You are on page 1of 2

PIE GRAPH

Kabuuang Budget sa Buwan ng Enero: Php. 30000
Ito ay isang Pie Graph na nagpapakita ng Budget ng Pamilyang Santos sa Buwan ng Enero. Ang kanilang kabuuang
budget para sa buwan ng enero ay Php. 30000. Humigit-kumulang Php. 12000 (40%) ng kanilang budget ay para sa pagkain.
Naglalaan naman sila ng Php. 1500 (5%) para sa kanilang savings. Kumakain naming ng Php. 6000 (20%) ang pambayad sa
kuryente, telepono at tubig.
Php. 1500 (5%) naman ang inilalaan para sa baon ng dalawa nilang anak paunta sa paaralan. Nakatira sa Tondo, Maynila
ang Pamliyang Santos at wala silang sariling bahay kaya’t nagbabayad sila ng Php. 3000 (10%) para sa upa ng kanilang apartment.
Hindi naman kumukulang ang monthly budget. Ginagamit ang Pie Graph upang ipakita ang paghati ng kabuuang porsyento sa iba’tibang bahagdan.
Ano ang pie graph?
Ang paggamit ng pie chart ay ganap na popular, tulad ng bilog ay nagbibigay ng visual na konsepto ng buo (100%). Pie
chart din ay isa sa mga pinaka-karaniwang ginagamit na chart sapagkat ang mga ito ay simpleng gamitin.

TALANGGUHIT O LINE GRAPH

Ang Talangguhit o Line graph ay ginagamit upang ipakita ang iba’t-ibang impormasyon at datos sa pamamagitan ng
paggamit ng mga linya. Ito ay ginamagamit upang ipakita ang pagtaas at pagbaba ng datos sa magkaibang panahon o pangyayari.
Ipinapakita sa line graph na ito ang gross income ng WVSU Publishing House sa kanilang Science at Math books sa nakaraang
dalawang buwan. Noong Enero 15, 2012, Kumita ang Publishing House ng Php. 40,000 sa pagbebenta ng mga Science Books.
Samantalang umabot naman ng Php. 11000 ang halaga ng nabentang Math Books sa mag katulad na araw at buwan.
Ang kita ng mga Science books ay bumababa noong Enero 30, 2012. Nakabawi lamang ito ng tumuntong na sa buwan
ng Pebrero. Natapos ang buwan ng Pebrero na kumita ang Math books ng Php. 50,000. Ang mga Math books naman ay
nagpapakita ng pagtaas mula sa buwan ng Enero hangang sa katapusan ng Pebrero maliban na lamang noong Pebrero 15, 2012
na kumita lamang ng Php. 25,000. Ang pinakamataas na naibenta sa mga librong ito ay noong Pebrero 28, 2012. Naipakita ang
impormasyon ng maayos sa pamamagitan ng line graph.
Ano ang Talangguhit o Line graph?
Ito ay isang uri ng grap na gumagamit ng linya para maipakita ang pagkakaugnay ng mga bagay o datos na
pinaghahambing. Ipinapakita ng linya kung paano nagbabago ang bilang, dami o sukat ng mga bagay o datos na ipinapakita sa
grap.

BAR GRAPH

2009. Ang West Visayas State University naman ang pumapangalawa na umaabot sa 171 na mag-aaral sa kursong Nursing sa unang baiting. Nagpapakita ito ng kaugnayan ng mga ideya o paghahambing ng magkaugnay na mga ideya. nakaani lamang ang pamilyang Reyes ng 80 na sako ng bigas noong 2007. mayroong 160 na sako ng bigas. ang bar graph na ito ay nagpapakita ng pagliit ng populasyon ng mga kumukuha ng kursong Nursing kung ikukumpara sa mga nakaraang taon. Ang mga taon na nasasakop sa graph na ito ay ang mga sumusunod: 2007. Ang range ng bilang nag mag aaral ay umaabot lamang ng 50 hangang 200. 2010 at 2011. Ang Central Philippine Univrsity ang may pinakamalaking populasyon na umaabot sa 280 na mag aaral.Naipapakita sa graph na ito ang pagkaiba-iba ng bilang ng mga Nursing Students na nasa Level 1 sa iba’t-ibang Unibersidad sa Lungsod ng Iloilo. Naangkop ang paggamit ng Bar graph upang ipakita ang mga impormasyon nakalatag. PICTOGRAPH Ang Pictograph ay ang graph na gumagamit ng mga larawan. Pinakahuli naman ang Iloilo Doctors College na mayroon lamang ng 59 na mag aaral sa level 1. Mayroon lamang sila ng 160 a 119 na mag aaral sa unang baiting. 2008. Mas mataas ito kumpara noong taong 2009 na mayroon lamang 120 na sako ng bigas. Ang St. Ang pictograph ay makakatulong upang mas malinaw ang pagpapakita ng impormasyon. Paul University Iloilo at University of Iloilo-Phinma naman ay nasa gitna ng listahan kung bilang ng mag aaral ang pinag-uusapan. Ngunit mas mababa ito noong 2008 na mayroon lamang 180 na sako ng bigas. . Ang kabuuang nakita ng pamilyang Reyes sa loob ng magkakasunod na 5 taon ay 760 na sako ng bigas. Ang isang larawan ng Palay ay kumakatawan ng 20 sako ng bigas. Ano ang Bar Graph? Ang bar grap ay ginagamit sa paghambing o pagpapakita ng kalakaran ng sukat. Ang bilang ng mga mag aaral ay hindi nagkakalayo. Noong 2010. Ang 2011 naman ay may pinakamalaking nakita na umaabot sa 220 na sako ng bigas.