You are on page 1of 12

{ generated file - do not edit }

[ERR_SYS_TIMER_RDTSC]
Procesor nie obsługuje instrukcji RDTSC.
[ERR_SYS_STREAMERREAD]
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.
[ERR_SYS_SETTINGS]
Komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych.
[ERR_SYS_PURE]
Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_SYS_PARAM_PREFIX]
Błędny parametr wiersza poleceń. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://support.r
stargames.com/hc/articles/202518358.

[ERR_SYS_PARAM_FORMAT]
Błędny format parametrów wiersza poleceń. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: https://
rt.rockstargames.com/hc/articles/202518358.
[ERR_SYS_PAR_3]
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.
[ERR_SYS_PAR_2]
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.
[ERR_SYS_PAR_1]
Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.
[ERR_SYS_NOSTREAMINGHANDLES]
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.
[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_3]
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.
[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_2]
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.
[ERR_SYS_NOFILEHANDLES_1]
Błędne uchwyty pliku. Uruchom ponownie komputer i grę.
[ERR_SYS_MINREQ_VID_MEM]
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie ilości posiadanej pamięci na karc
ie graficznej. Jeśli mimo to uruchomisz grę, może ona nie działać optymalnie. Aby dowiedzi
eć się więcej, odwiedź stronę https://support.rockstargames.com/hc/articles/203160297.
[ERR_SYS_MINREQ_URL]
https://support.rockstargames.com/hc/articles/203160297
[ERR_SYS_MINREQ_TITLE]
Komputer nie spełnia minimalnych wymagań sprzętowych

[ERR_SYS_MINREQ_MEM]
Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie ilości posiadanej pamięci RAM. Jeśl
i mimo to uruchomisz grę, może ona nie działać optymalnie. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź
ronę https://support.rockstargames.com/hc/articles/203160297.
[ERR_SYS_MINREQ_CPU_CORE]

[ERR_SYS_INSTALLER] Błędne dane gry. [ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_STR_FAILURE_2] .Twój komputer nie spełnia minimalnych wymagań w zakresie liczby posiadanych rdzeni pro cesora bądź jego mocy obliczeniowej. [ERR_STR_FAILURE_4] Błąd gry. [ERR_STR_FAILURE_3] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_STR_INFO_1] Błąd gry. [ERR_STR_INVALID_DATA_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_STR_PACK_2] Błędne dane gry. [ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_5] Błędne dane gry. [ERR_SYS_FILELOAD] Błędne dane gry. [ERR_STR_PACK_1] Błąd gry. Aby dowiedzieć się więcej. może ona nie działać optym lnie. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.com/hc/artic les/203160297. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_STR_INFO_3] Błąd gry. [ERR_SYS_INVALIDFILE] Błędne dane gry. [ERR_STR_MOD] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SYS_INVALIDRESOURCE_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.rockstargames. Uruchom ponownie komputer i grę. odwiedź stronę https://support. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_STR_INFO_2] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_STR_MOD_INFO] Błąd gry. Jeśli mimo to uruchomisz grę. [ERR_STR_INVALID_DATA_1] Błędne dane gry. [ERR_STR_MISSING] Błędne dane gry.

[ERR_SCR_PROG_5] Błędne dane gry. [ERR_SCR_PROG_2] Błędne dane gry. [ERR_SCR_THREAD_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_TEXT_MEM_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_PROG_10] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_STR_FAILURE_1] Błąd sieci. [ERR_SCR_PROG_4] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_SCR_PROG_6] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_SCR_PROG_9] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_STR_CACHE_1] Błąd gry. [ERR_SCR_TEXT_MEM_3] Błąd pamięci. [ERR_STR_CACHE_2] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_SCR_PROG_3] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_TEXT_MEM_4] Błąd pamięci. [ERR_STR_CACHE_3] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_THREAD_1] Błędne dane gry. [ERR_SCR_PROG_8] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.Błędne dane gry. [ERR_SCR_TEXT_MEM_1] Błąd pamięci. [ERR_SCR_PROG_1] . Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_PROG_7] Błędne dane gry.

[ERR_PHY_POOL_1] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_11] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_12] Błędne dane gry. [ERR_PHY_POOL_2] Błąd gry. [ERR_SCR_LAUNCH_2] Błędne dane gry. [ERR_PAR_INVALID_9] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_6] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_3] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_SCR_LAUNCH_1] Błędne dane gry. [ERR_PAR_INVALID_8] Błędne dane gry. [ERR_PHY_ARCH] Błędne dane gry. [ERR_PAR_INVALID_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_7] Błędne dane gry. [ERR_PHY_GEOM] Błędne dane gry. [ERR_PAR_INVALID_5] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_10] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_PAR_INVALID_1] Błędne dane gry. [ERR_PHY_BOUND] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_COLL] . Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_PAR_INVALID_4] Błędne dane gry.

Niekompatybilne wersje GTA V. Kod błędu: [ERR_NET_WINSOCK_2] Błędna wersja biblioteki WinSock DLL. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_TINY_RESIZE_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu: [ERR_NET_WINSOCK_3] Błąd wysyłania WinSock.Błędne dane gry. [ERR_MEM_TINY_RESIZE_1] Błąd pamięci. [ERR_MEM_VIRTUAL_1] Zbyt mało pamięci. [ERR_NO_LAUNCHER] Uruchom Grand Theft Auto V za pomocą pliku PlayGTAV. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_MEM_VIRTUAL_2] Zbyt mało pamięci. [ERR_NET_WINSOCK_4] Błąd odbierania WinSock. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_NET_WINSOCK_1] Błąd WinSock.exe. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_TINY_FREE_1] Błąd pamięci. [ERR_NET_ARRAY] Błąd sieci. [ERR_MEM_TINY_1] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_2] . Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_3] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_VIRTUAL_3] Błąd pamięci. [ERR_MEM_TINY_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Zaleca się ponowną instalację systemu Windows. [ERR_MEM_TINY_FREE_2] Błąd pamięci. [ERR_NET_EVENT] Błąd sieci. Kod błędu: [ERR_NET_MEM] Błąd sieci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_SYSTEM] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.

[ERR_MEM_SPARSEALLOC_FREE_1] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_4] Błąd pamięci. [ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_4] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_2] Zbyt mało pamięci. [ERR_MEM_POOLALLOC_FREE_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_3] Błąd pamięci. [ERR_MEM_MULTIALLOC_RESIZE] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę.Błąd pamięci. [ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_5] Zbyt mało pamięci. [ERR_MEM_EXTALLOC_ALLOC] Zbyt mało pamięci. [ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_1] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_MULTIALLOC_FREE] Błąd pamięci. [ERR_MEM_SPARSEALLOC_ALLOC] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_MIN_ALLOC] Zbyt mało pamięci. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_RESIZE_1] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_INIT_1] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_POOLALLOC_FREE_1] Błąd pamięci. [ERR_MEM_POOLALLOC_ALLOC_3] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_3] . Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_5] Błąd pamięci.

Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_2] Błąd pamięci. . Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GUI_SF_MEM_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_BESTALLOC_FREE_1] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GUI_CHILD] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_MEM_CONT_1] Zbyt mało pamięci. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_1] Błąd pamięci. Błąd systemowy: [ERR_GFX_STATE] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_FREE_3] Błąd pamięci. [ERR_GUI_ACTIVE_PANEL] Błędne dane gry. [ERR_GFX_SHADER_VAR] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_CONT_2] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_ALLOC] Zbyt mało pamięci. Uruchom ponownie komputer i upewnij się. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GUI_SF_MEM_1] Błąd pamięci. [ERR_MEM_BESTALLOC_FREE_2] Błąd pamięci. [ERR_GFX_WIN] Nie udało się utworzyć okna. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_1] Błąd pamięci. że karta graficznie działa poprawnie. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GUI_MENU_VER] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_MEM_EMBEDDEDALLOC_GUARD_2] Błąd pamięci. [ERR_MEM_CONT_3] Błąd pamięci.

[ERR_GFX_IM] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_MORPH_1] Błędne dane gry. [ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_5] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_DRAW_ROPE_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_PFX_1] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_RENDERTHREAD_TXD] Błędne dane gry. [ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_4] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. . Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GFX_EFFECT_1] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_RENDERTARGET] Nie udało się stworzyć celu renderowania. [ERR_GFX_DRAW_ROPE_2] Błędne dane gry. [ERR_GFX_PFX_2] Błąd gry. [ERR_GFX_EFFECT_INVALID_STATE_3] Błędne dane gry. [ERR_GFX_INIT] Nie udało się włączyć urządzenia graficznego. [ERR_GFX_INVALID_SHADER] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.[ERR_GFX_SHADER_TYP] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GFX_MORPH_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub zainstaluj najno wsze sterowniki DirectX. [ERR_GFX_EFFECT_2] Błędne dane gry. [ERR_GFX_RENDERTHREAD] Nie udało się załadować wątku.

Upewnij się. Uruchom ponownie komputer. Kod błędu: [ERR_GFX_CHECK_PROC_2] Błędne dane gry. [ERR_GFX_D3D_NOFEATURELEVEL_1] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia.com/hc/articles/203160297. [ERR_GFX_D3D_NOD3D1X_4] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_D3D_NOFEATURELEVEL_2] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia. [ERR_GFX_D3D_NOD3D1X_2] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia. [ERR_GFX_D3D_SHADER_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. które je obsługuje. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11. [ERR_GFX_DRAW_GLASS_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GFX_D3D_SWAPCHAIN_ALLOC_2] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia. które je obsługuje. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. czy poprawnie zainstalowano DirectX. [ERR_GFX_D3D_DEFERRED] Błąd DirectX. które je obsługuje. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11. że karta graficzna została poprawnie zainstalowana i że posiadasz najnowsze sterowniki. Jeśli problem będzie się powtarzać. [ERR_GFX_CHECK_PROC_1] Błędne dane gry. [ERR_GFX_D3D_SHADER_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. i uruchom pon ownie komputer. które je obsługuje. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11. [ERR_GFX_D3D_INIT] Błąd uruchamiania. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę.[ERR_GFX_DRAW_GLASS_2] Błędne dane gry. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11. że komputer spełnia minimalne wymagania sprzętowe. [ERR_GFX_D3D_DEFERRED_MEM] Błąd DirectX – zbyt mało pamięci. które je obsługuje. [ERR_GFX_D3D_VER_1] Nie znaleziono sterowników DirectX 10 lub 11 ani urządzenia. odw edź stronę https://support. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11. Sprawdź. Aby dowiedzieć się więcej. Zainsta luj najnowszą wersję DirectX lub kartę graficzną obsługującą DirectX 10 lub 11.rockstargames. zamknij nieużywane programy i u pewnij się. [ERR_GFX_DRAW_DATA] Błędne dane gry. które je obsługuje. Uruchom ponownie komputer i grę. . Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. zains aluj ponownie grę.

[ERR_GEN_INTERIOR_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_ZLIB_1] Nie udało się załadować biblioteki zlib. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_ENT_CONT_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. a następnie uruchom ponownie komputer [ERR_GEN_ENT_TRANS] Błąd gry. [ERR_GEN_SCENARIO] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. . [ERR_GEN_INPUT_1] Zbyt wiele urządzeń wejściowych. [ERR_GEN_ENT_CONT_3] Błąd pamięci.[ERR_GEN_ZLIB_2] Błąd biblioteki zlib. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_ENT_CONT_1] Błąd pamięci. [ERR_GEN_POOL_1] Błąd gry. [ERR_GEN_PAGE_1] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_NAV] Błędne dane gry. Odłącz część urządzeń. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_POOL_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_GEN_INPUT_2] Błąd DirectInput. [ERR_GEN_INVALID] Błędne dane gry. [ERR_GEN_CUT_2] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GEN_POOL_3] Błąd gry. [ERR_GEN_CODEC_1] Błąd kodeka rozmowy głosowej. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_GEN_CUT_1] Błędne dane gry. [ERR_GEN_MAP] Błąd gry.

Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Wymagane może być ponowne zainstalowanie sterowników lub DirectX. Sprawdź. Sprawdź. Uruchom ponownie komputer i grę. Wymagane może być ponowne zainstalowanie sterowników au dio lub DirectX. [ERR_AUD_MUSIC_INIT] Nie udało się załadować dźwięku. [ERR_AUD_GTA_ONLINE_LOAD] . Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. [ERR_AUD_HARDWARE_DS_INIT] Nie udało się włączyć urządzenia audio. czy urządzenie audio działa poprawnie. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu: [ERR_AUD_HARDWARE] Nie udało się włączyć urządzenia audio. [ERR_FIL_ZIP_1] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_AUD_INVALIDRESOURCE] Błędne dane audio. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. czy urządzenie audio działa poprawnie. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_AUD_INIT_1] Nie udało się załadować dźwięku. [ERR_FIL_ZIP_2] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. czy urządzenie audio działa poprawnie. [ERR_FIL_PACK_3] Błędne dane gry. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_DEFAULT] Błąd krytyczny. [ERR_FIL_COMMON] Błąd gry.[ERR_FIL_ZIP_3] Błędne dane gry. [ERR_FIL_PACK_2] Błąd gry. [ERR_FIL_PACK_1] Błąd gry. [ERR_AUD_SOUND_1] Błąd audio. [ERR_AUD_MIXER_INIT] Nie udało się załadować dźwięku. Sprawdź. Uruchom ponownie komputer i grę. Kod błędu: [ERR_AUD_HARDWARE_DS_BUFFER] Nie udało się utworzyć bufora audio. [ERR_FIL_DISK] Błąd gry. Uruchom ponownie komputer i grę. Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_AUD_INIT_2] Nie udało się załadować dźwięku. [ERR_AUD_SOUND_2] Błąd audio.

Uruchom ponownie komputer i grę. [ERR_ANI_POOL_2] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer lub przeinstaluj grę. .Nie udało się załadować danych audio. [ERR_ANI_POOL_1] Błąd pamięci. Uruchom ponownie komputer i grę.