You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PINANG

11010 BALIK PULAU
MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 2/2014

Tarikh

: 24 April 2014 (Khamis)

Masa

: 1.35 petang

Tempat

: Bilik Guru Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang

Kehadiran

: En Osman Bin Ramly (PK PENTADBIRAN)
En Mohd Sharisal Bin Mohd Isa (Ketua Panitia)
En Nor Azam Bin Md Isa (Setiausaha)
Pn Zakiah Binti Md Rashid
En Syahrail Bin Mahamud

1. KATA-KATA ALUAN KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP
1.1 Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir
dalam mesyuarat kali kedua ini.
1.2 Beliau juga berharap kerjasama daripada semua guru dapat diteruskan
bagi menjayakan setiap aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan oleh
panitia tahun ini.
Tindakan : Semua ahli
2. UCAPAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
2.1 Encik Osman menyampaikan kesyukuran kerana mesyuarat kali kedua ini
dapat diatur dan dijalankan dengan baik.
2.2 Beliau berharap panitia ini dapat menjalankan aktiviti-aktiviti seperti mana
yang telah dirancang.
Tindakan : Semua ahli

6 Markah peperiksaan mesti dimasukkan didalam SAPS selewat-lewatnya seminggu selepas peperiksaan diadakan. Dicadangkan sah oleh : En Syahrail Bin Mahamud Disokong oleh : Puan Zakiah binti Md Rashid 4. Tindakan : Semua ahli . Tindakan : Guru yang terlibat 4. Tindakan : Guru yang terlibat 4. Sila rujuk pembantu tadbir.3 Sila rekodkan waktu pengunaan bilik kemahiran hidup. Semua guru mesti menyediakan soalan. Tindakan : Semua ahli 4.1 Sila pastikan keadaan bilik KH adalah bersih selepas digunakan dan keselamatan murid semasa dibengkel mestilah diutamakan. Tindakan : Semua ahli 4.7 Jumlah kewangan panitia yang boleh digunakan adalah sebanyak RM1200 dan semua ahli boleh memesan barang yang diperlukan. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 3. Tindakan : Semua ahli 4. ISU YANG DIBINCANGKAN 4. Tindakan : Guru yang terlibat 4.5 Standard soalan Penilaian Kendiri Sekolah Rendah 1 adalah 30 soalan objektif dan 20 soalan berbentuk struktur.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan.4 Peperiksaan pertengahan tahun(PKSR1) akan diadakan paba bulan mei.2 Semua ahli mesti mengutumakan keselamatan murid semasa dibengkel.3.

............... Sungai Pinang Sek..........5............ .. Sungai Pinang .. (MOHD SHARISAL BIN MOHD ISA) Setiausaha Panitia Kemahiran Hidup Ketua Panitia Kemahiran Hidup Sek..... Keb............. .......... Disediakan oleh..... HAL-HAL LAIN Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2...45 petang............................... Keb.......... (NOR AZAM BIN MD ISA) Disahkan oleh.