You are on page 1of 3

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI PINANG

11010 BALIK PULAU
MINIT MESYUARAT PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
1/2015

Tarikh

: 21 Januari 2015 (Rabu)

Masa

: 1.35 petang

Tempat

: Bilik Guru Sekolah Kebangsaan Sungai Pinang

Kehadiran

: En. Osman Bin Ramly (Penolong Kanan Pentadbiran)
En. Nor Azam Bin Md Isa (Ketua Panitia)
En. Mohd Sharisal Bin Mohd Isa (Setiausaha)
Puan Samihah Binti Omar

Tidak Hadir:
Pn. Zakiah Binti Md Rashid (cuti bersalin)

1. KATA-KATA ALUAN KETUA PANITIA EKNOLOGI MAKLUMAT DAN
KOMUNIKASI
1.1 Ketua Panitia mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang hadir
dalam mesyuarat kali pertama ini.
1.2 Beliau juga berharap kerjasama daripada semua guru dapat diteruskan
bagi menjayakan setiap aktiviti-aktiviti yang akan dilaksanakan oleh
panitia tahun ini.

2. UCAPAN PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
2.1 Encik Osman Bin Ramly menyampaikan kesyukuran kerana mesyuarat
kali pertama ini dapat diatur dan dijalankan dengan baik.
2.2 Beliau berharap panitia ini dapat menjalankan aktiviti-aktiviti seperti mana
yang telah dirancang.

Tindakan: Semua guru TMK 4.6 Peperiksaan PKSR akan dijalankan 2 kali sepanjang tahun. guru boleh menggunakan bengkel semasa waktu lain (matapelajaran lain). PERBINCANGAN TUGASAN 4. Tindakan: Semua guru TMK 4. Perubahan ini bertujuan supaya guru dan murid mempunyai fokus dalam pengajaran. Pembahagian markah adalah mengikut 70% ujian dan 30% amali.2 Pengajaran matepelajaran RBT akan diadakan enam bulan pertama dan matapelajaran TMK akan diadakan selepas itu. Tindakan: Semua guru 4. HAL-HAL LAIN 5.4 Kursus-kursus berkaitan dengan Panitia Teknologi Maklumat dan Komunikasi akan dibincangkan dengan Ketua Panitia. Tindakan: Semua guru TMK 4.1 Semua guru matapelajaran perlu ada sukatan pelajaran dan rancangan tahunan. Taktikal dan Operasi perlu disediakan dan dipersetujui untuk meneruskan perancangan tahun sebelumnya 20112014. Namun begitu.5 Penggunaan makmal komputer adalah mengikut jadual. Tindakan: Semua guru TMK 4.1 Semua guru yang masuk dalam makmal komputer diminta untuk mengisi buku rekod penggunaan kerana penting bagi pemantauan penggunaan makmal. . Rekod pengajaran harian perlu ditulis seperti biasa. Tindakan: Semua guru 5. PERKARA BERBANGKIT 4.3.3 Perancangan Strategik.

. ........55........ Keb.... Disahkan oleh...... .......... Pembelian tunai dibawah RM100 berserta resit untuk membuat tuntutan................ Keb...... Disediakan oleh............................... Sungai Pinang ..Tindakan: Semua guru 5.2 Wang PCG bagi panitia TMK tahun 2015 adalah RM1159.. Mesyuarat ditangguhkan pada jam 3...... (MOHD SHARISAL BIN MOHD ISA) (NOR AZAM BIN MD ISA) Setiausaha Panitia TMK Ketua Panitia TMK Sek.............10 petang. Sungai Pinang Sek.......