You are on page 1of 92

Fotodetectoare

Exemplu de aplicaţie
Detector de proximitate

Transmisie optică în spaţiu liber

Transmisie prin fibră optică într-un singur sens (simplex) .

Transmisie în ambele sensuri pe două fibre optice (full duplex) .

Principiul detecţiei radiaţiei într-un semiconductor (fotorezistenţă) .

Layoutul interdigitat al electrozilor fotorezistenţei .

Fotodioda .

Caracteristicile statice ale fotodiodei .

Mecanismul de generare a fotocurentului la iluminarea fotodiodei Sus : Distribuţia câmpului electric în fotodiodă la polarizare inversă .

Ruperea perechilor electron-gol în procesul detecţiei generează curent pe seama ambelor tipuri de purtători de sarcină .

Macromodelul (modelul de circuit) al fotodiodei .

Dreptele de sarcină în cadranul III .

Stabilirea PSF .

Funcţionarea în cadranul I .

Celula fotovoltaică legată în scurtcircuit .

Răspunsul unor semiconductoare în domeniul lungimilor de undă .

Răspunsul semiconductoarelor în domeniul λ. C – conventional şi respectiv L. C = 1310 nm. cu marcarea ferestrelor pentru comunicaţii optice: O – original. L = 1550 nm) .Long band ( O = 820 nm.

Structura fotodiodei pin .

.

Arie de diode pin .

Fotodiodă pin integrată împreuna cu amplificatorul său. un tranzistor mesfet de ÎF .

Structura tipică a diodei pin .

Caracteristici spectrale .

Caracteristici spectrale reale şi idealizate .

.

nivelele de energie.Structura. distribuţia de sarcină şi câmpul electric în fotodiodă .

Fotodiodă Schottky .

Fotodiodă cu avalanşă .

Multiplicarea în avalanşă .

Distribuţia câmpului electric în dioda APD .

Secţiune .

Fotodioda cu avalanşă .

APD în scară .

Modelarea multiplicării .

APD cuplată la o fibră .

Comparaţie între circuitele de comandă PD / APD .

Randamentul cuantic în funcţie de rata de transmisie [Gb/s] .

Fotodetector cu undă progresivă .

Fotodetector cu cavitate rezonantă .

Fototranzistorul .

Fototranzistorul bipolar .

Detectoare cu fotodiodă .

Circuitul de bază .

Variantă .

Circuitele tipice de utilizare

La fel :

Amplificator cu fotodiodă
(PD în cadranul III)

Amplificator logaritmic .

Aplicaţii Exemple de utilizare Alte componente asociate .

Detector de “plin” Montaj pentru supravegherea curgerii unui lichid printr-o conductă transparentă .

Egalizarea drumului optic .

Egalizarea drumului optic impune folosirea unui compensator .

Modele recomandate pentru dispunerea adezivului .

cu cuploare de fibră (b) .Separare de căi (a) şi respectiv repartitoare x4.

Reflectoare .

Ecran reflectorizant .

Detectoare de radiaţie în regim de comparator .

Amplificator liniar pentru măsurarea densităţii .

Sesizor de prezenţă .

Sesizor de prezenţă Obiectul din dreapta Ob este luminat de L şi “văzut” de fotodetectorul E .

altă soluţie .Aceeşi idee.

Aberaţii de colimare datorate faptului că sursa are o anumită suprafaţă radiantă. nu este punctiformă .

Locul fotodetectorului / receptorului de fibră în sistemul de transmisie .

Tipuri de receptoare .

Receptor simplu .

Necesitatea refacerii nivelului înainte de conversia digitală .

Receptor de fibră PMI ( Precision Monolithics Incorporated) .

Receptor analogic cu schimbare de frecvenţă ( superheterodină) .

Emiţător şi receptor de fibră optică .

Receptor integrat

Controler 100Base pentru link full-duplex
pe două fibre la 100 Mb/s

Pierderi la detecţie .

Măsurare .

Nivele tipice pe un link optic .

Configuraţie tipică de receptor digital .

Preamplificatorul de fotodiodă – – schemă clasică ( HP) .

Filtrarea suplimentară a sursei la semnal (foarte) mic – în etajul de intrare .

Testarea receptorului La intrare se aplică un flux optic modulat în amplitudine OOK – on-off-keying .

.

.

Schema internă a receptorului .

Diagrama ochiului .

Definiţia timpilor de comutaţie .

Aspectul tipic al unei forme de undă corespunzând unei transmisii de date .

obţinută cu un osciloscop cu eşantionare-memorare (1ns/div – GHz) .Oscilograma semnalului digital cu evidenţierea ochiului.

Definiţia ochiului .

Definiţia ferestrei de decizie .

Jitterul – modulaţia parazită de fază (uşoară) .

Pragul şi timpii .

Transmisie pe f. în regim de impulsuri .o.