You are on page 1of 10

Ljevarstvo

1.to je lijevanje (definicija, prednosti i nedostaci u


odnosu na druge tehnologije)
Lijevanje je jedna od tehnologija oblikovanja predmeta od
metala kojom se litina (rastaljeni metal) oblikujeulijevanjem u
kalupe.
Litina poprima oblik i dimenzije kalupne upljinei zadrava je
nakon skruivanja.
Proizvodnja odljevaka sastoji se od 3 meusobno povezane
operacije:
-taljenja
-kalupljenja
-ulijevanja litine.
Prednosti:
-Mogu se proizvest odlijevci od najjednostavnijih do vrlo
kompliciranih oblika.
-Neke legure (npr. Sivi lijev) mogu se oblikovati samo
lijevanjem, a ne i procesima plastine deformacije
-Proizvodnja odlijevaka moe se mehanizirati i
automatizirati
-Proizvodi teki i do nekoliko stotina tona mogu se
ekonomino proizvesti jedino lijevanjem
Nedostaci:
-Ogranienja u mehanikim svojstvima, poroznost
-Dimenzijska tonost i kvaliteta povrine
-Opasnost u proizvodnji
-Utijecaj na okoli

2.Podijela kalupa?Nacrtajte i objasnite dijelove


zatvorenog kalupa.
Kalupi 1. Podijela : Otvoreni i Zatvoreni
Kalupi 2. Podjela : Stalni i Jednokrati
Stalni: Metalni i Nemetalni ( Kokilni lijeva, Tlani lijev,
Centrifugalni lijev)
Jednokratni: Meki i Tvrdi (Lijev u pijesak)

Zatvoreni Kalup

Dijelovi zatvorenog kalupa:


1.Gornji Dio
2.Donji dio
3.Kalupni Okvir
4.Model-upljina ili puni kalup
5.Ulijevni Sustav-aka,spust,razvodnik,ue
6.Pojilo-izvor litine kako bi se nadoknadio materijal jer tijekom
skruivanja dolazi do smanjenja volumena
3.Nacrtajte i objasnite dijagram ovisnosti cijene
odlijevka o veliini serije?

Slika prikazuje da je cijena jednog odljevka kod pojedinane


proizvodnje manja pri lijevanju u kalupe nainjene od kalupne
mjeavine , od cijene odlijevka lijevanog u kokilu.

Suprotno vrijedi za masovnu i serijsku proizvodnju.Kao granini


broj moe se uzeti N=500...1000 komada, kada se od lijevanja u
kalup nainjen od kalupne mjeavine prelazi na lijevanje u
kokilu.
4.Vrste modela za jednokratni kalup nainjen od kalupne
mjeavine.

5.Nacrtajte i objasnite tehnologiju lijevanja u


jednokratne kalupe.
Kalupna upljina oblikuje se nabijanjem pijeska oko modela.
Kalup se najee sastoji od dva dijela.
Kalup treba sadravati ua i pojila, odnosno uljevni sustav.
Ako se eli oblikovati upljina unutar odljevka koriste se jezgre.
Za svaki odljevak potrebno je napraviti novi kalup (moe se
dogoditi da u jednom kalupu istovremeno lijevamo vie
komada).

PREDNOSTI:
1. Model nije potrebno uklanjati iz kalupa
2. Izrada kalupa je jednostavnija i bra od izrade pjeanog kalupa jer nisu
potrebna dva
dijela kalupa
3. Automatizacija za masovnu proizvodnju automobilskih motora (blok, glava)
NEDOSTACI:
1. Za svaki odljevak potreban je novi model
2. Ekonomska opravdanost postupka znatno ovisi o proizvodnoj cijeni modela

7.Nacrtajte i objasnite tehnologiju lijevanja-preciznog


lijeva.

PREDNOSTI:
1. Mogue odliti dijelove velike sloenoti
2. Dobra dimenzijska tonost i kvaliteta povrine
3. Vosak se najee moe sakupiti za ponovno koritenje (ali zbog
povoljne cijene
uglavnom se koristi novi)
4. Ovo je postupak kojim se dobiva gotov dio i dodatna obrada najee
nije potrebna
(net shaped postupak)
NEDOSTACI:
1. Velik broj koraka prilikom proizvodnje
2. Relativno skup postupak
3. Veliina i masa odljevaka su ograniene
4. Za vee dimenzije odljevaka trokovi opreme su vrlo visoki

8.Nacrtajte i objasnite tehnologiju lijevanja u kokile.

PREDNOSTI:
1. Dobra dimenzijska tonost i kvaliteta povrine
2. Brzo skruivanje zbog ulijevanja u hladni metalni kalup rezultira finijom
strukturom, tj. proizvode se vri odljevci
NEDOSTACI:
1. Uglavnom ogranieno na legure nieg talita
2. Jednostavnija geometrija odljevka u odnosu na odljevke u jednokratnim
kalupimazbog potrebe da se kokila otvara
3. Skupe kokile

4. Zbog visokog troka kalupa, proces je namijenjen za automatiziranu


velikoserijsku proizvodnju

9.Nacrtajte i objasnite tehnologiju tlanog lijevanjapostupak u vruoj komori.

Prednosti postupka tlanog lijevanja:


1. Visoka produktivnost
2. Ekonomian kod velikoserijske proizvodnje
3. Uske tolerancije
4. Visoka kvaliteta povrine
5. Mogui tanki presjeci
6. Zbog brzog hlaenja formira se struktura sa sitnim zrnom te
visoke vrstoe
Nedostaci postupka tlanog lijevanja:
1. Openito ogranieno na metale nieg talita
2. Geometrija (oblik) odljevka mora omoguiti izbacivanje iz
kalupne upljine

10. Nacrtajte i objasnite tehnologiju centrifugalnog


lijeva vertikalni postupak

PREDNOSTI SU:
1. Zbog djelovanja centrifugalne sile nemetalne ukljuine bre isplivavaju na
povrinu litine
2. Odljevci lijevani centrifugalnim postupkom imaju manje ukljuina i manje su
porozni od odljevaka lijevanih gravitacijski
3. Prigodom lijevanja nije potreban uljevn isustav i pojila
4. Iskoritenje litine je veliko i kree se od 95 ... 98 %
5. Pojavljuje se manji ljevaki odmetak (kart), nego kod lijevanja u pjeane
kalupe
6. Zbog brzog odvoenja topline, skruivanje poinje na vanjskoj strani i
napreduje prema unutarnjoj strani odljevka (prirodni red skruivanja) plinovi i
ukljuine zbog
centrifugalne sile potisnuti su prema unutarnjoj povrini gdje se odljevak
najkasnije skruuje
7. Zahvaljujui prirodnom redu skruivanja (usmjerenom skruivanju prema
unutarnjoj strani odljevka), nema greaka u sredini, nego su one koncentrirane na
unutarnjoj povrini odljevka
8. Ispitivanja su pokazala da centrifugalni odljevci imaju bolja mehanika svojstva
od odljevaka lijevanih u kalupnu mjeavinu - velika produktivnost bolji uvjeti rada.
NEDOSTACI SU:

1. Kod lijevanja legura zbog razlike u gustoi materijala te zbog centrifugalne sile
moe doi do razluivanja faza u odljevku (npr. kod lijevanja olovne bronce, olovo
se moe potisnuti u vanjski dio odljevka).