You are on page 1of 4

[2.

6] Contoh 1: Memisahkan pseudokod kompleks
kepada pseudokod aliran secara urutan dan secara
pilihan tunggal
Pseudokod kompleks
1. Mula.
2. Berkumpul di sekolah.
3. Taklimat oleh kem komandan.
4. Penginapan jika cuaca baik,
4.1 Di dalam khemah
Jika cuaca tidak baik,
5.1 Di dalam kelas.
5. Aktiviti kawad kaki
6. Jika bilangan murid lebih daripada 40 orang,
7.1 pecah kepada empat kumpulan.
7.1 bersedia dalam kumpulan.
7.Jika bilangan murid kurang daripada 40 orang,
8.1 Pecah kepada dua kumpulan
8.2 bersedia dalam kumpulan.
8.Meneruskan aktiviti kawad.
9. Jika belum pukul 4 petang,
10.1 Kumpulan mengikuti aktiviti sukaneka
10.2 Kumpulan mengadakan latihan malam kebudayaan
10. Jika masa telah mencecah pukul 4 petang,
11.1 Rehat dan persediaan diri untuk aktiviti malam
11. Tamat
Pseudokod aliran secara urutan:
1. Mula
2. Berkumpul di sekolah.
3. Taklimat kem komandan
4. Persediaan penginapan di khemah
5. Bersedia dalam kumpulan
6. Aktiviti kawad kaki
7. Tamat
Pseudokod aliran secara pilihan tunggal pertama:
1. Mula
2. Jika cuaca baik,
2.1 Penginapan di dalam khemah

1 pecah kepada 2 kumpulan. 3.1 Penginapan di dalam kelas 3. Mula 2. Tamat Pseudokod aliran secara pilihan tunggal ketiga: 1. Mula 2. 2.1 Rehat dan persediaan diri untuk aktiviti malam 4. Jika belum pukul 4 petang. Tamat Mula Kumpul di sekolah Taklimat kem komanden MU LA Persediaan penginapan CUAC A BAIK Tidur Khemah Bersedia dalam kumpulan Ya Tidur di kelas Aktiviti kawad kaki TAMA T Tamat .2 bersedia dalam kumpulan. 3.Jika hujan 3. 2. Tamat Pseudokod aliran secara pilihan tunggal kedua: 1. 2.1 pecah kepada 4 kumpulan. 4. Jika bilangan murid lebih daripada 40 orang. 3. Jika bilangan murid kurang daripada 40 orang. Jika masa telah mencecah pukul 4 petang.1 Kumpulan mengikuti aktiviti sukaneka 2.2 Kumpulan mengadakan latihan malam kebudayaan 3.

Tidak MU LA BIL MURID ≥ 40 Ya PECAH 4 KUMPULAN Tidak Pecah kumpulan 2 Bersedia dalam kumpulan Kawad kaki TAMA T MU LA SEBEL LATIHAN KEBUDAYAAN SUKANEKA UM JAM 4 Ya Ya Tidak PERSEDIAN MAKAN MALAM TAMA T .

Mula Kumpul di sekolah Taklimat kem komandan Tidak Tidur di kelas CUAC A BAIK Ya Tidur Khemah KUMPULAN Pecah kumpulan 2 Tidak BIL MURID ≥ 40 Ya Pecah 4 Kumpulan Bersedia dalam kumpulan LATIHAN KEBUDAYAAN SEBEL UM MAKAN PERSEDIAN TAM Tidak MALAM JAM 4 Kawad AT kaki Ya SUKANEKA .