethy Ferenc
vrkapitny maga alaktja, befolysos oltalmazja s bkez mecnsa is volt
a reformcinak.
A z 1565-s possessor ebbe a folyamatba illeszthet mg akkor is, ha ed
dig nem sikerlt szemlyt kiderteni. Clszer azok kztt a peregrinusok k
ztt keresni, akik nyugat-eurpai, svjci s nmetorszgi egyetemeken tanultak
1564-1565 krl, minden bizonnyal onnan hozhatta magval valaki a becses k
tetet. A tovbbi possessorok egyiknek monogramjt meg is talljuk a 205. le
vl rectjn: jl olvashat S. F. kezdbetk, mellette ugyanazzal a kzrssal az
1568-as dtum ll. A kzrs jellemzi, a toll s tinta alapjn taln ez a bejegyz
kszthette ktetnk magyar nyelv fordtsait, ez viszont nem azonos a tokaji be
8

10

dl 1542 augusztusban - Tremelliusszal egytt - Strassbourgba meneklt, ahol az szvetsg


professzora lett, 1547-ben Thomas Cranmer Oxfordba hvta, ahol trsalaptja, kidolgozja lett az
anglikn egyhz tanrendszernek s liturgikus reformjnak. 1553-ban Strassbourgba telepl, majd
1556-ban professzornak hvtk Zrichbe. Itteni harcostrsai s hvei: Heinrich Bullinger, Rudolphus
Gwalther, Josias Simler, Ludovicus Lavater, jun. Ulrich Zwingli s Konrd Gessner. 1557-ben v
gezte Smuel kt knyvnek exegetikai magyarzatt, rla tartott eladsokat, ugyanekkor ksz
tette ennek fordtst is. Szoros kapcsolatban volt a svjci emigrns, protestns olasz gylekeze
tekkel s tmogatta harcukat a kzttk jelentkez antitrinitrius irnyzatokkal szemben. 1558-ban
Zrichbe rkezett a Genfbl eltancsolt G. Blandrata, ahol Petrus Martyr megprblta t rvenni
hromsgtagad elveinek feladsra, ez azonban nem jrt sikerrel, Blandrata innen Erdlybe t
vozott. Petrus Martyr kapcsolatban volt a lengyel protestantizmussal, igyekezett visszaszortani
az ott is terjed hromsgtagad irnyzatokat. Fontos szerepet jtszott T. de Bze mellett (1561)
a hugenottk oldaln a franciaorszgi Poissyban folytatott hitvitn, amelyen IX. Kroly s Medici
Katalin is rszt vett. Munklkodott a megjtott hit bks egyeztetsn a luthernusok s a svjci
reformci irnyzatai kztt.
Nmethy Ferenc 1556-ban Ferdinndtl Izabellhoz prtolt, gy magval vitte Tokaj vrt is.
1565 Tokaj szmra is rendkvl mozgalmas idszak, Schwendi Lzr s Balassi Menyhrt meg
ostromoltk a vrat, Nmethy Ferenc is ekkor halt hsi hallt.
SZAB Andrs: Tvedsek s tvutak a Krolyi Gsprral s a Vizsolyi Biblival
foglalkoz
szakirodalomban. In: Az Orszgos Szchnyi Knyvtr vknyve 1980. OSZK, Budapest, 1981. 234.
Ugyanitt sszegezte a Krolyi-kutatsra s a Vizsolyi Biblira vonatkoz kutats adssgait s
tvedsit. Az szakkelet-magyarorszgi reformci s a ks humanizmus sszefondsra vonat
koz kutatsi eredmnyeit Szab Andrs legjabb ktete foglalja ssze: A ks humanizmus irodalma
Srospatakon (1558-1598). Hernd Kiad, Debrecen, 2004. (Nemzet, egyhz, mvelds I.)
DIENES Dnes: A tokaji reformtus egyhz trtnete. In: Tokaj. Vrostrtneti tanulmnyok III.
Szerk. BENCSIK Jnos. Tokaj, 2002. 233.
8

1 0

jegyzst r szemllyel. Vagyis minimum 1568-tl - hosszabb ideig - S. F. volt


a ktet tulajdonosa, aki a ksbbiekben tudomst szerzett a magyar bibliafordts
kszl vllalkozsrl s annak munkatrsa lett. A z S. F. monogram szemly
biztos azonostsa mind ez ideig nem sikerlt, noha tettnk r ksrletet. Zovnyi
Jen a X V I - X V I I . szzadbl fennmaradt - tizedfizetsrl kszlt - nyugtatvnyok
szvegt kzlte a Magyar Protestns Egyhztrtneti Adattr XIII. ktetben, amely
a korszak lelkszeinek nvanyagt is tartalmazza. Ebben mindssze kt olyan sze
mly szerepel, aki elvben szba jhetne ktetnk possessoraknt, azonban iskolai
tanulmnyaikrl, esetleges klfldi peregrincijukrl nincs tudomsunk. A kor
szakra vonatkoz peregrinuslistk tanulmnyozsa sem hozott megalapozottnak
mondhat eredmnyt, nknyes tallgatsoknak pedig nincs sok rtelme.
11

12

II.
A kolligtum igazi jelentsgt azonban a Smuel kt knyvben szerepl ma
gyar nyelv kzrsos szvegek adjk. Mr a 3. levl rectjn megtalljuk a nagy
jelentsg bejegyzst, a jobb margn s a lap aljn. A latin szveg az els fejezet
els hrom versnek szvegt s annak kommentrjt tartalmazza. A bibliai sz
veg jl olvashat, nagy gonddal rott kzrsos magyar fordtsa szerepel a mar
gn, a fordt a bibliai verseket szmozta. Ezt kveten folyamatosan vgezte
munkjt a fordt (tovbbiakban: a Fordt, akit rskpe alapjn nagy valsz
nsggel azonosthatunk az S. F. monogram szemllyel), munkamdszert k
vetkezetesen alkalmazta. Egy lapon ltalban 3-6 vers fordtsa szerepel, ritka ki
vtel a 22. levl verzja, ahol a 27-36. versek fordtst zsfolja a szerz a marg
teljes felletre, amihez mg hrom szvegrtelmez jegyzet is trsul. A Fordt
Smuel els knyvnek els s msodik fejezett teljes egszben, hinytalanul
fordtja, minden verset megszmozva. (Ez egyttesen 28+36, vagyis 64 verset
jelent.) A kvetkez fejezetekben mr nem kszl teljes fordts, a III. caput els
Itt jegyezzk meg, hogy Krolyi Gspr msodik felesge, Garai Anna tokaji volt, aki itt sz
lbirtokkal rendelkezett, gy Krolyi familiris alapon is jl ismerhette a tokaji viszonyokat amel
lett, hogy seniorknt a trsg egyhzi elljrja volt. (V. S. SZAB Jzsef: Krolyi Gspr lete s
munkssga. In: Krolyi Emlkknyv. Szerk. V A S A D Y Bla. Budapest, 1940. 17-18.
A krdskrre vonatkoz, szvegeket kzl kiadvny megjelent: IMRE Mihly: A Vizsolyi
Biblia egyikforrsa - Petrus Martyr. A Tiszntli Reformtus Egyhzkerlet s Reformtus Koll
gium kiadsa. Debrecen, 2006. Idkzben Dienes Dnes j rtelmezsi javaslatot fogalmazott meg
a tokaji bejegyzsre vonatkozan. (DIENES Dnes: Kit rejt az S. F. monogram? Gondolatok Petrus
Martyr kommentrjnak egyes tulajdonosi szljegyzetei kapcsn. Egyhztrtneti Szemle, 2007.
1. sz. 216-219.) A szerz szerint elkpzelhet, hogy a tokaji bejegyzs emlkeztet jelleg, vagy
is nem az esemnnyel egy idben kerlt a knyv margjra, hanem valamikor ksbb. Msrszt
a latin nyelv kommentr szveghez kapcsoldan is rtelmezhet az mint trtneti prhuzam.
Ez a feltevs elkpzelhet, br a hely s idpont megjellsnek egyidej vltozatt sem zrja ki.
Ugyangy lehetsges az S. F. monogram rtelmezse a magyar trtnelmi kontextushoz illesztve,
br itt mg lazbb a lehetsges sszefggs. A Forgcs Zsigmondra val utals jabb lehetsgknt
mrlegelhet a tovbbiakban.
11

12

4 verse utn rszlegess vlik, olykor csak mondattredkeket tallunk. A VI. caput
megint a teljessghez kzeledik, a X , XI, XIII-XIV, X V I I - X X V hasonlan, a X I X ,
X X , X X I , X X I I , XXIII. fejezetnek krlbell az els fele kszlt el, a 25. caput
vgn megszakad a fordts. A versek szmozst sem vgzi kvetkezetesen
a Fordt, sokszor elhagyja. (Klnsen a tredkes fordtsrszleteknl lthat
juk ennek rvnyeslst.) Szvegkzlsnkben a tovbbiakban ezt gy rzkel
tetjk, hogy a zrjel nlkli versszmozst a Fordt vgezte, a zrjelbe kerlt
szmok pedig utlag, tlnk szrmaznak. A z itteni kp alapjn azonban azt kell
feltteleznnk, hogy a vgleges vltozatban ezt is ppgy kiegsztette a Fordt,
mint ahogyan fordtst is.
Itt jegyezzk meg, hogy Smuel knyvnek kt msik, korabeli magyar for
dtsa mg nem, vagy nem gy hasznlta a mondatok (versek) sorszmozst.
Heltai Gspr egyltaln nem alkalmazott szmozst, Melius Juhsz Pter ugyan
sorszmozott, azonban jval nagyobb szvegegysgeket jellt folyamatos sz
mozssal, amelyek a vizsolyiban legtbbszr tbb mondatra tagoldnak. Petrus
Martyr versszmozst szorosan kveti a Fordt (az esetleges sajthibt javtja),
alapvet egyezst tapasztalunk, ugyanez tkerlt a Vizsolyi Bibliba. Smuel mind
kt knyvnek esetben ugyanezt tapasztaljuk, a szveg versekre tagolsa Petrus
Martyrt kveti. A versek sorszmozsnak azonban nemcsak mechanikus szveg
azonost jelentsge volt, hanem fontos szerepet jtszott a reformci rsma
gyarz elveinek kialaktsban s rvnyestsben. Csak pontos s egyrtelm
versszmozs tette lehetv a konkordancik alkalmazst, amelynek segtsg
vel lnyeges jelentskpzs vlt lehetv: az elre- s htrautal szvegrtelme
zi mveletek a reformci rsmagyarz alapelvnek eszkzv lehettek, gy
a Szentrs valban nmaga rtelmezje - interpres sui". (Nem vletlen, hogy
Heltai Gspr fordtsban nincsenek szmozott mondatok, ezrt elenysz a fel
tntetett konkordancik szma is, ugyancsak alig tallunk rtelmez jegyzeteket.)
A Vizsolyi Biblia fordtinak ki kellett alaktaniuk s rgztenik ezt az inter
pretcis eszkzrendszert is, hiszen a felekezeti tagolds folyamatban ennek is
volt jelentsge, amint a sajt felekezeti identits megfogalmazsban is szerepet
jtszott.
A latin szvegeket a magyarral egybevetve jl ltszik a fordts menete: a ma
gyar tltets legtbbszr szorosan kveti forrst. sszegezve a magyar nyelv
fordtott szveg terjedelmt: fejezetenknt haladva 28, 36, 12, 10, 11, 17, 10, 12,
21,20,10,10,22,46,25,19,24,16, 8,13,10,13,12,16, 30, azaz sszesen 25 fe
jezetbl mintegy 451 verset fordtott a Fordt teljesen vagy rszlegesen, ez k
zelten 540-550 sornyi szveg. (sszehasonltskppen a teljes szvegllomny
- vagyis az els knyv els 25 fejezetnek - terjedelme a kvetkez: 28, 36, 21,
22, 12, 21, 17, 22, 27, 27, 15, 25, 23, 52, 35, 23, 58, 30, 24, 43, 15, 23, 28, 23,
44 vers, vagyis 694 vers sszesen, ebbl 451 fordtsa kszlt el teljesen vagy
rszlegesen.) Ilyen terjedelm bibliai szveg kziratos magyar fordtsa ebbl
a szzadbl mshonnan tudomsunk szerint - nem maradt rnk, ezrt is kell
kiemelked rtknek tekinteni a Petrus Martyr-ktet bejegyzseit A z els kt
fejezetben a jl olvashat, gondos rskp alapjn arra kvetkeztethetnk, hogy

a knyv lapjaira a vglegestshez kzeli fordtst rta a Fordt; a szvegrtel


mezsnek, a szveggel val birkzsnak ugyan mgtbb helyen lthatjuk a nyo
mait. Termszetesen a fordts munkjnak kezdeti szakaszba tartoznak azok
a szvegrszek, ahol hosszabb-rvidebb mondattredkeket - nhol csak szszer
kezeteket - tallunk. E kt plus kztt talljuk a teljes mondatokat, illetve ezek
kisebb-nagyobb sszefgg szvegegysgeit. Ugyanakkor azonban hangslyoz
nunk kell, hogy mind a szvegtredkek, mind az sszefgg szvegegysgek
szinte vltozatlanul kpezik a Vizsolyi Biblia alapjt.
A mindennapos prdikcis szksglet miatt a reformci kibontakoz id
szakban alapvet igny volt az anyanyelv textus elteremtse, hiszen anlkl
nem vlhatott hiteless a hitjts elveinek terjesztse. A nehzsget ppen az
okozhatta, hogy a bibliafordts elkszlte eltti korszakban a lelksznek valami
lyen mdon mgis meg kellett szlaltatnia anyanyelvn a Szentrst, amit isko
lzottsga s kulturlis felttelrendszere alapjn vgezhetett. Vagyis valamilyen,
nem magyar nyelv nyomtatott bibliafordtst kellett hasznlnia, amibl napi ig
nyei szerint maga ksztette el a szksges magyar nyelv textus-rszletet. Erre
jobb lehetsge volt annak, aki klfldi peregrincija sorn megszerezte a nyu
gat-eurpai protestantizmus valamelyik nyomtatott szentrsfordtst - akr latin
(esetleg hber, grg vagy nmet) nyelven - , amibl ignyei szerint nap mint nap
magyar fordtst kszthetett. A korszak hitvallsi alapiratai ezrt is foglalkoznak
gyakran a prdikci alapjul szolgl bibliahasznlattal, elutastva a korbbi perikoplis gyakorlatot, helybe a lectio continua elvt lltottk. Melius Juhsz P
ter Smuel-fordtsnak ajnlsban kiemelten hangoztatja a Biblia olvassnak
szksgessgt mindenki - tbbek kztt a parasztok - szmra, krhoztatja az
ezt tilalmaz ppt, hiszen a Biblia olvassval vlhatunk annak rtiv, prdikliv, hirdetiv. A biliaolvass legszlesebben rtelmezett ktelezettsgre
pedig egyenesen Krolyi Gspr figyelmeztet, ezt a Vizsolyi Biblia Elollaro Be
szdben - a prtfog frangak s prdiktorok mellett - az egsz ISTEN FLo
KoSsgnec" fogalmazta meg: ...nem czak akaria Isten hogy az Papoc oluassc
az Bent irst, s az kssg azoknac Biokbl hallya, henem azt is akaria hogy az
s uij Testamentum knyuei minden nemzetsgnec nyelun legyenec, s azokat
oluassc, hannyc vessec mindenec, Begniec gazdagoc, kitsinec nagyoc, frfiac
s aBBoni allatoc... Mindenkor intelec s nem Bnm meg inteni, hogy nem czac
13

Melius Juhsz Pter llspontja itt egyrtelmen a bibliaolvass ltalnos - konfesszionlis,


kulturlis -feladatt, ktelessgt hangoztatja, ennek tiltsa miatt krhoztatja kemnyen a ppt,
ezrt felttlenl rnyalhatjuk Pter Katalin vlemnyt, aki a magyar refonnciban a bibliaolvass
programjnak kvetkezetlen, ellentmondsos megvalsulst ltta. PTER Katalin: A bibliaolvass
mindenkinek szl programja Magyarorszgon al. szzadban. In: U: Papok s nemesek. Magyar
mveldstrtneti tanulmnyok a reformcival kezdd msfl vszzadbl. Budapest, 1995.
31-56. (A Rday Gyjtemny tanulmnyai 8.) Hozznk hasonlan - Pter Katalin llspontjt kor
riglva - vlekedik errl a krdsrl CZEGLDY Sndor: A Vizsolyi Biblia a XVII. szzadi magyar
reformtus igehirdetsben. In: Emlkknyv a Vizsolyi Biblia megjelensnek 400. vforduljra.
Szerk. B A R C Z A Jzsef. Budapest, 1990. 137-140.
13

itt hallgassatoc az mit mondunc, hanem mikor othon vadtokis az Bent irst oluasstoc, s ne mondgyad: nem n dolgom az irsnac oluassa..."
A z Articuli Maiores 1567-ben is hasonlan rendelkezik. E korszak legjobb
jai nyilvn meg akartak felelni ennek az ignynek, ennek a munknak az eml
keit azonban nem, vagy csak nagyon tredkesen rizte meg a mlt. Ugyanerrl
a gondrl beszl mg Ttfalusi Kis Mikls is Apolgia Bibliorum cm 1697. vi
mvben. Vizsglt ktetnk esetleg ebben a fejldsi sorban is rtelmezhet. Fel
merlhet az a lehetsg, hogy a Fordt mindennapi prdikcis ignyeinek ki
elgtsre kezdett bele a latin szveg magyarra fordtsba, hiszen ehhez meg
volt szellemi ignyszintje s lehetsgei is adottak voltak. Valamikor azonban
olyan cltudatos terv szlethetett meg a Fordtban, amely a napi szksgletek
kielgtsnl tvlatosabb elkpzelshez igazodott.
ppen ekkoriban folyt a kt nagy bibliafordti mhely tevkenysge Kolozs
vrott s Debrecenben Heltai Gspr s Melius Juhsz Pter irnytsval. Szinte
egymssal versengve bocstottk ki a Szentrs magyar fordtsnak elkszlt rsz
leteit. Melius Juhsz Pter bibliafordtsnak els, fennmaradt rszlete 1565-ben
jelent meg Debrecenben: Az Ket Samvel knyueinek es az kei Kirali knyveknek
az sido nielvnek igassagabol es az igaz es blcz magiarazk fordtsbl igazan
val fordtsa magyar nielvre. Ajnlst 1565. janur 22-n keltezte. Ugyancsak
1565-ben jelent meg Kolozsvrott Heltai Gspr fordtsnak utols rszeknt
a Smuel kt knyvt is tartalmaz munka. Anlkl, hogy szvegsszehasonl
tst vgeznnk, eleve kizrhatjuk a lehetsget, hogy Petrus Martyr vizsglt mve
forrsa lehetett volna akr Melius, akr Heltai Gspr magyar fordtsnak, hiszen
Melius ajnlsa 1565. janur 22-rl szrmazik, pldnyunk viszont bizonythatan
csak 1565 februrjtl van magyar tulajdonban. Heltai munkja is ugyanebbl az
esztendbl szrmazik. Teht a ktetnkben szerepl magyar nyelv kziratos
szveg egyik nyomtatott fordtsnak sem lehetett kzvetlen forrsa; ugyanezt
valsznsthetjk a szvegek sszevetse alapjn is. A X V I . szzadban ezeken
kvl csak a Vizsolyi Biblia tartalmazza Smuel knyveinek nyomtatott magyar
fordtst, ezrt azzal kell sszevetnnk ktetnk kziratos magyar nyelv tlte14

15

16

17

C Z E G L D Y : i. m., 143-144: A lelkipsztorok legyenek flszerelve mennyei fegyverekkel:


Szent Biblival s tekintlyes egyhzi tantk kommentrjaival. Adjk el az egyhzi tant egsz
terjedelmben, ne csak posztillkat s kivonatos dolgokat tanuljanak meg s prdikljanak a p
pista missalk s breviriumok mdjra - akrcsak valami kolbsztltelket vagy rgott s jra
megrgott eledelt. Mert az rks posztillzs, a kivonatok mormolsa s ismtelgetse restekk s
tudatlanokk, mintegy rghz ktttekk teszi a psztorokat. Hiszen a prftknak, apostoloknak,
papoknak meg van parancsolva, hogy legyen Biblijuk s tudakozzk az rsokat... mde hogyan
tudakozzk az rsokat, ha nincs Biblijok. A tudsabbak latin s magyar, a gyengbben kszltek
magyar Biblit vegyenek maguknak." (Rvsz Imre fordtsa.)
RMK I 55
RMK I 57
Jelenlegi ismereteink szerint Petrus Martyr ezen mvnek az 1564. vi volt az els - valj
ban posztumusz - kiadsa; a kvetkez 1567-ben, majd 1575-ben, 1576-ban jelent meg, mindegyik
Zrichben, a Froschoverus nyomdban ltott napvilgot. 1595-ben mgegyszer megjelent ugyan
csak Zrichben, Guilielmus Stuckius kiadsban.
1 4

15

16

17

tst, hogy egyrtelm vlaszt adhassunk krdseinkre. Az aprlkos szvegvizs


glat teljesen egyrtelmen bizonytja, hogy a Petrus Martyr-ktetben szerepl
magyar nyelv szvegek alapveten azonosak a Vizsolyi Biblia szvegvel Azt
kell feltteleznnk, hogy a Fordt az 1590 eltti egy-kt vtizedben a Hegyalja
s a Felvidk trsgben tartzkodott, valamikppen tudomst szerzett a biblia
fordts szndkrl, munklatairl, s abba bekapcsoldva annak maga is rsze
sv vlt.
Arrl mr rgta folyamatosan beszl a korszakkutats, hogy a bibliafordts
hatalmas munkjt Krolyi Gspr nem egyedl vgezte, voltak segttrsai, br
ket nem ismerjk. Maga nyilatkozik errl az Elol Iaro Beszdben. * Mindhrom
Krolyi Emlkknyv foglalkozik ezzel a krdssel, mr korn emltettk Pelei
Jnost, Cegldi Jnost, Krolyi Miklst, majd ksbb Thri Mtys s Paksi Cormaeus Mihly neve merlt fel mint lehetsges segttrs, de mg Fegyverneki
L. Izsk s Krolyi Andrs szerept sem zrtk k i . Szab Andrs pedig - tbb
helyen is - egyenesen megszervezett munkakzssgrl" beszl, amelyet K
rolyi hozott ltre vllalkozsa megsegtsre. A Krolyihoz kzelll kortrsak
kzl Szenei Molnr Albert is szemtanja volt a fordtsi munklatok befejezs
nek, visszaemlkezsei is munkatrsakra engednek kvetkeztetni.
A hatrozott felekezetisg jeleknt olvashatjuk a 207. levl verzjnak aljn
a Fordttl szrmaz kziratos bejegyzst, amely gunyoros hang katolicizmusellenessget fejez ki. A glossza a msodik knyv V. caputjnak 6. vershez kap
csold kommentrt ksri. A kommentr a Non ingredieris huc nisi remoueris
claudos & caecos" szveghely magyarzata majd egy lapnyi terjedelemben, ahol
Petrus Martyr a sntasg s vaksg jelentst vizsglja. Jeruzslemben a jebsziak szobrokat, blvnyokat emeltek s azoktl vrtk - Dvid ellenben - a vr
vdelmt ppgy, mint most a ppistk szoktk mindenfle szentjeikkel, amely
pedig csak ostobasguk bizonytka.
Igij az ppistk mikor azfa legent, fefiuletet ki ujjiik es az Wriste(n) Jo gabont
adand az falegennek ki jtelnek tulajdonitjak buzayat az mezeonek, mellijet ha
1

19

20

21

Meggondolun azrt az Anya Bent Egyhznac az mi nemzetsgnc kztt ez dologban val


fogyatkozst, es iuend epplst, ms fell az mi tiztnket, az Istennec neut segitsegl hiun,
minec utnna hozz kezdettem volna egy nhny Imbor tuds atijafiackal, kic nkem az fordts
ban segtsggel voltac, meg nem fintem addig, mignem vghz vittem az Biblinac egBlen val
meg fordtst, melyben munklkodtam kzel hrom eztendeig nagy fratsggal... mignem el v
geznm azt."
SZAB Andrs: Krolyi Gspr lettja a Vizsolyi Bibliig. In: B A R C Z A , 1990. 23.; TAKCS
Bla: A Vizsolyi Biblia nyomdja. Uo. 35.; T T H Klmn: A Vizsolyi Biblia s Klvin. Uo. 117.;
CSONTOS Jzsef: A vizsolyi biblia nyelve. In: Kroli-emlkknyv. Szerk. KENESSEY Bla, 1890. 97-98.;
18

1 9

S. SZAB: 1 9 4 0 . 2 1 - 2 2 .
2 0

SZAB Andrs:

Krolyi Gspr Vizsolyi Biblija. Magyar Helikon, Budapest,

1981. 7.; SZAB:

2004. passim

207 Ita illi praesidium arcis com(m)endabant idolis suis: ut hodie Papiste solent Georgio,
Barbar, & nescio quibus alijs diuis tutelaribus. Sed illi tulerunt pretium stultitiae suae." Megjegyez
hetjk, hogy a vizsolyi fordtsban s a hozz kapcsold marginliban nem jelenik meg Petrus
Martyr itteni kommentrjnak szemllete.
21

megh nem chielekettek uolna olljan jo buza gabona ne(m) leot uolna, etc. Etc, ak
kor, nagj hatalmat tulajdontanak az eo Isteneknek, mely nem Isten etc.
A gunyorosan elmarasztal bejegyzs nyilvn a - X V I . szzadban sokszor s
sokak ltal kifogsolt - bzaszentelsre vagy ahhoz kapcsold liturgikus hagyo
mnyokra, krmenetekre vonatkozik, amelyet megfogalmaztak prdikcikban,
de az alapvet hitvallsi iratok, zsinati hatrozatok is sokszor kitrtek minderre.
A knyv mindkt rszben tallunk olyan latin nyelv glosszkat, amelyek
erteljesen konfesszionlis tltetek, legtbb bejegyzs a trinits rtelmezse k
rl forog s hatrozottan - st harciasan - hromsgvd jellegek, tbbszr
nv szerint is elmarasztaljk a Szenthromsgot tmad hazai teolgusokat, gy
Blandrata, Dvid Ferenc neve szerepel ezekben az elutastsokban. Mindez jl
beleillik a magyar reformci ekkoriban zajl folyamataiba, hiszen 1565 utn
bontakozik ki igazn az antrinitarizmus irnyzata, kpviselinek mvei - Dvid
Ferenc, G. Blandrata - ezekben az vekben jelennek meg. Ezzel prhuzamos
a helvt irnyzat terjedse, ersdse, ami szksgkppen heves konfliktust ger
jeszt az antitrinitarizmus kpviselivel. A nagyszabs polmia az egyhzi s hit
let minden szintjn zajlik, amiben fontos szerepet jtszottak a nagy tekintly
klfldi hittudsok mvei, hiszen a rjuk val hivatkozs tekintlyt jelentett.
A zemplni-abaji trsgben is zajlik ez a kzdelem, amelynek egyik fszerep
lje ppen a kassa-egervlgyi senior: Krolyi Gspr. 1566 janurjban tartjk
a gnci zsinatot, ahol elszr kerl sor az antitrinitrius Egri Lukccsal val vi
tra, majd 1568-ban Kasssn s Srospatakon folytatdik a polmia. Ktetnk
possessorai nyilvn alaposan tjkozottak lehettek e szellemi kzdelemrl s r
veket kereshettek a nemzetkzi tekintly svjci professzor mveiben. A trinitrius alapon llk szmra nyilvn mg nagyobb tekintlyt jelentett Petrus Martyr,
hiszen polemizlt Stancarval s Blandratval, akik aztn Magyarorszgon hir
dettk hromsgtagad elveiket. Mindennek mg nagyobb lett a jelentsge,
amikor napirendre kerlt a teljes magyar nyelv bibliafordts elksztsnek terve,
hiszen a lehetsges forrsoknak viszonylag azonos konfesszionlis arculathoz
kellett igazodniuk, hogy ugyanez az egysgessg szlaljon meg a magyar nyelv
fordtsban is, ezt fknt Krolyi irnyt-egysgest munkja
garantlhatta.
P. Vsrhelyi Judit kutatsai bizonytottk, hogy Krolyi a Vizsolyi Biblia elljr
beszdvel is rendkvl tudatosan formlta a kiadvny konfesszionlis arculatt,
kontextust, hiszen a vllalkozst a tridenti zsinat ellenben - mintegy annak el
veivel vitzva - hatrozta meg: ...Krolyi Gspr elljrbeszde a protestns
bibliafelfogs legteljesebb magyar nyelv sszefoglalsa..."
11

23

24

A glossza szemllete, ltsmdja, gunyoros hangvtele nagyon rokon Bornemisza Pter


rdgi kisrtetek cm mvnek tbb rszletvel, de a korszak prdikcis irodalmval is.
Kiss ron: Krli Gspr kzdelme a szenthromsg tana vdelmben, Egri Lukcs ellen.
In: Kroli-Emlkknyv. i. m., 46-11. KATHONA Gza: Egri Lukcs antitrinitrius-anabaptista
n
zetei. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 1971. 403-425.; SZAB Andrs: Egri Lukcs megtrse".
Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 1984. 5-6. sz. 543-557.
A krdskr vizsglatnak korbban megjelent rszei: P. VSRHELYI Judit, Pzmny v
lemnye a magyar nyelv protestns bibliafordtsrl. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 2000.
22

23

24

A Petrus Martyr irnti rokonszenvet nvelhette, hogy a magyar reformci jl


ismerte mveit. Itthoni ismertsgt s tekintlyt bizonytja, hogy az 1564. vi
nagyenyedi zsinaton a megnevezett, mrtkad teolgusok kztt emlegetik.
A neves kortrsak kzl Szegedi Kis Istvn jl ismerte s fel is hasznltba svjci
teolgus mveit. Kathona Gza klnsen a Loci communes esetben mutatja ki
Petrus Martyr jelents hatst. Emellett Szegedi Kis ismerte s hasznlta a S
muel kt knyvnek latin fordtst s kommentrjait. Rvsz Imre bizonytotta,
hogy Melius Juhsz Pter teolgiai llspontjt is alaktotta kzvetve-kzvetlenl
a svjci olasz teolgus. Laskai Csks Pter 1584. vi kiads Speculum exilii et
indigentiae nostrae, siue libellus in qvo vtilis et divinus verum Deum uere inuocandi modus traditur cm mvben a De origine et ratione cantus in Ecclesiis
fejezet az nekls eredetvel jellemzivel foglalkozik, klnsen a liturgikus
nekls mfajait-sajtossgait vizsglja. H . Hubert Gabriella tanulmnybl tud
juk, hogy Laskai egyik legfontosabb forrsa Petrus Martyr Loci communes cm
mve volt.
Ugyancsak Petrus Martyr idzett munkja formlta Laskai Csks Pter pe
regrincira vonatkoz elmleti megllaptsait, ahogyan H . Hubert Gabriella ta
nulmnya bizonytotta. Petrus Martyr tekintlye ksbb is tretlen volt, jfalvi
Imre hivatkozik is r 1602-es nekesknyvnek nevezetes elszavban. A Petrus
Martyr mve irnti bizalmat az is nvelhette, hogy a szerz a helvt irnyzat
egyik legbefolysosabb szemlyisgvel, Heinrich Bullingerrel llt szoros kap
csolatban, hiszen Bullinger vele vitatta meg a II. Helvt Hitvalls els kidolgo
zst.
25

26

27

28

29

30

31

5-6. sz. 660-669. s U: Kldi Gyrgy: Oktat ints. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 2001. 5-6, sz.
623-638.

Kiss ron: /. m., 1881.436.


Gza: Svjci theolgiai elemek Szegedi Kis Istvn hit tani nzeteiben. In: Studia
etActa Ecclesiastica III. Szerk. BARTHA Tibor. Budapest, 1973. 17-18, 34, 3 6 - 3 7 , 39, 4 6 - 4 7 , 55,
25

2 6

KATHONA

97-105.

Uo. 25. rdemes lenne a nagyobb magyar knyvtrakban meglv Petrus Martyr-kteteket
megvizsglni, htha jabb nyomait tallnnk magyarorszgi recepcijnak, amint knyvlistink is
informcikat adhatnak hajdani elterjedtsgrl. Eddig a debreceni, kolozsvri s srospataki gyj
temnyek pldnyait sikerlt tvizsglni a budapestiek mellett (OSZK, Egyetemi s Akadmiai
Knyvtr).
RVSZ Imre: Mliusz s Klvin. In, Klvin s a klvinizmus,
Tanulmnyok az Institutio
ngyszzadik vforduljra. Debrecen, 1936. 295-339.
H . HUBERT Gabriella: Az nekls Laskai Csks Pter teolgiai rendszerben.
Irodalomtrt
neti Kzlemnyek, 1990. 2.. sz. 223. Laskai mve: RMKII163.
H . HUBERT Gabriella: Laskai Csks Pter peregrinci-elmlete
1581-bl. In: Rgi s j
peregrinci. Magyarok klfldn, klfldiek Magyarorszgon II. Szerk. JANKOVICS Jzsef, M O N O K
Istvn, NYERGES Judit. Budapest-Szeged, 1993. 554. Petrus Martyrra vonatkoz eddigi - alapve
ten himnolgiai - kutatsi eredmnyeit legjabban sszegezte H . HUBERT Gabriella: A rgi ma
gyargylekezeti
nek. Universitas Knyvkiad, Budapest, 2004. 27, 84, 333, 373, 395.
N A G Y Barna: Mliusz Pter mvei. In: A msodik Helvt Hitvalls Magyarorszgon s Mliusz
letmve. Szerk. B A R T H A Tibor, Budapest, 1967. 296. (Studia etActa Ecclesiastica II.)
27

2 8

2 9

3 0

3 1

///.

Az 1564. vi Smuel-fordtshoz Josias Simler - Bullinger veje - rt bevezett,


akinek kivl s szles kr magyar kapcsolatai voltak. Tbbszr is megjelent
Oratio de vita et obitu Clarissimi viri etpraestantissimi theologi D. Petri Martyris Vermilii... cm terjedelmes mve, amely Petrus Martyr lettjt mutatja be
s munkssgt mltatja, gy kiadtk a Loci communes 1580. vi, 1587-es, 1603-as
editijban is. A m szerzjnek 1562-ben bekvetkezett halla utn Petrus Martyr
mveinek sajt al rendezst s gondozst is vgezte. Magyarorszgon neki
is nagy tekintlye volt, hiszen Bullinger kzvetlen krnyezethez tartozott, tbb
nmet nyelv mvt Simler fordtotta latinra vagy rendezte sajt al. Lthatan
fontos szerepet vllalt a magyarorszgi hromsgtagadk elleni harcban, igen t
jkozott volt a magyar fejlemnyekben, segtette, szervezte kzdelmket. Isme
rsei is srgettk az antitrinitriusok gy Stancaro - elleni fellpst, amihez
anyagot gyjttt, mr 1563-ban kiadta Responsio ad maledicum Francisci Stancari... librum adversus tigurinae ecclesiae ministros, de Trinitate et Mediatore...
Jesu Christo cm mvt, amelynek bvtett, tdolgozott vltozata 1568-ban
jelent meg De aeterno Dei Filio, Domin et Servatore nostro Iesu Christo et
de Spiritu Sancto, adversus veteres et novos Antitrinitarios cmmel, majd utbb
tbb kiadsa is napvilgot ltott. A z elsz az antitrinitarizmus terjedse elleni
szles sszefogsra hv fel. Itt emlt egy jabban Erdlyben megjelent kiadvnyt,
amelyhez ostoba kiadja a Szenthromsgot gnyol utlatos kpeket nyomtatott,
ezen lnoksgrt aztn nyomorult halllal lakolt.
A hivatkozott m bizonyosan a Zte falsa et vera vnivs Dei patris, filii et spiritvs sancti cognitione libri dvo. Authoribus ministris ecclesiarum consentientium
in Sarmatia et Transyluania cm kiadvny, amely 1568-ban Gyulafehrvrott
jelent meg. Szerziknt a szakirodalom G. Blandratt s Dvid Ferencet tartja
szmon, amely azonban az egsz eurpai unitarizmus irodalmbl felhasznl sz
mos rszletet: klnsen a lengyel szerzk kaptak nagy szerepet. A knyv ha
talmas botrnyt kavar fametszeteket is tartalmaz, amelyek a Szenthromsgot
gnyoljk ki. A negyedik fejezetben talljuk a nyolc metszetet, amelyeknek egy
rsze mr korbbi antitrinitrius kiadvnyokban is szerepelt. A kiadvnyt szn
dkosan a szles eurpai unitrius offenzva eszkznek szntk, amely val
ban nagy visszhangot vltott ki. A z elsz bizonysga szerint Simlerhez is igen
gyorsan eljutott a ktet, hiszen az valamikor 1568 elejn jelent meg Erdlybn,
32

33

34

35

In primum librum Mos is, qui vulgo Genesis dicitur, commentarii... Addita est initio operis
Vita eiusdem a Josia SIMLERO. C . Froschoverus, Tiguri, 1579.; Preces Sacrae ex Psalmis Davidis.
C. Froschoverus, Tiguri, 1566.
RMNY 254
Kt knyv az egyedlval Atyaistennek, a Finak s a Szentlleknek hamis s igaz ismretrl. Gyulafehrvr, 1568. Fordtotta PTER Lajos. A fordtst az eredetivel sszevetette s a be
vezet tanulmnyt rta B A L Z S Mihly. Kolozsvr, 2002. 14. A Bevezet a munka legjabb rtkel
st adja.
BALZS: '/. m., 2002. A negyedik fejezet: 59-68. A fejezet jellemzse: 19-20.
32

33

34

3 5

a svjci reformtor erre reaglt mg ebben az vben. Melius Juhsz Ptert nagy
rabecslssel emlegeti, mint aki kiemelked szerepet tlt be a hromsgvdk
harcban. A legveszedelmesebb Blandrata, akinek ravasz cselvetsei lnokul
tagadjk az rk Isten firl val tantst, vele egytt ennek ln ll Dvid Fe
renc, mindketten valjban Servetus tantsait lesztettk jj. Pedig ez szomsz
dos s sszefondott a mohamednok tantsaival, amely egyre nyugtalantbb
a jakaratak szmra. Simler itt megismtli az antitrinitriusok elleni kzdelem
ben sokszor hangoztatott trkssg" gondolatt. Simler hromsgtagadkkal
szembeni indulatt az is nvelhette, hogy a De falsa... ktet a hroms^gtagadk
ellensgei kztt t is igen elkel helyen emlegeti s hevesen elmarasztalja.
Kiterjedt levelezst folytatott nyugati peregrincin megfordul magyarokkal,
de hazai elkelsgekkel is kapcsolatban llt. Simler klnsen Balassi Jnos
alumnusait ismerte jl, kzjk tartozott Paksi Mihly, Laski Jnos, Varsnyi
Gorsa Mihly s Debreceni Jo Jnos, kzvettskkel lpett kapcsolatba Szikszai Fabricius Balzs srospataki tanrral. A z 1569. vi nagyvradi hitvitn
a trinitast vdelmezk a magni viri" sorban az els helyen - Klvint meg
elzve! - hivatkoznak r. Ugyanitt az a javaslat is elhangzik, hogy esetleg Sim
ler magyarorszgi szemlyes megjelensvel igazsgosan eldnthetn a vits val
lsi krdseket.
A Petrus Martyr-ktethez rott Simler-ajnls beszl a szerzrl, mvrl s
jellemzi sajt helyzett a kiadvny megszletsben. Ebbl megtudjuk, hogy
Martyr mr nem tudta befejezni munkjt, annak hat fejezett bartai ksztettk
el a nyomtatsra, ezrt ha abban brmely fogyatkozs lenne, az nem a szerzt
terheli, hanem a sajt al rendezket. A szerz maga javtan ki ezeket, ha lne.
Simler a szerz kort stt idnek (obscuritas temporum) nevezi, amelyet min
denfel csak a harc, kzdelem, viszly ural. Ezrt is volt szksg azokra az er
nyekre, amelyekkel Martyr rendelkezett. A tan rtelmezsben nemcsak tiszta volt,
de egyszer s rthet, visszaborzadt sokak szofista perlekedstl s fortlyossgtl, ezek most siralmasan marcangoljk Krisztus egyhzt, ezrt bizony a gny
trgyai vagyunk. A z elmondottak Martyrnak a protestns teolgiai irnyzatok
sszektsre irnyul hajlamt dicsrik, azonban a korszak megkvnja a hit36

37

38

39

40

41

42

Simler magyar kapcsolatairl, szellemi hatsrl legjabban: B A L Z S Mihly: Az erdlyi antitrinitarizmus az 1560-as vek vgn. Akadmiai Kiad, Budapest, 1988. 31, 34, 76-77, 160, 208.
(Humanizmus s reformci, 14.); U: Teolgia s irodalom. Az Erdlyen kvli antitrinitarizmus
kezdetei. Balassi Kiad, Budapest, 1998. 11, 12, 20, 33, 53-54, 199, 217-218.
36

3 7

SIMLER, 1568.A5

m., 2002. 34.


ZSINDELY Endre: Bullinger Henrik magyar kapcsolatai. In: Studia etActa Ecclesiastica II.
Budapest, 1967. 76-83. Ugyanerrl mg SZAB Andrs: Magyarok Wittenbergben, 1552-1592.
In: Rgi s j peregrinci. Magyarok klfldn, klfldiek Magyarorszgon II. i. m., 626-638.
RVSZ Imre: Mliusz s Klvin. Viszonyuk a Stancaro elleni harcban, a szenthromsgtani
kzdelemben s nmely msodrend teolgiai vitakrdsekben. Cluj, 1936. 15. (Erdlyi Tudom
nyos Fzetek 85.)
3 8

BALZS: /.

3 9

4 0

4 1

B A L Z S , 1998.

4 2

M A R T Y R , 1564.
7

20.
aa4

igazsgok hatrozott kinyilvntst s msokkal val tkztetst is. Mindezek


egytt arra figyelmeztetnek, hogy a magyar reformci svjci kapcsolatrendsze
rnek kutatsa ugyan korbban jelents eredmnyeket rt el (klnsen Zwingli,
Klvin, Bullinger hatsra irnyulan), azonban Petrus Martyr s J. Simler hazai
jelentsge jval nagyobb lehet, mint eddig hittk.
Krolyi Gspr a Vizsolyi Biblia elszavban emleget mg soc Imbor tuds
embereket s azoknac fordtst" s ez mellet soc tuds blts magyarzkat", Azt
mr rgta tudja-gyantja a kutats, ahogyan fordttrsait sem nevezte meg K
rolyi, gy arrl sem beszl, hogy ezek a fordtk munkjukhoz milyen forrsokat
hasznltak. Vatablus, Mnsterus, Pagninus, Tremellius nyilvn a kor protestns
standardjt jelentik, nevket ezrt rja le. Azonban annak is bizonythat nyoma
van, hogy maga Krolyi is folyamodott itt meg nem nevezett fordtsokhoz - gy
a svjci teolgusok ltal ksztett Biblia Tigurinhoz. Ezrt aztn joggal fel
ttelezhetjk, hogy a fordtk viszonylag szabad kezet kaphattak forrsmunkik
kivlasztsnl, e forrsmunkknak nyilvn meg kellett felelni az egsz fordts
kvnatos teolgiai egysgnek. Erre az eljrsra azrt is lehetett szksg, mivel
a fordttrsak valsznleg nem mind rendelkeztek ugyanazzal a ngy alapm
vel (ezeknek egyms kztti cserlgetse nehzkes s bonyolult, idpazarl lett
volna), hanem ms s ms bibliai knyvek fordtshoz azt a forrst hasznltk,
amelyik ppen birtokukban volt. Ennek tkletesen megfelelhetett Petrus Martyr
kiadvnya, hiszen bell volt a megkvnt teolgiai kompetencia hatrn, szn
vonalhoz ktsg sem frhetett. A fordtk kivlasztst a szakmai kompetencin
kvl az is indokolhatta, hogy rendelkeznek-e szksges forrsmunkval, esetleg
a fordtott rszletet ppen ehhez szabtk. Csak gy kpzelhet el, hogy a rendk
vl bonyolult munkt valahogyan sszehangoljk.
43

44

IV
ltalnos benyomsunk az, hogy tartalmi szempontbl legalbb 95-98%-ban
azonos a kziratos szveg a Vizsolyi Biblia vgleges szvegllomnyval. A sz
vegkzlsnek az lett volna az idelisan szinoptikus formja, ha a Fordt verzija
ZSINDELY, 1967. 80. ugyan azt tervezte, hogy behatan vizsglja majd Simler magyar kap
csolatait, erre azonban mr nem kerlhetett sor.
IMRE Mihly: Alberti Molnr, donatione d(omi)ni Erasmi Eulii (Szenczi Molnr Albert Bib
lija). In: A hdmezvsrhelyi Bethlen Gbor Gimnzium Evknyve 1974. Kzzteszi GREZSA
Ferenc. Hdmezvsrhely, 1974. 25-38. E korai tanulmnyomban bizonytottam rszben a Bib
lia Tigurina szvegnek hatst a vizsolyira, Szenci bibliakiadsaira (1608, 1612), rszben a Biblia
Tigurina Praefatijnak hatst a Vizsolyi Biblia Elliaro Beszdnek gondolatmenetre. Ez utbbi
egyez szvegprhuzamokat latinul s magyarul is idzi hozznk hasonlan P. VSRHELYI, 2004.
6-7.; IMRE Mihly: Molnr Albert Biblia Tigurinja. In: Szenci Molnr Albert s a magyar ks
renesznsz. Szerk. KESER Blint-CsANDA Sndor. Szeged, 1978. 301-315. (Adattr XVII. szzadi
szellemi mozgalmaink trtnethez 4.); SZAB Andrs: A vizsolyi Biblia nyomdai kziratnak tredke. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 1983. 523-527.
4 3

4 4

mellett prhuzamosan ngy hasbban Krolyi, Petrus Martyr, Melius s Heltai


teljes szvegt kzlnnk; erre azonban nem volt lehetsg.
A kzirat ortogrfija lthatan ersen eltr a Vizsolyitl, a tartalmi, nyelv
hasznlati klnbsgek alapjn azt is figyelemmel lehet ksrni, hogy Krolyi mi
lyen tartalmi, stilisztikai, ortogrfiai mdostsokat hajtott vgre a szveg vg
legestsnl. Ez taln segt pontosabb vlaszt adni arra a krdsre, amelyet
tanulmnyban mr Csontos Jzsef is srgetett. (E krdsre megknnyten az
rvnyes vlaszadst, ha lehetsg nylna valamikor a Vizsolyi Biblia teljes sz
vegllomnynak szmtgpes vizsglatra, hiszen gy a nyelvi jelensgek legk
lnbzbb szintjeinek - ortogrfia, hangjells, nyelvhasznlat, fogalomhasznlat,
szintaxis - legaprlkosabb s legtfogbb elemeit is eredmnyesen kutathatnnk. )
A Fordt olykor igen kvetkezetlenl jr el, helyesrsa ingadoz, nha egy
szn bell is tbbfle elvet rvnyest, pl: fldeokbol A z hangjellsnek p
pen hrom vltozatt figyelhetjk itt meg. A I I . caput 6. versben - teht egyazon
mondaton bell - az ismt" sznak kt rsmdjt olvashatjuk: Az Wr meg eol
es ismeg meg eleuenjt, pokolra ala uet es ismt fel hoz. - A z W R meg l s esmt
meg eleuenit, pokolra al vt, s esmt fel hoz. - Iehouah mortificat & uiuificat,
descendere facit ad inferos, & ascendere facit," (A dlt bets szveg a Fordt,
az ll a vizsolyi, a latin pedig Petrus Martyr.) Krolyi jval kvetkezeteseb
ben jr el, jl kitapinthat a nyelvi-ortogrfiai egysgests szndka, igaz, sz
molnunk kell azzal is, hogy a Fordt - ebbl a szempontbl - eleve impurumnak
tekinthette knyvbejegyzseit, de a sietsg, hevenyszettsg jelei is lthatk. (Azt
csak valsznsthetjk, hogy a lefordtott - s knyvbl kimsolt - szveg a k
sbb ksztett msolat(ok)ban mr kvetkezetesebb ortogrfiai eljrsokat kve
tett.) Behat vizsglat nlkl is megllapthat nhny jellegzetessg. A vizsolyi
a kznevek s tulajdonnevek eltr rst viszonylag kvetkezetesen rvnyesti,
ltalban sokkal pontosabb a kzpontozsa is. Ugyancsak lthatan rvnyesteni
igyekszik az etimologikus helyesrsi alapelvet. Mdszeres nyelvtrtneti elem
zsre szndkosan nem treksznk, azt majd elvgzik a szakma kpviseli.
45

46

47

CSONTOS Jzsef: A vizsolyi biblia nyelve. In: Kroli-emlkknyv.


Szerk. K E N E S S E Y Bla.
1890. 84. A vizsolyi biblia egyes rszeinek fleg hangtani, de ms sajtsgai is nagyban eltrnek
egymstl. Ez eltrsek vizsglsa s ismertetse lehet ugyan kicsinyes dolog, de mert a fordts
munkjnak krlmnyeire vonatkozlag kvetkeztetsre jogost fel, nem lesz taln rdektelen, ha
a legfeltnbb nyelvi sajtsgokat egymssal szembe lltjuk."
Kroly Gy. Hug ugyan mr 1875-ben bejelentette a Figyelben kzlt tanulmnyban, hogy
Kziratban kszen van mr a vizsolyi Biblia nyelvtrtneti sztra is...", azonban ezt kveten
errl semmit sem sikerlt megtudni, taln a kiadvny is megsemmislt, elkalldott vagy lappang.
Jegyzetbl azonban mg az sem derthet ki biztosan, hogy ki lehetett e nyelvtrtneti sztr rja:
maga a szerz, esetleg ms. KROLY G Y . Hug: Legels teljes bibliafordtsunk trtnete. Figyel
1875.542-545,554-557,567-570.
E tmakrben jelent meg legjabban: Tanulmnyok a magyar egyhzi nyelv trtnete kr
bl. Szerk. A. M O L N R Ferenc s M. N A G Y Ilona. Debrecen, 2003. (Nyelvi s Mveldstrtneti
Adattr, Kiadvnyok 4.) A ktet tanulmnyai szmos fontos megfigyelst tartalmaznak bibliafor
dtsainkra (a vizsolyira is!) vonatkozan, amelyek a jvben haszonnal alkalmazhatk lehetnek
most kzreadott szvegnk jelensgeinek vizsglathoz.
4 5

46

47

Csontos Jzsef vizsglatai szerint egysges szerzre vall az jszvetsg, az


testamentumbl ugyanilyen sajtsgokat mutatnak Smuel knyvei: Mely
rszeken dolgozott Kroli Gspr egymaga, s mely rszekben voltak segtsgre
a tbbiek, biztosan szintn meg nem llapthat, legfeljebb a nyelvsajtsgokat
vve tekintetbe, kvetkeztetni lehet. Mint egysges szerzre vall rszlet kivlik
az egsz uj testamentum (esmt, esmr, pedig, miatt stb.). A z testamentumbl
ugyanily sajtsgokat tntetnek fel: & Smuel, Kirly okknyvQi,Esdrs 1-2. knyve,
Tbis, Judit, Eszter, Soltrok nagy rsze, Prdiktor, Blcsesg, Esaias, Dniel
knyveinek utolja s legnagyobb rszben a Mzes t knyve & negyedik kivte
lvel." Farkasdy Dezs 1990-es tanulmnyban jabb eredmnyekre jutott s
folytatta Csontos gondolatmenett. Bizonytshoz a szmnevek hasznlatt vizs
glta, mert megfigyelse szerint a Vizsolyi Biblia legnagyobb rszben a szmne
vek utn a fnevet is tbbes szmban hasznljk. Mzes els knyvbl (32:12)
hozza pldit, ahol valban mindentt tbbes szmba kerlnek az egynl tb
bet jelent szmnv utn ll fnevek. Ezt kveten negyvenngy pldt idz,
amelybl kilenc esetben ll tbbes szm fnv a szmnv utn, a tbbi esetben
egyes szm jelzett szt tallunk. Ebbl arra kvetkeztet, hogy a fejezet fordtja
lt az utbbi eljrssal, mg az ettl eltr kilenc esetben Krolyi javt" akarata
- esetleg a fordt kvetkezetlensge - rvnyeslt volna. Farkasdy tanulm
nyban azt sejteti, hogy kiterjedtebb szvegllomnyt vizsglt t, ennek azonban
nem ismerjk tnyleges nagysgt, rsban ezt nem trta a nyilvnossg el, ezrt
- br vizsglati szempontjait relevnsnak hisszk - eredmnyei megerstsre
vrnak s szorulnak. Annl inkbb gy lehet ez, mert immr bizonythat: nem
Krolyi Gspr fordtsa Smuel els knyve huszont fejezetnek szvege.
48

49

50

51

4 8

CSONTOS, 1890.97-98.

Dezs: A Krolyi-Biblia keletkezshez. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 1990.


5-6. sz. 709. Mnster szvegt hasznljuk fel a Krolyi-Biblia egy sszefgg rsznek a vizsg
latra, amely nyelvben jelentsen eltr a Krolyinak felttelezett Mzes t knyvtl. Ez a Smuel
III. knyve, amelyben a szmnevek hasznlata tbbnyire a Heltaitl felvett pldk szerint tr
tnik. Ez felteheten Krolyi egyik munkatrsnak a mve, sajtos a Krolyi-Bibliban..."A kiv
lasztott 1 Mzes 32:12-hz kontrollknt Heltai fordtst idzi, ahol valban minden prhuzamban
egyes szmban ll fneveket tallunk.
FARKASDY, 1990. 709-710. Farkasdy gy sszegez: Az egyes szvegrszek eltrhetnek egy
mstl a szmneveket illeten, de rsznkre az egszben az a fontos, hogy fordtnk itt tbb mint
negyvenszer hasznlvn a szmneveket, mindssze a negyednl hasznlta a tbbes szmot, ami
egszen klnleges a Krolyi-Bibliban. Ez a szmbavehet jele a fordt sajtos nyelvnek. Tl
zs nlkl mltathatjuk nyelvi tudatossgt s a velejr szkincset. A tovbbi kutats nem lehet
itt eredmnytelen."
CSONTOS, 1890. megllaptsa is vatossgra int, mert szerinte mg nem alakult ki e tekin
tetben vglegesnek tekinthet szably, az egyes s tbbes szmot felvltva hasznltk szmnv
utn jelzett szknt. Azonban az is leszgezhet, hogy a korabeli ingadoz hasznlaton bell jl
kitapinthat markns - bizonyra szerzkhz kthet - eltrsek vannak a Vizsolyi Biblia egyes r
szei kztt, ebben megerstjk Farkasdy vlemnyt. Nhny adat tanulsgos lehet ebbl a szem
pontbl: Mzes els knyvben 84 esetben ll a szmnv utn a jelzett sz egyes szmban, mg
89 esetben az egynl tbbet jelent szmnv utn tbbes szm a jelzett sz alakja. Enyhe tbbsg
ben van teht a tbbes szmot alkalmaz szerkezet. Ugyanezek az adatok Smuel kt knyvben:
4 9

5 0

5 1

FARKASDY

A kzirat tizenngy jegyzetet is tartalmaz, amelyek - legtbbszr vltozatla


nul - tkerlnek a nyomtatott vltozatba, amelyeknek dnt tbbsgt a Vizsolyi
Biblia mdszervel rja knyve margjra a Fordt. A fordts sorn alakulhatott
a szvegrtelmezs szksglete, amely marginlit kvn. Ennek a folyamatnak
az els llomsn a Fordt mg nem alkalmazott semmilyen grafikai jelet, hanem
csak a fordtshoz illesztette a ksbb margjegyzetnek sznt szvegrtelmezst.
Arra is tallunk pldt, hogy a mondat sorszmt megismtli valahol a margn
a Fordt s mellrja a jegyzet szvegt. Ksbb megcsillagozza a margjegyzetet,
majd a legkifejlettebb s vglegestett vltozatban betjellel ltja el a marginlit.
Ennek megfelelen betjelzetet kapnak, vagy csak csillag jelzi helyket a fsz
vegben, amit megismtel a Fordt a marg megfelel helyn s mell rja a jegy
zet szvegt. (J plda erre a 22. levl verzja, ahol ngy jegyzet elhelyezsnek
mdszert figyelhetjk meg: van, ahol betjelet hasznl, msutt pedig csillaggal
jelli meg az rtelmezni kvnt szveghelyet.) A jegyzetek szvege ugyancsak
megegyezik a vizsolyi jegyzetekkel. Ez az eljrs egyrtelmen bizonytja, hogy
a Fordt tudatosan vgezte bibliafordti munkjt, hiszen a jegyzetek olyan
exegetikai szerepet jtszanak, amelyek sszetett szvegrtelmezi funkcit tlte
nek be. Jl mutatja ennek mkdst a Vizsolyi Biblia hatalmas szvegrtelmez
jegyzetappartusa, amelynek keletkezsbe most bepillantst nyerhetnk. Van
olyan margjegyzet, amelyet // fszvegbe rsval jell a Fordt, amelyet meg
ismtel a margn. (Ezt az eljrst a Vizsolyi Biblia is ugyangy hasznlja sokszor,
immr nyomtatott formban s ms knyvek esetben is.) Ugyanezt a mdszert
hasznlja akkor is, ha a sorok kz szrja be a magyar fordtst, de az nem fr
kzvetlenl a fordtott latin szveg mell, hanem attl tvolabb, ilyenkor a // azo
nostja az sszetartoz szvegrszeket. Ez a mdszer azrt rdekes, mert gy oly
kor megszaktja az bc betivel jellt marginlik alfabetikus sorrendjt; ehhez
bizonyra akkor folyamodott, ha utlag tlte fontosnak egy jegyzet beszrst,
de mr nem akarta megbontani a kialaktott betsorrendet.
Szab Andrs 1982-ben fllelte a Vizsolyi Biblia nyomdai kziratnak kt lapnyi
tredkt, errl rott tanulmnyt - a csatolt fnykpmsolatokkal - 1983-ban
kzlte az Irodalomtrtneti Kzlemnyekben. gy sikerlt bepillantani a bib
liafordts mhelybe, ahol Krolyi Gspr a ksz szvegen az utols simtso
kat vgezte. Ennek segtsgvel azt is jobban meghatrozhatjuk, hogy a Petrus
Martyr-ktet magyar szvegllomnya hol helyezkedhetett el a fordts folyama
tban. Szvegnk lthatan egy korbbi - valsznleg az els - fordtsi fzis
dokumentuma, amelyet bizonyt, hogy csak az els kt fejezet magyar szvege
kszlt el teljesen, utna tredezett vlt a munka. A kisebb-nagyobb szveg
tredkeket azonban vltozatlanul felhasznltk a vizsolyi fordtshoz, amint azt
a ktsgtelen szvegegyezs bizonytja. A fordts vglegestshez nyilvn k i 52

az els knyvben: egyes szmban ll a jelzett sz 77 esetben, tbbes szmban 11 alkalommal.


A msodik knyvben ugyanez az arny 73: 11. Az eltrs s egyezs egszen szignifiknsnak mond
hat, ebbl a szempontbl lnyegesen eltr Smuel kt knyve a Genezistl.
5 2

SZAB,

1983.

egsztettk s teljess tettk a szvegllomnyt, majd errl msolato(ka)t kszt


hettek, amelyet Krolyi revidelt-korriglt, ezt kveten kerlt a vgleges tisztzat
a vizsolyi nyomdba. A lert folyamatnak gy ktetnk az els fzist jelenti, amit
Szab Andrs megtallt, az pedig az utolst, vagy utols elttit. Ezrt taln indo
kolt Szab Andrs javaslata, aki a Vizsolyi Biblia sszvegnek nevezte a Petrus
Martyr-ktet kziratos szvegllomnyt. (Nagyon is elkpzelhet, hogy a Pet
rus Martyr-ktet e munklatok sorn - szvegrtelmezs, -azonosts cljbl - meg
fordulhatott Gncn, a fordti-szerkeszti mhelyben Krolyi Gspr kezben is.)
Azt persze nem tudjuk, hogy a kszl fordts egyes rszleteinek mennyire volt
azonos, vagy esetleg eltr a kszltsgi foka, ezt a fordtk szemlye is befo
lysolhatta; hiszen igen nagy sszehangol munkra volt szksg ahhoz, hogy
minden fordt elksztse, befejezze munkjt a kvnt idpontra.
Arrl sincsenek biztos informciink, hogy & szvegrtelmez, exegetikai szerep
marginlikat valjban ki(k) ksztette(k). Jelen szvegllomnyunk alapjn
felttelezhet, hogy a fordtk kztt voltak olyanok, akik a szvegrtelmez
jegyzetek elksztsre is vllalkoztak. Annl inkbb indokolt lehetett ez az el
jrs, mivel gy tehermentesthettk Krolyit, s gyorsthattk a befejez fzist.
Itteni pldnk alapjn kijelenthetjk, hogy mr a Fordt is rt a szvegbe mar
ginlis magyarzatokat. A z els fejezet 4. versnek tudni illik az ldozatbl"
mondatrsze lthatan mr magyarz szndk, azonban a Fordt mg nem
ltta el betjellel, tipogrfiailag sem helyezte kln, csak a mondatzr pont utn
helyezte el. Valamikor a befejez szakaszban azonban mr marginlia lett belle
a Vizsolyi Bibliban. A msodik fejezet 22. versben csillagot helyez el, amit
megismtel jl elklntve kiss lejjebb, ide rja a jegyzet szvegt. Vagyis vala
mikor a fordts munkjban elrehaladva rezte szksgt a Fordt magyarz
jegyzet beiktatsnak, ez azonban mg nem illeszkedett a tbbi jegyzet egyt
tesbe, ezrt is nem kapott mg itt betjelet. Erre valamikor a befejez fzisban
kerlt sor, amit vgezhetett akr a Fordt, de Krolyi is. A jelek szerint azonban
a Fordt fokozatosan jutott el a msodik fejezetben a fszveget folyamatosan
ksr marginlik ignyhez, ezt jl bizonytja a 22. levl verzjnak kpe. A lap
tkrt srn telerta a Fordt, res helyet szinte egyltaln nem is hagyott. Szk
sge is volt minden helyre, hiszen itt szerepel a 27-36. versek fordtsa, ehhez jn
mg ngy terjedelmes marginlia. A 31. vershez tartoz marginlit mg nem is
jelli semmivel, szvege azonban ott kvetkezik a 33. vers utn, a vizsolyiban ez
a g" jelzetet kapja. A 32. vers szvegben mr ott talljuk a csillag jellst:
*, a margn megismtli, utna kvetkezik a szvege, ami a vizsolyiban h" jelze
tet kap. A 33. vers mellett mr szerepel az I betjelzet (itt mg nagybetvel rva,
a vizsolyi kisbetsre vltoztatja), a vonatkoz marginlit a lap aljn olvashatjuk.
A 35. versnl a K bet ll, a marginlia ugyancsak a lap aljn lthat. A Fordt
lthatan fokozatosan jutott el vgleges mdszerhez. Azt is felttelezhetjk, hogy
ezt a tudatossgot formlhatta valamely, Krolyi Gsprral folyamatosan fenntartott
egyeztets, ezrt alaktotta ki ezt a betjelzeteket hasznl jegyzetelsi mdszert.
A 22. levl verzja egyben arra is plda, hogy e mdszer knyelmetlen zsfolt
sgot eredmnyez s nehezen vlik ttekinthetv a szveg a ksr jegyzetekkel

egytt, minderre nagyon szks a rendelkezsre ll laptkr. Ezrt is vlt szk


sgess utbb mindennek kimsolsa, amelyen Krolyi elvgezhette a szks
ges korrekcikat. Arra is tallunk bizonytkokat, hogy Petrus Martyr hatalmas
szvegrtelmez appartust flhasznlhatta a Fordt nmely jegyzethez. Erre
utal a 125. lap verzja, ahol a X X I I . caput 9. verse mell jegyzetet illesztett
a Fordt: Az Doegbe uadollija az Achimelech papot, Ez Doegh ellen Irta az
Dauid az 52. Soltart. A latin kommentrban a rszletesebb kifejtst gy sszegezi
Petrus Martyr: In istum scriptus est a Dauide nominatim Psalmus 52.", a margn
megismtli: Dauid scripsit psalmum in Doegum."
A szvegrtelmez jegyzetek s konkordancik termszetesen szrmazhatnak
a forrsmunkkbl, amelyek hatalmas tmegben s ttekinthetetlen bsgben
alkalmaztk ezeket az exegetikai eszkzket, taln ppen a reformci szzada
volt a bibliai hermeneutika egyik leggazdagabb korszaka. A Vizsolyi Biblia ebbl
a szempontbl is tartalmaz mg feltratlan tanulsgokat, hiszen ezt az rtelme
zi szvegszvevnyt tfogan mg senki sem vizsglta; valszn, hogy ebbl
a szempontbl is vannak eltrsek az egyes rszek kztt. Okkal felttelezhetjk,
hogy Krolyi - s a Fordt - valamilyen mrtkben felhasznlta Heltai Grpr
s Melius Juhsz Pter Smuel-fordtsnak tapasztalatait, gy a szvegrtelmez
jegyzeteket is figyelmbe vettk. Heltai fordtst kevs marginlia ksri, annl
bkezbben l ezzel az eljrssal Melius. Feltevsnk szerint erre tekintettel lehe
tett a Fordt, hiszen a Meliusnl megfigyelt jegyzetek helyn sokszor ott talljuk
a prhuzamos marginlit, ezt szvegkzlsnkben igyekeztnk rzkeltetni.
A I I . Caput 22. verse mellett magyarz jegyzet ll: ,,/z elj pap fajnak nagj uetkek holot felesegek uolt az Isten stornl ualo afionj allatokkal fertelmeskedtek
es az Isten stort is megh ferteztettek" A Vizsolyi d jegyzete mr rszletezi a vt
kek termszett s mrtkt, azt hrom marginliban kifejtve rtelmezi: Harmadic vtkec az E l i pap fiainac, hogy holot felesg volt, az Isten stornl
val aBBoni llatockal frtelmeskedtec, s az Isten stortis meg ferteztettec."
Meliusnl ugyanezen a helyen ersen polemikus, aktualizl jegyzet ll: Mint
most 'a baratoc, az apatczackal, es ackiket gyontatnac. Lassatoc ezt Sodorna baratoc, es atyc, kic fiatokat gonoBul tartytoc." Bvebb magyarzatot is csatol
53

54

E vizsglat szksgessgre mr tbbenfigyelmeztettek,azonban mg csak rszeredmnyek


szlettek. Kllay Klmn alaposan vizsglta az szvetsgi rszt, ezen bell annak marginliit:
K L L A Y Klmn: A vizsolyi biblia testamentomi rsznek exegetikai rtke. In: Krolyi Emlk
knyv. A vizsolyi biblia megjelensnek hromszztvenedik vforduljra. Szerk. V A S A D Y Bla.
Budapest, 1940. 59-91. Dn Rbert is ennek szksgessgt hangoztatta. V. D N Rbert: Huma
nizmus, reformci, antitrinitarizmus s a hber nyelv Magyarorszgon. Akadmiai Kiad, Buda
pest, 1973. 69. (Humanizmus s reformci 2.) Mostani megfigyelsnk alapjn nagyon is valsz
nsthet, hogy - legalbbis Smuel kt knyvben - a fordtssal prhuzamosan (is) kszlhettek
a margjegyzetek. Ugyancsak fontos rszmegfigyelseket tett a marginlik tekintetben Tth Kl
mn bizonyos szvetsgi szvegsszefggsek kapcsn. V. T T H Klmn: A Vizsolyi Biblia s
Klvin. In: B A R C Z A Jzsef, 1990. 115-137.
Petrus Martyr ugyanide hatalmas - tizenkt lapnyi - kommentrt helyez, amely a bnk
teolgiai, erklcsfilozfiai rtelmezst vgzi, amelynek kzponti gondolata az, hogy szrmazhat-e
a bn Istentl?
53

54

a jegyzethez: Magyarzat:... E l i fiay meg Beploseittic vala az aBBon npeket,


ackic az Vr Stora aytait orzic vala seregenknt: Soka(n) hala adsra 'a gyermec
Buloc fel men(n)ec vala, sokan aijtatossan konyorgottec, nekic aptcza mdra
'a papoktul oda fel csalogattatnac vala, mint most el czalf ac az apatczkat "a kalastrom melle, gyntatni hija maga gonozul oldoz." ltalban elmondhat, hogy
Melius marginlii sokkal polemikusabbak s aktualizlbbak
(lpten-nyomon
sajt jelenre vonatkoztatottak), mint a Vizsolyi Biblia rtelmezi appartusa,
szerzjk azt nagyon erteljesen a bibliafordts - a szveghermeneutika - meg
hatroz rszmozzanatv teszi; a bibliai szveg tg rtelmezi terv szlesed
nek a margjegyzetek, emellett a jelen rtelmezi nzpontja a marginlikon
keresztl benyomul a fordts folyamatba, ott - paratextulis jelentskpz er
knt jelenik meg. Sok marginlia prhuzama megfigyelhet a kt fordts kztt,
ez a szemlleti klnbsg azonban lthatan marknsan megjelenik, rdemes lenne
aprlkosan s teljessgre trekvn elvgezni ezt az sszevetst. Ez mr nyilvn
nemcsak a - felttelezheten - eltr forrshasznlatbl kvetkezik, hanem az eltr
korszakbl (hsz-husznt vnyi a klnbsg), ms trtnelmi, konfesszionlis,
egyhztrtneti krnyezetbl, az eltr szemlletbl, amelyet - valamely normra
trekedve - biztosan Krolyi alaktott ki. A z egsz Szentrs magyarra fordtsnl
ez a szemllet azonban mr nem vllalhatta fel Melius harcosan polemikus lts
mdjt s mdszert, a vizsolyi ebben a tekintetben hatrozottan tartzkodbb.
55

V.
Tehetnk nhny megfigyelst a latin s magyar szveg kapcsolatrl, a lehet
sges magyar nyelv fordtsi prhuzamokat is valsznstve, ezt a vizsglatot
azonban nem terjesztjk ki ezen tli - specilis teolgiai ismereteket kvn r- forrssszefuggsekre.
Mr Szab Andrs idzett 1991. vi tanulmnya is ktfle latin bibliafordts
tpust klntett el: az egyik szorosan ragaszkodott a hber (vagy grg) eredeti
hez, szinte sz szerinti fordtst adott, a msik inkbb az rtelmi pontossgra, j
latinsgra trekedett, olykor a parafrzis hatrait srolta. A X V I . szzadi protes
tns bibliafordtsok ezen alapvet elmleti dilemmjt tbben is megfogalmaz
tk: Gyulai Istvn s Melius is.
A szveg gondos tvizsglsa arrl gyz meg bennnket, hogy inkbb a szoros
V. N A G Y KLZI Balzs: Mliusz glosszibl. In: Tanulmnyok s szvegek a magyarorszgi
reformtus egyhz XVI. szzadi trtnetbl. Szerk. BARTHA Tibor. Budapest, 1973, 377-405. (Studia
et Acta Ecclesiastica III.) Nagy Klzi felfigyelt a glosszk jelentsgre, szvegket kzlte, azo
kat tematikusn csoportostotta, ms sszefggs levonsra azonban csak igen vzlatosan vllal
kozott. Megjegyzend, hogy Heltai Gspr fordtsban csak elvtve tallunk marginlis, jegyzete
ket, azoknak alig tulajdontott a szerz szvegrtelmezi, hermeneutikai szerepet, ezenbell pedig
egyltaln nem lt az aktualizls s polemizls eljrsaival. Melius Juhsz Pter s a vizsolyi
jegyzetappartusa jval kiterjedtebb, gazdagabb, mint a kolozsvri fordtk, br szemlletben
- az elmondottak szerint - az els kett ersen eltr egymstl.
55

forrskvets elvt alkalmazta a Fordt, illetve a Vizsolyi Biblia ebben a rszle


tben. Szvegkzlsnkben oly mdon jeleztk a magyar szveg latinhoz viszo
nytott jelentsebb eltrseit, hogy a vonatkoz szvegrszt alhzott betkkel
rtuk. A z eltrseknek tbb magyarzata lehetsges. 1. Sietsg, figyelmetlensg,
elnagyoltsg. A Fordt sietsge, figyelmetlensge eredmnyezte a Petrus Martyr
latin szvegtl val eltrst, amit Krolyi a vizsolyiban Vermigli alapjn kieg
sztett, korriglt. Erre j plda a III. caput 4. verse, ahol kihagysokkal vgezte
munkjt a Fordt. Pontosan igazodva a latinhoz, Krolyi ptolta a hinyt. Meg
lep figyelmetlensgre bukkanunk a XIII. caput 15. versnl. Fel kele azrt
Smuel es fel m\ne Gilgalbol az Beniamj(n) uarosaba Gibeaba es megh zamlala
az eo npet az mely eo mellette talaltatek es uala ugj mi(n)t hat zaz ezer ember.
- Fel kele pedig Smuel s fel mne Gilgalbol az Beniamin vrosba Gibeba. Es
meg Bmll Saul az npet 'a melly o mellette talltatc, s vala vgy mint hat Bz
ezer ember. - Surrexit autem Semuel, & ascendit de Gilgal in Gibah Biniamin,
& recensuit Saul populu(m) qui inueniebatur cum eo, ferme sexcentos uiros."
Kziratban a Fordt elszr ugyan valban a hat zaz -ezer szmnevet rta, azon
ban jl olvashatan thzta az ezer" szt, utbb a vizsolyiba mgis ez kerlt
bele. (Meliusnl s Heltainl is helyesen hatszz ll.) A hiba rkldtt, Szenci
Molnr mindkt kiadsa ezt az alakot adja tovbb. 2. A klnbsgnek oka lehet
az is, hogy a Fordt a magyar tltetsben rvnyestett valamely ms - meg
nem nevezett - forrst, a meglv magyar fordtsokat felhasznlta, vagy tekin
tettel volt Petrus Martyr szvegkommentrjaira. A I I . caput 29. verse felteheten
hasznlta a korbbi magyar bibliafordti gyakorlat eredmnyeit, fogalomksz
lett. Mijrthogj megh tapodtatok az en ldozatomat es az en Minhamot mellijet
paranchioltam hogj lgijn az en satoro(m)ban? - Mirt hogy meg tapodtatoc az
n ldozatimat, s az n Minhmat mellyet paranczoltam hogy lgyen az n sto
romban? - Cur calcitrastis in sacrificium meum, & in oblationem meam, qua(m)
praecepi in tabernaculo?" A z oblatinak eredetileg nincs olyan jelentse, mint
ahogyan azt a Fordt tltette. Azonban ugyanezt a pontos jelentst olvashat
juk Benczdi Szkely Istvn 1548-as ,Sb//ar-fordtsban, akinek mr meg kellett
kzdenie a bibliai terminolgia magyar megfeleltetsrt, vagy az ott hasznlatos
fogalmaknak nyelvnkben val meghonostsrt. Nagy valsznsggel Heltai
s Melius hatsa is magyarzni ltszik a szvegeltrst a XIII. caput 3. versnl.
3. A z szvegeltrsek harmadik csoportjba azokat sorolhatjuk, ahol fordtsi-r
telmezsi bizonytalansgok rzkelhetk. Klnsen a srt-tmrt igeneves
szerkezetek okoznak nha komoly gondot.
Mindez taln hozzsegt annak a megvlaszolshoz, aminek szksgessgt
Nagy Barna is hangslyozta: Tudjuk, hogy (ugyanis Melius, I. M.) a magyar
reformci legeredetibb s egyik legtermkenyebb bibliafordtja. De azt mg
nem tudjuk pontosan, hogy ez a szolglata mennyire plt bele Krolyi Gsprk
szvegbe, aminthogy a Vizsolyi Biblia forrssszefggsei sincsenek mg tisz
tzva." Megvlaszoland mg, hogy a Smuel kt knyvnek Petrus Martyr56

5 6

NAGY

Barna, 1967.293.

fle - a Fordt ltal itt le nem fordtott - latin szvege mennyiben volt a Vizsolyi
Biblia forrsa a tovbbiakban, vagyis meg kellene vizsglni ezen a terleten is
a vizsolyi s Petrus Martyr szvegkapcsolatt. Szrprbaszer vizsglatokat v
geztnk az I. s II. knyv anyagbl, ezek is arrl gyznek meg bennnket, hogy
Petrus Martyr latin szvege ott is meghatroz forrs volt, ahonnan mr nem ma
radt rnk a magyar fordts kzirata.
A szveg korbbi kzzttele minden tudomnyg szmra lehetv tette to
vbbi vizsglatok elvgzst, j kutatsi szempontok kialaktst, ltala kzelebb
juthatunk az els teljes magyar nyelv Szentrs egsz kultrnkat meghatroz
sorsdnt fordulatnak megrtshez. gy rnyaltabban lthatjuk azt a rendkvl
sszetett szellemi kontextust, amelyben megszletett a Vizsolyi Biblia.

NAGY LEVENTE

A gyulafehrvri romn jszvetsg (1648)


s Zsoltrosknyv (1651)
1

A kt kiadvny ugyanazon rtelmisgi kr s ideolgiai irnyzat termke, ezrt


az albbiakban egytt trgyalom azokat. Jelen dolgozatomban hrom krdsrl
szeretnk szlni: a forrsokrl, a fordtkrl, valamint arrl, hogy a kt szveg
mennyire protestns jelleg s mennyire nem.

Forrsok
A fordtk ltal hivatkozottforrsok
A z jszvetsg mindkt elszavban (egyik
a fejedelemhez, msik az olvashoz rdott) Simion tefan, akkor gyulafehrvri
romn grgkeleti rsek, azt rja, hogy grg, latin s szerb, azaz -egyhzi szlv
nyelv biblit hasznltak forrsknt: Epp ezrt adjuk tudtotokra, hogy nemcsak
egy, hanem annyi forrst hasznltunk, amennyit fellelhettnk: grgt, latint s
szerbet, mely utbbiakat hres grgl rt tudsok rtak. Leginkbb azonban
a grg, valamint Jeromos szveghez tartottuk magunkat, aki elszr fordtotta
eredeti grg nyelvbl latinra [az jszvetsget]. Hasznltuk mg a szintn g
rgbl szlvra fordtott s Muszkaorszgban kiadott Biblit is. Mindezeket meg
vizsglva azt fordtottuk, mely legkzelebb llt a grg szveghez, melytl soha
el nem tvolodtunk, tudvn, hogy a Szent Llek indtotta arra az apostolokat,
hogy grgl rjk meg az jszvetsget, az lvn az alapja az sszes tbbi for
dtsnak." Legknnyebben a szlv nyelv biblia azonosthat: ez az gynevezett
osztrohi biblia (1581). De ez hatott legkevsb: az jszvetsgben szinte kizr
lag olyan szlavonizmusokat tallunk, melyek mr a 16. szzad ta hasznlatban
vannak az erdlyi romn rott s nyomtatott szvegekben, emellett ezek szma
messze eltrpl a Krptokon tli kortrs romn szerzk (Varlaam, Dosoftei) m
veiben fellelehet szlavonizmusok mellett.
Ennl nehezebb a forrsknt hasznlt latin s grg biblia azonostsa. A ro
mn filolgusok ltalban a Biblia ad vetustissima exemplaria (Velence, 1587)
2

A tanulmny az OTKA 78176 sz. plyzatnak tmogatsval kszlt.


Az jszvetsg szvegt a kritikai dszkiads alapjn idzem: Noui Testament, red. EMLIN
episcop al Alba Iuliei, Editura Episcopiei Ortodox Romn a Alba Iuliei, Alba Iulia, 1988. 115.
Minderrl lsd: Florica DIMITRESCU: Importan\a lingvistic a Noului Testament din 1648.
In: Noui Testament, 85-86.
1

kiadvnnyal azonostjk a latin forrst. Maria Rdulescu ugyanakkor arra hvta


fel a figyelmet, hogy a gyulafehrvri jszvetsgben tallhat fejezetek elejn
szerepl sszefoglalsok, summk sz szerint megegyeznek a Matthias Flacius
Nvum Testamentumban tallhat sszefoglalsokkal. Sajnos, a kitn romn
filolgus egy 1659. vi Flacius-kiadst hasznlt (valsznleg 1982-ben csak ehhez
juthatott hozz Bukarestben), amelyet tizenegy vvel korbban biztosan nem hasz
nlhattak a gyulafehrvri fordtk. Sajnos annak se nzett utna, hogy kicsoda
is volt ez a Flacius, ezrt azt gondolta, hogy az 1575-ben meghalt Flacius, alias
Matija Vlacic 1659-ben is lt, s ugyanazon Nvum Testamentum-kiads alapjn
dolgozott, mint a gyulafehrvri fordtk. Maria Rdulescu teht azt felttelezte,
hogy ltezett egy, ma mr ismeretlen kiadsa az jszvetsgnek, amelyet Flacius is
s a gyulafehrvri fordtk is hasznltak, s innen erednek az egyezsek. A kr
ds azonban nem ennyire bonyolult s rejtlyes, hisz az 1659. vi Nvum Testa
mentum a msodik kiads, Flacius ugyanis 1570-ben, Baselban adta ki elszr
az jszvetsget. Nos, a gyulafehrvri jszvetsg fordti minden bizonnyal
Flacius 1570. vi kiadst hasznltk alapforrsknt, amely egyben a grg vl
tozatra is magyarzatot ad, hisz Flacius kiadsa ktnyelv: latin s grg.
A fordtk ltal nem hivatkozott forrs(oh) A latin, grg, s -egyhzi szlv
nyelv biblik mellett ms forrsokat is hasznltak a fordtk, amelyekre Simion
tefan nem trt ki az elszban. A mr emltett Maria Rdulescu az rdem, hogy
kimutatta: kontrollforrsknt hasznlniuk kellett Krolyi Gspr magyar biblia
fordtst is. Igaz, ezt mr Ioan Bln s Tulbure Gyrgy (Gheorghe Tulbure) is
felvetette, csak idkzben kiesett a romn filolgiai kztudatbl. Radsul Ioan
Bln meg se mondta pontosan, hogy mire alapozta nzett. Ennl sokkal tbb
konkrtumot hoz Tulbure Gyrgy, aki elssorban a mondattani szerkezetek hason
lsga alapjn lltotta, hogy a fordtk hasznltk Krolyi Biblijt. A legmeg4

Maria RDULESCU, Noul Testament de laBlgrad (1648). Modele si izvoare. Studii i Cercetri
Lingvistice, 1982. 3. sz. 242.
Matthias Flacius IIlyricus, alias Matija Vlacic Ilirik (15201575) a horvt s az eurpai refor
mci egyik legjelentsebb alakja, Luther s Melanchthon bartja, vitatkozva jrja vgig a korabeli
Eurpa legjelentsebb kulturlis centrumait (Velence, Wittenberg, Strassbourg, Regensburg stb.).
Munkabrsra s scriptomnijra jellemz, hogy 263 mve jelent meg nyomtatsban. Flaciusrl
lsd: Olivr K. OLSON: Matthias Flacius and the Survival of the Luther'sReform. Harrassowiz,
Wiesbaden, 2000. (Wolfenbtteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung.) Magyarul legutbb:
LKS Istvn: A horvt irodalom trtnete. Tanknyvkiad, Budapest, 1996. 83-87. Flacius jtestamentuma megvolt a nagyenyedi kollgium knyvtrban: lsd Erdlyi knyveshzak II. Kolozs
vr, Marosvsrhely, Nagyenyed, Szszvros, Szkelyudvarhely. JAK Zsigmond anyagnak fel
hasznlsval sajt al rend. M O N O K Istvn, NMETH Nomi, T O N K Sndor. Scriptum Kft., Szeged,
1991. 73. (Adattr XVI-XVIII. szellemi mozgalmaink trtnethez 16/2.) jtestamentumrl (Tes
tou Twu Theou Kaines Diathekes apanta: Nvum Testamentum Iesu Christifilii Dei, ex version
Erasmi, innumeris in locis ad graecam veritatem, genuinumque sensum emendata. Glossa compendiaria M. Matthiae Flacii Illyrici Albonensis) lsd: Hravtske protestantske knjigeXVI. iXVII. stoljeca u Nacionalnoj i Sveucilisnoj Knijizici u Zagrebu. Kiad. Ivan KOSITY. Nacionalna i Sveucilisna
4

Knjizica, Zagreb, 2005. 143-145.

V. Ioan B L N : Limba crfilor bisericesti. Blaj,


bibliafordtsok. Nagyvrad, 1918. 14-28.
6

1914.

138; TULBURE

Gyrgy: Az els romn

gyzbb pldk viszont azt bizonytjk, hogy a gyulafehrvri fordtk leginkbb


akkor vettek t Krolyitl, ha vilgosabb akartk tenni a szveget. Ilyen pldul
Ap. Csel. 21. 4.: Carii zice lui Pavel pen duhul sfant Krolyinl: Kik Plnak
mondjk vala szent llek ltal Sem a latinban, sem a grgben, sem a szlvban
nincs meg a szent sz, csak Krolyinl: Qui Paulo dicebant per spiritum. Vagy:
ize Pavlovi glagolahu duhom. Egy msik helyen ugyanez jelenik meg: Ap. Csel.
21, 40: Pl llvn a grdicson, kezvel inte, hogy hallgatnak. A romn szveg:
Pavel stand pe trepte amenint cu mn ctr oameni sa tac. A hogy hallga
tnak szfordulat egyetlen ms vltozatban (szlv, latin, grg) sincs meg, csak
Krolyinl. E pldk ktsgtelenl meggyzek arra nzvst, hogy a fordtk
Krolyi szvegt is szem eltt tartottk, de csak kontroliforrsknt, mert egyb
knt komolyabb egyezseket a magyar s a romn szveg kztt nem tallunk,
ahogy a fejezetek s rszek eltti summk s magyarzatok, vagy lapszli gloszszk is teljesen eltrnek Krolyi szvegtl. Azzal, hogy Simion tefan az el
szban nem hivatkozott a magyar forrsra, hossz hagyomnyt kvetett. A z els
rszleges romn szvetsg (az gynevezett Szszvrosi Palia, 1582, R M N Y I,
519) szerzi is szerb, zsid s grg forrst jelltek meg, holott szinte sz sze
rint Heltai 1551. vi magyar szvetsg-kiadst fordtottk, s zsid meg grg
nyelv szveget mg csak kzbe sem vettek. A z ok: minden bizonnyal illett arra
hivatkozni, hogy az ltalban bevett szent nyelvekbl (grg, latin, -egyhzi szlv)
trtnt a fordts, ami egyben igazolta a szerzk eruditus voltt is.
A Zsoltrosknyv esetben is hasonl a helyzet. A z elszban csupn annyi
ll, hogy zsid nyelvbl fordtottk, valamint, hogy hasznltk mg a Septuagintt s az abbl kszlt szmtalan fordtst." Amire nem hivatkoznak, az
a Krolyi-fle Biblia. Pedig a szvegben erteljes hasonlsgok vannak, nhol sz
szerint fordtjk Krolyit, igaz vannak olyan rszek is, ahol nagy az eltrs, a zsol
trok summi pedig teljes mrtkben klnbznek Krolyi summitl.
7

A fordtk, akiket ismernk: Simion tefan s msok


A fentiekbl, gy vlem, nyilvnval, hogy a gyulafehrvri jszvetsg ford
ti, sszellti s elsz-ri mind nyelvileg, mind teolgiailag kpzettek voltak
s a kor sznvonalnak teljes mrtkben megfeleltek, a Krptokon tli tlagos
romn teolgiai sznvonalat taln meg is haladtk. Ennek ellenre az egyetlen
szemly, akit nv szerint ismernk s tudjuk rla, hogy meghatroz szerepe volt
a kt kiadvny ltrejttben, az Simion tefan. A z olvasnak szl elszbl
megtudjuk, hogy I. Rkczi Gyrgy parancsra az jszvetsg fordtst mg
Silvestru szerzetes kezdte el, de halla miatt nem tudta befejezni. Ksbb szintn
a fejedelem adott parancsot Simion tefannak, hogy papjai kzt keressen a gMg tbb plda, lsd: RDULESCU, /. m., 246-247.
Lsd: Psaltirea de la Alba Iulia 1651. Kiad. A N D R E I Arhiepiscop al Alba Iuliei, Editura
Rentregirea, Alba Iulia, 2001.
7
8

rg, a latin, valamint az -egyhzi szlv nyelvet ismerket. Sajnos Simion tefan
nem rulja el, hogy kiket sikerlt feltallnia. Azt azonban elrulja az olvasnak
szl elsz rja (nagy valsznsg szerint szintn Simion tefan), hogy mivel
Silvestru szerzetes nem tudott igazn grgl, ezrt fordtsval a sok hiba miatt
nem voltak megelgedve. Silvestru a havasalfldi govorai kolostor igumenje s
egyben nyomdsza is volt: fleg -egyhzi szlv nyelv knyveket adott ki,
de egy evanglium-magyarzatot oroszbl fordtott romnra {Evanghelia nv(toare, Govora 1642). Arrl nincs adatunk, hogy Govorn grgbl is fordtott
volna. Govorn egybknt 1636 ta mkdtt iskola, de tantsi nyelve egyelre
ismeretlen. Trgoviten 1640-tl szlv nyelv, majd 1646-tl grg nyelv iskola
mkdtt a grg kalandor rtelmisgi, Paisie Ligaridis vezetsvel. Silvestru itt
minden bizonnyal megtanulhatott volna grgl, de ha figyelembe vesszk, hogy
1648-ban mr nem lt, valsznleg nem volt ideje rendesen elsajttani a grg
nyelvet, ahogy azt egybknt Simion tefan meg is jegyzi.
Silvestru igumenre Geleji Katona Istvn tallt r 1643-ban, s Juhsz Istvn
vlemnye szerint Silvestru egy v alatt el is kszlt a fordtssal: Mivel ltjuk
a Szent Biblinak megfogyatkozst s szk voltt s oly nyelven, ahol valami
darabonknt talltatik benne is, igen vtkesen fordttatott, nem grgbl, hanem
csak a rcbl, melyben sok hazugsgok is elegyedtenek, azon igyekeznk, hogy
az jtestamentumot szinte grg nyelvbl, amelyen az evanglistk s az apos
tolok irtanak, olh nyelvre fordtassuk s kinyomtattassuk a sok szegny olh
kzsgnek lelki pletre, amelyre val embert talltunk is immr, istennek hla,
aki olh ugyan, de j grg s dikul is rt."
A nyomtatshoz szksges anyagiak elteremtse azonban lassan haladt: Ge
leji mr 1643-ban azt rendelte el, hogy az Ili Iorest vladika hatsga al tartoz
egyhzkerletekben minden paptl egy forint adt kell beszedni a kiads klt
sgeinek fedezsre. 1644 augusztusban azt irta a fejedelem felesgnek, Lorntffy Zsuzsannnak, hogy az jszvetsget romnra fordt papnak (ez minden
bizonnyal Silvestru) adasson 50 forintot s egy dolmnynak val posztt, 1646.
janur 7-n pedig arra utastotta Debreczeni Tamst, srospataki intzjt, hogy
hsz mzsa piskolcot kldjn Gyulafehrvrra a romn jszvetsg kinyomta
tsa cljra.
Mircea Pcurariu romn egyhztrtnsz vetette fel, hogy az jszvetsg for
dtsban az erdlyi romn papok mellett Meletie Macedoneanul, azaz Makedniai Meletiosz (latinosan Milovitius) is rszt vett. E feltevst arra alapozta, hogy
Geleji Katona Istvn a havasalfldi vajdval, Matei Basarabbal egytt 1640-ben
Meletioszt tmogatta az erdlyi romn egyhzban megresedett pspki szk el9

10

11

Minderrl lsd: Constantin B L N : Cultura n fara Romneasc i Moldova. In: Istoria RomnilorV. O epoc de innoiri in spirit european (1601-1711/1716). Szerk. Virgil CNDEA. Editura
Enciclopedic, Bucuresji, 2003. 874.
Geleji rendelete 1643. augusztus 5. Erdlyi Protestns Kzlny, 1887. 329. V. mg: JUHSZ
Istvn: A reformci az erdlyi romnok kztt. Kolozsvr, 1940. 208.
Valentinus BUJDOS: Adalk az els olh biblia trtnethez. Szzadok, 1871. 718.; JUHSZ:
i. m., 208.
9

10

11

nyersben. Geleji ktsgtelenl azzal rvelt Milovitius mellet, hogy jl tud g


rgl s valamit latinul is, teht alkalmas lehetne a szent knyvek kiadsra.
Aromn reformci sszefondst az erdlyi fejedelmsgnek a Krptokon tli
romn vajdasgok irnyban folytatott politikjval jelzi, hogy Meletiosznak e kt
tekintlyes tmogat (Geleji s Matei Basarab) sem volt elg arra, hogy elnyerje
a pspki szket, mert azt a moldvai vajda jelltje, a putnai kolostor szerzetese,
Ili Iorest kapta meg. Csak zrjelben jegyzem meg: sokig nem lvezhette hi
vatalt, mert kt v mlva letartztattk s kilenc havi brtnre tltk. A Simion
tefant kinevez fejedelmi oklevl (Gyulafehrvr, 1643. oktber 10.) az erklcs
telen letet, a papok feletti zsarnokoskodst, valamint a megszabott felttelektl
val eltrst rtta fel Ili Iorest bnl. Varlaam moldvai metropolita az orosz
crnak kldtt egyik levelbl megtudhatjuk, hogy Iorest elmozdtst Csulai
Gyrgy kezdemnyezte. Sokat nyomhatott a latban az is, hogy Iorest 1642-ben
fizetsg ellenben jobbgyokat szentelt fel papnak azrt, hogy azok menteslhes
senek a jobbgyi ktelezettsgek all. Ez a korabeli Erdlyben komoly problm
nak szmtott: a sok zletszer papszentels valsgos papi proletaritus (Jancs
Benedek) kialakulst eredmnyezte, ami ellen minduntalan fellpett az orszg
gyls s a fejedelem. Teljesen lgbl kapott tefan Metenek s az t kvet
Mircea Pcrariunak az az tlete, hogy Iorestet azrt vltatta volna le Rkczi,
mert prtfogja, a moldvai vajda, Vasile Lupu Erdly elfoglalst tervezte, s
ebben a vladika is segtette t. Ili Iorest sorsa azonban megragadta a trt
netrk fantzijt. A z erdlyi szsz krnikar, Georg Haner majd fl vszzad
tvlatbl igazi kis novellt kerektett Iorest sorsbl: a vladika fiatal papokat
rontott meg, majd amikor letartztattk, nyilvnosan megszgyentettk: mezte
lenre vetkztettk s a vros szln megvesszztk. Mondanom sem kell, hogy
csak arrl van biztos forrsunk, hogy Iorest kilenc hnapig volt brtnben, majd
miutn 24 kezes lettbe helyezett ezer tallrt, szabadon engedtk. Iorest visszatrt
Moldvba s megksrelte sszegyjteni az ezer tallrt, hogy visszafizesse keze
seinek. Varlaam megprblt mg az orosz crtl is pnzt kieszkzlni. A trt
nethez tartozik mg, hogy a Romn Ortodox Egyhz az I. Apafi Mihly idejben
szintn gyans krlmnyek kztt brtnbe kerlt Brankovics Szvval (Sava
12

13

14

15

Geleji levele a fejedelmhez, 1640. oktber 8. In: TVS goston: Geleji Katona Istvn lete
s levelei. j Magyar Mzeum, 1859.1.224. Lsd mg Mircea PCURARIU: Istoria Biseicii Ortodox
Romn II. Editura Trinitas, IasJ, 2006. 64.
PCURARIU: /. m., 57.; JANCS: /. m., 566. Simion $tefan kinevezsi okmnyt kzli: JUHSZ:
/. m., 246-251. Az 1642. februr-mrciusban tartott orszggyls hatrozatban tlte el Ili Iorest
tnykedst: Honnan vvn az olh pspk authoritst magnak, nem tudjuk, de ekkdiglen is sok
rendbli atynkfiainak rs-tudatlan olh jobbgyokbl, kik teljessggel csak parasztok, s az urok
szolgalatjukat kerengik, fizetsrt olh papokat csinlt bellk." (Erdlyi Orszggylsi Emlkek
X. Kiad. SZILGYI Sndor. Budapest, 1884. 328.)
tefan M E T E S : Istoria bisericii i a viefii religioase a romnilor din Transilvania i Ungaria.
Vol. 1., ed., a 2-a. Sibiu, 1935. 198-199; PCURARIU: /. m., 58.
Haner trtnett idzi: Augustin BUNEA: Vechile episcopii romnesci a Vadului, Geoagiului
si Silvasului. Blas, 1902. 93.
12

1 3

14

15

Brancovici) egytt 1955. oktber 21-n Gyulafehrvrott szentt avatta Ili


Iorestet.
Meletiosz termszetesen knnyen elkpzelhet az jszvetsg fordti kztt,
hisz egy mg tefan cel Mare ltal alaptott, Athosz-hegyi kolostorban volt szer
zetes, teht biztosan tudott grgl. Emellett Petru Moghil kijevi akadmijn
tanult, majd a govorai kolostor nyomdsza lett, teht teolgiailag s irodalmilag
is kpzett volt. Ennek ellenre szerintem Pcurariu hipotzise nem helytll. Egy
rszt nem tudunk arrl, hogy hosszabb ideig Erdlyben tartzkodott volna, ms
rszt 1643-ban biztosan Cmpulungban volt nyomdsz (ide pp Kijevbl hozta
a szksges felszerelseket s betkszletet). 1645-ben a jeruzslemi ptrirka
tisztsgt szerette volna elnyerni, de rgi ellensge, Vasite Lupu moldvai vajda
konstantinpolyi kapcsolatai rvn ismt megakadlyozta szndka megvalst
sban. A moldvai vajda akcija annyira jl sikerlt, hogy a nagyvezr ezttal fel
is akasztatta Meletioszt. Nem hiszem, hogy egy ilyen mozgalmas let mellett lett
volna ideje foglalkozni az jszvetsg fordtsval.
Marad ht egy biztos szemly: Simion tefan. Igaz, az jszvetsgben csak
a fejedelemnek szl ajnlst rta al, de a romn s a magyar szakirodalom nagy
rsze neki tulajdontja az olvasnak szl elszt, valamint az jszvetsg k
lnbz knyvei s fejezetei el rt magyarz elszavak egy rszt is. Simion
tefan Ili Iorest 1643. vi levltsa utn tnt fel az erdlyi romn egyhz szn
padn, igaz, mr az 1640. vi pspkvlaszts alkalmval Ili Iorest s Meletiosz
mellett is a jelltek kzt volt. t, mivel erdlyi volt, minden bizonnyal az er
dlyi romn papok tmogathattk, mert nem tudunk arrl, hogy olyan potenttok
lltak volna mgtte, mint a havasalfldi vagy a moldvai vajda. Simion tefant
a mr emltett 1643. oktber 10-i oklevlben nevezte ki I. Rkczi Gyrgy az
erdlyi romnok pspkv, romn szhasznlatban vladikjv. A kinevezsi
okmny Simion tefan szemlyrl semmit sem rul el. Fontos adatokat tudha
tunk meg azonban belle az erdlyi romn egyhz s a reformci viszonyrl.
Elszr is azt, hogy Simion tefan joghatsga al a Fehr, Kraszna, Kzp- s
Bels-Szolnok, Doboka, Kolozs, Torda s Kkll vrmegyk, valamint a k
vri, barcasgi s besztercei krzetek, a szkely s szsz szkek esperessgei tar
toztak, kivve az alamori, szszvrosi, htszegi, illyei, krsi s fogarasi romn
16

17

18

JUHSZ: /. m., 151-152. Az 1643. oktber 10-i okmnyt szitn Juhsz adta ki: JUHSZ:
i. m., 246-251. A dokumentumot legutbb Ana Dumitran jra kzlte Bod Pter s Samuil Micu
utn, anlkl, hogy tudott volna Juhsz kzlsrl, pedig az a hitelesebb, mivel az a gyulafehrvri
Libri Regibl, az eredeti szveg alapjn kszlt. (Aspecte alepoliticii confesionale a Principatului
calvin faf de romni: confirmrile in funcfii ecleziastice si programul de reformare a Bisericii Or
todox din Tarnsilvania. Mediaevalia Transilvanica, 2001-2002. 1-2. sz. 151-155.) Varlaam levele
Mihail Fjedorovics orosz crhoz, Suceava, 1645. jnius 2. In: Ion LUPAS: Documente istorice transilvane 1.1599-1699. Cluj, 1940. 229-230. Ili Iorest szentt avatsrl: PCURARIU: /. m., 58.
Nicolae IORGA: Istoria Bisericii Romnesti si a viefii religioase a romnilor I. Bucureti, 1928.
296-297.
Meletioszrl lsd: Constantin REZACHEVici-Constantin ERBAN: Populatiesi economie in Tara
Romneasc si Moldova. In: Istoria romnilor V. /. m., 440; U: Vasile Lupu - o domnie framntat
de ieluri inalte. In: Uo., 136-159, 148.
1 6

17

18

esperessgeket, mivel ez utbbiak kzvetlenl a magyar klvinista pspk al


tartoztak. A z okmnyban nem neveztetnek meg kln a Bihar s Hunyad megyei,
valamint a Lgos, Karnsebes krnyki romn esperessgek, minden bizonnyal
azrt, mert azok mr rgtl fogva a magyar pspk al tartoztak. Radsul a B i
har megyei romnok a magyarorszgi ortodox," azaz klvinista pspktl k
telesek dependlni," ahogy egy korabeli okiratban ll. Mindez azt jelentette, hogy
a romn vladika joghatsga all kivont, vagy onnan nknt tvoz romn gy
lekezetek, esperessgek teljes mrtkben ttrtek a klvinista hitre, intzmnyi
szempontbl legalbbis. A status quo fenntartsa nehezen ment, mert szmos adat
van arrl, hogy a romn gylekezetek ide-oda vndoroltak: ha valamirt megor
roltak a vladikra (ez trtnt pldul Ili Iorest esetben is), nyomban a magyar
pspk s a fejedelem joghatsga al helyeztk magukat, ha pedig a vladiknak
sikerlt szert tennie tekintlyre a fejedelem eltt, akkor meg krte vissza a ht
len gylekezetek feletti joghatsgt. Simion tefan kinevezse j plda erre:
a hsz esperessgbl tizenegyet kapott meg s csak kilenc maradt Geleji fenn
hatsga alatt, igaz, szigoran meghagytk neki, hogy azokat, kik a romnok
kzl egyhzi frfiak, vagy vilgiak - a szentllek sugalmazsra felveszik az
ortodox [azaz klvinista] hitet s magukat alvetik az ortodox pspknek, nem
fogja semmi mdon hborgatni s nem is fog ksrletet tenni a np kztt ellenk
val cselszvsre s ilyent a tbbi papnak sem enged meg." A z erdlyi rom
noknak teht a reformci lehetsget adott arra, hogy a valls leple alatt rsze
sv vljanak Erdly politikai letnek: a gylekezetek ide-oda vndorlsa azt
mutatja, hogy nem voltak teljesen kiszolgltatva a hatalomnak: azzal, hogy oda
lltak, ahol szmukra elnysebb volt, k maguk is szabhattak feltteleket a fe
lettk hatalmat gyakorlknak, legyen az a vladika, a fejedelmem, vagy a magyar
szuperintendens.
De hogy a helyzet mg bonyolultabb legyen, ott voltak mg a katolikusok is.
Simion tefan 1651-ben hathats segtsget adott a fels-magyaroszgi rutne
ket a katolikus egyhzhoz kapcsol 1646-i n. ungvri uninak, amikor pspk
k szentelte R R Petrovicsot" - rja Miskolczy Ambrus. A z esemnyrl Lippay
Gyrgy esztergomi rsek beszmolibl tudunk. Ezekbl kiderl, hogy Simion
tefan azt mondta volna Partenius Petrovicsnak, hogy brcsak n is lhetnk
ezzel az unival" (utinam et mihi liceret eandem unionem profiteri.) Radsul
abban a levlben, melyben beszmolt a pspkszentelsrl, a kvetkezkppen
titullta sajt magt: Stephanus Simonovitius Dei gratia archiepiscopus Belogradiensis, Varadiensis, Maromorosiensis totiusque Transilvani catholicae atque
19

20

21

22

22.

Minderrl lsd: JUHSZ: /. m., 156-157, 247.


A Simion tefannak adott fejedelmi kondcik 10. pontja, lsd: JUHSZ: /. m., 156.
Minderrl lsd mg Geleji 1643. mrcius 4-i levelt: Erdlyi Protestns Kzlny, 1890. 6.
MISKOLCZY Ambrus: Hatrjrs a romn-magyar kzs mltban. Lucidus, Budapest, 2004.
62. (Kisebbsgkutats Knyvek)
Lippay Gyrgy jelentse a Propagande Fide kongregcijnak: Pozsony, 1652. jlius 19.
In: Nicolaus NILLES: Symbolae ad illustrandum histrim ecclesiae orientlis in terris Coronae
S. Stephani. II. Oeniponte, 1885. 828.
19

20

21

2 2

23

apostolicae religionis graeci ritus episcopus (Isten kegyelmbl Gyulafehrvr,


Rvkolostor, Mramaros s egsz Erdly rseke, s a grg rtus katolikus apos
toli valls pspke").
Nem tudom, milyen szemmel nzhettk Gelejik a grg rtus katolikus
apostoli valls pspke cmzst. Simion tefannak ezek a kijelentsei komoly
fejtrst okoztak ksbbi mltatinak. Iorga furcsnak tartotta, hogy a kirly
(craiu, azaz az erdlyi fejedelem) s annak klvinista szuperintendense irnt
legnagyobb hsget mutat" vladika ilyesmire vetemedett volna, ezrt szerinte
mindezt titokban tette Simion tefan. De rezvn a helyzet bizarr voltt, nyom
ban hozz is fzte az albbi homlyos magyarzatot: Egy szabadsgtl meg
fosztott np felvilgosult rtegnek mg arra sincs lehetsge, hogy szabadon
vlaszthassa s tarthassa meg hitt, vagy hogy szksgbl ily mdon megrizze
a lelki kzssget az rstudatlanok sokasgval, mely ugyan nem tiltakozik, de
nem is ad fel a sajtjbl semmit, anlkl, hogy felismern mennyi j szrmazhat
majd ksbb ebbl az ertlensgbl." A szveg azrt talnyos, mert a kvet
kezkppen is lehet fordtani: Egy szabadsgtl megfosztott np felvilgosult
rtege nem engedheti meg magnak, hogy csupn egy vallst vlasszon s azt
meg is tartsa, s hogy szksgbl ily mdon megrizze a lelki kzssget az rs
tudatlanok sokasgval..." Akrhogy fordtsuk is, egy biztos: Iorga felmentette
a npet elrul" romn rtelmisgi rteget, amely rdekeinek megfelelen vl
toztatta hitt s vallst, anlkl azonban, hogy klnsebben rdekelte volna az
egygyek lelki dvssge. Ez teljes mrtkben illik a korabeli helyzetre (mint
ahogy fentebb a gylekezetek ide-oda vndorlsa kapcsn mr emltettem), de
nem biztos, hogy ezt rulsnak kell tekintennk, habr majd egy vtizede egy
Magyar-Romn Trtnsz Vegyesbizottsg-i eladsban Pter Katalin amellett
rvelt, hogy a reformci idejn az erdlyi romn rtelmisg magra hagyta a r
bzott npet.
Ernst Christopher Suttner szerint Simion tefan unis pspkszentelsvel
a klvinista befolyssal szembeni elgedetlensgt juttatta kifejezsre." Ez sze
rintem lgbl kapott felttelezs, hisz semmilyen konkrt adat nem tmasztja al.
Parteniust ugyanis mg eldje, Taraszovics Vazul (aki mellesleg visszatrt a g
rgkeleti hitre) jellte a pspksgre, majd az unira hajl papok tbbsge meg
is vlasztotta t. Mindez 1646-ban trtnt. Kt v mlva Partenius megjelent
a nagyszombati zsinaton, s krte Lippaytl, hogy fogadjk el unijukat, ismer24

25

26

Simion tefan 1651. jnius 14-n kelt bizonytvnya Partenius pspkk szentelsrl je
lenleg a Budapesti Egyetemi Knyvtr Kzirattrban tallhat: Hevenesi-gyjtemny, 69. kt.,
fol. 27-28. Rszletesen ismerteti s elemzi: HODINKA Antal: A munkcsi grg-katolikus pspksg
trtnete. Budapest, 1909. 237-239, 302-305.
Cci clasele mai luminate ale unui popor neliber n-au mcar voia s-si aleag o lege si sa
o Jie, s pstreze astfel comunitatea sufleteasc de nevoie cu mulfimea necrturarilor, care nu protest, dar nu se supune si nu las nimic dintr-ale ei, fara s-si dea sam de binele ce poate izvor mai
trziu din aceast inertie." (IORGA: /. m., 336. V. mg MISKOLCZY: Hatrjrs, i. m., 60.)
Ernst Christoph SUTTNER: Die rumanische Orthodoxie des 16. und 17. Jahrhunderts inAuseinandersetzung mit der Reformation. Kirche im Osten, 25. sz. 1982. 84.
24

25

26

jk el t munkcsi pspknek, s Lippay krje a magyar kirlytl megerstst.


Idkzben azonban Lorntffy Zsuzsanna egy grgkeleti pspkt (Zejkn Jnos)
lltott be Munkcsra, gy Partenius knytelen volt Ungvron lakni, ahol Jakusics
Anna vsrolt szmra lakst, aki egybknt az egsz rutn unit szorgalmazta.
Hrom vig nem trtnt semmi: ekkor azonban Partenius Gyulafehrvrra uta
zott, ahol Simion tefan pspkk szentelte. A krdsek: 1. mirt nem szen
teltk pspkk Parteniust Lippay k? 2. Miknt lehet az, hogy a fejedelem nem
szerzett tudomst a pspkszentelsi akcirl, mikor az Gyulafehrvron trtnt?
3. Ha tudott rla, mirt engedte meg, hisz a fejedelmi hz nem tmogatta a kato
likus unit? 4. Ha titokban csinltk Simion tefank, akkor nagyon vakmerek
voltak, hogy szembe mertek menni a fejedelemmel; 5. Szinte kizrt azonban,
hogy ksbb ne rteslt volna Rkczi, akkor mgis hogy kerlhette el Simion
a bntetst? Miskolczy Ambrus szerint a Partenius levele alapjn idzett Simion
tefan-fle hajt (mrmint, hogy brcsak is lhetne az unival) maga Partenius
tallta k i . Ez a felttelezs nem is alap nlkli, hisz Partenius krvnyben azrt
fordult Lippay ltal a Vatiknhoz, hogy a szkizmatikus pspkk ltali felszen
telst elismertesse, s az rvelsben termszetesen jl jtt, ha azt hangslyozta,
hogy az t felszentel Simion tefan nem is igazi szakadr, hisz legszvesebben
is egyeslne Rmval.
A z gyben termszetesen ms furcsasgok is vannak. Nehz ugyanis elkp
zelni, hogy az a Simion tefan svrogott volna a Rmval val uni utn, akinek
pp a pspkszentels vben kiadott Zsoltrosknyvben heves kirohansok
vannak a katolikusok ellen: s azok, akik idegen nyelven vgzik az egyhzi szol
glatot, nagy hibt kvetnek el, ahogy azt a rmai ppk, valamint a lusta bar
tok s pterek, akiket atynak neveznek, is teszik; nem klnben az apck, akik
egyltaln nem tudnak olvasni, csak a Miatynkot, az Ave Marit s a zsoltrokat
nekelgetik szakadatlanad azokat is idegen nyelven, anlkl, hogy tudnk, mi
ll azokban, mert akik idegen nyelveken szlnak anlkl, hogy rtenk is, amit
beszlnek, olyanok, mint azok az oktalan szajkk s madarak, akik, jllehet nincs
semmi tudomnyuk, mgis emberi nyelven akarnnak szlani." gy r az, aki
a Psalterium megjelensnek vben grg katolikus pspkt szentel, s titok
ban szintn az unirl lmodozik? Mg az sem elkpzelhetetlen, hogy Simion
tefant csak ksbb kevertk bele az gybe Parteniusk, s az ltala killtott
igazols a pspkszentelsrl (1651. jnius 14.) hamistvny.
Nos, gy vlem, az gyet csak tovbbi kutatsok rvn lehet tisztzni. Annyit
azonban mr most gyantok, hogy a Partenius felszentelse krli bonyodalmat
a Lorntffy Zsuzsanna s Jakusics Anna kztti rivalizls okozhatta. Ez utbbi
ugyanis tmogatta a katolikus unit, mg a fejedelemasszony az unival szemben
27

28

29

Az esemnyrl a legjobb sszefoglalt a mai napig Hodinka Antal rta. HODINKA: /. m., 2 9 5 Lsd mg: IORGA: Istoria, i. m., 332-333; BUNEA: /. m., 101; N A G Y Gza: A reformtus egyhz
trtnete 1608-1715. II. Attraktor, Mriabesny-Gdll, 2008. 165. (Histria Incognita); IORGA:
/. m., 332-333; MISKOLCZY: Hatrjrs, i. m., 62.
MISKOLCZY: Hatrjrs, i. m., 62.
Psaltirea, i. m., 75.
27

341.

2 8

29

inkbb a grgkeletieket tmogatta. (A XVII. szzad vgn az erdlyi romnok


unija alkalmval az erdlyi reformtus rendek ugyanezt a taktikt alkalmaztk.)
Ugyanakkor II. Rkczi Gyrgy fejedelemmel is szmolunk kell, mert nehezen
kpzelhet el, hogy gy szentelnek fel Gyulafehrvron egy munkcsi psp
kt, hogy arrl a fejedelemi udvar, az erdlyi egyhz vezeti nem tudnak. Ha
valban megtrtnt a pspkszentels, akkor az csak Rkczi beleegyezsvel
trtnhetett meg. De mirt tmogatta a fejedelmi udvar azt a Parteniust, akinek
kinevezst Lorntffy Zsuzsanna hatrozottan ellenezte? Azt ugyanis lehet tudni,
hogy Partenius annak megakadlyozsrt sietett Erdlybe, hogy a fejedelem
a Lorntffy Zsuzsanna ltal mr kinevezett Zejkn Jnost erstse meg. A kpbe
mg Lippay Gyrgyt is be kell vennnk, aki Partenius tmogatja volt, s krte
ksbb a Vatiknt, hogy a pspkszentelsi szablytalansgot nzze el. Lehet,
hogy Lippay s Rkczi valamifle titkos szvetsgben volt ekkor a fejedelem
asszony ellen? Ktsgtelen, hogy az 1650-es vek elejn a magyarorszgi po
litikusok egymssal rivalizlva (pldul Plffy Pl, Wesselnyi Ferenc, Zrnyi
Mikls, Lippay) kerestk a kapcsolatot az erdlyi fejedelemmel. Lippay nagy
lma volt, hogy Rkczit rvegye a katolizlsra. Nem elkpzelhetetlen, hogy
Simion tefan akcija Lippay terveinek a rsze volt.
30

Kik lehettek mgis az igazi fordtk?


A romn filolgusok kszpnznek veszik, ami a Zsoltrosknyv elszavban ll,
s fel sem teszik a krdst, hogy kik lehettek azok az erdlyi romn egyhzi rtel
misgiek, akik hrom, netn ngy nyelvet (latin, grg, szlv, hber) is ismertek.
Silvestru, mint mr emltettem, tudott grgl, de nem jl; arrl pedig biztos ma
radt volna fenn valamilyen adat, ha Simion tefan a gyulafehrvri kollgiumban
tanult volna grgl vagy hberl. Szerintem kzelebb jrunk az igazsghoz, ha
ugyanazt a mdszert felttelezzk, amelyrl Dn Rbert s Szab Andrs rtak
a magyar bibliafordtsok kapcsn. Ha Krolyikra igaz, hogy a magyar biblia
fordtk segdeszkzk nlkl nem mertek nekivgni a hber textus tltets
nek, s lnyegben a latin munkk voltak a kzvetlen forrsaik, a hbert csak el
lenrzs vgett tartottk szem eltt," akkor a gyulafehrvri romn fordtkra is
31

Lippay s II. Rkczi Gyrgy kapcsolatra lsd: BORIN Gellrt Elrd: Zrnyi Mikls a plos
s a jezsuita trtnetrs tkrben. Pannonhalma, 2004. 283-313. (Pannonhalmi Fzetek 50.); TUSOR
Pter: Purpura Pannonica. Az esztergomi bborosi szk" kialakulsnak elzmnyei a 17. szzad
ban. Budapest-Rma, 2005. 151-152. (Collectanea Vaticana Hungri 3.) V. mg: Ana FUNDRKOV: A Plffy Pl ndor s Lippay Gyrgy esztergomi rsek kztt dl ellenttekrl. Kisebbsg
kutats, 2006. 3. sz. 576-577; VRKONYI Gbor: A ndor s a fejedelem. Gondolatok Wesselnyi
Ferenc s II. Rkczi Gyrgy kapcsolatrl. In: Portr s imzs. Politikai propaganda s reprezen
tci a kora jkorban. Szerk. G. ETNYI Nra, HORN Ildik. UHannattan-Transylvania Emlkeirt
Tudomnyos Egyeslet, Budapest, 2008. 147-162.
SZAB Andrs: A Vizsolyi Biblia lehetsges forrsai, a humanista latin bibliakiadsok. Theolgiai Szemle, 1991. 1. sz. 45. V. mg: D N Rbert: Humanizmus, reformci, antitrinitarizmus
30

3 1

rvnyes ez. Mivel nem tudunk arrl, hogy ekkor valaki a romnok kzl klfldi
peregrincin jrt volna, a hely, ahol megtanulhattk ezeket a nyelveket, csak
a gyulafehrvri kollgium lehetett. Sajnos 1658-ban megsemmislt az addigi
dikok nvsora, gy csak felttelezsekkel lhetnk. A z mindenesetre tny, hogy
mr Bethlen Gbor szablyozta, hogy a kollgiumban legalbb kt szsz tartott
nvendk legyen s ugyanannyi romn (valachi) vtessk be." A kollgiumban
grg s hber nyelvet Alsted, Piscator, Bisterfeld s Keresztri Br Pl tant
hatott ebben az idben. Isac Basire 1657. vi iskolaszablyzatban azt rta el,
hogy a gyulafehrvri kollgiumban Alsted nyelvtanbl kell tantani a hbert.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy Keresztri romnul is tantott a kollgiumban.
Ha lett volna az 1640-es vek elejn olyan romn a gyulafehrvri iskolban, aki
megtanult volna grgl s latinul, Geleji minden bizonnyal megemltette volna,
hisz a fejedelemnek pp arrl szmolt be leveleiben, hogy szinte lehetetlen al
kalmas szemlyt tallni a fordtsra, ezrt Geleji a havaselvi Govora kolostorbl
hozatott egy szerzetest, Silvestrut, akivel lefordttatta az jszvetsget. Ezt az ol
vashoz szl elszbl tudjuk, mint ahogy azt is, hogy a gyulafehrvri fordtk
nem voltak megelgedve Silvestru fordtsval (mely 1644-ben mr ksz volt),
mondvn, hogy nem tudott jl grgl, ezrt tdolgoztk Silvestru szvegt.
Ugyanakkor a Zsoltrosknyv elszava arra enged kvetkeztetni, hogy nem
kizrlag romnok lehettek a fordtk: s mindezt ltvn s eszedben vvn
kegyelmes kirlyunk, Isten nagyobb dicssgre megparancsoltad neknk, fels
ged szolginak, hogy egytt a gyulafehrvri rsekkel Simion tefannal, fordt
suk le zsid nyelvbl romn nyelvre Dvid zsoltrait, hogy kicsik s nagyok is
32

33

34

s a hber nyelv Magyarorszgon. Akadmiai Kiad, Budapest, 1973. 1-47. (Humanizmus s Re


formci 2.)
Bethlen trvnynek Rkczi-fle 1656. vi megerstse: TRK Pl: 77. Rkczi Gyrgy is
meretlen iskolatrvnye. Erdlyi Irodalmi Szemle, 1927. 1. sz. 121. (118-125). Lsd mg: V A R G H A
Zoltn: A Gyulafehrvri Fiskola 165 7-iki szablyzata. Budapest, 1907,26.
Minderrl Bethlen Mikls nletrsbl rteslnk: Egyszer rgondol magt [Keresztri
Pl], hogy idegen nyelveket tanuljunk, olhul, tt- vagy lengyell, trkl, nmetl, franciul, de
ezeket nem egyszersmind, hanem egyms utn. Elszr olhul ezer vagy kterzer vocabult lera
tott gy, mint oda fel rtam a dekrl; megtanulm, tudom egyszer prbra, hogy egy nap hatszz,
st tbbet is mondhatnk szt, megtanultam. Osztn mind csak a beszl praxisra adott dt, kevs
hetek alatt hrom vagy ngy nyelven kezdek n rteni s cscsogni, pedig azt egykit sem tudta,
s annl is inkbb csudltk az tantst s a tantsban val dexteritst [alkalmatossgt]."
(BETHLEN Mikls nletrsa I. Sajt al rend., jegyz. V. WINDISCH va. Budapest* 1955. 152.) Ke
resztri romn nyelvtantsrl lsd mg: SZAB T. Attila: A romn nyelv tantsa a gyulafehrvri
kollgiumban a XVII. szzad kzepn. Erdlyi Mzeum, 1931. 90; DIENES Dnes: Keresztri Br
Pl (15947-1655). Srospatak, 2001. 90-92.
Olhat, kegyelmes uram, n nem tudom, hol kaphassunk, csak ilyet is, mert aki tiszta grg,
br tudsabb lgyen is, de ha olhul nem tud, hiban. [...] Vannak emellett, azt mondja: j grgk is,
kik dekul is tudnak, kiket mellette tart, hogy tantsanak, ha lesz kiket, maga is grg fiu ugyan, de
kicsiny korban klt volt ki Macednibl s megfeledkezett." (Geleji levele a fejedelemnek, Gyu
lafehrvr, 1640. szeptember 24. In: TVS: /. m., 215.) Azaz Geleji Milovitiust arra akarta hasz
nlni, hogy az erdlyi romn papokat tantsa grgl s latinul. Eszerint a gyulafehrvri iskolban
nem sok romn tanult ebben az idben latint s grgt, hogy a hberrl ne is beszljnk.
32

33

34

megrthessk azt; mivel ltjuk, hogy a grg s a romn egyhz teljes rendje
a zsoltrokbl val, [azaz nem a mi egyhzunkrl beszl, ahogy pl. az jsz
vetsg elszavban, ahol az ll: ltvn, hogy neknk romnok stb.] s az isteni
szertartst zsoltrokkal szptik [k, teht nem mi] meg; ezrt igen dicsretre ml
tnak tartjuk ezt a szoksukat [az vkt, nem a mienket], azaz, hogy imdsgaik
s szertartsuk a Szentrsbl, s nem pedig emberi tallmnyokbl van."
Nehz viszont tbb konkrtumot mondani a fordtkrl. A fejedelemnek, va
lamint az olvasnak szl el- s utszavakbl tbbszr megismtlik a fordtk,
hogy a hber eredetibl fordtottk a zsoltrokat: Ahogy a forrs kzelben a leg
tisztbb s legjobb a vz, s miknt onnan patakokban alfolyik egyre zavaro
sabb vlik, gy a Szentllek ltal a prftknak kinyilatkoztatott nyelven leg
tisztbb a Szentrs is: azaz a hber nyelv szvetsg, valamint a grg nyelv
jszvetsg. [...] Ezrt mi is arra trekedtnk Dvid zsoltrainak fordtsakor,
hogy legfkppen a zsid nyelv forrst kvessk, s csak utna vegyk figye
lembe ms nagy tudsok fordtsait is. Azok kzl is azok utn mentnk legin
kbb, melyek a legkzelebb llnak az eredeti zsid szveghez. gy ht a 72 tuds
ltal zsid nyelvbl grg nyelvre fordtott Biblit, valamint az abbl kszlt
szmtalan fordtsokat is hasznltuk mg. Ezek kzl azokat a rszeket, melyek
nem nagyon klnbztek a zsid szvegtl, gy hagytuk, azokat a szavakat, me
lyek klnbztek, kerek zrjelbe tettk, azokat pedig, melyek a zsid szvegben
nincsenek benne, csak az jabb fordtsokban, a lapszlen jelltk meg: a zsid
szvegben nincs megjegyzssel."
A fentiek alapjn gy vlem: a fordtsokban a gyulafehrvri magyar s kk.
fldi rtelmisgek is rszt vettek. Leginkbb Keresztri Br Pl (megh. 1655),
valamint Alsted (1630-1638) s Bisterfeld (1630-1655) jhetnek szba. k is
mertk a grg s a hber nyelvet, a latinrl nem is beszlve. ket segtettk mg
azok a magyar tolmcsok, akik tudtak romnul: ilyen volt pldul Cserntoni
Jnos (taln a ksbbi Cserntoni Pl apja), aki Gelejinek Havasalfldn elke
rtette Silvestrut, s tolmcsolt a kt fl kztt, mikor Geleji teolgibl vizsgz
tatta a govorai igument. Romn rszrl, fleg a Zsoltrosknyv ltrejttben,
n az reg Mihai Haliira gondolok, aki Szenei zsoltraibl fordtott romnra (az
is lehet persze, hogy mr a fordts ksz volt, csak lemsolta), valamint rt egy
romn-latin sztrt is. Amellett nemcsak a jobban ismert fia, hanem is gyjttt
35

36

37

35

Psaltirea, i. m., 76-77.

Psaltirea, i. m., 299-300. A forrs s patak metafora mr Luther egyik levelben felbuk
kan, ahogy Krolyi bibliafordtsnak elszavban is. Lsd: Eugen M U N T E A N U , Lexicologie biblic
romneasc. Humanits, Bucureti, 2008. 48; ZVARA Edina: Az keresztny olvasnak. " Magyar
nyelv bibliafordtsok s -kiadsok elszavai s ajnlsai a 16-17. szzadbl. Balassi, Budapest,
2003. 180. (Rgi Magyar Knyvtr. Forrsok 14.)
Cserntorni uram volt a tolmcs s ugyan kegyelme is fordtotta igrl-igre annak fele
lett." Geleji levelei a fejedelemhez, Gyulafehrvr, 1640. szeptember 4. s 13. In: TVS: /. m
203-204; 206; V. JANCS Benedek: A romn nemzetisgi trekvsek trtnete s jelenlegi lla
pota, I. Budapest, 1896. 520. Cserntoni lland tolmcs volt Geleji s a romn papok kztt: lsd
Geleji 1643. mrcius 4-i levelt a fejedelemhez: Erdlyi Protestns Kzlny, 1890. 6.
36

37

knyveket. (Pldul Melanchton Grafnmaticja, Keresztri Pl Csecsem ke


resztnye.) Feltn, hogy szmos igazi raritsnak szmt Bisterfeld-, Alsted- s
Piscator-kzirat tallhat a Halici-knyvtrban. Viskolcz Nomi szerint Alstedgyjtemnye egyenesen rendkvlinek mondhat. Ezt Viskolcz Nomi azzal ma
gyarzza, hogy Halici valamelyik erdlyi nmet professzor hagyatkbl vs
rolt vagy szerzett knyveket s kziratokat. Ez termszetesen elkpzelhet, de
szerintem az sem kizrt, hogy mr az reg Halici is jelents knyvtrat gyjttt
ssze. A fent emltett Melanchton- s Keresztri-m bizonythatan az szerze
mnye. Ezt csak a megmaradt ktetek possessor-bejegyzseinek tvizsglsa
utn derthetjk ki megnyugtatan. Elkpzelhetnek tartom, hogy az reg Halici
a gyulafehrvri iskola hallgatja lehetett, netn Keresztri, Alsted s Bistereld
tantvnya, s valamelyest megtanulhatott grgl s hberl, gy kzremkdtt
az jszvetsg s a Zsoltrosknyv fordtsban. 1630-ban, amikor a fenti
hrom professzor megkezdte gyulafehrvri mkdst, 15 ves, teht knnyen
elkpzelhet a teolgiai fakults dikjaknt. Aromn irodalomtrtnszek szerint
komoly teolgiai mveltsge volt az reg Haliinak s hsz ven t a karnsebesi
klvinista iskola vezetje volt. Halici kzremkdse mellett szl az az rv is,
hogy az jszvetsgben csak a Karnsebes s Lgos krnyki romn nyelvj
rsrajellemz regionalizmusok vannak. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a gyula
fehrvri kollgium tanrai kzl nemcsak Keresztri nem idegenkedett a romn
nyelv tantstl, hanem Bisterfeld sem: 1650-ben, mikor szba kerlt, hogy R
kczi Zsigmond felesgl veszi Vasile Lupu moldvai vajda lnyt, a hzdoz
Zsigmondot gy biztatta: A valls, erklcsk, ruhzat s tbb efflk reformlsa
nagysgod eszlyessgre lesz bzva. Ha szpen, okosan bnik vele, meg lesz
minden, ha hidegen s retlenl, bartait is elijeszti. Bizony jl tenn nagysgod,
ha megtanulna olhul."
38

39

40

41

Protestns s nem protestns vonsok


Az tny, hogy az Erdlyben megjelent romn katekizmusokkal ellenttben (ezek
kel vitzva teremtette meg Varlaam, moldvai metropolita a grgkeleti romn
hitvita-irodalmat) az jszvetsg-fordtst teljes mrtkben elfogadta a KrptoVISKOLCZ Nomi: Johann Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliogrfia. A Bisterfeld-knyvtr.
Budapest-Szeged, OSZK-Scriptum Kft, 2003. 76-77. (A Krpt-Medence jkori Knyvtrai VI.)
Ezt a possessor-bejegyzsek tanstjk. E kt knyv jelenleg az Erdlyi Reformtus Egyhz
kerlet Kolozsvri Gyjtlevltrban (Melanchton), valamint a Kolozsvri Reformtus Teolgiai
Fakults Knyvtrban, RMK, 257 (Keresztri) tallhat.
Doru RADOSAV: Cultur si umanism in Bnat. Secolul XVII. Editura de Vest, Timisoara,
2003. 146.
Bisterfeld levele Rkczi Zsigmondhoz, 1650. mrcius 25. In: SZILGYI Sndor, Herceg
Rkczi Zsigmond levelezse. Trtnelmi Tr, 1888. 298. A levelet Szilgyi Sndor fordtsban
idzem: SZILGYI Sndor: Fels-vadszi Rkczi Zsigmond. Budapest, 1886. 115. (Magyar Trt
neti letrajzok.) V. mg JANCS: /. m., 539.
3 8

39

40

41

kon tli romn egyhz. Klnleges presztzst az is jelzi, hogy szvegt minim
lis vltoztatsokkal vette t az 1688-ban kiadott els teljes romn bibliafordts,
az gynevezett Bukaresti Biblia, annak ellenre, hogy az par excellence pravosz
lv kiadvny. De forrsknt hasznlta 1703-ban Antim Ivireanul is jszvetsg
fordtsban.
Az jszvetsg politikai tartalm protestns vonsait Miskolczy Ambrus egye
nesen forradalmiaknak nevezte. Elssorban azrt, mert amikor Simion tefan
a reformci kzhelyt tvve az I. Rkczi Gyrgyhz rt elszban a fejede
lemnek az alattvalk irnti felelssgrl s ktelessgrl rtekezett, olyat tett,
amit romnul ebben az idben senki sem mert lerni a Krptokon tl. Ezek a mon
datok minden bizonnyal nemcsak Rkczihoz, hanem leginkbb a moldvai s
a havaselvi vajdhoz szltak. A fldi urakat s kirlyokat, kegyes uram, Isten
rendelte a fldre az O szentsgnek kpben, s velk nevt egyestette (81. zsol
tr), mondvn: istenei s psztorai vagytok Isten embereinek, ezrt azokrl sz
mot kell adnotok, s vigyznotok kell rjuk. Mert Isten nem a kirlyokrt te
remtette az embereket, hanem a kirlyokat s az urakat rendelte az emberekrt.
Amikor Isten azt parancsolja a kirlyoknak s a fejedelmeknek, hogy rizzk az
uralmuk al adott embereket, nemcsak azt mondja, hogy trvnyt s igazsgot
tegyenek, s hogy az ellensgtl vdelmezzk, hogy gondot viseljenek s k
nyrljenek a szegnyeken, az zvegyeken, hogy a gonoszokat s istenteleneket
megbntessk, hanem sokkal inkbb ezt a tisztsget bzta rjuk: gondoskodjanak,
hogy a hatalmuk al adott embereknek legyen lelki telk s italuk " A z rthet,
hogy 1988-ban az jszvetsg kritikai jrakiadsakor, Ceauescu rmuralmnak
teljben senki sem merte Simion tefan szavait idzni. rdekes viszont a k
sbbi recepcija is. Ana Dumitran szerint, aki a legalaposabb monogrfit rta
2004-ben a romn reformcirl, a gyulafehrvri vladika a szerzds-elmletet
vezette be szavaival a romn kultrba. Ez taln gy tlzs, mert nem vilgos, ki
szerzdik kivel: az Isten a fejedelemmel, hogy az vigyzzon alattvalira, vagy
a fejedelem az alattvalkkal, hogy vigyz rjuk. Szerintem nem annyira szerzds
rl, mint inkbb a fejedelmi hatalom, vgs soron a despotizmus korltozsrl
van itt sz. A z is valszn, hogy nemcsak a fejedelmek felelssgt feszegette itt
Simion tefan, hanem az egyhzi vezetkt is, hisz pp Ana Dumitran mutatta ki,
hogy szinte mellbevg az a kzny, amivel a Krptokon tli egyhzi zsinatok
viseltettek a joghatsguk al tartoz klrus s a hvek lelki s mindennapi lete
42

43

AA

45

Istoria, i. m., 65.


Hatrjrs, i. m., 39.
Noul Testament, i. m., 111. Magyarul Juhsz Istvn s Miskolczy Ambrus fordtsban id
zem: JUHSZ: /. m., 209; MISKOLCZY Ambrus: Eszmk s tveszmk. Kritikai esszk a romn mlt s
jelen vits krdseit trgyal knyvekrl. Beremnyi Knyvkiad-ELTE BTK Romn Filolgiai
Tanszk, 1994.79. (Disputa)
Ana DUMITRAN: Religie ortodoxa - religie reformat. Ipostazele ale identitsi confesionale
a romnilor din Transilvania in secolelle XVI-XVII. Editura Nereamia Napoeae-Cristian Matos,
4 2

PCURARIU:

4 3

MISKOLCZY:

44

45

Cluj-Napoca, 2004. 206-207.

irnt. pp ezrt gy vlem, hogy az elszt ugyan I. Rkczi Gyrgyhz cmezte


Simion tefan, de nem biztos, hogy az igazi megszltott. Elssorban azrt,
mert romnul rdott, radsul cirill betkkel. Azaz, ha Simion tefan az uralko
dnak az alattvalk irnti felelssgt feszegette, azzal szerintem elssorban nem
Rkczinak akart zenni: egyrszt azrt, mert valban kzhely s sok bibliaford
ts elszavban felbukkan, msrszt, mert Rkczik nagy valsznsggel nem
is rtettk. Minden bizonnyal inkbb a romn olvaskznsgnek, elssorban is
a moldvai s a havasalfldi politikai s egyhzi vezetknek akart zenni vele. Mr
csak azrt is, mert Rkczi az elszban olyan uralkodknt jelenik meg, aki en
nek a ktelessgnek eleget tesz. Simion tefan igazi laudcit mond a fejedelem
rl, akit a Dviddal kezdd szent kirlyok kz sorol: Felsged nemcsak hogy
e szent kirlyok nyomdokain jr, megvdi az orszgot az irigyektl, s igazsggal
tlkezik gazdagok s szegnyek felett, hanem arra van legnagyobb gondja, hogy
Isten igje orszgnak minden nyelvn dicssgesen hirdettessk. Ezrt Felsged
kltsgeket nem kmlve minden vben tuds dekokat kld klhoni orszgokba,
hogy ott Isten igjt zsid s grg nyelvbl tanulmnyozzk, majd hazatrve az
itthoniaknak hirdessk azt. [...] Ezrt Felsged ltvn, hogy neknk romnoknak,
kik Felsged orszgban vagyunk, sem az O- sem az jszvetsg nincs meg
a mi nyelvnkn teljes egszben, kegyelmes kirlyknt megparancsoltad nekem,
hogy ppim kztt keressek tuds papokat s blcs embereket, akik le tudjk
fordtani grg, szlv s latin nyelvbl az jszvetsget. Parancsodnak engedel
meskedtem is, te pedig ismt megknyrltl rajtunk, s hogy nyomdnk is le
gyen, idegen mestereket hozattl, akiknek sajt kincstradbl rendeltl fizetst."
A csekly szm romn olvaskznsgnek szl zenet lnyege teht nem ms,
mint a fejedelmi hatalom irnti lojalits hangoztatsa: lm olyan uralkodnk van,
aki gondoskodik rlunk, erdlyi romnokrl is, ezzel szemben a Krptokon tli
egyhzi s politikai vezetk ezt nem teszik meg. A Simion tefan elszavbl
kiolvashat Rkczi irnti lojalits nyomban szemet is szrt a romn egyhzs irodalomtrtnszek egy rsznek, akik a X X . szzadi ortodox nacionalizmus
ideolgiai arzenljt anakronisztikusn visszavettve a XVIII. szzadba, azt a k
vetkeztetst vontk le, hogy egy igazi ortodox" romn nem rhat ilyen elszt,
ezrt azt valjban Csulai Gyrgy rta meg elbb magyarul, majd azt fordtottk
le ksbb romnra.
Mindemellett Simion tefan elszava sok tekintetben Sylvester Jnos, vala
mint Heltai Gspr 1561-ben kszlt jszvetsg-fordtsainak elszavaira hajaz,
me Sylvester ajnlsbl a szbanforg rszlet: a keresztny valls vdelme s
terjesztse leginkbb a keresztny uralkodk feladata, hisz mind a pogny, mind
a keresztny szerzk alattvalik psztornak s atyjnak nevezik ket. Mikes
prfta az eljvend Krisztust psztor elnevezssel illeti, nyltan azt tantva, hogy
46

47

48

4 6

DUMITRAN: / m.,

207.

Noui Testament, i.m., 112-113.


Mircea PCURARIU: Mitropolitul Simion tefan, slujitor al bisericii si alpoporului romn.
In: Noui Testament, i. m., 63.
47

4 8

a keresztny fejedelmek ktelessge rizni s tpllni alattvaliknak nemcsak


testt, hanem lelkt is, s gy kvetni Krisztus urunkat." Vagy Heltainl, aki
egybknt a Sylvester jszvetsgnek kiadst tmogat Ndasdy Tams hg
nak, Ndasdy Annnak ajnlotta sajt kiadvnyt, s az ajnlsban ugyanarra
a zsoltrra (81) hivatkozott, mint Simion tefan: Ezrt mondja Szent Pl: amely
fejedelemsgek vadnak, Istentl vadnak. Ismeg: aki ellene ll a fejedelemsgnek,
Istennek rendelsnek ll ellene. [...] Mirthogy ez gy vagyon, nyilvn szksg,
hogy a f szemlyek meggondoljk s eszekbe vegyk az tisztek mivoltt. Mert
nem arra vadnak felmagasztalva, hogy csak e vilgi pompssgot zzk, testi
gynyrsgben ljenek, tobzdjanak, hanem mint Szent Dvid mondja, hogy f
szertartsban s rendelsben tartsk a kzsget, az alatta valkkal dicsrjk s fel
magasztaljk az urat." Megvan mg ugyanez a motvum a Gnci Gyrgy ltal
kiadott debreceni jszvetsg-fordtsban is (1586, fordt Flegyhzi Tams):
Isten mind az fejedelmeket s orszgokat azrt rendelte, hogy az szrny ok s
birodalmok alatt az szegny tantk ltal ptse az lelki orszgt, kinek az fe
jedelmek j dajki s patrnusai legyenek." Gnci azonban Simion tefantl
eltren arra panaszkodik, hogy a fejedelmek nem tesznek eleget ennek az isteni
parancsnak. Ilyen kritikai hang Simion tefan esetben elkpzelhetetlen.
Van mg egy azonossg Sylvester s Simion tefan elszava kztt. Mg
pedig az, hogy mindketten sszektik az uralkodk (a nagyok) s alattvalk
(a kicsinyek) kzti viszony elemzst a nyelvkrdssel. A kt elmlet kztt
ugyanakkor risi is a klnbsg, amely egyben jelzi a magyarorszgi s erdlyi
helyzet klnbsgt is, valamint a romn egyhz s irodalmi nyelv sajtos voltt
nemcsak Erdlyben, hanem a Krptokon tl is. Sylvester arrl r, hogy egyrszt
azrt ajnlotta mvt Miksnak s Ferdinndnak, mert anyjuk magyar szrmazs
volt, msrszt viszont azrt (s ez a fontosabb szmunkra), mert az uralkodnak
ismernie kell alattvali nyelvt: Sokat szmt ugyanis, mind az uralkod, mind
az alattvalk szmra, ha az, aki parancsol, alattvalinak nyelvt ismeri." Syl
vester koncepcija teljesen sszhangban van a magyaroszgi helyzettel. Pter
Katalin mutatta ki ugyanis, hogy Magyarorszgon a hatalmat gyakorl rteg, va
lamint az alattvalk nyelve nem klnlt el oly mdon, mint Nyugat-Eurpban,
vagy akr a romn vajdasgokban. E feltn jelensg magyarzatt Pter Katalin
sem tallta mg meg, de gy tnik, hogy a magyarorszgi elkelk nemhogy nem
49

50

51

52

53

49

A magyar bibliafordtsok elszavait a Zvara Edina ltal kiadott vlogats alapjn idzem:

ZVARA: /. m

48.

5 0

ZVARA: /. m.,

124.

5 1

ZVARA: /. m.,

150.

Az fejedelmeknek, uraknak, nemeseknek s az kzsgnek az Isten tisztessgre s az anya


szentegyhzra kevs gondjok vagyon, s az lelkieknek keressre az kls szorgalmatossg miatt
nem flttbb igyekznek." (ZVARA: /. m., 151.)
A msodik kiads nyomdsza, Stainhofer Gspr ajnlsban is visszakszn ez az rvels.
Lsd: ZVARA: /. m., 48, 65. Sylvester nyelvkoncepcijrl lsd: BARTK Istvn: Nem egyb, hanem
magyar pozis, " Sylvester Jnos nyelv*- s irodalomszemllete eurpai s magyar sszefggsek
ben. Universitas Knyvkiad, Budapest, 2007. (Irodalomtudomny s Kritika - Klasszikusok)
52

53

szltak bele alattvalik nyelvi letbe, de mg alkalmazkodtak is hozz. Egyb


okok mellett nyilvn ez is hozzjrult ahhoz, hogy Keresztri Pl romnra oktatta
tantvnyait. Szmos adat van arra, hogy a nemesek s a frangak tanultk
meg jobbgyaik nyelvt s nem fordtva. Sylvester s Stainhofer Gspr teht
valjban csak mr a Magyarorszgon meglv helyzetet regisztrlta, bibliai sze
mlyekkel s kori auktorokkal altmasztva elmletket, miszerint a tbb nyelv
ismerete, ahogy az apostoloknak hasznukra vlt hivatsuk gyakorlsban, gy
a fejedelmeknek is hasznukra vlik uralmuk megszilrdtsban: Felsgednek
nagy rmet okoz klnbz idegen nyelvek megismerse; ebben Mithridatsz
pontusi kirlyt kveti s ms tekintlyes uralkodkat, akik klnbz idegen
nyelvek ismeretvel nagy dicssget, elismerst s megbecslst szerzettek ma
guknak. S bizony mltn. Pl, Isten vlasztottja hlt adott Istennek, hogy nyelv
ismeretvel a tbbieket megelzte. Tudta ugyanis, hogy a nyelvismeret adomnya
nagy hasznra s segtsgre volt az apostoli hivats teljestsben."
A gyulafehrvri romn jszvetsg elszavban tallhat passzus a nyelv
krdsrl azonban merben ms problmt llt eltrbe. Persze, nehz is lett
volna Simion tefannak a romn nyelv ismeretnek hasznossgra figyelmez
tetnie a fejedelmet, hiszen a Krptokon tli romn egyhzi elljrk tiltottk
a romn nyelv hasznlatt, s Erdlyben pp a fejedelmek, valamint a protestns
egyhzi elljrk kveteltk meg a romn papoktl az anyanyelv alkalmazst
az egyhzi szertartsok sorn. Ezrt Simion tefant nem annyira az uralkod
s az alattvalk kzti nyelvi viszony rdekelte, hanem az egysges romn iro
dalmi nyelv hinya: Mg arra krnk, vegytek emlkezetetekbe, hogy a rom
nok valamennyi orszgokban nem egyformn beszlnek, mg egy orszgban sem
egyflekppen. Ezrt nehezen rhat valaki gy, hogy mindenki megrtse, egyazon
dolgot egyesek egyflekppen, msok msflekppen mondanak, vagy a korst,
vagy a kntst, vagy sok mst nem egyflekppen neveznek. Jl tudjuk, hogy
a szavaknak olyanoknak kell lennik, mint a pnzeknek, hogy azok a j pnzek,
amelyek minden orszgban forognak, ilyenek a szavak is, azok jk, amelyeket
mindenki megrt; mi ppen ezrt arra trekedtnk, amennyire ernkbl tellett,
olyanformn fordtsunk, hogy mindenki megrtse, ha pedig nem mindenki rti
meg, nem a mi hibnk, hanem annak a hibja, aki a romnokat klnbz orsz54

55

PTER Katalin: A reformci: knyszer vagy vlaszts? Nemzeti Tanknyvkiad, Budapest,


2004. 23-24. (Eurpai Iskola) Romn vonatkozsban elg csak a rumn szra hivatkozni, mely
a jobbgynl is alacsonyabb, flig rabszolgasorban lv trsadalmi csoportot jellt mg a XVIIXVIII. szzadban is, elssorban Havasalfldn. Termszetesen azonban nemcsak trsadalmi st
tuszt, hanem etnikumot s nyelvet is jelentett. Nos, mindez azzal magyarzhat, hogy a kzpkori
romn llamalakulatok megjelensekor, a XIV szzadban az uralkod rteg, a szlv eredet szval
jellt bojrsg nem romnul, hanem vagy a szlv valamelyik vltozatt - szlv, bolgr
vagy
akr a kun nyelvet beszlte. Az els havasalfldi uralkod dinasztia, pldul a Basarabok, kunok
voltak. Minderrl lsd: Constantin GIURESCU: Despre boierisi despre rumni. Ed. de Dinu C. GRJRESCU.
Compania, Bucureti, 2008; Vasile ARVINTE: Romn, romnesc, Romnia. Studiu filologic. Editura
tiintific sj Enciclopedic, Bucureti, 1983; Neagu DJUVARA: Thocomerius - Negru Vod. Un voievod
de origine cuman la inceputul Jrii Romnesti. Humanits, Bucureti, 2007. 75-77.
ZVARA: /. m., 65-66. (Ez a rsz az 1574. vi msodik, bcsi kiads elszavbl val.)
5 4

5 5

gokban sztszrta, gy, hogy jelkeveredtek szavaik ms nyelvekkel, gy nem be


szlnek egyformn." Ez a problma, tudtommal a korabeli magyar irodalomban
nem merlt fel ilyen lesen. A z , hogy a Simion tefan ltal felvetett krds oly
nagy karriert futott be a ksbbiekben a romn szakirodalomban, jelzi: tbbrl
van itt sz, mint az egysges romn irodalmi nyelv hinyrl. Miskolczy Ambrus
szerint az idzett rsz eszmetrtneti rdekessge abban rejlik, hogy a filolgiai
forradalom ignye valamifle kozmikus lzadsba csapott t." Ktsgkvl le
het gy rtelmezni e szvegrszt, hogy abban benne van a felelssg krdse is.
K i a hibs azrt, hogy a romnok nem egy nyelvet beszlnek, azaz nincs egysges
irodalmi nyelv? Taln a fejedelem? A hatalmasok? De ht lttuk, hogy Rk
czirl csupa elismer, st dicsr szavakkal emlkezik meg Simion tefan, pp
azt hangslyozva, hogy az Istentl rendelt feladatot (az alattvalk lelki letnek
gondozsa anyanyelvkn) mintaszeren teljestette. De ht akkor kit terhel a fe
lelssg? Azokat, akik a romnokat klnbz orszgokban sztszrtk. Ezeket
azonban Simion tefan nem nevezte meg. Nem tudom, egyltaln szndkban
llt-e konkrt szemlyt megnevezni. Mindenesetre e koncepciban, ha halvnyan
is, de benne rejlik az a gondolatmenet, amelyet majd 150 v utn Supplex Libellus szerzi is magukv tesznek: ki a hibs az erdlyi romnok sanyar sorsrt?
A vlasz: az idk igazsgtalansga, injuria temporum. Persze, nem tudom, meny
nyire beszlhetnk a gyulafehrvri jszvetsg esetben kozmikus lzadsrl.
Netn arra gondolt Miskolczy Ambrus, hogy Simion tefan nem a sors igaz
sgtalansgt, hanem egyenesen Istent tenn felelss az egysges romn nyelv
hinyrt? Nem igazn hiszem. Egyszeren arrl van sz, hogy Simion tefan
olyan jszvetsget szeretett volna kiadni, melyet minden romn megrt. Ez azt
jelenti, hogy valban felmerlt benne az egysges romn nyelv, kultra s egyhz
irnti igny. A nyelvi heterogenits ugyanis kulturlis, politikai s nem utols
sorban vallsi-egyhzi heterogenitst is hordozott magban. Most csak ez utb
birl szlva, arrl van sz, hogy Erdlyben a romn grgkeleti egyhz sokkal
fogkonyabb volt a reformci tanaira, mint a Krptokon tli romn egyhzak.
De mg ez utbbiak sem voltak egysgesek: Havasalfldn ugyanis nincs olyan
egyrtelm elutasts a reformci irnyba, habr mg a XVII. szzad vgn
is Dositei, jeruzslemi ptrirka, valamint Teodosie havasalfldi (a korabeli ro
mn szhasznlatban Magyar-olhorszg - Ungrovlahiei) rsek arra buzdtottk
a ppkat, hogy ne romnul, hanem -egyhzi szlv nyelven vgezzk a szer
tartst. Ennek ellenre szmos adat van arra, hogy az erdlyi romn reformci
irodalmi termkei eljutottak Havasalfldre, s valamilyen hatst ki is fejtettek ott.
Varlaam pldul annak az Udrite Nsturel (1596-1658) havasalfldi -egyhzi
szlv nyelven rogat frang bojrnak a knyvtrban bukkant r a gyulafehr
vri romn klvinista ktra, aki Kempis Tams Imitatio Christijt is lefordotta
56

57

58

56

Noul Testament, i. m., 116. A romn szveget Miskolczy Ambrus fordtsban idzem:
Eszmk, i. m., 80-81.)
MISKOLCZY: Eszmk, i. m., 82.
Alexandru NICULESCU: Ortodoxie si reform. Vatra, 2001. 5-6. sz. 68.

(MISKOLCZY:
5 7

58

-egyhzi szlv nyelvre, s ki is adta 1647-ben a dealui kolostor nyomdjban.


Nemcsak ez tanskodik azonban a havaselvieknek a reformci s a katoliciz
mus irnti tolerancijrl, hanem az is, hogy, mint mr emltettem, az 1688. vi
Bukaresti Biblia minimlis vltoztatsokkal egy az egyben tvette a gyulafehr
vri jszvetsg szvegt. A Bukaresti Biblia ltrejttben fontos szerepe volt
Gonstantin Cantacuzino (1640-1716) asztalnoknak (romn szhasznlatban stolinc), aki trtnetr lvn, jl ismerte a magyar s erdlyi trtneti irodalmat
(pldul Bonfini s Heltai Gspr mveit). A z ifj Constantin Cantacuzinnak
1655-1658 kztt Brassban az evanglikus Martin Albrich (1630-1694) volt
a tantmestere. A z ifj tantvnynak Albrich aDisputatio theologica de invocationesanctorum (Brass, 1655) cm mvt adomnyozta. ADisputatio theologica
valjban evanglikus teolgiai vizsgatteleket tartalmazott. Albrich nemcsak
Cantacuzinnak ajndkozta, hanem egyenesen ifj tantvnynak is ajnlotta.
Az ajnlsbl kiderl, hogy Cantacuzino juttatta el Albrichhoz egy bizonyos
jeruzslemi rsek" levelt is, Albrich erre sznta vlaszknt a szentek segtsgl
hvsrl szl tziseit, azzal a nem titkolt szndkkal, hogy Cantacuzint meg
nyerje az evanglikus hitnek. Albrich terve termszetesen nem sikerlt, de
a Cantacuzino csald a X V I I . szzad msodik felben is szoros kapcsolatokat
polt az erdlyi magyar arisztokrcival. 1667-ben mg az is felmerlt, hogy
Bethlen Mikls Drghici Cantacuzino (Constantin Cantacuzino testvre) lenyt
veszi felesgl. Constantin Cantacuzino mintegy ngyszz ktetes knyvtr
ban a sok magyar vonatkozs anyag kztt a magyar reformci irodalmnak
szmos alapmve megtallhat: I. Apafi Mihly Wendelinus-fordtsa A keresz
tny isteni tudomnyrl, 1674; Bornemisza Pter, Harmadik rsze az evangliu
mokbl val [...] tansgoknak, 1575, Prdikcik 1584; Lorntffy Zsuzsanna,
Moses s a prftk, 1641; Slyei Balog Istvn, Uti trs, 1657; Szathmrnmeti
Mihly, A ngy evanglistk szerint val dominica, 1675. Kecskemti Alexics J nos Az Dniel prfta knyvnek [...] magyarzatja cm knyvben egy magyar
nyelv bejegyzs is tallhat, amely Corneliu Dima-Drgan szerint Cantacuzino^
ti szrmazik. Dima-Drgannak nem sikerlt azonostania a szban forg szve
get (Oh, ha szrnyaim lehetnnek, mint a galamb, ha replhetnk. En elreplnek
messze fldre el mennek e nipek kzzl, pusztt keresnek ezentl ahol nyugoddalmom lehetne), mely Szenci Molnr Albert 55. zsoltrnak negyedik strfja. Ha
Dima-Drgannak lehet hinni abban, hogy ez a magyar nyelv bejegyzs Cantacuzino-autogrf, akkor az asztalnok tulajdonban egy Szenei-fle zsoltrosknyv
nek is kellett lennie. Ez egyben azt is bizonytan, hogy Cantacuzino kivlan
tudott magyarul, hisz a bejegyzs pontosan kveti Szenci szvegt. Amg nem
59

60

RMNy III, 2569; Corneliu D I M A - D R G A N : Biblioteca unui umanist romn Constantin Can
tacuzino stolnicul. Cuvnt inainte de Virgil CNDEA. Comitetul de Stat pentru Cultur si Art, Bucuresti, 1967. 202.
5 9

6 0

BETHLEN: i. m.,

225.

sikerl kiderteni a knyv elz tulajdonosait, akiktl esetleg szrmazhatna a be


jegyzs, addig el kell fogadnunk Dima-Drgan vlemnyt.
Moldvban viszont merev elutasts volt a vlasz a protestns kezdemnyez
sekre. A mr emltett Varlaam (megh. 1657) moldvai metropolita 1645-ben nyom
tatsban is megjelentette a romn klvinista kt ellen rt vitairatt, immr rom
nul (Rspunsul mpotriva catihismuului calvinesc). Nhny vvel eltte Petru
Moghil (Movil) kijevi metropolita, magyarosan Moghilsz Pter (1596-1646)
latinul rta meg teolgiai fmvt (Ortodoxa confessioftdeicatholica et apostolica
ecclesiae orientlis), melyben nemcsak a katolikus s a protestns hitelvekkel,
hanem a volt konstantinpolyi ptrirka, Kyrill Lukarisz tteleivel is szembe
szllt. Moghil mvt kt zsinat is megvitatta s jvhagyta: 1640-ben Kijevben,
1642-ben, pedig Jszvsrban, Moldva fvrosban.
A reformcinak a hatalmasok felelssgt firtat politikai kzhelye mellett
msik protestns vonsa a gyulafehrvri jszvetsgnek a sola fide elv hang
slyozsa, mely kt helyen is elfordul. Elszr a Pl apostol leveleihez rt
bevezetben: Hogy megtantsa a bns embert, hogy Isten eltt csak a hit ltal
igazul meg, a hitben, amely Jzus Krisztusban van. Es gy igazul meg az ember,
csak Isten kegyelmbl, nem cselekedetei helyessgbl, br gy illik, j csele
kedeteket tegynk, melyek nlkl nincs igaz hit, mint azt Jakab levele mondja,
2. rsz, 17. vers. Amit azrt mond, mert csak hit ltal igazulunk, mert az igaz hit
a keresztny ember keze, amellyel megfoghatja Krisztust. De a j cselekede
tek a hit gymlcsei, amelyeket felebartainknak nyjtunk. E knyvben rt szavak
lnyege rviden ez: a zsidk s a pognyok mind bnsk s egytt igazulnak
meg cselekedetek nlkl, a Krisztusba vetett hittel az let szemlyhez s a fele
bartok szeretethez trve, Krisztus kegyelmvel." Aztn jbl elkerl a Jakab
apostol levelhez rt bevezetben is. Nem vletlenl ez az egyik legterjedelme
sebb elsz a huszonhrom kzl. Jakab apostol levele ugyanis ellentmond a sola
fide elvnek (Jakab 2, 24), amikor azt lltja, hogy cselekedetekbl igazul meg
az ember, s nem csupn hitbl." A gyulafehrvri jszvetsg mr csak azltal,
hogy nem hagyja sz nlkl ezt a helyet, bizonysgot tesz a sola fide elv mellett:
sokan ktsgbe vonjk ennek a knyvnek a hitelt, elszr is azrt, mert ebben
a knyvben az ratik, hogy a bns ember j cselekedetek s nem csak hit ltal
igazul meg, mint az egyeseknek tnik. Jakab, 2, 24. Ez a tants egyeseknek Pl
apostol ellen szlnak tnik, aki azt tantja knyveiben, hogy a bns ember
csak hitbl dvzl Isten eltt, j cselekedetek nlkl Rm, 3, 28; Galat, 2,16.
61

62

63

Minderrl lsd: Biblioteca unni umanist, L m. 156, 203, 209, 222-223, 227; RMKT,
XVII/6, 136.
Minderrl lsd: NICULESCU: L m. 70-71; Maria CRCIUN: Protestantism si orotodoxie in Mol
dova secotului alXVI-lea. Fundafia Cee trei Crisuri, Presa Universitar Clujan, Cluj-Napoca, 1996.
(Universitatea Babe~Bolyai, Teze de Doctorat 1). Petra Moghil mvt magyarra is lefordtotta
s ki is adta Miskolczi Istvn 1791-ben Pesten: Igaz vallsttele a napkeleti, kznsges apostoli
eklzsinak. Lsd mg: JUHSZ: i. m., 182-183.
Noui Testament, L m., 409. A szveget Miskolczy Ambrus fordtsban idzem: MISKOLCZY:
Hatrjrs, i. m., 44.
61

62

63

Ezrt mg a szent knyvek kzl is ki akartk iktatni Jakab knyvt." A Jakab


apostol levele krli vitt nem kisebb szemlyisg, mint Luther Mrton indtotta
meg (Vorrede zum Jakobusbrief, 1522), szalma-levlnek" nevezvn azt, s azt
lltvn, hogy az nem apostoli rs, ezrt ki kell venni a knonbl. Nem tudok
arrl, hogy Jakab apostol levelrl a korabeli erdlyi magyar egyhzi rk komo
lyan vitatkoztak volna, de szerintem a gyulafehrvri jszvetsg szerzje nem
is nekik, hanem a romn olvasknak, s elssorban Varlaam metropolitnak sznta
rtekezst, aki a mr emltett vitairatban pp a sola fide elvet tmadta leghe
vesebben, a jcselekedetek mellett rvelve, s termszetesen pp Jakab levelt
hozva fel egyik legfbb bizonytkknt.
A Zsoltrosknyv fentebb mr idzett elsz-rszletbl nemcsak az olvashat
ki, hogy a szerzk-fordtk egy rsze nem romn volt, hanem a grgkeleti orto
doxit a protestantizmushoz kzelteni akar igyekezet is. Szerintem ez Geleji
irnikus elkpzelseire megy vissza, aki a kvetkezket rta egyik levelben a feje
delemnek n a szenteknek s a kpeknek tiszteletben s a szent lleknek szrma
zsn kvl az igaz grg vallsban alig ltok tbb klnbsget a hitnek gazataiban
mitllnk; hanem inkbb mind csak a kls rendtartsokban s ceremnikban va
gyon a klnbsg, amelyeket ez semmivel egybbel nem tud llatani, hanem csak
az ecclesia szerzsvel, mint a ppistk." Geleji a vnasszonyos babonk ellen
valban harcolt, de a szentkpeket pldul nem vetette le a romn templomokban,
csupn annyit rt el a kondcikban, hogy tiszteljk, de ne imdjk azokat. Valljuk
be: konkrt helyzetben nagyon sokflekppen lehetett rtelmezni, hogy meddig tart
a tisztelet s honnan kezddik az imdat. Tallunk ms Janus-arc megoldsokat
is a Zsoltrosknyv elszavban. gy pldul, amikor a szentsgekrl szlnak,
csak a protestnsok ltal elfogadott keresztsgt s rvacsort emltik meg a szer
zk, a tbbi (a grgkeletiek ltal is elfogadott) tt mr nem soroljk fel, de -egy
hzi szlv nyelven hozzteszik: stb. Ahogy a szentsgekrl is, amilyen a kereszt
sg s az rvacsora iprocae, is beszlnnk kell, valamint azok hasznrl."
A Zsoltrosknyvben a protestns hats elssorban a zsoltrok krisztianizlsban nyilvnul meg. Ennek a korabeli Erdlyben Alsted volt az egyik f teore
tikusa, aki az egyetemes reformci szolglatba lltotta a zsoltrokat, s els
sorban a zsidkat s az unitriusokat szerette volna meggyzni Krisztus rktl
fogva val ltezsrl, ami egyben Krisztus istensgt is jelentette. A z rk
64

65

66

67

68

Noul Testament, i. m.,364.


V A R L A A M : Opere. Rspunsul mpotriva catihismusului calvinesc [1642]. Ed. critic de Mirela
TEODORESCU. Editura Minerva, Bucuresti, 1984. 198, 200-201, 211, 212-213.
Geleji Katona Istvn levele a fejedelemnek 1640. szeptember 24. In: TVS: /. m., 215. Geleji
irnizmusrl legutbb lsd: HELTAI Jnos: Alvinczi Pter s a heidelbergi peregrinusok. Balassi
Kiad, Budapest, 1994. 155-175. (Humanizmus s Reformci 21.); U: Geleji Katona Istvn mint
udvari prdiktor. In: Mezvros, reformci s irodalom. Szerk. SZAB Andrs. Universitas Knyv
kiad, Budapest, 2005. 153-156; U: Mfajok s mvek a XVII. szzad magyarorszgi knyvkiad
sban (1601-1655). OSZK-Universitas Kiad, Budapest, 2008. 42-43. (Res Libraria II.)
Psaltirea, i. m.,75.
Johann Heinrich A L S T E D : Prodromus religionis triumphantis. Gyulafehrvr, 1641. Lsd f
knt az V . knyv 13. fejezet: De existentia Christi ab aeterno. Alsted zsoltrkoncepcijrl lsd:
64

6 5

66

67

68

dilemmt taln Dvid Ferenc fogalmazta meg legtallbban az 1570. november


29-n Iacobus Palaeologusnak rt levelben: Ha ugyanis Krisztus az Atynak
benne lakoz istensge miatt isten, nem tudom beltni, hogy mirt nem egy isten
a Fi az Atyval, s ha egy, akkor mirt nem rk s vgtelen - mondom n az istensg tekintetben. Ha pedig azt lltjuk, hogy ez az ember isten, akkor
hogyan nem lesz belle egy teremtett, alkotott, st jstet isten?" A Zsoltros
knyv szerzi e tekintetben erteljes klvinista llspontot kpviselnek, ami azrt
klnsen fontos, mert a zsoltrok krisztianizlsval nemcsak az unitriusok,
hanem a grgkeletiek sem rtettek egyet. Ennek rzkeltetsre csak egyetlen
pldt hozok itt. A 2 zsoltr komoly vitk tmja volt mr a korai keresztny
sgtl. Legjabban cs Pl rtekezett errl. A zsoltr 2. verst gy fordtjk
a gyulafehrvri fordtk: Sttur nainte craii pmnteti, i s sfatuiescu domnii
dempreun mpotriva Domnului i mpotriva Hristosului Su (zicnd)". A Bu
karesti Biblia szvegben viszont ez ll: Sttut-au aproape mpratii pmntului,
i boiarii s-au adunat ntr-un loc asupra Domnului i asupra unsului Lui." (Kzel
llvn a fld csszrai s bojrai, sszegyltek az r s az felkentje ellen. )
A bukaresti fordtk Krisztus nevt kiiktattk teht a szvegbl, gy a felkent
sz egyrtelmen Dvidra vonatkozik csupn, ezzel dekrisztianizlva a zsoltrt.
Egybknt a Bukaresti Biblia fordtinak eljrsmdja teljesen sszhangban van
azzal, amit Bogti Fazakas zsoltrtdolgozsai kapcsn cs Pl r: Bogti Far
zakas trtneti interpretcijban Isten Messisa, Felkentje - grg szval kriszthosz, vagyis Krisztus - Dvid kirly volt."
A Zsoltrosknyv fordtit azonban nem az egyetemes reformci miatt rde
keltk a zsoltrok krisztolgiai vonatkozsai, hanem azrt, mert a reformtus hitval
ls tanait le lehetett bellk vezetni: A zsoltrok haszna, hogy erstik a keresztny
hitet, mivel Krisztus s az apostolok sok bizonysgot hoznak fel a zsoltrokbl
az jszvetsgben [mondandik igazolsra.]". s ezt meg is teszik a fordtk,
mert Krisztus knszenvedse, halla s feltmadsa mellett mg a sola fide ere
dett is a zsoltrokban vlik felfedezni: Megint msutt Pl, mikor azt akarja
megmutatni, hogy Isten eltt hit ltal igazulunk meg, Dvid szavait hozza el
69

70

71

72

73

74

SZENTPTERI Mrton: Klvinista zsoltr s az egyetemes reformci. In: Miscellanea. Tanulmnyok


a rgi magyar irodalomrl. Szerk. SZENTPTERI Mrton. Kijrat Kiad, Budapest, 2001. 282-283.
(JAK-Fzetek 114.)
Idzi Balzs Mihly. In: Fldi s gi hitvitk. Vlogats Jacobus Palaelogus munkibl. Ford.
NAGYILLS Jnos, vl., elsz s jegyz. BALZS Mihly. A Dunnl Knyv- s Lapkiad-Qui One
Quint Knyvkiad, Budapest-Kolozsvr, 2003. 7.
cs Pl: n fiam vagy, Dvid... "A historikus rtelmezs korltai a 2. zsoltr unitrius for
dtsban. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 2008. 5-6. sz. 633.
Ez egybknt Krolyi szvegnek sz szerinti fordtsa, olyannyira, hogy a Zsoltrosknyv
fordti mg a zrjelet is kiteszik a mondvn sz esetben: Az fldnek kirlyi sszegylnek s az
fejedelmek tancsot tartanak az r ellen, s az Krisztusa ellen (ezt mondvn)."
Biblia, adec Dumnezeasc Scriptura. Ed. Facsimil. Editura Institutului Biblic i de Misiune
al Bisericii Ortodox Romn, Bucureti, 1988. 382.
cs, /. m., 634.
Psaltirea, i. m., 79.
69

70

71

72

73

74

a 31-ik zsoltrbl, 2. vers." Ezek utn kvetkezik az Apostoli Hitvalls, a Tz


parancsolat levezetse a zsoltrokbl, majd idzet Augustinustl s Nagy Szent
Vazultl a zsoltrok hasznrl.
Nos, a fentiek alapjn gy vlem, nem vletlen, hogy az erteljesen protestns
szellem Zsoltrosknyv a romn irodalmi kztudatbl tbb szz vig kiesett.
Jellemz mdon a 2001. vi kritikai dszkiads el rt elszavak sem tudnak iga
zn rdemlegeset mondani rla. rdekes termszetesen a hangvtel megvltozsa
az 1988-ban jrakiadott jszvetsg elszavaihoz kpest. Rszben csoda, s rsz
ben tkletesen rthet, hogy a Ceauescu-fle diktatra legborzalmasabb vgnap
jaiban, mikor Romniban a magyar biblikat toalettpaprnak zztk be, egylta
ln megjelenhetett egy ilyen reprezentatv kiadvny. z a korabeli romn ortodox
egyhz s a kommunista vezets sajtos viszonybl fakadt, melyet metaforiku
sn taln az fejez ki legjobban, hogy ki mire hasznlta az ortodox kolostorokat:
a grg katolikus papok kny szerlakhelynek, a Securitate tisztjei s a fontosabb
prtfunkcionriusok htvgi, ma gy mondannk, wellness-szllodknak. A z
akkori gyulafehrvri pspk, Emilian az elszban igazi dicshimnuszt rt Ceauescurl, de nyomban az 1989-es esemnyek utn tisztra is mosta magt. A z
Antall Jzsef miniszterelnknek, valamint Gncz rpd kztrsasgi elnknek
valamikor a 90-es vek elejn ajndkozott jszvetsgben a kvetkez dedikcit olvashatjuk: Krjk, vegyk figyelembe, hogy ezt a mvet egy ateista
rezsim alatt adtuk ki, mely olyan mondatok megfogalmazsra knyszertett, me
lyek nlkl nem jelenhetett volna meg ez a knyv [nyilvn a Ceauescuhoz szl
dicshimnuszrl van sz]. A fiatalok 1989. vi karcsonyi ldozathozatala rvn
azonban a Jisten megszabadtott ettl az elnyomstl." (E kt dediklt pldny
jelenleg az ELTE B T K Romn Tanszknek knyvtrban van.) Emilian pspk
elszava s dedikcija azonban nemcsak arrl rulkodik, hogy miknt lttk
sajt helyzetket a romn ortodox egyhz vezeti 1988-ban, majd 1989 decem
bere utn, hanem arrl is, hogy miknt lttattk a romn reformci helyzett.
Ugyanis nemcsak Emilian, hanem a tbbi szerz (Grigorie T, Marcu, Florica
Dimitrescu, Eva Mrza, Iacob Mrza, de leginkbb Mircea Pcurariu) is a refor
mcit az erdlyi magyar fejedelmek erszakos magyarostsaknt tntette fel,
melynek, ahogyan Emilian Ceau?escunak, gy Simion tefank a fejedelemnek
is behdoltak. De termszetesen, ahogy Emilian, gy k is csak ltszlag (fleg
amikor a Geleji-fle kondcikat elfogadta), de csak azrt, hogy ily mdon az
jszvetsget npe nyelvn kiadhassa, melyet nem annyira fejedelmi parancsra,
mint inkbb a romn np fell rkez srget krsnek engedelmeskedve adott
ki. Ezek utn mr csak a sors fintora, hogy 1989 decembere utn Emiliant (aki
nem volt a Securitate gynke s/vagy tagja) nem Ceau?escu, hanem prtfogoltja
s alrendeltje, az akkori vikrius, Andrei Andreicut buktatta meg. A vikriusrl
vadabbnl vadabb elmletek lttak napvilgot (pldul, hogy 1989. december 20-n
75

76

Psaltirea, i. m., 81.


Minderrl lsd: Romeo-Valentin M U S C : Ortodoxia miorific. Crestinismul valah de la gtul
Ulfila la evreul Wurmbrand. Editura Pallas, Focsani, 2006.
75

76

egytt utazott volna az pp kitrni kszl forradalom leversre Kisinyovbl


Szebenbe repl orosz-moldviai kommandsokkal), de csak annyi biztos, hogy
mr 1983 ta a Securitate gynke volt, s gybuzgalmban mg a gynsi titkot
is kifecsegte megbzinak. Karrierje ezek utn gyorsan velt felfel: 1990 mr
ciusban Emilian helybe gyulafehrvri pspkk neveztk ki, majd 1998-ban
sikerlt elrnie, hogy a gyulafehrvri ortodox pspksget rseki rangra emel
jk. (Termszetesen azrt Emiliant is krptoltk: 1992-ben a Romn Akadmia
tagjv vlasztottk. ) Mondanom sem kell, hogy 2001-ben az 1651. vi gyu
lafehrvri zsoltrosknyv Andrei rsek vdnksgvel, tmogatsval, st mi
tbb, elszavval jelent meg. A kritikai dszkiads elszavai nha mg bosszant
semmitmondsuk ellenre is jelzik azt az rvendetes vltozst s kulturlis sok
sznsget, amely Romniban 1989 utn megjelent. A z egyik elsz rja, Iacob
Mrza - aki egybknt az 1988. vi jszvetsg-kiadshoz is rt egy elszt szerint az erdlyi fejedelmek trekvseit a romnok megreformlsa tekintetben
nem nevezhetjk magyarostsnak. A romnok reformcijt a kzponti hatalom
sajt megerstse rdekben akarta kihasznlni, mivel rjtt arra, hogy a rom
nok szmszerleg fellhaladjk a kivltsgos ncikat, s fontos szerepet tltenek
be az orszg gazdasgi s katonai letben." Ez gy termszetesen tlzs, de az
mr megfontoland Mrza elmletbl, hogy a kzponti hatalom sajt rdekeinek
megfelelen kezelte a romn reformcit, csakhogy, amint fentebb mr szltam
rla, nem annyira bel-, mint inkbb klpolitikai szempontbl: a cirill bets, csak
rszlegesen reformlt kiadvnyok megjelentetsnek, valamint egyes esetekben
a romn vajdk pspkjelltjeinek tmogatsa az erdlyi romn papok jelltjeivel
szemben azt jelzik, hogy a fejedelmek a kt romn vajdasggal val kapcsolataik
alaktsban szerettk volna felhasznlni az erdlyi romnok reformcijt.
Persze 2001-ben mr a romn reformci nem csupn a magyarost intranzigens fejedelmek s szuperintendensek, valamint a ravaszul alkalmazkodni tud,
npk rdekben sznlelve behdol romn rtelmisgiek ltharca, hanem dia
lgus a klasszikus Eurpval," amely olyan j tpus rtelmisgieket" termel ki,
akik a reformci s a barokk kulturlis jegyeit hordozzk magukon." A refor
mci teht a romn kultra eurpai jellegt jelenti. Hangzatos kijelents, csak
pp nem tudjuk, mit is jelent valjban. Annak a divatnak a rsze, amely ma
a romn irodalomtrtnet- s irodalomelmlet-rsban hdt, melyben az eurpai
sg valamifle eszttikai kategriv nemesedik/Persze rthet a retorikai fogs:
az EU-s csatlakozs eltt a romn kultra eurpai sszetevit kellett hangslyozni:
ha korbban a reformci mint valami fenyeget, a grgkeleti ortodoxitl ide
gen, nyugat-eurpai kulturlis befolysnak minslt, melyet radsul magyar fe
jedelmek erltettek r a romn npre, most a reformci a romn ortodox kult
rban eleve meglv, eurpaisgot jelent igny lett.
77

78

Gbriel ANDREESCU: Pcatele arhiepiscopului Andrei Andreicu\. Ziua, 2007. octombrie 18.
(nr. 4063); Sabina FATIon ZUBASCU: Clericiise tem de dosare. Romnia Liber, 2006. november 15.
Iacob M R Z A : Dialg cu Eurpa clasic. In: Psaltirea, L m., 11-18.
77

78

VARGA BERNADETT

Keresztri Pl Mennyei trsalkodsa s a Biblia

A z utbbi idben szreveheten fellendlt a hitlet trtnetre vonatkoz kutats


keretein bell a hasznlati irodalom szvegtpusai irnti rdeklds. Ennek meg
felelen a nemzetkzi kutats irnyval prhuzamosan a devcis irodalom kora
jkori szvegkorpusznak vizsglatakor a hazai tudomnyos rdeklds hom
lokterbe is bekerltek az Erdei Klra ltal sszefoglalan emocionlis tlts
introvertlt mfajoknak" nevezett alakulatok. A z ehhez a mfajcsoportokhoz
tartoz szvegek bemutatsakor termszetesen nem feledkezhetnk meg a Biblia
nyelvi jelenltrl/hatsrl, hiszen a Biblia alapvet hitforrsknt van jelen a re
formci kora ta, st mg az azt megelz vallsos mozgalmakban is. A hit1

A teljessg ignye nlkl pldul: Meditation und Erinnerung in der frhen Neuzeit. Ed. K U R Z
Gerhard, Gttingen, Vandenhoeck & Ruprecht 2000.; Confessional Identity in East-Central Eurpe.
Eds. CRCIUN, Maria-GHiTTA, Ovidiu-MuRDOCK, Graeme, Adershot. Ashgate Publishing Cornpany
2002.; G A R R E T T , Cynthia: The Rhetoric of Supplication. Prayer Theory in Seventeenth-Century
England. Renaissance Quarterly, 1993. 2.sz. 328-357.
ERDEI Klra: Pcsi Lukcs: Szent goston doctornac elmlked, magn beszell, es napon
kent val imadsagi. Irodalomtrtneti Kzlemnyek 1990. 566.
Ismt a teljessg ignye nlkl: ERDEI Klra: Aufdem Wege zu sich selbst: die Meditation im
16. Jahrhundert: einefunktionsanalytische Gattungsbeschreibung. Wiesbaden, Harrassowitz, 1990.;
Ecsedy Bthori Istvn meditcii. Sajt al rend. ERDEI Klra, KEVEHZI Katalin. MTA KnyvtraJATE, Budapest-Szeged, 1984.; TSKS Gbor: A XVII. szzadi elbeszl egyhzi irodalom eurpai
kapcsolatai: Ndasi Jnos. Universitas, Budapest, 1997.; GBOR Csilla: Kegyessg s (inter)konfesszi. In: Medgyesi Pl redivivus. Tanulmnyok a 17. szzadi puritanizmusrl. Szerk. FAZAKAS
Gergely Tams, GYRI L. Jnos. Debreceni Egyetem Egyetemi s Nemzeti Knyvtr, Debrecen,
2008. 85-95.; GBOR Csilla: Religiosa actio mens." Meditcielmlet s meditcitpusok a kora
jkorban Eurpban s Magyarorszgon. In: Devcik, trtnelmek, identitsok. Szerk. G B O R
Csilla, Kolozsvr, Scientia, 2004. 8-60.; BARTK Istvn: Sokkal magyarabbl szlhatnnk s r
hatnnk. " Irodalmi gondolkods Magyarorszgon 1630-1700 kztt. Akadmiai-Universitas, Bu
dapest, 1998.; F A Z A K A S Gergely Tams: Vitz Zsuzsanna kziratos imdsgos knyvnek (1684)
filolgiai s retorikai elemzse. Knyv s Knyvtr, XXV. 2003. 39-63.; FAZAKAS Gergely Tams:
Panasz s vigasztals Kemny Jnos Gilead Balsamumban. A 17. szzadi magyar imdsgiro
dalom nhny mfaji jelleg krdse. Knyv s Knyvtr, XXVI. 2004. 27-63.; F A Z A K A S Gergely
Tams: TcsiJ. Mikls Lilium humilitatisnak (1659) kiads- s imdsgtrtneti krdsei. Knyv
s Knyvtr XXIX. 2007. 53-146.; O L H Szabolcs: Hitlmny s tankzls. Bornemisza Pter gy
lekezeti nekhasznlata. Debrecen, 2000.
HELTAI Jnos: Mfajok s mvek a XVII. szzadi magyarorszgi knyvkiadsban (1601-1655).
OSZK-Universitas, Budapest, 2008. 35.; s Luther ui. azt vallotta - s Betbchlein 1522 knyv
ben ezt a nzett teljesen ki is fejtette - hogy a luthernus hvk els s legfbb imaknyve a Biblia
1

mlyts (hitgyakorls) szolglatban ll hasznlati irodalom krbe tartoz


mfajok kzvettik a Biblia nyelvi s gondolati smit a legszlesebb kznsg
fel, hiszen a hv szemlyes megszltsnak s aktivizlsnak ignybl fa
kadan ezek dnten anyanyelvek. A z imdsg- s elmlkeds-irodalomnak ez
az anyanyelven val megnyilvnulsi mdja lehetv tette j kznsgrtegek
elrst is: elssorban a nkt, akik kzl feltehetleg kevesen olvastak latinul.
Ennek jegyben lthatjuk, hogy a XVII. szzad folyamn a klnbz felekeze
tek szmra kszlt ima- s elmlkedknyvek ajnlsainak cmzettjeiknt egyre
nagyobb szmban jelennek meg frang asszonyok, ahogy a most vizsglni k
vnt Mennyei trsalkods esetben pldul Bthori Zsfia. Ez a munka a maga
11 ksbbi kiadsval nagyban hozzjrult annak az idividulis kegyessgnek
a kialaktshoz, amely az abszolutikus llam alaprtkeknt jelent meg, ahol az
uralkodi csaldok kegyessggyakorlsa az alattvalk szmra szolglt minta
knt, s rajta keresztl nemzedkek nyelvhasznlatt befolysolta.
5

A szerzrl
A m szerzje Keresztri Br Pl, akit Dienes Dnes monogrfija helyezett
vissza a kutats kztudatba, gy itt elegendnek ltszik mindssze annyit meg
jegyezni, hogy Keresztri a Rkczi-csald udvari papja s a hercegek nevelje,
a szeldsg pedaggijnak (s a krdve kifejt tantsi mdszernek) els magyaror
szgi kpviselje volt. Nyomtatsban megmaradt letmvt prdikcisktetek,
9

10

legyen. Erasmus is a bibliai idzetekbl sztt Eiaculationest azzal ajnlotta olvasinak: quod in
ipsis verbis a spiritu sancto proditis lateat arcana quaedam energia spiritus. Luther ezrt... imasz
vegeket nem rt, mert nem akarta, hogy formulk puszta elmondsa ltal tartalmatlann vljk az
Istennel val beszd... Innen az a biblikus tartalom, mely az els protestns vigasztal knyvekben
tallhat." THIENEMANN Tivadar: A XVI. s XVII. szzadi irodalmunk nmet eredet mvei. Iroda
lomtrtneti Kzlemnyek 1922. 75-76.
,,

HELTAI 2008. 103.

Pldul: Kapi Anna, Pethe Rozlia, Telegdy Borbla, Kenderesi Mria, Erddy Zsuzsana,
Nyry Krisztina, Czobor Erzsbet, Lisztius Anna Rozina, Thurz Anna, Homonnay Drugeth Mria,
Krolyi Zsuzsanna, chi Orsolya, Vrdai Kata, Poppel va, Illshzy Kata s Bthori Zsfia. A f
rang asszonyok krben felekezeti hovatartozstl fggetlenl kezd teht kialakulni egy jfajta
olvassi kultra, amelyhez egyttal egy j szerepkr trsul: a kegyes imdkoz patrn", aki br
nem minden esetben finanszrozta maga a neve alatt megjelent kiadvnyok kltsgeit, de minden
kppen gyakorl olvasja volt ezeknek. Abbl, hogy mr a XVII. szzadban tendenciaknt kezd r
vnyeslni, hogy a nyomdsz mecns nlkl, a maga hasznra is kiadta ezeket a mveket, lthat,
hogy valban hasznlt" s hasznlhat irodalommal van dolgunk. HELTAI 2008. 97.
Ld. 23. jegyzet.
6

GBOR 2004. 11.

Dnes: Keresztri Br Pl (15947-1655). Srospatak, 2001.


Pl: Lelki legeltets... Vrad, 1645. RMNy 2127. s Vrad, 1649. RMNy 2300.;
KERESZTRI Pl: Rkczi Gyrgynek... s Bthori Zsfinak... els szlttknek...
Rkczi Fe
rencnek keresztsge napjn ltt prdikci..., Vrad 1645. RMNy 2129.; KERESZTRI Pl: Rakoci
Gyrgynek... es.... hzas trsnak, Bthori Sophinak,... msodik szlttnek,.... Rakoci Sidmondnak [!]... s keresztsgnek napjn lttpraedikcio..., Vrad, 1647. RMNy 2199.; KERESZTRI Pl:
Egyenes svny... Vrad, 1653. RMNy 2502.
9

1 0

DIENES

KERESZTRI

egy katekizmus, egy vallsi tantst, egy elmlkeds- s egy locusgyjtemnyt


tartalmaz munka s hitvitk alkotjk. A szabadabb, klti szvegkezelst te
kintve kilg ebbl a sorbl az 1645-ben keletkezett Mennyei trsalkods, amely
reformtus dogmatikai tteleket (fknt a bn-bnbnat-megtrs-kivlaszts t
makrben) fejt ki, az Isten s a Hv kzt lezajl prbeszdes formj elmlke
dsekben. (Tizenkt dialgusban s egy lezr, tizenharmadik monolgban a H
vtl.) A bnkd, elveszett volta miatt ktsgbeesett embert maga Isten gyzi
meg dvssgnek valsgrl. A m clja a szv megnyugtatsa Istenben."
11

12

13

14

Szvegkiadsok
A Mennyei trsalkods els - ma pldnybl ismeretlen - kiadsnak emlkt
az 1726. vi msodik kiads cmlapja rzi. A z R M N y valsznsti, hogy a m
valban megjelent 1645-ben, Keresztri Pl aktulis szolglati helyn, Vradon,
esetleg a msik fejedelmi nyomdban, Gyulafehrvron. Azt, hogy ebben az eset
ben nem koholt adattal van dolgunk, mr kellen altmasztotta a nagy tekintly
bibliogrfia vonatkoz ttele (RMNy 1828), s ezt ersti meg az is, hogy Keresz
tri ms esetben is hasznlta az ajnlsban szerepl ...Na(gys)god a sok fzmu
Szentekkel lelki fzp rmmel az Iften fznnek ditssgre rkezik." zrfor
mult, ahogy az 1653-ban Vradon megjelent Egyenes svny... cm munkj
nak ajnlsban Csepregi Mihlynak kvn hasonlkat: ...kegyelmed istenes indulattya naponknt nevekedvn, rjen fel az Isten fnyes szne eleiben, az holott
a' sok szm szentekkel egygytt, a kegyelmed virgz remnsgnek koronja
le vagyon ttetvn." A kiadvny 1645. vi megjelense mellett szl az is, hogy
az adott idszakban Keresztri s Bthori Zsfia valban kzelebbi kapcsolatban
llt egymssal, ugyanis a frissen hzasodott, eredetileg katolikus fiatalasszony
vallsvltsnak vals lelki lebonyoltsval Keresztrit, a fiatal fejedelem sze
retett tantjt bzta meg az reg fejedelmi pr. A vlts Zsfia mly katolikus
gykerei miatt komoly lelkiismereti vlsgot okozott a fiatalasszonynak, nem is
15

16

17

18

19

KERESZTRI Pl: ChristianusLctens... Gyulafehrvr, 1637. RMNy 1674. Ugyanez magyarul:


Csecsem keresztyn... Gyulafehrvr, 1638. RMNy 1721.
KERESZTRI Pl: Az egsz keresztyni vallsnak rvid fundamentomi - Lelki vigasztalsok
Szent irs-beli erssgek. Vrad, 1645.
KERESZTRI Pl: Felsrdlt keresztyn... Vrad, 1641. RMNy 1914.; KERESZTRI Pl: Talio.
Vrad, 1642. RMNy 1977.
11

1 2

1 3

1 4

DIENES 2001.

33.

Pl: Mennyei trsalkods..., amelyet egynhny felelgetsekben bsummlt volt


a Jzus Krisztus alzatos szolgja 1645-ben,, most pedig msodszor kinyomtattatott. Kolozsvr, 1726.
RMNy 2128.
1 5

KERESZTRI

16

1 7

KERESZTRI 1726.

Av

1 8

KERESZTRI 1653.

Av

Gbor: II. Rkczi Gyrgy eskvje. Budapest, 1990. 113. L C S E Y Mria: Bthory
Zsfia 1628-1680. Budapest, 1914. 14. A tmrl mg: VRKONYI Gbor: A katolikus menyaszszony, Bthory Zsfia s II. Rkczi Gyrgy szerelmrl. In: Erdly s Patak fejedelemasszonya
1 9

VRKONYI

ment minden zkken nlkl, olyannyira, hogy a fejedelmi udvarban szinte min
denki szmra nyilvnval volt: Zsfia finoman szlva sem interiorizlta j hit
nek dogmarendszert maradktalanul. Itt helynvalnak ltszik megllaptani,
hogy ennek a hitbeli vlsgnak a feloldsra (is) alkalmasnak tnik a szvegnk,
valsznstve, hogy a Bthori Zsfinak szl ajnls mgtt ilyesfajta inten
ci is meghzdhat. (Radsul Bthori Zsfia ppen abban az idben vlt els
gyermeke szletse ltal igazi" csaldtagg, gy mintegy ajndkkppen, a be
fogads sznpadias jeleknt is rtelmezhet a neki cmzett ajnls.) A z 1645-s
els megjelens mellett szl az is, hogy a msodik kiads idejben, 1726-ban
senkinek sem jutott volna eszbe az idkzben rekatolizlt, az erdlyi protestns
rendekkel komoly sszetzsekbe, valsgos vallshborba kerlt, klvinista
szemszgbl korntsem j emlkezet nagyasszonynak ajnlott reformtus kegyessgi mvet klteni/hamistani. Hitelesti mg az adatkzlst az a hasonl t
pus kegyessgi munkk jrakiadsa sorn tapasztalhat gyakorlat, hogy a kiad
vny preliminriit vltozatlanul hagytk, mert mr a korabeli kiadi szndk
szerint is gy alkotnak a mvel megbonthatatlan, hiteles egszet, annak ellenre,
hogy az ajnls cmzettje esetleg rg vallst vltott. (Pldul Nyry Krisztin
nak Thurz Imre felesgeknt ajnlotta evanglikus imdsgosknyvt 1620-ban
Mihlyk Jnos eperjesi lelksz, de vltozatlanul hagytk az ajnlst az 1629. s
az 1642. vi megjelenskor, pedig Nyry Krisztina ekkor mr Esterhzy Mikls
felesge s katolikus volt. )
A Mennyei trsalkods hasznlati rtkt mutatja, hogy az els megjelenst
kvet ktszz vben 11 alkalommal nyomtattk jra. X V I I I - X I X . szzadi re20

21

22

23

24

Lorntffy Zsuzsanna. I. Tanulmnyok szletsnek 400. vforduljra. Szerk. TAMS Edit. Sros
patak, 2000. 80-81.
LCSEY 1914. 19. (Itt emlti Lcsey, hogy az erdlyi rendek gyanakvst mutatja, hogy gy
vlasztottk Zsfia fit, Ferencet fejedelemm, hogy trvnyben biztostottk: nem katolizlhat.)
Benda Klmn szintn arra a kvetkeztetsre jutott, hogy a vallsvlts nem csupn sikertelen
maradt, de maradand torzulsokat is okozott: Zsfia... rsban skizofrnia tkrzdik. Bigottan
vallsos, minden dogmhoz vgskig ragaszkod, a klssgekre sokat ad, szenvedlyes, de szen
vedlyei megvalstsban jzanul kiszmtott teremts volt, ellenvetst nem trt, s akaratt vas
kvetkezetessggel hajtotta vgre." BENDA Klmn: Egy j forrstudomny, a pszichografolgia.
Levltri Kzlemnyek 1974. 76.
I. Rkczi Ferenc (1645. februr 24.-1676. jlius 8.)
20

21

2 2

2 3

HELTAI 2008. 94.


HELTAI 2008. 94.

A ma ismert edcik a kvetkezk (zrjelben a hasznlt pldnyok fellelhetsgvel):


1726, Kolozsvr, Telegdi Pap Smuel (Budapest, OSZK, 319.916)
1739, Debrecen, Margitai Jnos (Budapest, OSZK, Mor. 3814)
.
1745, Debrecen, Margitai Jnos (Budapest, OSZK, 316.967)
1759, Debrecen, Margitai Istvn (Budapest, MTA Knyvtra, Theol. 8 2783)
1769, Pozsony, Landerer Jnos Mihly (Budapest, Egyetemi Knyvtr, Ad. 3494)
1775, Pozsony, Landerer Jnos Mihly (Debrecen, Debreceni Egyetemi Knyvtr, M 752.843)
1776, Debecen, Vrosi nyomda (? Debrecen, Tiszntli Reformtus Egyhzkerlet Nagyknyv
tra, B 1401; B 1402)
1791, Debrecen, Huszty Risk Smuel (Budapest, OSZK, 324.058)
24

cepcijnak nagy sikere tbb tnyezn mlott: egyrszt a debreceni nyomdnak


ilyesfajta kegyessgi mvek kiadst engedlyezte csak a cenzra, ezrt kny
telenek voltak jra s jra kiadni ezt is az lland repertor rszeknt. Msrszt
nyilvn volt folyamatos felvevkznsge, ugyanis a szveg puritn tartalma
a pietista kegyessg kreiben is elfogadhat, hasznlhat bnbnati modellt tu
dott nyjtani.
Szerzi autogrf (vagy brmilyen egyb kziratos verzi) s az els nyomta
tott pldny ismerete hjn szvegvizsglatunkat arra a 11 edcira kell alapoz
nunk, melyek a X V I I I - X I X . szzadbl maradtak fenn. Ezen kiadsok kzl egy
kivtelvel mindegyikbl tallhat pldny hazai knyvtrakban. A z egyetlen
problms edci az 1776. viknt szmon tartott debreceni, amelynek kt pld
nybl az egyik sajnos lappang, a msikrl pedig (ami ersen csonka, mindssze
14 levlnyi tredk) az sszeolvass s a jellegzetes tipogrfiai jellemzk vizs
glata sorn kiderlt, hogy nem 1776-os, hanem az 1745. vi debreceni kiads
egyik pldnya.
Szvegvizsglatunkban teht csupn 10 edcit hasznlhattunk, az 1776-os el
kerlsig azzal nem szmolhatunk,
A fennmaradt 10 edcit vizsglva kijelenthet, hogy a dialgusok szvege l
nyegben azonos a rnk maradt kiadsokban, leszmtva nhny aprbb eltrst
a szavak jelentse vagy az adott szszerkezetek mdosulsval, illetve szrendi,
ortogrfiai, paleogrfiai s hangrendi klnbsgeket, valamint a sajthibkat.
(A legnagyobb eltrs a szvegkorpusz kiegszlsben mutatkozik az 1739. vi
kiadstl kezdve, ahol a cmlap verzjn bibliai idzetknt (legitimciknt) meg
jelenik az 1 Jn 1,3, s az egyes fejezeteket bevezet rvid tartalmi kivonatok ke
rltek betoldsra, valamint a m vgre csatoltak^ Kegyes Hv buzgpenitentilis
neki cmmel kt, zsoltrdallamokra nekelhet bnbnati neket. A z 1726. vi
kiads fennmaradt pldnyaibl ezek a rszek hinyoznak.)
25

26

Mfaji krdsek
Mfaji szempontbl szvegnk abba a vegyes elmlked-imdsgosknyv ka
tegriba tartozik, ami (felekezetre val tekintet nlkl) olyannyira jellemz
1794, Pest, Patzk Ferenc (Srospatak, Tiszninneni Reformtus Egyhzkerlet Nagyknyvtra,
RR 654c)
1819, Debrecen, Tth Ferenc (Budapest, OSZK, 323.800)
1842, Debrecen, Tth Lajos (Budapest, OSZK, 319.917)
BENDA Klmn-lRiNYi Kroly: A ngyszz ves Debreceni Nyomda (1561-1961). Budapest,
1961.72-81.
A ksbbiekben esik sz arrl, hogy a Mennyei trsalkods szvegszeren rokonthat Philipp
Kegel Tizenkt idvsseges elmlkeds cm mvvel, melyrl Thienemann Tivadar megllaptja:
A pietizmus mint maghoz hasonlt karolta fl Kegelnek az rzelmi vallsossgban gykerez
elmlkedseit." THIENEMANN 1922. 88. s Prdikcii nyomn is megllapthatjuk, a Mennyei tr
salkods pedig egszen meggyz arrl, hogy Keresztri a hazai reformtus pietizmus elfutrnak
25

26

tekinthet." DIENES 2001. 133.

a XVII. szzadi hazai kiadvnyok kzt. A meditci s az imdsg rokon m


fajok, ... az imdsg... gyakran fordul el az elmlked-meditcis irodalomban,
itt azonban nehezen klnthet el; knnyen alakulnak-ramlanak t egymsba
e benssges, ineriorizlt lelkisg nyelvileg manifesztldott rszmozzanatai."
gy lehetsges, hogy a Kegyes Hv szvegei egyfell a retorikai rtelemben imd
sgknt mkdjenek (a szveg horizontjn kvl lv Istenhez is szlhassanak),
mikzben a fiktv prbeszd keretben is benne maradnak, st a szveg maga
mondja meg, mikor vlt a kt beszdmd kztt: ...s trdre efvn eltte, gy k
nyrgj..." (Ez utn kvetkezik egy a kortrs retorikai hagyomny szablyainak
megfelel imaszveg.) Ugyanakkor megfigyelhet, hogy nem csupn egy-egy
szvegen bell keveredhet az imdsg s a meditci, hanem a hasznlatban sem
mindig klnlt el ez a kt funkci, hiszen a Mennyei trsalkods kolligtumos
kteteiben mindig vegyesen szerepelnek ima s meditcis knyvek, teht nem
tettek funkcionlis klnbsget kztk a XVIII. szzadi olvask. gy a vizsglt
kiadsok kolligtumos kteteiben megfr egyms mellett pldul Szokolyai A n derk Istvn Lelki balsamomja* Diszegi Kis Istvn Lelki fegyverv? * s Rdai
Pl Lelki kdolsval,
valamint a Bujdossnak emlkezetkve.
27

28

29

30

31

34

35

Interkonfesszionalits: tartalom s forma


Mikzben a Mennyei trsalkods mfajnl fogva ppen az objektv klvinista
hitttelek individualizcijt tzi ki clul, mgis jl illik azoknak a korban np
szer protestns mveknek a sorba, amelyeknek szvegforrsaik, formai s m
faji sajtsgaik ersen interkonfesszionlis jelleget mutatnak. Ebbl a szveg36

37

2 7

HELTAI 2008. 79-104.

KECSKEMTI Gbor: A genus iudiciale a 16-17. szzadi magyarorszgi irodalomban s iroda


lomelmletben. Irodalomtrtneti Kzlemnyek 2001.259.
A szakirodalomban elfogadott ttel szerint az imdsg s a meditci rokon mfaj, csakhogy
mg az utbbi megszltottja Isten, addig az elbbiben az nmegszlts (Selbsgesprch) jellemz az
kori soliloquium-irodalom alaki folytatsaknt, ahol a dialektikus argumentcit rzelmes hang
28

29

nem vltja fel. GBOR 2004. 34-35.

KERESZTRI Pl: Mennyei trsalkods..., Kolozsvr 1726. 99.


Medgyesi Pl s Szenci Molnr Albert imdsgelmleti elkpzelseit ld. BARTK 1998. 150
176. s P. VSRHELYI Judit: Az imdsgfordt Szenci Molnr Albert. Ksrtanulmny. In: SZENCI
MOLNR Albert: Imdsgos knyvecske. Heidelberg, 1621. A fakszimile szvegt kzzteszi P. V
SRHELYI Judit. Balassi Kiad-MTA Irodalomtudomnyi Intzete-OSZK, Budapest, 2002. 9-10.
Debrecen, 1747.
Debrecen, 1818.
Debrecen, 1819.
Debrecen, 1824.
Keletkezsi krlmnyeit tekintve elkpzelhet egyfajta konfimici-elkszt" rtelme
zi keret is a szveghez.
AXVTI. szzadi devcis irodalom kompilatv s interkonfesszionlis jellegre mr Thienemann
Tivadar is felhvta afigyelmet.(THIENEMANN 1922.) jabban Gbor Csilla vetette fel ugyanezt: Mi
knt a mfaji, gy a konfesszionlis hatrok is tjrhatk az elmlkeds esetben. A XVII. szzad
30
31

32

33
34
35

36

37

csoportbl a Mennyei trsalkods leginkbb Philipp Kegel Thesaurus spiritulis


precationumpiarum (els kiadsa: Magdeburg, 1596) cm munkjnak 1637-ben,
Leidenben megjelent magyar fordtsval rokonthat nyelvi struktrjt, szerke
zeti felptst s tematikjt tekintve. Philipp Kegel a kzpkori misztika fel
visszahajl XVII. szzadi protestns htatnak egyik jellemz kpviselje. Azon
az ton, melyet Haberman s Joh. Gerhard mvei jeleznek, elrte a vgpon
tot: imaknyvt pusztn katholikus pletes munkkbl lltotta ssze. A szveg
philologiai sztfejtse klns fnyt vet erre a nagyon npszer compilatorikus
38

luthernus meditcis irodalmban ugyangy jelen van a lectio-meditatio-ruminatio monasztikus


hrmassga, miknt a patrisztika rksge, st a kzpkor misztikjnak szmos eleme. Kempis
De imitatio Christijnek interkonfesszionlis kedveltsge kzismert. Magyarorszgon is vannak
pldk, amelyek ugyancsak a kzs - s kzpkori forrsokbl val eredsk miatt a felekezetek
kztti teolgiai disputcik ellenre klcsnsen elfogadhatv teszik a kegyessgi irodalom al
kotsait. GBOR 2004. 35.
DEBRECENI Pter [transl.]: Tizenkt idvsseges elmlkeds, mellykben szp ahittatos s
buzgsgos knyrgesec vadnak foglaltatvan minden hiveknec, valaki ez letnec hboriban az
idvssegeknec czellyara sietnec, lelki fegyverl adattattac, mellyec elsben Philep Kegelius
d. ltal dekul irattattac, mostan pedig magyar nyelvre fordittattac Debreceni Pter ltl. Lugdunomban M D C X X X V I I Wilhel[mus] Christianus [Boxe]. RMNy 1678. A kt szveg stlusbeli
egyezse szembetn csak ezen a kt pldn keresztl is:
Oh irgalmassagnac Istene, hova fogiam teht immr szeginy nyomorult felemet? mit cselekedgyem? Kitl variac segedelmet? hogy az en bneimnec undoksagos rvny eben veszekedvn
ki szabaditattassam, melyec immr en ream szeginy igyefogyot nyavalysra borulvan, ime szinten
az rettenetes krhozatnac olthatatlan lngol fstlg torkban be eitenec Ninczen Uram semmi io
bennem, hogy te eltted dicsekedhetnem, de st inkab iol tudom, minem meg emzt tz lgy az
vak mer bnsc ellen. Iszonyodom az te fel bsult haragodnac sebhet ostoraiul, ugy el anyfijra
reszketek es felec oh Uram, az en bneimnec nagy volta miat, hogy sohon nem lelhetec magamnac
csendes helyet.... nem tudom hova rejcsem magamat az te haragos bntetsidtl. DEBRECENI 1637.
50-51/
De h URam, irgalmafsgnak Iftenel bezzeg igen meg-vefzett az emberi termfzet e 'fldn,
bezzeg igen meg-romlott az ember, s a 'fldn el-ofzlott bnfk kztt, bezzeg nagy gyarlsg fedezte-b az n lelkemet-is. Hallom URam a'te fzp vgafztalfidat, s hifzem; de felette refzketffel
s ktelkedffel hifze(m); mert az forog az n bns elmmben, hogy nem fzereted te foha a 'gonofzt,
foha az Iftentelen a 'te fznedeltt meg-nem-ll; foha e' vilgfijai a 'te mennyben kfzittetett vatsordhoz nem lnek. n pedig h URam! melly gonofz voltam az n anymnak emljtl fogva: melly
bns vagyok az g s a' te fzned eltt; mennyi az n iftentelensgem, mellyel letemnek napjt
mind ez ideig terheltem! Ha a'te tleted Ur Iften, elmmben nem forogna, talm a'bn alatt elbdgyadott lelkem valami kis nyugovst kaphatna, de mint a'mlyfg, ollyanok URam a'te tletid.
Tzjr URam a'te orczdnakeltte, mellytl tsakgondolkodfimban-is rettegek; fzlvfzek vannak
URam krnyltted, melynek tsakhire-is el-bdgyafzt. Az eget te az tletedben meg-fzltod, 's el
mlik; az hegyek, a halmok, s kfziklk tsikorgffal el-vltoznak. A' te fzdnak rettenetefsgt ki
fzenvedhetn-el Ur Iften, a'te tletedben? Ki merne tsak meg-jelenni-is a'meg-haragit Brny
nakfzki eltt? Tsakfzlfz te URam, a 'bnsk el-mennek a 'knoknak tra; tsakparantsolfz te,
's ki-vettetnek a'klsfettsgre. Itt lfzneka'bnsknekfzrnyjajgatfok;
itt lfzneka'bnk
ben lknek rettenetes fikltfok, s itt lfznek a 'krhozatra valknakfogok tsikorgatfok. A 'Dvid
fzivedfzerint val fijad volt, s mg-is gy efedezik eltted: Ne fzllj tletbe n velem fzegny fzolgddal, mert a'te tekinteted eltt egy teft-is meg-nem tartatik. Ht n URam mitfzljakte
eltted
igaz Bir eltt? Irtzik URam az n teftem, midn jut efzembe az tletben a'te rettenetes haragod;
mert URam vtkeztem, bns vagyok eltted. KERESZTRI 1726. 84-85.
38

imaknyvre - forrsai Kempis Tams: De imitatione Christi, az Augustinusnak


tulajdontott Soliloquia, a MeditationesQ s Manual]% Canisius jezsuitnak tbb
szr magyarra fordtott imaknyve, a Precationum piarum Enchiridion... A for
rsok sszehasonltsbl kiderl, hogy Kegel milyen gyesen kompillt s mi
knt tudta a katholikus imaknyvekbl sszevlogatott szemelvnyeit protestns
mezbe ltztetni. A protestns hit dogmatikus alapjait csaknem sztfeszti elml
kedseiben a vallsos rzelmek subjektv feltrse." Nincs ez msknt a Menynyei trsalkods esetben sem, amelyrl felttelezhet, hogy szintn katolikus
meditcis mvekbl ltrejtt kompilci, de esetleg felmerlhet az is, hogy
Keresztri ismerte a Kegel-m valamelyik kiadst.
Ugyanerre az eredmnyre vezet a szveg dialogicitsnak vizsglata is, amenynyiben a nagyon marknsan klvinista teolgiai tteleket megismertetni/elfogad
tatni akar Mennyei trsalkods ezltal jellegzetesen - s kzpkori gyke
rekhez vezethet vissza, ismt csak interkonfesszionlis jelleget adva a mnek,
megmutatva, hogy akaratlanul is rvnyesl a kzs ars devotionisba gyazott
sg. (Br a retorikai pozci vltozik, mg Kempisnl In me szlal meg Isten,
addig a Mennyei trsalkodsbm mintegy kvlrl, hasonlan a Medgyesi ltal
magyartott Praxis pietatis utols eltti fejezethez s Kegel mr emltett mun
kjnak egyes rszeihez.)
A dialogikus forma rokontja szvegnket a korai nmet reformci jelleg
zetes szvegtpusval, a Reformationsdialoggal is, valamint a reformci ltal
jra helyzetbe hozott" katekizmusokkal (a tants s a polemizls megfelel
tvzete segt fixlni a helyes tant), de nem a jaussi pszeudo-dialogicits talajn,
vagyis a megengedett krdsek s ktelez vlaszok rgztett sort nyjtva",
hanem a magisztrlis prbeszdnek egy msik megnyilvnulsaknt, ahol kiak
nzhatk a ktsg s a keress kommunikcis energii, br a vlasz elsbbsge
szintn a Szentrs megkrdjelezhetetlen igazsgban gykerezik, de a krds39

40

41

42

43

44

45

46

3 9

THIENEMANN 1922.

87-88.

Mr Dienes Dnes is felhvta afigyelmetaz augustinusi thallsokra: ... nzz nrem gya
korta, elmlkedjl az n atyai szerelmemrl szntelen, mert csak nnlam tallsz lelkednek nyugov
helyet." goston: ...nyughatatlan a mi szvnk, mg csak meg nem pihen benned." Idzi DIENES
2001. 133. Az gostoni imaszvegeknek ekkor mr tbb magyar fordtsa is ltezett: Pcsi Lukcs
1591-ben Nagyszombatban adta ki a SoliloquiX a Meditationest s a Manualt RMNy 671, Kecs
kemti C . Jnos pedig Brtfn 1624-ben jelentette meg Andreas Musculus Precationes ex veteribus
orthodoxis doctoribus (Erfurt 1526) cm munkjnak fordtst, ami szintn vlogatott goston
4 0

szvegek gyjtemnye. P. VSRHELYI 2002. 36-37.


41

Ennek rszletes bizonytsa sztfeszten a jelen tanulmny kereteit.

4 2

OLH 2000. 28.


GBOR 2008. 94.

4 3

4 4

GBOR 2008. 90.

BENTZINGER, Rudolf: Untersuchungen zur Syntax der Reformationsdialoge 1520-1525. Ein


Beitragzur Erklrung ihrer Wirksamkeit. Berlin, AkademieVerlag, 1992.
Hans Rbert Jauss llspontjt idzi OLH 2000. 76.
45

4 6

nk mgis valdi funkci jut: megvilgtja az ellentmondst a mindkt oldalon


eltrt igazsgok kztt, majd elkszti a dogmatikailag helyes vlaszt.
47

A szveg bibliai meghatrozottsga


Keresztri Pl termszetesen a kor tudomnyos elvrsainak megfelelen kpzett
exegta volt* gy peregrincija sorn elsajttotta a grg mellett a hber nyelvt
is, amely nyelvek a Biblia eredeti szvegeinek (az ad fontes elve alapjn) ismere
thez s magyarzathoz elengedhetetlenl szksgesek voltak. Egyb munki
nak olvassakor is szembetn Keresztri alapos bibliaismerete: prdikciiban
bibliai locusok znt hozza a margkon a Szentrs nmagt magyarzza elv je
gyben, s szmos bibliai trtnetre utal illusztrci gyannt. Szerznk kapcsolata
a Szentrssal teht nem csupn kzhelyszeren volt szoros, de felttelezhet,
hogy - a kortrs tuds prdiktorokhoz hasonlan - a Biblia jelents rszt me
moriter ismerte, s ennek a tudsnak az tadsra is trekedett. (Bethlen Mikls
lerja, hogy Keresztrinak specilis mdszere volt a localis memria", az ssze
fgg szentrsi helyek s idzetek bevssnek oktatsra: A biblibl kt vagy
hromezer locust kiszedett, kezdvn a Genesisen, Apocalipsisig, s rsz szernt
jegyekkel, rsz szernt csfos figurkkal, nevetsges kpekkel s fabulkkal distingvlta s tlttte el az ember elmjt." )
A Mennyei trsalkods szvegnek bibliai meghatrozottsga mr els pilla
natban lthat, hiszen a munka legfontosabb formai szervezelve a zsoltrklt
szetben (is) alapvet gondolatritmus, ami hol szinonim (... mintegy krhozatra
fententziztatott bns: mert meg-fzegtem a' te ldott trvnyedet, Ur Iften; el
hagytam az letnek fvnyt, s el-tntorodtam a'te ortzdnak elle, s b-estem
a 'fettsgnek vermbe. Gyarlsgomnak rtsga b-bortott engemet, b-fedezett a vtkeknek homlya, s meg-gyztt dhs bslsomnak ereje... ), hol an
titetikus (Tifztk URam a' te fzentsges fzemeid mindenkor, nem nzhedd undok
letemnek fertelmt. Szent vagy, h nagylfte(n), a'te fzentsges fzkedben! n pe
dig eUvefztm fzentsgemnek ruhjt. rtatlanok a'kik fzentsges fzrnyaid alatt
legelnek, s kegyesek a' kik ftorodban lakoznak. n pedig (h nyavalys bnnel
meg-terheltetett ember!) olly lk, mint a tlozl fiu, az rtatlansgot el-hagym,
49

50

51

52

4 7

OLH 2000. 78.

A dolgozathoz mellkelt szveggyjtemny hozza a konkrt szvegpldkat. Az els osz


lopban a Keresztri-m (zrjelben az 1726-os kiads oldalszmai), a msodikban a Hanaui Biblia
megfelel helyei tallhatk megszmozva. Ebben a fejezetben zrjelben ezekre a szmokra uta
lunk plda gyannt.
Erre enged kvetkeztetni, hogy vitairatban a Mzes II. knyve 3. rsz 14. vers fordtsnak
problmjt ismeri, abban llst foglal. DIENES 2001. 132.
48

4 9

5 0

DIENES 2001.

115.

BETHLEN Mikls nletrsa. Bev. TOLNAI Gbor, sajt al rend. V. WINDISCH va, Budapest,
1955.1. 153-154. (Magyar Szzadok)
51

5 2

KERESZTRI 1726.

2.

fldi letem ktelensgre hanyatlk, s fzeldsgem mrges kgyv vltozk. ),


hol pedig szintetikus mdon (Kedves n nlam fzerelmes Hvem bneiden val
firalmd; kvnatos n nlam a'te keferves bntidtl meg-trdtt fzived; r
vendez az n Lelkem, mikor ltom, hogy te n elttem des Atyd eltt keferegfz;
rlk, mikor bneiden bsgesfirsod* orczidonfzemllem. Mert a'te keferves
letednek vge, mint valami bizonyos lettetett jutalmat, az rmet gy vrja;
firsra hanyatlott fzemeid, bneidet ezennel el-trl kezeimet kerefik: Elf az
rm, s kefersged el-mlik; meg-fznikfiralmad, fzivedben vg neket nekelni
kezdefz; b-ktm meg-febesltt lelkedet, s az letre meg-gygylfz ) tartja fo
lyamatos lktetsben a szveget.
Mivel a Mennyei trsalkodsbm tematikusn fellelhetk a puritanizmus bn
bnati jegyei: a sinceritas, a certitudo salutis, az istentl val szlets eltti el
vlaszts gondolata, ezrt az elzetes rtelmezi hozzlls (a tmbl addan)
leginkbb a bnbnati zsoltr szvegtpusnak hagyomnyt vrja a szvegtl,
de csak igen kevs alkalommal igazolhat, hogy a Kegyes Hv szvegeinek egyik
praetextusaknt mkdnek. [2,12,32] A bnbnat retorikai hagyomnya egyt
tal elvrja a msfajta megszlalsmdot is: az Isten szvegei gy a vigasztals,
a hitben, kivlasztottsgban, kegyelemben megersts jegyben szlnak, s ilyen
tartalm bibliai utalsokkal legitimldnak. [3, 4, 5, 6, 11, 14] (A bibliai kpek/
szvegek jelenlte abbl a szksgszersgbl is fakad, hogy a szveg a Biblia
hatalma nlkl csak szavak halmaza lenne.)
Ha ennek a legitiml szakrlis szvegnek a hasznlattfaeplst vizsgljuk
a Mennyei trsalkodsbm, megllapthatjuk, hogy - ppen a fejbl val idzs
miatt - csak majdnem sz szerinti idzeteket tallunk. [122] A Biblia metafori
s meghatroz kpei szinte szrevtlenl, sztfejthetetlenl plnek be a dia
lgusokba, mindssze kt helyen figyelmeztet a szveg arra, hogy a Szentrst
idzi. [1,2]
A legjellemzbb mdja a bibliai helyek intertextualizlsnak az lland jel
zk, a gyakran hasznlt metafork s egyb kpek tvtele, sszesrtse, amely
gyakorlat eredmnyeknt az olvasnak folyamatosan az az rzse tmad, hogy
a szveg nem ll msbl, mint megfelel tartalm bibliai idzetek egymshoz
illesztett sorbl. Csak a rszletes egybevets mutatja meg, hogy ez a megr
zs voltakppen hamis, nem szvegszeren, pontosan idzett igehelyekrl van
ugyanis sz. [23-65]
Meghatroz mdon jelen van mg a Szentrs a szveg hasonlataiban s uta
lsaiban is, gy egsz bibliai trtneteket (azok teljes konnotciival) hoznak j
tkba rvid mondatok, pldul amikor a bnk kvetkezmnytl retteg hv
szinte feladva lehetsges megigazulsba vetett hitt, gy kilt:... a'te veled val
53

54

55

56

5 3

KERESZTRI 1726. 3.

5 4

KERESZTRI 1726. 6.

55

TTH Zsombor: Puritnus kegyessg s retorika Bethlen Mikls Imdsgosknyvben.

Iro

dalomtrtnet 2000. 211-212.


56

Ld. ALTHAUS, Paul: Zur Charakteristik der evangelischen Gebetsliteratur. Leipzig, 1914. 10.

kfzdsre nintsen n bennem er!, ezzel felidzi Jkob zsau ell val mene
klsnek s az Istennel val birkzsnak trtnett. Hasonl mdon mkdik
a szveg, amikor az Isten a tkozl fi atyjnak pozcijbl vigasztalja bnein
bnkd hvt, hogy mr a bnbnat szndka is dvssges lehet:... mg mi
kor tvol vlna-is tlem a'bns, tsaklffam felm val fzndkt, elejibe me
gyek... Ugyangy villan fel a - korban is nyilvn sokat magyarzott - jeremisi
ige fazekasa:... nem volnk n ers Iften, ha tet mint a'tserepet meg-nem ronta
nm... Ezt a fajta idzsi tpust a dialgusok brmely pontjn hasznlja Keresz
tri. [66-81]
Ha azt vizsgljuk, hogy az szvetsgi s jszvetsgi utalsok szma hogyan
oszlik meg, lthat, hogy a mrleg 53/34 arnyban inkbb az szvetsg fel
billen (br itt nehz statisztikt kszteni a prhuzamos igehelyek egyarnt elfo
gadhat varinsai miatt), ebbl is mindssze 14 knyv jelenik meg, kzttk
a legtbbszr az elzetes vrakozsnak megfelelen a Zsoltrok s zsais prfta
knyve. A z jszvetsget 13 knyv kpviseli, melyek kzl a Jelensek kny
vnek a legnagyobb a slya. (A vgs tlet-tematika szintn kzpkori hagyo
mnya elengedhetetlen az ars bene vivendi motivcijban.) Nagyjbl azonos
szm bibliai motvumot tudtunk felfedezni a Kegyes Hv s az Isten szvegei
ben, br az elzetes elvrs inkbb az lenne, hogy a lutheri s klvini ima- s
meditcielmlet jegyben szinte kizrlag vegytiszta bibliai szvegekbl pt
kezzen egy ilyen jelleg kegyessgi munka, de az Isten megszlalsa legalbbis
mindenkppen. Hogy ez itt nem gy van, az ismt csak a m interkonfesszionlis
gykereit mutatja, komolyan feszegetve a protestns dogmatikai kereteket.
A szvegben elfordul bibliai reminiszcencik (a munka jellegbl fakadan)
nem tipologizlhatok funkcijukat tekintve tbbflekppen, mint pldul Ttfa
lusi Kis Mikls Mentsgnek alanyi tpus s trgyi/szakmai jelleg szentrsbeli
idzetei, hiszen ez a munka szemlytelenl szubjektv mdon ad a mindnnapi
letfolytats gondjai kztt utat keres ember szmra szemlyes vigasztalst,
spiritulis tmutatst, s nlklz mindenfajta biogrfiai vonatkozst, gy akora57

58

59

60

61

62

63

64

5 7

KERESZTRI 1726.

13.

5 8

KERESZTRI 1726.

83.

5 9

KERESZTRI 1726.

68.

Nem a bibliai sorrendben: Jer, zs, Zsolt, Jb, Neh, Jel, lMz, Ez, 4Mz, Nh, 2Sm, Jzs,
2Mz, 2Kir,
Nem a bibliai sorrendben: Mt, Jel, 2Kor, Jak, 2Tim, Rm, Luk, Ef, Jn, lKor, Zsid, Un,
IThessz.
Luther felfogsrl ld. WALLMANN, Johannes: Zwischen Herzensgebet und Gebetbuch. Zur
protestantischen deutschen Gebetsliteratur im 17. Jahrhundert. In: Gebetsliteratur derfrhen Neuzeit als Hausfrmmigkeit. Funktionen und Formen in Deutschland und den Niederlanden. Hg. Fer
dinnd van INGEN, Cornelia NIEKUS MOORE. Wiesbaden, 2001. 19-21. (Wolfenbtitteler Forschungen,
Band92.)
Klvin elveirl: P. VSRHELYI 2002. 9-10.
DUKKON gnes: A bibliai idzetek szerepe Miszttfalusi Kis Mikls rsaiban, lm A magyar
mvelds s a keresztynsg II. Szerk. JANKOVICS Jzsef, MONOK Istvn, NYERGES Judit. Buda
pest-Szeged, 1998. 754-760.
6 0

61

62

63

64

beli ltalnos kzllapotokra is csak az elsz nhny gondolata utal. Jellemz ez


a szubjektv szemlytelensg Keresztri prdikcis gyakorlatra is: ... az ige
hirdetsek szinte minden tekintetben megmaradnak individulis keretek kpztt...
Szmos bibliai trtnetre utal illusztrci gyannt szerzjk, sajt kora trtne
teit, mindennapi vonatkozsait tekintve viszont igen tartzkod. Mg a jeles kor
trs prdiktorok mvei trsadalom- s mveldstrtneti adatok trhzaiknt is
felfoghatk, addig Keresztri prdikciiban ilyeneket elvtve tallunk."
Szlnunk kell mg a Mennyei trsalkods szvege alapjn felttelezhet bib
liakiadsrl/fordtsrl, melynek alapjn Keresztri dolgozott. Sajt knyvtrra
vonatkoz adatok hjn kzenfekvnek tnik, ha ebben a krdsben a fejedelmi
csald knyvtrban meglv bibliakiadsokra s kommentrokra tmaszkodunk,
s ezek alapjn prbljuk megrajzolni, hogy milyen szvegeket ismerhetett Ke
resztri, hiszen ... a Rkczi-udvarok knyvgyjtemnyei az udvari krnyezet
szmra - gy a vitatkoz lelkszek, tanrok szmra is - nyitottak voltak."
A csaldi tulajdonban lv bibliakiadsok kzl 17 keletkezett 1645 eltt. Ezek
idrendben: 1462Mainz, 1468 Strassburg, 1472 Rma, 1575 Nrnberg, 1494Brescia,
1498 Basel, 1498 Velence, 1502 Lyon, 1534 Basel, 1539 Velence, 1546 Velence,
1556 Genf, 1590 Vizsoly, 1599Heidelberg, 1608Hanau, 1613 Leiden, 1614 Frank
furt am Main. A Biblia-filolgiban a X V I . szzad elejn, s annak vgn is sz
mos alapvet eredmny szletett. A Rkczi-knyvtrban a legtbb kivl kiads
ott volt a polcokon: Sebastian Mnster, Benedictus Arias Montanus, Immnuel
Tremellius, Franciscus Jnius, Theodorus Beza fordtsai, tbbnyelv kiadsai
nem elavul eredmnyeket riztek.... A z eredeti nyelveken (hber, grg, armi,
kaldeus) kvl szmos latin kiads, egy francia, illetve a hazai nyomdk term
kei (magyar s romn nyelven) szerepelnek a [Rkczi Zsigmond knyveiknt
a Srospataki kollgiumba kerlt knyvek] katalgus[]ban. [Betolds tlem.
V B.] Monok Istvn nem tartja elkpzelhetnek, hogy a X V I . szzadi magyar for
dtsok (Komjthi, Pesti, Sylvester, Heltai, Flegyhzi stb.) ne lettek volna meg
tallhatk a pataki gyjtemnyben csakgy, mint az oppenheimi biblia, br ezek
rl konkrt feljegyzs nem maradt fenn. A gyjtemny a ktelez" (s modern)
protestns bibliamagyarzatok (Urlich Zwingli, Johanes Oecolampadius, Rudolf
Gualterus, Petrus Martyr Vermigli, Augustus Marloratus Dvid Pareus, Bartholomeus Coppen s Johannes Piscator mvei) mellett tartalmazta Origensz, Szent
Ambrus, Nagy Szent Gergely ppa kommentrjainak bzeli s prizsi humanista
kiadsait, s a szintn itt megjelent korai- s kzpkori egyhzatyk (Dionysius
Carthusianus, Johannes Chrisostomus, Szent Ambrus, Szent Eucharius s Beda
Venerabilis) munkit is. A z egyes pldnyok bejegyzseibl kitnik, hogy az
65

66

67

68

69

70

6 5

DIENES 2001.

126.

MONOK Istvn: A biblis Rkcziak. A felvteleket ksztette HAPK Jzsef, utsz DIENES
Dnes. Budapest, Kossuth, 2006. 90.
66

6 7

6 8

6 9

7 0

MONOK
MONOK
MONOK
MONOK

2006.
2006.
2006.
2006.

90.
96.
96.
90.

reg fejedelem s flesge a hanaui kiadst hasznltk mindennapi olvassra, *


a gyjtemnyt pedig egybknt inkbb a kisebbik fi, Zsigmond gyaraptotta (s
hasznlta), trekedve beszerezni a krnyezetben felbukkan bibliakiadsokat s
kommentrokat. Mindez termszetesen nem jelenti azt, hogy Keresztri mind
ezeket s csak ezeket a biblia-kiadsokat ismerte s hasznlta volna lelkipsztori
s tanri mkdse sorn, de valsznsthet, hogy Rkczi Zsigmond tmhoz
val tuds hozzrtsnek s szemlletnek megalapozsban neki is tevkeny
rsze lehetett. A mellkletben hozott szvegbeli pldkbl ltszik, hogy Keresz
tri biztosan ismerte a Krolyi-fordtst, illetve annak Szenei ltal javtott vl
tozatt, hiszen ez a szveg jelenik meg (ha nem is mindig pontosan) a Mennyei
trsalkodsban. Ezt a fordtst hasznlta Keresztri a prdikciiban is. Nhny
7

72

73

Biblia sacra Hungarica. A knyv, mely rk letet d." 2008. november 21-2009. mrcius 29.
Orszgos Szchnyi Knyvtr. Killtsi katalgus. Szerk. HELTAI Jnos, GBRJNI SZAB Botond.
Budapest, 2008. 246-249.
71

7 2

MONOK 2006. 30.

Az Egyenes svny (Vrad, 1653) textusai s a hanaui biblia szvegnek (dlttel) azonoss
ghoz:
I. Luk 21,28
Mikor pedig ezek kezdenek meg-lenni, nzzetek-fel, s emellytek-fel a ti fejeiteket, mert el
kzelget a ti vltsgotok. Mikor pedig ezec kezdenec meglenni, nzzetec fel s emellytec fel a ti
fejeiteket, mert elkzelget az ti vltsgotoc.
II. Luk 6,36
Legyetek azrt irgalmasok, mint a ti Atytok-is irgalmas. Legyetec azrt irgalmasoc mint az ti
atytokis irgalmas.
III. Zsolt 146,8
Az Ur vilgosittya-meg a vakokat: az Ur emeli-fel az el-esteket: az Ur szereti az igazakat. Az Ur
vilgosittya-meg az vakokat: az Ur emeli-fel az el-esteket: az Ur szereti az igazakat.
IV Dn 4,24
Annak-okrt Kirly, az n tancsom tessk tenked, s a te vtkeidet igassggal vlts-meg, s
a te hamissgidat szegnyekhez val irgalmassgoddal: im lszen orvossga a te vtkednek. An
nak-okrt kirly, az n tanczom tessc tenked, s az te vtkeidet igassggal vlts meg, s az te
hamissgidat szegnyekhz val irgalmassgoddal: im lszen orvossga az te vtkednec.
V. Rm 2,28-29
Mert nem az a Sido, a ki kivl annak mutattya magt, sem pedig nem az a krnyl metlkeds, a mely kvl vagyon az testen. Hanem a ki bell, titkon val Sido, az igaz Sido, s az ember
szivnek llekben val krnyl-metlse az igaz krnyl-metlkeds, melynek dicsireti nem em
berektl, hanem Istentl vagyon. Mert nem az a Sid, az ki kivl annac mutattya magt, sem pedig
nem az a krnylmetlkeds, az mely kvl vagyon az testen. Hanem a ki bell, titkon val Sid, az az
igaz Sid, s az ember szivnec llekben val krnylmetlse, nem az kls krnylmetls az igaz
krnyl-metlkeds, melynec diczreti nem emberektl, hanem Istentl vagyon.
VLKoloss2, 13
Es titeket kik meg-holtatok vala az bnkben, s a ti testeteknek krnyulmetletlensgben,
vle eggyt meg-levenitet, meg-bocstvn tinktek minden bneiteket. s titeket kic megholta
tok vala az bnkben, s az ti testeteknek krnyulmetletlensgben, vle eggyt meg-elevenitet,
megbocztvn ti nktec minden bneiteket.
VIL ISm 20,41
Mikoron pedig el-ment volna a gyermek, fel-kele Dvid a knek dl fell val oldala melll, s
fldre borulvn arczal, hromszor meg-hajt magt, s egymst meg-csokolvn mind ketten sirnak, de a Dvid leginkb sira. Mikoron pedig elment volna az gyermec, felkele Dvid az knec dl
73

fell val oldala melll, s fldre burulvn artzal, hromszor meghayt magt, s egy mst megczokolvn mind ketten sirnac, de az Dvid leginkb sira.
VIII. Hs 7,11-12
Es ollyan az Ephraim mint a bolond galamb, balgatag: Egyptumra kiltnak, s Assyriba^nennek.
De valahov mennek, meg-vetem nkik az n hlmat, s mint az gi madarat le-vonszom ket, meg-ktzm ket, mint meg-hallottk az gylekezetekben. Es ollyan az Ephraim mint az bolond galamb, bal
gatag: Egyptusra kiltnac, s Assyriba mennec. De valahov mennec, megvetem nkic az n hlmat,
s mint az gi madarat levonszom ket, megktzm ket, mint meghallottc az gylekezetekben.
IX. Hs 6,4
Mit cselekedgyem te veled Ephraim? Mit cselekedgyem te veled Juda? Mert a ti jmborsgtok
ollyan mint a reggeli harmat, s mint a kd mely reggel fel-kl. Mit czelekedgyem te veled Ephraim?
mit czelekedgyem te veled Juda? Mert az ti jmborsgtoc ollyan mint az reggeli harmat, s mint az
kd mely reggel felkl.
X. Jak 3,1-2.
Atymfiai ne legytek sokan mesterek, tudvn azt hogy sulyosb itiletnk lszen: mert sok dol
gokban esnk mindnyjan. Atymfiai ne legytec sokan mesterec, tudvn azt hogy sulyasb itiletnc
lszen: mert sok dolgokban esnc mindnyjan.
XI. Jnl5,2
Minden szl veszszt, valamely n bennem gymlcst nem teremt, ki-meczen, s min
dent valamely gymlcst teremt, meg-tisztit, hogy tb gymlcst teremcsen. Minden szlveszszt, valamely n bennem gymlczt nem teremt, ki-mettzen, s mindent valamely gymlczt
teremt, megtisztt, hogy tb gymlczt teremtsen.
XII. Luk 14,3-4
Es felelvn Jesus, monda a Trvny-tudknak s a Phariseusoknak illyen mdon: Szabad
szombat napon gygytani? k pedig halgatnak, s meg-fogvn azt, meg-gyogyit s el-bocst.
Es felelvn Jesus, monda az trvny tudoknac s az Pharisusoknac illyen mdon: szabad szombat
napon gygytani? c pedig halgatnac, s megfogvn azt, meggyogyit s elboczt.
XIII. Hs 8,2-3
Kilt n hozzm az Izrael npe: En Istenem gymond, ismernk tgedet. De meszsze tvozt
Izrael a jotol, az ellensg azrt kergeti tet. Kilt n hozzm az Izrael npe: En Istenem ugy mond,
esmrnk tgedet. De meszsze tvozt Izrael az jtl, az ellensg azrt kergeti tet.
XIV. Luk 16, 1-2
Monda pedig az tanitvnyainak-is: Vala egy gazdag ember, kinek vala egy Sfra, s az b-vdoltatk annl, hogy minden javait el-tkozlan. Hiv azrt azt, s monda nkie: Mit hallok felled?
Adgy szmot sfrsgodrl, mert nem lehecz ez utn Sfr. Monda pedig az tantvnyainakis:
Vala egy gazdag ember, kinec vala egy Sfra, s az b-vdoltatc annl, hogy mindn javait eltkozlan. Hiv azrt azt, s monda nki: Mit halloc felled? adgy szmot az te sfrsgodrl,
mert nem lehetsz ez utn sfr.
XV. Luk 16, 5-6
Minek-utnna azrt az urnak minden adsait egybe-gyjttte volna, monda az elsnek:
mennyivel tartozol az n uramnak? Az pedig monda: Szz batus olajai. Es monda nekie, vegyed
a te szm-tarto knyvedet, s lelvn hamar irj tvent. Minekutnna azrt az urnac minden
adossait egybegyyttte volna, monda az elsnec: mennyivel tartozol az n uramnac? Az pedig
monda: Szz Batus olayjal. Es monda nekie, vegyed az te szm tart knyvedet, s lelvn hamar
irj tvent.
XVI. l S m 2 3 , 2 2
Mennyetek-el, krlek, s mg-is kszllyetek jobban hozz; tudgytok-meg s lsstok-meg
a helyet a hol maradsa vagyon, s kicsoda ltta ot tet: mert meg-mondottk nkem hogy igen ravasz.
Mennyetec el, krlec, s mgis kszllyetec jobban hozz; tudgytoc meg s lsstoc meg az helyet
az hol maradsa vagyon, s kiczoda ltta ott tet: mert megmondottc nkem hogy igenravasz.
XVII. Un 5,19
Tudgyuk hogy mi Istentl valk vagyunk, s hogy mind az egsz vilg gonoszban helyheztetet.
Tudgyuc hogy mi Istenil valc vagyunc, s hogy mind az egsz vilg gonoszban helheztetet.

helyen azonban feltn a klnbsg a Krolyi/Szenei szveghez kpest [43, 50,


60]. Itt inkbb a Kldi-fle katolikus fordts ltszik hasonlnak a Mennyei tr
salkods szveghez, ami egyfell felveti, hogy Keresztri ismerhette ezt a for
dtst is, msfell pedig az itt megjelen szhasznlat a Kldi-biblia alapjt is
kpez szbelisgben terjed korai bibliafordtsok hatsra utalhat.

sszegzs
A Mennyei trsalkodsnak, a XVII. szzad egyik jellegzetes (s mg kt vsz
zadon t npszer) kegyessgi szvegtpusnak bibliai alapjai nyilvnvalak. A z
iskola mellett az ilyen s ehhez hasonl munkk lehettek a korai anyanyelv
bibliafordtsok leghatkonyabb (legszlesebb kznsghez eljut) terjeszti, hiXVIII. Jn 8,56
Az brahm a ti atytok nagy kvnsggal kvnta ltni ezt az nnapomat, ltta s rvendezet. Az brahm az ti atytoc nagy kvnsggal kvnta ltni ezt az n napomot, ltta s rven
dezett.
XIX. Luk 23,43
Es monda nkie Jesus: Bizony mondom nked, ma velem lszesz paradicsomban. Es monda
nkie Jesus: Bizony mondom nked, ma velem lszesz Paradisomban.
XX. Pld 4, 26
Meg-visgllyad a te lbaidnak svnyt, hogy minden te utaid lhatatossak legynek. Megvisgllyad az te lbaidnak svnyit, hogy minden te utaid lhatatosoc legyenec.
XXI. Jn 21,6
Es monda nkiek, vesstek a hlt a hajon job fell, s talltok. Oda vetek azrt, s azt ki nem
vonhattyk vala a halaknak soksga miat. Es monda nkiec, vesstec az hlt a hajn job fell, s
talltoc. Oda vetc azrt, s azt ki nem vonhattyc vala a halaknac soksga miatt.
XXII. Jb 3, 25
Szintn az esk rajtam a mitl flek vala, s az jve rejm a mitl tartok vala. Mert az melly
flelemtl fltem, az jve rem, s az mitl tartoc vala, az escraytam.
A Lelki legeltets (Vrad, 1648) 12 textusa, vagyis a XXIII. zsoltr:
Az Ur az n psztorom. / Azrt semmiben meg nem fogyatkozom. / Gynyrsges s fves
helyeken legeltet engemet. / Es kies vizek mellett viszen engemet. / Az n lelkemet meg-triti. / Es
visel engemet az igassgnak svnyn az nevrt. / Mg ha szintn az hallnak rnyknak vl
gyben jrok-is. Nem flek a gonosztol; mert te n velem vagy. / A te vezszd s a te botod vigasz
talnak engemet. /Asztalt szerzesz n elttem azok ellen, kik nnkem ellensgim ./ Meg-hizlalod
olajjal az n fejemet, s meg-tltd az n pohromat bsgessen. / St mg bizonnyal a te j-vltod
s irgalmassgod kvetnek engemet letemnek minden idejben. / Es lakozom az Urnk hzban
hoszszu ideiglen.
A XXIII. zsoltr a hanaui kiadsban:
Az Ur az n psztorom. Azrt semmiben meg nem fogyatkozom. Gynyrsges s fves he
lyeken legeltet engemet, es kies vizec mell viszen engemet. Az n lelkemet megvidmittya s visel
engemet az igassgnac svnyin az nevejrt. Mg ha szinte az hallnac rnyknac vlgyben
jrokis. Nem flek az gonosztl; mert te n velem vagy. A te veszszd s az te botod vigasztalnac
engemet. Asztalt szerzesz n elttem azok ellen, kic nnkem ellensgim, meg-hizlalod olayjal az
n fejemet, s meg-tltd az n pohromat bvsgessen. St mg bizonnyal az te j voltod s ir
galmassgod kvetnek engemet letemnek minden idejbe, es lakozom az Urnac hzban hoszszu
ideiglen.

szen ezek nyelve beplt a hasznlat sorn az olvask nyelvhasznlatba, j, mi


nsgi smkat nyjtva, s az irodalmi nyelvet megalapozva.

Bibliai szvegek a Mennyei trsalkodsban


Mennyei trsalkods,
Kolozsvr 1726
_ _
1. URam a' bn ellen igaz vagy:
fzent igdben meg-emfzt tz a' te
neved [F r=63]
2. A Dvid fzived fzerint val fijad
volt, 's mg-is gy ledezik eltted: Ne
fzllj tletbe n velem fzegny
fzolgddal, mert a' te tekinteted eltt
egy teft-is meg-nem tartatik [H r=87]
3. El-trlttem n fkkbl az l
noksgokat mint a' felht [B r=9]
5

Szent Biblia,
Hanau 1608
Zsid 12,29
Mert az mi Istennc megemszt
tz.
Zsolt 143,2
Ne prlly az te szolgddal, mert
egy igaz sem talltatic te eltted ...
a Vagy ne lly tletbe ...
a

4. mit gondolfz te-magad fell,


a' kinek rlam rtatlan emlkezetit
tenyeremre fel-irtam? [B v=16]
5. meg-ujjl n elttem annak
vnsgnek ideje, mint
a' fas-kefelynek ideje [B v=16]
6. mg mikor a' te anyd hordoz
na tgedet az mhben, magamnak
fzenteltelek tgedet [B v=l8]
5

7. meg-tlt URam a' te


ditssgeddel a fld [C,r=19]

8. Lm tsak por s hamu vagy


[C r=29]
6

zs 44,22
Eltrlttem az te lnoksgidat,
mint az felleget, s mint az felht az
te bneidet;
zs 49,16
m, az n kezeimre felirtalac
tgedet...
Zsolt 103,5
Meguyittya a te ifiusgodat mint az
saskeselynec.
Jer 1,5
Minekeltte az te anydnac
mhben formltalac, esmrtelek
tgedet, s minekeltte szletnl,
megszenteltelec tgedet.
Zsolt 72,19
s ldott lgyen az diczsges
neve mind rck, es tellyesedgyk b
az diczsgvel az egsz fld.
zs 6,3
Szent, szent, szent az r az
Seregeknec Ura, tellyes mind az szles
fld az diczssegevel.
IMz 18,27
... noha por s hamu vagyoc.
1MZ3,19
... mert por vagy s porr kell
lenned.

Szent Biblia,
Hanau 1608
Zsolt 140,4
9. Ha fzlok mg az-is hall, mert
spis kigynac mrge vagyon az
nyelvemen fpis-kgynak mrge
ajkoc alatt.
vagyon [DjV=32]
10. vajha n azt meg-nyerhetnm,
Zsolt 143,10
hogy a te j Lelked vezrlene engemet
A z te jo lelked vezreilyen engemet
[D v=36]
az egyenes ton.
11. boldogok a' kik keferegnek,
Mt5,4
mert k meg-vgafztaltatnak [F r=59]
Boldogok, az kic sirnac: mert k
megvigasztaltatnac.
12. Tsak freg az ember az n
Zsolt 22,7
tekintetem eltt [G r=69]
En pedig freg vagyoc s nem frfi
3

Jb 25,6
Mennyivel inkab az haland ember,
az ki freg, s az embernec fia,
13 .Tsak freg az ember az n
ki ollyan mint a freg.
tekintetem eltt, mint a' bubork
Jak 4,14
tsak ollyan, mint a' pra [G r-69]
Mert miczoda az ti letetec?
Ollyan mint az pra ...
14. Nem akarom n, hogy az nEz 18,23
fzerelmefem bneiben meg-haljon,
Nemde kvnatossggal kvnom
hanem az az n Atyai kvnsgom,
hogy mentl hamarbb meg-trjen s n hogy az hitetlen meg hallyon, azt
mondgya az r: Nemde inkab, ha meg
ljen.[H r=81]
terend az tairl, hogy llyen?
15. Jertek n hozzm bnsk,
2Kor 6,18
fijaim nkem legyetek, mert n-is
s lszec nktec Atytoc, s ti
Atytok lfzek [H v=82]
lsztec nkem fiaim, s lenyim, azt
16. Tz jr URam a' te orczdnak mondgya az mindenhat Isten.
Zsolt 97,3
eltte [H v=86]
Tz jr eltte, s krskrnyl
meggeti az ellensgeit.
17. fzlvfzek vannak URam
Zsolt 50,3
krnyltted [H v=86]
Elj az mi Istennc s nem halgt;
megemszt tz vagyon eltte,
18. A z n haragomnak napja lfzen s krnyle erss forg szl.
Jel 6,17
ez a'nap [H v=90]
Mert eljtt az haragjnac amaz
nagy napja...
19. s ki-ntm azokra az n
Ez 7,8
buflfomat ezer ziglen, a' kik
Most rvid idn kintm az n
engemet irgalmas Iftent fok-kppen
haragomat te red, s betltm az
ingerlettenek [H v=90]
n bsulsomat te rajtad
2

20. Meg-hartzoltad te a' te nemef


hartzodat, meg-tartottad a' te benned
le-ttt hitedet, meg-futottad a' te
plya-futfodat, s el-nyerted a' lelki
vitzsgnek jutalmt [I r=93]
2

21. ne lj a' tsfoldkal egy


fzkben [I v=98]
4

22. magadat a' fzntelen


imdkozsban foglaljad [I r=99]
5

23. .... n te ellened igaz Bir


ellen vtkeztem" [A v=2]
4

24. Szent vagy, h nagy Ite(n),


a' te fzentsges fzkedben! [ v= 2]
4

25. N minden fzveket vifgl


Iten [A v=4]
5

26. irsra hanyatlott fzemeid,


bneidet ezennel el-trl kezeimet
kereik [A v=6]
6

27. a' porban le-lvn hajtozom


eltted [B,r=7]
28. s vesjim meg-hasadtanak
[B.r-7]

2Tim 4,7-8
Amaz nemes hartzot n meghartzoltam, futsomat elvgeztem, a hitt
megtartottam:
Vgezetre elttetett nnkem az
igassgnac koronja,
Zsolt 1,1
Boldog ember az, a k i . . .
czfolknac szkkben nem l ...
1 Thess. 5,17
Szntelen imdkozzatok.
Jer 11,20
De Seregec Ura, igaz biro, ki az
embernec vesejeket s sziveket
megprblod
Mt5,43
Semmikppen ne eskedgyetek, se az
gre, mert az Istennec kirlyi szki.
zs 66,1
Ezt mongya az r: A z menny or
szg nnkem l szkem
Jel 2,23
Es az fiait halllal meglm; s
megtugyc minden gylekezet, hogy
n az vesknec s a sziveknec visglja
vagyok.
Zsolt 7,10
mert te vagy sziveknec s vesknec
igaz lato Istene
zs 43,25
En vagyoc, n vagyoc, k i eltrlm
az te lnoksgidat n magamrt, s az
te bneidrl nem emlkezem.
zs 47,1
Szally le s lly az porban te szz
Babylonnac lenya...
Jb 19,27
... az n vesim n bennem
megemsztetnec;

29. el-vttem n fkkrl fziveknek


el-viselhetetlen terht, 's htam meg
vetettem [B r=9]
30. Knyrletefsgnek Ilennek
hivattatom n; hofzfz tr, fzenved
az n nevem az gben s a' fldieknl
[B v=10]
2

31. foha hozzd val fzerelmemet


meg-nem bnom [B v= 18]
6

32. ltal-mentek n rajtam minden


haragodnak habjai [E v=54]
5

33. az n gonofzsgimmal egy


tsomban ktttl engemet s
el-hajitottl a' te ortzd ell [G v=72]
3

34. Jertek n hozzm fzegnyek, s


vegyetek tlem pnz nlkl a' ti
lkeiteknek rk letre tpll telt s
italt. [H v=82]
35. itt lfznek a' kthozatra
valknak fogok tsikorgatfok.
[H r=87]
2

36. mert minden teftnek vge


el-rkezett [H r=89]
6

37. vgy ert az n Lelkem ltal


mr vgre, kit vezrl b-rejtettem
fzvedben [I v=94]
38. n pedig el-vefztm
fzentsgemnek ruhjt [A v= 2]
2

Szent Biblia,
Hanau 1608
Ezs 38,17
Mert htad meg veted minden n
bneimet!
Neh9,17
... Te minazltal kegyelmes,
irgalmas, nagy trhet, s soc
irgalmassg Isten, el nem hattad ket.
Jel 2,13
mert kegyelmes s irgalmas;
ksedelmes az haragra s nagy az
kegyelmessge ...
Rom 11,29
Mert az Istennec az ajandki s az
hivatala ollyanoc, hogy soha azokat
meg nem bannya
Zsolt 88,8
A te haragod rejm szllott,
s minden te habjaiddal nyomorgattl
engemet.
Jb 14,17
Es ugy mint egy czomba az n vt
keimet bpecztelvn az n
lnoksgomhoz adod..
Jel 22,17
A z ki szomjuhozic, jyjn el;
s az ki akarja, vegye az letnec vizt
ingyen.
Mt 25,30
Es az haszontalan szolgt vesstec
az kls settsgre; ott lszen sirs s
Togaknac czikorgatsa.
1MZ6,13
Minden testnec vge elkzelget n
elttem...
Rm8,14
Mert valaki Isten lelktl
vezreltetnec, azoc Isten fiai.
Jel 7,14
Ezec azoc, az kic jttec az nagy
nyomorsgbl, s megmostc
s megfejrtettc az ruhjokat az
brnynac vrben.

39. rtatlanok a' kik fzentsges


fzrnyaid alatt legelnek [A v= 2]

Zsolt 17,8
rizz meg engemet, mint szemed
fnyt; oltalmaz meg engemet az te
szrnyaidnac rnyka alatt.
Zsolt 57,2
s az te szrnyaidnac rnykban
vagyon remnsgem...
Zsolt 146,9
40. te rvknak legeltet Itene
Az r oltalmazza az jvevnyeket;
[B,r=7]
az rvkat s zvegyeket tplllya ...
Zsolt 68,6
rvknac attya, s az zvegyeknec
rizje
Zsolt 23,4
41. Voltak nem kevefen ez eltt, kik
bnk miatt a'hallnak vlgyben
Mg ha szinte az hallnac rnyknac
jrtnak [B r=l3]
vlgyben jrokis, nem flec az
gonosztl, mert te n velem vagy ...
42. kvnom az brahmnak
Luk 16,22
Ln pedig, hogy meghala az koldus,
kebelt [B r=13]
s vitettetnc az angyaloktl az
brahmnac kebelbe
43. tettemnek kedveskedsvel
Ef. 4,30
meg-fzomortom bennem a te fzent
s kesersggel ne illetesstec
Lelkedet [C v=26]
amaz Szent Lelket, mellynec ltala
megpeczteltelec a tellyes vltsgnac
napjra.
Es meg ne szomorttstok ai Isten
nek Szent-Leikt, melly-ltal
megpechteltettetek a vltsgnak
napjra. (Kldi, Bcs, 1626.)
44. tsak jvevny s bujdos vagy
Jn 14,3
ez rnyk vilgon, n mg-is lland
Elmgyec hogy megksztsem
hajlkokat ptettem tenked [C r=29] nktec az helyet.
45. az ennen-magam Lelknek
lKor3,16
templomv vlafztottalak [C r=29]
Nem tudgytoc-, hogy ti az
Istennec templomi vttok, s az Isten
Lelke lakozic ti bennetek?
lKor6,19
Avagy nem tudjtoc-, hogy az ti
testetec az bennetec lakoz Szent
Lleknec temploma...
4

Szent Biblia,
Hanau 1608
,
Ef. 4,30
46. Hova ln az n Lelkemnek
s kesersggel ne illetesstee
ereje belled, melly ltal mg rgen
el-petsteltelek vala tgedet? [D r=33] amaz Szent Lelket, mellynec ltala
megpeczteltelec a tellyes vltsgnac
napjra.
47. ihon l a' te retted
lKor5,7
meg-ldoztatott brny [D r=33]
Mert az mi hsvti brnyunc, az
Christus mi rttnc megldoztatott.
l K o r 15,55
48. Tekinti a' vrben b-keverdztt
Kerefztfra; ott romlott meg a' pokol;
Hol vagyon hall az te diadalmad?
ott vefzett-el a' hallnak fulnkja; 's ott hol vagyon kopors az te fullnkod?
ertlenedett-meg e' vilgnak fejedelme
a'Stn. [D v=34]
49. te mint az rvknak ttora
Zsolt 68,6
rvknac attya, zvegyeknec
[D v=38]
rizje
zs 66,1
50. NEm volnk URam mlt, hogy
Ezt mondgya az Ur: A z menny or
a' te lbaidnak 'fmolyn a' fldn
szg nnkem l szkem, s az fld
legeltetnm [E r=47]
az n lbaimnak nyugotlya...
Ezeket mongya az r: A z g az n
szkem, a fld pedig lbaim smolya ...
(Kldi, Bcs 1626.)
51. ha az n titkof vtkeimbl
Zsolt 19,13
ir fzemekkel hozz nem trlnk
A z n titkos bneimtl tisztts meg
engemet
[F,r=55]
Jel 6,9
52. Valljon magadat nem adnd-
... ltm az oltr alatt azoknac
akr-melly mrtiromsgra, tsak hogy
lelkeket, kic meglettettek vala az
lelked fzmlltatnk amaz oltr alatt
hajtoz lelkeknek fregbe? [F r=59] Istennec beszdjrt
53. fzpp tfzem ez romland
lKor 15,53
teltedet [F v=60]
Mert szksg, hogy ez rothadand
termszetet ltzzc magra...
54. SEregeknek URa, a te taidtl
Zsid 13,20
el-tvelyedett juhaidnak legeltet
A z bkessgnec Istene pedig, ki az
pfztorok [F r=61 ]
halbl kihozta az juhoknac ... psztort,
... az mi Urunc Jsus Christust...
55. A ' bnt foha bntetlen nem
4Mz 14,18
hagyod [F r=63]
A z r ... a bnst nem hadgyja
bntets nlkl...
2

56. n URam nem tsak bns


2Kor 5,21
vagyok eltted, hanem a' bnben zintn
Mert azt, a ki bnt nem ismert,
b-merltem, avagy inkbb tellyelTggel bnn tette rtnk
bnn lettem e' fldn [F r=63]
Nh 1,2
E N vagyok az ers bofzfz-ll
... bossz ll az r...
Iften [F v=66]
zs
55,8
57. tsak prblok fkkat; tt j
...
az
n taim nem ollyanoc, mint
fkknak, mikor az n haragommal
az
tiutaitoc
...
ket meg-alzom, mert tanuljk az n
taimat [G v=70]
zs 57,20
tsak bsul az n lelkem-efmreti,
A z hitetlen pedig ollyanoc lszmint a' hborg tenger [G r=77]
nec, mint az meghborodott tenger,
melly nem nyughatic ...
zs 49,15
58. foha nints olly fzeretettel
Vallyon elfeledkezik- az anya az
kefittetett anya, a' kinek fzve annyira
kis gyermekrl, gyhogy ne
meg-efsk gyermekinek nyavalyjin,
mint n a' bnsknek Iftenek fzoktam knyrllyn az mhnec fin?
ha az elfeledkezne, de nem feledkezem
fznakozni az n hozzm trend
el n te rlad.
vtkes embereken [H r=81]
59. Mg a'k-fziklt-is
Zsolt 78,15
meg-repedeztetem n, s abbl-is tp
Meghastotta az ksziklkat az
llom n az engemet fzomjhoz
pusztban, es inniok adott nkiec ...
l K o r 10,4
Lelket [H v=82]
s mindnyjan egy lelki italt ittac,
ittanac pedig az lelki ksziklbl,
a melly ket kveti vala, az kszikla
pedig Christus volt.
60. mg az egeket-is
zs 44,3
meg-fzaggatom n, s ki-ntm az n
Mert vizeket tltc ki az szomjho
hozzm hajtozkra az n drga
zra, s folyvizeket az szrazra; kitl
Lelkemet [H v=82]
tm az n lelkemet az te magodra ...
... ki-ntm az n lelkemet a te
magodra ... (Kldi, Bcs, 1626)
61. K i merne tsak meg-jelenni-is
Rml4,10
a' meg-haragutt Brnynak fzki eltt?
Mert mindnyjan el llatunc az
[H r=87]
Christus itlszie eleibe.
Jel 20,11
s ltc egy nagy fejr kirlyiszket,
s eggyet abban lt, kinec eltte
elmlc az fld s az g ...
5

Szent Biblia,
Hanau 1608
62. Szfzlul melletted lefzfz az n
Un2,l
fzeret Fijam [I r=93]
n fiaczkim, ezeket azrt irom
nktec, hogy ne vtkezzetec, hogy ha
valaki vtkezendic, vagyon szszlnk
az atynl, az igaz Jzus Christus.
63. az tletben el-trlm a' te
zs 25,8
knnyhullatfidat [I v=94]
E l veszti az hallt mind rck, s
eltrli az r Isten az knyv hllatst
minden ortzkrl: s az npnec
gyalzattyt elveszi mind az egsz
fldn...
64. A ditssges koronnak
lKor9,25
el-vtelt ers remnsggel
A z ki pedig az pllya futsban
meg-kaptam [I r=95]
tusakodic, mindenben maga trtet;
azoc pedig azrt, hogy az veszend
koront elvegyc, mi pedig azrt, hogy
az rothadhatatlant.
65. jzan lgy, hogy midn ama
2Tim 4,5
rgi kisrtetek kerengnek, azoknak
hatalmok al htra ne efsl [I r=97]
De te jzan lgy mindenekben
2

66. a' te veled val kfzdsre


nintsen n bennem er!
67. olly lk, mint a tlozl fiu
[A r=3]
68. Vtkezek ugyan a' Dvid
[B v=12]
69. Gyarl volt az Abrahm-is
[B r=13]
70. Rettegett mg ama' Jkob is
magban
[B v=12]

lMz 32,24-28
Luk 15,11-32

2Sm 11

lMz 20

lMz 32,7
Igen megjede Jkob s fltben
a npet, mely vele vala, a juhokat, a bar
mokat s a tevket kt seregre oszt.
71. Hol ht a' Mria, a' kit a Stnnak
Luk 8,2-3
erejtl megmentek, s magamnak lak
helyl foglalm? [B r=15]
72. Hol ama' bnnel meg-rtittatott
Jzs 2
Rhb, a' kit kedvembl meg-tifzttk,
s az n kvnatos npemnek seregbe
b-hozk?[B r=15]
73. mint a' Kain tsak refzketve
lMz 4,12
bjdoflam e' fldn [G r=73]
3

mg mikor tvol vlna-is tlem


a' bns, tsak llTam felm val
fzndkt, elejibe megyek [H r=83]
74. A z dmot ennen-magam
fzltm-meg a' kertben [H r=83]
75. A z Illyst nem hagytam, hogy a'
bnnek fulnkja meg-ln, de
tzes fzekrben fel-emeltem
magamhoz [H v=84]
76. MfeTel mint bartommal, gy
befzllgettem n [H v=84]
77. az brahmnak ugyan megekdtem n az n fzentfges fzivemre,
s tle fzrmazand maradkinak fok
fzp ldlmat grtem [H v=84]
78. foha e' vilg fijai a' te
mennyben kfzittetett vatsordhoz nem
lnek [H v=86]
79. A z n gyermeksgemtl val
bneim kiltnak n ellenem te hozzd,
mint a' Sodornnak bnei. [H v=88]
80. O H mitsoda gyarlsgra
jutottl, a pufztra el-tvelyedett
brnykm! [B v=14]
81. nem volnk n ers Iten,
ha tet mint a' tserepet meg-nem
rontanm [G v=68]

Luk 15,20

1MZ2-4

2 Kir 2

2 Mz 3

IMz 17

Luk 14, 17-23

1 Mz 13

Mt 18,12-14

Jer 18,4-6

PETRCZI VA-PNZES TIBORC S Z A B O L C S

j szempontok a Vradi Biblia kutatshoz

2002-ben, a Vradi Biblia hasonms kiadshoz rott ksrtanulmnyomban


igyekeztem feltrni a Vradi Biblia szletsnek, a trk ltal ostromlott Nagy
vradnak a krlmnyeit, tovbb idsebb Klesri Smuel, a revidelt kiadst
gondoz, szljegyzetekkel ellt, puritn rzelm nagyvradi szlets prdi
ktor, s a nevezetes ottani nyomdszmester, Szenci Kertsz brahm alakjnak
felidzsre is ksrletet tettem. Maradt azonban akkor egynhny, a csekly ter
jedelem szortsban keletkezett adssgom. Ezekbl igyekszem most legalbb
valamicskt trleszteni, mgpedig ngykezes" tanulmny formjban, kivl,
trtnetesen ppen a Partiumbl elszrmazott, s pillanatnyilag a vradi puritaniz
must tbb szempontbl kutat Pnzes Tiborc Szabolccsal.
A kiegsztsek, postscriptumok sorban kitntetett helyen kell megemltennk
a hazai szakirodalomban tbbnyire mltatlanul mellztt Brian Waltont, akinek
tbbszz esztendn t zsinrmrtknek szmt, hatktetes poliglott biblijt,
amely - Klesri s munkatrsai nem mindennapi szerencsjre kzvetlenl
a Vradi Biblia sajt al rendezse eltt jelent meg. A z pedig, hogy a nevezetes,
de igen tvoli keletkezs kiadvny hre, illetve annak egy pldnya oly gyorsan
eljutott Magyarorszgra, a Partiumba s Erdlybe, nyilvnvalan az angol-ma
gyar kapcsolatokat meglehetsen fellnkt hazai puritn mozgalomnak volt
ksznhet. E sajt korban rendkvl modern s mindmig nem elavult bibliai
filolgiai segdknyvbl Lorntffy Zsuzsanna hozatott meg egy teljes sorozatot,
kifejezetten a Vradi Biblia minl pontosabb, tkletesebb edcijt tmogatand,
mintha ezzel is egyfajta plusz oltalmat, tudomnyos pnclzatot adtak volna e ha
datjrt, hadialku trgyv lenni knyszerlt, szlvrosa" trtnelmi tragdij
ban is a tlls fel mutat kiadvnynak. Sajnlatos mdon ez a bibliai-filolgiai
pnclzat-kszts" nem, vagy legfeljebb igen csekly mrtkben sikerlhetett,
a zrzavaros hadi krlmnyek, s az ebbl kvetkez rthet sietsg miatt nagy
rszt Szenci Molnr Albert Hanaui Biblijnak marginlii maradtak fenn a v
radi kiadsban is. Ettl fggetlenl bizonyosak lehetnk benne, hogy lete nyu
galmasabb szakaszban Klesri rmmel s haszonnal forgatta Walton nagy
munkjt, s ha nem is a bibliakiadsban kzvetlenl, de a bibliai tudomnyokban
1

E ksrtanulmny legutbbi megjelense: PETRCZI va: A Vradi Biblia helye a magyar


puritanizmus irodalmban. In: U: Puritnia. Tanulmnyok a magyar s angol puritanizmus iro
dalmrl. Budapest, Universitas, 2006. 94-100. (Histria litteraria, 20.)
1

val tovbbi elmlylsben, s prdikciinak bizonyos megllaptsaiban fel


hasznlhatta annak eredmnyeit.
A vilghr Brian Walton, e nevezetes poliglott biblia gazdjnak munks
sgra nlunk legutbb a Biblia vben, 2008-ban a szegedi Somogyi Knyvtr
Ezer nyelv Biblia" cm killtsa, s Szkefalvi-Nagy Erzsbet ismertetsnek
vonatkoz rszlete irnytotta r a figyelmet. Egy killtsi ksrszveg azon
ban szksgszeren vzlatos, gy a jeles mvvel haznkban is megjelen szerz
alakjt nem rdektelen valamivel rszletesebben felidznnk, kitekintssel arra,
miben, mennyiben fedezhet fel szellemi rokonsg kzte s a Vradi Biblia ki
vl gazdja", Klesri Smuel kztt.
Walton kultusza Angliban termszetesen folyamatosan virgzik, klnsen
Henry John Todd 1821-ben, Londonban megjelent, ma mr e-book formjban
is olvashat, ktktetes monogrfijnak jvoltbl, amely Walton letnek min
den rezdlst rgzti, komtos-alapos X I X . szzadi stlusban, arrl azonban
- a magyar kutatk szinte sajnlatra - nem tesz emltst, hogy a mi Vradi
Biblink egyik, ha nem is kiaknzott, de legalbb hozznk eljutott, magyar szak
ember kezbe kerlt egyik forrsa, ktfje is a jeles, Cambridge-ben doktorlt angol
teolgus s munkatrsi grdja volt. Rszben Todd mve, rszben a CatholicEncyclopaedia cmszava nyomn csak azokat a momentumokat idzzk fel Walton
hossz s szvevnyes letplyjrl, amelyek t legalbb nhny, nem erlte
tett, nem rfogsos vonsban a mi Klesri Smuelnkkel rokontjk. Elljr
ban azonban - mr csak a nekik kijr hlbl is - meg kell emltennk mindazon
angol bibliai filolgusok nevt, akiknek munkjt, eredmnyeit Walton beptette
hatalmas mvbe, hiszen kzvetve k is hozzjrultak, ha vgs soron nem is ma
gnak a Vradi Biblia szvegnek vgs formjhoz, de Klesri teolgiai gon
dolkodsnak alaktshoz: Edmund Castell, Edward Pococke, Thomas Hyde,
Dudley Loftus, brahm Weelocke, Thomas Greaves s Smuel Locke. Nzzk
ezek utn a Walton-Klesri-lett s munkssg legalbb nhny prhuzamt.
Mindketten tanultak Cambridge-ben, az angol puritanizmus egyik menedk
vrban" s szellemi kzpontjban: Walton 1619-1620-ban, illetve 1623-ban,
s 1639-ben itt is szerzett teolgiai doktortust. A mi Klesrink - habr rvid idre ugyancsak jrt Cantabrigiban", de csaknem hsz vvel ksbb, az 1650-es vek
msodik felben. Peregrincis veinek cambridge-i kzjtka arra azonban ele
gend lehetett, hogy felfigyeljen Walton nevre, aki mr a poliglott biblia meg
alkotsa eltt is a vezet angol teolgusok egyike volt. Ktsgtelenl csbt
eljtszadozni a gondolattal, hogy akr mg tallkozhatott volna is e kt tuds,
de XVII. szzadi klfldjr dekjaink lete mr kevsb zajlott nemzetkzi"
keretek kztt, mint X V I . szzadi eldeik. Kivtelt ez all legfeljebb a William
Ames (Amesius) kr csoportosul, szmos ncihoz tartoz franekeri dikok je2

http://sk-szeged.hu/statikus-fa
Henry John TODD: Memoirs of the life and Writings of the Right Reverend Brian Walton.
London, Paternoster Row, 1821.
Catholic Encyclopaedia. Brian WALTON, http://www.newadvent.org/cathol/155545c.htm
2

lentettek. A m i vizsglt szerzink kt jeles mvnek, a poliglott s a Vradi Bib


linak a sorsprhuzamait" illeti: mindkt kiadvny jvje, recepcija kzggy,
kzssgi ggy vlt, csak ppen fjdalmasan klnbz trsadalmi-trtnelmi
krlmnyek kztt. A Vradi Biblia - mint tudjuk - tzbl, ostrombl kimentett
partiumi fniksknt kerlt Nagyvradrl Kolozsvrra, mg Walton kiadvnya az
angol knyvtrtnet els eljegyezhet, szrlapon beharangozott sikerknyve
volt, els nekifutsra 9000 font erejig fizettek el r. Egy-egy elfizetnek tz
fontjba kerlt, hogy biztostsa magnak a knyvet. A z elfizetk csaknem teljes
tbora nyilvn teolgus-lelkipsztor volt, akinek anyagi lehetsgei - ha nem vol
tak is gazdagok - bizony meglehetsen tvol estek a Vradon s krnykn jel
lemz, a hazai lelkszek helyzett emblematikusan kibrzol vagy suba-vagy
biblia" psztori nyomorsgtl. A Walton-Klesri-analgik sorban meg kell
emltennk azt is, hogy mindketten a harmonikus befogads (nem a megalkuvs) em
berei voltak, akik plyafutsuk cscsn az egyhzi establishment megbecslt egy
nisgeiv lettek, Klesri Debrecen valsgos magister perpetuus"-v, mzesi
alakjv, Walton pedig - trtnetesen ppen 1660-ban, a Vradi Biblia szlets
nek vben - egyenesen Chester pspkv.
Vgl rdemes kitrnnk arra az eddig mellztt krdsre is, milyen kpess
gek, kpzettsg, milyen nyelvtuds birtokban tudta Klesri valban rdemben
hasznlni Walton jeles, nagyhats mvt. Egy fiatal kutat, Erds Zoltn rend
kvl alaposan foglalta ssze az erre adhat vlaszt egy 2008-as publikcij
ban, rszben Klesri Smuel sajt szljegyzetei alapjn: Klesri a hrom szent
nyelv, a latin, a grg s a hber elsajttsa utn, peregrincija sorn tanult meg
arabul s angolul, ez utbbit olyan sznvonalon sajttotta el, hogy nll sznok
latot is tudott tartani angol kznsgnek. Minden bizonnyal felkereste a kor egyik
legjelesebb hebraistjt, Ralph Cudwoth-t, a Christ College igazgatjt. Hazatrse
utn pedig tantotta is a szent nyelveket, sajt megllaptsa szerint 'nem kicsiny
haszonnal'. (Ezt maga rja gy Idvessg sarka cm mve elszavban! R .)
Prdikciiban rendkvli nyelvtudst mindssze szmagyarzatokkal, a bibliai
szveghelyek precz rtelmezseknt tudta hasznlni. A z exegetikai rszletekben
idnknt tmaszkodik a tekintlyes Bza, Piscator, valamint Grotius, Pareus s
Brightmannus szvegmagyarzataira is, de szavaibl gy vehet ki, hogy helyen
knt az autentikus bibliafordtsokat sajt magyartsaival is sszevetette." K
lnsen Bza s Piscator, de voltakppen Brigtmannust" kivve az egsz itt fel
sorolt bibliakutat grda megerstheti bennnk azt a benyomst, hogy idsebb
Klesri Smuel szemlyben Szenci Molnr Albert szellemisgnek rkst,
az abszolt mlt s rtermett Jogutdt" tisztelhetjk, aki a nagy elfutrhoz
hasonlan nem csupn hirdette Pter apostol els levelnek alapelvt, a hit mell
ragasztott tudsrl", hanem gyakorolta is azt. Mghozz Molnr Albert ugyancsak
5

Rluk bvebben: va PETRCZI, Som Features to the Portrait ofWilliam Ames. In: U: Puritans andPuritanicals. Budapest, Balassi, 2005. 74-82. (Studia Humanitatis 13.)
ERDS Zoltn: Antropolgia s etika Klesri Sndor [sic!] mveiben. Iskolakultra, 2008.
2. sz.69.
5

nem csekly tudst megfejelve egy nlunk a XVII. szzadban mg csak igen
szk krben ismert nyelv, az angol kes s alapos ismeretvel, s a korbban is is
meretes nmet mell az angol bibliai filolgia akkori legfrissebb eredmnyeivel.
Knnyen meglehet, hogy Klesri akkor is sok Szenei Molnr-marginlit rin
tetlenl hagyott volna, ha munkjt kevsb hadvisels-kzeli krlmnyek szo
rtsban kell elvgeznie, illetve nagyobb szm vltoztatsa is megrizte volna
Szenei Molnr szellemisgt, legfeljebb Waltonk eredmnyeivel, exegetikai r
nyalsaival finomtva az egykori jegyzetein.
E komolyabb hangnem kiegsztseket kveten engedtessk meg neknk
egy jtkosabb, de taln mgsem rdektelen megemlkezs egy kzelmltbli
esemnyrl, amelynek nyltan vllalt clja az volt, hogy a Vradi Biblia trt
nett, az ltalnos, minden knyvre rvnyes habent sua fata libelli"-n messze
tlmutat sorst a mai let, s a mai hitlet szemlyes rszv tegye. Bizonyos
vagyok benne, hogy e vllalkozs hre mindmig csak az egyhzi sajtig jutott el.
Ez a nagy rendezvny meglehetsen szokatlan formban, tncjtkk s krniks
nekmondss lnyegtve, de pp ezrt nagy tmegeket megmozgatva igyeke
zett kzkinccs tenni a Vradi Biblit E 2008. augusztus 29-n Nagyvradon
bemutatott, majd nemzetkzi sszefogssal DVD-n is terjesztett elads spiritus
rectora, meglmodja a Nagyvrad-Rti Reformtus Egyhzkzsg lelkipsztora,
Plfi Jzsef, a Partiumi Keresztny Egyetem doktorandusza volt, akinek parochilis knyvtrban fltve rzik az els kiads egy kifogstalan llapot pldnyt.
Idzzk itt a Vradi Biblia, avagy Vradnak kegyetlen viadalok ltal ltt trk
kzbe esse; a Biblia diadala cm tncjtk msorfzetnek ksznt sorait:
Rendkvli napok voltak augusztus utols napjai, mivel a rgmlt idk dolgaira
emlkeztetik az utkort. M a bennnket is. Egyfell csendesen a 348 esztendvel
korbbi Vrad vrnak, npnek drmjra gondolok... Msfell sokkal hangosabban, rvendez s hlaad szvvel ugyancsak Vrad szlttt, az reg Kles
rit idzve: a magyar Biblia krl val forgolds nem volt hibaval. M a sem.
A knyv ma is beszl Istennek nagysgos tetteire emlkeznk, amikor nagy
szabs tncjtkban hallos komolysggal idzzk meg az ostromot s a keresz
tynsg alapdokumentumnak gyzedelmes kivonulst."
Plfi Jzsef vallomsos ajnlsorainak elolvassa s az eladsbl kszlt
D V D megtekintse utn megersdtt bennem a Kroli Egyetem Puritaniz
muskutat Intzetnek alaptsakor tett szndknyilatkozatunk egyik kittelnek
igazsga. Nevezetesen az, hogy a rgi irodalom s kultra, kzelebbrl ppen
a puritanizmus-kutats is akkor vlhat igazn l s eleven, szerves rszv a mai
magyar kultrnak, ha a szigoran vett szakmai feladatok mellett vllalkozunk
egyfajta jtktr-bvtsre" is. Vagyis arra-nem okvetlenl egy ltvnyos-han
gos nemzetkzi vrjtk keretein bell ~, hogy idrl idre s minl vltozato
sabb formkban a nem-szakmai kznsghez is kzelebb vigynk szmos, ml7

Vradi Biblia, avagy Vradnak kegyetlen viadalok ltal ltt Trk kzbe esse: a Biblia
diadala, szerk. PLFI Jzsef, Nagyvrad, Kirlyhgmellki Egyhzkerlet, 2008. 3. (A tncjtk
ksrfizete)
7

tatlanul feledsre tlt mvet s szerzt. Megvalsthat ez sznvonalas, ignyes,


de kzrthet rsokkal, letteli s az sszersg hatrain bell szrakoztat meg
szlalsokkal a hagyomnyos s az elektronikus sajtban. Ily mdon biztostha
tunk legalbb annyi informcit a gyakran hltlan s feledkeny - vagy pldul
az egyhzi tmkrl vtizedekig kvetkezetesen leszoktatott" - utkor szmra,
amennyi az egszsges identitstudathoz s magyarsgismerethez nlklzhe
tetlen. Termszetesen csak akkor, ha llektanilag kpesek vagyunk elviselni az
ilyen npszerst szolglatok nyomban szksgszeren tmad, olcs populiz
must s hasonlkat emleget vdakat, ha ki mernk olykor lpni a szigoran vett
kutat- s oktatmunka elszigeteltsgbl, de egyszersmind vdettsgbl is.
E ponton adom t a szt e dolgozat olvasit a tudomnyos rgikba visszavezet
szerztrsamnak, Pnzes Tiborc Szabolcsnak.
Amint arra Petrczi va az elbbiekben figyelmeztetett, a Vradi Biblia kuta
tstrtnete a 2002-es hasonms kiadssal s az azt ksr tanulmnyokkal mg
korntsem zrult le. Kzs dolgozatunk rm es rszben olyan irodalomtrtneti
perspektvt s szvegelemzsi stratgit kvnok felvetni, amely a nyomda- s
knyvtrtneti kutatsok legjabb eredmnyeivel kiegszlve lendletet adhat
a megkezdett vizsglatoknak.
Dolgozatunk alapjt Petrczi va vetette meg a fordts egyik segdknyve
knt hasznlt londoni poliglott bibliakiads azonostsval. Bod Pter, aki egye
dliknt emlti az Anglibl beszerzett tbbnyelv kiadst, fontosnak tartotta
megjegyezni, hogy Lorntffy Zsuzsanna felette nagy Summn" hozatta meg
a kteteket. Br a szigetorszgi elfizetsek nagy szma ktsgess teszi ezt a ki
jelentst, mgiscsak jl rzkelteti a vradi kiadsrt folytatott heroikus kzdel
met, melynek kezdetei egszen 1638-ig, I. Rkczi Gyrgynek a biblia emendlsnak szksgessgrl kiadott, s felteheten az egy vvel korbban megjelent
holland nyelv bibliafordts, a StatenbijbeP hatsra megfogalmazott rendele
tig nylnak vissza.
A gyakorlati tettek sort a vradi nyomda 1640 krli jbli megszervezse
nyitotta. Szalrdi Jnos szerint Bethlen Istvn, aki a lneburgi nyomdafelsze8

10

12

A Walton-fle biblia trtnetrl bvebben: Thomas FROGNALL DIBDN: An Introduction to the


Knowledge of Rare and Valuable Editions of the Greek and Latin Classics. London, 1827. 20-31.
BOD Pter: A Szent Biblinak histrija.... Szeben, 1748. 154. Nem Bod az egyetlen, aki fon
tosnak tartja hangslyozni a bbliakiads szakmai jelentsge s a befektetett pnzsszeg korrel
cijt. Apczai Csere Jnos enciklopdijnak rvid trtneti kronolgijban is szortott helyet annak
megjegyzsre, hogy 1515. Franciscus Ximenius hatszzezernyi ezer aranyat klt a biblia zsidul,
chldiul, dekul s az jtestamentum] grgl, dekul val kinyomtatsra." APCZAI CSERE Jnos:
Magyar Encyclopaedia. Kiad., bev., jegyz. SZIGETI Jzsef. Bukarest, Kriterion, 1977. 375.
Az elfizeti felhvssal nagyjbl 900-1000 megrendelt sikerlt toborozni mg azeltt,
hogy a Biblia els ktete nyomdba kerlt volna. Henry R . PLOMER: A Short History of English
Printing, 1476-1898. London, 1900. 197.
Frits G. M. BROEYER: Bible for the Living Room: The Dutch Bible in the seventeenth Century.
In: Lay Bibles in Europe 1450-1800. Eds. Mathjs LAMBERGTS, A. A. den HOLLANDER, Leuven.
8

10

11

Peeters, 2006. 207-222.


1 2

B O D : / . w.,

153-154.

rels megvsrlst is finanszrozta, testamentumban jelents sszeget hagyott


az reg formban mr keznknl lev szp magyar biblia nyomtatsra." A z
1644-ben kelt vgrendelet szerint Bethlen Medgyesi Pltl rteslt arrl, hogy
az vradi Tvpographus az Sz. Biblit in folio jonnan akarn kinyomtatni."
A testamentum szvege alapjn ersen megkrdjelezhetnek tnik az a korbbi
llspont, miszerint a vradi nyomda a bibliakiads megvalstsnak cljbl
jtt volna ltre, hiszen a jelek szerint 1643-1644 tjn a kiads terve nem volt
szleskren ismert. Egybknt Medgyesi, aki az 1643-as Praxis Pietatis kiadsa
kapcsn alaktott ki komoly munkakapcsolatot a vradi nyomdsszal, ismerhette
Szenei Molnr Albertnek a biblia fli alak kiadsra vonatkoz terveit, s gy
az befolysn keresztl teremtdhetett meg a kzvetett sszekttets a magyar
bibliakiadsi tradcival. A z emltett forrsok alapjn gy tnik, hogy mr 1645
krl megvalsulhatott volna a fejedelemsgbeli bibliakiads, amit tovbb erst
az a tny is, hogy Rkczi Zsigmond ekkoriban vsrolta meg az 1629-1645 k
ztt megjelent prizsi poliglott biblit. Abban, hogy mgsem gy trtnt, szerepet
jtszhatott a magyar nyelv biblia 1645. vi Jansonius-fle amsterdami editija
ppgy, mint a paprmalmok hinya miatt kialakult paprimport-szksglet, i l
letve ennek kltsgessge. Erre a krnikus problmra hvta fel a figyelmet
1648-baii Mikolai Hegeds Jnos, s taln nem is minden clzatossg nlkl p
pen Vrad vonatkozsban: Papirosklyhz elg patakok, folyvizek vannak,
csak Vrad krl s tl egynhny Krsket tudok csak n is, rongyot is (gy
tlem), kaphatnnk ahhoz." Mikolai sorainak szvegkrnyezete sejtetni engedi
azt is, hogy a kiads direkt elkszletei vekre lelltak, br adataink szerint a ki
ads terve nem kerlt le vgleg a napirendrl. V. Ecsedy Judit gy vli, hogy
a vradi nyomdsz, Szenei Kertsz brahm ltal 1652-ben hasznlni kezdett
13

14

15

16

17

18

19

Szalrdi Jnos Siralmas magyar krnikja. Kiad., bev., jegyz. SZAKLY Ferenc. Budapest,
1980. 286. (Bibliotheca Historica)
V. ECSEDY Judit: Szenei Kertsz brahm s ismeretlen nyomtatvnyai. Magyar Knyv
szemle, 1989. 22. (a tovbbiakban V. ECSEDY 1989a.)
P. VSRHELYI Judit: Szenei Molnr Albert s a Vizsolyi Biblia j kiadsai. Budapest, Universitas, 2002. 116. (Histria Litteraria 21.)
MONOK Istvn: A Srospatakra visszatrt knyvek s a Rkczi-kutats. A Rkcziak Biblii.
In: Translatio Librorum. Tanulmnyok az Oroszorszgbl Srospatakra visszaszolgltatott
kny
vek kapcsn. Szerk. Jekatyerina JURJEVNA GENYIJEVA, KISS Ilona, MONOK Istvn. Budapest, OSZK,
2007. 102. s VISKOLCZ Nomi: Johann Heinrich Bisterfeld s utda knyvtra. In: U: Johann
Heinrich Bisterfeld (1605-1655) bibliogrfia. Budapest-Szeged, OSZK-Scriptum, 2003. 48. (A Kr
pt-medence kora jkori knyvtrai 6.)
RMKI, 766.
Errl bvebben: V. ECSEDY Judit: tirban, Sofia. Din istoria hrtiei sifiligranului: tipogrfia
romnesasc a Blgradului. Magyar Knyvszemle, 2000. 243-244. s V. ECSEDY Judit: A gyulafe
hrvrifejedelmi nyomda msodik korszaka (1637-1658) s utlete, OSZK vknyv, 1978/1980.
292. A vradi paprszlltsokrl: BALOGH Joln: Varadinum, Vrad vra II. Budapest, Akadmiai,
1982. 191,337. (Mvszettrtneti Fzetek 13.)
MIKOLAI HEGEDS Jnos: A mennyei igazsgnak tzes oszlopa. In: Magyar gondolkodk
17. szzad. Vl., jegyz. TARNC Mrton. Budapest, Szpirodalmi, 1979. 533.
13

14

15

16

17

18

19

Medin Romeyn bettpus beszerzst a bibliakiads motivlta. Monok Istvn


pedig a Rkcziak bibliirl rott tanulmnyban felttelezi, hogy a Rkczi-csa
ld knyvtrnak negyvenes-tvenes vekbeli fejlesztsekor szem eltt tartottk
egy majdani bibliakiads knyvignyt. Ezeken a feltevseken kvl azonban
semmilyen konkrt bizonytkunk sincs a kszldsrl, egszen 1657 nyarig,
amikor a jnius 18-i nagybnyai zsinaton a nyri tractus 86, az ugocsai 54 forintot
adott a biblia nyomsra. Ebbl az adatbl nem derl ki, hogy a szveg filo
lgiai elksztse megkezddtt-e. Gyanthat, hogy az alapos s vglegesnek
sznt szvegjavtsok id. Klesri Smuel rkezsvel indulhattak csak meg.
Klesri 1657 ks nyarn foglalta el tanri llst a vradi kollgiumban,
melynek klfldi tanulmnytja eltt maga is dikja volt, s ahol beleoltottk a holt
nyelvek szeretett, melyek aztn meghatroztk plyafutsnak korai szakaszt.
Nyilvnvalan ez az indttats is kzrejtszott abban, hogy 1655-ben Leidenben
ktszer is disputlt a korszak egyik legjelentsebb hebraista, exegta professzo
rnl, Johannes Coccejusnl, egyszer pedig a Coccejus hveknt szmon tartott
Heerebordnl, majd taln a vletlenek jtka folytn pp a Londoni Polyglotta
msodik ktetnek megjelensvel egy idben ment t Angliba, s szeptember
2-n Londonbl kldtt kt, Cromwellt dicst fzetet Pspki Jnosnak. A z
idbeli egybeessek miatt elkpzelhetnek tnik, hogy a fejedelemn ltal rendelt
Walton-fle biblit maga Klesri hozta el Anglibl, ugyanis a hat ktetben meg
jelentetett kiads utols hrom darabja 1657 folyamn jelent meg, Klesri pedig
rvidke napljnak bejegyzse szerint 1657. augusztus 2-n rkezett Eperjesre.
Bod Pter kijelentse nyomn - miszerint Klesri Akkor nyomtatvn a' Bib
lia Vradon, abba tuds Magyarzatokat irt" - egyelre tartja magt az a vle20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

V. ECSEDY Judit: A hres Szentzi brahm nevezetes vradi typogrfija". OSZK vknyv,
1991/1993. 290, 297. s V. ECSEDY Judit: Egy erdlyi knyvnyomtat mhely 1667-ben. In: Emlk
knyv a Teleki Tka alaptsnak 200. vforduljra 1802-2002. Szerk. DENAGY Anik, SEBESTYNSPIELMANN Mihly, VAKARCS Szilrd. Marosvsrhely, Mentor, 2002. 383-384. (a tovbbiakban:
2 0

V. ECSEDY 2002.)
MONOK2007, /. m.,
21

102.

TTH Ferenc: Helvtziai vallsttelt kvet Tl a'Tiszai Superintendenziban lt reformtus


pspkk lete e'jelen val idkig lehozva. Gyr, k. n., 1812. 128.
1650-ben hber vizsgt tett a vradi kollgiumban. RMK II, 764. Klnsen rdekes, hogy
egytt vizsgzott azzal a Becskehzi V . Istvnnal, aki egyike volt az 1678. vi meg nem valsult
bibliafordts kijellt munkatrsainak. BOD: /. m., 155-156. ZOVNYI Jen: Magyarorszgi protes
tns egyhztrtneti lexikon. Szerk. LADNYI Sndor. Budapest, MRE Zsinati Iroda Sajtosztlya,
1977. 240.
RMK III, 1937, 1938.
W. J. van ASSELT: The Fder al Theology of Johannes Cocceius (1603-1669). Leiden, Brill,
2001.23-34.
RMK III, 1936.
HEREPEI Jnos: Adattr XVII. szzadi szellemi mozgalmaink trtnethez II. Szerk. KESER B
lint. Budapest-Szeged, 1966.107-108. Klesri angliai tartzkodsrl bvebben: GMRI Gyrgy:
Magyar ltogatk a Cromwell-kori Angliban. Irodalomtrtneti Kzlemnyek, 1978. 461-462.
KLESRY Smuel Naplja. Kiad. SZILGYI Sndor. Trtnelmi Tr, 1890. 48-49.
BOD Pter: Magyar Athenas. Nagyszeben, k. n., 1766. 149.
2 2

23

2 4

2 5

2 6

27

2 8

2 9

keds, hogy Klesri tnykedse ebben az igen jelents filolgiai vllalkozsban


a marginlis glosszk megrsra szortkozott, noha Klesri inkbb az eredete
szerint val nyelveknek segtsge ltal egynhny szz Sz. rsbeli helyek" restitulsban ltta munkja lnyegt. A legkevsb sem meglep mdon Klesri
llspontjt igazolta nemrgiben P. Vsrhelyi Judit azltal, hogy a korbbi ma
gyar bibliakiadsokkal val sszehasonlts sorn felismerte, hogy nem csupn
a Vradi Biblia szerkezete marginlis glosszinak tlnyom rsze is a Hanaui
Biblibl val tvtel." Ez a tny azonban ltszlag megkrdjelezi azoknak
a nagyszabs elkszleteknek a ltjogosultsgt, melyek magukban foglaltk
nemcsak a poliglott, hanem szmos eredeti, illetve nemzeti nyelven kiadott biblia
megvsrlst is. A z ellentmondst nzetem szerint csak a hanaui s a vradi ki
ads mindeddig mellztt sszehasonlt szvegvizsglata oldhatja fel. Mdszer
tanom elzmnyei kztt emltst rdemel Ballagi Mr egy 1864-ben a Nyelv
tudomnyi Kzlemnyekben publiklt dolgozata, mely a Krolyi-fle fordts
apropjn utal & Vradi Biblia nhny fordtsi hinyossgra, valamint P. V
srhelyi Judit nhny ve megjelent ktete, a Szenci Molnr Albert s a Vizsolyi
Biblia j kiadsai. Termszetesen mostani szvegnkben nem bocstkozhatom
olyan mly, s a bibliakiadsok kutatshoz tbb szempontbl is mintt ad fejte
getsekbe, mint P. Vsrhelyi a Hanaui s az Oppenheimi Biblia filolgiai elem
zsekor, hiszen a Vradi Biblibl most bemutatni kvnt zsais knyve els
20 fejezete nem tbb, mint kutatrok, ami pusztn egy ksbbi alaposabb feltr
munka szempontrendszernek kialaktshoz szolgltathat fogdzkat. zsais
knyvnek kivlasztst egyrszt a prftai knyveknek Johannes Coccejus teo
lgijban betlttt szerepe, msrszt Csernk Bla azon megfigyelse indokolja,
hogy a Vradi Biblia szljegyzetei az nekek neke utn szaporodnak meg.
A kijellt szvegrszt ngy strukturlis egysgre bontottam, nevezetesen a f
szvegre, a rszek elejn tallhat sszefoglal summkra, illetve a marginlis
glosszkra s konkordancikra. A fszvegnek a Hanaui Biblia vonatkoz r
szeivel val sszeolvassakor feltnik, hogy a versek legalbb ktharmadban
tallhatunk valamifle, leggyakrabban nyelvi javtst, melyek jelents rsze
az egysgests irnyba mutat. Ilyen pldul az / palatalizcijnak kvetke
zetes jellse, a kzpontozs megvltoztatsa: a kettspont s a pontosvessz
gyakori hasznlata, a rvidtsek feloldsa, az idegen szavak kivltsa magyar
megfelelikkel, s nagyon sok helyen nyelvi egyszersts. E z utbbira plda
a Hanaui Biblia a' hov magt az ember elreytse" krlrst felcserl 'rej30

31

32

33

34

35

KLESRI Smuel: Idvessg sarka. Srospatak, 1666, [)(7r-)()(lr]. RMK I, 1039.


R VSRHELYI Judit: Szenci Molnr Albert s a Vizsolyi Biblia j kiadsai. Budapest, Universitas, 2002. 116. (Histria Litteraria 21.)
BALLAGI Mr: Tanulmnyok a magyar bibliafordtsok krl. Nyelvtudomnyi Kzlemnyek,
1864. 169-171.
CSERNK Bla: A reformtus egyhz Nagyvradon 1557-1660. Nagyvrad, Kirfyhgmellki
Reformtus Egyhzkerlet, 1992. 247.
likaiba<lyukaiba (2.22), kevlsgec<kevlysgec (13.11).
Szembetn ez a trekvs a summkban, ahol majd minden esetben felcserltk a 'caput'
30
31

32

33

34

35

tek-hely' (4.5), vagy a 'Syrinac orszga' birtokos szerkezet helyettestse az


egyszerbb 'Syri'-val (7.2).
A z zs. 14.6 a mondattani vltoztatsokra hvja fel a figyelmet. A z emltett
hely a Hanaui Bibliban gy hangzik: Ki a npeket az haragjban szntelen
sanyargattja vala, ki az pogny npeken nagy dhssggel uralkodic vala, s az
nyomorgatkat nem tiltotta meg az nyomorgatstl", mg a Vradi Bibliban: Ki
a' npeket az haragjban sanyargattya vala, annak csapsa el nem vtetic; ki a' po
gny npeken nagy dhssggel uralkodic vala, ldzst szenved; s azt meg nem
tilthatja."
A grammatikai jelleg vltoztatsok azonban a nyelvi korrekcinak csak az
egyik felt jelentik, ugyanis a poliglott biblia vagy inkbb biblik s a Hanaui
Biblia sszeolvassakor felfedezett fordtsi, rtelmezsi tvedseket is javtot
tk. Ilyen interpretcis korrekcit mutat pldul az zs. 19.18.: Eggyic vros
puszttatott vrosnac neveztetic" helyett ...s mindenic vros el-pusztitatott
vrosnac neveztetic". Tagadhatatlan azonban, hogy a helyesbts szndka nha
visszalpshez is vezetett, mint az zs. 11.9 esetben. A z emltett hely Szenei
nl: Nem rtanac, s senkit el nem vesztenec az n szent hegyemen, mert tellyes
lszen ez fld az Urnac tudomnyval, mint az tenger bburitotta ez fldet.",
a Vradi Bibliban: Nem rtanac, s senkit el nem vesztenec az n szent he
gyemen, mert tellyes lszen e' fld az Urnac tudomnyval, a' vz b-buritotta
a' tengernec regsgt." A modern fordts szvege jl rzkelheten Szeneihez
ll kzelebb: Nem rt, s nem pusztt szent hegyemen senki, mert tele lesz a fld
az R ismeretvel, ahogyan a tengert vz bortja." Jllehet zsais knyvben
nincs direkt utals a poliglott biblia hasznlatra, van azonban Dn. 6.27-nl, ahol
hivatkoznak a kld nyelv fordtsra. vatosan kell azonban bnnunk az ilyes
fajta tallatokkal, ugyanis kt rsszel korbban Szenci Molnr Albert is a babi
loni nyelv segtsgvel fejti ki a Boldizsr nv jelentst. (Dn. 4.5) A fordts
pontostsra val trekvs kevsb ltvnyos, m annl gyakoribb jele a szveg
rtelmezst segt szavak, st nha flmondatok interpolcija, illetve az rte
lemzavarnak tartottak elhagysa is.
Vlheten a legnagyobb gondossggal vgzett revzi ellenre is maradtak olyan
nyomdahibk, melyek mr a Szenei-fle kiadsban is megtallhatk voltak. zs.
16.8-ban pldul Sibma vrosrl olvashatunk, mg a hozz kapcsold gloszszban Simbrl. Egybknt a nyomda hibjbl ered nhny jelents szveg
romlsra mr Csernk Bla is rmutatott a Jn. 5.3 s a Jn. 6.31 utols sorainak
elmaradsa kapcsn. Ezzel sszefggsben emlthetjk azt az zs. 16.6-nl sze
repl konkordancit is, amely a hanaui kiadsban helyesen Jer. 48.29, mg a vradiban valsznleg flreolvass miatt Jer. 48.20.
36

37

szt a 'rsz'szel. Ltvnyos plda mg a 3.21-bl a 'birettomokat' alak kivltsa a 'svegeket'


alakkal.
Biblia. Istennek az szvetsgben s jszvetsgben adott kijelentse, magyarz jegyzetek
kel. Budapest, Magyar Bibliatrsulat-Klvin Jnos Kiad, 1997. 788.
36

3 7

CSERNK:

m.,

247.

A 'caput'-okat, vagy ahogyan a magyarosts jegyben javtottk: 'rsz'-eket


megelz rvid tartalmi sszefoglalk, a summk Szenei Molnr Albert ltal fo
galmazott szvegn ltalban nem vltoztattak. Rvidke szvegrsznkben csak
egy kiegszt jelleg betoldst talltunk a l . rsz summjnak vgn.
A Hanaui Biblia nagy ernynek tartottk a konkordancik bsgt. Ahogyan
R Vsrhelyi Judit fogalmazott: A sok supra s infra ... Pzmny Pter tetsz
st is megnyerte." Klesri azonban mg ezen is tltett, hiszen a prhuzamos
igehelyek gyjtemnyt a korbbi kiadsokban fellelhetk tbbszrsre duz
zasztotta. Kzenfekv volna mindezt a coccejanizmus exegetikai programjval
magyarzni, melynek definciszer meghatrozst Heiszler Jzseftl klcs
nztem: Coccejus Az rsmagyarzatban a szigor betrtelmet prtolta ugyan,
de midn a Krisztust az idv, egyhz s vilgtrtnet kzppontjv tev, s a tant,
trtnelmet s jslatokat mind kzvetlen a Krisztusra vonatkoztat: magyarzat
nak mgis csakugyan a Typologia lett magva, a mely tmrdek Allegrit enged
meg." Mg tmrebben Coccejus exegetikai rendszerben az - s jszvet
sg egszen az egyes knyvekig lebontva klcsnsen felttelezi egymst, elre
mutatva Krisztusra." A Vradi Biblia vgn tallhat, s a korbbi bibliakiad
sokban nem szerepl, paralel locusokat sszegyjt tblzat, amelynek beszdes
cme: Az O Testamentumbl, Christus s Apostoloc ltal, Uj Testamentumban
citlt bizonysgoknac Laistroma, mellyec ide az O Testamentumi knyveknec
rendi szernt a' vgre szedegettettenec szve, hogy a' kegyes Olvasc eszekbe
vegyc, hogy azoc az igretec, jvendls, s pldzatoc az Uj Testamentumnac tantsa szernt b-tellyesedtenec, mellyec az O Testamentumban meg-irattattanac", nzetnk szerint mind a cmben jelzett koncepcijt, mind pedig kivi
telezst tekintve megfeleltethet az emltett meghatrozsoknak. Majdhogynem
az is biztosra vehet, hogy az jszvetsg utn kvetkez tblzatot Klesri
ksztette, hiszen az 1660-ban mg Vradon kinyomtatott jszvetsg vjelzse
a tblzat lapjain kontinuus. Futlagos vizsglataim nyomn mgis gy vlem,
hogy a Vradi Biblia coccejnus irnyultsga a szakirodalom szmtalan ellent
mondsa miatt, a textolgiai s teolgiai elemzsek hinyban egyrtelmen mg
nem jelenthet ki. vatossgomat magyarzza Ttfalusi Kis Mikls Mentsge,
amiben a korabeli coccejnus teolgiai rendszer irnti ki nem elgtett ignyek
rl olvashatunk. A szvegrsz a kzelmltban megfogalmazott, s rzkelheten
elzmny nlklinek tekintett vrakozsokrl beszl, melyek az jdonsg erej
vel hathatnnak. Pokoly Jzsef szerint a Vradi Biblia magyarzatai egyenesen
a coccejnusok ellenszenvt vltottk k i . S mindezek tetejbe Klesrit - s k38

39

40

41

42

3 8

P. VSRHELYI: i. m.,

61.

HEISZLER Jzsef: Egyhztrtnelmi kziknyv, II. Srospatak, 1863. 213.


CSORBA Dvid: A 'sovny lelket megszpteni". Debreceni prdiktorok (1657-1711). Deb
recen, Hernd, 2008. 221. (Nemzet, egyhz, mvelds, 5.)
M . TTFALUSI KIS Miklsnak a maga szemlynek, letnek s klns cselekedeteinek
mentsge. In: Magyar emlkrk 16-18. szzad. Vl., kiad., jegyz. BITSKEY Istvn, Budapest, Szp
irodalmi, 1982. 368-369. (Magyar Remekrk)
POKOLY Jzsef: Az erdlyi reformtus egyhz trtnete, II. Budapest, 1904. 335.
39

40

41

42

vtkezskpp a Vradi Biblit - mg csak nem is emlti a coccejnusok kztt


Zovnyi Jen, a mozgalom trtnetnek feldolgozja.
Klesri glosszi, az rtelemmagyarzkat termszetesen leszmtva, szintn
a coccejnusnak tn exegetikai nyomvonalat kvetik. Nincsen tl sok bellk,
hiszen zsais knyvnek els 20 rszben mindssze hatot szmllhatunk
ssze. (3.28f; 6.7a; 6.8b; 11.3c; 19.24f s g) Pldaknt egyet citlnnk csupn.
A 6.7. gy szl: Az n szmat illeti azzal, mondvn: Im ez illeti a' te ajakidat,
el-vtetic azrt immr a' te hamissgod, a s a' te bnd eltisztittatic." A hozz
kapcsold glossza pedig: a Tudniilic a' Christus ldozattya ltal, kit az oltr
jegyzett, a' honnt az angyal az eleven szenet vette vala."
E nagyszabs filolgiai-exegetikai vllalkozs, amely a korszersts jegy
ben egyszerre lelte fel a Hanaui Biblia fszvegnek revidelst, marginlis
jegyzeteinek kiegsztst s kibvtst is, mindssze msfl-kt v alatt val
sult meg. A cmlapok tansga szerint elszr az jszvetsget nyomtattk ki
teljes egszben Vradon, majd az szvetsget rszben Vradon, rszben K o
lozsvron. A Hanaui Bibliban mg meglv apokrif knyvek azonban ebbl
a kiadsbl mr kimaradtak a pnzhiny s az orszg zrzavaros politikai llapota
miatt. 1973-ban az O S Z K tredkgyjtemnyben talltak nhny paprszeletet,
melyek Baruch knyvbl s Ezsdrs 3. knyvbl tartalmaznak rszleteket, s ame
lyekrl az azonosts sorn kiderlt, hogy a Vradi Biblihoz tartoznak, ponto
sabban tartoztak volna. Fazakas Jzsef gy gondolta, hogy az apokrif knyvek
vei az ostrom alatt s utn semmislhettek meg, de azt sem zrhatjuk ki, hogy
Kolozsvron fogtak hozz a nyomtatsukhoz, m menet kzben esetleg pp a pa
prhiny miatt lelltottk a munkt. Ezzel megkzeltleg 15%-os papr-meg
takartst rhettek el. Ami a bibliafordts szvegt illeti, a helyesrsi mdos
tsoktl eltekintve egy helyen talltunk vltoztatott kifejezst. A Baruch knyve
2. rsznek 16. versben mind a vizsolyi bibliban, mind a hrom fent emltett
korbbi XVII. szzadi bibliban ez ll: Tekints renk, Uram, a te Sanctuariomodnak hzbl. A mi tredknkben viszont ezt olvassuk: Tekints renc Uram a' te
Leg-szentsegesb helyedbl. A helyesrsi mdostsok s ez a magyarostott ki
fejezs is mutatja, hogy az apokrif knyvek szvegt is tnztk."
Hogy kik lehettek Klesri segti ebben a grandizus munkban, csak sejt
hetjk. Gyanthat, hogy kzremkdtek a vradi lelkszek s a kollgium tan
rai is. Kzlk kln is fontos megemltennk a ksbb pspkk lett Kovsznai
Ptert, aki az ostrom utn nemcsak az egyhzi tulajdonban lv tipogrfia, hanem
a Vradi Biblia sorst is nyomon kvette, s aki Szenci Kertsz brahmot egy
43

44

45

ZOVNYI Jen: A coccejanizmus trtnete. Budapest, Atheneum, 1890. Zovnyi hinyossgt


nhny ksei Klesri m vonatkozsban tisztzta CSORBA, i. m., 114-118. Klesri coccejnizmusra hivatkozik ERDS Zoltn: Antropolgia s etika Klesri Sndor [sic!] mveiben. Iskola
43

kultra, 2008. 2. sz. 68.

FAZAKAS Jzsef: Ptlsok Szab Kroly Rgi Magyar Knyvtrnak I-III. ktethez. OSZK
vknyv, 1973. 75.
4 4

4 5

FAZAKAS, i. m., 76.

levelben egyenesen kedves komjnak" szltotta. Szenei Kertsz brahm


bibliakiadssal kapcsolatos tevkenysgrl V. Ecsedy Judit tbb, cikknkben is
mr idzett publikcija utn nehz jat mondani, ismtelni pedig e rvid ta
nulmny keretei kztt szksgtelen. Egyetlen, Monok Istvnval prhuzamos
tanulmnyt idznnk fel csupn, ami Szenei Kertsz nhny vvel ezeltt Nagy
szebenben megtallt hagyatki leltrt ismerteti. E forrsdokumentum adatai
alapjn sikerlt egyrtelmv tenni a Vradi Biblia kiadsi pldnyszmt, mely
Bod Pter tlz adataival szemben mindssze 1500 volt, amibl mg 1667-ben
is 566 pldny bektetlen s eladatlan volt. Kiderlt az is, hogy a trkk nem
nagylelksgbl engedtk Vrad ostroma utn a nyomdt s a biblia kinyomtatott
veit elszlltani, hanem 1000 tallr lefizetse ellenben, amit Barcsay kos a fe
jedelmi kincstrbl fizetett ki. Ezrt egybknt darabszm szerint pontosan meg
nem jellt biblit kellett volna a nyomdsznak leszlltania a fejedelemnek, m
ezek mg Szenei Kertsz hallakor is Kolozsvron voltak. A z apokrif knyvek
vonatkozsban megerstst nyert Fazakas Jzsef azonostsa, br a nyomta
tsuk helyszne tovbbra is krdses: Az Apocriphusokban vagion niomtatva
tizenkt arcus masfel ezer Exemplarnak kellett volna lenni, ha elkszlhetett volna.
Defectusis vagyon nagy rakassl." A krdban maradt knyvek kztt jelents
szmban vannak vradi nyomtatsak, amik arra utalnak, hogy az ostrom alatt
s utn mgsem semmislhetett meg arnyaiban olyan sok a Vradi Biblia
kinyomtatott vei kzl, hiszen a nyomdafelszerelst s a nyomtatvnyokat egy
helyen tartottk a vradi vrban. A leltr tartalmaz egy Alte Bcher" cm lis
tt, ami alapjn Monok kvetkeztetseket vont le Szenei Kertsz mveltsgvel
kapcsolatban. Ha ezek voltak Szenei Kertsz brahm olvasmnyai, akkor egy
jl felkszlt lelkszhez hasonlthatjuk... Alapveten a reformtus teolgia 17. sz
zadi klasszikusai szerepelnek sszefoglal munkikkal, de nem ritkk a 16. szzadi
reformtorok egyes mveinek kiadsai sem." Ha mindehhez hozzvesszk Bar
tk Istvn hipotzist Szenei Kertsz Owenus-fordtsairl, joggal felttelezhet
jk, hogy a nyomdsz a biblia emendlsi munklataiban is rszt vett, s valsz
nnek ltszik, hogy a nyelvi javtsok csak munkjnak minimumt jelentettk.
Ilyenformn Ttfalusinak Szenei Kertsz knny dicssgrl" megfogalmazott
lltsai relatvnak s igaztalannak tnnek.
46

47

48

49

50

51

52

53

4 6

V . ECSEDY 1989a, 24.

A Szenei Kertsz ltal is hasznlt nyomdszjelvnyekrl: V . ECSEDY Judit: Az Elzevierek


nyomdszjegye Magyarorszgon. Magyar Knyvszemle, 1989. 126-145.
MONOK Istvn: Szenei Kertsz brahm kereskedi kszlete hallakor. In: Emlkknyv a Teleki
Tka alaptsnak 200. vforduljra 1802-2002, i. m., 360-379. (a tovbbiakban: MONOK 2002.) s
V. ECSEDY 2002. 380-400.
47

48

4 9

MONOK 2002. 378.

Bod Pter 40%-os vesztesggel szmolt, ami akrcsak a pldnyszm, jelentsen tlbecslt
adat. BOD 1748. /. m., 154-155.
50

51

MONOK 2002, 365.

BARTK Istvn: A Rimaynak tulajdontott Owenus-fordtsok. Irodalomtrtneti Kzlemnyek,


1982.636.
52

5 3

M . TTFALUSI KIS, /. m., 345.

Abban a krdsben, hogy a magyar reformtusok lttak-e olyan correcta bib


lit" korbban, mint az Aranyas Biblia, egyelre nem foglalhatunk llst, hiszen
ehhez pontosan ismernnk kellene a vradiak s Ttfalusi filolgiai munkjnak
volument s az ehhez kpest meglv hibk arnyszmt. A tkletessgre t
rekvs mindkt kiads esetben kzs, nem anyagi haszonszerzsbl, hanem
elktelezettsgbl fakad, s nyilvnvalan egybeesik Brian Waltonnak a kilenc
nyelv biblia kiadsnak elksztsekor rgztett szndkval, miszerint clja
egy olyan szveg ltrehozsa, mely mentes az rnokok felletessgtl, az idk
rontstl s az eretnekek szndkos torztsaitl". A z ambicizus elhatrozs
azonban mindig kudarcra van tlve, amivel mr Apczai Csere Jnos is tisztban
volt: ...magt a Biblit is mr sokan nagyon pontosan lefordtottk. De Isten s
ember a tanm, nincs ennl vakmerbb llts!"
54

55

Donald HENDRICKS: Profitless Print ing. Publication of the Polyglots. The Journal of Library
History, 1967. 102.
APCZAI CSERE Jnos: A blcsessg tanulsrl. In: Magyar gondolkodk 17. szzad. Vl, jegyz.
TARNC Mrton, Budapest, Szpirodalmi, 1979. 641.
54

55

HELTAI JNOS

Hitvita a bibliai konzekvencikrl 1665-1666-ban

A reformci vszzadaiban a biblival val megismerkedst nem pusztn a nyom


tatott kiadsokkal val tallkozs tette lehetv. Ha a biblia szvegnek terjed
srl, hatsrl, a biblia szveghez val befogadi viszonyrl beszlnk, akkor
szmos olyan nyomtatott s lszbeli mfajt is tekintetbe kell venni, amely er
sen a biblira pl, abbl ptkezik. Mindegyik mfaj sajtos befogadi, illetve
kzli viszonyt hoz ltre a bibliai szveggel. X V I . szzad harmincas-negyvenes
veiben divatos bibliai trtneti trgy histris nekek esetben nyilvn maga
a cselekmny, annak kuriozitsa, rdekessge hatott. Ebbe szttk bele a morali
zl, teologizl rszleteket. Ezek egyttese juttatta el a befogadhoz a trtnet
egszbl sugrz mentalitst, gondolkodsmdot forml etikai tanulsgokat,
lelki lmnyeket. A prdikcik szvegszeren is pontosan tartalmaztak bibliai
rszleteket, hosszabb egysgeket, olvasmnyt s textust, illetve egy vagy nhny
mondatos cittumokat. A prdikcik esetben az erre hivatott szemly fellebbezhetetlen tekintllyel hirdette, fogalmazta meg a szvegmagyarzatbl kvetkez
teolgiai tantsokat, s azoknak a kzssgre vagy egynre vonatkoztatott tanul
sgait, zenett. A gylekezeti nekek s imdsgok is teltve voltak sz szerinti
vagy latens, azaz a szvegbe belesztt igkkel, nyelvi fordulatokkal. Ezekben
a mfajokban mr teljesen bels lelki lmnyknt a hv sajt rzs s gondolat
vilga visszhangozta, amit korbban befogadott a biblibl. Specilis mfajt k
peztek a bibliai cittum-gyjtemnyek. Ezeket klnfle moralizl, hitvallsi,
hitvitz, letvezetst vagy a vallsi let konkrt gyakorlatt segt clzattal k
sztettk.
Jelen tanulmnyban egy konkrt plda alapjn prblok megfigyelseket ten
ni arra nzve, milyen viszonyba kerlhettek egy-egy hitvita rsztvevi, hallgati,
illetve olvasi a Szentrssal. Mit tettliozz a hitvita a biblia befogadsi lehets
geihez a tbbi szentrsi jelleg mfajhoz kpest. M i vlt, mi vlhatott klnsen
hangslyoss a biblia s a hv viszonyban, hiszen nyilvnval, hogy minden
befogadsi formban egyszerre tbbfle elemet hordozott magban a befogadsi
folyamat. Kzenfekv volt, hogy ksrletem tmjul bibliai trgy hitvita szol
gljon, ezrt esett a vlaszts a Psahzi Jnos, srospataki reformtus tanr s
Smbr Mtys, Srospatakon s Kassn mkd jezsuita kztt a bibliai kon
zekvencikrl 1665-1666-ban lezajlott hitvitra. Vessnk elszr egy pillantst
e polmia tgabb trtnelmi, trsadalmi krnyezetre.
Maga a hitvita is folyamatosan vltoz jelensg, vltozatos formkat lt m-

faj". Mintegy 120-130 vig volt igen fontos eszkz Eurpa vallsi kzdelmei
ben. Ez id alatt szmos, nha ersen eltr funkciban hasznltk. Szerepe volt
az egyes felekezetek tantsainak, szervezeti forminak, liturgikus, istentiszteleti
gyakorlatnak kialakulsban; llam, egyhz s trsadalom egymshoz val v i
szonynak rendezsben. Gyakran ltalnosabb vagy egszen konkrt politikai,
hatalmi, anyagi krdsek lltak htterben. Mfaji, szvegszer megjelensi for
mi is meglehetsen sznesek. Ebbl kvetkezen nyilvn a biblihoz fzd
kapcsolatuk sem lehet statikus. Egyetlen vita ismertetsvel s elemzsvel nem
lehet teht teljes kr vlaszt adni feltett krdsnkre, hogyan alakult hv s
biblia viszonya a hitvitkban, de a fent emltett polmia ttekintse remlhetleg
nmi fnyt vet a problma szmos aspektusra, s nyilvn szmos, az egyedi vitra
egyedileg jellemz tanulsggal jrhat.
A hitvitk virgkora 1620-1640 krl Eurpa-szerte lezrult. Ekkorra lnye
gben kialakult a kontinens konfesszionlis trkpe. A z 1620-as vek vgre M a
gyarorszgon is elcsendesedtek a Pzmny fellpse utn jra fellngolt vitk. A z
1640-es vekre a kirlyi orszgrsz nyugati s keleti fele kztt kialakult bizo
nyos egyensly a katolikus s a protestns egyhzak kztt. gy tnt, hogy a M a
gyar Kirlysgban sincs tbb komoly vallsi vagy egyhzpolitikai ttje a hitvi
tknak. Jellemzi a helyzetet, hogy 1651 s 1655 kztt sszesen nyolc nyomtatott
vitairatot tart szmon az RMNy. 1657-ben azonban a jezsuitk elindtottk kassai
akadmijuk mkdst, s ezzel nagyjbl egy idben misszit hoztak ltre S
rospatakon s a Rkczi-csald mellett. De az 1650-es vek elejn Czegldi Ist
vn tevkenysge folytn megersdtt a kassai klvinista iskola is, s 1667-ben
megnylt az evanglikus rendek eperjesi fiskolja. A z 1660-as vtizedben ilyen
formn teht egy rgin bell jtt ltre katolikus-protestns egyensly. Ebben
az idszakban mg jl mkdtt a kirly s a rendek kztti 1608. vi kompro
misszum, ezrt mindkt fl ers jogi vdelmet lvezett, s a biztonsg s szabad
sg lgkrben kpviselhettk nzeteiket. A megindult folyamatokat jl tkrzi,
hogy 1656 s 1660 kztt 24-re, 1661 s 1665 kztt 28-ra, 1665 s 1670 kztt
53-ra ntt a nyomtatsban kiadott vitairatok szma.
Rtrve a Psahzi s Smbr kztti konkrt vitra, nem sokkal Smbr
Patakra rkezse utn trtnt az els sszekaps." Psahzi az iskola kapujban
llt tantvnyaival, s szltotta meg tisztessgtevs kedvrt ksbbi ellenfelt,
aki ppen egy temetsrl tartott hazafel a vrba. Rvid idn bell a vits teol
giai krdsekre tereldtt a sz: mer a maga vallsa ellenpraedikllott most ke
gyelmed, Smbr uram - mondta Psahzi - , mert a halott felett egynhnyszor
iterlta... ama szkat: Ez Christusban idvezlt atynkfia. ...vagy igazat mondott,
vagy nem. Ha igazat mondott, honnt tudja, hogy az a holt ember dvezlt, hiszen
1

HELTAI Jnos: A 16-17. szzadi magyarorszgi hitvitk adattrnak tervezete. In: Tenger az
igaz hitrl val egyenetlensgek vitatsnak elradott zne... " TanulmnyokXVI-XVIII.
szzadi
hitvitinkrl. Szerkesztette HELTAI Jnos, TASI Rka. Miskolc, 2005. 251-299.
HELTAI Jnos: Hitvitk s irodalmi let Kassn az 1660-as vtizedben - Vieroucn polemiky
a literrny zivot v Kosiciach okol roku 1660. In: 350. vyrocie Kosickej univerzity. Ed. Cyril HISEM.
1

Kosice, 2007. 39-48.

certitudine fidei, cui non potest subesse falsum (azaz olyan hitbizonyossggal,
amelyben nem lehetsges a tveds), maga fell sem hiszi kegyelmed azt el, hogy
dvezl, msfell annl inkbb, hogy asserlhatja. Ha pedig nem igazat tallt ke
gyelmed mondani, nem rendes dolog a kssg eltt Isten kpben olyat mondani,
ami nem igaz. Smbr nem adott egyenes vlaszt, hanem azt krdezte, vajon vagyon-e isteni hit, vagyis olyan hit, amely nem tvedhet. Psahzi vlasza szerint
vagyon: amely isteni megcsalhatatlan tanbizonysgon, tudniillik a Szentrson
fundltatik. Smbr - rja Psahzi - tgas mezt kapvn, a Szentrsnak vagyonsgrl s autoritsrl val krdsekbe lte a diskurzust. Smbr beszmolja
szerint Psahzi a krdsektl hamar megnmult. Ellenfele szerint viszont addig
tartott a vita, mg vecsernyre nem kondtottk a vrban a harangot.
Mr ez az els sszecsaps is kijellte a ksbbi rsbeli vita trgyt kpez
krdseket, azaz a Szentrs vagyonsgt s autoritst, amelyeket a ksbbiek
ben tbb zben bvebben megfogalmazva lthatunk viszont: Van-e a klvinistk
nak Szentrsuk, azaz mivel tudjk a klvinistk megprblni, vagyis bizonytani,
hogy a Szentrs Isten szava, illetve, hogyan s miknt lehet a vitkban a Szent
rssal a vits hittteleket bizonytani vagy cfolni.
A msodik vita ltt a pataki regbik auditoriomban, ahov thesisekkel hvtk
meg az iskola vezeti a jezsuitkat. A z errl az esemnyrl kszlt beszmo
lkbl nem derl ki, mi volt a tzisek trgya, mert a jezsuitk directe ekkor sem
a tziseket impugnltk, hanem csak azt krdeztk, vagyon- a klvinistknak
Szentrsuk. Psahzi, mivel a tzisek nem errl szltak, cum protestatione fe
lelte, hogy vagyon. Erre tapsoltak a jezsuitk: prbld meg, hogy vagyon! A pr
bls kt ra hosszat tartott, de Smbr mindcsak negval, tagadmmal felelt.
Vgl az elnkl reformtus esperes ltva a hibaval kocdst, szilenciumot
parancsolt. Lthat, hogy a katolikus fl minden vitt erre a krdsre hegyezett
ki, mivel, mint Smbr beszmolja lltja, bizonyosnak tartottk, hogy meg nem
mutathatjuk bizonyoson mi klvinistk, ha vagyon- Sz. rsunk.
A harmadik szbeli vitra, a pataki kls vr piacn 1665 nyarn tartott disputcira mr a jezsuitk hvtk meg a klvinistkat. A tma az rvacsora kt
szn alatt val vtele volt. A klvinista tant, Buzinkai Mihly ezt Krisztus urunk
pldjbl s cselekedetbl, valamint az eldedi eklzsik szoksbl erstette,
Smbr erre a mr megszokott mdon felelt: Mivel ti vallstok, hogy csak azt kell
hinni, ami a Szentrsban talltatik, hol vagyon megrva a Szentrsban, hogy
kznsgesen mindeneknek kt szn alatt kell venni az rvacsorjt. A klvinista
vlasza szerint: Nem szksg... hogy azon szkkal s betkkel azt a Szentrsbl
3,

PSAHZI Jnos: Grcss bot, amaz dtzeges fekete Bonasusnak a htra. (Srospatak, 1669).
RMK 1 1073. 75. Az eredeti forrsokbl, illetve kritikai kiadsokbl vett sz szerinti idzeteket mai
helyesrssal, de a hangtani sajtossgokat megrizve adjuk a tovbbiakban is.
SMBR Mtys: A hrom idvsseges krdsre a Lutter s Calvinista tantk, mint felelnek...
Xttk. (Kassa,) 1667.744.
Nincs nyoma annak, hogy ezek nyomtatott tzisek lettek volna.
3

PSAHZI: Grcss bot, 76.

SMBR:Xttk, 745-746.

megmutassuk, mert nemcsak azokat kell isteni hittel hinnnk, melyek szrl szra...
feltalltatnak... hanem... melyek j s igaz kvetkeztetsek ltal a Szentrsbl,
mint a keresztyni hitnek egyedl val fundamentumbl kihozattatnak. Ezt Bellarminnal bizonyt: Adprobandum fidei dogmata non est necesse, ut expre$se in
Scripturis habeatur, modo ex iis aperte colligipossit. Ezt a feleletet a katolikus fl
a tbbi klvinista doktor tantsval ellenkeznek tallta, s felkiltott: rjtok fel,
rjtok fel! Monda a klvinista, btor, de igazn! De a Rvid Manifestum cig
nyul rta le: Nem szksg, hogy szorul szra legyen a Szentrsban, amit hisznek
a klvinistk, hanem elg arra a consequentia s az emberi okoskods. De nlunk
is vagyon autographum, abban gy ll: A klvinistk azt valljk, nem szksges,
hogy amit hisznek, szorul szra lgyen a Szentrsban, elg, ha fundamentum sze
rint ott van. Cigny s csalrd relatio teht a ppistk}
Smbr fennmaradt beszmolja meg sem emlti, hogy a vita voltakppen az
rvacsorrl szlt: Harmadszor a pataki kls vr piacn val disputcira,
hogy elhittk Psahzit, meg nem mutathatta a klvinista vallsnak csak egy cik
kelyt is tiszta Sz. Irsbul, hanem a klvinista np csodjra knszerttetk azt
mondani, hogy nem szksg annak szorul szra lenni a Sz. rsban, amit hisznek
a klvinistk, elg, ha fundamentum szerint ott vagyon. Ezen szkat sok tekerg
irsi utn a Consequentikrl rt knyvben nyomtatsban is kiadta Psahzi,
hogy orcapirulst befedje.
Lthat a kt beszmolbl, hogy az ismertetend rsbeli vita kzvetlen elz
mnye az 1665. jnius 7-i piaci disputci volt. Tekintsk t ezrt rviden, ho
gyan folyt le a nyomtatott vita, s milyen szvegemlkek llnak ma belle ren
delkezsnkre. A polmia knyvszeti problmival s az egyes iratok szerzsgi
krdseivel az R M N y kziratban mr kszen ll IV. ktetben rszletesen fog
lalkoztam, ezrt itt csupn a legszksgesebb adatokat foglalom ssze.
Elsknt Smbr tett kzz a piaci vita utn egy kicsiny ktetet mg 1665-ben
A srospataki jezsuita pterek rvid manifestuma (Kassa, 1665) cmmel. Eb
bl pldny nem maradt fenn. Psahzi mg ugyancsak 1665-ben nyomtattatta ki
vlaszt Kassn A consequentik fell val rvid tudsts a srospataki jezsuita
pterek rvid manifestumra val vlaszttellel egytt.
Ez a vita legbvebb szvegemlke. Cmlap nlkli unikum pldnya ma a Ma
gyar Tudomnyos Akadmia knyvtrban tallhat. Erre a munkra a mai isme
retek szerint Smbr nll kiadvnnyal nem felelt, hanem a Hrom dvssges
krds (Kassa, 1665) cm mvrl mr rgebbi kelettel folytatd, a szakiro
dalomban fels-magyarorszginak nevezett vita egyik darabjban, A hrom kr9

10

11

12

PSAHZI Jnos: A consequentik fell val rvid tudsts a srospataki jesuita pterek r
vid manifestumara val vlaszttellel egytt. (Kassa, 1665) RMK 11616, B2b-B3b
8

SMBR: Xut tk, 146-141.

ZOVNYI Jen: Smbr Mtys s Kis Imre hitviti s az ezekkel egyidej hitvitz mvek.
Theolgiai Szemle, 1925. 267.; ZOVNYI Jen: Eltnt vitairatok a 17. szzad kzepe tjrl. Ma
gyar Knyvszemle, 1932. 9.
RMK 11616
10

11

12

ZOVNYI Jen: i. h.

dsre ltt summs vlaszttelre rott feleletben (Kassa 1666) foglalkozott vele.
Smbr e mvbl sem ismeretes ma pldny. Psahzi Smbrnak cmzett jabb
viszontvlaszt ugyancsak a fels-magyarorszgi hitvita krbe tartoz egyik rsa
foglalja magban. A hrom krdsre val summs-vlaszttelnek egy arra ltt al
kalmatlan felelettel val nagyobb megerssdse s azon feleletnek megrzogatsa (Srospatak, 1666) foglalkozik nhny lapon Smbr feleletvel. Mg egy
katolikus vlasz szletett Psahzi A consequentik fell val rvid tudstsra,.
Ezt Kis Imre, akkor Kassn mkd jezsuita adta ki Rvid felelet a klvinista
consequentik haszontalansgairl (Kassa, 1665) cmmel. Pldny azonban eb
bl sem maradt fnn. Kis ugyancsak hosszas vitt folytatott ekkortjt Psahzival
a klvinista valls rgisgrl. Ez szolglt megszlalsa apropjul. Kis sem
kapott nll vlaszt. A Psahzi Jnosnak Kis Imre nev jezsuita pterrel val
vetlkedse im ez krdsrl: Volt- valaha, valaholott, valakinl Calvinus Jnos
eltt a mostani calvinistk vallsa? (Patak, 1666) cm munka adta meg a fele
letet Kisnek erre a mvre is. A vita ezek utn mr csupn utalsokban folyta
tdott. Smbr a fels-magyarorszgi vitt sszefoglal munkjban, A hrom
idvsseges krdsre a lutter s klvinista tantk, mintfelelnek? gy amint Matk
Istvn mondja fol. 128. Xut tk (Kassa, 1667) cmben trt vissza mg nhny
megjegyzs erejig a konzekvencia-vitra, Psahzi pedig az erre felel Grcss
botban (Patak, 1669).
Termszetesen mind a szbeli, mind az rsbeli vita esemnytrtnete rsz
letesebben kibonthat lenne a fenti forrsokbl. Szmunkra azonban most csak
az a fontos, hogy a vitban hasznlt rvekkel, gondolatmenetekkel a rsztvevk
hogyan prbljk brzolni sajt viszonyukat a Szentrshoz, s hogyan az ellen
felt. Ismertetsnkbl kitnt, hogy sszefgg szvegemlk e vitbl csupn
reformtus oldalrl maradt fenn. A polmia tgabb szellemi krnyezett Pz
mny mvei jelentik. Pzmny msokhoz hasonlan vilgosan ltta, hogy a kato
likus-protestns vallsi polmik kzponti krdst egyre inkbb a Szentrsrl
s az anyaszentegyhzrl szl tantsok kpezik. A z rsek - amint ezzel Hargittay Emil rszletesen foglalkozott - idevg nzeteit mr a Kalauzban kifejtette.
lete vge fel pedig kt nll mben, ktfle aspektusbl jra nagy terjede
lemben foglalkozott a krdskrrel. 1626-ban Az Sz. irsrl Szentrsrl s az
Anyaszentegyhzrl kt rvid knyvecskkben az ide vonatkoz tantsok teljes
rendszert nyjtja. A z 1631. vi Bizonyos okokban, melyek erejtl viseltetven
13

14

15

16

17

18

19

20

13
14

15

RMK 11049
RMK I 1050, 290-303.
ZOVNYI Jen: i. h.

HELTAI Jnos: Kis Imre s Psahzi Jnos hitvitja a klvinista valls rgisgrl III. Ma
gyar Knyvszemle, 2007. 169-184. s 310-343.
RMK I 1046, az 58-64. lapon.
RMK 1 1056, s RMK 11073
HARGITTAY Emil: Pzmny Pter a szentrsrl s az anyaszentegyhzrl. In: Tenger az igaz
hitrl val egyenetlensgek vitatsnak elradott zne..." i. m., 79-84.
RMNy 1351
16

17

18

19

2 0

egy f ember az j vallsok trbl kifestett, s az rmai ecclesianak kebelbe


szllott arra ad pldt, hogyan lehet az itt hasznlatos rveket hatsosan alkal
mazni a vallsi polmikban. Amint a konzekvencia-vitbl fennmaradt klvinista
munkk marginlis glosszi bizonytjk, a vita katolikus rsztvevi kizrlag
Pzmny mveire tmaszkodtak, mivel gy gondoltk, ksz s legyzhetetlen
fegyvert adtak kezkbe az rsek rsai. A klvinistk pedig nem a ksz rveket
aktualizl ellenfelknek feleltek, hanem kzvetlenl Pzmny rvelst haj
tottk cfolni. Mfajilag s trgyilag is indokolt teht, ha a katolikus llspon
tot nem Psahzi vlaszaibl prbljuk rekonstrulni, hanem Pzmny Bizonyos
okokja alapjn ismertetjk.
Smbr s Kis Pzmny rvelsnek kt alapelemt emeltk ki a vitban. Mind
kettt igen plasztikusan fogalmazza meg az rsek a Bizonyos okokban: Szemfny
veszts s csak klts, mikor a Lutherista s Calvinista prdiktorok azzal sznlik
s kelletik tantsaikat, hogy amit k hirdetnek, mind a Szentrsban olvastk.
Mert arrl az igazsg oly tvul vagyon, hogy st mindazok kzzl, amiben ellen
keznek a ppistkkal se nagyot se kicsint, csak egyet sem tallnak a Szentrsban:
Mind csak magok gondolatja s tallmnya. Eggyl-eggyig csakfabulk, kltsek
valamiket vitatnak a ppistk ellen. ... Ha a Szentrsban nincsenek a Luther s
Calvinista vallsok, hanem csak emberi okoskodsokkal satuitatnak s facsartai
nak consequentik ltal, ebbl kt dolog kvetkezik szemltomst. Elszr, hogy
nem a Szentrsban foglalt igazsgrul, hanem a prdiktorok okoskodsnak he
lyes vagy helytelen voltrul vagyon minden kzbevets kzttnk. Mert mi katholikusok semmit abban htra nem vetnk, valami az Isten knyvben rva vagyon,
hanem azokat ppen mindenestl igaznak valljuk. Azrt soha a prdiktorok oly
mondst a Szentrsnak el nem llatjk, mellyet mi megvetnnk. Hanem, amit
k a Szentrs szavaibl, magok agyaskodsa szerint ki akarnak facsarni, csak
azt nem javalljuk s gy immr minden vetekedsben csak a prdiktorok okos
kodsrul vagyon krds, ha helyes- vagy horgas? tlje meg minden okos em
ber, ha illyen nagy szakadst s visszavonst kelljen- tmasztani a prdiktorok
consequentii s emberi okoskodsi miatt, minmt ltunk az ecclsiban? S ha
illend- lelknk dvssgt emberi okoskodsokra
fggeszteni?
Msodszor kvetkezik, hogy mind azokban, amiket effle
consequentikkal
ersstenek semmi bizonyos nincsen. Mert a consequentiknak jvoltn pttetik
annak igazsga, amit okossggal kihozunk a Szentrs szavaibl. Teht csak anynyira lehetnk bizonyosok a kihozott dolgok igazsgrul, amennyire bizonyosok
vagyunk a consequentinak fogyatkozs nlkl val jsgri. Annak j voltt
pedig Isten igjbl nem tudhatjuk. Mert noha a vilg blcsei sokat rtak s ver21

22

13

24

RMNy 1511
PSAHZI Jnos: Rvid tudsts a consequentik fellbcn (ld. 8. jegyzet) nyolcszor utal
a marginlis glosszkban az ltala cfolt gondolatok forrsra, ebbl ht utals Pzmny Kalauzra
vonatkozik, a nyolcadik Bellarminnak a purgatoriumrl rott knyvre.
PZMNY Pter: Bizonyos okok. Sajt al rendezte Kis Jnos. In: PZMNY Pter: sszes
munki. V. ktet. Budapest, 1900, 315-316. (A tovbbiakban: PPM)
I. h. 317.
21

22

23

24

sengettek a consequentikrul, de azokrul a Szent Bibliban tansgot nem adott


az Isten, hogy megismerhessk mikor jk, vagy rosszak. Ha azrt (az jtk hitinek fondamentoma szernt) nem kell hinni, amit a Sz. rsbl meg nem bizonyt
hatni, vilgos, hogy a prdiktorok consequentiinak hitelt nem kell adni, mivel
ezeknek jvolta a Szentrsbl nem bizonyodik.
A ppistk dolga nem gy vagyon. Mert k azt hiszik s tantjk, hogyha szinte
rva nincs is nmely tudomny a Szentrsban, de ami az apostoli dktl fogva
bevtetett a keresztyn vilgiul s ecclesitl, azt gy tartozunk hinni, mint hiszszk, hogy azok a levelek, mellyek Sz. Pl neve alatt nlunk vannak, nem ollyanok, mint akikrl maga rja, hogy az nevre rtak msok is leveleket, hanem
ugyan valsggal Szent Pl rsi, s hogy ezek oly ppen maradtak, amint Szent
Pl rta. Azonkppen, ha valamit ki kell a Szent rsbl consequentik ltal hozni,
bizonyos md vagyon a ppistknl, melybl tudhatni, hogy csalatkozhatatlan az
consequentijok, tudni illik, mikor az Anyaszentegyhznak kznsges tleti
ezt javallja, mert a Christus assecuratija szernt az rdg ereje s csalrdsga
gyzedelmet nem vehet az ecclesin, hogy azt hamissgba ejthesse. Teht, amely
dolgokat az ecclesia kihoz a Szentrsbl, nem lehet azokban hamissg.
Els olvassra szembetl, hogy Pzmny eleve oppozciban jelli ki a vi
tban elfoglalt retorikai pozcijt. A protestns tantsnak megfelelen hangs
lyozza, hogy a Szentrs Isten szava, ezrt a katolikusok mindent ktelkeds nl
kl elhiszik, ami benne foglaltatik. Elhagyja azonban a protestns tants msik
lnyegi elemt, tudniillik, hogy kizrlag csak azt kell hinni. A katolikusok teht
tkletesen ragaszkodnak a biblihoz, a protestnsok azonban csak ltszlag, hi
szen k nemcsak a Szentrst hiszik, hanem az abbl logikai kvetkeztetsekkel
kihozhat dolgokat is. A vita trgyt ebben a belltsban nem a Szentrs te
kintlye s mltsga, hanem kizrlag rtelmezsnek mdja kpezi. Ebben
a tekintetben azonban a protestns tantsok biblikus volta ersen krdses, hi
szen a Szentrs rtelmezsben mr csak az emberi okossgra tmaszkodhatnak,
mivel a logikai kvetkeztetsek helyessgnek ellenrzsre a Szentrs nem
nyjt kzvetlen tmutatst. A katolikus rtelmezsnek azonban biztos irnymuta
tja az anyaszentegyhz tradcija s konszenzusa. Ennek pedig szilrd szentrsi
alapja van, Krisztus grete (Mt 16. 17), hogy az egyhzon az rdg ereje gy
zedelmet nem vehet.
Nagyon tudatos megfontolsok kvetkeztben lltottk teht a katolikusok
a vita kzppontjba a konkrt teolgiai krdsek megvitatsra trekv protes
tnsokkal szemben mindig a generlikat, azaz a Szentrs hitelessgt s tekint
lyt, a konzekvencik hasznlhatsgt, vagy haszontalansgt, hiszen ebben lt
tk azt az archimdeszi pontot, amellyel az alapveten protestns krnyezetben
zajl kzdelemben megnyerhetik a protestns hvek bizalmt, illetleg bizonyta
lansgot, ktsgeket breszthetnek sajt egyhzuk llspontjval szemben.
A reformtus nzetek ismertetsre Psahzi A consequentik fell val rvid
25

26

25
26

PPMV. 317-318.
PPMV. 319.

tudsts cm munkja a legalkalmasabb. Ennek tartalmi kivonatolsval mu


tatjuk be Psahzi rvelst. Tulajdonkppen ez a vita egyetlen fennmaradt szszefugg primer szvegemlke. Tizenegy krds-feleletben fejti ki llspontjt.
A z els. 1. Micsoda a keresztyn hitnek fundamentuma? Felelet: Egyedlpcsak
a Szentrs. 2. De csak azokat kell- hinnnk, melyek a Bibliban szrl szra,
igrl igre feltalltatnak? Fel.: Azokat is, melyek Sz. rsban, mint a hitnek
s vallsnak egyedl val princpiumban j s igaz kvetkeztetsek ltal fel
talltatnak.
A keresztyn hit alapjnak axiomatikus meghatrozsval Psahzi automa
tikusan kizrja az argumentcis eszkzk kzl az egyhzi tradcit, amelyre
Pzmny rvelse, mint egy csattanra pl. gy a konzekvencikat nmagukban
az egyhz s egyhzi hagyomny krdskrtl elszaktva lltja a polmia k
zppontjba, s a tradcikra csak ksbb, egy mellkkrdsben kell kitrnie.
A tovbbiakban csupn nhny fontos rszlett emeljk ki Psahzi rvels
nek. Elszr is rossz hrbe" keveri a katolikusokat, mondvn, hogy a konzekven
cik csupn az arianusoknak, anabaptistknak s nmely j ppistknak kellet
lenek. Idololatria novatorumnak, vagyis az jtk blvnyimdsnak mondjk,
noha mskor sajt llspontjuk igazolsra mgis lnek velk.
A j konzekvencia a Szentrson fundltatik, s abbl igaz, megvilgost okos
sg ltal hozatik ki, bizonyt ereje azonban nem az okossgtl, hanem a Szent
rstl magtl fgg, de a kegyelem vilgossga, amit a Szentrsbl vesznk,
nem oltja el az okossgnak vilgossgt. lhetnk teht a hit dolgaiban a ter
mszeti okossggal, de nem mint bizonyt erssggel, hanem mint eszkzzel.
lt ezzel Krisztus is. Pldul mikor a sadduceusok ellen a feltmadst konzek
vencikkal bizonytotta. A hit gazatai gy nzik a Szentrst, mint a konklzi
a premisszkat, mrpedig a konklzik nincsenek nevek s nevezetek szerint a pre
misszkban. A hit dolgairl nem is lehet szillogizmusok nlkl disputlni. A ka
tolikusok sem tudjk minden tantsukat sz szerint igazolni a biblibl. lnokul
kvnjk ezrt a tradcikrl szl vitkban, hogy mutassuk meg, hol van rva,
hogy csak kt sakramentum vagyon s hasonlkat.
Igaz, hogy a Szentrsbl csigzssal kihozott konzekvencikbl sok eretnek
sg tmadt, nmely eretnekek azonban egyenesen megvetik a konzekvencikat.
Azok a kvetkeztetsek, amelyek nem a Szentrs igaz rtelmn alapulnak, val
ban bizonytalanok. De mit rtenek a katolikusok a Szentrs igaz rtelmn? Taln
azt, ami a rmai dvnbl szrmazik? De a rmai ppa Arisztotelsznl mind
tlettel, mind tudomnnyal gyakran albbval. vjon Isten attl, hogy akrmely
ppa tletre bzzuk hitnket. Innocentius ppa abbl a mzesi helybl, hogy
Isten szerze kt vilgost llatokat, egyiket nagyobbat, msikat kisebbet, ilyen
konzekvencit csinl: A z Isten kt mltsgokat szerze, egyik a papi, msik a cs
szri, de mennyivel a nap fnyesebb a holdnl, annyival a ppa mltsgosabb
a csszrnl. Ugyan szp konzekvencia!
Nem igaz az sem, hogy a konzekvencik csak az jt prdiktorok elmlke21

27

Ld. 8. jegyzet

dsn fundltatnak. J vagy rossz voltukat hrom dologbl lehet megtlni.


1. Fknt abbl a szentrsi helybl, amelybl kihozatnak. 2. Arisztotelszbl s
ms rtelmes filozfusokbl, ha a logikt nem akarjuk mindenestl eltemetni.
A termszeti okossg is, amellyel az elme az igazat a hamistl megvlasztja, szol
gl a theolginak mint szolgl asszonynak. 3. Ex analgia fidei, azaz, hogy
harmniban ll-e ms hitttelekkel. Ezek sokkal egyenesebb utak a konzekven
cik megvizsglsra, mint az egyhz tlete.
Nem igaz az sem, hogy amit a katolikusok ellennk vitatnak, azokbl egy pont
sem talltatik a Szentrsban. Azok kzl nmelyek neknk nem hitcikkelynk
- pldul, hogy nincs purgatrium - , csak tagadsa azoknak, amelyeket a p
pistk fbenjrnak hisznek. Ezeket az lltnak kellene bizonytania. Amiket l
ltunk, pldul, hogy csak kt sakramentum vagyon, noha terminusokban nincs
meg a Szentrsban, de a fundamentuma ott van. Sok olyan tantst is vitatnak
a katolikusok, amely sz szerint is megtallhat a bibliban, pldul, hogy Istent
nem lehet brzolni.
De fordtsuk meg a kaszt. Bizonytsanak meg egyet is a katolikusok minden
konzekvencik nlkl a biblibl, amit k ellennk hisznek, pldul, hogy vagyon
limbus s purgatrium, s btor legyenek rkk nyertesek.
Kt ksz rvrendszer feszl teht egymsnak. A protestns hvek vallsi ntu
datnak a XVII. szzad elejre mr mlyen begykerezett eleme volt, hogy hitk
a biblia alapjn ll. Pzmny, valamint az t kvet Smbr s Kis, amint lttuk,
kivlan mrte fl, hogy ezen a legszilrdabbnak tartott ponton kell a protestns
hvek bizalmt megnyerni. rvelsk ezrt irnyult elssorban a katolikus valls
szilrd biblikus voltnak bizonytsra. Psahzi viszont axiomatikus igazsgknt
kezeli sajt vallsa biblikussgt, rvei fknt ennek a nzetnek mg szilrdabb
megerstsre szolglnak. Msfell, tudomst sem vve ellenfelei sajt biblikussgukat bizonyt, az egyhz tekintlyre alapoz gondolatmenetrl, logikai
szempontbl brlja a katolikus llspontot. A kt gondolatmenet termszetesen
elsiklik egyms mellett, mgis nhny jl szembetl tanulsg levonhat bellk
arra nzve, milyen viszonyulst alaktott ki a Szentrshoz a hvkben ez a hit
vita, s ennek egyik-msik eleme taln ltalnos rvnynek is tekinthet.
Elszr is azt kell megllaptani, hogy mindkt vitz fl vallsi tantsuk
szilrd, fellebbezhetetlen alapjaknt tekint a Szentrsra. A reformtusok mint
egyetlen, kizrlagos alapjra, a katolikusok mint nagyon fontos s egyetlen rsz
letben sem megkerlhet alapjra. Smbrk a Szentrs s az egyhz, s az ltala
birtokolt krisztusi grettel megerstett egyhzi tekintly s tradci viszonyt
sbanjellik ki a hv ember ltezsi tert. A protestnsok pedig a Szentrs mint
Isten kizrlagos kijelentse s a ltezs viszonyban prbljk eligaztani az
individuumot, mikor a Szentrs hittel val befogadsi folyamatban keresik
az emberi okossg s a tudomny helyt is.
Els pillantsra taln meglepnek tnik, de a hitvitkban ppen a leginkbb
elvlaszt krdsek krli polmikban jtt ltre egy hatalmas kzs intellektu
lis tr, amelyben egyarnt otthonosan mozgott katolikus s reformtus. A Szent
rs krli vitkban a rsztvevk f clja ugyan a klnbsgekre val hatrozott

rmutats, de ezt csak akkor tudjk megtenni, ha folytonosan s klcsnsen r


mutatnak a kzs pontokra is. A z sszekt elemek hangslyozsra kszteti
a feleket a vitk nyilvnossga, s azok jogi s intellektulis rtelemben vett sza
bad lgkre. Paradox llts, de a hitvita nemcsak elvlaszt, hanem legalbb plyan
ersen ssze is kt, s klnsen a Szentrsrl folytatott vita. Vitzni csak olyan
krdsekrl rdemes s lehetsges, amelyeknek van kzs horizontja. Mindkt
oldalon ersen tudatostja az ismertetett polmia, hogy a Szentrs a keresztyn
hit kzppontjban ll, s akkor is hatalmas sszekt erknt funkcionl, ha az
rtelmezsben fennll, egybknt nem csekly eltrseket az egymssal val
rivalizls kvetkeztben, kivltkppen rzelmileg, mg ersen fel is nagytjk.
Tovbbi hatsa a vitknak a biblira vonatkozlag, hogy az rvelsben foly
tonosan idzni kell a Szentrst, azaz a biblia konkrt szvegszer ismerett is
elmlytik, kiknyszertik ezek a polmik. Tovbb eligaztjk a hvt a biblia
logikai rtelmezsnek lehetsgeiben. Psahzi az idetartoz ismereteket tudo
mnyos rendszerezettsggel, mgis kzrtheten sszefoglalja. Anyanyelven! De
mg a vita primer terepn, a biblia rtelmezsnek krdsben is kijelldnek
a kzs pontok. Egyik oldalon sincs helye a Szentrs szellemtl tvoles, Szub
jektv, egyni rtelmezseknek, akkor sem, ha a korltokat ms helyen s eltr
szemllettel jellik ki.
Nhny mondatban sszegezve. A hitvita, szmos ms funkcija mellett, fon
tos intellektulis eszkz a biblia befogadsban. A Szentrsrl szl hitvitk er
sen tudatostjk, hogy a biblia a klnbz egyhzak tantsnak kzs alapja,
elmlytik szvegszer ismerett, pldt s mdszert adnak szvegnek logikai
megrtshez s elemzshez. Mindezzel hatalmas kzs intellektulis teret
hoznak ltre, amelyben tvlatilag sokkal fontosabbak az sszekt, mint az el
vlaszt elemek.

CSEPREGI ZOLTN

Evanglikus bibliafordtsok a XVIII. szzadban

1. Bcs a ktkeresztnysgtl"
A fenti cm arra a vitra utal, amely 1984-ben zajlott angolszsz kzegben, s me
lyet Pter Katalin az Aranyas Biblia hromszzadik jubileuma rgyn tett gy
mlcszv hazai folyiratainkban: az volt a krds, hogy a np kezbe adta-e
a reformci a Biblit? Pter Katalin provokatv tziseit azta is tbben tmad
tk, s ezrt csak hlsak lehetnk neki, mert a vita az nnepelt Ttfalusi K i s
Mikls trekvseit is rthetbb tette. Johannes Wallmann egy vtizeddel ksbb
ugyanezt a krdst a msik oldalrl kzeltette meg: ha nem a reformci, akkor
ki adta a Biblit a np kezbe? Eredeti, m meggyz, gazdagon illusztrlt r
velsvel Wallmann kifejti, hogy a ktkeresztnysgnek" csak Philipp Jacob
Spener fellpse vetett vget, s csak a pietista bibliaterjeszts megindulsa ta
(melynek csak ksei llomsa a Canstein-fle bibliatrsulat!) beszlhetnk bib
liakeresztnysgrl".
Ha adaptlni akarnnk a ktkeresztnysg-bibliakeresztnysg szembell
tst a magyar mveldstrtnetre, akkor elsre majd szz vnyi fziseltoldst
regisztrlhatnnk, hisz a hazai bibliansgbe csak a 19. szzad hoz enyhlst.
A vizsglt korszakban mg akad pap s gylekezet biblia nlkl (csupn az evan
gliumi s epistolai lekcikat tartalmaz fzetecskvel flszerelkezve), s a Szent1

PTER Katalin: A bibliaolvass mindenkinek szl programja Magyarorszgon a 16. szzadban.


Szzadok 119 (1985). 1006-1028. In: U: Papok s nemesek. Magyar mveldstrtneti tanulm
nyok a reformcival kezdd msfl vszzadbl. Budapest, 1995. 31-55. (A Rday Gyjtemny
Tanulmnyai 8.); U: A bibliaolvass mindenkinek szl programja Magyarorszgon a XVI. sz
zadban (elads). Theologiai Szemle 28 (1985). 335-338. Hozzszlsok (Zsindely Endre, Barcza
Jzsef, Szigeti Jen, Fabiny Tibor, Mrkus Mihly, Fekete Csaba): Uo. 338-347. A vita t vvel
ksbb a vizsolyi vforduln jabb hullmot vert: BORSA Gedeon: A magyar Biblia s a hazai
knyvnyomtats a 16-17. szzadban. Theologiai Szemle 33 (1990). 160-162; CZEGLDY Sndor:
A Vizsolyi Biblia a XVII. szzadi magyar reformtus igehirdetsben. In: Emlkknyv a Vizsolyi Biblia
megjelensnek 400. vforduljra. Szerk. BARCZA Jzsef. Budapest, 1990. 137-153; HELTAI Jnos:
A protestns magyar Biblia XVII. szzad eleji knyvtri kultrnkban. Theologiai Szemle 33 (1990).
218-223. In: Emlkknyv a Vizsolyi Biblia... i. m., 171-183; FABINY Tibor: A biblia s a reform
ci Magyarorszgon a XVI. szzadban. Theologiai Szemle 33 (1990). 223-225.
Johannes WALLMANN: Vm Katechismuschristentum zum Bibelchristentum. Zum Bibelverstandnis
im Pietismus. In: Die Zukunft des Schriftprinzips. Bibel im Gesprch. Hg. Richrd ZIEGERT. Bd. 2.
Stuttgart, 1994. 30-56.
1

rs ra is hinycikkhez mlt: olykor 20 forint. Msfell Wallmann ktkeresz


tnysg" terminusa ppen tallnak tnhet a magyar pietistk korra, hiszen cs
Mihly nekes- s imaknyvei utn a Kis kt rte meg ebben a krben a legtbb
kiadst. Mgis belestlnnk Pter Katalin tvedsbe (aki Pesti Gbor s Krolyi
Gspr kztt visszalpst regisztrlt), ha nem vennnk szre a bibliakeresz
tnysg" nyilvnval jeleit a dunntli pietizmusban.
Brny Gyrgy els gylekezetben, Nagyvzsonyban mint jdonsgot be
vezette a Spener ltal is ajnlott napi bibliai olvasmnyokat: ...nyjam dvrt
Isten segtsgvel teljes ermbl munklkodom, nemcsak prdikcikkal s, ami
tudomsom szerint soha nem volt szoksban, napi ktszeri bibliaolvasssal..."
Els srszentlrinci szolglatt is Jzus nemzetsg-tblzatval kezdte, majd
negyedfl vre r, elzetse napjn a Jelensek knyve utols fejezetvel zrta le.
Taln ezekbl a napi bibliarkbl szlettek Brny Gyrgy 1731-ben emltett
bibliamagyarzatai is, melyek tovbbi sorsa ismeretlen.
Brny Gyrgy minden j szolglati helyn kpes volt az alapoktl kezdve
felpteni Krisztus gylekezett. A srszentlrinci anyaknyv els oldaln olvas
hat, hogy 1722-ben Kisasszony napjn (szeptember 8.) kezdte itt magyarzni Mt
evangliumt, s folyamatos napi bibliamagyarzatok sorn jutott el 1726-ban Gy
mlcsolt Boldogasszony napjn (mrcius 25) a Jelensek knyvnek vgig (azaz
vgigprdiklta a teljes jszvetsget), ppen amikor megkapta a vrmegye pa
rancst a tvozsra. Brny annakjeit ltta ebben, hogy Istentl kapott feladatt
ezen a helyen elvgezte, s nyugodt szvvel indult Drgicsre, ahol - Tolnbl
rkez visszahvsok s srgetsek dacra - hsgesen kitartott, mg ki nem tl
ttte a hvei eltt vllalt hrom vet, s itt is vgig nem magyarzta reggelrl
reggelre a teljes jszvetsget.
Lehet, hogy nem volt Nagyvzsonyban vagy Srszentlrincen minden hzban
Biblia, de volt kzs bibliai felolvass. Magyarorszgon nem adtak ki ugyan h
ber vagy grg nyelv Biblit, de a dunntli lelkszekben attl megvolt mg az
igyekezet, hogy eredetiben is ismerjk a Szentrst. Ha nem hozhattak is haza
klfldrl knyvtrnyi szakirodalmat, hazahoztk az ignyt, hogy minl megbz
hatbb szveg legyen fordtsuk s exegzisk kiindulpontja. A Hallban tanult
dikok munkssgban tetten rhet a bibliai filolgia irnti fogkonysg s az
3

CSEPREGI Zoltn: Magyar pietizmus 1700-1756. Tanulmny s forrsgyjtemny a dunntli


pietizmus trtnethez. Teolgiai rod. Egyes., Budapest, 2000., nr. 29. (Adattr XVI-XVIII. sz
zadi szellemi mozgalmaink trtnethez, 36.) A tovbbiakban: MP.
MP nr. 85. Az els srszentlrinci anyaknyv (1722) cmlapjn olvashat: N. B. els predikatzi tartatott d. 8. Septemb. Kis Aszszony napjn s kezdetett magyarzni az Uj Testamentom
folyvastis magyaraztatott hrom esztend alatt. Vgre 1725. [1726] d. 25. Mrtii az egsz Uj Testamentomis elvgeztetett az Ekklesiais turbltatott. Hrom esztendk alatt msok administraltk,
mivgre 1729. Eszt. d. 21. Mrtii megint viszszajttem s az 1733. eszt. Isten kegyelmbl tltm."
V. PAYR Sndor: Egyhztrtneti emlkek. Forrsgyjtemny a Dunntli Ag. Hitv. Evang. Egy
hzkerlet trtnethez. I. Sopron, 1910. 354.
3

PAYR 1910.

357.

Brny mg peregrincija eltt, Johann Christian Btnertl tanult grgl: PAYR 1910. 360.
11. strfa s 367. 2.j.
6

erfeszts, hogy minl szlesebb krben tegyk hozzfrhetv a Biblia minl


teljesebb szvegt. Ez a trekvs vgigksri a dunntli pietizmus flszzados
trtnett. Nem tartottk tbbre a ktt, csak egyszerbb s olcsbb volt azt ki
nyomatni. m ahogy a ktkkal sem voltak elgedettek, hanem jra meg jra b
vtettk, tdolgoztk ket, gy formltk, rleltk, tkletestettk folyamatosan
kiadsra sznt biblijukat.

2. A Torkos Andrs-fle jtestamentum


A magyar nyelv jszvetsg ngyszzados jubileumn Slyom Jen tmren
sszegezte a magyar bibliafordtsokkal foglalkoz kutats eredmnyeit s ads
sgait. A z elvgzend feladatok kzt a kvetkezt is felsorolta. Szksgesnek
ltszik megvizsglni, hogy a vizsolyi szvegben a ksbbi kiadsokban tett vl
toztatsoknak nincsen-e kt vonal trtnete. Vjjon a tredkben maradt brtfai,
a lcsei s a lipcsei kiadsok nem helyezhetk-e kln vonalra? H igen, akkor
ennek a vonalnak a feldertse nyilvn az evanglikus kutatkrbe esik. s vjjon
nem csupn a dunntli pietistk bibliafordtsi kudarca utn s a felvilgosods
hatsra egyeslt-e ez a kt vonal?"
Egy szzaddal korbban - az els rszleges magyar bibliakiads hromszza
dik vforduljn - Jankvich Mikls gy beszlt ugyanerrl a problmrl, mint
amit maga mr megoldott: ...mert kzelebb ksztett, s kinyomtatand rteke
zsemmel be bizonythatom, hogy az gostai vallsbeliek szmra is, az egsz
magyar Biblia klnsen, s tbbszr kinyomtattatott."
Jankvichnak itt beharangozott dolgozata nem jelent meg, csupn Kznsges
magyar knyvtr cm kziratbl ismerjk ktsgkvl eredeti, m rszleteiben
kidolgozatlan gondolatt. Jankovich a kvetkez ngy megfigyelsre alapozza
feltevst:
- egyes bibliknak a hollandiai s svjci kiadsoktl eltr kvart formtuma;
- ugyanezen biblik megjelensi helyei: Nrnberg, Lipcse, melyek evanglikus
vrosok voltak, hasonl okokbl ide sorolja a XVIII. szzadi elszavakban
emlegetett 1714-es lcsei s a titokzatos, senkitl sem ltott 1725-s boroszli
biblit is;
7

10

SLYOM Jen: A vizsolyi Biblia jubileumi irodalmhoz. Protestns Szemle 50 (1941). 257262, 261; SLYOM Jen: Tanuljunk jra Luthertl! Dr. Slyom Jen (1904-1976) vlogatott rsai.
Budapest, 2004. 126-132, 130-131.
W[ADASI] J[ANKOVICH] M[ikls]: Biblia* tudniillik A' Szentrs klnb s eredeti magyar for
dtsainak t pldi. H. n., 1833. 42.
JANKOVICH Mikls: Kznsges magyar knyvtr (1533-1830). 1-6. MTAK Kzirattr: Bibliogr. 2 32. Fol. 173v-174r. A kziratra Ecsedy Judit hvta fel afigyelmemet,amirt ezton mon
dok ksznetet.
FEKETE Csaba: Kiegsztsek s krdsek a Vizsolyi Biblia trzsknyvhez. In: Emlkknyv
a Vizsolyi Biblia megjelensnek 400. vforduljra. Budapest, 1990. 202-227.
7

10

a kvart kiadsok hamis vagy hinyos impresszuma, hisz a nyomdahely ilyen


eltitkolsa e korban fleg az evanglikus kiadvnyokra voltjellemz;
- az 1751-es bzeli biblinak Szatmrnmeti Pap Istvn ltal rt elljr beszde
feltnen tjkozatlan ezekkel a kiadsokkal kapcsolatban.
.
A fenti rvek alapjn Jankvich felttelezi, hogy ezek a biblik szvegkben is
klnbztek a bevett reformtus kiadsoktl, br maga csak abba a feltn el
trsbe botlott, hogy a kvart formtumak szemben a hollandiai biblikkal olykor
(br nem mindig) az gynevezett szvetsgi apokrifusokat is tartalmaztk.
Jelenlegi ismereteink szerint a XVIII. szzadi kvart biblik is a Ttfalusi-fle
revzi szerint hozzk Krolyi szvegt, tendencizus vltoztatsok nlkl, s a nyom
dahelyeken kvl csak annyi kzk van evanglikus egyhzi krkhz s trek
vsekhez, hogy az 1714-es lipcsei kiads valsznleg Bl Mtys kezdem
nyezsre s kzremkdsvel, feltehetleg evanglikus gylekezeti ignyek
kielgtsre jelent meg.
Jankovich megfigyelsei mgsem rdektelenek, csak ppen ms magyarzat
hoz vezetnek. A XVIII. szzadban a bibliakiads mr sokkal inkbb knyvrusi
kezdemnyezsbl, folyamatos vsrli kereslet kielgtsre trtnt, s megala
pozott zleti szmtsbl jelentek meg a Krolyi-Biblival egytt a Szenci Molnr
Albert ltal kihagyott deuterokanonikus iratok is (az evanglikus olvask kedv
rt), valamint Molnr Albert zsoltrai is (a reformtus vsrl szmra), tbbnyire
kln cmlappal, vj elzssel, lapszmozssal, de azonos mretben, melyekbl ki-ki
a neki tetszt kttette j Biblijhoz. Ezt a gazdag knlatot viszont kvart form
tumban knyelmesebben lehetett biztostani. A z letkpesnek bizonyult tlet els
alkalmazja, taln kiagyalja a nrnbergi Martin Endter volt 1704-ben.
A magyar luthernus Biblia krdse a XVIII. szzadiakat is foglalkoztatta.
A Weimarban megjelen Acta Historico-Ecclesiastica cm lap a kvetkez mon
datokkal ismertette az 1751 -es bzeli magyar Biblit: Ezt a fordtst a magyaror11

12

13

Szent Biblia, az-az istennek s uj testamentomban foglaltatott egsz szent irs, magyar
nyelvre fordttatott Kroli Gspr ltal. s mostan, e kis formban leg-el-szr, az elbbeni nyom
tatsokban esett betbli hibktl megtisztittatva, s a paralllus lokusoknak, avagy a sz; rsbli
hellyeknek, mellyek ez vagy amaz sz. rsbli hely al vilgosits avagy magyarzatnak okrt
fel-jegyeztetni szoktak, nagy szorgalmatossggal lett meg-vizsgitatsokkal s meg-bvittetsekkel,
magok tulajdon kltsgekkel ki-nyomtattatott, Sz. N. P. I. s T. F.... ltal. 8. Basel, Im-Hof, 1751.
11

PETRIK I. 280. Fol.) (2r-)( )(3r.

Biblia, az-az istennek s j testamentomban foglaltatott egsz szent irs, magyar nyelvre
fordttatott Kroli Gspr ltal. 4. [H., . s ny. n.] PETRIK I. 280. V. SLYOM Jen: Bl Mtys
a magyar Biblia trtnetben. Lelkipsztor 31 (1956). 74-86; Slyom Jen vlogatott rsai,
i. m. 2004. 260-272; SZELESTEI N. Lszl: Bl Mtys Ujtestamentom-kiadsrl. In: Gesta Typographorum. Szerk. P. VSRHELYI Judit. Budapest, 1993. 119-134.; Bl Mtys levelezse. Kiad.
SZELESTEI N. Lszl. Budapest, 1993. nr. .118 (1720. 8. 9.).
Szent Biblia. Az-az Istennek O s j Testamentomban Foglaltatott egsz Szent Irs. Magyar
Nyelvre Fordttatott Kroli Gspr ltal. Es mostan hetedszer e' nagyob' formban vtettetvn a' Francziai ntkra rendeltt Sltr-Koenywel egytt kibocsttatott a' hatodszor nyomtatott plda szerint.
Casselben, Ingbrnd Jnos kltsge ltal [Nrnberg, Endter]. 1704.4. Testamentom - Apocryphus
knyvek-Uj Testamentom - Szent Dvid Soltari (kln cmlappal). RMK 1.1685-1686; ECSEDY Judit:
Alte ungarische Bcher mit falschen deutschen Druckortn 1561-1800. Budapest, 1999. nr. D 2.
12

13

szgi reformtus gylekezetek hasznljk. A z evanglikus gylekezeteknek ms


fordtsuk van, de bizonyos okokbl errl itt nem mondhatunk semmit."
rdekes volna tudni, mirt hallgatott errl, meg hogy vajon Torkos Andrs
wittenbergi jtestamentumra gondolt-e a szerkeszt, m ezekre a krdsekre nem
tudok vlaszolni. Feltn viszont, hogy a weimari jsgcikk termszetesnek tartja
egy kln evanglikus bibliafordts ltezst. Termszetesnek tartottk volna azt
Magyarorszgon is, hisz Johann Smuel Klein a magyar evanglikussg szgye
nnek nevezi, hogy ilyen teljes Biblia nem ltezik.
Torkos Jzsef gy igyekezett lemosni ezt a gyalzatot, hogy megtette a csepregi
jszvetsget" az els magyar Biblinak, zavarba hozva ezzel a ksbbi bibliogr
fusokat. rdemes t itt hosszan idznnk: az 1736. vi jtestamentum elszavbl
nyilvnval lesz egyrszt szerzjnek apologetikus szndka, msrszt a korabeli
magyar evanglikussg ignye sajt bibliafordtsra: Leg elszr a' Csepregi
Luthernos Collegium Magyarr fordtotta az Uj Testamentomot; de ugyan azon
Collegiumnak keserves esete, s a' Protestantesek sok siralmas Hborsgi s' ldztetsi miatt, annyira el fogyasztattanak ezen Exemplriumok, hogy azoknak
tsak nyomdoki is alig talltassanak. A z utn a' Reformtusok rszrl Kroli Gs
pr a' Sz. rst nem a' Grg nyelvbl, hanem Bznak versijbl magyarr
fordtotta; gy a' Rmaiak rszirl is Kldi nv Jsuvita a' vulgta Versibl.
A Luthernossg rszrl is ujjobban erkdtenek nmellyek; s hiven dolgozt
nak a' Sz. Biblinak fordtsban, de vagy az idnek mostohasga, vagy a' Patronusoknak idegensgek miatt e' Sz. dolgot effectusba nem vehettk. Azrt a' szegny
Magyar Evangylika Eklsik, ha Magyar nyelven akartk a' Sz. rst olvasni,
amazokhoz kellett folyamodnia, s a' mint az Izraelitk az Egyptombliektl arany
s ezst partkat szedegettenek szve, igy minknk is azoknak fordtsokbl
kellett a' Diktumokat szve szedegetnnk, mellyekkel az idvessges tudomny
nak igazsgt bizonythattuk. Hanem tisztelend s igen rdemes Bel Mtys
URam, a' Posoni A . C. szerint val Sz. Eklsinak hivsges Lelki Psztora, ltvn
a' Magyar Evanglikusok kztt e' nagy lelki fogyatkozst, Kroli fordtst a'
Grg Textus szerint, s a' hitnek regulja szerint emendlvn, Krisztus URunk
szletse utn 1717. esztendben Lipsiban ki nyomtattatta. Ezen rdemes Fr
finak nyomdokt kvetvn Tisztelend Atym URam, Egyhzi tisztinek sok
munki kztt, magt az Istennek egytt munklkod kegyelmben bizvn, arra
resolvlta, hogy a' Grg textusnak ktfejbl gy fordtan Magyar nyelvre az
Uj Testamentomot, hogy punctumrl punctumra minden versetskk a' Szent L
leknek rtelmvel meg egyezzenek."
14

15

16

Acta Historico-Ecclesiastica XVI (1752) 353.


Pudeat tamen etiam Ungaros Augustanae Confessionis invariatae addictos, qui nullm
hucusque producere versionem Bibliorum integram Ungaricam possunt." Brevis conspectus His
tri Ecclesiasticae in quo status religionis Christianae ante adventum Hunnorum in Ungariam,
usque ad illa tempra solum, in quibus reformatio Lutheri coeperat, examinatur atque brevibus
exponitur a Leonhardo Bartfai [J. S. Klein] ung. SSTC nec non MOSOLR. Halae, 1771. 24.
Ami Urunk Jsus Kristusnak j Testamentoma. Grg nyelvbl... fordttatott... Torkos Andrs
ltal. Wittenberg, Scheffler, 1736. 8. Petrik V. 63. Fol.)(2v-3r.
14
15

16

Torkos Jzsef az jszigeti Sylvester-fordtst viszi el Csepregre, ami inkbb


anakronizmus, mint fldrajzi tveds, hisz a srvri iskolnak valban utdja volt
a csepregi. Ez a bellts Bl Mtysra megy vissza, aki a srvri jszvets
get csonka pldnybl ismerte, ezrt trgyalta a Notitibm a Sopron vnjiegyei
Csepregnl mint az els magyar Biblit (ld. a ktetben Bartk Istvn tanulm
nyt). Hogy az jabb erlkdseken" Torkos mit rt - ha komolyan vesszk - ,
sokkal fogasabb krds.
Torkos Andrs valban Bl Mtys nyomdokban ltott munkhoz, m nem
az 1726-os magyar, hanem mg az 1709-es cseh jszvetsgt kvetve. Mind
ez a kiads, mind Torkos imaknyve, az Engesztel ldozat egy idben kszlt
Orbn Istvn hallei nyomdjban. A cseh szvegen dolgoz magyarorszgi
dikok s a Torkos-mvet gondoz Vzsonyi Mrton szoros kapcsolatban lltak
egymssal.
Torkos Andrs eredetileg az rvahz nyomdjba sznta mveit, m ezek
mgis Orbn Istvn nyomdszjelvnyvel lttk meg a napvilgot. A thringiai
szlets Orbn (1681-1732) csak 1707-ben kapott Hallban nyomdaengedlyt,
Torkos valsznleg nem is tudott mhelyrl. Magyarorszgi dikok ugyan kap
csolatban lltak mr 1708-ban vele, mgsem egyedl k lehettek azok, akik
17

18

19

20

21

22

23

A mi Urunk Jesus Christusnak Uj Testamentoma. Magyar nyelvre fordttatott Crolj Gaspar


ltal. [Leipzig, Martini?, 1727.] 12. Kt eltr szedssel. PETRIK VII. 75. Ennek problmit lnye
gben tisztztk: SLYOM 1956.; SZELESTEI N. 1993. V. BL 1993. nr. 312, 318, 341 (1727.1.22.;
3.7.; 10.16). A Szelestei ltal felttelezett 1726-os megjelensi vszmot az albb (44. j.) ismerte
tend laubani Vorbericht egyrtelmen megersti. A kiad kt teolgiailag relevns vltoztatst
hajtott vgre a Ttfalusi-fle szvegen Rm 9,16 s I Pt 2,8-ban.
Zdenek TOBOLKA et alii: Knihopis Ceskych a slovenskych tisk. 1501-1800. 1-9. Praha 1939
1967. nr. 17.120. Ld. Edurd WINTER: Die tschechische und slowakische Emigration in Deutschland im 17. und 18. Jahrhundert. Berlin, 1955. 83k; Hubert RSEL: Die tschechischen Drucke der
Hallenser Pietisten. Wrzburg, 1961. 6k.
Engesztel ldozat, az az, tt rszbl ll Szent Llekkel tellyes htatos es buzg Imds
gok, mellyekkel a'j keresztny ember az Atya Istennek Orczjt, az Ur Jsus nevben engeszteli:
I. Regveli s Estvli buzg knyrgsek ltal. II. Minden Storos s kz Innepekre rendeltetet
Imdsgok ltal. III. Az igaz keresztnysghez szksges dolgokrt Istenhez nyjtand htozsok
ltal. IV. Poenitentia tartsnak s Gyonsnak idejre rendeltetet szvbli ldozatok ltal. V. Beteg
sgnek s a' boldog ki-mulsnak idejn Istenhez botsttand fohszkodsok ltal. Mellyeket az
Isten nevnek dicsretire Irt s szerzet Az Augustn Confession Lv Gyri Ecclsinak Lelki
Psztora Torkos Andrs... Nyomtattatot Swidli Mihl Uram klcsgvel. Halle, Orbn, 1709.
12. RMK I. 1759.
CSEPREGI Zoltn: Die Beziehungen ungarischer Pietisten zur Halleschen Druckerei Orbn.
In: Eurpa in derFrhen Neuzeit. Festschrift fr Gnter Mhlpfordt. 3. Hg. Erich DONNERT. Aufbruch
zur Modern. Kln, 1997. 613-618. MP nr. 4-6.
Orbn Istvn ktsgkvl magyar szrmazs volt, m magyarul valsznleg nem beszlt.
Az, hogy els megrendeli kztt Hungarus"-okat tallunk, s hogy pont lett a magyar nyelv
knyvek els hallei kiadja, nem lehet vletlen.
Erich NEUSS: Gebauer-Schwetschke. Geschichte eines deutschen Druck- und Verlagshauses.
1733-1933. Halle, 1933. 16-23.
RMK III. 4637 s 4638. V. SZENT-IVNYI Bla: Bl Mtys els nyomtatvnya s iffkori
tbbnyelv alkalmi versei. Irodalomtrtneti Kzlemnyek 64 (1960). 227-235.
17

18

19

20

21

22

23

Torkos kziratait tadtk neki. Orbn nyomtatta ki ugyanis 1709-ben azt a cseh
jszvetsget, melyen az ekkor mr besztercebnyai Bl Mtys, a Selmecb
nyi Smuel Pellionis, valamint a mg Hallban tartzkod Elias Mohi s Jn
Kogler kzsen dolgoztak. A munka szervezse s az anyagi httr megteremtse
Christoph Voigt (1678-1732) feladata lett, aki addig az rvahz nyomdjban
mkdtt. Ezen vllalkozs rsztvevi (elssorban Voigt) juthattak arra a gondo
latra, hogy az Orbn-nyomda a legalkalmasabb a Torkos-mvek kiadsra. gy
jelent meg az Engesztel ldozat cm imaknyv s a Gyri Katechismus (Luther
Kis ktja) Schweidl Mihly gyri polgr (Torkos sgora) kltsgn s Vzsonyi Mrton gondozsban, aki az imaknyvhz elszt is rt. Nem tudni, Torkos
ezutn mikor kezdett a bibliafordtshoz, 1710-ben viszont azt rja, hogy a hallei
pldn felbuzdulva jult ervel ltott munkhoz: Az n kegyessgn felbuzdul
va teljes ervel dolgozom az Isten segedelmvel mr elkezdett magyar bibliafor
dtson, s igencsak hlt adhatok az isteni ldsrt, hogy minl tovbb dolgozom
rajta, annl nagyobb lelkesedssel s sikerrel, a Szentllek kegyelmtl segtve
mr Pl leveleihez fogok hozzltni."
Torkos itt persze a hallei nmet biblikra is clozhatott, de valsznbb, hogy
ppen a cseh jszvetsg megjelense tlttte el nagy remnnyel. Hisz ezt a ki
adst is egy honfitrsa (Bl Mtys) kezdemnyezte, s rszben ez is Magyar
orszg szmra kszlt. Mg a munka lnyege is ugyanaz volt: egy meglv,
klvinista htter szveg teolgiai szempont korrekcija. Torkos nyilvn azzal
szmolt, hogy az fordtsa is Hallban lthatja meg a napvilgot. Br August
Hermann Francke 1712 janurjban kereken megrta Blnek, hogy tovbbi segt
sgben egyelre ne remnykedjk, Torkost ugyanekkor - konkrt elktelezs
nlkl - mgis munkra sarkallta.
Brny Gyrgy Haliba rott levelbl arra kvetkeztethetnk, hogy Torkos And
rs mr vgzett az jszvetsggel, s most ll neki az O-nak: [Torkos r] esdekelve
kri az rvahz magyarzatos hber Biblijt, mieltt maga hozzltna a magyar
fordtshoz [...] el sem akarja kezdeni Torkos r a munkt, mg ezt a Biblit nem
ltja s hasznlja..."
Hogy, hogy nem, Torkos szvetsg-fordtsrl nem hallunk tbbet, s abbl
az adatbl, hogy fia, Jzsef 1743-ban kszlt lefordtani az szvetsget, arra
kvetkeztethetnk, hogy apja tervbl vgl nem lett semmi. A z jtestamentumra is vtizedekig kellett vrni. Csak akkor jelent meg, amikor mr amgy is
elszaporodtak a magyar nyelv Biblik s jtestamentumok". Torkos fordti
tevkenysge azonban annyira kzismert volt, hogy mg a bibliahiny ellenre
24

25

26

27

28

MP nr. 9, v. nr. 10.


BL 1993. nr. 9-10. Az a flrerts, hogy Bl cseh, Francke viszont magyar Biblirl beszl,
szempontunkbl most elhanyagolhat.
MPnr. 15, v. nr. 16.
MPnr. 87.
A Panoplia catholica (1733) elszava fogalmaz gy: SZELESTEI N . Lszl: Hamis impreszszum knyvek a 18. szzadi Magyarorszgon II. Magyar Knyvszemle 107 (1991). 343-351, 348;
24

25

26
27
28

SZELESTEI 1993.

125.

sem jutott volna eszbe senkinek bibliakiadsra vllalkozni. Mg a brassi Szeli


Jzsef is Torkos Andrs jszvetsgre vrt: Rgtl fogva hajtjuk Tisztelend
Torkos Andrs Uramnak, az Gyri Anyaszentegyhznak rdemes L . Psztornak
nnkem esmretes rdemem felett val Patronusomnak Biblijt, avagy tsak Uj
Testamentomt; de taln tsak meg tsalatunk az idtl."
A knyv terjedelme persze nem tette knnyv a kinyomtatst. A gyri kon
vent 1733-ban 200, majd az els ksrlet kudarca utn kt vvel ksbb jabb
150 forintot szavazott meg erre a clra, m a m vgl csak Christian Nicolas
Mllenhoff s Hans W. von Diede br bcsi gyjtse segtsgvel lthatta meg
a napvilgot.
Torkos Andrs feltehetleg nem egyhzpolitikai taktikzsbl, hanem praktikus
okokbl vlasztott wittenbergi nyomdt: Jzsef fia mr 1733 ta ebben a vrosban
tanult, s lehetett a szveg korrektora. A gyri Streibig nyomda kockzatvllalsi
kszsgt s a kszegi Ludvig Jnos mhelynek kapacitst bizonyra megha
ladta ez a tbb mint 40 vnyi kiadvny. Azt se felejtsk el, hogy Torkos Andrs
a Gyri ktchismus 1729-es jranyomsakor igencsak prul jrt: a pldnyokat
elkoboztk. Taln is inkbb hajlott az jtestamentum esetben a drgbb kl
fldi megoldsra. A z jszvetsg bevallottan a laikus olvaskat tartotta szem
eltt: Es ezen munka, hogy annl hasznlatossabb lgyen az egygysg kztt,
a' Sz. rsnak nmelly fontossabb verseinl meg llvn, azoknak rtelmeket, vagy
igaz hitnknek meg erstsre, vagy a' textusnak magyarzatjra, vagy keresztnyi
tisztnknek fel serkentsre szpen fejtegette."
Ebbl a mondatbl az is kiderl, hogy a kiadvny ketts teolgiai clt k
vetett: luthernus revzit s pietista ptst. Ezek a szndkok arra predestinl29

30

31

32

33

MP nr. 60.; Magyar Protestns Egyhztrtneti Adattr 2 (1903). 168-170.


A Gyri Evanglikus Levltrbl (GYEL) idzi KOVCS Gza: Egy gyri nyomda rejtett
kiadvnyai. Lelkipsztor 74 (1999) 253-256, 254.: 1733. februr 2-n a konvent a kvetkez ha
trozatot hozta: Tisztelend s tekintetes Torkos Andrs krsre a ktszz forint klcsn gyben
a nyoms alatt lev j testamentumra a konvent hatrozott az elhalt Hochstott alaptvnya terhre:
utastja Scheffer urat a 200 forint kifizetsre gy, hogy kegyelme [Torkos] mint ads ktelezi ma
gt levlben, hogy a kinyomand knyvek rbl tartozst kiegyenlti. ...A konvent 1735. mjus
21-n Torkos Andrs krsre pro secundanda impressione Hungarici Novi Testamenti, teht
a magyar jtestamentum szerencss kinyomtatsra a Torkos ltal killtand kaucira 150 forintot
kifizet." V. ETTEVNYI NAGY Olivr: A Gyr Szab. Kir. Vrosi g. hitv. evang. keresztyn egyhz
kzsg trtnete keletkezstl 1904. dec. 31-ig. Gyr, 1905. 71.
MP 37-38.
A mi vallsunkon lev knyveket, vagyis az alapfok katekizmust elszr n adtam ki, s
mint egyedl illetkes n rustottam. Trtnt azonban, hogy a magyar nyelv katekizmust a mlt
vben jbl minden vltoztats nlkl kinyomattuk. Sajnos eminencija, kardinlis pspk r s
gyri fispn, milyen okkal, nem tudom, mltatlankodott s megparancsolta, hogy az sszes pl
dnyt haladktalanul szolgltassam be prefektusnak. n nyomorult, tehetetlen s ertlen merszel
tem-e ellene szeglni a hatalmasnak, engedelmeskedtem s krlbell ktezer pldnyt eminen
cija prefektusnak beszlltottam." Torkos folyamodvnya: GYEL, idzi KOVCS 1999. 253.
29

30

31

32

V. SZELESTEI 1991.
33

348,

351.

Torkos Jzsef Ell jr beszde 1736-bl. Fol.)(3r.

tk volna a knyvet, hogy a Krolyi-fordtst kiszortva a magyar evanglikusok


Biblija legyen, ez mgsem trtnt meg.
Brny Gyrgy nyomban a megjelens utn igen kritikusan nyilatkozott rla:
T. Torkos uram Testamentomat vettem a' kszgi compactortl [Ludvig Jnos
tl] Sexardon, s obiter ltal futvn alkalmatos hibkat registraltam, mellyeket
kegyelme el kerlhetett volna, ha serio communicalta volna msokkalis..."
Ne gondoljuk, hogy csak a mellzttsg miatt srtdtt meg s ktzkdtt,
a knyv valban nem volt hibtlan. A hibk annyira bntottk a kt Torkost, hogy
mr itthon utlag kicserlt s beragasztott lapokkal prbltak segteni a dolgon.
Az 1733-ban elksztett nyomdai kzirat elvesztvel msodik nekifutsra lltlag
egy korbbi korriglatlan fogalmazvny kerlt a nyomdszhoz. Sajnos nemcsak
ebbl az egy esetbl tudjuk, hogy a nyomdaksz kziratok sokszor nem jutottak el
rendeltetsi helykre.
34

35

36

37

3. Brnyk bibliafordtsa
A Torkos-fle szveg - Brny szerint - nyelvileg sem keltett tetszst: a mieink
hnynak tle, ellensgeink meg kacagnak rajta" - rta az ifjabb Gotthilf August
Francknak 1747-ben. A munkt jbl kellett ht kezdeni. Ezttal Brny Gyrgy,
Brny Jnos s Sartoris Jnos vettek rszt a bibliafordtsban. gretet kaptak
Gotthilf August Francktl, hogy a cseh Biblia (1745) utn sor kerlhet Hallban
magyar jtestamentum kiadsra is, ebbl vgl nem lett semmi, a nyomdba
sznt kzirat viszont elkszlt. Brny Gyrgy, gy ltszik, tanult Torkos eset
bl, mert ezt megelzleg a kziratot kt ven t szabad betekintsre s vlem
nyezsre krzte tuds kollgi kzt, nehogy utlag marasztaljk el. Ugyancsak
1747-bl rteslnk arrl, hogy Brny mr lefordtotta a Canstein-fle terje
delmes evangliumharmnia els ktett, s el is juttatta Szilziba abban a re
mnyben, hogy az ott gyjttt adomnyokbl a laubani nyomdban megjelenhet.
Errl a mrl nem tudunk tbbet.
Az jtestamentum vgl Lauban, Schill, 1754" impresszummal csak posz38

39

40

41

MPnr. 74.
ECSEDY Judit: Titkos nyomdahely rgi magyar knyvek. 1539-1800. Budapest, 1996. nr. 46.
Brnynak valsznleg vltozatlan pldny kerlt a kezbe (ECSEDY 1996. nr. 47), de az is lehet,
hogy ms termszet hibk szrtak szemet neki. V. ECSEDY 1999. nr. D 11-12.
A Laubani Biblia elszavbl s Ribini Jnostl (Memorabilia II. Pozsony 1789. 396. b) tud
juk, hogy 1733-ban elkalldott a Wittenbergbe kldtt nyomdai kzirat. Ld. mg KOVCS 1999. 254.
Az 1750-es laubani ktrl hasonl trtnetet r le Brny Jnos Ribini Jnosnak 1751. no
vember l-jn: MPnr. 93.
MPnr. 89.
MPnr. 96.
MP nr. 89. Brny Jnostl tudjuk (uo. nr. 93), hogy Perlaki Jzsef, Fbri Gergely, Nmeth
Smuel, Miskei dm s Torkos Jzsef kapta meg a kziratot.
Carl HILDEBRAND VON CANSTEIN: Harmonie undAuslegung der heiligen vier Evangelisten...
samt daraus gezogenen Lehren und erbaulichen Anmerckungen. 1-2. Halle, 1718. 2.
34
35

36

37

38

39

4 0

41

tumusz, 1758-ban ltta meg a napvilgot Heinrich Christoph Mller jaueri nyom
djban. A hossz hnyattats trtnett rszletesen ismerjk a szveg gondo
zjnak, Kerman Jzsefnek egyidej beszmoljbl. A munka valban Laubanban kezddtt Nicolaus Schill officinjban, s ktharmada el is kszlt, ekkor
azonban a htves hbor kirobbansa flbeszaktotta. A maradk mr a hatron
tl, a szilziai Jauerben Mller betivel kerlt a prs al.
A kiadvny jval tbbet tartalmaz annl, amire az els, 1747-es hradsbl k
vetkeztethettnk. Brny k az jszvetsg szvege mell felvettk Johann Reinhard Hedinger kiadsnak (Stuttgart, 1704) pt magyarzatait, b jegyzetekben
kivonatoltk Christoph Starcke Synopsis bibliothecae exegeticae in Nvum Tes
tamentum (1-3. Leipzig, 1733-1737) cm kziknyvt, trtneti bevezetsekkel
lttk el az egyes knyveket, s mg kt metszett trkppel (a Szentfld, illejve Pl
tjai) is kesttettk Biblijukat.
A grgbl kszlt fordtshoz nemcsak a rgebbi latin, nmet s magyar ver
zikat (fleg Torkost) hvtk segtsgl, hanem tbb helyen bizonythatan
a legfrissebb nmet szvegre, Gustav Georg Zeltner Biblijnak msodik kiad
sra (Altdorf, 1740) tmaszkodtak. Ennek mg elszavbl is tvettek egy kpet:
,,...a' ksbben nyilt szem tbbet lt, s a' magas ember vlln ll trpe a' leg
nagyobb embernl meszszebb r."
A kp nemcsak abban az rtelemben tall, hogy revzijuk sorn is elismerik
fordt eldeik rdemeit, hanem gy is interpretlhatjuk: munkjukban br kevs
az nll gondolat, amit mstl mertettek, azt a legjobb helyrl vettk. A hrom
falusi pap trpeknt az akkor legmagasabb ember", a nmet pietizmus vllra
llva nzett krl a bibliai filolgiban.
A tbbek munkjaknt megjelent magyarzatos jszvetsgben, a Laubni
42

43

44

45

A mi Urunk Jesus Kristusnak uj testamentoma most grg nyelvbl jonnan magyarr fordtta
tott, s nmelly vilgosabb rtelemre s lelki pletre szolgl magyarzatokkal, s jegyzsekkel: azon
kvl, minden knyv s levl eleibe ttetett hasznos t-mutatssal, s kznsges ell-jr beszddel
kibotsttatott. 8. Lauban, Schill, 1754." [Jauer, Mller, 1758.] Petrik I. 177.; ECSEDY 1999. nr. D 36.
Kerman Jzsefrl csak annyi biztosat tudni, amennyit a Bekenner der Wahrheit" rul el
magrl a Historischer Vorberichtben. Annak alapjn, hogy de Kapolts"-nak rja al a nevt
(MP nr. 92), felttelezhet, hogy 1692 krl itt szletett, ekkortl kezdve volt ugyanis Jn Kerman
rvid ideig kapolcsi lelksz.
Historischer Vorbericht von dem Zustande der evangelisch-lutherischen Kirchen in Ungarn.
Denen respective Hchst- und Hohen auch gnstigen Wohlthatern welche einen milden Beytrag
zum Druck der neuen Ausgabe eines ungarischen Neuen Testaments, hoch geneigt und willigst
zu thun geruheten, im Namen der smtlichen evangelischen Kirchen in Ungarn, den verbindlichst
schuldigen Dank einigermassen ffentlich bezeugen zu knnen, nebst einer Anzeige was in dieser
Edition geleistet worden, wohlmeinend aufgesetzt Lauban" [Jauer: Mller], 1758. 8. BEK Ac 6453.
V. CSEPREGI Zoltn: A Laubni Biblia" hamis impresszuma. Magyar Knyvszemle 112 (1996).
376-382. Az utbbi kzlemnyben a laubni impresszumot mg rszben valsnak fogadtam el,
s a Vorbericht szerzjt csak felttelesen azonostottam Kermannal. Az azonostst azta tbrj adat
megerstette: MP nr. 92, 93.
Ell-jr-Beszd fol. b2r. Zeltner elszavban (1738). Hat man als bisweilen weiter
gesehen, so ist man stets eingedenk gewesen, man stehe einem grofen Riesen auf den Achseln, und
schaue sich da als ein kleiner Zwerg um."
42

43

44

45

Bibliban jutott el a magyar pietista irodalom a cscsra, ezt tekinthetjk teol


giai sszegzsnek, mintegy zrkvnek. Olyan rtelemben is, hogy ez a m
valban lezrja a magyar pietistk irodalmi termst, hisz viszonylag ksei meg
jelensekor a jelents szerzk mr halottak, s aki mg l (mint Fbri Gergely:
1707-1766, Miskei dm: 1695-1774), az hallgatni knyszerl.
Brnyk magyarzata Jnos Jelenseit a kvetkezkppen rtkeli: Leghasznosb s pletesb knyv, mint minden egyb rs. [...] Talljuk ebben isten
nek tletit a' gonosz vilg ellen, a' settsgnek Orszga ellen, az Anya-szent-egy
hznak ldzi ellen, a' hamis Prftk ellen. Melly tletek rszbl el-multak;
de nagyobb rszbl jvendk. Ltjuk az ldzseket, mellyek alatt a' KRisztus
Orszga volt s lszen." - olvashatjuk a knyvhz rt elszban. Mr ebbl is
sejthet, hogy a magyarzk jegyzeteikben aktulis rtelmezst nyjtanak a Menynyei Jelenseknek (azaz nem az elmlt egyhztrtnetre vonatkoztatjk, mint azt
Luther tette), de hogy eszkhatolgijuk optimista, az elszr Jel 10,7-rl, a he
tedik trombitaszrl olvasva lesz nyilvnval: Minthogy pedig a' hetedik trom
bita sz, minden magyarzok egyet rtse szerint mg htra vagyon, eltte lszen
pedig a' vilg vgnek; teht nyilvn kvetkezik, hogy az IS tennk mg nagy
munki vgynak htra az Anya-szent-egyhz igazgatsban."
Akiben mg ktsg maradt volna a kommenttorok teolgiai irnyultsgt ille
ten, az a khiliazmus locus classicushoz, a 20. fejezethez rve meggyzdhet rla,
hogy Spener leghvebb kvetivel van dolga, akik a lap j hromnegyedt kitev lb
jegyzetekben ismertetik az ezer vre vonatkoz lehetsges nzeteket, majd rvekkel
altmasztva tesznek hitet amellett, hogy Krisztus uralma mg htra van, lelki lesz,
s a blvnyimds vgt, valamint a zsidk megtrst fogja hozni. A magyarzat
itt magt 1757-re datlja, ezrt szerzjnek inkbb Brny Jnos akkori dunntli
szuperintendenst (1716-1758), mint az ids, 1757 nyarn 75 vesen elhunyt Brny
Gyrgyt tekinthetjk (a harmadik munkatrs, Sartoris Jnos ekkorra mr nincs
az lk sorban). Ha pedig gy van, akkor a Spener-fle jobb idk remnye akr
valamifle flhivatalos tantsnak is minslhetett a dunntli egyhzkerletben.
46

47

48

49

Azonban esztend elforgsa alatt


Egyms utn kevs id mlt s haladtt,
Dunn innt kztnk ngy tsillag elalutt,
tdik is ltod im eltted halott."

Lauban" [1758]. 1387.


V. Heike KRAUTER-DIEROLF: Die Eschatologie Philipp Jkob Speners. Der Streit mit der
lutherischen Orthodoxie um die Hoffnung besserer Zeiten". Beitrge zur Historischen Theologie
131. Tbingen, 2005; Kevin R. BAXTER: Speners Eschatology. In: Interdisziplinre Pietismusforschungen. Beitrge zum Ersten Internationalen Kongress fr Pietismusforschung 2001. Hg. Udo
STRTER. Bd. 1. Hallesche Forschungen, 17/1. Halle, Tbingen, 2005, 145-154.
Lauban" [1758]. 1449.
Lauban" [1758]. 1506-1509. CSEPREGI Zoltn: A magyarorszgi pietizmus jvkpe. Lelki
psztor 79 (2004). 402-406; U: Hoffnung besserer Zeiten in undfr Ungarn. In: Die Neue Kreatur " - Pietismus und Anthropologie. Beitrge zum Zweiten Internationalen KongresS fr Pietismus
forschung 2005. Hg. Udo STRTER. Halle, Tbingen, 2009. 177-184. Hallesche Forschungen 28.
4 6

47

48

4 9

- hangzott el Brny Jnos halotti bcsztatjban (1758). A ngy csillag kz


rtette a szerz Sartoris Jnost (f 1756) s Brny Gyrgyt (f 1757), az tdik
a fi, Jnos volt. Brny Jnossal ki is halt az a magyar pietista ri kr, mely kz
vetlen kapcsolatban llt a kt Franckval (Torkost s Vzsonyit 1737-ben temet
tk el). Jelennek meg ugyan a szzad msodik felben is mg pietista kiadvnyok,
m ezeket mr az utdok, Balog dm, Perlaki Gbor s Nagy Istvn gondozzk.
Knny dolgunk van, ha a Brny-kr irodalmi rksgt kvnjuk szmba venni,
a leltrt mr maga Brny Jnos elksztette a Sartoris s apja felett mondott
halotti bcsztatkban. Sartoris Jnos ravatalnl 1756-ban az ifj Brny benn
fentesknt a mg ekkor meg nem jelent jszvetsgre is clzst tesz:
50

Es melly kints ll kszen s nap virradtt vr,


Mellynek egy rig-is heverni nagy kr,
Oh hogy nap fnyt lsson szvt ISTENhez br
Fl-emeln minden ki let' tjn jr."
51

A ksedelmesen megjelent jtestamentum valban nem tlthette mr be neki sznt


feladatt. Pldnyai valsznleg mr csak a htves hbor utn jutottak be Szilzibl Magyarorszgra, s a XVIII. szzad vgre az a hallei szellemisg, amit
kpviselt, mind nmet, mind magyar fldn meghaladott vlt. Feltnen sok, j
llapot pldnya ismeretes, olvass nyomait nem hordozzk, gazdag tartalma
dacra utnnyomsa soha mg tletknt sem merlt fl. Nagy knyv nagy baj"
(mega bibiion mega kakon), rta valaha az alexandriai Kallimachos, s figyel
meztetst a dunntli evanglikusok is megszvleltk, jellemz mdon a nagy
laubni" mvet hagytk a vitrinben porosodni, s Torkos Andrs sokat szidott, de
karcsbb, kzbelibb s teolgiailag kevsb elktelezett fordtst adtk ki jra
Pozsonyban 1803-ban.

4. A Brny Gyrgy-fle szvetsg


Brny Gyrgy, Brny Jnos s Sartoris Jnos jtestamentum-fordtsa mel
lett a tudomnyos kzvlemny kt vszzada szmon tartja a szerzhrmas - ki
tudja, hol lappang kziratos szvetsg-fordtst. Mg nem talltam olyan
forrst, mely a kzirat kzvetlen ismeretrl tanskodna, m annak ltezsrl
tudni vl Mosstzy Institris Mihly, Weszprmi Istvn, Mindszenti Smuel,
52

53

54

Szilvgyi Istvn verse: OSZK Fol. Lat. 2077;339r-345v. 27. strfa.


BRNY Jnos: Az Isten hzban g s vilgost vilgossg. H . n., 1756. 30.
Szent Biblia, az-az istennek s uj testamentomban foglaltatott egsz szent irs, magyar
nyelvre fordttatott Kroli Gspr ltal. A basileai editio szernt ezen uj formban szorul szra
ki-bocsttatott. 8. Leipzig, 1776, Lve Antal posonyi knyvros kltsgvel. Petrik I. 280; V. 63.
Ell-jr beszd.
Succincta medicorum Hungri et Transilvaniae Biographia IV. Viennae, 1787. 36.
Broughtonnak a'religirl val histriai lexicona. I. Komrom, 1792. 308.
5 0
51
52

53
54

Szombathi Jnos, Varga Istvn, Jankovich Mikls s mindazok, akik bztak


a felsoroltak tjkozottsgban.
Eddigi vizsglataim szerint e jeles tudsok - azonkvl, hogy egymsra hivat
koztak - kt fggetlen adatra tmaszkodhattak.
A z egyik laubni j testamentum-fordtsrl szl Kerman-fle beszmol,
amely az testamentum-kzirat elkszltrl is tudst. Ezt a hradst Mosstzy
Institris Mihly kzvettette a tbbiek szmra.
A msik adat Jankovich Miklsnl tnik fl, s inkbb tekinthet spekulci
nak, mint dnt rvnek: ez nem ms, mint Brny Plnak, Brny Gyrgy unok
jnak s Brny Jnos finak (1748-1806) az szvetsggel kapcsolatos mun
kssga. Brny Pl jelentette meg ugyanis a kvetkez knyvecskt: A Szent
rsnak a bet szernt fordts ltal nmely meg-homlyosittatott helyeire val
vilgoskod lmps. H., ny. n., 1787. Ebben fleg szvetsgi helyeket magyarz,
s azt is tudjuk, hogy tervezte a teljes testamentum kiadst j fordtsban. Jan
kovich Mikls szmra kzenfekv volt a kvetkeztets: a kiadsra sznt kzirat
nem ms, mint atyai rksg vagy annak tdolgozsa. M i indthatta volna inkbb
Brny Plt az testamentummal val foglalkozsra, mint az, hogy befejezze,
vagy sajt al rendezze az apja s nagyapja ltal elkezdett, s halluk miatt fl
ben vagy kziratban maradt munkt! - vonja le a kvetkeztetst Jankovich Mik
ls (ebben a felttelezsben radsul egy apr flreolvass is megerstette).
Jllehet tetszets ez a gondolatmenet, s a laubni Vorbericht forrsrtke is
vitathatatlannak tnik, m tovbbi adatok megkrdjelezik az testamentum-fordts ltre vonatkoz fenti llspontot.
Meglep, hogy a krdssel foglalkozk egyike sem vette figyelembe a laubni
jtestamentum Ell-jr-Beszdnok a kvetkez mondatt: De a kegyes olvas
ezt-is vegye j nven; mig az ISten msokat tmaszt, kiknek mind tudomnyjok,
mind idejek, mind kivltkpen jobb mdjok lesz effle munkknak, mg az Tes
tamentumnak is uj fordtsnak vghez vitelre."
Ebbl a mondatbl sok mindenre lehet kvetkeztetni, csak arra nem, hogy az
jtestamentum fordti mr az testamentum fordtsval is elkszltek, s hogy
annak kzirata megjelensre kszen vrakozik, vagyis az Ell-jr -Beszd szer
zje (a hrom fordt egyike) homlokegyenest ellentmond a pr vvel ksbbi
laubni Vorberichtnok.
\
55

56

57

58

59

60

61

62

Ld. Tudstst az 1794-es utrechti Biblia 8. lapjn.


VARGA Istvn: Az Uj Testamentomi szent rsoknak Critica histrija s hermeneutikja. Deb
recen, 1816. 110.
55

56

5 7

JANKOVICH 1833. 57.

Historischer Vorbericht 34.: liegen schon an seinem Orte in Bereitschaft nicht nur das ganze
Alte Testament heiliger Schrift, sondern auch eine gute Haus-postille".
58

5 9

JANKOVICH 1833.55-56.

Magyar Hrmond 1793.1. flv, 818.


Varga Istvn (1816. 110) kvetkez mondatt: megvi'sglta ezen fordtst nhai Tiszt. Ertsei
Dniel Tri volt Prdiktor s Nagy Kunsgi Esperes: mely censurja tsak Kzrsban vagyon" Jan
kovich (1833. 57) tvedsbl Brnyknak nem az j-, hanem az Otestamentumra vonatkoztatta.
Fol. b3v. Az Ell-jr-Beszd felttelezsem szerint 1754 s 1756 kztt rdott.
6 0

61

62

Ezt az ellentmondst klnbz mdokon prblhatjuk meg feloldani, de


mieltt ehhez hozzkezdennk, kapcsoljunk be egy jabb forrst az ismeretlen
testamentum-fordts utni nyomozsba.
Payr Sndor idz egy tudstst arrl, hogy Fbri Gergely szuperintendens
az 1750. jnius 17-n tartott kispci egyhzkerleti gylst kvet nap Felpcen
osztotta ki a feladatokat az szvetsg leend fordti kztt; Brny Jnos s
Sartoris Jnos is szerepel a munkatrsak felsorolsban. Hogy a munka tovbbi
fzisairl a feljegyzsek nem emlkeznek meg, knnyen magyarzhat. Fbrit
1752-ben elmozdtjk hivatalbl, s brtnbntetst is szenved, a fordtk let
rajznak ismeretben pedig nemigen felttelezhet, hogy elkszltek vllalt fel
adatukkal, amely nyugodt krlmnyek kztt is hossz veket vehetett volna
ignybe.
A z testamentumot teht ktsgkvl elkezdtk fordtani, de a kzirat csak
bajosan kszlhetett el; s az Ell-j r-Beszd megszvegezsig, amelynek fent
idzett mondatt leginkbb a munka flbeszakadsra val utalsknt tudom r
telmezni, semmikpp nem szlethetett jelents eredmny. A Brny-fle sz
vetsg-fordtsrl ezrt csak annyit llthatunk: kzvetlen, pozitv adatok hiny
ban nem kezelhetjk irodalomtrtneti tnyknt.
63

PAYR Sndor: Fbry Gergely dunntli evanglikus pspk s az 1751. vi vallsi zavargs
Vadosfn. Budapest, 1894. 43^5. Megbzst kapnak tovbb Nmeth Smuel (szuperintendens
1754-1756), Kis Zsigmond (1769-ben hunyt el) s Balog dm (szuperintendens 1758-1771) lel
kszek is.
63

V. E C S E D Y J U D I T

Kzben hordozhat katolikus Biblia tervezete


a XVIII. szzadbi

Batthyny Ignc erdlyi pspk (1780-1798) 1783. november 20-n nyomdt v


srolt, ezzel megalaptotta a gyulafehrvri (akkori nevn krolyfehrvri) Ps
pki nyomdt.
Kiindulsul vessnk nhny pillantst a korabeli erdlyi katolikus knyvnyom
tats helyzetre. Erdlyben kzvetlenl a nyomdavsrlst megelz idkben
a katolikusoknak kt nyomdjuk volt, a tbb vtizedes mltra visszatekint kolozs
vri s az akkor mr tbb mint szz ve
TftgULA. I.
mkd csksomlyi ferences nyomda.
A Partiumban a nagyvradi szeminri
umi nyomda adott ki katolikus knyve
ket, azonban a kolozsvri knyvnyomta
tsnak mindig kzpontibb szerepe volt.
Ez a kolozsvri katolikus nyomda
1727 ta mkdtt, s csikszentmrtoni
br Antalfi Jnos erdlyi pspk ajn
dkozta a jezsuitknak. A z tulajdonuk
ban is maradt egszen 1773-ig, a jezsuita
rend feloszlatsig. Ez az intzkeds Ma
gyarorszgon sszesen hrom nyomdt
rintett, mert a jezsuitknak Kolozsvron
kvl mg Nagyszombatban s Kassn
volt tipogrfijuk. Mindhrom nyomda
sorsa msknt alakult ezek utn, min
denesetre a kolozsvri nyomdt az ud
var utastsra egy bcsi vllalkoz
nak, Kollmann Jzsef Ferencnek adtk
brbe ( egybknt mr nhny ve
a jezsuita nyomdban dolgozott), aki tz
vre kapta meg a nyomda mkdtetsi
jogt. A nyomda ettl kezdve magt
1. kp: Az egykori trinitrius templom
Universitas" nyomdnak nevezte. A szer
az tpts utn: fldszinten a nyomda,
zdsben megllaptott tz v utn, teht
emeletnek kt szintjn a knyvtr,
1783-ban a katolikus egyhzgyi bi
legfell a csillagvizsgl
zottsg s a Gubernium is azt javasolta,
(J. B. Simon metszete, 1796)

hogy bocsssk ruba a nyomdt. Elbb Hochmeister Mrton szebeni nyomdsz


adott be ajnlatot, de vele nem jtt ltre megegyezs, vgl Batthyny Ignc er
dlyi pspk vette meg 1783. nov. 20-n.
A gyulafehrvri (krolyfehrvri) pspki nyomda alaptsval kapcsolat
ban tbb tves felttelezs is a kztudatba kerlt. Ferenczi Zoltn, a kolozsvri
nyomdszat mlt szzadbeli monogrfusa mg azt hitte, hogy a pspknek Gyu
lafehrvron elbb volt nyomdja, mint hogy a kolozsvrit megvette volna. Jak
Zsigmond viszont gy tudta, hogy a Kolozsvrt megvett volt Kollmann-nyomdt
teljes egszben Gyulafehrvrra szllttatta.
Ezzel szemben, ahogy azt a korabeli kolozsvri s gyulafehrvri kiadvnyok
bizonytjk, a pspk a megvsrolt Kollmann-nyomdt kettosztotta gy, hogy
kt mkdkpes nyomda jjjn ltre, egyik felt Kolozsvrt hagyta, a msikat
pspki szkhelyre vitette, s annak vezetst Bla Jzsef szerzetesre bzta. Ez
ltal nem sznt meg a knyvkiads Kolozsvrott sem, a kt nyomda prhuzamo
san mkdtt, a kolozsvri valamivel nagyobb kapacitssal. Hogy a kolozsvri is
a pspk sajtja volt, azt egy ritkn ltott nyomdamegjells bizonytja 1795-bl:
Klausenburg, Gedruckt mit bischflich. Batthynischen Schriften". A gyulafe
hrvri pspki nyomda els kiadvnyai 1785-bl valk.
Kzenfekvnek ltszik, hogy nyomdavsrlsval a pspk elssorban az l
tala letre hvott Tuds Trsasg kiadi tevkenysgt kvnta elmozdtani.
A z Orszgos Szchnyi Knyvtr llomnyban lv, nhny lap terjedelm
latin nyelv elfizetsi felhvs azonban, amelynek kezd cmsora, a Typographia
Episeopalis Transilvana ms lehetsget is felvet. Ez a mostanig publiklatlan,
de trgyunk szempontjbl rendkvl sokatmond felhvs, amely 1787-bl szr
mazik, sejtetni engedi, hogy Batthynynak szvgye volt a magyar bibliafordts
jra-kiadsa, ktnyelv, magyar s latin prhuzamos szveggel, kis alak for
mtumban, s ennek kinyomtatst sajt maga akarta figyelemmel ksrni keze
gyben lv nyomdjban. Ez a tervezett Szentrs-kiads is lehetett a nyomda
alapts egyik mozgatja - mint tbb ms, korbbi nyomda esetben.
A kvetkezkben az eddig publiklatlan elfizetsi felhvs szvegt kzl
jk, az eredeti latin szveget magyarra fordtva.
1

SIMON, J. B.: Auf das Nahmenfest seiner Excellenz dem Herrn Herrn Ignatz Grafv. Batthyn,
Bischof von Siebenbrgen, ets. Meines allergndigsten Gebieters zum Zolle, des Dankes, der Ehrfurcht, und der Pflich geweihe. Klausenburg, Gedruckt mit bischflich Bathynischen Schriften,
durch Factor J. B. S. 1795.
Lelhelye: Orszgos Szchnyi Knyvtr, Kisnyomtatvny Tr, 1787. v, 4-rt
1

Typpzphh

Eplcopalis Traofiuana

$alutem plurmam

g ^

foci

japieiitfima D E I Ecclefiam fiiam x ornmbus T r i b u b u linguis, et Natiqmbus vocantis proudentia faum


ejt, ^ ( q u e m a d m o d u m Magmis Hypponenfium Praeful
loquitur Lib. a. Dor. Chrih Cap. 5.) Scviptura Dimna,
qua tantis morbis humanarum voltmtatum fubuenitur ab <vna
fingna pro/etta, per vavias Interpretnm Unguas diffiifa, innoiefceut Gentibusad fahitemt vt videlicet, quod CeDtiuin
Apoftolus ex Ifaiae vatcinio allegat Rom. X | V . 11. omnis
lingna confteaiur Deo , Eiusdemqne ad fe lquentis v i ~
uifica vema propro'legre * et iiitelligete pofiit idiomate.
t

Eusdem taque Diuinae Poudentae fingulari beneftcio referendum eft, quopoft mutas alias translationes
inde a primis Ecclefiae temporibus., et fuccefllue ih va~
rios fermones fa#as > tandem prodierit fuperiors feculi
anno vcefimo fexto Hungarica guoque Verfio RomanoCatholica.fciindis curis,ac terftoubindeTyrnauiaeim*
preTa* qua vt non dtffitemurEcclefiamHungarcamfeliciter vfam fiiifle: ita iam anmmciamts nos au&ortate, adprobatone, quin et opera ^ratiofe additaExcellentiffimi , I l l u ftriflmi* ac ReusrendiiTnni D o m i n i , Domini E p i f c o p i ,
ac Fraelati noftri Gratoiffiin O N A T I I e C O M I T I B V S
DB B A T T H Y N ( Titi* )ad quartam eiusdem verlloms editionem procudendam animps adiecifle; i n q u a , opitu
' lant D e o , quentia praeftaire atagemus;
1

2. kp: A pspki nyomda elfizetsi felhvsa a tervezett ktnyelv, latin-magyar bibliakiadsrl

Az Erdlyi Pspki Nyomda


a legmelegebben ksznti a jakarat olvaskat
Isten legblcsebb gondviselsbl, mellyel egyhzt valamennyi trzsbl, nyelv
bl s nemzetbl hvta meg maghoz, lehetsgess vlt, hogy (amint a Hippi
Mester mondja a Keresztny Tants II. knyv 5. fejezetben) az Isteni rs,
amely az emberi szndkok annyi sok betegsgnek siet segtsgre, mindenki
dvre ismertt vljon a nemzetek kztt, egyetlen nyelvbl elindulva, a fordtk
sokfle nyelvn elterjesztve", azrt tudniillik, hogy - amint a Nemzetek Aposto
la Izajs jslataibl idzi (Rom. XIV. II.) - : minden nyelv hirdesse az Urat, vagyis
azon letet ad szavakat, melyekkel az Ur megszltja t, kpes legyen sajt anya
nyelvn elolvasni s megrteni.
gy ht ugyanezen Isteni Gondvisels klnleges j ttemnynek kell tulajdontanunk, hogy sok ms fordts utn, melyeket az Egyhz legkorbbi korszak
tl kezdve szntelenl ksztettek klnfle nyelveken, vgl az elz vszzad
huszonhatodik vben gymlcsz fradozssal megjelent a magyar nyelv r
mai katolikus verzi is, mely azutn Nagyszombatban egyms utn hrom zben
kinyomtatsra kerlt, s amely a magyar egyhznak tagadhatatlanul nagy hasz
nra szolglt.
gy mr kinyilvnthatjuk azon szndkunkat, hogy legkivlbb, legragyogbb
s legtiszteletremltbb urunknak, a mi legbkezbb pspk s preltus urunk
nak, Batthynyi Ignc grfnak a helyeslsvel s jvhagysval, valamint leg
bkezbb anyagi tmogatsval elksztjk e verzi negyedik kiadst, melyben
Isten segedelmvel a kvetkezkben felsorolt pontokban igyeksznk helytllni.
1. ) Nem csupn a helyesrst igaztjuk a magyar nyelv modern hasznlathoz,
s a divatjamlt, csaknem kiveszett szavakat hasznlatosabbakkal helyettestjk,
hanem a becsszott hibkat is ki fogjuk javtani, st nem kevs helyen j szveg
vltozatot fogunk adni, tekintetnket szntelenl a forrsokra vetve, nem annyira __
azrt, hogy szrl szra kvessk ket, hiszen az eredetiben nem ritkn a fordts
alapjul szolgl nyelvnek a sajtos jellege mutatkozik meg, mely (magyarul) nem
eredmnyez rthet mondatot, inkbb a Szent Szerzk ltal szndkozott rtel
met kvnjuk kifejezni. Ugyanis a teljes szvegfordts termszetnl fogva olyan
parafrzis, melynek feladata nem annyira a szavakat, mint inkbb a jelentst kz
vetteni. Ezenfell minden nyelvnek vannak csak r jellemz kifejezsei, amelye
ket ha ugyanazon szavak sorozatval ltetnnk t egy msik nyelvbe, nem csupn
az eredeti rtelmt nem adnk vissza, hanem botladozv is tennk a szveget.
2. ) Szmos egyhz pldjt kvetve a latin Vulgata s a magyar fordts sz
vegt egyms mell helyezve, egyszerre fogjuk kzreadni, ebben a francikat,
a nmeteket, a belgkat, az olaszokat tekintjk tmutatinknak s vezetinknek,
legutbbiknt pedig a dicsretremlt firenzei rsek pldjt tartjuk szem eltt,
s gy vljk, hogy ily mdon sokak szntelen hajnak tesznk vgre eleget.
3. ) Jegyzetekkel is el fogjuk ltni, melyeket lehetsg szerint a szent egyhz
atyktl klcsnznk, tudniillik ezeknek egybehangz rtelmezse ellenben
a Szentrst magyarzni" katolikus tudsnak tilos (Conc Trid.Sess. iv.), ennek

segtsgvel fogjuk a nehzkesebb s homlyosabb szveghelyeket vilgoss tenni.


Amelybl ismt csak azt a hasznot remljk, hogy ez a mi kiadsunk brki sz
mra s brmely idben olvashat lesz hajunk szerinti gymlcsvel: vagyis az
rs helyes rtelmezsvel olyan helyzetekben vagy szemlyek szmra is, kik
nek akr a kommentr-ktetek hinya miatt, akr egyb akadly miatt nincs lehe
tsgk bvebb magyarzatokhoz jutni.
4.) A z egsz munkt 15 ktetre fogjuk osztani, amelyekbl hrom az testa
mentum trvnyknyveit fogja tartalmazni, vagyis a Pentateuchust, msik hrom
a trtneti knyveket, melyek: Jzsue, Brk, Kirlyok stb. s msik hrom a Blcsessgi knyveket, vagyis a Zsoltrokat, a Pldabeszdeket, a Prdiktor knyvt
stb. Hrom msik a Prftai knyveket, azaz a ngy nagyobb s 12 kisebb prf
tt, vgl msik hrom az j Testamentum knyveit tartalmazza. Arra treksznk,
hogy a megjelentets kezdettl fogva, vagyis a most kvetkez 1788. vtl kezdve
minden egyes vben hrom ktetet jelentessk meg, s Isten segtsgvel ily m
don tvnyi idszak alatt a teljes mvet lezrtan adjuk kzre.
Amikor a mvet tbb, de kisebb ktetre osztjuk fel, s azokat a nyolcadrt
knt ismert formtumban jelentetjk meg, elssorban az olvask knyelmt veszszk figyelembe, amennyiben ezeket a mi kis ktetecskinket akr sta kzben
is nehzsg nlkl tarthatja kzben az olvas, s haszonnal forgathatja. Ezt a k
nyelmet a rgi s fli formtum magyar kiads a maga hatalmas egybefztt
ktetvel semmi esetre sem tudta biztostani. s br nhnyan a nyolcadrt for
mtum hrom ktetecske kapcsn tartanak tle, de nem lesz szksges kisebb
bettpussal nyomtatni, mint amivel a hajlottabb letkor meg tudna birkzni.
Remnyeink szerint kiadsunk mind az imnt mondottak miatt, mind kl
nsen ktnyelvsge miatt, tudniillik hogy latin s hazai nyelv Biblia lesz egy
szersmind rvid kommentrokkal kibvtve, mindenkinl, de klnsen a lelkek
gondozinl, Isten igjnek kikiltinl nem csupn hasznlatba kerl, hanem
kedveltt s elfogadott vlik.
Ezrt erre a bizakodsra ptve, rszben, hogy a kinyomtatand pldnysz
mot nagyjbl elre ismerhessk, rszben, hogy a tervbe vett m ignyelte
nagyobb kltsgeket cskkentsk, azokat, akik kiadsunkat maguk szmra meg
akarjk vsrolni, eljegyzsre buzdtjuk.
Amennyire ez elzetesen meghatrozhat, kiadsunk 735 vet fog tartalmazni,
amelyeket egyenknt egy krajcrral szmolva elfizetink szmra a teljes m
12 rajnai forintot s 15 krajcrt fog kitenni, a nem elfizetk szmra pedig fel
vel lesz magasabb az r.
A z eljegyzst olyan mdon bonyoltjuk le, hogy november hnap vgig az
elfizet Urak mindegyike 6 rajnai forintot tegyen le, a fennmarad sszeget pe
dig a hatodik ktet tvtele utn. A sajt pldnyait ki-ki tveheti Egerben, Kas
sn, Nagyvradon, Pesten, Temesvrott, Gyulafehrvrott, Kolozsvrott, Nagy
szebenben, s ezrt mindenkit egyenknt krnk, hogy jelljk meg a helyet, amely
nekik a pldny tvtelre legmegfelelbb.
A papr fnyessge, a nyomat elegancija ezen oly nagy munka elksztsbe
fektetett iparkodsunkat inkbb fogja ajnlani; az oldalak szln, hogy az olvask

kegyt inkbb megnyerjk, az vszmokat jellni fogjuk [a Vulgata latin szvege


mellett], mivel gy ltjuk, hogy ezt tette az igen hres Calmetus is.
Az eljegyezni szndkozk Egerben a pspki nyomdban, Pcsett a pspki
knyvtrban, Pesten Nattorp quaestor rnl, Pozsonyban Iosephus Mecsery rnl,
Nagyvradon, Kassn, Esztergomban, Nagyszombatban s Temesvrott, valamint
Erdlyen bell Marosvsrhelyen, Udvarhelyen, Brassban a parochus uraknl,
Kolozsvrott s Gyulafehrvrott a pspki nyomdban ne habozzanak megje
lenni. A collectoroknak tovbb kt szzalkot hatrozunk meg viszonzs cmn,
illetve az elzetesen befoly pnzsszegbl tervezzk felszmtani azokat a postai
kltsgeket, melyek a nagytisztelet Bla Jzsef rral, az erdlyi, gyulafehrvri
egyhz kanonokval val levlvlts felmelegtsre szksgesek.
Dtum: 1787. prilis 3.
3

Abbl kiindulva, hogy a pspk ltal mintnak tekintett ktnyelv, kis alak biblk, amelyekre az elfizetsi felhvs tbb helyen utal, taln sajt knyvtrban is
megvoltak, sikerlt is a Batthyaneumban ezek kzl a francia s az olasz kiadst
megtallni. A z elbbire gy hivatkozik, mint az igen hres Calmetus" munk
jra, az utbbit is emlti, mint a dicsretre mlt firenzei rsek r" kiadst.
Anton Martini, Batthyny Ignc kortrsa, a firenzei rseki szket 1781-1809 k
ztt tlttte be. Neve ugyan a cmlapon nem szerepel, de rta a ktnyelv,
latin-olasz kiads elszavt.
E kt kiadst kzbe vve pontos elkpzelsnk lehet arrl, hogy formailag mi
lyennek tervezte az erdlyi pspk adatin-magyar kiadst.
Ami a katolikus bibliakiadsok elzmnyeit illeti, Batthyny pontosan rta,
hogy az elz vszzad huszonhatodik vben" (azaz 1626-ban, Kldi Gyrgy
fordtsban Bcsben) jelent meg a magyar nyelv rmai katolikus fordts, ame
lyet vltozatlan formban kiadtak mg 1732-ben s 1782-ben, ez utbbit nhny
vvel a mostani elfizetsi felhvs eltt. Formailag maga a nhny oldalas nyom
tatvny kveti a korszakban szoksos elfizetsi felhvsok formjt, azaz meg
szltja a lehetsges olvaskat, vsrlkat, teht a kznsget, bemutatja a ter
vezett m tartalmt, felosztst, a megjelens temezst, rt s azt, hogy hol
jegyezhet el. Felmerl azonban a krds, hogy ha 1787 tavaszn a kzlemny
4

Tth Anna Judit fordtsa


LaSainte bible en Latin et en frangois avec des notes... Augustin CALMET. A Paris 1748 avec
approbation et privilege du Roi, ed. Hippolite Louis Guerin. 953 p. Ktnyelv kiads kilenc ktet
ben, a bal oldali hasb latin, a jobb oldali hasb francia. Batthyaneum: E . IV. 1-9.
//pentateuco o sia i cinque libri di Mos. Secondo la Volgata tradotti in lingua Italiana e con
annotazioni illustrati. Tomo 1-3. In Torino 1774, nella Stamperia Reale. 288, 355, 347. - Victor
Amadeo savojai hercegnek szl ajnls Anton Martinitl. Ktnyelv kiads ngy ktetben, a bal
oldali hasb latin, a jobb oldali olasz. Batthyaneum: E . VI. 12-15.
GAMS, P. B.: Series episcoporum ecclesiae Catholicae. Ratisbonae, 1873. 747.
1. kiad (Bcs 1626): Rgi Magyarorszgi Nyomtatvnyok. 2. kt. 1601-1635. (Budapest,
1983.) RMNy 1352. sz. ttel
2. kiad. (Nagyszombat, 1732): PETRIK Gza: Magyarorszg bibliographij a I. (Budapest, 1888.) 280.
3. kiad. (Buda 1782): PETRIK Gza: Magyarorszg bibliographij a I. (Budapest, 1888). 280.
3

6
7

Ni

11

S A I N T E BllfcF
E N L A T I

fi

v x

F R A N C O T S.

XJSEC

DES

NOTES

L1TTKRALES

C l U T i Q U E S K T H l ST ORIQ ; ES ,
JUiJ J.KE1'WCFJ

D I A J>l5SEfTWTi<>M

hbbi M Sc;on** , c!c M . 'AbWc D E V m c


ic des Auicucs ks fJti> c l c b i c ; poiir f j i u c t
J'inicHi^oncc dc ! terkuve Szinte.
O-.-.j-:

.;;'/',

f>: iU C'j'h-'. Gipitrhiquc; & de f'igm

3. kp: Calmet ktnyelv, latin-francia bibliakiadsnak

cmlapja

azt rja, hogy az els hrom ktet mr 1788-ban meg fog jelenni, vajon milyen
elkszletek trtntek Kldi fordtsnak javtsra? Voltak-e mr elkszlt r
szek? Ha igen, akkor ezek nyilvn magtl a pspktl szrmazhattak s esetleg
kziratban megvoltak.

a. Rybcn, Simeon .

, Dan,

Uv i >

6c NepMr.au - OJK,

& Aer. '

A N N OT

A Z 1 0 A' /

Cncfi, ii j-,-,roc :h >',/ bt;iiiii>.a u/^./fi,

-i
(

chc

. 'jkciufiOl*

>' '-ti'.ua

J s * , * * ' * P OfUi;,c<Si r , , m * l'vco.1tf l*.>rdifie. chc rcih- -rtf


I' TV
e (I.J.W l o . 1 :
i r i foo Ji-II-t inicu w > e.
1

P r

! s t i

-.1

4. kp: A. Martinifirenzeirsek
ktnyelv, latin-olasz bibliakiadsnak egy bels lapja

A tervezett ktnyelv, kis formtum, tdolgozott Szentrsnak nem jelent meg


egyetlen ktete sem. St, vtizedekig nem kerlt sajt al j katolikus Szentrs.
Kldi Gyrgy kiadst Szepesy Ignc pcsi pspk felgyelete alatt dolgoztk
t, s majd csak az 1834-1836-os vekben fog megjelenni Pozsonyban, ngy
ktetben.
8

Szent Irs vagy is az j Szvetsgnek szent knyvei magyarul Kldi Gyrgy utn a kzns
ges dik fordtsbl... jegyzetekkel Szepesy Igntz felgyelete alatt. Pozsonyban 1835-1836,
Belnay rkseinek betivel - Szent Irs, vagy is az O szvetsgnek szent knyvei magyarul Kldi
8

Szepesy Ignc nevt nem vletlenl emltjk. Br a kztudatban inkbb pcsi


pspkknt rzdtt meg neve, de 1820-1827 kztt erdlyi pspk, Batthyny
Ignc harmadik utdja, s sok tekintetben munkinak folytatja. O jelentette meg
a Batthyny ltal elkezdett Leges ecclesiasticae tovbbi kteteit, s valsznleg
az ngyktetes Szentrs-kiadsba dolgoztk be s munkatrsai azokat a jegy
zeteket, fordts-vltozatokat, kommentrokat, amelyek a most kzlt Elfizetsi
felhvs idejben vagy azt kveten mr elkszltek. Amikor megjelentek kte
tei, mr pcsi pspk volt. Szmunkra sokatmond Szinnyei Jzsef megjegy
zse, aki gy tudta, hogy a m pldnyait, amelyek 30 000 forintba kerltek,
legnagyobbrszt ingyen osztogatta szt egyhzmegyjben s Erdlyben. A z el
sz nem emlti Batthyny nevt, segttrsait sem nv szerint, de munkjt csak
tbb tuds segdekkel kezet fogvn" tudta befejezni. A z tdolgozott fordtsrl
ezt rja az Elszban: Kldi fordtsban tiszta rgi magyarsgot olvashatni, ezt
mlt megtartani; de mind a hasznos olvasst segt ltaljnos bevezets, mind
a homlyos kifejezseknek vilgositsjokra szolgl jegyzetek hibznak, - a ford
ts egy rszben erltetett... az egsz ivnyi alak, valamint az egsz Szent rsnak
egy ktetbe szveszoritsa is a kznsges hasznlsra nem alkalmatos. Mind
ezek a j elen kiadsban figyelembe vtettek."
Klsejt tekintve Szepesy kiadsa nem nevezhet bibliofilnek, sem paprja, sem
nyomsa, sem formtuma nem kzeltette meg a Batthyny Ignc ltal elkpzelt,
kzben hordozhat Szentrst. Nem lett ktnyelv sem ez a kiads, vagyis az j
fordts mellett nem volt prhuzamosan olvashat a latin Vulgata szvege.
Ha a nagyszabs, tbb vre tervezett j bibliakiadst Batthyny Ignc nem
tudta is megvalstani, az ltala alaptott gyulafehrvri pspki nyomda fennl
lsnak 15 ve alatt tudomnyos, npszer s reprezentatv klsej ktetek sort
adta ki, mai ismereteink szerint sszesen 38 kiadvnyt.
A nyomda nyilvnvalan fel volt mr lltva 1785-ben, hiszen mr ebben az
vben tbb kiadvny hagyta el a sajtt. Vgleges helyt azonban csak 1794-ben
nyerte el, amikor a pspk berendezte az erdlyi magyar tudomnyossg els ku
tatmhelyt, a mai napig is ll pletet. A pspk 1788-ban kezdett komolyab
ban foglalkozni csillagvizsgl ltestsvel, s a csillagvizsgl fellltsakor
dnttt a trinitriusok resen ll zrdja s temploma mellett. A zrdt a pap
nevel cljra, a templomot a csillagvizsglnak sznta. A z eredetileg kt emelet
magassg pletre Batthyny egy jval kisebb alapterlet harmadik emeletet
pttetett, amely a hozz tartoz kisebb kamrval egytt obszervatriumnak volt
sznva. A templom hajjt mg a katonai hatsg kt emeletre osztotta. A z als
szinten (azaz a fldszinten) volt a csillagsz s a knyvtros laksa, itt volt vgle9

10

Gyrgy utn a kznsges dik fordtsbl az eredeti betre isfigyelmezvejegyzetekkel. Ngyesi


Br Szepesy Igntz ptsi pspknek felgyelse alatt. Posonyban, Belnay rkseinek betivel.
SZINNYEI Jzsef: Magyar rk lete s munki. I. Budapest, 1891. 695-697.
VARJ Elemr: A gyulafehrvri Batthyny-Knyvtr. 1. kzlemny. Magyar Knyvszemle,
1899. 163-165.
9

10

gesen elhelyezve a knyvnyomda is. A fels szint impozns ketts termben kar
zatos llvnyokon lltotta fel knyvtrt, amely addig a pspki palotban volt.
Ezzel a nyomdafelszerelssel (de mg nem a vgleges helyn lv sajtval)
nyomtattatta ki a pspk 1785-ben a Leges ecclesiasticae Regni Hungri et
provinciarum ei adiacentium cm munkjnak els ktett. A dszes killts
forrsm ezen ktete Migazzi Kristf bcsi rsek s vci kormnyz pspk
nek van ajnlva. A munkt Kolozsvrott kezdtk nyomtatni, idkzben azonban
(kb. az 1784. v vgn) Batthyny thozatta a sajtk s a felszerels egy rszt
Gyulafehrvrra, s itt fejeztk be a Leges nyomtatst. A killts nem vlik
a typographia episcopalis szgyenre, a nyoms tiszta, egyenletes s a ktetet
szp, rzmetszet pecstbrk dsztik, Tischler Antal egri rzmetsz munki.
A nyomda gazdagon fel volt szerelve betkkel, kisebb-nagyobb fokozatokkal,
a cmek kiemelsre szolgl dszbetkkel, nmet szveg nyomtatsra is alkal
mas, gynevezett fraktr betkkel, dszes kezdbetkkel (inicilkkal), a kor z
lsnek megfelel rokok stlus knyvdszekkel.
A nyomdbl kikerlt tovbbi kiadvnyok kztt szerepel Batthyny pspk
latin nyelv Szent Gellrt-forrskiadvnya, tovbb latin vizsgatzisek sora.
A kiadvnyok sorban tallni tbb, a pspkt ksznt latin, nmet s magyar
verset. Ez utbbi szerzje a magt pontosabban meg nem nevez J. A . monogram
szerz, aki a pspk rdemeinek s cselekedeteinek felsorolsnl a tipogrfit,
s a szkesegyhznak pttetett arany oltrt is megverselte. Tallni tovbb alap
fok latin nyelvtanknyvet, magyar nyelv imdsgosknyvet, szentekrl szl
kt magyar knyvet: az egyik Nepomucenus Szent Jnosrl, a msik Gonzaga
Szent Alajosrl. A nmet-magyar kissztr mellett mg olyan rdekessg is k i
kerlt a sajt all, mint egy magyar nyelv szndarab szvegknyve. Batthyny
egyhztrtneti forrsmve, a mr emltett Leges ecclesiasticae mellett valsz
nleg Mrtonfi Antal Initia astronomica cm knyve a nyomda legdszesebb
killts ktete, amely az jonnan ltestett csillagvizsglt mutatja be rzmet
szetes tblkkal is illusztrlva. Ennek a kiadvnynak cmlapjt emblma dszti,
a szemkzti lapon pedig a Batthyaneum pletnek rzmetszetes kpe lthat.
A csillagvizsglt tbb kihajthat, nagymret rzmetszetes tbla mutatja be
- Q. Mark rzmetsz munki - , kln a mszereket s az plet belsejt, klns
rszletessggel a csillagvizsgl mennyezetnek festmnyeit. Ez utbbiak egyikn
11

12

13

14

15

VARJ Elemr: i. m., 153-160.


A Legesnek csak els ktete jelent meg a gyulafehrvri Pspki nyomdban. Batthyny
egyik utda, Szepesy Ignc adta ki 2. s 3. ktett 1827-ben. PETRIK Gza: Magyarorszg bibliographija I. kt. (Budapest, 1888.) 194.
BATTHYNY I.: Sancti Gerardi Episcopi Chanadiensis Scripta et acta... Albo-Carolinael typis
Episcopalibus, 1795. PETRIK Gza: Magyarorszg bibliographij a I. kt. (Budapest, 1888.) 888.
Nagy mltsg ftisztelend Bathyni Igntz rnak... neve napjval jr tisztelete. J. A-tl,
1788.
MRTONFI, Antonius: Initia astronomica speculae Batthyanianae Albensis in Transilvania.
Albae Carolinae 1798, typis Episcopalibus. PETRIK Gza, Magyarorszg bibliographij a 11. (Bu
dapest, 1890.) 686.
11

12

13

14

15

antik dszletek kztt puttk tartanak egy klapot, rajta a pspk monogramj
val, a kp htterben pedig feltnik a Batthyaneum jellegzetes homlokzata. Ez az
plet adott otthont 1794-tl kezdve a pspki nyomdnak is. Hazai nyomdink
krben szokatlan az a sok, rzmetszettel dsztett knyv, amely elhagyta a gyula
fehrvri pspki nyomdt. A dszes killts ktetek lttn taln nem tvednk,
ha a knyvgyjt fpap bibliofil hajlamt vljk flfedezni.

5. kp: A csillagvizsgl freskjnak rszlete Batthyny Ignc


s httrben a Batthyaneum pletvel

monogramjval

A pspk halla utn adssgai miatt egyb hagyatkval egytt zr al kerlt


a nyomda is, s egy ideig sznetelt. A kolozsvri pspki nyomdt - amelyhez
felteheten jra hozztettk a 15 vig Gyulafehrvrott hasznlt rszt - 1812-ben
Bergai Jzsef, a katolikus akadmia tanra vette meg, s ilyen formban 1829-ig
mkdtt.
Ha ttekintjk a pspki szkhelyeken foly knyvnyomtatst, akkor lthat
juk, hogy Batthyny Ignc gyulafehrvri nyomdaalaptsval (1785) egy idben
a magyarorszgi pspki szkhelyek tbbsgn is mkdtt mr nyomda. Kz
lk legkorbbi a gyri (1727), majd lteslt Barkczy Ferenc pspksge idejn
Egerben (1755), ezutn Esztergomban, ahov a nyomdsz-vllalkoz a korbbi
egri pspkt kvette (1763), Kalocsn (1765), Vcott (1772), Pcsett Klim
Gyrgy pspk idejben (1773), Szombathelyen, ebben az j (1777-ben ltestett)
pspki kzpontban csak 1788-ban, Veszprmben 1789-ben. Ebben a szzadban
Szkesfehrvrott mg nem mkdtt nyomda. A Partiumban Nagyvradon 1745
ta mkdtt a Szeminriumi nyomda, amely a pspksg szmra is dolgozott.
A gyulafehrvri nyomda egyrszt pspki, msrszt magnnyomda volt. Nem
az egyetlen, mert a szzad els vtizedben az orszg nyugati felben, Kismar-

tonban az Esterhzyaknak volt rvid ideig magnnyomdjuk, Batthyny Ignc


idejben pedig a Krolyi grfok nagykrolyi nyomdja mkdtt a patrnus klt
sgre.
Ms pspki szkhelyek esetben kzs vons, hogy a nyomdszok magn
vllalkozs formjban mkdtettk nyomdjukat, kiadvnyaikra a sajt nevket
rtk, de gyakran hozztettk, hogy pspki (rseki) nyomdsz" vagy privile
gizlt pspki (rseki) nyomdsz". Vagyis egyik sem az illetkes pspk sajt
tulajdona volt, hanem fggetlen vllalkozk, akik sajt erbl ltestettk nyom
djukat. Abban az rtelemben azrt mgsem voltak fggetlenek, hogy nem adhat
tak ki olyasmit, ami ellenkezett volna az illetkes pspk akaratval vagy a rmai
katolikus egyhz szellemvel. Ugyanakkor a nyomdszok szvesen telepedtek
meg pspki vrosokban, hiszen ez mintegy biztostk volt mkdsk stabi
litsra nzve, mert nemcsak a vrosokban mkd iskolk, hanem a pspki
adminisztrci is folyamatosan elltta ket munkval. A z egyhzkormnyzssal
sszefgg kiadvnyok, krlevelek kibocstshoz, sokszorostshoz szksg
volt nyomdra. Biztosra vehetjk, hogy ppen ezek, a mra nagyrszt elveszett,
nhny lapnl nem nagyobb, de nagy pldnyszmban kiadott nyomtatvnyok
jelentettk e nyomdk legfontosabb tevkenysgt.
Sok esetben a nyomdsz ajnlkozott a pspksgnl, volt, hogy a pspk kez
demnyezte nyomsz behvst vrosba. Batthyny Ignc elz helyn, Eger
ben nemcsak Esterhzy Kroly, hanem mr az elde, Barkczy Ferenc ksbbi
esztergomi rsek idejben is mkdtt nyomda. A pldt teht kzvetlenl innen
is vehette. Viszont egyik emltett esetben sem a pspk sajt nyomdjrl volt
sz, ennyiben Batthyny Ignc helyzete klnleges s egyedi, hiszen nemcsak
a gyulafehrvri, hanem a kolozsvri pspki nyomdnak is tulajdonosa, a szer
zknek pedig - joggal mondhatjuk - valsgos mecnsa volt.

KFER ISTVN

A Biblia a szlovk nemzeti mveldsben

A z Orszgos Szchnyi Knyvtr gyjtemnye a kezdetektl a X I X . szzad


derekig a szlovk nemzeti mvelds egyik leggazdagabb forrsa. Termsze
tes kvetkezmnye ez annak, hogy a Regnum Hungri valamennyi etnikuma
a X V I I I - X I X . szzad forduljn, majd a X I X . szzad els vtizedeiben ismt az
orszg kulturlis kzpontjv vl Pest-Budn ltott hozz a nemzeti identitst
szolgl trsadalmi-trsasgi let szervezshez. A Helytarttancs, a Nagyszom
batbl Pestre teleptett egyetem s nyomdja, az lnkl kereskedelem szerve
zeti keretet s infrastruktrt biztostott a nmet, a magyar, a szerb s a horvt,
a szlovk s a romn kzletnek. Pest-Budn a magyarosods eltt letforma
volt az orszg trtnelmi hungarus-tudata. Ezt nemcsak a testvrvros neve bi
zonytja a klnbz nemzetisg nemzeti alapmvek impresszumban, hanem
a mai Orszgos Szchnyi Knyvtr alaptst kvet vekben a gyjtemnyei
be kerlt dokumentumok is. Tmnk szempontjbl kiemelked Jif/Juraj Ribay
cseh-szlv knyvtra, a mai magyar s szlovk retrospektv nemzeti bibliogrfia
egyik meghatroz forrsa.
Nemzeti knyvtrunkban az R M N y tbb vtizedes munklatai sorn plds
egyttmkds alakult ki a szlovk s a cseh retrospektv nemzeti bibliogrfia
munkatrsaival. Kzs kiads annotlt katalgus kszlt, legjabban fakszimile
kiadsok ltnak napvilgot. Rgink feloszthatatlan s kisajtthatatlan mlt
kzssgt rvnyesti a Biblia Hungarica Philologica - Magyarorszgi biblik
a filolgiai tudomnyokban cm konferencia, amely az kumen keresztny
s a hungaras-uhorsky interetnicits nemzeti egysge jegyben vette program
jba a romn s a szlovk biblik trgyalst. A szlovk biblik esetben rgtn
1

V. KFER Istvn: Az Egyetemi Nyomda ngyszz ve. Budapest, 1977. 164-178.


V. KFER Istvn: Lacrimae gentis Slavonicae. A szlovk mveldstrtnet
kezdetei az
RMNy harmadik ktetben. - In: Fejezetek 17. szzadi nyomdszatunkbl. Az orszgos Szchnyi
Knyvtr tudomnyos lsszaka s killtsa, 2000. oktber 12. Szerk. P. VSRHELYI Judit. Buda
pest, 2001. 123-141. (Libri de libris)
BORSA Gedeon-KFER Istvn: Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua
Bohemica et Slovaca impressorum, quae in Bibliotheca Nationali Hungri de Francisco Szchnyi
nominata asservantur. Martin-Budapest, 1970.
NEUBART, Jan: Nowy kalendf na rok 1708.; KRMAN, Dniel: Poswcovnj zastaw... 1707.
Esztergom-Piliscsaba, 2007.; COMENIUS, J. A . : Janua linguae Latin reserata aurea Leutschoviae
1643. Budapest, 2009. ( A kisenciklopdia szlovk kziratos betolds anyagval.)
1

felvetdik az egsz szlovk mveldstrtnet s a forrsul szolgl nemzeti


bibliogrfia rtelmezse krli politikai meghatrozottsg s terminolgiai pon
tatlansg. A magyar s a szlovk retrospektv nemzeti bibliogrfia terleti elven
1920-ig tart teljes azonossgt egyszeren tudomsul vesszk s prhuzamosan
kezeljk. Magyar" s szlovk" jelzjket a magyarorszgival, illetve idn
knt a Szlovkia", szlovkiai" terminussal igyeksznk pontostani, de hasonl
problmt jelent a nyelvi alapelv alkalmazsa is. A magyart klns elnyben
rszestjk, nyomtatott anyag pedig tulajdonkppen a X V I I I - X I X . szzad fordu
ljig alig van. A z els szlovk nyelv nyomtatott bibliafordts is a X I X . szzad
hszas veinek msodik felben kszlt, s a szlovknak minstett egsz rsbe
lisg tbb-kevsb cseh nyelv. A cseh nemzeti bibliogrfia a nyelvi alapelvbl
kiindulva rtheten azonos rtknek veszi a cseh s a szlovk nyelvet, amit
a politika a X I X . szzadtl ki is hasznlt a csehszlovk nemzet- s nyelvegysg
tudatostsra. A z igen kis hatsugar magyar szlovakisztika csupn az evangli
kus hagyomnyokra alapozva tt" protestns egyhzi irodalomnak nevezte azt,
ami az eredeti, egykor nyomtatvnyokon szlovk-mik?, cseh vagyis szlovk-mk,
vagy meghatrozs nlkli nyelvknt szerepelt. A z utbbi vtizedek szlovk nyelvs irodalomtudomnya, a nemzeti bibliogrfia szlovknak minsti ezt a nyelvet,
megjegyezve, hogy a szlovk irodalmi nyelv szerept sokig a latin, a cseh s
tmenetileg, fknt a XVII-XVIII. szzadban a nmet tlttte be.
Mivel a terminolgiai krdsek a legutbbi msfl vszzadban vltak idsze
rv, az tnik helyes llsfoglalsnak, ha az eredeti dokumentumok jraolvassval,
netn feltrsval tesznk ksrletet az egyeztetsre a magyar, a szlovk s a cseh
mvelds sszefggsrendszerben. A magyar-szlovk nem vizsglhat a magyar-cseh s a szlovk-cseh nlkl, de a szlovk-cseh sem a szlovk-magyar s
a cseh-magyar nlkl. Ezrt mindenkppen helynval, ha ttekintjk a cseh bib
liafordtsokat, mivel klnsen az evanglikusok, de a katolikusok is elssorban
azokat hasznltk a Regnum Hungri szlovk etnikai rgiiban.
5

10

11

A krdsrl bvebben: Magyar-szlovk

terminolgiai

krdsek. Szerk. BRAHM Barna.

Piliscsaba-Esztergom, 2008.

Gondoljunk csak ppen szlovk vonatkozsban a Tserk Mihly neve alatt besorolt lis
Lni-prdikcikra (RMNy 1210), vagy a kizrlag magyar nyelv versekbl kszlt incipitmutatra.
Knihopis ceskych a slovenskych tisk 1501-1800. I - I X . Praha, 1939-1967.
SZILDY Jen: A magyarorszgi tt protestns egyhzi irodalom 1517-1711. Budapest, 1939.;
SZIKLAY Lszl: A szlovk irodalom trtnete. Budapest, 1962. Tbb helytt, foknt 44-41., 50-53.;
SZALATNAI Rezs: A szlovk irodalom trtnete. Budapest, 1964. 15-19.
... wssecky z nmeck fecj do nassj slowensk pfelozen [... valamennyi nmet nyelvbl a mi
szlovk nyelvnkre fordtva]. RMNy 1780. Tranoscius nekesknyve cseh nyelv.
... z nmeckho jazyku w cesky a neb slowensky... [... nmet nyelvrl csehre vagy szlovkra...].
Knihopis 14064. Dniel Lbryn bibliai fejtrje szintn cseh nyelv.
MINRIK, Jozef: Stredovek literatra [ A kzpkori irodalom]. Bratislava, 1977. 150.; PAULINY,
Eugen: Dejiny spisovnej slovenciny od zaciatkovpo scasnost' [ A szlovk irodalmi nyelv trtnete
a kezdetektl mig]. Bratislava, 1983. 93.; SMATLK, Stanislav: Dejiny slovenskej literatry odstredovekupo scasnost'[A szlovk irodalom trtnete a kzpkortl mig]. Bratislava, 1988. 102.
6

10

11

A nemzeti bibliogrfia terleti alapelve s a modern nemzetstratgia szerint


a szlovk szakirodalom Szent Metd munkjt tekinti az els fordtsnak, ami
nek a szlvok apostola, majd tantvnyainak tvozsa utn nyoma veszett. A szlv
npek kzl a csehek fordtottk le elsknt a Szentrst, s 1488-1613 kztt
tbb kiads is megjelent. A z els protestns munkk a Vulgatbl kszltek,
de katolikusellenes magyarzatokkal. A X V I - X V I I . szzad forduljra a cselt
testvrek hber s grg eredetibl ksztettk el az gynevezett Hatrszes"-t,
amelynek msik neve megjelensi helyrl, Kralicrl Kralicei Biblia. Ezt tekin
tettk autentikus szveg kiadsnak a protestnsok, s a katolikusok is elismertk
jelentsgt a cseh nyelv fejldse szempontjbl.
Az Orszgos Szchnyi Knyvtr Ribay-gyjtemnynek, valamint az ELTE
Egyetemi Knyvtr cseh bibliinak possessoradatai bizonytjk a cseh biblik
hasznlatnak tnyt a Regnum Hungri szlovk etnikum rgiiban, de
a dnt tnyez az volt, hogy 1610-ben a zsolnai evanglikus zsinat a Kralicei
Biblia nyelvt rendelte hazai szlovk evanglikusaink ktelez hivatalos litur
gikus nyelvv. Ennek kvetkeztben keletkezett a mr emltett terminolgiai
bizonytalansg, ami hven tkrzi az alapvet problmt, miszerint a szlovk np
nyelve nem fejldtt, st, a kialakult egyhzi s vilgi rott nyelvi gyakorlat nem
kvette a cseh nyelv vltozsait sem. A tbb-kevsb spontn szlovakizld
tendencik ellenre gyakorlatilag konzervldott archaizl cseh nyelvvltozat
maradt.
Krman Dniel s Bl Mtys mkdse nyomn szlettek az evanglikus
biblia javtott, jra kiadott vltozatai. A z gynevezett Hallei bibli"-t a szlovk
katolikusok is hasznltk, majd a X V I I I - X I X . szzad forduljra sokasodtak
a szlovk evanglikusoknak kszlt kiadsok. Kln is tanulsgos Bl Mtys
elszava a hallei kiadshoz. A tuds polihisztor ebben pozsonyi evanglikus lel
kipsztorknt nyilvnul meg, amikor az rs hitleti fontossgt hangslyozza:
12

13

14

15

16

17

18

A krds tuds ismerje s monogrfusa Stefan Zlatos professzor, a pozsonyi egyetem teo
lgiai karnak tanra, akit 1919. szeptember 28-n szenteltek papp Esztergomban, s Csernch
Jnos ajnlata ellenre Csehszlovkiba tvozott. {Lexikon katolckych knazskych osobnost Slovenska [Szlovkia katolikus papi szemlyisgeinek lexikona]. Bratislava, 2000. 1533-1535 col.).
Monogrfija: Stefan ZLATOS: Psmo svat u Bernolkovcov (Juraj Palkovic a jeho slovensky preklad
Biblie) [A Szentrs a Bemolk-kvetknl (Juraj Palkovic s szlovk bibliafordtsa)]. Trnava, 1939.
1488 Prga, 1489 Kutn Hora, 1506 Velence, 1529, 1537 Prga, 1540 Nrnberg, 1549,
1556/57, 1560/61, 1570, 1577 Prga, 1579-94 Kralice, 1613 Prga, 1596, 1613 KizMcz - Knihopis
1097-1110.
Ribayrl bvebben: KAFER Istvn: Szlovk-szlv biblik hungaroszlovakolgiai
nzpontbl.
Magyar Sin, j Folyam, II. (XLIV) 2008. 2. sz. 251-256.
KAFER Istvn: Catalogus librorum veterum usque ad annum 1800 in lingua Bohemica et Slovaca
impressorum, quae in Bibliotheca Universitatis Budapestinesis asservantur. Martin, 1976.
E biblik hazai proveniencija igen gazdag, s az egyhzi intzmnyek bejegyzseinek gya
korisga jelzi a kzrthet szveg szksgessgt katolikus krkben is - nagyszombati jezsuitk
(1628), szakolcai jezsuitk (1729), szakolcai karmelitk, zsolnai jezsuitk (1731), nyitrai/zobori
kamalduliak stb.
12

13

14

15

16

1 7

V. PAULINY/. m., 105.,

18

Knihopis 1114-1118. BORSA-KFER 131-134. sz.

111.

a biblia nlkl mg a mesteremberek munkja is hibaval, hiszen a templomban


hallott igket otthon kell telmlkedni. A Szentrs fordtsait a pnksdhz ha
sonltja, amikor a Szentllek elkldsnek hatsra az apostolok klnbz nyel
veken szlaltak meg. Kln hivatkozik Justinianus csszr rendelkezsre, hogy
a Szentrs mindenkihez anyanyelvn jusson el. A bevezet 8.-ban a kvetke
zkpp fogalmaz: Isten kiemelked, st, kimondhatatlan jsga ms nemzetek
kztt mr az sidkben eljuttatta a cseheknek s a velk rokon szlovkoknak ...
a csehek mr sok szz ve sajt nyelvkn olvashatjk a Szentrst, szorgalmas
munkval, sok kiadsban, nagy pldnyszmban gyakran kinyomtattk..."
A magt Prespursky kazatel"-nek, azaz Pozsonyi prdiktorinak alr Bl
Mtys Dolezal Grammatica slavico-bohernica-jhoz rt elszavban tovbb in
dokolja a hazai szlvok sajtosan rtelmezett jogt, rszesedst, azonosulst
azzal a kzssggel, amit ma mr nemcsak megnevezni nem tudunk, hanem ma
gyarzni is nehezen. De Bl nyomn egyrtelm, hogy a szlovk biblik keletke
zst nem a X I X . szzadtl kell szmtanunk. Bl Mtys szlovk trsaibl azon
ban hinyzott az az identitstudat, ami fl vszzad mlva mind katolikus, mind
evanglikus rszrl kezdett fogalmazdni. Mindenesetre a cseh liturgikus nyelvet
tisztel magyarhoni szlovk evanglikus prdiktor szerint aztn kitrtek a hu
szita viharok, amelyek mindentt puszttottak, de csodlatoskpp a cseh nyelv
gynyrsgnek s dicssgnek nem rtottak, hanem ppen ellenkezleg, mg
npszerbb tettk, s ha egszen nem honosodott is meg minden orszgban s
nemzetben, amelyeket e hbors csapsok, fegyveres puszttsok s rablsok
sanyargattk, a szlv nyelv akkoriban mr honos volt Magyarhonban, mert ezt
hasznltk a magyarok ht vezr alatti bejvetele utn a dunai szlvok marad
kai, akik a szlv morvkkal, szilziaiakkal, lengyelekkel s oroszokkal szom
szdosak ... Aztn pedig, amikor Corvin Mtys leverte a huszitkat, sok cseh
polgrjogot szerezve letelepedett Magyarhonban, s olyan szintre s finomsgra
fejlesztette a bennszltt szlovkok nyelvt, hogy ma is sokan vannak a szlovk
nemzet krben, akiknek nyelve folyvst polva s nemestve felr a cseh nyelv
bjhoz. Nem hajtok most szlni a Frigyes rgrf elzse utni Csehorszgban
vgbement fordulatokrl, de Magyarhonban a szlv nyelv akkor is elre haladt,
gy trtnt, hogy Magyarhonban nem csupn a tudsok, hanem a mgnsok s
a nemesek sem haboztak tmogatni a szlv-cseh nyelv mvelst azokban a vr
megykben, ahol hasznltk. Kzjk szmthatjuk a kvetkezket: Szunyoghok,
Illshzyak, Thurzk, Ostrosithok, a nemesek kztt a Szulyovszkyak, Plathyak,
Szerdahelyiek, Rvayak, Justhok, Benickyk, Podturnianskyk s msok. A tud
sok kzl elssorban Hrabovsky, Hodk, Kalinka, Masnik, Michalides, Krman,
Jkobi tnt k i . "
19

20

Cechow pak, od mnoho sta set let w swm wlastnjm gazyku Pjsmo Swat cjsti mohau,
snaznau prcy, mnohym nkladkem a welikm poctu castokrt wytisstn..." ( A Biblia 1745. vi
kiadsban jranyomtatott elsz)
Idzi TIBENSKY, Jn: Chvly a obrany slovenskho nroda [ A szlovk nemzet dicsretei s
vdekezsei], Bratislava, 1965. 69-70.
19

20

Ezt az gynevezett hallei kiadst javtgatta tbb-kevesebb sikerrel Jan Teofil


Elsner, majd nyomban Michal Semian, valamint a Prespursk"-nak, azaz po
zsonyinak nevezett kiadst Jif/Juraj Palkovic professzor.
A katolikusoknak nem lett volna szabad hasznlniuk a csehtestvr biblikat.
1677-1715 kztt elkszlt a Svatovclavsk" vagyis a Szent Vencel", msodik
kiadsa 1767-177 l-ben a cseh jezsuitk munkja nyomn, majd 1778-1780-ban
az gynevezett katolikus biblia", ez utbbi mr a Mria Terzia korra jellemz
l cseh nyelvre alkalmazva. A jezsuita fordts a Vulgatbl kszlt, de szvegre
igen ersen hatott a Kralicei, amit a cseh jezsuitk nem is titkoltak.
A szlovk katolikusok Pzmny Pter nyomn tudatosan hasznltk ugyan az
obecn slovencin"-t, azaz a kzszlovk nyelvet, de a nagyobb vllalkozsok,
mint Pzmny Kalauznak fordtsa vagy a tulajdonkppeni els szlovk nyelv
bibliafordts kziratban maradt. Romuald Hadbavny s a kamalduli szerzetesek
fordtsa 1756-1759 kztt kszlt a lengyel hatrhoz kzeli Als Lechnicen, a ne
vezetes Vrs Kolostorban. Swat Biblia Slownskmk neveztk. Forrsa a latin
Vulgata, a Szent Vencel cseh biblia, lengyel katolikus fordtsok, de itt-ott a Kra
licei hatsa is felfedezhet. A fordts egyltaln nem szolgai, s klnsen r
dekes, hogy igyekeztek alkalmazkodni az l szlovk beszlt nyelvhez. Ez pedig
jeles adalkokkal szolgl a szlovkmagyar nyelvi sszefggsekhez is.
A hazai nyelvi hats termszetes megnyilvnulsai a szlovk npnyelvbe s az
rtelmisg szkszletbe tvett magyar vagy kzsen hasznlt lexikaiizmusok.
A hajov s a hintov tpus szavak nyilvnvalak, de az gynevezett kzsek"
is a hazai krnyezetet tkrzik: ilyen a tipikusan szlovk chotr (hatr, de nem
hranica), a chyr (hr, de nem sprva), s hasonl apalica (plca), kopija (kopja),
cipka (csipke) is. A bles fehr kelt tsztbl ksztett kalcs. Hls tma lenne
a tkrszavak s az archaizmusok egybevetse, mint pldul a 2Mc 5,3 latin sz
vegnek fordtsban szerepl uderka, a rajtats vagy d,veressgrk~verezdurd'.
A biblia kziratban terjedt, a cifferi plbnirl a nagyszombati rseki hivatalba
kerlt.
A z els, nyomtatsban megjelent szlovk nyelv biblia ltrejttben jelents
szerepe volt a felvilgosodsnak, Mria Terzia, majd II. Jzsef egyhzellenes
politikjnak, intzkedseinek, fknt a pozsonyi Generlis Szeminrium lt
rehozsnak. A kivl paptrtnsz, Stefan Zlatos egyrtelmen fogalmaz: Ha
semmikppen nem dicsrhetjk is az uralkod tnykedst, amirt az egyhzat
megfosztotta minden jogtl, s erszakosan beavatkozott olyan dologba, ami
21

22

23

24

25

21

Knihopis 1111-1113

2 2

ZLATOS 31-33.

V. KFER Istvn: Adalkok a barokk magyar-szlovk vonatkozsaihoz. In: U: Dona no bis


pacem. Magyar-szlovk
krdsek. Piliscsaba, 2005. 144-150.
A bibliafordts rszletes bemutatsa: DORUEA, Jn: O jazyku Kamaldulskej Biblie a Kamaldulskho slovnka [ A Kamalduli Biblia s a Kamalduli sztr nyelvrl]. In: Slovensk,
latinsk
a cirkevnoslovansk nbozensk literatra 15-19. storocia [ A 15-19. szzad szlovk, latin s egy
hzi szlv vallsos irodalma]. Bratislava, 2002. 9-72.
Fakszimile kiadsa is megjelent 2002-ben nmetorszgi kiad kzremkdsvel.
23

2 4

2 5

kifejezetten egyhzi belgy, mint ppen papjaink nevelse - ezt a jogot ms egy
hzi kzssgek esetben nem kvetelte magnak - beavatkozsnak akaratlanul
mgis j eredmnyei voltak szlovk gynk szmra."
A katolikus szlovk nemzeti mozgalom kezdetei kzel voltak hithez, nphez,
hazhoz. A z Anton Bernolk nevvel fmjelzett tuds, mvsz, de elssorban
npnevel papok olyan otthoni keresztny rtkrenddel rkeztek a felvilgosult
pozsonyi szeminriumba, ami megvdte ket az erklcsi torzulsoktl, romlstl.
Ez a szlovk katolikus papnemzedk tapasztalta meg igazn a szlovk nyelv
biblia szksgessgt. Szmukra eszkz volt a nyelv a keresztny tants np
szerstsre, imaknyvek, katekizmusok, hitmagyarzatok, prdikcik form
jban. A biblia hinya a szlovk nyelv gyengesgt jelezte, fordtsa gazdags
gnak, letkpessgnek bizonytsa volt. Anton Bernolk nyelvszeti munki,
tuds trsasga, majd az 1822. vi nemzeti zsinat elksztette a talajt a biblia
fordtsra. Bernolk sztrnak nyelvi normja, a fpapi anyagi tmogats, a for
dt esztergomi kanonok elktelezettsge, az orszg els papja, Rudnay Sndor
bboros, hercegprms odafigyelse s a pota doctus Jn Holly tancsai nyomn
kszlt Juraj Palkovic munkja.
Jn Holly s Juraj Palkovic levelezsbl is nyomon kvethet az a sokfle
hats, ami a fiatal szlovk nemzetteremt katolikus rtelmisget rte. A csszr
ismert ellenszenve a magyarok irnt a szlovkok sajtos kulturlis fejldst is
megknnytette, ugyanakkor uralkodi tmogatst a szlovk biblia elksztshez
nem kaptak, mint annak idejn a cseh katolikusok. A cseheknek persze nem tet
szett Bernolk s trsainak j szlovk irodalmi nyelve, ugyangy a szlovk evan
glikusoknak sem. A fordt Palkovic szerint a szlovkok nllsodsnak f oka
az uralkod parancsa volt, miszerint fordtsanak gondot minden nci anyanyel
vnek mvelsre. A klt Holly egyenesen a szlovk anya elrulsnak tartotta
a ragaszkodst a cseh nyelvhez.
A fordti problmk megoldsban Holly vgig segtett Palkovicnak. A ka
nonok gyorsan s intenzven dolgozott. Nagyrszt 1827-bl val jegyzeteibl k i
derl, hogy szmos szlv bibliafordtst tanulmnyozott, de alapvet forrsnak
az 1804. vi cseh Vencel-fordts Faustin Prochzka gondozta kiadst hasznlta.
A Biblia I. rszt 1829. november 18-n, a II. rszt 1830. augusztus 4-n hagyta
jv Rudnay Sndor, Kemp Mihly kanonok egyhzi cenzrjval.
E katolikus bibliafordts krszlet volt, hiszen 1843-ban ltrejtt a meg
egyezs a szlovk katolikusok s evanglikusok kztt, hogy egszen j irodalmi
nyelvet hozzanak ltre a kzp-szlovk nyelvjrs alapjn. A Jn Holly parki
jn szletett megllapods szinte okafogyott tette Palkovic munkjt, hiszen
26

27

28

29

30

26

ZLATOS 96.; V. HALMOS Ignc: A pozsonyi generlis szeminrium. j Magyar Sin, VI. (1892).

2 7

V. ZLATOS 96-97.

A korszak forrsokon alapul feldolgozst fknt Mria VYVJALOV vgezte el. sszefog
lal munkja: Alexander Rudnay v kontexte slovenskho nrodnoobrodenskho hnutia [Rudnay
Sndor a szlovk nemzeti breds mozgalmnak sszefggsben]. Martin, 1998.
AMBRUS, Jozef: Korespondencia Jna Hollho [Jn Holly levelezse]. Martin, 1967.
28

29

3 0

ZLATOS 64.

a modern szlovk bibliafordtk alig vettk figyelembe. Ennek ellenre a fordts


bizonyt erej volt: a szlovk nyelv alkalmas az eurpai kultra legnagyobb kin
csnek tolmcsolsra.
A szlovk nemzetegysg ltrejttnek ellentmondsait jellemzi az evanglikusok
egyhzi ideolgusaknt is szmon tartott Jozef Miloslav Hrban. sszefogst hir
detett katolikusok s evanglikusok, Bernolk-kvetk s csehistk, polgrok s
falusiak, felfldiek s alfldiek, bksen haladk s fanatikusok kztt. Ez a nem
zetegysg igazban csak akkor jtt ltre, amikor a szlovk nemzeti lt lehetetlenn
vlt a modern polgri magyar nemzetllamm vl egykori Regnum Hungri
ban, s a politika az I. vilghbor utn j helyzetet teremtett. Ennek elestjn
folytak a X I X . szzad nyolcvanas veinek vgtl az j, immr kzs nemzeti
nyelv katolikus bibliafordts munklatai.
Martin Kollr, a Szent Adalbert Trsulat igazgatjnak elszava szerint az j
fordtst az elavult s hozzfrhetetlen Palkovic ptlsra 1888-ban kezdtk nyom
tatni. Andrej Radlinsky tmogatta, sztnzte hsges trsa, Frantisek Vt'azoslav Sasinek munkjt, aki az egsz Szentrst tltette szlovkra. Jozef St'asny
10 000 aranyas ajndkbl kezdtk el nyomtatst Jn Mally felgyelete alatt,
de a szveget sokan kifogsoltk, ezrt a munklatot lelltottk. Sasinek kz
iratnak javtst Andrej Kubina jezsuitra bztk, de ez a lps sem volt sikeres.
Vgl Jn Donoval fordtotta le az jszvetsget, az szvetsget pedig elvba
rtai segtsgvel a szegedi brtnben raboskod Andrej Hlinka. Ez jelent meg
1913-1914-ben s ennek folytatsaknt a modern kiadsok 1926-tl.
31

32

V. HRBAN, Jozef Miloslav: Slovensko a jeho zivot literrny [Szlovkia s irodalmi lete].
In: U: Dielo II. Bratislava, 1983. 132-133.
KOLLR, Martin: Sv. Psmo slovensk [A szlovk Szentrs]. In: Novy zkon [jszvetsg].
Trnava, 1914. Az 1913. februr 8-n kelt elszbl. Akiadssal kapcsolatos problmkrl lsd mg
HANAKOVIC, Stefan: Dejiny Spolku svatho Vojtecha [A Szent Adalbert Trsulat trtnete]. Trnava,
2005. 142. - s a tovbbi jegyzknyvek.
31

32

Nvmutat

Abdi Benedek 44, 48, 49, 51


Babits Mihly 8
brahm Barna 198
Baduellus Claudius 69
cs Mihly 172
Bln, Constantin 102
cs Pl 120
Bln, Ioan 100
Adalbert, Szent 21
Balassa Menyhrt 79
Ady Endre 7, 8
Balassi Blint 57
goston, Szent 12,32,33,121,123,130 Balassi Jnos 88
Alajos, Gonzaga Szent 194
Balzs Jnos 43-45, 52
Albrich, Martin 117
Balzs Mihly 9, 55, 56, 62, 87, 88, 120
Alfonz, Blcs 56
Ballagi Mr 154
Alsted, Johann Heinrich 109-111, 119
Balog dm 182, 184
Althaus, Paul 132
Balogh Joln 152
Alvinczi Pter 119
Brny Gyrgy 172, 177, 179, 181-183
Ambrus, Jozef 202
Brny Jnos 182
Ambrus, Szent 134
Brny Jnos 179, 181, 182-184
Ames (Amesius), William 148
Brny Pl 183
Andreescu, Gbriel 122
Barcza Jzsef 82, 84, 94, 171
Andreicu, Andrei 101, 121, 122
Barcsay kos 158
Antali Jnos 185
Barkczy Ferenc 195, 196
Antall Jzsef 121
Bartha Tibor 61, 86, 95
Antonius Dalmata 39, 40
Bartk Istvn 9,43, 114, 123, 128, 158,
Antonius, Wilhelm 24
176
Apczai Csere Jnos 151, 159
Basarab, Matei 102, 103
I. Apafi Mihly, erdlyi fejedelem 103, Basarabok 115
117
Basilius > Faber, Basilius
Apti Ferenc 52
Basire, Isac 109
Apianus, Georg 28
Bthori Istvn, Ecsedy 7, 123
Arias Montanus, Benedictus 134
Bthori Istvn, erdlyi fejedelem 63
Arisztotelsz 168, 169
Bthori Zsfia 124-126
Armstrong, Elizabeth 67
Batthyny Ignc 185, 186, 188, 190,
Asselt,W. J. van 153
193-196
Asztalos Andrs 44, 45, 72
Baxter, Kevin R. 181
Augustinus Aurelius > goston, Szent Becskehzi V. Istvn 153
Avrinte, Vasile 115
Beda Venerabilis 134

Bl Mtys 45-49, 51, 53, 175-177, Buzinkai Mihly 163


199, 200
Btner, Johann Christian 172
Bla Jzsef 186, 190
Bellarmino, Roberto 164, 166
Calepinus, Ambrosius 28,41, 73
Belnay 192
Calmet (Calmetus), Augustin 190
Benczdi Szkely Istvn 45, 50, 56, 57, Calvin, Jean 22, 30, 38, 39,41,42, 56,
63,96
67, 86, 88, 89, 94, 165
Bencsik Jnos 79
Cndea, Virgil 102, 117
Benda Klmn 126, 127
Canisius, Henricus 130
Benickyk200
Cantacuzino, Constantin 117
Benk Jzsef 49, 51
Cantacuzino, Drghici 117
Bentzinger, Rudolf 130
Cassoviensis, Paulus 74
Bergai Jzsef 195
Castell, Edmund 148
Bernolk, Anton 202, 203
Ceauescu, Nicolae 112, 121
Bertalan, X V I . szzadi polgr 43
Cegldi Jnos 84
Bethlen Gbor, erdlyi fejedelem 109 Chemnitz, Martin 22
Bethlen Istvn, erdlyi fejedelem 151, Cherpontius, Johannes 25
152
Cholinus, Petrus 71
Chrisostomus, Johannes 134
Bethlen Mikls 109, 117, 131, 132
Bze, Theodor 37-39, 41, 42, 69, 79, Chytraeus, Christophorus 73
Cicero, Marcus Tullius 23, 41, 73
134, 149, 175
Bisterfeld, Johann Heinrch 109-111,152 Clenardus, Nicolaus 25
Coccejus, Johannes 153, 154, 156
Bitskey Istvn 62,156
Colin, Georges 18
Blandrata, Giorgio 79, 85, 87, 88
Bod Pter 44,48,49, 52,104,151,153, Colines, Simon de 65
Comenius, Jan Amos 197
158
Coppen, Bartholmeus 134
Bogti Fazakas Mikls 120
Cornides Dniel 50
Bomberg, Dniel 66
Corvin Mtys > I. Mtys,
Bonfini, Antonio 117
Borbly Istvn 55-57, 62
magyar kirly
Borin Gellrt Elrd 108
Crciun, Maria 118, 123
Bornemisza Pter 85, 117, 123
Cranmer, Thomas 79
Borsa Gedeon 171, 197, 199
Crato, J. 27, 37
Boxe, Wilhelm Christian 129
Cromwell, Olivr 153
Brankovics (Brancovici) Szva 103
Cudwoth, Ralph 149
Brent, Johann 27
Cuspinianus, Johannes 21
Bretz Annamria 48,49
Czegldi Istvn 162
Brightman, Thomas 149
Czegldy Sndor 82, 83, 171
Broeyer, Frits G. M 151
Czobor Erzsbet 124
Broughton, Thomas 182
Budai zsais 46, 53
Csanda Sndor 89
Bujdos, Valentinus 102
Csepregi Mihly 125
Bullinger, Heinrich 78, 79, 86-89
Csepregi Zoltn 9, 171, 172, 176, 180,
Bunea, Augustin 103, 107
181

Csernk Bla 154, 155


Cserntoni Jnos 110
Cserntoni Pl 110
Csernoh Jnos 199
Csonka Ferenc 44
Csontos Jzsef 84, 90, 91
Csorba Dvid 156, 157
Csulai Gyrgy 103, 113
Dn Rbert 47, 57, 94, 108
Dasypodius, Petrus 73
Dvid Ferenc 55, 56, 62, 63, 85, 87,
88, 120
Debreceni Jo Jnos 88
Debreceni Pter 129
Debreczeni Tams 102
De Nagy Anik 153
Denis, Michael 51
Dzsi Lajos 72
Diede, Hans W. von 178
Dienes Dnes 79, 80, 109, 124, 125,
127, 130, 131, 134
Dima-Drgan, Corneliu 117, 118
Dimitrescu, Florica 99, 121
Dionysius Carthusianus 134
Diszegi Kis Istvn 128
Djuvara, Neagu 115
Dobai Szkely Smuel 52
Dobszay Lszl 8, 11
Dolezal, Pavel 200
Donnert, Erich 176
Donoval, Jn 203
Dorul'a, Jn 201
Dositei, j eruzslemi ptrirka 116
Dosoftei, moldvai rsek 99
Dreller, Isaac 41
Dukkon gnes 133
Dumitran, Ana 104, 112,113
ber, Paul 33
chi Orsolya 124
Eck, Johann 28
V. Ecsedy Judit 9, 74, 152, 153, 158,
173, 174, 179, 180, 185

Egri Lukcs 85
Elsevir fivrek 66, 74 74, 158
Elsner, Jan Teofil 201
Emilian, gyulafehrvri pspk 99,121,
122
Endter, Martin 174
Ettevnyi Nagy Olivr 178
Erasmus 7, 21, 43, 52, 66, 70, 75, 89,
124
Erdei Klra 123
Erddy Zsuzsanna 124
Erds Zoltn 149, 157
Ertsei Dniel 183
Esterhzy Kroly 196
Esterhzy Mikls 126
Esterhzyak 196
Estienne csald 74
Estienne, Charles, 73
Estienne, Henri 30, 37, 65
Estienne, Henri, II. 66
Estienne, Rbert 65-73, 75
G. Etnyi Nra 108
Eucharius, Szent 134
Faber, Basilius, 73
Fabiny Tams 8
Fabiny Tibor 58, 171
Fbri Gergely 179, 181, 184
Fabricius, Georgius 29
Faludi Ferenc 52
Farkasdy Dezs 91
Fat, Sabina 122
Fazakas Gergely Tams 62, 123
Fazakas Jzsef 157, 158
Fegyverneki L . Izsk 84
Fekete Csaba 66, 171, 173
Flegyhzi Tams 9, 72, 114, 134
Ferdinnd, Habsburg herceg 45,46,48,
51,114
I. Ferdinnd, magyar kirly 45,46,47,
48,49,79
I. Ferenc, francia kirly 66, 67
Ferenczi Zoltn 186
Flacius, Matthias Illyricus 29, 100

Forgcs Zsigmond 80
Francke, August Hermann 177
Francke, Gotthilf August 179, 182
Ftter Gyrgy 56
Frigyes, cseh rgrf 200
Frisius, Joannes Jacobus 73
Fritsch, Jkob 27, 41
Frobenius, Hieronymus 32
Frobenius, Joannes 75
Frognall, Dibdin, Thomas 151
Froschauer, Christoph 19, 41
Froschoverus, C. 78, 83, 87
Fundrkov, Ana 108
Gbor Csilla 123, 124, 128-130
Gams, P. B. 190
Garai Anna 80
Garamond, Claude 66
Garrett, Cynthia 123
Geleji Katona Istvn 70, 102,103,105,
106,109,110,119,121
Gellrt, Szent 194
Genius, Isaacus 71
Genseler, Caspar 39
Georgius Faber Soproniensis 51
Gerzdi Rbn 57
Gergely, Nagy Szent 134
Gerhard, Johann 129
Gessner, Konrd 79
Ghitta, Ovidiu 123
Giurescu, Constantin 115
Giurescu, Dinu C. 115
Gmri Gyrgy 153
Gnci Gyrgy 114
Gncz rpd 121
Gran, Heinrich 32
Greaves, Thomas 148
Greenslade, S. L . 65
Grezsa Ferenc 89
Grotius, Hug von 149
Grynaeus, Johannes Jacobus 34
Guerin, Hippolite Louis 190
Gutenberg, Johann 7
Gwalther (Gualtherus) Rudolf 71,79,134

Gyri L . Jnos 123


Gyulai Istvn 95
Habermann, Johann 129
Hadbavny, Romuald 201
Haebler, Konrd 18, 19,24, 25, 32, 37,
42, 78
Halici, Mihai 110, 111
Halici, Mihai, id. 111
Halmos Ignc 202
Hanakovic, Stefan 203
Haner, Georg 103
Hapk Jzsef 134
Hargittay Emil 165
Harsnyi Istvn 57
Hartmann Jnos 71
Hedinger, Johann Reinhard 180
Heerebord, Adriaan 153
Heiszler Jzsef 156
Heltai Gspr 9, 44, 49, 55-63, 81, 83,
90,91,94-96, 101, 113, 114, 117,
134
Heltai Jnos 9,119,123, 124,126,128,
135, 161, 162, 165
Hempel, Frobenius 19
Hendricks, Donald 159
Henricpetri, Sebastian 28
II. Henrik, francia kirly 67
Herepei Jnos 153
Hervagius, Joannes 78
Heshusius, Tilemanus 26
Hildebrand von Canstein, Kari 179
Hisem, Cyril 162
Hlinka, Andrej 203
Hochmeister Mrton 186
Hochstott 178
Hodik, Jns 200
Hodinka Antal 106, 107
Hollander, A . A . den 151
Holly, Jn 202
Homonnay Drugeth Mria 124
Horatius Flaccus, Quintus 65, 70
Horn Ildik 108
Hrabovsky, Pter 200

H. Hubert Gabriella 86
Hrban, Jozef Miloslav 203
Hus, Jan 21
Huszr Dvid 72
Huszty Risk Smuel 126
Hyde, Thomas 148
Illshzy Kata 124
Illshzyak 200
Illik Pter 52
Imre Mihly 9, 19, 77, 80, 89
Ingbrnd Jnos 174
Ingen, Ferdinnd van 133
Iorest, Ili 102-105
Iorga, Nicolae 104, 107
Irinyi Kroly 127
Ivireanul, Antim 112
Izabella, magyar kirlyn 79
Jak Zsigmond 100, 186
Jkob ben Chayim 66
Jkobi, Pavel 200
Jakusics Anna 107
Jammers, Ewald 15
Jancs Benedek 103, 110, 111
Jankovich Mikls 173, 174, 183
Jankovics Jzsef 33, 86, 133
Jnos, Aranyszj Szent 59
Jnos, Nepomucenus Szent 194
Jnos Zsigmond, erdlyi fejedelem 55,
56, 63
Janus Pannonius 7, 44, 57
Jauss, Hans Rbert 130
Jeromos, Szent 65
Johannes, Dvid 19
Jkai Mr 7
Jzsef Attila 8
II. Jzsef, magyar kirly 201
Juda, Leo 71
Juhsz Istvn 103-105, 112, 118
Jnius, Franciscus 134
Jurjevna Genyijeva, Jekatyerina 152
Justhok 200
Justinianus 200

Kafer Istvn 9, 197, 199, 201


Kldi Gyrgy 7, 86, 137, 175, 190-193
Kalinka, Joachim 200
Kllay Klmn 94
Kallimachos 182
Klvin > Calvin
Kammerberger, Georg 19, 23, 41
Kapi Anna 124
Kroly G. Hug 90
Krolyi Andrs 84
Krolyi Gspr 70, 74, 77, 79, 80, 82,
84, 85, 89-96, 100, 101, 108, 110,
120, 135, 137, 154, 172, 174, 175,
179,182
Krolyi Mikls 84
Krolyi Pter 62
Krolyi Zsuzsanna 124
KathonaGzal, 85, 86
Katona Istvn 50
Kecskemti Alexics Jnos 117
Kecskemti C. Jnos 130
Kecskemti Gbor 128
Kegel, Philipp 127, 129, 130
Kemny Jnos 123
Kemp Mihly 202
Kempis, Thomas 116, 129, 130
Kenderesi Mria 124
Kenessey Bla 84, 90
Keresztri Br Pl 109,110, 111, 115,
123-125, 128-135, 137
Kerman Jzsef 180
Kerman, Jn 180, 183
Keser Blint 89, 153
Kevehzi Katalin 123
Kimchi, Dvid 66
Kincses Katalin Mria 46
Kis Imre 164-166, 169
Kis Jnos 166
Kis Zsigmond 184
Kiss ron 85, 86
Kiss Ilona 152
Klaniczay Tibor 44
Klein, Johann Smuel 175
Klim Gyrgy 195

Knapp va 33
Kogler, Jan 177
Kollr, Martin 203
Kollmann Jzsef Ferenc 185, 186
Kolozsvri Serestly Jnos
Sylvester Jnos
Komjthi Benedek 48, 134
Komlssy Gyngyi 47
Kosity, Ivan 100
Kovcs Gza 178, 179
,
Kovcs Jzsef Lszl 33
Kovcs Sndor 62
Kovcs Sndor Ivn 52
Kovsznai Pter 157
Klesri Smuel 147-150, 153, 154,
156,157
Krmendi Gyrgy 3 8
Kszeghy Pter 56, 63
Krafft (Kraft), Caspar 22, 23, 26, 41
Krause, Jkob 23
Krauter-Dieroif, Heike 180
Krman, Dniel 197, 199, 200
Krger, Thomas 37, 41
Kubina, Andrej 203
Kurz, Gerhard 123
KyriB, Ernst 39
Ladnyi Sndor 51, 153
Lamberigts, Mathijs 151
Landerer Jnos 126
Lni, lis 198
Lascovius Monedulatus, Petrus >
Laskai Csks Pter
Laskai Csks Pter 51, 86
Laski Jnos 88
Lavater, Ludovicus 79
Lzr Istvn 55
Lazius, Wolfgang 47
Le Preux, Jean 39
Le Vayer, Franciscus 24
Ligaridis, Paisie 102
Lippay Gyrgy 105-108
Lisztius Anna Rozlia 124
Locke, Smuel 148

Loftus, Ddley 148


Lorntffy Zsuzsanna 102,107,108,117,
126, 147, 151
Lbryn, Dniel 198
Lcsey Mria 125, 126
Lks Istvn 100
Lve Antal 182
Lucas Syluestris 51
Lucius, Jacob 26
Ludvig Jnos 178, 179
Lukarisz, Kyrill 118
Lupa, Ion 104
Lupu,Vasilel03, 104, 111
Luther, Martin 7, 17, 21, 27, 37, 41,
57-60, 62, 63, 100, 110, 119, 123,
124, 133, 173, 177
Madch Gspr 33
Majlth Istvn 44
Mally, Jn 203
Marcu, GrigorieT. 121
Margitai Istvn 126
Margitai Jnos 126
Mria Terzia, magyar kirlyn 201
Mark, Q. 194
Mrkus Mihly 8, 171
Marloratus, Augustus 134
Marnius, Claudius 71
Marth Mtys 46, 51
Martini, Anton 190, 192
Mrtonfi Antal 194
Mrza, Eva 121
(
Marza, Iacob 121, 122
Masnik, Tbis 200
Matk Istvn 165
I. Mtys, magyar kirly 200
Mecsry Jzsef 190
Medgyesi Pl 123, 128, 130, 152
Medici Katalin 79
Melanchthon, Philipp 17,21,37,38,41,
100,111
Meletie Macedoneanul >
Meletiosz, Makedniai
Meletiosz, Makedniai 102-104, 109

Melius Juhsz Pter 9, 61, 70, 81-83, Ndasi Jnos 123


86,88,90,94-96
Nagy Barna 61, 86, 96
Mete, tefan 103
Nagy Gza 107
Michael Ungar Strigoniensis 51
M . Nagy Ilona 90
Michalides, Smuel 200
Nagy Istvn 182
Micu, Smuel 104
Nagy Klzi Balzs 95
Migazzi Kristf 194
Nagy Levente 9, 99
Mihail Fjedorovics, orosz cr 104
Nagyills Jnos 120
Mihlyk Jnos 126
Nsturel, Udrite 116
Mikolai Hegeds Jnos 152
Nattorp quaestor 190
I. Miksa, magyar kirly 45,46,48,51,114 Neidel,Conrad28,41
Milovitius > Meletiosz, Makedniai
Nmeth Nomi > Viskolcz Nomi
Minrik, Jozef 198
Nmeth Smuel 179, 184
Mindszenti Smuel 182
Nmethy Ferenc 79
Miskei dm 179, 181
Neobar, Conrad 66
Miskolczi Istvn 118
Neubart, Jan 197
Miskolczy Ambrus 105-107,112,116,118 Neuss, Erich 176
Miszttfalusi Kis Mikls
Niculescu, Alexandru 116, 118
Ttfalusi Kis Mikls
Niekus Moore, Cornelia 133
Moghil (Movil), Petru 104, 118
Nilles, Nicolaus 105
Mohi, Elias 177
A . Molnr Ferenc 90
Nyry Krisztina 124, 126
Monok Istvn 86, 100, 133-135, 152, Nyerges Judit 86, 133
153, 158
Montolivet, Laure 74
Oecolampadius, Johannes 134
Morhard, vidua 25
Olh Mikls 40
Morhart,Ulrich21, 39
Olh Szabolcs 123, 130, 131
Mornay, Philippe 38
Olivetan, Pierre Rbert 67
Mosstzy Institris Mihly 182, 183
Olson, Olivr K . 100
Mllenhoff, Christian Nicolaus 178
Oporin, Johann 29
Muckenhaupt Erzsbet 35
Orbn Istvn 176, 177
Munteanu, Eugen 110
Origensz 134
Murdock, Gramer 123
Ostrosithok 200
Musc, Romeo-Valentin 121
Ottlik Gza 8
Musculus, Andreas 130
Owenus, Rbert 158
Musculus, Wolfgang 78
Mhlpfordt, Gnter 176
tvs goston 103, 109, 110, 119
Mller, Heinrich Christoph 180
Mller, Kraft 21
Pcurariu, Mircea 102-104,112,113,121
Mnster (Munsterus), Sebastian 57, 70, Pagnino (Pagninus), Santes 69, 70, 89
89,91, 134
Paksi Cormaeus Mihly 84, 88
Palaeologus, Iacobus 120
Ndasdy Anna 44, 114
Plffy Pl 108
Ndasdy Tams 43, 44, 46-49, 114
Plfi Jzsef 150

Palkovic, Juraj 199, 201-203


Ppay Imre 78
Pareus, Dvid 134, 149
Partenius, Petrovics 105-108
Patzk Ferenc 127
Pauliny, Eugen 198, 199
PayrSndor 172, 184
Pzmny Pter 85, 156, 162, 165-169,
201
Pcsi Lukcs 123, 130
Pecsuk Ott 8
Pelbartus de Themeswar 32
Pelei Jnos 84
Pellicanus, Conradus 71
Pellionis, Smuel 177
Pnzes Tiborc Szabolcs 9, 147, 151
Perlaki Gbor 182
Perlaki Jzsef 179
Perna, Pter 30
Pesti Gbor 48, 134, 172
Pter Katalin 82,106,114,115,171,172
Pter Lajos 87
Pethe Rozlia 124
Petrczi va 9, 147, 149, 151
Petrus Martyr Vermigli, Petrus Martyr
Peucer, Caspar 37, 38
Pilinszky Jnos 8
Piscator, Johannes 134
Piscator, Ludovicus 109, 111, 149
Plathyk200
Plomer, Henry R. 151
Pococke, Edward 148
Podturnianskyk 200
Pokoly Jzsef 156
Poppelval24
Psahzi Jnos 161-170
Prochzka, Faustin 202
Pspki Jnos 153
Rabenau, Konrd von 18, 38
Rdai Pl 128
Radlinsky, Andrej 203
Radosav, Doru 111
Rdulescu, Maria 100, 101

I. Rkczi Ferenc, fejedelem 124, 126


I. Rkczi Gyrgy, erdlyi fejedelem
101, 103, 104, 112, 113, 116, 151 .
II. Rkczi Gyrgy, erdlyi fejedelem
107-109, 124, 125
Rkczi Zsigmond (1622-1652) 111,
134, 135, 152
Rkczi Zsigmond (1646-1647?) 124
Rkczi-csald 7, 124, 153, 162
Raphelengius, Franciscus 38
Raw (Rau), Georg 33
Reinisch, Hans 34, 41
Renouard, Antoine Augustus 66, 67
Rvai Mikls 52, 53
Rvayak 200
Rvsz Imre 83, 86, 88
Rezachevici, Constantin 104
Ribay, Jif/Juraj 197, 199
Ribini Jnos 51-53, 179
Riccobonus, Antonius 20
Richelius (Rihel), Josias 23, 73
Rimay Jnos 33, 158
Roetter, Severin 39
Rosnyai Jnos 74
Rzsa Huba 8
Rozsondai Marianne 9, 17, 18, 21, 35,
38, 40,41,78
Rsel, Hubert 176
Rtter, Severin 19
Rudnay Sndor 202
W. Salg gnes 68
Sallustius, C. Crispus 73
Smbr Mtys 161-166, 169
Sartoris Jnos 179, 181, 182, 184
Sasinek, Frantisek Vit'azoslav 203
Savonarola, Girolamo
Scheffer 178
Scheffler 175
Schill, Nicolaus 179, 180
Schffer, Johann 7
Schninger (Schoeninger), Hans 30, 41
Schreiber, Hans 30
Schunke, Ilse 18, 78

Schweidl (Swidli) Mihly 176, 177


Schwendi Lzr 79
Schwickart, Wolf Conrad 21
Sebestyn-Spielmann Mihly 153
Slyei Balog Istvn 117
Semian, Michal 201
erban, Constantin 104
Servet, Michel 88
Silvestru, szerzetes 101, 102, 108-110
Simler, Josias 79,87-89
Simon, J. B. 185, 186
Sinai Mikls 52
Smatlk, Stanislav 198
Smet, Gilbert de 73
Smohay Andrs 68
Soltsz Erzsbet 40, 68
Slyom Jen 173, 174, 176
Spener, Philipp Jacob 171, 172, 181
St'asny, Jozef 203
Stainhofer Gspr 114, 115
Stancaro, Francesco 56, 85, 87, 88
Starcke, Christoph 180
tefancel Mare 104
Stefan, Simion 99, 100-109, 112-116
Stellbogen, Thomas 34, 41
Stephanus Consul Istrianus 39,40
Stephanus, Carolus > Estienne, Charles
Stephanus, Henricus > Estienne, Henri
Stephanus, Robertus > Estienne, Rbert
tirban, Sofia 152
StollBla62,71
Strter,Udo 181
Streler, Smuel 39
Stuckius, Guilielmus 83
Suttner, Ernst Christopher 106
Sylvester Jnos 9, 20, 43-53, 56, 113115,134
Szab Andrs 77,79,84,88,89,92,93,
95,108,119
Szab Botond, Gborjni 7, 8, 135
Szab Jzsef 80
Szab Kroly 157
Szab T. Attila 109

Szakly Ferenc 152


Szalrdi Jnos 151, 152
Szalatnai Rezs 198
Szalay Jzsef 44
Szrszi Ferenc 72
Szarka Jnos 50, 53
Szathmrnmeti Mihly 117
Szatmrnmeti Pap Istvn 174
Szegedi Istvn 23
Szegedi Kis Istvn 86
Szegedi Lajos 43,44
Szkely Istvn
Benczdi Szkely Istvn
Szelestei N . Lszl 174, 176,177
Szeli Jzsef 178
Szenci Kertsz brahm 73, 147, 152,
157,158
Szenci Molnr Albert 9,45, 70-74, 84,
89, 96,110,117,128,135,137,147,
149,150, 152, 154-156, 174
Szent-Ivnyi Bla 176
Szentmrtoni Szab Gza 56, 57
Szentpteri Mrton 120
Szepesy Ignc 192-194
Szerdahelyiek 200
Szigeti Jen 171
Szigeti Jzsef 151
Sziklay Lszl 198
Szikszai Fabricius Balzs 88
Szildy Jen 198
Szilgyi Istvn 182
Szilgyi Sndor 103, 111, 153
Szinnyei Jzsef 50, 193
Szita Szilvia 58
Szkhrosi Horvth Andrs 57, 61
Szokolyai Anderk Istvn 128
Szombati Jnos 183
Szkefalvi-Nagy Erzsbet 148
Szulyoyvszkyak 200
Szunyoghok 200
Takcs Bla 84
Tams Edit 126
Tams Zsuzsa 63

Taraszovics Vazul 106


Tarnc Mrton 152, 159
Tasi Rka 162
Tcsi Jo Mikls 123
Telegdi Mikls 34, 35,42
Telegdi Pap Smuel 126
Telegdy Borbla 124
Teodorescu, Mircea 119
Teodosie, havasalfldi rsek 116
Thegezinus Ludovicus > Szegedi Lajos
Thienemann Tivadar 124,127,128,130
Thomas de Vyhel 51
Thri Mtys 84
Thurz Anna 124
Thurz Imre 126
Thurzk200
Tibensky, Jn 200
Tischler Antal 194
Tobolka, Zdenek 176
Todd, Henry John 148
Tolnai Gbor 73, 131
Tolnai Mikls 34
Tonk Sndor 100
Torkos Andrs 173, 175-180, 182
Torkos Jzsef 175, 177-179
Toscanella, Horazio 73
Ttfalusi Kis Mikls 74, 83, 133, 156,
158, 159, 171, 174, 176
Tth Anna Judit 190
Tth Ferenc 153
Tth Ferenc, nyomdsz 127
Tth Gergely 46
Tth Klmn 84, 94
Tth Lajos 127
Tth Zsombor 132
Tltsi Istvn 74
Trk Pl 109
Tranoscius (Tfanovsky, Jifik) 198
Tremellius, Joannes Immnuel 70, 78,
79,89,134
Trcsnyi Zoltn 44, 45
Truber, Primus 39,40
Tserk Mihly > Lni, lis
Tulbure Gyrgy (Gheorghe)lOO

Tusor Pter 108


Tsks Gbor 48, 123
jfalvi Imre 86
Ungnad, Hans 39
Utasi Csilla 62
Vakarcs Szilrd 153
Valdes, Jan de 78
Vlla, Lorenzo 43
Vannius, Valentinus 25
Vrdai Kata 124
Varga Bernadett 9, 123
Varga Gyngyi 8
Varga Istvn 183
Vargha Zoltn 109
Varj Elemr 193, 194
Vrkonyi Gbor 108, 125
Varlaam, moldvai rsek 99, 103, 104,
111,116,118,119
Varsnyi Gorsa Mihly 88
Vasady Bla 80, 94
P. Vsrhelyi Judit 9, 65, 70, 72, 73,
85, 89, P. 128, 130, 133, 152, 154,
156,174,197
Vatable (Vatablus), Fran^is 66,69-71,89
Vazul, Nagy Szent 121
Vzsonyi Mrton 176, 177, 182
Velenczei Katalin 68
Vencel, Szent 201
Vermigli, Petrus Martyr 19, 30,42, 7881,83-90,92-94,96, 134
Victor Amadeo, savojai herceg 190
Vignon, Eustach 23, 25, 39
Vilmnyi Libetz Mihly 50
Vincze Gyrgy 74
Viskolcz Nomi 100, 111, 152
Vitz Zsuzsanna 123
Vlacic, Matija Flacius, Matthias
Voigt, Christoph 177
Vyvjalov, Mria 202
Waldkirch, Konrd von 23, 34
Wallmann, Johannes 133, 171,172

Walton, Brian 147-151, 159


Wechel, Andreas 25, 71
Weelocke, brahm 148
Wendelinus, M . F. 117
Wesselnyi Ferenc 108
Weszprmi Istvn 182
Widmann, Hans 65
V.Windisch va 109, 131
Winter, Edurd 176
Xenophn 55
Ximenius, Franciscus 151

Zejkn Jnos 107, 108


Zeltner, Gustav Georg 180
Ziegert, Richrd 171
Zlatos, Stefan 199, 201, 202
Zovnyi Jen 51, 80, 153, 157, 164,
165
Zrnyi Mikls 108
Zubacu, Ion
Zvara Edina 55, 57, 70, 110, 114, 115
Zwingli, Ulrich 89, 134
Zwingli, Ulrich, ifj. 79
Zsindely Endre 88, 89, 171