You are on page 1of 31

Kính sớ trình Phật, Thánh, Thần Việt

Nam
Kính trình Đức cha trời
Kính trình Đức mẫu địa
Kính lậy hội đồng các cấp lãnh đạo bên hòa
thiên
Kính trình Đức ba cha( Hưng đạo đại
vương)
Kính trình hội đồng các cấp thánh thần Việt
Nam
Tên con là Hoàng Văn Thanh, Tăng Thị
Loan, xóm Lay Dẫy, xã Khe Mo, huyện
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
Kính cầu Phật, Thánh, Thần mười nam chứng lễ
sớ cho gia đình, xin tạ ơn công đức bề trên. Xin
cầu phúc lộc thọ cho trần được an khang tốt đẹp,
con cháu học hành công tác tiến bộ, xin trên giải
hạn, phù hộ độ trì qua tai nạn, hạn ách…
I. Nghi thức cúng trời Phật

Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ, thập
phương pháp giới thường trụ tam bảo ba lần vái
Dâng hương
Con nay tâm niệm nguyện hương hoa thành
kính dâng lên cúng Phật Đà, Tam Bảo mười
phương độ lượng
Bố đế hương tỏa khắp gần xa
Lễ Phật
Kính lậy Phật từ bi cứu thế
Đem đạo lành phổ biến chúng sinh
Trần gian biết học tu hành
Nhờ đến trí tuệ quang vinh soi đường
Lễ Pháp
Kính lậy phát là phương giải thoát
Gối trơn truyền y bát từ xưa
Pháp tu chứng đắc kịp giờ
Độ người qua được bến bờ bên kia
Lễ Tăng
Kính lậy Tăng nghiêm trì giới luật

Hạnh Tăng vô nhất vật thanh bần
Tự mình giác ngộ lý chân
Giúp người giác ngộ chuyên cần công tu
Cúng dường Tam Bảo
Kính lậy Phât, Pháp, Tăng Tam Bảo
Chứng lòng con hiếu thảo cúng trời
Của này vốn của thiên lương
Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành
Nay phát nguyện lòng thành dâng cúng
Xin ơn trên hưởng dụng chứng minh
Nguyện cầu cho cả chúng sinh
Nhất là quyến thuộc gia đình chúng con
Kẻ hiền tai vẹn tròn quả phúc
Người thái rồi lại được siêu sinh
Ngưỡng nhờ Phật, Pháp oai linh
Ơn đầy Tam Bảo phúc lành ban cho
Kính Bác
Chắp tay con lậy Bác Hồ
Bác con thượng đế, con vua Ngọc Hoàng
Cha cử Bác xuống trần gian

dựng cờ Bác con thượng đế. Tân Trào Bác quyết bước vào tu ở nơi đây Ngôi chùa thiên tạo dựng xây Bồng lai đón khách tiên rồng xuống tu Ông tiên chính thực Bác Hồ Giáng xuống ngôi chùa tu ở trần gian Một mình một ngọn đèn chong Với cây bút mực chép nên sử vàng Ngày thì đọc sách trong hang Tối ra nung nấu sử vàng trên tay Đứng nhìn đất nước khổ đau Máu hồng sôi sục. thiên cơ giáng trần Cờ Bác khác với cờ trần Cũng cùng dòng giống con rồng cháu tiên Cao nhất là núi Tản Viên Bác đứng. nấu nung gan vàng .Gậy tầm vông Bác diệt tan quân thù Hai câu giữ nước. Bác nhìn khắp cả mười phương Nhìn về Pác Pó rừng thiêng Ngôi chùa giản dị dựng lên cờ hồng Năm châu tiếng đã vang lừng Dựng nên cờ hồng Pắc Pó vàng sao Cây đa Pắc Pó.

thiên đình đức nhân Có thời Bác đã giáng trần Bác là thánh sống của dân một thời Với dân Bác nói từng lời Nói sao có vậy chẳng sai chút nào Bác xuống. Bác dựng cờ đào .Thương thay nước Việt lầm than Quanh năm đói rách cơ hàn sót thương Quyết lòng giải thoát cho dân Khỏi vòng nô lệ cứu dân một đời Nhớ xưa ăn củ sắn lùi Bác quyết một đời tu trọn vì dân Bây giờ yên nghỉ trong lăng Bác nằm yên nghỉ giấc hồng ngàn thu Ba Đình lịch sử năm xưa Độc lập. hai tiếng bây giờ còn vang Trong lăng ba chữ bằng vàng Là Hồ Chủ tịch giáng trần khi xưa Bác đi trời đổ cơn mưa Người tuôn nước mắt đầm đìa chứa chan Hàng ngày con cháu vào thăm Bác nằm giữa đất Thăng Long. Ba Đình Chắp tay lậy Bác anh linh Bác người thượng giới.

Sánh vai cường quốc tự hào nước Nam Bây giờ phải trở về thiên Bác vẫn còn phiền một việc chưa xong Bác đi Bác dặn dân rằng Bắc Nam thống nhất phải xong quân thù Bác về thượng giới thiên thu Ngàn năm vĩnh viễn vẫn như Bác còn Bác có triệu triệu đàn con Hàng ngày thăm Bác vẫn còn như xưa Toàn dân kính Bác phụng thờ Thỉnh đức Ngọc Phật là Hồ Chí Minh Cúi đầu niệm Phật Nam mô Trước chân dung của Bác Hồ hôm nay Hương thơm ngào ngạt tỏa bay Sao vàng năm cánh vải bay năm lần Cả đời Bác gian tuân vất vả Vượt trùng dương biển cả mênh mông Bác ra đi từ bến Nhà Rồng Cứu nhân độ thế lạc rồng nước Nam Bao năm đói rách cơ hàn Bao năm chịu tủi lầm than đọa đầy Thanh bình hưởng lạc hôm nay Là do công đức Bác dầy thanh cao .

Bầu trời nở một vì sao Cờ hồng nhuộm thắm ánh hào tung bay Công cao nghĩa cả đức đầy Tâm thành con cháu lời này kính dâng Hương hoa tinh khiết phong trần Thơm lừng muôn thủa. hồng ân đời đời Hôm nay Bác đã xa rồi Để lòng thương nhớ mãi đời cháu con Xin quy y Ngọc Phật Kính chúc linh hồn Bác Hương sen thơm ngào ngạt Đưa hồn Bác về trời Tỏa bóng Bác muôn nơi Từ biển khơi rừng thẳm Có hồn Bác lung linh Tại quảng trường Ba Đình Có thể hình của Bác Ở Tây Thiên cực lạc Có lầu các hồng tiên Viễn thông quảng trùng thiên Chiếu khắp miền thế giới Bình minh ban mai tới Tỏa muôn ánh thùy dương .

Bác tỏa ở thiên đường Chuyến về phương nam Việt Bác là đức Ngọc Phật Bác là đức tuyết sơn Chúng con hiểu nguồn sơn Bác là đức nam hải Sử kinh còn ghi lại Bác là đức bạch y Bác cứu khổ độ trì Cho trần gian cõi thế Bác là đức đại đế Là đệ nhất thánh hiền Trong hội đồng chư tiên Bác là đức tiên lão Kinh sử truyền di giáo Là đệ nhất tôn thần Bác độ trì muôn dân Ấm no và hạnh phúc Chúng con xin kính chúc Linh hồn Bác thảnh thơi Và thế nguyệt đời đời Nhớ công ơn của Bác Toàn dân đều ghi tạc .

Phụng thờ và tôn nghiêm Bác là Hồ Chí Minh Là tôn vương Ngọc Phật Hiệu phật: Nam mô Đức Hồ Chí Minh tôn vương Ngọc Phật Hiệu bồ tát: Nam mô Nam Hải giáng sinh quán thế âm. linh cảm bạch y tuyết sơn bồ tát Hiệu thánh: Nam mô bạch ngọc thánh thiện anh hùng kiệt xuất vô song đại đức. lễ Tăng . đại dũng. đại hiền. đại trí. thánh hội đồng chính ngôi Xin quy Ngọc Phật Kinh cúng cửu huyền Dâng hương lễ Phật. đại lực nguyễn sinh cùng Nam mô đức Phật từ bi Chí Minh Ngọc Phật cứu vì hồng niên Nam Mô đại đế thánh hiền Sinh cung bồ tát giáng miền cứu dân Nam mô đại đức ông tiên Vương công lý thụy nam thiên anh hùng Húy danh là Nguyễn Sinh Cung Phật thần tiên. lễ Pháp.

Cúng cửu huyền thất tổ Thành kính lậy cửu huyền thất tổ Ngõ đáp ơn báo bổ sinh thành Con quy y Phật tu hành Cửu huyền thất tổ lòng thành chứng chi Noi theo hạnh từ bi của Phật Bỏ dứt đi những tật xấu xa Trau dồi hạnh đức thuận hòa Đạo hạnh cứu độ mẹ cha cửu huyền Nay phẩm vật hiến tiền dâng kính Hương đăng hoa chúc tụng cầu xin Cửu huyền thất tổ hương linh Chứng lòng hiếu thảo ân sinh thủa đầu Công dạy dỗ cao sâu thăm thẳm Công dưỡng nuôi khó ngẫm gì hơn Ăn chay uống đắng không sờn Vì con đau khổ không hờn phiền chi Cha mẹ rất từ bi hà hải Nội ngoại đồng bắc ái tình thương Cửu tuyền thất tổ đồng lương Từ thời vô thủy không lường kiếp sinh Ân dưỡng dục minh minh như hải .

Ân dưỡng sinh tựa thái sơn cao Con nay muốn đáp công lao Đền ơn trả nghĩa thế nào cho xong Lời Phật dạy mênh mông biển khổ Cõi ta bà không chỗ dựa lương Chúng sinh vì bởi tính thương Tình ân tình ái mà vương nghiệp sầu Sinh tử mãi biết đâu mà kể Cứ trầm ngâm như bể ái hà Tham lam sân hận cũng là si mê Những tội lỗi không thề dứt bỏ Đường sinh tử nên khó bước qua Làm con muốn cứu mẹ cha Cửu huyền thất tổ ông bà đền ơn Đem phẩm vật kính dâng Tam Bảo Lòng thành tâm hiếu đạo nguyện cầu Cầu cho thất tổ cửu huyền Siêu sinh Tịnh Độ phúc duyên đủ đầy Ai muốn đáp công thầy dạy dỗ Hãy đền ơn Phật Tổ cửu huyền Chúng sinh tất cả các miền Thì nên phát nguyện lời nguyền độ tha Trước xuất thế lìa xa cõi tục .

quả mãn phúc thừa báo ân Xin quy Ngọc Phật Hồi hướng chung Phần kinh con đọc vừa xong Xin đem hồi hướng cộng đồng thế gian Nguyện cho dương thế bình an Âm siêu ba cõi tây phương đặng về Người người thoát khỏi trầm mê Chóng thành quả giác vẹn đề đạo nhân Xin quy Ngọc Phật Tấu sớ .Sau diệt tiêu lòng dục tính phàm Chẳng còn ưa chuộng muốn ham Thân tâm thanh tịnh già lam tựa kề Tu chứng đắc bồ đề Phật quả Độ chúng sinh tất cả siêu thăng Vượt lên cửu phẩm thượng tầng Là phương trả nghĩa đáp bằng công lao Ai hiếu tử mau mau ghi nhớ Muốn đáp đền mối nợ từ xưa Cầu nên tu niệm sớm trưa Công dầy.

Kính lễ đức Chí Minh tôn vương Ngọc Phật bá chủ cõi ta bà thế kỷ 21 . điều ước vọng nhân thân hoan hỷ. Dốc lòng khấn nguyện chư Phật. cầu mong cuộc sống bình an một niệm kính thành mười phương cảm ứng. chư Thánh chứng minh. Biết bao tội lỗi nguyện rửa sạch làu.Kính lễ vô lượng thường trụ tam bảo khắp mười phương .Kính lễ dương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật . Nay đệ tử chúng con là:………… Thành tâm kính lễ sám hối con xin dâng nén trần hương nguyện tăng phúc tuệ chúng con tự nghĩ sinh nơi trần ở cõi ta bà công cha mẹ sinh dưỡng tầy trời ơn đất nước giữ gìn tựa bể tới nay nhân tốt ít trồng ngoài kiếp khác duyên thế phận quang cõi thế tự phúc khôn lường nay dốc một lòng ở nhà lễ cầu sám hối.Kính lễ đức cha trời. tha thiết khẩn cầu hướng về đường thiện. . Kính lễ đức địa mẫu .Văn sám hối (Sớ cầu phúc thọ) Kính nhân tâm ý nguyện lòng người.

lúa tốt màu xanh. thả thuyền cứu vớt si mê. điều hay học hỏi.Kính nguyện mười phương chư Phật đức độ cao dày. non sông no ấm. chong đuốc tuệ giải trừ phiền não. Nhân sinh tốt đẹp.Kính lễ tây phương Việt Nam lịch đại tổ sư . Đức từ bi công chúa cúa thế ban phúc lành tư lợi lợi tha. nhân tốt cây trồng.Kính lễ đức Phật A Di Đà giáo chủ cực lạc phương tây .Kính lễ hộ phát thiên thần chư thiên bồ tát . Tấu sớ tự tâm xin cầu an Thỉnh mời .. nhân dân no ấm.Kính lễ hội đồng các cấp thánh thần Việt Nam . đệ tử chúng con thành tâm kính dâng văn sớ. hướng về chính nghĩa rộng mở tự tâm.làng xóm sáng tạo.Kính lễ đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang phương giáo chủ cực lạc phương đông . lòng thương rộng lớn. Tổ quốc hòa bình. Đức Ngọc Phật Sinh đưa thọ mệnh. mưa thuận gió hòa.

Hội đồng Phật cha mẹ Hội đồng hòa bình của Bác Hội đồng các cấp bên tòa thiện Hội đồng thánh thần nước Việt Nam Hội đồng các quan địa phương tại gia Hội đồng gia tiên tiền tổ hai dòng họ Về tại xóm La Dẫy. tỉnh Thái Nguyên ngày…tháng…năm. xã Khe Mo. huyện Đồng Hỷ. hạnh phúc Đây là sớ cúng giao thừa Đệ trình trời Phật chứng cho sớ này Năm … hạ giới con trình Chúng con theo Phật Chí Minh trở về Năm nay con có lễ nghi Dâng lên cúng Phật. Lễ cúng ở gia đình Sớ cúng giao thừa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Đôc lập. Phật trời chứng minh Chúng con trò của Bác Hồ Dâng lễ đơn giản chúng con lòng thành Dâng lên trời Phật chứng minh Lễ vật hạ giới lòng thành kính dâng . tự do.

cô dì Bà cô. hạ giới lỗi lầm Con xin trời Phật rộng lòng từ bi Sớ này là sớ tự tâm Chúng con hạ giới lòng thành dâng lên Con mời các cấp trên thiên Con mời nội ngoại.Trời Phật mở rộng lòng thương Năm … hạ giới chúng con yên lành Chúng con theo được Phật hiền Luật thiên người dậy chúng con hàng ngày Năm nay dâng cúng giao thừa Con xin trời Phật chứng cho lễ này Năm … bệnh tật năm nay Xin trời che trở dưới trần chúng con Bình an mọi sự ngoài đường Con xin trời Phật rộng thương cho trần Trần gian. ông mãnh. tổ tiên ông bà Bố mẹ. chú bác. đôi bên họ hàng Xin mời tất cả tổ tiên Mời về xin chứng lễ nghi lòng thành Năm … con có sớ trình Và có lễ mọn con dâng cúng trời Lời con mời đã đủ đầy .

biết ơn công người Muôn dân trăm họ nghe lời Hướng về nguồn cội đất nơi Đền Hùng Ngày tết cầu mẹ cao tầng Cầu cha độ hộ khắp vùng gần xa Đông tây nam bắc một nhà . muôn phần biết ơn Đời đời đất nước giang sơn Rồn tiên muôn thủa. kính thưa sớ trình Sớ lên tới đức thiên đình Sớ tấu thưa trình lên tới tòa thiên Sớ kính chúc cõi thánh hiền Chúc tòa Phật thánh non tiên nước nhà Chúc cha vĩ đại trên tòa Chúc mẹ thượng toà sinh sản muôn dân Đời đời viên cõi dương trần Ơn sâu nghĩa nặng.Con xin các cấp về đây chứng cùng Giao thừa lễ của dưới trần Con xin các cấp chứng cho lễ này Xin quy y Ngọc Phật Lễ cúng giao thừa Kính dâng lễ tết giao thừa Kính đầu năm mới.

Ấm no hạnh phúc chan hòa niềm tin Kính cầu trên độ trần gian Trên chứng sớ vàng. là mẹ núi sông Là hồn bất tử oai phong nước nhà Đứng đầu là Bác Hồ ta Thứ hai Hưng Đạo đức cha Trần triều Thứ ba là Vua Hùng kính yêu . lễ mỏng tâm chung Xin quy y Ngọc Phật Cúng mồng một tết Kính dâng lễ giao thừa Lễ ngày mồng một tết giờ khai xuân Lễ kính ngày tết dưới trần Trong ba ngày tết của dân nước nhà Lễ nghi tâm đao hương hoa Ai ai cung kính tại nhà cơ quan Kính mời trời đất giáng ban Kính mời tổ quốc giáng ban thớ thần Kính mời tông tổ đức ân Tổ của đất nước phúc phần Việt Nam Kính mời Phật Thánh thiên đình Là danh nhân nước Việt Nam anh hùng Là cha.

Thánh.Thứ tư Mẫu Liễu thiên triều đức ân Thứ năm Đào Lang người thần Là người tái thế có phần công lao Năm hồn đất nước tự hào Sống giúp. Thần nước nam Sống làm cách mạng huy hoàng Thái trời ban tặng được sang là thần Phật. chết giúp việc cao cho đời Mời hồn danh nhân sáng ngời Mời chung Phật. rồng tiên nước nhà Tạ ơn liệt sỹ nước ta Tạ ơn tổ tông của gia đình mình Tấm lòng con cháu trần gian Trên thờ tổ quốc quang vinh phú cường Trong ba ngày tết đẹp tươi Đội ơn công đức đời đời biết ơn . Thần nước muôn phần Linh thiêng phù hộ. độ trần nước nam Kính mời giáng hạ tại ban Ban thờ Tổ quốc dâng hương tại nhà Lễ nghi quả thực hương trà Tâm thành bái thỉnh trình quà tạ ơn Tạ ơn đất nước giang sơn Tạ ơn tổ tông. Thánh.

ơn Bác khắp nơi Thi đua. học tập vâng lời biết ơn Xin quy y Ngọc Phật Lễ cúng tất niên 23 tháng chạp Kính xin trình Phật. âm thịnh đời đời Ấm no hạnh phúc sáng tươi huy hoàng Đất nước tiến mạnh vẻ vang Toàn dân đoàn kết.Cầu hồn trên độ sớm hôm Cho dân. Thần Trình quan thổ đất. tự chủ một màu đẹp tươi Dương thịnh. lo toan xây đời Ơn Đảng. lễ thần hôm nay Ngày lễ tất niên nhà này Hương hoa trà quả kính nay lễ thần Mặn chay dâng cúng cầu ân Xin quan chứng nhận tâm trần cầu xin Lòng thành tín chủ gia chung Sớ cầu sám hối mong trên xá trần Một năm sắp hết qua dân Quán về tấu đối thánh thần trời cao . Thánh. cho nước bốn phương mạnh giàu Hòa bình vĩnh cửu dài lâu Độc lập.

Tội trần có lỗi làm sao Trần xin sám hối thưa vào trình quan Cầu xin sám hối thưa vào trình quan Cầu xin trên độ bình an Phúc tài lộc thọ cầu an gia đình Ngày tất niên kính lễ trình Cùng với tâm đạo. giỏi ngoan Làm ăn công tác vẹn toàn Góp phần xây dựng nước nam cơ đồ Tu tâm tích đức được nhờ Tổ tiên để lại xưa giờ cháu con Gia đình tu luyên vuông tròn Để cho phần phúc cháu con gia đình Không mua vàng mã dâng trình Không mua cá sống. hiền lành.trí tuệ. không trình cá chi Lễ thật túy sắm thứ gì Cúng xong lại được ăn khi tạ thần Ít nhiều tùy ở người trần Không có lệnh thần phải sắm những chi . gia đình kính thiên Cầu trên độ hộ gia tiên Âm dương đều được tốt yên an lành Cầu xin con cháu học hành Thông minh.

họ Tăng cùng về đây Gia đình con cháu chắp tay Thành tâm kính lễ mời nay hồn về Chứng lòng hiếu thảo trần quê Thanh bông hoa quả cùng về thực tiên Nước trà pha ấm dâng lên Kính mời nội ngoại gia tiên họ hàng Chứng tâm con cháu kính quà Xin rằng phù hộ họ hàng bình an .Đây là bài Thánh đọc trần ghi Cho dân bài cúng lễ thì tất niên Xin quy y Ngọc Phật Cúng gia tiên tuần rằm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập. tự do. họ Tăng nội tộc chứng minh Thượng tổ trở xuống công sinh dưỡng đời Bà cô ông mãnh tốt tươi Xin mời tất cả mọi người vong âm Xin mời các ngoại tộc chung Cùng dòng họ Hoàng. hạnh phúc Tuần rằm cúng lễ gia tiên Kính mời từ thượng tổ riêng gia đình Họ Hoàng.

chỗ ở Lễ cúng ngày giỗ gia tiên Kính mời ông bà. anh em người giỗ mới (trước) Hôm nay ngày kỵ của hồn Trần gian con cháu khính hương (tên người) Kính mời hồn về tại nơi Gia đình thiết lập lễ mời hôm nay Hương trà quả thực đủ đầy Gia đình nhớ ngày hồn đã ra đi Âm dương cách trở một khi Hồn xa dương thế đã thì … năm Ngày giỗ gia đình viếng thăm Chúc hồn an nghỉ vĩnh hằng dài lâu Thương hồn gia đình xót đau Tuần rằm tư tết một màu gia chung .Phù hộ con cháu an khang Làm ăn mạnh giỏi lộc ban cho trần Sức khỏe dẻo dai trong thân Toàn gia tu đức nhân tâm đạo hiền Được hưởng phúc lộc thọ yên Trường tồn con cháu lưu truyền dài lâu Ghi rõ từng người trong gia đình. cha mẹ. địa chỉ.

Lễ nghi đơn giản tâm thành Tạ ơn công đức nói chung họ hàng Hôm nay kính lễ hương trà Nhớ ngày kính giỗ cũng là tạ ơn Kính mời tông tổ gia tiên Cùng về hiến hưởng tâm hương lễ mới Nội ngoai tất cả mọi người Vong âm về hưởng lễ mời trần dâng Bát hương nối mới đẹp chung Toàn gia một bát kính cung tại nhà Hội đồng gia tiên toàn gia Thờ chung một bát tại nhà đẹp tươi Đó là lệnh của đất trời Theo đạo nối mới khắp nơi thi hành Tàn dương đã khắp rõ rành Kính xin âm cũng chấp hành từ đây Đơn giản. gọn nhẹ. đủ đầy Theo đường đạo mới của nay thánh thần Kính cầu tiên tổ độ trần Con cháu muôn phần nhớ mãi công lao Có tổ có tông tự hào Tổ của đất nước. tổ vào gia tiên Mới có tổ quốc vững bền .

tổ sau gia đình Từng dòng họ một ơn sinh Ơn tổ gia đình mãi mãi trường lưu Xin cầu dòng họ sớm chiều Mạnh khỏe. tự do Cho ta áo ấm cơm no Cho ta hạnh phúc lớn to mạnh giàu Ơn sinh nhớ mãi công đầu Trước tổ đất nước.Cho ta độc lập. tu là làm ăn Để cầu phúc lộc thọ tăng An gia mạnh giỏi toàn năng gia đình Đơn thay sớ kính vong linh Chúc hồn chính suối an bình dài lâu Các tín chủ ghi rõ họ tên tuổi ở đâu rồi hóa cũng được Thỉnh vong tổ tiên (ngày giỗ) Đốt nén hương thơm chí tâm bái thỉnh Công tổ tiên non cao biển rộng Phận cháu con phải cúng phải thờ Nén hương nghi ngút khói đưa . chủ quyền. tu nết. nhất điều nghe cha Luôn tu tâm đạo thật thà Tu tính. đoàn kết.

huyện Đồng Hỷ. xóm La Dẫy. cô dì. Thần ra ân Hộ trì tiếp dẫn. xã Khe Mo.Chân linh phảng phất như vừa đâu đây Xin triệu thỉnh về ngay thụ hưởng Chút tâm thành con cháu kính dâng Xin Phật. tỉnh Thái Nguyên. tín chủ các con cháu thành tâm sửa lễ cúng dàng Xin thỉnh mời tổ tiên ông bà. độ phần trai nghi Duyên nay tại nước Việt Nam. tự do. Thánh. hạnh phúc Kính xin tạ đức quan thần Tạ thổ công đất của phần tại gia Tạ thổ công đất tại nhà Các quan đất ở xin là chứng tâm Cho nhà tín chủ kính dâng . chú bác phần mộ an táng tại La Dẫy Xin kính mời về lại lâm hiến hưởng Xin quy y Ngọc Phật Bài lễ Thổ Công – tạ đất ở Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập.

ngày tháng năm kính bái tại gia) Con xin quy y Ngọc Phật Mẫu sớ xin giải hạn cầu an Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập. hạnh phúc Kính xin giải hạn cầu an Kính trình trời đất Kính trình Phật. tự do. tuổi. đất nước Việt Nam độ trì (Cầu gì thêm thì viết vào ghi rõ tên. địa chỉ đang ở rồi hóa thay sớ. Thánh. lộc của sinh sôi Tuần rằm kính tạ ơn trời đất ban Ơn Phật.Lễ nghi hoa quả trà cúng kính thiên Tâm trần hiếu thảo dâng lên Cùng với lễ mặn tạ riêng đất nhà Xin quan chứng giúp tại gia Xin quan an định đất nhà từ đây Xin đẹp đất ở nơi này Bốn bề đất ở an nay mạnh thần Để xin cầu phúc lộc ân An gia phúc thọ cho trần tốt tươi Lộc người. Thần nước Việt Nam . Thánh.

Thánh.Kính xin cầu Phật. Thần thiêng độ trì Cầu trên giải hạn. Thánh. cứu nguy Cho trần thoát khỏi cảnh khi không lành Cầu độ an gia công danh Cầu độ phúc lộc thọ danh tốt tươi Qua nạn hạn ách dưới đời Gặp mọi sự tốt đẹp tươi lành Cầu tài cầu lộc tốt tươi Qua nạn. Thánh. hạn ách dưới đời Gặp mọi sự tốt đẹp tươi an lành Cầu tài cầu lộc tươi xanh Cho con cho cháu học hành giỏi giang Thông minh trí tuệ vẹn toàn Tránh được tệ nạn trái oan cho đời Cầu xin trên độ tại nơi Gia đình trần thế kính lời cầu xin Xin giải hạn tuổi trần dương Xin làm điều tốt theo gương Bác Hồ . Thần sáng tươi Cầu cha mẹ nước nam đời yêu thương Tuần rằm nghi lễ thành tâm Cầu xin Phật. Thần Trước cầu trời đất ban ân độ đời Cầu Phật.

tuổi từng người. Thánh nước mình Bác có phép lạ vô hình xưa nay Cầu xin hồn nước nam này Độ hộ dân nước. độ nay gia đình (Tín chủ ghi rõ họ tên.Xin học tư tưởng Bác cho Toàn dân Kính Bác tự do cho mình Theo lời Bác dậy chân tình Cả nước theo Bác kính linh hồn Người Kính cầu Bác độ hộ đời Lời đầu kính Bác hồn trời anh linh Bác là Phật. ghi rõ địa chỉ ở đâu. ghi rõ kính lễ ở nhà. ghi rõ lễ nghi tùy tâm chay mặn viết ra tờ giấy bỏ vào phong bì rồi hóa) Bài dâng sớ Con xin quy y Ngọc Phật Đôi tay con dâng sớ lên tâu Sớ đội lên đầu Cầu cho gia chủ sống lâu tuổi già Sớ tấu lên đức vua cha Sớ tấu Ngọc Phật ba tòa chứng minh Sớ tấu lên đến thiên đình . cầu những gì.

Ngọc Hoàng thượng đế chứng minh cho rồi Quan Nam Tào giở sớ ra soi Quan Bắc Đẩu cầm bút xét soi rõ tường Sớ bay lên đến Ngọc Hoàng Cộng đồng nghị luận đệ vào cung tiên Chúng con hạ giới có lòng Khấn cầu bách bái muôn trùng quỳ tâu Sớ vay như bướm như hoa Sớ bay về cửa vua cha Ngọc Phật Ngọc Hoàng tỏa sớ điểm danh Cầu được hai chữ hiển vinh sơn hà Cầu cho phú quý vinh hoa Cầu cho nam nữ tre già bình yên Sớ tấu lên đến thượng thiên Nhờ vua thánh hiền được chữ hiển vinh Con xin quy y Ngọc Phật Bài kinh tạ hương Đệ tử chúng con dâng nén hương trầm Con cầu con tấu hương trầm bay lên Hương bay lên đỉnh hoàng thiên Bay về cửa mẹ Phật hiền thánh tông Hương bay về cửa vua cha .

cửa Thánh con tâu Cúi đầu lạy Phật. các tòa Nguyện cầu cho mẹ.Bay về cửa mẹ. cho cha Cầu cho con cháu cửa nhà bình yên Chúng con ăn ở thảo hiền Thờ cha kính mẹ êm đềm trước sau Bước vào cửa Phật. lạy Thánh Con lậy tam tòa bề trên trời Phật mẹ cha Mở đường cứu vớt chúng con Chúng con đệ tử từ bi Tụng kinh sám hối tới kỳ quang vinh Con xin quy y Ngọc Phật . các dinh. cửa Mẫu. cửa cha hương trình Hương bay lên đến thiên đình Bay về các cửa.