You are on page 1of 6

PARTICULARITĂŢI MORFOLOGICE, FUNCŢIONALE ŞI

PSIHOLOGICE LA DIFERITE VÂRSTE
VÂRSTA 6 – 10 ANI
CARACTERISTICI GENERALE
 Perioadă de relativă stabilitate şi liniste; cea mai bună perioadă ȋn ce priveşte capacitatea
de ȋnvaţare motrică şi progres rapid; vârsta marii generozităţi .
MORFOLOGIC
 Creştere gobală ȋn ritm moderat
 Proporţionalitate ȋnalţime - greutate (4-5 cm/an, 2-3kg/an)
 Raport relativ egal schelet – musculatură
 Rapor: muşhi/ greutate : 27,5%
 Osificare: caracter cartilaginos
 Muşchi lungii şi subţiri
FUNCŢIONAL
 Aparatul cardiovascular: volumul creşte rapid, vasele sanguine sunt ȋnguste, ceea ce
implică un efort mare pentru ȋmpingerea sângelu; aparatul circulator puternic solicitat;
insuficientă aprovizionare cu sânge a creierului şi organelor ȋn timpul efortului; debitul
cardiac 2,9 l/min; tensiunea arterială mai mica ca la adulţi.
 Aparatul respirator: ventilaţia pulmonară mai mare ca la adulţi; procentul de folosire a
O2 din aerul inspirat mai mic ca la adulţi; capacitatea vitala = 2000 cm; frecvenţa
respiratorie = 18 resp/min.
 Metabolismul: mai mare cu cât organismul este mai tânăr; predomină procesele de
asimilaţie ;
PSIHOLGIC
 Gândirea: caracter imediat practic; capacitate slabă de analiză şi sinteză; gândirea
creatoare se rezumă la artificii de joc;
 Senzaţii-percepţii : caracter descriptiv; dificultăţi de percepţia timpului, spaţiului şi
formelor
 Procese cortical: predomină excitaţia
 Limbajul: dialogat – monologat
 Memoria: prinde uşor, dar uită repede; reproductivă
 Imaginaţia: reproductivă
 Atenţia: caracter voluntar; concentrare puternică; stabilitate redusă
 Afectivitatea: emoţiile şi sentimentele caracter momentan, apărând şi dispărând odată cu
fenomenele care le provoacă; emoţii şi sentimente de tip imitativ; caracter exploziv;
dragoste pentru antrenor; apare idealul ȋn viaţă; emotivitate crescută; mare generozitate
 Vointa: curaj – hotărâre.
 Personalitate: personalitatea se formează prin acţiunea conjugată: familie – şcoală –
antrenor(profesorr.

ȋn principal din volumul de antrenament DEPRINDERI MOTRICE : învățare  De bază : mers. târâre  Specifice : gimnastică. forţă generală (secundar).INDICAŢII METODICE          PARAMETRII EFORTULUI FIZIC Volum/zi: 50-70 min Volum/săptămână: 180-210 min Volum/săptămână-vacanţă: 240-300 min Intensitate: mica-medie Grad de dificultate: redus CALITĂŢILE MOTRICE Viteza Coordonare(ȋndemânare) Mobilitate-supleţe Rezistenţă aerobă. atletism. sărituri. cățărare. jocuri sportive(inițiere)  Școala alergării  Școala săriturii MIJLOACE :  Jocuri de mișcare  Ștafete  Parcursuri aplicative  Exerciții de gimnastică articulară și acrobatică  Exerciții specifice atletismului  Exerciții din jocuri sportive . alergare.

capacitatea vitala = 2800 cm. sunt filtrate prin funcţia analitico-sintetică a scoarţei cerebrale. insuficientă irigare a creierului şi a altor organe ȋn timpul efortului. apare inhibiţia condiţionată  Limbajul: dialogat  Memoria: mai activă. stări de ameţeală şi apariţia rapidă a oboselii. posibilităţi scazute la efortul de rezistenţă. creşte volumul plămânilor. efortul muscular stimulează procesele de dezasimilaţie (alimentaţie corespunzătoare) PSIHOLOGIC  Gândirea: caracterul unei logici abrupte. se dezvoltă muşchii respiratori  Metabolismul: predomină procesele de asimilaţie. se rupe stabilitatea vârstei anterioare. făcându-se legătura ȋntre aspectele percepute şi alte date şi ȋnsuşiri memorate anterior  Procesele corticale: predomină excitaţia. 7 -10 kg  Toracele se dezvoltă mai mult ȋn lungime decât ȋn largime.  Aparatul respirator: schimburile respiratorii ȋn efort nu sunt satisfacute ȋn condiţii optime. creşte capacitatea de asimilare. vasele sanguine sunt ȋnguste. obiectele şi fenomenele fiind percepute cu ȋnsuşirile lor particulare. ceea ce implica efort mare pentru ȋmpingerea sângelui. se pun bazele tehnicii corecte – stereotipuri dinamice  Senzaţii-percepţii: caracter interpretativ. caracter instabil al . calităţile de durată si reproducere mai bine reprezentate  Imaginatia: reproductivă-imitativă  Atenţia: caracter voluntar. sinteza şi generalizarea fiind deficitare. aparatul circulator puternic solicitat (nevoia de O2 şi substanţe energetice pentru muşchi şi organe). varsta primelor performanţe MORFOLOGIC  Creşterea lungimii corpului. creşte spiritul de observaţie. crestere explozivă  Structura oaselor se apropie de cea a adultului  Creştere ȋn ȋnaltime ȋn detrimentul greutăţi : 15 – 16 cm. ȋmpiedecând satisfacerea ȋn condiţii optime a schimburilor respiratorii  Organele din bazin caracterizate de insuficientă stabilitate  Muşchii lungi şi subţiri  Raport greutate muşchi – greutate corp = 32 % FUNCŢIONAL  Aparatul cardiovascular: volumul inimii creşte rapid. dar se merge spre echilibru. concentrarea intensă. stabilitate scazută  Afectivitatea: emoţiile şi sentimentele devin mai stăpânite. apare spiritul de echipă.VÂRSTA 11 – 14 ANI CARACTERISTICI PRINCIPALE  Pubertatea marchează ȋnceputul maturizării fizice a individului. fiind o perioadă de intensă formare a personalităţii. de construire a conştiinţei morale.

sărituri.  sentimentelor. jocuri sportive  De bază : mers. atletism. prietenii ȋntre parteneri de acelaşi sex. târâre  Școala alergării  Școala săriturii MIJLOACE :  Exerciții specifice atletismului  Exerciții din jocuri sportive  Exerciții de gimnastică articulară și acrobatică  Jocuri de mișcare  Ștafete  Parcursuri aplicative . interesele se intensifică. primele gânduri despre viitoarea profesie. alergare. cățărare. mod propriu de a rezolva situaţiile apărute ȋn teren INDICAŢII METODICE PARAMETRII EFORTULUI FIZIC  Volum antrenament/zi : 60 – 100 min  Volum antrenament/săptămână: 250 – 350 min  Intensitate: medie  Grad de dificultate: mediu CALITĂŢI MORICE  Viteza  Mobilitate-supleţe  Rezistenţa aerobă  Forţa cu caracter general  Coordonare (ȋndemânare) DEPRINDERI MOTRICE : consolidare  Specifice : gimnastică. dragoste pentru sexul opus Voinţa: tenacitate-hotărâre-curaj-spirit de sacrificiu Personalitatea : imaginea despre sine devine mai critică. ȋncrederea ȋn forţele proprii depaşeşte posibilităţile reale.

apariția primei iubiri. 5 – 6 l de sânge  Aparatul respirator: maturizare. 2 %  Raportul înalțime – greutate se normalizează  Prin creșterea diametrelor și perimetrelor corpul se apropie de dimensiunile omului tânăr  Raporturile dintre segmente se fixează definitiv FUNCȚIONAL  Aparatul cadiovasclar: volumul inimii ajunge la dimensiuni normale. fază de liniște și stabilitate MORFOLOGICE  Stabilizare a ritmului de creștere  Dazvoltarea scheletului este terminată în mare  Creșterea intensă a organelor interne. putându-se efectua cele mai complexe operații de analiză și sinteză  Senzații-percepții: caracter conștient. începuturile integrării sociale  Vointa: abnegație + sacrificiu  Personalitate: gusturile și opiniile au caracter indivdual. spirit autocritic. întelegând caracteristicile și relațiile obiectelor și fenomenelor  Proces corticale: echilibru. se dă atenție stilului de munca. ceea ce implică maturizare. echilibrul emoțional se stabilizează. logica reținând esențialul  Imaginația : controlată de rațiune  Atenția: foarte activă. locul în societate și pe terenul de sport fiind alături de cei mari.VÂRSTA 16 – 19 ANI CARACTERISTICI GENERALE  Adolescența definitivează trăsăturile viitorului tânăr pregătindu-l pentru via ță și marea performanță. 16 – 18 respiratii/min  Metabolism: normalizare PSIHOLOGIC  Gândire: complexă. apariția prieteniei juvenile. afirmarea de sine INDICATII METODICE . ajută gândirea și judecata  Afectivitatea: se conturează dragostea pentru fotbal. bine reprezentată inhibiția condiționată  Limbajul: dialogat  Memoria: sprijină gândirea și judecata. a țesutului muscular și a celui osos  Toracele se dezvoltă mai mult ca bazinul  Dezvoltarea musculaturii ajunge din urma dezvoltarea scheletului  Raport greutate mușchi – greutate corp = 44.

specific diferitelor ramuri de sport . gimnastică.PARAMETRI EFORTULUI  Volum/zi : 100 – 150 min  Volum/saptamână : 350 – 450 min  Intensitate : mare  Grad de dificultate : mare CALITATI MOTRICE  Viteza sub toate aspectele  Rezistența sub toate aspectele  Forța sub toate aspectele  Mobilitate – suplețe  Capacității coordinative DEPRINDERI MOTRICE  Specifice diferitelor ramuri de sport  Individualizarea pregătirii MIJLOACE  Jocuri sportive – global  Exrciții din diferite ramuri de sport  Exerciții fizice din atletism.