You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PINANG

11010 BALIK PULAU
MINIT MESYUARAT PANITIA KEMAHIRAN HIDUP 3/2014

Tarikh

:03 Julai 2014 (Khamis)

Masa

: 1.15 petang

Tempat

: Bilik Guru Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang

Kehadiran

: En Osman Bin Ramly (PK PENTADBIRAN)
En Mohd Sharisal Bin Mohd Isa (Ketua Panitia)
En Nor Azam Bin Md Isa (Setiausaha)
Pn Zakiah Binti Md Rashid
En Syahrail Bin Mahamud

1. KATA-KATA ALUAN KETUA PANITIA KEMAHIRAN HIDUP
1.1 Mengalu-alukan kehadiran guru-guru pada Mesyuarat Panatia Kemahiran
Hidup kali ke-3.
1.2 Memaklumkan bahawa tujuan mesyuarat adalah untuk memantapkan
pengurusan Panatia Kemahiran Hidup.
1.3 Memohon jasa baik guru-guru untuk meneruskan semangat kerjasama
dan menyumbang idea untuk kepentingan panatia.
Tindakan: Pengerusi Panitia

ISU YANG DIBINCANGKAN 4.1 Sila pastikan keadaan bilik KH adalah bersih selepas digunakan dan keselamatan murid semasa dibengkel mestilah diutamakan. Tindakan : Semua ahli 3. PENGESAHAN MINIT MESYUARAT 3.2.1 Encik Osman mengacapkan terima kasih kepada semua ahli kerana hadir dan tahniah kepada Panitia Kemahiran Hidup kerana telah berjaya mengadakan mesyuarat panitia untuk kali ke-3 ini. 2. Dicadangkan sah oleh : Puan Zakiah binti Md Rashid Disokong oleh : En Syahrail Bin Mahamud 4. HAL-HAL LAIN Mesyuarat ditangguhkan pada jam 2.45 petang. Tindakan : Semua ahli 5.2 Beliau berharap panitia ini dapat menjalankan aktiviti-aktiviti seperti mana yang telah dirancang. Tindakan : Semua ahli 4.1 Setiausaha membentangkan minit mesyuarat yang lalu dan memohon ahli mesyuarat untuk membuat semakan dan mengemukakan cadangan minit mesyuarat tersebut diterima dan disahkan. UCAPAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN 2. .2 Semua ahli mesti mengutumakan keselamatan murid semasa dibengkel.

.................Disediakan oleh................ .... (NOR AZAM BIN MD ISA) Setiausaha Panitia Kemahiran Hidup Sek. ...... (MOHD SHARISAL BIN MOHD ISA) Ketua Panitia Kemahiran Hidup Sek............... Keb........................ Keb............... Sungai Pinang Disahkan oleh................ Sungai Pinang ..