You are on page 1of 6

S.C.

NUTRICOM SA OLTENIŢA
OLTENIŢA, STR. PORTULUI , NR.52, JUD.CĂLĂRAŞI
Tel.0242-515430, Fax. 021-3101600
COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII
,,REDUCEŢI EXPUNEREA LA ZGOMOT !”
“ Stop that noise!”
-24-28 Octombrie 2005- SĂPTĂMÂNA EUROPEANĂ PENTRU SECURITATE
ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ.
CAMPANIA DE INFORMARE PE TEMA:
,,ZGOMOTUL LA LOCUL DE MUNCĂ”
Motto : Vladimir Spidla, Comisarul European pentru Ocupare, Afaceri Sociale şi
Egalitate de şanse: ,,Efectele zgomotului nu sunt limitate la pierderea auzului. El
poate cauza accidente de muncă şi creşterea nivelului de stres”.
S.C. NUTRICOM SA OLTENIŢA
Referat: ,,Reducerea poluarii fonice la locurile de munca “
S.C. NUTRICOM SA OLTENI ŢA s-a înfiinţat ca unitate producătoare de
nutreţuri concentrate în anul 1964. După 1990 se transformă în societate comercială,
se privatizează în 1995, în prezent având capital integral privat.
Datorită investiţiilor masive de capital realizate după privatizare, astăzi, S.C.
NUTRICOM SA Olteniţa a devenit un nume tot mai cunoscut pe piaţa produselor
agroalimentare. Fabrica de Nutreţuri Combinate realizează hrană pentru animalele
din fermele diverşilor beneficiari, dar şi pentru fermele proprii de creşterea porcilor
din comunele Sohatu, Chirnogi, Mânăstirea, Dragalina şi creşterea păsărilor (in
comuna Dragalina şi S.C. Avicola SA Călăraşi).
Fluxul tehnologic desfăşurat pentru fabricarea nutreţurilor concentrate este
următorul:
 aprovizionarea şi recepţionarea materiilor prime
 depozitarea materiilor prime
 cântărirea, dozarea fiecărui component al reţetei de fabricaţie
 măcinarea componentelor macrodimensionale solide
 amestecarea (malaxarea)- pentru omogenizarea produsului finit
 granularea nutreţurilor cu ajutorul aburului
 depozitarea produsului finit (nutreţuri concentrate) vrac sau însăcuit

Zgomotul este un factor de risc care poate conduce la deficienţe de auz. NUTRICOM SA Olteniţa acţionează în permanenţă pentru reducerea acestui factor de risc. Având în vedere că utilajele cuprinse în tehnologia de fabricaţie descrisă mai sus produc zgomot. sub directa îndrumare a inspectorilor ITM Călăraşi. Fluxul tehnologic se desfăşoară cu ajutorul următoarelor componente:  transportoare şi elevatoare de materii prime  3 cântare de dozare electronice şi 2 cântare cu doze tensiometrice  2 tarare. avînd toate componentele la standardele europene ale vremii. 2.Secţia de fabricaţie a nutreţurilor concentrate granulate are dotări specifice: utilaje. Acestea erau certificate din punct de vedere al calităţii tehnice. instalaţii şi echipamente industriale. aparaturi electriuce şi de automatizări specifice.C.curăţitoare pentru cereale şi produs finit  2 mori pentru măcinare materii prime de 40 t/h capacitate  1 malaxor materii prime – 4 t capacitate  3 granulatoare – 30t /h capacitate. dar care provoacă şi:  vătămarea internă a urechii  creşterea riscului de accidente  stresul legat de muncă Plecând de la aceste premise. proiectarea fluxului de fabricaţie şi livrarea completă a liniei de fabricaţie.  3 răcitoare şi 3 zdrobitoare  instalaţii tehnologice de apă. Evaluarea riscurilor legate de zgomot. Eliminarea surselor de zgomot . Capacitatea maximă de producţie proiectată a fabricii de nutreţuri este de 40 t/h. respective Responsabilii cu Protecţia Muncii. Tehnologia de fabricaţie este furnizată de firma olandeză VAN AARSEN. acolo unde acest lucru este posibil. fiind pusa în funcţiune în anul 1997. Producţia marfă anuală a fost la nivelul anului 2004 de 67. aer comprimat. S.nutreţuri concentrate.000 tone. aceasta fiind realizată cu persoane competente. în urma controalelor effectuate. în baza unui contract amplu care a constat în studii. uleiuri vegetale. NUTRICOM SA Olteniţa şi Compartimentul de Protecţia Muncii au considerat dintotdeauna că zgomotul la locul de muncă nu trebuie neglijat. . conducerea S. abur  cabină de comandă. Problematica zgomotului a fost abordată în următoarele direcţii: 1. metiononă.C. dar şi al îndeplinirii prevederilor de sănătate şi securitate în muncă. de unde procesul de fabricaţie este controlat de computer şi automatizat.

Expunerea la zgomot este periodica .3.loc de munca ocupat de muncitor fabricatie.  ‚’Mori’’ si ‚’Tarare’’ – componente ale fluxului de fabricatie unde nu exista locuri de munca. tipul şi durata expunerii angajaţilor la zgomot. Ultimele inregistrari ale noxei profesionale zgomot au fost realizate in anul curent – 2005. cu sprijinul Laboratorului Specializat al DSP Calarasi si sub directa indrumare a inspectorilor de munca ai ITM Calarasi. Evaluarea zgomotului Se realizează permanent de către Responsabilii cu Protecţia Muncii care analizează: locurile de muncă expuse la zgomot. si au indicat urmatoarele valori masurate:     ‚’Granulatoare’’ – 99 dbA ‚’Alimentare Sare” – 94 dbA ‚’Tarar’’ – 98 dbA ‚’Mori’’ – 104 dbA. de aproximativ 6-7 h / zi din durata de 12 h a turei de fabricatie. nivelul.  ‘’Alimentare Sare’’. SC NUTRICOM SA Oltenita a realizat periodic masuratori ale nivelului de zgomot. sursele de zgomot. informaţii puse la dispoziţie de producătorii de echipamente tehnice. informaţii ale controalelor medicale. dar unde zgomotul produs este ridicat si se propaga la celelalte locuri de munca din incinta corpului de fabricatie ( granulatoare. 4. ce realizeaza alimentarea cu sare in vederea dozarii electronice. Au fost identificate locurile de muncă având risc de producere a zgomotului ca noxă profesională:  ‘’Granulatoare’’. Combaterea zgomotului prin adoptarea de măsuri pentru prevenirea si limitarea expunerii. . Eliminarea surselor de zgomot.loc de munca ocupat de electrician intretinere si mecanic de intretinere care supravegheaza functionarea acestora. Expunerea la zgomot este permanenta pe durata de 12 h a turei de fabricatie.pentru a se consta eventuale schimbări. Revizuirea şi verificarea locurilor de muncă. alimentare sare ) sau din exterior. De asemenea se iau în consideraţie informaţii oferite de angajaţi.

 utilizarea de materiale de protectie fonoabsorbante . astfel încât lucrul în zonele cu zgomot este strict limitat. la locurile de muncă evidentiate la punctul anterior. de termoizolatie si de izolatie fonica ( Rw – coeficientul de izolatie fonica = 15-20 dB). În prezent. cu miez din poliuretan. un consum mai redus de energie. ci si eliminarea unor surse importante de zgomot. Modernizarea tehnologica inceputa cu inlocuirea liniei de fabricatie in anul 1997 a insemnat nu numai adoptarea unor solutii moderne de producere a nutreturilor concentrate. avand rol de protectie la foc.14. unde nu activează decât salariaţi desemnaţi.  efectuarea întreţinerii preventive a utilajelor şi echipamentelor.  Combaterea zgomotului Protecţia angajaţilor faţă de zgomot se realizează prin măsuri tehnicoorganizatorice: a)Combaterea zgomotului la sursă prin mijloace tehnice:  evitarea impactului metal pe metal. b) Măsuri colective de combatere a zgomotului  restricţionarea accesului în zonele zgomotoase (exemplu restricţionarea accesului salariaţilor în zona morilor şi granulatoarelor. spre alte locuri de muncă. Acest lucru se realizeaza pentru reducerea propagării zgomotului în exterior.  planificarea activitatilor producatoare de zgomot. imbunatatirea conditiilor de munca ale salariatilor. deoarece zgomotul nu poate fi eliminat.  alternarea salariatilor la locurile de munca expuse la zgomot ( ‘’granulatoare’’.  organizarea programului de lucru.C. astfel incit acestea sa afecteze un numar cat mai mic de salariati. acolo unde acest lucru este posibil. utilaje care constituiau surse de zgomot importante. in anul 2002 conducerea S. tip sandwich. în intervalele orare stabilite). ‘’alimentare sare’’). la clădirea corpului de fabricaţie se montează. NUTRICOM SA Olteniţa a luat hotărârea dezafectării a doua uscătoare de cereale US. acesta este combătut în permanenţă.  amplasarea de atenuatoare de zgomot şi vibraţii (exemplu amortizoare din cauciuc la mori). De asemenea. panouri tip ECOPANEL. c) Mijloace individuale de protecţie a auzului: .SC NUTRICOM SA Oltenita este preocupata sa elimine sursele de zgomot.  verificarea permanentă a încasetărilor şi carcasărilor utilajelor care produc zgomot. montate la silozul de cereale.în prezent.

în perspectiva integrării europene. salariaţii care lucrează în locurile de muncă ce au ca factor de risczgomotul sunt dotaţi cu: antifoane interne(dopuri) şi antifoane externe (căşti)  utilizarea antifoanelor este impusă.Călăraşi. In prezent se studiaza posibilitatea realizarii in viitor a urmatoarelor masuri de eliminare si diminuare a zgomotului :  amplasarea de ecrane de protectie fonoabsorbante in apropierea surselor de zgomot. . şi din acest punct de vedere lucrurile sunt departe de a fi perfecte. NUTRICOM SA Olteniţa nu a înregistrat până acum nici o afecţiune auditivă a vreunui salariat şi va acorda în continuare aceeaşi atenţie respectării legislaţiei muncii. firme de proiectare.) Problematica zgomotului la locul de muncă este complexă. Pentru viitor societatea noastra isi propune sa actioneze constant pentru diminuarea acestei noxe profesionale.  lucrătorii au posibilitatea să aleagă tipul de antifon mai confortabil şi sunt instruiţi privind modul de utilizare.  construirea unor cabinefonoizolatoare pentru salariatii expusi actiunii zgomotului. sub directa supraveghere a inspectorilor de muncă ai I. NUTRICOM SA Olteniţa realizează monitorizarea acestor locuri de muncă.C.etc. obligatorie şi urmărită. Sunt efectuate periodic determinării ale noxei profesionale zgomot. S.C.  Initierea unui program de studii pentru reducerea emisiei de zgomot cu insitutii specializate ( institute de cercetare.  Implementarea unui program de achizitionare de utilaje si echipamente tehnice alternative care sa tina seama de cerinta emisiei reduse de zgomot – acolo unde acest lucru este posibil. Revizuirea locurilor de muncă supuse zgomotului S. mai ales in perspectiva stabilirii de catre normele europene a unui nivel limita maxim admis pentru zgomot de 87 dBA.M.  realizarea unor programe de lucru prin care sa se tina sub control expunerea la zgomot.  cresterea numarului de atenuatoare de zgomot si vibratii.T. păstrare şi întreţinere al acestora. ultimul set de determinări realizându-se în acest an.

NUTRICOM SA Olteniţa. Responsabil Protectia Muncii Ing.S. Întocmit.C. COMPARTIMENT PROTECŢIA MUNCII. Păun Gilio-Nicolae .