You are on page 1of 2

KOMODA STAVANGER 4/2

KOMODA STAVANGER 2 + 3

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Technick daje
Vka komody:

KOMODA TROMSO 4/2

72 cm

rkakomody:

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Technick daje
125 cm

Vka komody:

70 cm

Dkakomody:40 cm

rkakomody:

Technick daje
85 cm

Vka komody:

102 cm

Dkakomody:40 cm

KOMODA STAVANGER 3/3

rkakomody:

85 cm

Dkakomody:40 cm

KOMODA STAVANGER 2 + 2

KATALG PRODUKTOV

KOMODA RATTAN 4/2

NON STOLKY A KOMODY


Jednotliv kusy nbytkuboli naprojektovan pecilne do
modernch, eurpskych spln. Obdivuhodne skruj
vek miestnosti, ale hodia sa aj do mench, tulnch
izieb.

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Technick daje
Vka komody:

87 cm

rkakomody:

Technick daje
125 cm

Vka komody:

55 cm

Dkakomody:40 cm

rkakomody:

Technick daje
85 cm

Technick daje

Dkakomody:40 cm

Vka komody:

125 cm

Projektant inteligentne vyrieil problm, ako


prispsobi vzhad nonho stolka a postele
s rovnakm nzvom. Vaka zadnej stene, ktor
je umiestnen v rovnakej vke ako zadn elo
postele, je mon oba kusy nbytku spoji
a vytvori tak jednu rovinu.Vaka tomu zskame
skvel, modern komplet splovho nbytku.
Moridlo a lak maj potrebn certifikty a atesty. Nbytok je vyroben zo 100% borovicovho
alebo bukovho dreva vhrbke 2 centimetra.

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

Technick daje
85 cm

rkakomody:

KOMODA RATTAN 2/2

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

rkakomody:

70 cm

Dkakomody:40 cm

KOMODA TROMSO 4/1

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

82 cm

Vka komody:

Dkakomody:40 cm

KOMODA STAVANGER 2/2

Vka komody:

Komoda je vyrban len vpreveden


zmasvneho borovicovho dreva

102 cm

rkakomody:

Dkakomody:40 cm

Technick daje
85 cm

Vka komody:

72 cm

rkakomody:

Dkakomody:40 cm

85 cm

STOLK BERGMAN

STOLK LAGERKVIST

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

STOLK STAVANGER 2

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Technick daje
Vka nonho stolka:

51 cm

rka nonho stolka:

Dka nonho stolka:

35 cm

Vntorn rozmer zsuvky:

Stolk je vyrban len vpreveden


zborovicovho dreva

Technick daje
40 cm
29,5 x 26 x 7cm

Vka nonho stolka:

38 cm

rka nonho stolka:

Dka nonho stolka:

36 cm

Vntorn rozmer zsuvky:

Vka od podlahy k vrchenj doske: 25 cm

STOLK STAVANGER 0

Stolk je vyrban len vpreveden


zborovicovho dreva

Technick daje
40 cm
29,5 x 26 x 7cm

Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

40 cm

rka nonho stolka:

Technick daje
45 cm

Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

40 cm

rka nonho stolka:

45 cm

Vka od podlahy k vrchenj doske: 38 cm

KOMODY VISBY ZMASVNEHO BOROVICOVHO ABUKOVHO DREVA:

STOLK ARHUS 1S

STOLK SANDEMO 1S

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Technick daje
Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

STOLK STAVANGER 1+

rka nonho stolka:

Stolk je vyrban len vpreveden


zborovicovho dreva

Technick daje
40 cm

35 cm

KOMODA SANDEMO 3S

Vka nonho stolka:

25 cm

Dka nonho stolka:

36 cm

rka nonho stolka:

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Technick daje
40 cm

Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

40 cm

rka nonho stolka:

Technick daje
45 cm

Celkov rka::

120 cm

Celkov vka:

81 cm

Celkov dka:

45,5 cm

Vntorn rozmery zsuvky: 111,5 cm x 37,5 cm x 17,5 cm

Vka od podlahy k vrchenj doske: 25 cm

STOLK ARHUS HIGH 2S

STOLK SANDEMO HIGH 2S

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Technick daje
Vka nonho stolka:
Dka nonho stolka:

STOLK STAVANGER 1

53 cm

rka nonho stolka:

36 cm

Vntorn rozmer zsuvky:

Vka od podlahy k vrchenj doske: 38 cm

Stolk je vyrban len vpreveden


zborovicovho dreva

Technick daje
40 cm
29,5 x 26 x 7cm

KOMODA ARHUS 5S

Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

36 cm

rka nonho stolka:

Monos vyhotovenia aj vpreveden


zmasvneho bukovho dreva

Technick daje
38 cm

Vka nonho stolka:

40 cm

Dka nonho stolka:

40 cm

rka nonho stolka:

Technick daje
45 cm

Celkov rka::

120 cm

Celkov vka:

90 cm

Celkov dka:
Vntorn rozmery menej zsuvky:

Vntorn rozmery vej zsuvky:107 x 38 x 20 cm

45 cm
49,5 x 38 x 20 cm