You are on page 1of 1

Pregătirea în ReiKi are trei părţi distincte

:
1. Iniţierile şi Acordajele, fără de care această tehnică nu funcţionează.
Acordajele sunt proceduri energetice, şi nu numai, prin care Maestrul
"acordează" studentul la Energia Universală ReiKi pentru ca acesta să o
poată accesa şi să o transmită mai departe, spre propriul corp (fizic şi
energetic) sau spre alte persoane, animale, plante, obiecte etc.
2. Partea teoretică care se predă în cadrul cursurilor sau se poate asimila
prin studiu individual.
3. Activitatea ulterioară pe care o va desfăşura iniţiatul, la început putând fi
consultat Maestrul pentru a găsi metodele de tratament( veti primii un ghid
de tratamente reiki)
Dintre cele 3 părţi, cele esenţiale şi cele mai importante sunt părţile 1 şi 3.
După acordaje evoluţia iniţiantului este individuală, Maestrul putând doar să
îl îndrume şi să-l sfătuiască.
Ca orice evoluţie spirituală autentică, ea este întodeauna individuală.
La gradul I, după Iniţiere şi însuşirea cunoştintelor de bază teoretice,
urmează o perioadă (tradiţională) de purificare şi autovindecare de 21 de
zile.
În vest, ca şi la noi, se cunosc în mod tradiţional patru nivele Reiki şi
anume:
Gradul 1 - în care se primesc 4 acordaje (Iniţieri) distincte, se focalizează
pe învăţarea noţiunilor de istorie a sistemului ReiKi, noţiuni de autovindecare şi purificare, aplicarea principiilor ReiKi în viaţa de zi cu zi, autoechilibrarea, armonizarea cu cei din jur, cu natura şi cu universul, învăţarea
poziţiilor de mâini pentru autotratment şi pentru tratamentul altor persoane,
efectuarea unor exerciţii energetice, dezvoltarea abilităţilor şi sensibilităţii la
energie, pregătirea pentru trecerea la următorul nivel.
Gradul 2 - în care se primesc 1 sau 2 acordaje (Iniţieri), este concentrat
pe învăţarea a trei simboluri sacre, tehnici şi modalităţi de activare şi
utilizare a acestora, pe tratamentul mental-emoţional şi distal, dezvoltarea
canalului energetic, utilizarea celor 3 simboluri sacre în tehnicile învăţate la
nivelul I, învăţarea unor tehnici noi specifice nivelului 2, învăţarea unor noi
exerciţii energetice, dezvoltarea abilităţilor şi sensibilităţii energetice,
modalităţi de evoluţie spirituală, pregătirea pentru trecerea la un nivel
superior.
Gradul 3 - în care se primeşte un acordaj complex (o Iniţiere complexă),
nivelul - este axat pe învăţarea simbolului de Maestru, a învăţăturilor
specifice, a tehnicilor avansate de evoluţie spirituală, utilizarea avansată a
energiei, noi metode şi tehnici de tratamente.
Gradul 4 - în care se primeşte un acordaj complex (o Iniţiere complexă),
Nivelul de Maestru Profesor (Teacher) - este axat pe primirea învăţăturilor
Sacre şi învăţarea procedurilor de Acordaje /Initieri.