You are on page 1of 9

Procedura za remont

FŽV „ŽELVOZ“ a.d.
Smederevo
Izdanje:

Verzija:

01

01

teretnih vagona
Primenjuje se od:

Oznaka:

PR.03.751.02
Strana:

1 od 9

Kopija broj:
31.03.2009.

Sadržaj
1

Predmet procedure

2

Područje primene procedure

3

Termini, definicije i skraćenice

4

Veza sa drugim dokumentima

5

Forma i oblik procedure

6

Prijem, lansiranje TD, opravka, kontrola i isporuka putničkih vagona

7

Ovlašćenja i odgovornosti

8

Odlaganje procedure

9

Revizija procedure

10

Prilozi

Ime i prezime

Izradio

Pregledao

Odobrio

Z. Dragićević

B.Vukobrat

Dr S.Ristić

24.03.2009.

26.03.2009.

27.03.2009.

Potpis
Datum

03. 8.Ristić B.Mitić M. D.Ilić D. 28.2009. Dragićević 4. 6.02 strana: 2 / 9 LISTA ZA DISTRIBUCIJU Redni broj Funkcija Datum Ime i prezime 1.03. 2.03. 28.Savić M. 5.2009.2009.03.2009.Jovičić Potpis . Dr S. 28. Z.PR. 28.2009. Generalni direktor Šef divizije kvaliteta 28. Šef sekcije TK Šef operativne pripreme proizvodnje Šef divizije tehničkih poslova Šef sekcije zajedničke radionice Šef sekcije oprema i rezervni delovi 28.2009.03.03.Drakulić M. 7. Šef divizije proizvodnja 28.03.Vukobrat 3.03.2009.03. 28.2009.751.

d. RU.03.08 – Radno uputstvo za opravku osovinskih ležajeva.751.01 .01.03.07 –Radno uputstvo za opravku osovinskih sklopova.06 .751.03. u procesu remonta teretnih vagona.751.751.751.751. RU.02 .751. 3 6.01 .751.03.16 – Radno uputstvo za nanošenje premaznih sredstava.17.Osnove i rečnik.751.03.Radno uputstvo za ispitivanje i uparivanje opruga RU.3 Termini.30 . Sistema menadžmenta kvalitetom .751.14– Radno uputstvo za čišćenje površina metala mlazom abraziva.24 –Radno uputstvo za opravku sanduka kola.26 – Radno uputstvo za izradu sita za sito-štampu RU. dizanje i spuštanje vagona RU.710.751.751.29 . Smederevo.Radno uputstvo za definisanje linije ya remont teretnog vagona RU. RU.02.Radno uputstvo za popravku rama obrtnog postolja i kočionog polužja . RU.751.Procedura za planiranje realizacije usluga PR. 03.01 – Radno uputstvo za izradu primopredajnog zapisnika RU.751. RU. RU. 6. definicije i skraćenice Termini i definicije Termini i definicije koriščeni u uvoj proceduri su u skladu sa ISO 9000:2005.18 – Radno uputstvo za vaganje kola i podešavanje visine.13 –Radno uputstvo za opravku rukodržača i stepenika.09 – Radno uputstvo za opravku kočione opreme RU.03. 03.03.Radno uputstvo za izradu specifikacije utroška radne snage i materijala RU.03.02. RU.12 –Radno uputstvo za opravku utovarnih vrata.03 – Radno uputstvo za izradu prijave utroška radne snage i materijala van zapisnika. RU.03.751.28 – Radno uputstvo za razvezivanje. PR.03.10 – Radno uputstvo za opravku vučne spreme. RU.03.751. 03.11 –Radno uputstvo za opravku odbojnika.751. PR.3 Skraćenice QMS – sistem menadžmenta kavalitetom 4 Veza sa drugim dokumentima ISO 9000:2005. RU.751. RU.15 – Radno uputstvo za AKZ.Radno uputstvo za ispisivanje vagona RU.423.751.824.d.03.751. – Radno uputstvo za praćenje i merenje RU.44.01 – Procedura za praćenje i merenje.03.03.03.755.PR.751.03. RU.Procedura za upravljanje dokumentima QMS-a proizvodnja PR.32.751.01 – Procedura za očuvanje proizvoda RU.02 1 strana: 3 / 9 Predmet procedure Ovom procedurom je definisan proces remonta teretnih vagona koji se radi u FŽV “Želvoz” a.824.03. 03. 2 Područje primene Ova procedura primenjuje se u FŽV “Želvoz” a.02. 03.

u kome su navedene sve aktivnosti koje treba izvršiti prema zahtevima korisnika utvrđenim u Ugovoru i/ili Ponudi. Nakon toga poziva vlasnika kola na zajednički pregled kola u cilju usaglašavanja i potpisivanja primopredajnog zapisnika vagona na opravku.03 – Radno uputstvo za izradu prijave utroška radne snage i materijala van zapisnika.03. . Pre početka opravke teretni vagon se šalje na čišćenje ili pranje u organizacionu jedinicu (OJ) Teretna kolnica.03.710.20 . vrši lansiranje potrebne tehnološke dokumentacije a u skladu sa procedurom PR.32. Posle ovoga sledi operacija razvezivanja i dizanja.Specifikacija utroška materijala 5 Forma i oblik procedure Forma i oblik ove procedure je u skladu sa procedurom PR. Pri demontaži prvo se skida pod (daske) ako je pod drven.710.32.01 .710.01 – Radno uputstvo za izradu primopredajnog zapisnika.2 Lansiranje tehnološke dokumentacije Na osnovu usaglašenog i obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika za opravku kola.02.03.32.32. zatim demontaža : odbojnika. kočnih uređaja i nakon toga izvlačenje postolja.05 – Predatnica ZA.32.1 Prijem.710.32.01 .32.710.710.3.Zapisnik o primopredaji vagona u opravku ZA.32.19 – Specifikacija utroška radne snage ZA. lansiranje TD.710.710.18 – Zapisnik o primopredaji vagona u opravku.08.Zapisnik o primopredaji vagona u opravku i ZA.710.13 – Vrednost opravke ZA.710. 6 6. 6.08 .01 – Procedura za upravljanje dokumentima QMS.01.13. opravka.751.32.Zapisnik o primopredaji vagona u opravku ZA.751.1 Demontaža teretnih vagona Demontaža teretnog vagona vrši se u OJ Teretne kolnice.423.03. 6.751.710.PR.Radnog naloga. i radnog uputstva RU. sačinjavanje zapisa ZA. 6.32. kontrola i isporuka teretnih vagon Prijem vagona na opravku Na osnovu primljene informacije od osoblja železničke stanice o prispeću vagona na opravku i dostavljenog pratećeg dokumenta KOL.3 Opravka vagona Opravka teretnih vagona vrši se na osnovu zapisa ZA.Procedura za planiranje realizacije usluge.Radni nalog ZA.02 strana: 4 / 9 ZA. Šef operativne pripreme proizvodnje sa snimačima vrši prijem vagona u skladu sa radnim uputstvom RU.18 . vlačne spreme.

02 6. u skladu sa radnim uputstvom RU.10 – Radno uputstvo za opravku vučne spreme. RU. .Radno uputstvo za ispitivanje i uparivanje opruga.29 .751.751.Opravka šasije i sanduka Opravka šasije i sanduka. 6. u skladu sa radnim uputstvima RU. . Opravka kočione opravke Opravka kočne opreme vrši se u OJ Putničke kolnice -Specijalizovana radionica.751. 6.03.5. AKZ teretnih vagona AKZ vagona vrši se u OJ Teretne kolnice.07 . dizanje i spuštanje vagona.20 – Radno uputstvo za montažu I rukovanje alatom za izbijanje točka.3.03. utovarnih vrata.2 strana: 5 / 9 Opravka teretnih vagona 6.1 Spuštanje vagona Po završenoj popravci šasije vagona zajedno sa sandukom se spušta na obrtno postolje i vrši se povezivanje šasije sa obrtnim postoljem.751. Nakon opravke vrši se popunjavanje mernih lista za odgovarajući tip teretnog vagona.3 Opravka obrtnog postolja Opravka obrtnog postolja vrši se u OJ Teretne kolnice.751.03.RU. . 03.2.751.751. 03. . u skladu sa radnim uputstvima RU.5.751.12 –Radno uputstvo za opravku utovarnih vrata.751.03.3.14 – Radno uputstvo za čišćenje površina metala mlazom abraziva.11 –Radno uputstvo za opravku odbojnika.751. Priprema i zaštita šasije i sanduka Priprema i zaštita šasije i sanduka vrši se u OJ Putnička kolnica.PR. Nakon opravke vrši se popunjavanje mernih lista za odgovarajući tip teretnog vagona. u skladu sa radnim uputstvima: .03.3.751.751.RU.3. 6.21 – Radno uputstvo za uparivanje I ispitivanje zavojnih opruga Nakon opravke vrši se popunjavanje mernih lista za odgovarajući tip teretnog vagona. .30 – Radno uputstvo za opravku ramova kočionog polužja. u skladu sa radnim uputstvima: RU.28 – Radno uputstvo za razvezivanje. i RU.24 –Radno uputstvo za opravku sanduka kola. 6.2. RU.RU.6.RU. .RU.08 – Radno uputstvo za opravku osovinskih ležajeva.3.2. u skladu sa radnim uputstvima RU.03.03.03.751.1. rukodržača i stepenika vrši se u OJ Teretne kolnice. u skladu sa radnim uputstvima: RU.15 – Radno uputstvo za AKZ.3.03.03.13 –Radno uputstvo za opravku rukodržača i stepenika.751. 6.03. Opravka vučne i odbojne spreme Opravka vučne i odbojne spreme vrši se u OJ Teretne kolnice.16 – Radno uputstvo za nanošenje premaznih sredstava.3.751. RU. 3.2.03.2.RU.09 – Radno uputstvo za opravku kočione opreme.4.2.Radno uputstvo za opravku osovinskih sklopova.2. 03.751.03.03.751.

4 Kontrola izvršenih radova Predstavnici internog obezbedjenja kvaliteta.2.02. odeljenja pripreme proizvodnje.Šef Divizije kvaliteta za stvaranje uslova za primenu procedure PR.PR.824.01 – Procedura za očuvanje proizvoda 7 Ovlašćenja i odgovornosti .3.3. komunikaciju sa predstavnikom vlasnika vagona u cilju realizacije termin planova.Šef operativne pripreme proizvodnje za sprovodjenje aktivnosti na izradi primopredajnog vagona na opravku. kao i za izradu liste utroška radne snage i materijala i obostrano potpisivanje sa vlasnikom kola. direktnu koordinaciju sa odeljenjem nabavke i proizvodnim celinama. realizaciju termin planova i upošljenost Sekcije. 6. komunikaciju sa predstavicima vlasnika kola.01. Praćenje i merenje karakteristika vagona Praćenje i merenje se vrši u skladu sa procedurom PR.4. vrše svakodnevnu kontrolu radova po fazama procesa remonta teretnih vagona. . Montaža odbojne i vučne spreme 6. usaglašavanje stanja vagona i posebnih zahteva vlasnika kola.Šef Sekcije teretna kolnica za stvaranje preduslova za rad. . ZA.32.13 – Vrednost opravke.03. .03.5.01 – Procedura za praćenje i merenje.3. Isporuka vagona Isporuka vagona se vrši u skladu sa procedurom PR.2. u skladu sa radnim uputstvima RU. Sekcija i odeljenja.03. koordinaciju izmedju Sekcija.32.02 strana: 6 / 9 6.02-Radno uputstvo za izradu specifikacije utroška radne snage i materijala.2.20 . ZA.751.3.3. Ispisivanje vagona Ispisivanje vagona počinje nakon završene montaže vrši se u OJ Teretne kolnice. i sa vlasnikom kola potpisuje zapise ZA. . izradu tehnološke dokumentacije.03.710.3. za svaki vagon pojedinačno što je osnova za fakturisanje Tokom vršenja opravke vagona obavezno je popunjavanje i overa svih predvidjenih mernih lista prema RU.751. Montaža poda (ako je vagon sa drvenim podom) 6.44. Montaža 6.Specifikacija utroška materijala.19 – Specifikacija utroška radne snage.1. – Radno uputstvo za praćenje i merenje 6. Pre isporuke vagona Šef operativne pripreme proizvodnje vrši verifikaciju obavljenih radova po radnom uputstvu RU. koordinaciju izmedju Divizija.Radnici na remontu teretnih kola za potpuno i kvalitetno izvršenje aktivnosti predvidjenim radnim nalogom i radnim uputstvima.2.710.3.755.751.824. .3.02.2. Montaža kočione opreme 6. svojim potpisom na obrascu ERC TK-2 jedini može potvrditi ispravnost kola za saobraćaj. 6. nabavke.Šef Divizije proizvodnje za stvaranje preduslova. Nakon opravke vagona predstavnik vlasnika kola.710.824.02.01 – Procedura za praćenje i merenje.17 – Radno uputstvo za ispisivanje.

751.Tok procesa remonta teretnih kola Prilog 1 .Evidencija izdanja i revizija Prilog 2 . 10 Prilozi Prilog 1 .03. 9 Revizija procedure Evidencija revizija i izdanja ove procedure vrši se u listi "Evidencija izdanja i revizija" koja čini sastavni deo ove procedure.PR. a kopije se dostavljaju prema distributivnoj listi.02 8 strana: 7 / 9 Odlaganje procedure Original ove procedure odlaže I čuva Šef divizije kvaliteta.

OBRAZAC KOL-13 TERETNIH VAGONA KOLA KOLA . OPRAVKI VAGONA SNAGE ZA TREBOVANJE OPRAVKU KOLA I NA MATERIJALA OPRAVKU ZA KOLA MESEC .standardi) UGOVOR ZA POPR. O TERMIN LIST PRIMOPREDAJI RADNA MATERIJALA RADNE PLAN MATER. OPRAVKU ZA REMONT KOLA ŠEF ŠEF SEKCIJE ODELJ. LISTA.POTREBNOG ZAPISNIK SPECIF.751.propisi.2009 II Mesto i kratak opis sadržaja III IV Obradio / datum Odobrio / datum izmene TOK PROCESA REMONTA TERETNIH VAGONA Prilog 2.03.PR.02 Naziv: Procedura za remont teretmih vagona Izdanje Datum Redni broj I 31. ŠEF SEKCIJE TK TEH.03.OPP TK NARUDŽBENI RADNI SPECIF. .ZA PLAN REDOVNIH OPRAVKI ODRŽAV.DOKUMENT.03.DOKUMENT.UGOVOR ZA OPRAVKU (norme.751. VAGONA OBRAZAC KOL -13 PLANIRANJE REMONTA TERETNIH KOLA PRIMOPREDAJA IZRADA KOLA NA TEHNOL.UTROŠKA DETALJNI NALOG.02 strana: 8 / 9 EVIDENCIJA IZDANJA I REVIZIJA Oznaka: PR.

. I MATERIJ.OBRAZAC TK-2 . PROTOKOLI.02 RADNI NALOG. DOKUMENTACIJA .D.NORME.S.PR. STANDARD MERNE LISTE. RADNA LISTA.OVERENA MERNA LISTA KONTROLA KVALITETA .SPEC.OVEREN RADNI NALOG .03.751.PROPISI.UTR.TEHNOLOŠ. TREBOVANJE K. ZAPISI ŠEF DIVIZIJE KVALITETA ŠEF KPO ŽS PRIJEM TERETNIH KOLA . OPRAVKA TERETNIH KOLA strana: 9 / 9 . R.