You are on page 1of 4

1.

Razvojno primjerene i integrativne zadaće
Tjelesni i psihomotorički razvoj:

Razvoj koordinacije i preciznosti u baratanju predmetima (nizanje perlica, peovlačanje

vune i trakica)
Razvoj fine motorike ruku (rezanje škaricama, modeliranje, ljepljenje, provlačenje


vune i trakica, crtanje kredama)
Usavršavanje grafomotorike ponudom različitih predložaka
Poticanje razvoja ravnoteže, koordinacije i preciznosti (igra kuglane, kudoda-


tradicionalna afrička igra)
Razvoj pokretljivosti i spretnosti (preskakivanje užeta – igra na dvorištu)
Razvoj psihomotoričkih sposobnosti (stvaranje pokreta uz ritam instrumenata, glazbu)

Socio-emocionalni razvoj i razvoj ličnosti

Poticanje samostalnosti (rezanje škaricama, izbor aktivnosti, materijala i trajanje
aktivnosti)

Razvoj pozitivnih emocionalnih stanja (osjećaj ugodnog i opuštenog ozračja tokom
svih aktivnosti)

Poticanje suradničkog učenja (istraživanje, izrada plakata)

Pružanje mogućnosti za uspjeh (izrada nakita, maske, košarice, kućice)

Razvoj pozitivne slike o sebi (da je voljeno, zbrinuto, prihvaćeno od djece i
odgojitelja; uključivanje povučenije djece u aktivnost)

Razvoj regulacije emocija (poštovanje pravila, prihvaćanje neuspjeha – društvena igra,
memory)

Razvoj tolerancije (kompromis, dogovor, rješavanje sukoba mirnim putem)

Spoznajni razvoj

Razvoj taktilne percepcije (dodir, oblici, veličine, teksture, materijali, oblikovanje –
glinom i prirodninama)

Razvijati sposobnost opažanja i zaključivanja (rješavanje radnih listova)

prirodni materijali)  Razvoj osjetljivosti za oblikovanje na plohi i u prostoru (kuće od gline i slame) 2. spoji slika-pojam)  Enciklopedije. enciklopedije. materijala. sličnosti i razlike)  Stjecanje iskustva istraživanjem odnosa i veza među predmetima (oblici. predmeti iz Afrike) Govor. veličine. pomagala) 1. slikovnice CENTAR MANIPULATIVNIH IGARA I MATEMATIKE  Memory  3D društvena igra s pravilima  Slagalice (instrumenti. društvenoj i prirodnoj sredini (nova iskustva vazena uz Afriku. cjeline. pijesak. bilježenje rezultata)  Poticanje međusobne komunikacije (centar manipulativnih igara. predmeti. dijelovi – slagarica)  Stjecanje iskustva i spoznaja o predmetnoj. labirinti. boje. životinje) . ljudi. obiteljski centarsimbolička igra)  Poticanje mašte i kreativnosti (izrada nakita. Kontekstualni uvjeti (organizacija prostora. maski)  Razvoj likovnog senzibiliteta za različita sredstva i materijale (glina. analiza-križaljke. osmosmjerke. sredstava. Prostorno materijalni CENTAR POČETNOG ČITANJA I PISANJA  Radni listovi sa zadacima (križaljke. izražavanje. stvaralaštvo  Poticanje razvoja predčitalačkih vještina (sinteza. komunikacija. Razvoj vizualne percepcije (oblici.

instrumenti OBITELJSKI CENTAR  Crne bebe/lutke. papirnati tanjuri. životinje. flaks.. tepiha CENTAR GRAĐENJA  Podloga s raznim teksturama. slama. kamenčići. slamnata špaga. tempere – izrada maski  Vuna.) GLAZBENI CENTAR  CD s afričkom glazbom. četke BORAVAK NA ZRAKU/GARDEROBA  Preskakivanje užeta (tradicionalna igra) . karta svijeta. gumice. trakice od tkanina. tempere. flomasteri – izrada nakita  Tanjuri. kartoni. konac. povećala. Društveno – pokretna igra na podu – kuglanje  Matematička igra – koliko ima životinja ISTRAŽIVALAČKI CENTAR  Globus. papirnata posuda – izrada košara  Vuna. trakice. karta Afrike  Predmeti iz Afrike  Izrada plakata LIKOVNI CENTAR  Modeliranje – glina  Perlice. drveni okviri. drvene kocke. marame.. obruč – izrada prekrivača. prirodni materijali (grančice. kartonske role. haljine.

Djeci će biti ponuđene igre i aktivnosti u stolno. Planirane aktivnosti u vremenskom i metodičkom slijedu. zaključivanje  Nastojati ostvariti pozitivan odnos s djecom kroz pohvale u aktivnostima. promatrač. Pratiti ću djecu i njihove interese. prirodnim i nenametljivim ponašanjem 3. Nakon motivacije i upoznavanja s Afrikom. posuda 2. komunikator. kreativnost. Kada će već većina djece doći. pomagač. upoznati se s njim i dati mu oznaku s imenom. suigrač. . motivirati ih i usmjeravati u nove aktivnosti te ponuditi aktivnosti povučenijoj djeci. opskrbljivati centre materijalima kako bi se aktivnosti mogle odvijati bez zastoja. U dječjim aktivnostima ću sudjelovati kao opskrbljivač.manipulativnom centru te u istraživalačkom centru (upoznavanje s Afrikom). imati će priliku upoznati se s predmetima iz Afrike te će im biti ponuđene slike za izradu plakata (ako će biti interesa). Socijalni kontekst  Omogućiti djcei slobodan izbor aktivnosti prema individualnim interesima  Poticati radoznalost. istraživanje. pravovremeno reagirati na njihove potrebe. Crtanje kredama  Društveno-pokretna igra na podu (kuglanje)  Kudoda (tradicionalna igra) – čepovi. ponuditi ću ostale aktivnosti po centrima. očekivani smjer djetetovih akcija i predviđena uloga odgojitelja Prilikom jutarnjeg okupljanja pozdravit ću svako dijete.