You are on page 1of 1

Spektaklio analizės klausimynas

Pagal Patrice Pavis
Spektaklio elementas
Bendri spektaklio klausimai
Scenografija

Klausimai
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

ar įmanoma nuosekliai interpretuoti tekstą?
teatrinis tekstas ir spektaklio tekstas vientisas ar nevientisas?
ar įmanoma nustatyti spektaklio estetinę priklausomybę?
vaidybinės ir žiūrovų erdvės ryšiai
spalvų, formų, medžiagų sistemos ir jų konotacijos
erdvės organizavimo principai
scenos ir ją supančios erdvės ryšiai
scenovaizdžio ir teatriniame tekste aprašytos veiksmo vietos
ryšiai
6. ryšiai tarp to, kas rodoma, ir to, kas nuslėpta

Šviesų partitūra
Rekvizitas

tipai, funkcijos, jų santykis su spektaklio erdve ir aktoriais

Kostiumai

tipai ir santykis su aktoriais

Vaidyba

1. aktoriaus ryšiai su kitais ansamblio nariais
2. ryšys tekstas-aktorius, aktorius-vaidmuo
3. vokalinės savybės

Muzikos, garsų, tylos funkcijos
Spektaklio ritmas
Režisieriaus požiūris į fabulą
Tekstas spektaklyje
Žiūrovai

1. atskirų elementų ritmas (dialogas, gestai, judesys)
2. bendras spektaklio ritmas (ritminės struktūros pokyčiai,
pastovumas, kaita)
1. ištikimybė tekstui
2. tekstas – daugiaprasmis, bandymai ir būdai konkretizuoti
3. kaip režisūra traktuoja žanrines teksto savybes?
1. kaip režisierius pakeitė tekstą?
2. kokias funkcijas režisūra priskiria teatriniam tekstui?
1. teatro tipas
2. kokius lūkesčius puoselėjai eidama / -as į spektaklį?
3. kaip reagavo publika?
4. kokie vaizdai išliko atmintyje?
1. ko negalima laikyti ženklais?
2. kas atrodė be prasmės?